Au clair de la lune

Transcription

Au clair de la lune
Au clair de la lune
Au clair de la lune
C # m7
#### 4 .
&
4 . œ œ œœœ œ
E
F # m7
Au clair de la lu - ne,
C# m
F # m7 B 7
C # m7
E
œ œœ œ ˙
œœ œ œ œ œ
mon a-mi Pier-rot,
F # m7
prê-te moi ta plu-me
C # m7
F # m7
B7
E
œ œ œ œ ˙
pour é-crire un mot!
F # m7
####
&
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ..
œ
Ma chan-delle est mor-te,
B7
je n'ai plus de feu.
E
Ou-vre moi ta por-te
B7
E
pour l'a-mour de Dieu!
Au clair de la lune, Pierrot répondit:
“Jelan’ai
de plume,
je suis dans mon lit.
2. Au clair de
lune,pas
Pierrot
répondit:
"Je n'ai pas de
plume,
je
suis
dans
mon
lit.
Va chez la voisine !
Va chez la voisine
!
Je crois qu’elle y est car dans sa cuisine on bat
Je crois qu'elle y est car dans sa cuisine
le briquet.”
on bat le briquet."
Aulaclair
la lune
3. Au clair de
lunede
Pierrot
se Pierrot
rendort.se rendort.
Il rêve à la lune,
son
coeur
bat
bien
fort.bat bien fort.
Il rêve à la lune, son coeur
Car toujoursCar
si bonne
pour
l'enfant
tout
blanc, tout blanc,
toujours si bonne pour l’enfant
la lune lui donne son croissant d'argent.
la lune lui donne son croissant d’argent.
J’aime la vie
J'aime la vie - Leer Frans met Kapitein Winokio Kapitein Winokio is van vele werelden thuis! Hij houdt van vreemde
talen Winokio
en van hun
ritmes.
Kapitein
is vanzwierige
vele werelden
thuis! Hij
Samen met muziekmatroos Ivanov en mevrouw de Poes laat hij zijnhoudt
Franse
van rrrrrrrr
vreemderollen
talen en van hun zwierige
ritmes. Samen met muziekmatroos Ivanov en
op 20 Franse klassiekers. www.kapiteinwinokio.be
www.winokio.tv
ook op Facebook,
Twitter en Youtube
ISBN 978 94 903 7812 7
mevrouw de Poes laat hij zijn Franse rrrrrrrrrr
rollen op 20 Franse kinderliedjes. Woordenschat
oefenen kan met 200 oefenkaartjes en een tekstboek met illustraties van Eva Mouton.
la lune
l'amour
une chandelle
une plume
un voisin,
une voisine
un lit
une cuisine
un feu
un briquet
un cœur
une porte
un ami,
une amie
un enfant