CINÉMA / KINO ÉVÈNEMENTS / WYDARZENIA ÉVÈNEMENTS

Commentaires

Transcription

CINÉMA / KINO ÉVÈNEMENTS / WYDARZENIA ÉVÈNEMENTS
ÉVÈNEMENTS / WYDARZENIA
26/06–09/07
Informations
programme, billets
informacje, program, bilety:
www.18conference.stt.art.pl
DANSE / TANIEC
Dwa francuski zespoly zostale zaproszone na
pierwszy europejski festiwal tanca wspolczesnego
w Bytomiu i Krakowie, organizowanego
przez Slaski Teatr Tanca pod dyrekcja Jacka
Łumińskiego, przy wsparciu narodowych centrow
kultury Unii Europejskiej EUNIC Krakow :
- "Compagnie humaine" z Nicei, ze spektaklem « Absence
- "Compagnie Chantal Gondang" z Paryża, ze
spektaklem « Flô »
RENCONTRE AVEC
L’ŒUVRE DE / SPOTKANIE
Z DZIEŁEM
9–15/05
CZESŁAWA MIŁOSZA
– EUROPE FAMILIALE
RODZINNA EUROPA
Festival littéraire qui réunira cette année presque
130 poètes, écrivains, traducteurs et scientifique
pas seulement de « l’Europe familiale » de Miłosz…
Festiwal Literacki zgromadzi blisko 130 poetów,
pisarzy, tłumaczy i uczonych nie tylko z „Rodzinnej
Europy”…
18–22/06
BILLY’EGO WILDERA
Les divers consulats et instituts proposent de redécouvrir ce grand metteur en scène, né à Sucha Beskidzka , qui après un court passage à Vienne, a fait
ses premiers pas dans le cinéma à Paris et devient
l’un des grands créateurs de la fabriques des rêves.
L’Institut vous invite à la présentation du premier
film de Billy Wilder, le 15 juin au cinéma Agrafka.
CINÉMA / KINO
Konsulaty i Instytuty pragną przypomnieć postać
i twórczość tego wielkiego reżysera, urodzonego
w Suchej Beskidzkiej, który po krótkim pobycie
w Wiedniu, to właśnie w Paryżu postawił swoje
pierwsze kroki w świecie filmu, by stać się jednym
z największych twórców fabryki snów. Instytut
zaprasza na pierwszy film Billy’ego Wildera juz
15.06 do kina Agrafka.
FESTIVAL EUROPEEN DE DANSE
DE BYTOM ET CRACOVIE
EUROPEJSKI FESTIWAL TAŃCA
W BYTOMIU I KRAKOWIE
Deux compagnies françaises ont été sélectionées
pour prendre part au premier festival européen de
danse contemporaine de Bytom et Cracovie organisé par le Théâtre silésien de dance Śląski Teatr
Tańca sous la direction de Jacek Łumiński, avec le
soutien des centres culturels nationaux de l'Union
européenne EUNIC Cracovie :
- la "Compagnie humaine" de Nice, avec son spectacle « Absence »
- la "Compagnie Chantal Gondang" de Paris, avec
son spectacle « Flô »
Informations,
programme détaillé
informacje, szczegółowy program:
www.milosz365.pl
ÉVÈNEMENTS / WYDARZENIA
JEU DE ROLE
10/06–18.00
inscription à la
médiathèque
zapisy w mediatece
Instytut Francuski
w Krakowie
ul. Stolarska 15
LES FACETTES DE ROMAIN GARY
La médiathèque de l`IFC vous à un jeu de rôle en
français basé sur l’écrivain, aux multiples identités, et diplomate Romain Gary, né à Vilno en
1914 qui a obtenu deux fois le Prix Goncourt, le
deuxième fois sous le nom d’Emile Ajar.
Mediateka IFC zaprasza na grę w języku francuskim wokół postaci pisarza, znanego z wielu
pseudonimów i dyplomaty Romaina Gary’ego,
urodzonego w Wilnie w 1914 r. Jako jedyny otrzymał dwa razy nagrodę Goncourtów (po raz drugi
został nagrodzony jako Emil Ajar).
Gagnez " 1 mois à Bordeaux "
Vendredi 10 juin, gagnez un mois
de cours à Bordeaux du 4 au 29
juillet 2011, transport, hébergement (en cité universitaire) et repas inclus !
Concours réservé aux étudiants de
l’institut, de A1 à C2.
