Newsletter - Belgium.be

Commentaires

Transcription

Newsletter - Belgium.be


DOLORE SIT AMET ERAT TE
BLANDIT DIUS ALISED VELI
WISI ERAT DOLRE SIT ENIM
ERAT ELIT .................... 1
ISSUE
VOLUME
YEAR
ALISED VELI DOLORE SIT ET
ERAT TE BLANDIT DIISI TE
WISI ERAT DOLRE SIT ENIM
ERAT ELIT .................... 2

VELI WISI ERAT DE SIT ERA
ENIM ERAT ELITDOLORE SIT
AMET ERAT TE BNDIT DIUS
ALISE
D
PLURIOS .......................... 2
Financial
Newsletter
Ambassade du Royaume de Belgique
Ambassade van het Koninkrijk België
Budapest
No. 19
ADDRESSING THE NEEDS OF INDIVIDUAL INVESTORS AND PLANTING
THE SEEDS FOR A SECURE FUTURE.
Dans cette Lettre:
In deze Nieuwsbrief:
Beer Festival
Blz. 1
Reisadvies
Blz. 2
Budapest Pride
Blz. 2
Oeuvre Henri Michaux
Blz. 3
Belgische stand op ‘t “International Festival” Blz. 4
Gelukwensen aan Újpest
Blz. 4
Kolonel Hanoulle Defensie-Attaché
Blz. 5
Zomerkamp van 21 tot 25 juli
Blz. 6
Participation Újpest at Stayen Cup (EN)
Blz. 7
Festival de la Bière
L’avis de voyage
Budapest Pride
Œuvres d’Henri Michaux
Stand belge au « Festival International »
Félicitations á Újpest
Colonel Hanoulle Attaché de Défense
Camp d’été du 21 au 25 juillet
Participation Újpest at Stayen Cup (EN)
Beer Festival
Festival de la Bière
Het vijfde Belgian Beer Festival werd in het weekend van 16-18 mei georganiseerd, ditmaal in een
nieuwe locatie, het Bálna Budapest. Dit nieuw gebouw, lijkend op een walvis op een Donau-kade in
Pest, diende als kader waar de liefhebbers van
Belgisch bier meer dan 150 verschillende variëteiten bier, waarvan een 30-tal op vat, konden drinken. Het Festival kende ook ditmaal een groot
succes met een record-opkomst van 7500 bezoekers; onder hen ook enkele vertegenwoordigers
van 30 familiale brouwerijen die samenwerken
met bierverdeler Belgaco, die dit evenement in
goede banen leidde.
La cinquième édition du Festival de la Bière belge a
été organisée les 16-18 mai 2014 dans une nouvelle
location - à Bálna Budapest. Ce nouveau bâtiment a
servi de cadre aux amateurs de la bière belge qui ont
pu goûter plus de 150 bières belges différentes, dont
30 au fût. Le Festival a eu un très grand succès avec
un record de 7500 visiteurs ; parmi également
quelques représentants des 30 brasseries familiales
qui collaborent avec la société de distribution de bière
Belgaco, cheville ouvrière de cet évènement.
©kultography.blog.hu
Sti
© redbullusa.com

Page 1

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
1
2
2
3
4
4
5
6
7
Gebruik het reisadvies van FOD Buitenlandse
Zaken
Utilisez l'avis de voyage du FOD Affaires Etrangères
De vakantie komt er aan. Indien u een reis plant,
kan u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken nuttige informatie vinden met betrekking tot
het reizen naar of in uw reisbestemming. Deze informatie wordt regelmatig aangepast. Hierdoor bent
u steeds op de hoogte van eventuele moeilijkheden
of wetswijzigingen enz. die zich in één van de 179
opgenomen
landen/regio’s
voordoen:
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_i
n_het_buitenland/reisadviezen/
©SPF Affaires étrangères
©FOD Buitenlandse Zaken

Les vacances sont là. Si vous avez planifiez un
voyage, il est utile de savoir que vous pouvez trouver sur le site des avis de voyage du SPF Affaires
Etrangères toute information relative à votre déplacement vers ou dans votre destination. Cette information est mise à jour régulièrement. Ainsi vous serez régulièrement informé des risques éventuels ou
changements législatifs important dans un des 179
pays/régions
repris
dans
ce
site:
http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_
letranger/conseils_par_destination/

