Spieren - origo en insertie

Commentaires

Transcription

Spieren - origo en insertie
Anatomie II
Spieren - origo en insertie
Spiergroep
Spier
Verbindingssp.
Lendenspieren m. psoas minor
m. quadratus lumborum
Achterbeen
Origo
Insertie
wervellichaam laatste T's + eerste L's
laatste rib
ventromediaal iliocostaal deel
wervellichaam laatste T's + eerste L's.
GHD + achterste ribben
tuberositas m. psoas minor
os ileum
3-4 wervellichamen cranialer
trochanter minor
mediaal deel
lateraal deel*
darmbeenzuil
tuber coxae
laterale deel trochanter minor
mediale deel trochanter minor
craniaal been
caudaal been
EQ: x MTFL, RU: X MTFL, CAR: MTFL
EQ:lig.Supraspin.os sacrum,
RU:in MBF:m.gluteobiceps, CAR:crista iliaca-staart
os ileum: crista iliaca, ala ossis ilii,
GHD:tongvormige uitloper op fascia thoraco-lumbalis
ala ossis ilii
darmbeenzuil, spina ischiadica
trochanter tertius
EQ:naar cran, RU + CAR: trochanter major
achterrand m.glut.med, ventr os sacrum
en staartwervels
hond: lig. sacrotuberale, kat: staartbasis
achterrand trochanter major
onderzijde os ischium, tuber ischiadicum
indirect via fascia cruris,
tendo acc. X pees Mgastr
EQ + RU: zie boven
iliocostaal deel
iliotransversaal deel*
m. psoas major
X --> m. iliopsoas
m. iliacus
Heupgewricht
Strekkers
Gluteus spieren
m. gluteus superficialis
m. gluteus medius*
m. gluteus accessorius
m. gluteus profundus
m. piriformis
CAR
m. abductor cruris caud.
CAR
Broekspieren
m. biceps femoris
bekkenhoofd
sacraalhoofd
m. semitendinosus
bekkenhoofd
sacraalhoofd
(c) Student Onbekend.nl
1/3
EQ + RU: onderzijde os ischium,
tuber ischiadicum, CAR: afw
EQ: os sacrum, BBB, RU: or.=or.MGS
tuber ischiadicum
voor allen als hierboven.
CAR: soms intersectiones tendinae waargenomen
EQ: staartbasis, BBB, RU + CAR: afw
studentonbekend.nl/studiehulp
trochanter major
GHD: uitloper voorbij caud. rand troch.major
trochanter major
binnenzijde trochanter major
fascia cruris
EQ: x bekkenhfd, RU: ins.=ins.MBF
aponeurose x apon Mgr+Msar, crista tibiae,
fascia cruris tendo acc X pees Mgastr
voor allen als hierboven
EQ: x bekkenhfd
Fouten voorbehouden
Anatomie II
Spieren - origo en insertie
m. semimembranosus
Achterbeen
tuber ischiadicum
bekkenhoofd
sacraalhoofd
Buigers
m. tensor fascia latae
tuber coxae
m. sartorius
EQ: os ileum, RU:deel os ileum,
deel eminentia iliopubica, CAR: pars cran:
ventr.rand crista iliaca, pars caud: tuber coxae
pecten ossis pubis
area m. recti femoris
m. pectineus
m. rectus femoris
Adductoren
m. gracilis
m. adductor
Supinatoren
m. adductor longus
m. adductor brevis
m.adductor magnus
mm. Gemelli
m. quadratus femoris
m. obturatorius internus
Kniegewricht
Strekkers
voor allen als hierboven,
RU+CAR:dist.deel 2 spierbuiken,
CAR:prox.deel x Madd
EQ: staartbasis, RU+CAR: afw
illacaal deel
ischiopubicaal deel
symphysis pelvis via tendo symphysialis
(gemeenschappelijke beginaponeurose)
opgenomen in m. pectineus
ventraal os pubis
ventraal os ischium
EQ: MAB en MAM apart te onderscheiden,
RU: MAB en MAM volledig versmolten
ventraal van de rand van incisura ischiadica minor
ventraal van os ischium
binnenzijde darmbeenzuil
rondom foramen obturatorium
RU: internus = afw. Vervangen door intrapelvien
deel m.obt.ext, EQ: geheel aanw
rondom foramen obturatorium, afw bij EQ en CAR
randen foramen obturatorium
m. obturatorius externus
pars intrapelvina
pars extrapelvina
m. quadriceps femoris
m. rectus femoris
m. vastus lateralis
caudolateraal op femur onder trochanter major
m. vastus medialis
mediale vlakte van de femur