Intensywne kursy letnie
wszystkie poziomy od 4 do 23 /07
od poniedziałku do piątku
godziny: 9.30–12.45 lub 14.00–
17.15
UWAGA ! ! !* jeśli przyprowadzisz
ze sobą na kurs drugą osobę, otrzymasz od nas 25% rabatu !
Kino Agrafka
les mercredis à 20h00
środy, godz. 20:00
ul. Krowoderska 8
Entrée libre / Wstęp wolny
CINÉMA / KINO
INSTYTU FRANCUSKI ZAPRASZA
NA PROJEKCJE FILMOWE DO KINA AGRAFKA
La médiathèque de l’Institut français vous propose de découvrir les films
de sa nouvelle commande. Les films seront disponibles après les projections
à la médiathèque de l’IFC.
Institut Français
de Cracovie
15, rue Stolarska
www.ifcracovie.org.pl
[email protected]
tél. 012 424 53 50
Mediateka Instytutu Francuskiego zaprasza na projekcje filmów,
które następnie będą dostępne w wypożyczalni.
04.05
D'ailleurs
Derrida
2000, de/reż : Safaa Fathy
Ni fiction, ni documentaire, D’ailleurs, Derrida met en scène la parole du philosophe
Jacques Derrida.
D’ailleurs, Derrida ukazuje jednego z najbardziej
znanych francuskich filozofów, Jacquesa Derridę,
11/05
Vénus noire
2010, de/reż.: Abdellatif
Kechiche, avec/z udziałem:
Yahima Torres, André Jacobs,
Olivier Gourmet
18/05
Coluche, l'histoire d'un mec
2008, de/reż.: Antoine de
Caunes, avec/z udziałem:
François-Xavier Demaison,
Léa Drucker, Olivier Gourmet
François-Xavier Demaison,
Léa Drucker, Olivier Gourmet,
Laurent Bateau, Jean-Pierre
Martins, Denis Podalydès
25/05
La Folle histoire d'amour
de Simon
Eskenazy
2009, de/reż.: Jean-Jacques
Zilbermann, avec/z udziałem:
Antoine de Caunes, Mehdi
Dehbi, Elsa Zylberstein
01/06
Un Poison
violent
2010, de/reż.: Katell Quillévéré, avec/z udziałem: Clara
Augarde, Lio, Michel Galabru
L'histoire de Saartije Baartman, sud-Africaine hottentote dans l'Angleterer et la France
des années 1810
Historia Saarje Baartman, południowoafrykanski z plemienia Hotentotow, w Angliii
i Francji w latach 1810.
Coluche, humoriste connu qui se moque
notamment des hommes politiques, devient
en 1981 candidat à l’élection présidentielle.
Coluche, znany komik, który naśmiewa się
między innymi z polityków, w 1981 roku
postanawia kandydować w wyborach prezydenckich.
Simon Eskenazy, musicien homosexuel de
notoriété internationale, voit débarquer sa
mère, son ex-femme et son fils de 10 ans qu'il
n'a jamais vu.
Na głowę znanego muzyka homoseksualisty
Simona Eskenazy’ego zwala się matka, była
żona i syn, którego Simon nigdy nie widział.
Anna est une adolescente de 14 ans en pleine
difficultés de l'adolescence vit une crise mystique difficile.
14-letnia Anna, w trudnym okresie dojrzewania,
przeżywa trudny, mistyczny kryzys
08/06
Les Petits
mouchoirs
2010, de/reż.: Guillaume
Canet, avec/z udziałem:
François Cluzet, Marion
Cotillard, Valérie Bonneto
15/06
Mauvaise
Graine
1934, de/reż.: Billy Wilder et/i
Alexander Esway, avec/
z udziałem: Pierre Mingand,
Danielle Darrieux, Jean Wall
22/06
Rumba
2008, de/reż.: Dominique
Abel, avec/z udziałem:
Fiona Gordon, Bruno Romy
À la suite d'un événement bouleversant, une
bande de copains décide, malgré tout, de partir en
vacances au bord de la mer comme chaque année.
Mimo tragedii, która dotyka jednego z nich, grupa
przyjaciół postanawia jednak, jak co roku, wyjechać na wakacje nad morze.
Membre d’un gang de voleurs de voitures,
Henri Pasquier s’attire la haine du chef de la
bande, qui décide de le supprimer.
Henri Pasquier, członek gangu złodziei samochodów, naraża się przywódcy gangu, który
postanawia go zlikwidować.
Fiona et Dom partagent une passion pour la
danse latino et sont très amoureux. Une nuit,
de retour d'un concours, ils tentent d'éviter un
suicidaire maladroit, planté au milieu de la
route. Leur vie bascule...
