La Cie des Mouettes En Chaussettes

Commentaires

Transcription

La Cie des Mouettes En Chaussettes
La Cie des Mouettes En Chaussettes
ACTIVITES CULTURELLES • KULTUR JARDUERAK
Jeux de société • Lagunarteko jokoak
Arts plastiques • Arte plastikoak
Jumelage • Binakatzea
Chant • Kantua
Langues • Hizkuntzea
Couture • Jostura
Musique • Musika
Cuisine • Sukaldena
Photographie • Argazkilaritza
Culture Basque • Euskal kultura
Théâtre • Antzerkia
Danse • Dantza
Autre • Beste
Détente, évasion • Atsedenaldia
ACTIVITES SPORTIVES • KIROL JARDUERAK
Pêche sous-marine • Urpeko arrantza
Arts martiaux • Arte marzialak
Pelote • Pilota
Aviron • Arrauna
Pétanque, boule • Petanka
Basketball • Saskibaloia
Plongée • Urpekaritza
Chasse • Ihizia
Randonnée • Txangoa
Cyclotourisme • Zikloturismoa
Rugby • Errugbia
Echec • Xake
Sauvetage côtier • Kostaldeko sorospena
Football • Futbola
Sports basques • Herri kirolak
Golf • Golfa
Stand up • Stand up
Gymnastique • Gimnastika
Surf • Surfa
Handball • Eskubaloia
Tennis • Tenisa
Moto • Motoa
Tennis de Table • Mahai tenisa
Musculation • Muskulazioa
Triathlon • Triatloia
Natation • Igerketa
Paddle • Paddle
Voile • Itsas bela
Pêche • Arrantza
Yoga • Yoga
AUTRES ACTIVITES • BESTE MOTAKO JARDUERAK
Accueil de loisirs, centre de loisirs •
Histoire • Historia
Aisialdi zentroak
Action sociale • Gizarte ekintza
Humanitaire • Humanitarioa
Informatique • Informatika
Age d’Or • Ardineko pertsonak
Jardinage • Lorezaintza
Anciens combattants • Gudari ohiak
Jeunesse • Gazteria
Associations de quartier • Auzo elkarteak
Médiation • Bitartekotza
Bénévole • Bolondresa
Prévention, santé • Osasun prebentzioa
Corporatives • Korporatiboak
Sauvetage côtier • Kostaldeko sorospena
Economie • Ekonomia
Secourisme • Sorospena
Environnement • Ingurumena
Soutien scolaire • Eskolako laguntza
Festivités, animations, jeux, loisirs •
Festak, animazioak, jokoak aisialdia
Handicap • Elbarritasuna
X
Nombre d'adhérents – Kide kopurua 10
BUREAU INFORMATION JEUNESSE – GAZTE INFORMAZIO BULEGOA
15 rue du Port – Portuko karrika, 15.
64700 Hendaye – Hendaia
05 59 20 41 41 – [email protected] – www.hendaye.eus
COORDONNÉES DE L'ASSOCIATION - ELKARTEAREN DATUAK
Siège Social – Egoitza
Adresse – Helbidea 36 rue JB Errecart
Code Postal – Posta-Kodea 64700 Ville – Herria Hendaye
Téléphone – Telefonoa 06 65 25 41 39
Courriel – Posta elektronika [email protected]
Site Web – Web gunea
Facebook
Le Bureau – Bulegoa
Président(e) – Lehendakaria Isabelle Errandonea
Secrétaire – Idazkaria
Trésorier(e) – Diruzaina Mme Cazemayor
Contact pour ce qui concerne l'administratif – Gai administratiboetarako kontaktua
Personne à contacter – Kontaktatu behar den pertsona
Isabelle Errandonea - 36 rue JB Errecart 64700 Hendaye
DATE DES INSCRIPTIONS – IZEN-EMATEEN EGUNAK
Début d'inscription – Izen-emateen hasiera
Fin d'inscription – Izen-emateen bukaera
PERMANENCES – HARRERA EGUNAK