m. vastus intermedius craniale vlakte prox helft femur en MVL en MVM
(c) Student Onbekend.nl
studentonbekend.nl/studiehulp
2/3
mediale femurcondyl, med. collateraal band,
mediale tibiaconddyl
voor allen als hierboven
EQ: x bekkenhoofd
fascia lata, indirect op patella+banden en
crista tibiae
EQ+RU: aponeurose m. gracilis, CAR: pars cran:
fascia genus, pars caud: aponeurose m. gracilis
halverwege dorsomediale zijde femur
patella + banden en crista tibia
brede aponeurose op patellabanden,
crista tibiae, lig.femerotibiale en fascia cruris
halverwege caudomediale zijde femur
distaal op femur, epicondylus medialis
CAR: MAB en MAM grotendeels versmolten
fossa trochlanterica, eindpees X eindpees
m. obturatorius internus
distaal van fossa trochlanterica
fossa trochlanterica, deelt mm.gemelli op
fossa trochlanterica, deelt mm.gemelli op
CAR: iliacaal deel soms moeilijk terug te vinden
fossa trochlanterica
door foramen obturatorium op
pars extrapelvina m. obturatorius externus
alle 3: patella, en indirecht op patellabanden,
tuberositas tibiae en crista tibiae
Fouten voorbehouden
Anatomie II
Spieren - origo en insertie
Buigers
m. popliteus
Achterbeen
fossa poplitea
caudale vlakte tibia, doorheen incisura poplitea
lat en med fossa/tuberositas supracondylare
CAR: versalius-/fabellaebeentjes in beginpees
fibulahoofdje
sulcus ext, tub. tibiae, condylus lateralis tibiae
via tendo calcaneus proprius (Achillespees) aan
tuber calcanei
x laterale deel m. gastrocnemius
mediaal gelegen MTbeentje(s): EQ:kort,lat.op tub
OMT II, lang,med (spatpees) op OT I+II, RU: tub.
OMT III+peesstrookjes OT I, CAR: OMT II en OT I
omgeving fibulahoofdje
distale 2/3 fibula
fossa extensoria
med T+Mtbeentjes: EQ:afw,RU:OT I,CAR:OMT II
alleen bij CAR aanw, OMT V
EQ:med op tub OMT III, lat op OT III, OT IV
RU:med op tub OMT III+peesstrookjes naar OT II+
III, lat op OMT IV, CAR: afw
m. ext. dig. longus
fossa extensoria
m. ext. dig. lateralis
lat coll.bnd femorotib. gewricht, fibulahoofdje
m. ext. dig. brevis
basis calcaneus
x MIM, proc. ext steunteen. EQ: thv prox 1/4 MT
x MEDLo, MEDBr, MEDLa, RU:lat: x pees MEDBr,
splitst in 2 eindpezen nr dors zijde klauwbnderen
med: =MEDMed, x MIM, eigen strekpees med
teen op klauwbeen, CAR: 4 eindpezen, x MIM,
phal.dist II, III, IV en V
dist phalanx, EQ: x pees MEDLo, RU: x MIM,
eigen strekpees lat teen (dors. zijde klauwbeen)
CAR: x pees MEDLo teen V
x MEDLo, EQ: x MEDLo, RU: x MEDLo, gemen.
strekker beide tenen, CAR: x MEDLo teen II,III,IV
ergens op teen II (MT - klauwbeen)
peeskap op tuber calcanei en 2 korte schenkels
naar torus palmaris vh kroonbeen, CAR: 4 pezen
op kroonbeen teen II, III, IV en V
x pees MFHallucis longus prox vd tarsus
CAR: x med. collateraalband tarsus
x pees MFHallucis longus onder de tarsus
phalanx dist. Steuntenen, EQ: diepe pees x lig
accessorium halverwege MT
Tarsus
Strekkers
m. triceps surae
m. gastrocnemius
m. soleus
m. tibialis cranialis
afw bij hond
Buigers
peroneus groep:
m. peroneus longus
m. peroneus brevis
m.peroneus tertius
Tenen
Strekkers
Buigers
3/3
EQ: = lig. femeroMT
m. ext. digiti primi longus alleen bij CAR en OV prox helft fibula
m. flexor dig. superficialis
fossa/tub supracondylare van de med femurcondyl
m. flexor dig. profundus
m. tibialis caudalis
EQ+RU: caud. lat tibia condyl, CAR: caud. Tibia
m. flexor dig. longus caudoproximaal tibia, med van MFHallLo
m. flex.hallucis longus fibulahoofdje, caud lat. Tibiacondyl, caudoprox tibia
(c) Student Onbekend.nl
studentonbekend.nl/studiehulp
Fouten voorbehouden