Fiona i Dom dzielą pasję do tańców latynoamerykańskich i są w sobie bardzo zakochani. Pewnej
nocy, wracając z konkursu, starają się ominąć
niezręcznego samobójcę, stojącego na środku
drogi. Ich dotychczasowe życie legnie w gruzach.
29/06
Le Jour où
Dieu est parti
en voyage
2008, de/reż.: Philippe Van
Leeuw, avec/z udziałem:
Ruth Nirere, Afazali Dewaele,
Lola Tuyaerts
Massacre au Rwanda. Jacqueline, la jeune
nurse Tutsi d'une famille belge, se retrouve
abandonnée. Elle se cache et parvient à
échapper aux tueurs. Démunie de tout même
de sa foi, elle n'a qu'une obsession : en finir
une fois pour toutes.
Masakra w Rwandzie. Jacqueline, młoda dziewczyna z plemienia Tutsi pracuje jako niania u
belgijskiej rodziny. Kiedy zostaje sama, udaje
jej się ukryć przed prześladowcami. Straciwszy
wszystko, nawet wiarę, ma jedną obsesję: skończyć ze wszystkim raz na zawsze.
Est-ce que le temps existe ?
Czy czas istnieje?
Piotr Kamler
Exposition/wystawa
12/05–01/07
05 / 06
2011
ÉVÈNEMENTS / WYDARZENIA
À partir
du/od 07/05
07–11/05
Instytut Francuski
w Krakowie
ul. Stolarska 15
12–15/05
Festival des Sciences
Festival Nauki
Rynek Główny
namiot Instytutu
Fizyki Jądrowiej PAN
ÉVÈNEMENTS / WYDARZENIA
EXPOSITIONS / WYSTAWY
course automobile des Vingt-quatre heures du Mans,
qui existe depuis 1923 chaque année au mois de juin
et qui a attiré jusqu’à 300 000 spectateurs.
MARIE SKLODOWKA-CURIE
Pierre Vallet, francuski fotograf, stypendysta Villa
Medicis (Akademii Francji w Rzymie), przedstawia
w Instytucie Francuskim wystawę poświęconą
słynnemu rajdowi samochodowemu 24H de Mans,
rozgrywanemu corocznie od 1923 roku w czerwcu
i oglądanemu na żywo przez 300 000 widzów.
À l’occasion de l’année internationale de la chimie
et de la célébration du centième anniversaire du
prix Nobel de chimie de Marie Sklodowska-Curie,
une exposition pour retracer l’itinéraire remarquable de cette femme d’exception, dont la vie
entière est consacrée à la Science.
Wystawa z okazji Międzynarodowego Roku Chemii i obchodów setnej rocznicy przyznania Marii
Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla, poświęcona
niezwykłemu życiorysowi tej wyjątkowej kobiety,
która całe życie poświęciła Nauce.
Instytut Francuski
w Krakowie
ul. Stolarska 15
24/06–12.00
Rencontre avec
spotkanie
z P. Kamlerem
ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUE ET STRUCTURELLES
DE PIOTR KAMLER
UTWORY PRZESTRZENNE
I FILMOWE PIOTRA KAMLERA
Piotr Kamler – maître mondial de l’animation,
qui travaille en France, a reçu trois fois le Dragon
d’Argent du Festival des Films de Cracovie, le
Grand Prix au Festival d’Annecy, recevra cette
année, lors de la 51ème édition du Festival de
Cinéma de Cracovie, le Dragon des Dragon pour
son apport dans l’animation mondiale. Durant la
semaine du 23 au 29 mai dans les cinémas cracoviens seront présentés des films de l’artiste et à
l’Institut français l’exposition de ses œuvres.
Piotr Kamler – światowej sławy mistrz animacji,
tworzący we Francji, trzykrotnie nagrodzony krakowskim Srebrnym Smokiem, laureat Grand Prix na
festiwalu w Annecy, otrzyma Nagrodę Smok Smoków
za wkład w światową animację na 51. Krakowskim
Festiwalu Filmowym, który odbędzie się w dniach 23
– 29 maja 2011 r. W kinach festiwalowych wyświetlane będą filmy artysty, a w Instytucie Francuskim
– wystawa Dzieła przestrzenne i filmowe.
