[er yst]- ON JEST

Transcription

[er yst]- ON JEST
SEIN [ZAJN]- BYĆ
ich BIN [iś bin]- JA JESTEM
du BIST [du byst]- TY JESTEŚ
sie IST [zi yst]- ONA JEST
er IST [er yst]- ON JEST
es IST[es yst]- ONO JEST
wir SIND [wija zynt]- my jesteśmy
ihr SEID [ija zajt]- wy jesteście
sie SIND [zi zynt]- oni/one są
Sie SIND [zi zynt]- Pan/Pani jest, Państwo są
Ich bin Betreuerin von Beruf.
[iś bin betrojerin fon beruf]
- Jestem opiekunką z zawodu.
Wir sind zu Hause [wija zynt cu hałze]
- Jesteśmy w domu.
Er ist nicht verheiratet, er ist ledig.
[er yst nyśt ferhajratet, er yst lediś]
- On nie jest żonaty, on jest wolny.
Pamiętaj! Tworząc zdanie w j. niemieckim,
nie pomijaj osoby.
________________________________________________________________________
PLjob Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Jedności Robotniczej 39, 67- 200 Głogów |
e-mail: [email protected] | tel: 76 8313223|www.pljob.eu
POWITANIE:
Hallo [halo]– cześć, witam (również do nieznajomych)
Guten Morgen [guten morgen]- dzień dobry (rano)
Guten Tag [guten tak]- dzień dobry (po południu)
Guten Abend [guten abent]- dobry wieczór
POŻEGNANIE:
Auf Wiedersehen [ałf widerzejn]- do widzenia
Tschüß [czys]- cześć (tylko na pożegnanie,
również do nieznajomych)
Gute Nacht [gute nacht]- dobranoc
Bis bald [bys balt]- na razie
Ważne:
ja [ja]- tak
nein [najn]- nie
bitte [byte]- proszę
alles [ales]- wszystko
danke [danke]- dziękuję
gut [gut]- dobrze
schlecht [szleśt]- źle
wichtig [wiśtiś]- ważne
schade [szade]- szkoda
vielleicht [filajśt]- może
Entschuldigung [entszuldigunk]
- Przepraszam
Ich verstehe nicht. [iś ferszteje nyśt]
- Nie rozumiem.
Es tut mir Leid. [es tut mija lajt]
- Przykro mi.
________________________________________________________________________
PLjob Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Jedności Robotniczej 39, 67- 200 Głogów |
e-mail: [email protected] | tel: 76 8313223|www.pljob.eu
MEINE FAMILIE [MAJNE FAMILJE]- MOJA RODZINA
die Mutter [di muta]- mama
die Tochter [di tochta]- córka
der Vater [der fata]- tata
der Sohn [der zon]- syn
die Oma [di oma]- babcia
der Opa [der opa]- dziadek
die Kinder [di kinda]- dzieci
die Eltern [di eltern]- rodzice
die Groβeltern [di groseltern]- dziadkowie
die Tante [di tante]- ciocia
der Onkel [der onkel]- wujek
die Frau [di frał]- żona
der Mann [der man]- mąż
die Enkelin [di enkelin]- wnuczka
der Enkel [der enkel]- wnuk
die Schwester [di szwesta]- siostra
der Bruder [der bruda]- brat
________________________________________________________________________
PLjob Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Jedności Robotniczej 39, 67- 200 Głogów |
e-mail: [email protected] | tel: 76 8313223|www.pljob.eu