Budapest Pride, zaterdag 5 juli 2014
Naar jaarlijkse gewoonte zal op zaterdag 5 juli de
“Budapest Pride” plaatsvinden. De mars zal starten
om 15h op het plein “Kossuth Lajos tér” (plein voor
het Parlement) en vervolgens richting stadspark
(Városliget) gaan. In het park zal de mars worden
afgesloten met enkele speeches en optredens. De
week voorafgaand aan de mars zullen ook verschillende andere evenementen georganiseerd worden
zoals foto-exposities en filmvoorstellingen onder het
motto: “Pride 365”. Voor meer informatie:
www.budapestpride.hu of www.budapestpride.com
Gelieve er rekening mee te houden dat het verkeer
door het centrum omgeleid zal worden tijdens de
manifestaties.
Budapest Pride, samedi 5 juillet 2014
Comme chaque année, le “Budapest Pride” aura lieu
le samedi 5 juillet. La parade débutera à 15h à la
place “Kossuth Lajos tér” (place devant le Parlement)
pour terminer au parc municipal (Városliget). La parade se poursuivra par des différents discours et
spectacles dans le parc. La semaine préalable à la
parade, d’autres événements auront lieu comme des
expositions photos et des projections de films, sous
le thème : « Pride 365 ». Pour plus d’informations:
www.budapestpride.hu ou www.budapestpride.com
Attention: le trafic au centre-ville sera dévié lors des
manifestations.

Editeur responsable - René Peeters - Verantwoordelijk uitgever
Réactions & suggestions [email protected] Reacties & suggesties
Page 2

Oeuvre Henri Michaux nu beschikbaar in het
Hongaars
Œuvres d’Henri Michaux disponibles en hongrois
Uitgeverij Bozóthegyi heeft, met de steun van de
Wallonie-Bruxelles Internationale, een vierdelige
serie met de werken van de Belgische schrijverschilder Henri Michaux (Namur 1899 - Parijs 1984)
gepubliceerd. De vier volumes werden op 20 mei
2014 voorgesteld aan het grote publiek.
Les Editions Bozóthegyi ont, grâce au soutien de
Wallonie-Bruxelles Internationale, pu publier quatre
volumes présentant les œuvres du peintre-écrivain
belge Henri Michaux Namur 1899-Paris 1984). Lors
d’une soirée festive le 20 mai, les quatre volumes
ont été présentés au grand public.
© Uitgeverij Bozóthegyi
Tijdens deze voorstelling gaven Dr Nina Parish, Michaux-expert van de Universiteit van Bath (UK), en
de schilder József Gaál, van de Hongaarse University of Fine Arts, gastlezingen waarin ze uitgebreid
ingingen op het leven en werk van Henri Michaux.
Zij roemden het indrukwekkend oeuvre dat Henri
Michaux heeft nagelaten en de evoluties die zijn
werken hebben ondergaan, mede door de verschillende invloeden van Lautreamont, Paul Klee, Max
Ernst en Giorgio de Chirico, maar ook door zijn reizen door Amerika en Zuid-Azië en zijn geëxperimenteer met hallucinogene drugs in de jaren ‘50.
Zijn inkttekeningen bevatten verder verwijzingen
naar Bijbelse elementen en naar kalligrafische symbolen die de innerlijke emoties van de kunstenaar
weerspiegelen. Taal, woord en gebaar vloeien zo
harmonieus in elkaar over. Het liet de kunstenaar
zo toe om een extra dimensie van bewustzijn toe te
voegen aan de wereld.
Nadien was er tijd voor een meer ontspanning interactie met de gastsprekers tijdens een kleine receptie. De vierdelige publicaties werd vervolgens
aangeboden aan de deelnemers.

A cette occasion, Dr. Nina Parish, experte de Michaux de l’université de Bath (UK), et le peintre
József Gaál de l’université hongrois des beaux-arts,
ont donnés des exposés sur la vie et l’œuvre d’Henri
Michaux.
Ils ont exaltés l’impressionnante héritage d’Henri Michaux. Un héritage qui démontre clairement les différentes évolutions que son œuvre a subi lors des influences tant par les œuvres de Lautréamont, Paul
Klee, Max Ernst et Giorgio de Chirico, que par ses
voyages à travers l'Amérique du Sud et en Asie et
ses expérimentations avec les drogues hallucinatoires durant les années ’50. Ses dessins à l'encre
évoquent éléments scripturaires et symboles calligraphiques qui sont le reflet de sismographes de
l'émotion intérieure de l'artiste. Les deux systèmes
de langue, la langue des mots et la langue des
signes s’envahissent l’une l'autre, permettant à
l’artiste d'élargir le monde en changeant la prise de
conscience.
© Editions Bozóthegyi
Après les présentations, une réception a été offerte
donnant l’opportunité pour une rencontre avec les
lecteurs. Lors de cette rencontre les quatre volumes
ont été offertes aux participants.