09/06–01/07
vernissage
wernisaż
09/06–18.00
Instytut Francuski
w Krakowie
ul. Stolarska 15
24 HEURES DU MANS
exposition photographique de
wystawa fotograficzna Pierre Vallet
Pierre Vallet est un photographe français, lauréat
de la Villa Médicis (Académie de France à Rome),
aux sujets variés, qui présente à l’Institut français
de Cracovie une exposition consacrée à la fameuse
Dyrektor Fundacji Badań Stategicznych, wykładowca paryskiej Wyższej Szkoły Nauk Politycznych i Państwowej Szkoły Administracji (ENA).
Wydał wiele książek i artykułów poświęconych
współczesnym problemom strategicznym,
a w szczególności kwestiom bezpieczeństwa
europejskiego, polityki atomowej oraz nierozprzestrzeniania broni nuklearnej i rozbrojenia.
11/05–12.00
Rynek Główny 27
Entrée libre/wstęp wolny
Film français
film francuski, 1997
de/reż : Claude Pinoteau,
avec/z udziałem: Philippe
Noiret, Isabelle Huppert,
Charles Berling
LES PALMES DE MONSIEUR
SCHUTZ
16/06–18.00
RENCONTRES / SPOTKANIA
18/05–17.00
Willa Decius
ul. 28 lipca 1943 17A
Entrée libre/wstęp wolny
Conférence en anglais
wykład w jęz. angielskim
QUELLE DÉFENSE POUR
L’EUROPE FACE AUX CRISES
ACTUELLES ET À VENIR
DANS SON ENVIRONNEMENT
STRATÉGIQUE
POLITYKA OBRONNA UNII
EUROPEJSKIEJ W ODPOWIEDZI
NA AKTUALNE I PRZYSZŁE
KRYZYSY W PAŃSTWACH
SĄSIADUJĄCYCH
Camille Grand –Directeur de la Fondation
pour la recherche stratégique, il enseigne à
Sciences Po Paris et à l’École nationale d’administration (ENA). Il a publié ou dirigé plusieurs
ouvrages et monographies et de nombreux
articles consacrés aux questions stratégiques
contemporaines, en particulier aux questions de
sécurité européenne, à la politique nucléaire, à la
non-prolifération et au désarmement.
01/07
10.00–13.00
Jewish Community
Center
ul. Miodowa 24
entrée libre / wstęp wolny
CONFÉRENCE DE GEORGES
DIDI-HUBERMAN –
ABY WARBURG
Georges Didi-Hubermann – philosophe et
historien de l’art français. Enseignant à l’École des
hautes études en sciences sociales.
MUSIQUE / MUZYKA
Aby Warburg (1866-1929) – historien de l’art.
Son travail a servi à jeter les bases de l’iconologie.
Niemiecki teoretyk sztuki i kulturoznawca. Jego
prace legły u podstaw współczesnej ikonologii.
05/06–20.00
Teatr
im. J. Słowackiego
pl. Św. Ducha 1
Informations et billets
informacje i bilety:
www.operarara.pl
Dwudziestowieczny niemiecki pisarz, dramaturg,
teoretyk teatru, inscenizator, poeta.
10/06
Le 21 juin 1982, des milliers de musiciens
descendaient dans les rues de France pour
partager, avec un public enthousiaste, le plaisir
de jouer et d’écouter. Mardi 21 juin 2011, pour
cette 30e édition, ils seront des millions dans
le monde entier à perpétuer cette célébration
de la musique dans un même élan de partage.
L’Institut français vous invite à partager cet
anniversaire avec lui à 18 heures.
XXI LO
w Krakowie
Lycée Witkacy
de Cracovie
os. Tysiąclecia 15
21 czerwca 1982 r. setki muzyków pojawiło
się na ulicach Francji, by pośród rozentuzjazmowanego tłumu dzielić się radością grania
i słuchania muzyki. 21 czerwca 2011 roku,
po raz 30 będą ich tysiące na całym świecie
by znów cieszyć się muzyką. Instytut Francuski
zaprasza na wspólne świętowanie o godz.
18.00.
15–24/07
Inscriptions jusqu’au / zgłoszenia do 10.05
Informations / informacje: www.festival.de.cracovie.biz
FESTIVAL DE MUSIQUE
POLONAISE / FESTIWAL
MUZYKI POLSKIEJ
Durant ce festival sont présentées les œuvres
les plus connues des compositeurs polonais,
des compositions oubliées (souvent sous forme
des exécutions historiques) et des œuvres
nouvelles commandées spécialement pour les
besoins du festival.
Podczas festiwalu prezentowane są nie tylko
najbardziej znane utwory polskich kompozytorów, ale także dzieła zapomniane (często
w formie historycznych prawykonań) i nowe
kompozycje zamawiane specjalnie na potrzeby
festiwalu.