Faites-vous des permanences ? – Harrera egunik antolatzen al duzue ?
Non - Ez
Si oui, quels sont les jours ? – Baiezkoan, zer egunetan ?
Heures des permanences – Harrera egunen ordutegia
COTISATIONS – KOTIZAZIOAK
Montant de la cotisation à l'association – Elkartearen kotizazioaren zenbatekoa
Observations – Oharrak
TRANCHES D'ÂGE – ADIN-SAILAK
Public concerné – Zer publikoari zuzendua ?
3 - 5 ans/urte
16 - 18 ans/urte
6 - 12 ans/urte
+ de 18 ans - 18 urtetik goiti
13 - 16 ans/urte
Observations – Oharrak
BUREAU INFORMATION JEUNESSE – GAZTE INFORMAZIO BULEGOA
15 rue du Port – Portuko karrika, 15.
64700 Hendaye – Hendaia
05 59 20 41 41 – [email protected] – www.hendaye.eus
VOS ACTIVITÉS – ZUEN JARDUERAK
Description des activités selon les tranches d'âge – Jardueren deskribapena adin sailaren arabera
(Préciser les activités proposées en fonction des diverses tranches d'âge - Zehaztu adin sail
ezberdinen arabera proposaturiko)
Activités pour les 3 - 5 ans - Jarduerak 3-5
urtekoentzat
Activités pour les 6 - 12 ans - Jarduerak 6-12
urtekoentzat
Activités pour les 13 - 16 ans - Jarduerak 13-16
urtekoentzat
Activités pour les 16 - 18 ans - Jarduerak 16-18
urtekoentzat
Activités pour les + de 18 ans - Jarduerak 18
urtetik gorakoentzat
Observations – Oharrak
Périodes des activités – Jarduera-garaiak
Toute l'année - Urte guztian
Janvier - Urtarrilean
Février - Otsailean
Mars - Martxoan
Avril - Apirilean
Mai - Maiatzean
Juin - Ekainean
Juillet - Uztailean
Août - Agorrilean
Septembre - Irailean
Octobre - Urrian
Novembre - Azaroan
Décembre - Abenduan
Quand peut-on pratiquer vos activités ? – Noiz egin daitezke jarduerak ? Organisez-vous des stages ?
– Ikastaroak antolatzen al dituzue ? Non - Ez
Si oui, préciser : dates, public .... – Baiezkoan, zehaztu : datak, publikoa ....
Observations – Oharrak
BUREAU INFORMATION JEUNESSE – GAZTE INFORMAZIO BULEGOA
15 rue du Port – Portuko karrika, 15.
64700 Hendaye – Hendaia
05 59 20 41 41 – [email protected] – www.hendaye.eus

Documents pareils

Fondation Liza - Ville d`Hendaye

Fondation Liza - Ville d`Hendaye Arts plastiques • Arte plastikoak Jumelage • Binakatzea Chant • Kantua Langues • Hizkuntzea Couture • Jostura Musique • Musika Cuisine • Sukaldena Photographie • Argazkilaritza Culture Basque • Eus...

Plus en détail

AACHV - Association des Artisans et Commerçant d`Hendaye Ville

AACHV - Association des Artisans et Commerçant d`Hendaye Ville Arts plastiques • Arte plastikoak Jumelage • Binakatzea Chant • Kantua Langues • Hizkuntzea Couture • Jostura Musique • Musika Cuisine • Sukaldena Photographie • Argazkilaritza Culture Basque • Eus...

Plus en détail

Euskal Moto Club - Ville d`Hendaye

Euskal Moto Club - Ville d`Hendaye Arts plastiques • Arte plastikoak Jumelage • Binakatzea Chant • Kantua Langues • Hizkuntzea Couture • Jostura Musique • Musika Cuisine • Sukaldena Photographie • Argazkilaritza Culture Basque • Eus...

Plus en détail