U2 - 360° Tour U2

Transcription

U2 - 360° Tour U2
©
U2 - 360° Tour
Wereldwijd - locaties concerten U2
Plaats_Localisation
Live Nation - Beverly Hills, Beverly Hills (USA)
U2 - Amsterdam (NL)
Opdrachtgever_Maître d’ouvrage
Mark Fisher-Stufish, London (UK)
Architect_Architecte
Atelier One, London (UK)
Studiebureau_Bureau d’études
Stageco - Staging groep, Tildonk
Algemene aannemer_Entrepreneur général
Stageco - Staging groep, Tildonk
TCS, Houthalen, Helchteren
BCM, Hoogstraten
Staalbouwer_Constructeur métallique
Foto’s_Photos : TCS
U2 - 360° Tour
U2 - 360° Tour
Voor 79 concerten over de hele wereld bestelde de Ierse rockgroep U2 ‘The Claw’ of ‘De
Klauw’, een 28 m hoge staalstructuur met een
centrale spits die tot 51 m reikt. De constructie
steunt op 4 gebogen pijlers waarin licht- en geluidsapparatuur is ondergebracht. Ze overspant
60 m zonder dat ze voor het publiek het zicht
belemmert. De 250 ton zware staalstructuur
wordt in vier dagen gemonteerd en in twee
dagen weer gedemonteerd. Elke gebogen pijler
bestaat uit 13 trapezoïdale vakwerksegmenten,
voorzien van lashaken. De segmenten zijn opgebouwd uit dikwandige warmgevormde buizen. Alle buisuitsnijdingen zijn gerealiseerd met
CNC-machines en gelast met behulp van specifieke mallen. Dankzij een nauwgezette gelijke
uitvoering zijn de segmenten onderling verwisselbaar, wat de installatie vergemakkelijkt.
Pour une série de 79 concerts à travers le monde,
le groupe de rock irlandais U2 a commandé ‘The
Claw’ (la Griffe), une structure en acier de 28 m
de haut avec une pointe centrale atteignant 51 m.
La construction repose sur quatre piliers courbes
abritant l’appareillage son et lumière. La structure franchit 60 m sans gêner la vue du public.
La structure en acier de 250 tonnes se monte en
quatre jours et se démonte en deux jours. Chaque pilier courbe est constitué de 13 segments
treillis trapézoïdaux, munis de crochets à souder.
Les segments sont constitués de tubes à paroi
épaisse formés à chaud. Toutes les découpes des
tubes ont été faites à l’aide de machines CNC et
soudées à l’aide de gabarits spécifiques. Grâce
à une réalisation scrupuleusement identique, les
segments sont interchangeables, ce qui simplifie
l’installation.
127
categorie
C

Documents pareils

Artikel in info

Artikel in info laureaat_lauréat Oude Leuvensebaan, Tielt-Winge Plaats_Localisation Gemeente Tielt-Winge Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Close to bone, Langdorp Architect_Architecte Close to bone, Langdorp Studiebu...

Plus en détail