Jean-Christophe Spinosi et l’Ensemble Matheus
interpréteront Orlando Furioso, opéra baroque
d’Antonio Vivaldi.
VIIe FESTIVAL DE CHANSON
FRANÇAISE DE CRACOVIE
VII KRAKOWSKI FESTIWAL
PIOSENKI FRANCUSKIEJ
FÊTE DE LA MUSIQUE
ŚWIĘTO MUZYKI
ul. Stolarska 15
OPERA RARA:
VIVALDI / SPINOSI
Jean-Christophe Spinosi i Zespół Matheus
przedstawią Orlando Furioso, barokową operę
Antonio Vivaldiego
CONFÉRENCE DE GEORGES
DIDI-HEBERMAN –
BERTOLT BRECHT
Bertolt Brecht – dramaturge, metteur en scène,
critique théâtral et poète allemand du XXe siècle.
21/06–18.00
Instytut Francuski
w Krakowie
COMMENT TRANSMETTRE LE
SAVOIR SUR L’HOLOCAUSTE
AUX GÉNÉRATIONS À VENIR ?
JAK PRZEKAZAĆ PRZYSZŁYM
POKOLENIOM WIEDZĘ
O HOLOKAUŚCIE?
Debata – refleksja nad pamięcią i edukacją o Holokauście we współczesnych społeczeństwach.
Zaproszeni liderzy organizacji pozarządowych,
dziennikarze, naukowcy oraz edukatorzy-praktycy
zastanowią się nad wyzwaniem, jakim jest przekazywanie młodym pokoleniom europejczyków
wiedzy o Holokauście, zwłaszcza w krajach szczególnie dotkniętych terrorem II wojny światowej,
a wśród nich w Polsce, gdzie dokonała się Zagłada.
Filozof i historyk sztuki. Wykładowca w paryskiej
Wyższej Szkole Nauk Społecznych.
17/06–18.00
FESTIVAL DE CULTURE
JUIVE / FESTIWAL
KULTURY ŻYDOWKIEJ
ÉVÈNEMENTS / WYDARZENIA
Débat – réflexion sur la mémoire et l’éducation sur
l’holocauste dans les sociétés modernes. Les leaders des organisations non-gouvernementales ; les
journalistes, les scientifiques ainsi que les éducateurs – praticiens vont réfléchir sur les défis qui se
dressent devant l’éducation sur l’Holocauste des
jeunes européens, et surtout dans les pays touchés
par la terreur de la Seconde Guerre Mondiale,
dont la Pologne, lieu ou la Shoah a eu lieu.
Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie
nauk o polityce, polski dyplomata, były dyrektor
Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych,
doradca ministra obrony narodowej oraz
prezydenta Bronisława Komorowskiego ds.
międzynarodowych. Członek Polskiej Akademii
Umiejętności; Międzywydziałowej Komisji
Interdyscyplinarnej; Komisji Spraw Europejskich.
M. Schutz, obsédé par les honneurs a l’idée,
pour doper Pierre Curie et son collègue Gustave
Bemont dans leur recherche, de leur adjoindre
une étudiante polonaise du nom de Marie
Sklodowska.
Pan Schultz, żądny honorów, postanawia wspomóc
Piotra Curie i Gustawa Bemont w pracy naukowej,
przyjmując do zespołu polską studentkę, Marię
Skłodowską.
ÉVÈNEMENTS / WYDARZENIA
Roman Kuźniar – Politologue, ancien directeur
de l’Institut Polonais des Affaires Etrangères,
conseiller du ministre de défense et du président
Bronisław Komorowski pour les questions internationales. Membre de l’Academie Polonaise des
Sciences (PAU) et de la Commission Pluridépartementale Interdisciplinaire et de la Commission
des Affaires Européennes.
FESTIVAL DES SCIENCES
FESTIWAL NAUKI
Kino Pod Baranami
12/05–06/06
ÉVÈNEMENTS / WYDARZENIA
23/07
«PIERRE DE MÉDICIS»
OPÉRA DE JOSEPH
PONIATOWSKI / OPERA
JÓZEFA PONIATOWSKIEGO
Informations, programme et billets/ informacje,
program i bilety: www.fmp.org.pl

Documents pareils

CINÉMA / KINO ÉVÈNEMENTS / WYDARZENIA ÉVÈNEMENTS

CINÉMA / KINO ÉVÈNEMENTS / WYDARZENIA ÉVÈNEMENTS Instytut Cervantesa, Włoski Instytut Kultury, Instytut Francuski, Instytut Austriacki, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie) a także

Plus en détail