Editeur responsable - René Peeters - Verantwoordelijk uitgever
Réactions & suggestions [email protected] Reacties & suggesties
Page 3
Belgische stand op het “International Festival” van de Amerikaanse school AISB
Ieder jaar organiseert het oudercomité van de Amerikaanse school AISB in de maand april het “International Festival”. Verschillende nationaliteiten zetten er hun beste beentje voor om hun land in de
kijker te zetten met onweerstaanbaar lekkere culinaire specialiteiten. Het festival staat bij vele Hongaarse en buitenlandse families geboekt als een
niet te missen evenement. De kinderanimatie, de
tombola en diverse optredens zorgen voor extra
plezier. En natuurlijk mag België niet ontbreken met
onze duivels lekkere frietjes met mayonaise (met
dank aan Belfrit) en onze versgebakken Brusselse
wafels. Ons team was ook dit jaar weer in topvorm
en de stand was een groot succes! Volgend jaar zijn
we zeker weer van de partij!
© orangezebraphotography.com

Stand belge au « Festival International » de
l’école américaine AISB
© orangezebraphotography.com
Chaque année en avril, le comité parental de l’école
américaine AISB organise le “Festival International”.
Des spécialités culinaires irrésistibles sont offertes
par des groupes de différentes nationalités. Pour
beaucoup de familles hongroises et étrangères, le
festival est un événement à ne pas manquer ! Outre
le côté culinaire il y a des animations pour les enfants, un tombola et des spectacles divers. Il est évident que la Belgique ne peut pas y manquer avec
ses frites délicieuses (grâce au soutien de Belfrit),
servies avec mayonnaise, et ses gaufres bruxelloises.
Le stand belge a connu un grand succès, mérite de
notre équipe extrêmement performante. Rendezvous l’année prochaine assuré!

Gelukwensen aan Újpest
Félicitations á Újpest
Onze hartelijke gelukwensen aan Újpest FC, in handen van Roderick Duchâtelet en waar tevens enkele
landgenoten spelen, die eind mei tijdens een bloedstollende finale de Voetbalbeker van Hongarije
wonnen. Ook onze dank om aan de Belgische gemeenschap in Hongarije de mogelijkheid gegeven
te hebben om daarvan getuige te zijn.
Nos félicitations sincères à Újpest FC, propriété de
Roderick Duchâtelet et comptant quelques compatriotes dans son équipe, pour avoir emporté fin mai
la Coupe de Football de Hongrie lors d’une finale fort
passionnante. Egalement nos remerciements pour
avoir donné la possibilité à la communauté belge de
Hongrie de pouvoir en être témoin.
© Johan Indekeu

Page 4
©Johan
JohanIndekeu
Indekeu
©
Réactions & suggestions [email protected] Reac

ties & suggesties
Kolonel Hanoulle aangesteld
Attaché in Boedapest
als
Defensie-
Colonel Hanoulle nommé comme Attaché de
Défense à Budapest
Début avril, l’Ambassade a accueilli le Colonel Guy
Hanoulle comme Attaché de Défense non résident.
Comme membre de l’équipe de l’Ambassade il est
accrédité officiellement à Budapest et agit comme le
conseiller militaire de l’Ambassadeur. A part de la
promotion de la collaboration militaire bilatérale, il
facilite les contacts entre le Ministère de la Défense
hongrois, l’Ambassade de Belgique et l’Etat-Major de
l’armée belge. Guy Hanoulle est également accrédité
dans les 3 autres pays Visegrád, les 3 pays baltes, l’
Autriche et la Slovénie. Ayant l’Etat-Major à
Bruxelles comme base permanente, il visitera périodiquement les différents pays de sa juridiction, dont
la Hongrie.
© Johan Indekeu
Begin April kon de Ambassade Kolonel Guy Hanoulle
verwelkomen als Non-Resident Defence Attaché
(NRDA). Als lid van het ambassade-team is hij officieel geaccrediteerd in Boedapest en fungeert hij in
die hoedanigheid als militaire raadgever van de
Ambassadeur. Naast het promoten van bilaterale
militaire samenwerking faciliteert hij de contacten
tussen het Hongaarse Ministerie van Defensie, de
Belgische Ambassade en de Belgische Defensiestaf.
Guy Hanoulle is tevens geaccrediteerd in de drie
andere Visegrád landen, de drie Baltische Staten,
Oostenrijk, en Slovenië. Terwijl zijn vaste plaats
van tewerkstelling de Generale Staf in Brussel is,
zal hij de verschillende landen van zijn portfolio periodiek bezoeken.
Kolonel Hanoulle nam met NATO en UN deel aan
vier buitenlandse operaties (Bosnië-Herzegovina,
Kosovo, Macedonië en Libanon) en voerde het
commando over een logistiek bataljon nabij Brugge.
Colonel Hanoulle a pris part à 1 opérations OTAN et
NU (Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine et le
Liban) en a été commandant d’un bataillon logistique
près de Bruges.


© Johan Indekeu
Editeur responsable - René Peeters - Verantwoordelijk uitgever
Réactions & suggestions [email protected] Reacties & suggesties
Page 5
Zomerkamp van 21 tot 25 juli
Camp d’été du 21 au 25 juillet
We werden ervan op de hoogte gebracht dat er een
zomerkamp zal plaats vinden van 21 juli tot 25 juli
2014. Prijs 30.000Huf.
Dit kamp is een unieke gelegenheid voor tweetalige
(Hongaars/Frans) kinderen tussen 3 en 5 jaar om
tijdens deze zomerperiode in de Franse taal te
communiceren en samen te spelen waar bij de nadruk vooral zal liggen op het vrije spel, handwerk
en ontdekkingsactiviteiten (knutselen, pottenbaken,
enz.) en sprookjes vertellen.
Meer informatie via het adres:
mercredienfranç[email protected]
& http://nohastudio.hu/elerhetoseg
© Noha Studió
On nous informe que il y aura un camp de vacances
du 21 au 25 juillet 2014. Prix 30.000Huf.
Ce camp est une occasion unique pour des enfants
bilingues (Hongrois/Français) âgés de 3 à 5 ans pour
pouvoir communiquer et jouer ensemble en Français
pendant cette période estivale. L’accent est mis sur
le jeu libre, les activités manuelles de découverte
(bricolage, poterie, etc.) et les contes.
Plus d’information via l’adresse:
mercredienfranç[email protected]
& http://nohastudio.hu/elerhetoseg
© Noha Studió

Page 6

Újpest will participate in the Philips Stayen
Cup in Sint-Truiden
On July 5th and 6th, six clubs from five European
countries will compete in a unique event in Europe
with the Philips Stayen Cup, a friendly football tournament taking place in the multi-functional complex
of Stayen in Sint-Truiden which is the home of SintTruiden VV (STVV).
The Philips Stayen Cup, celebrating the opening of
the new stadium after 10 years of reconstruction,
will welcome five teams: Standard de Liège (Belgium), Charlton Athletic (England), AD Alcorcòn
(Spain), FC Carl Zeiss Jena (Germany) and Újpest
FC (Hungary) which form part of a long-term collaboration scheme, creating a unique network of
clubs in Europe.
The teams will play five friendly games of 45
minutes on Saturday July 5th (see schedule below)
in the new Stayen. On Sunday July 6th, the public
will have the opportunity to visit the new Stadium
and to conclude the weekend, STVV will play a gala
game at 6pm against Charlton Athletic.
All details and ticketing information can be found on
www.philipsstayencup.com
05/07/14
GAME 1*
16:00
Carl Zeiss Jena - Ùjpest
GAME 2*
17:00
Alcorcòn - Carl Zeiss Jena
GAME 3*
18:00
Ùjpest - Alcorcòn
GAME 4*
20:30
© Stayen Cup

STVV - Standard
GAME 5*
21:30
Standard - Charlton
* = matches of 45
minutes
06/07/14
GALA MATCH STVV
STVV - Charlton
18:00

Editeur responsable - René Peeters - Verantwoordelijk uitgever
Réactions & suggestions [email protected] Reacties & suggesties
Editeur responsable - René Peeters - Verantwoordelijk uitgever
Réactions & suggestions [email protected] Reacties & suggesties
Page 7
Ons adres | Notre adresse
Toldy Ferenc u. 13
1015 Budapest
Hungary
+36 1 457 99 60
+ 36 1 375 15 66
[email protected]
www.diplomatie.belgium.be/hungary/
© René Peeters
© Google Maps
Editeur responsable – Anikó Hajzer - Verantwoordelijk uitgever
Réactions & suggestions [email protected] Reacties & suggesties
Page 8
Website www.diplomatie.belgium.be/hungary/
email
[email protected]