parlem català subscripció al dvd del lipdub

Commentaires

Transcription

parlem català subscripció al dvd del lipdub
PARLEM CATALÀ
Cançó del LipDub pel català, escrita per Joan CAYROL
Popularitzada pel grup "Pa amb Oli" i per en Jordi BARRE
Readaptada per l'ocasió pel DJ Raph DUMAS
Nosaltres aquí parlem català
Parlem català és la nostra llengua
Parlem català és la nostra vida
És el nostre ésser, és el nostre pa
Parlem català, per te dir t'estimi
Parlem català per collir la flor
Per esgrunar els anys
d'aquest temps que passa
Parlem català per riure i cantar
Alguns no voldrien aquest català
Arreu si podien el farien callar
Però per tant que facin
Juntarem les mans
I tots cantarem el sempre endavant
Per dir la tristor, tenim català
Per calmar les penes, tenim català
Tenim català per cantar l'amor
i per fer les festes, saltar i ballar
A sota el cel blau del nostre país
Cantarem la pau, l'amor i l'encís
L'amor de la terra, l'amor del germans
I per tant que facin, serem catalans !
SUBSCRIPCIÓ AL DVD DEL LIPDUB
per ajudar a la realització del LipDub pel Català
10€
Fins al 31 de març pots subscriure al DVD del LipDub pel Català, amb
el Making­Off, a un preu preferencial de només 10€ enlloc de 15€,
preu de venda a partir del 15 d'abril 2012.
Pagament per xec a l'ordre de la Federació d'Entitats, 23 avinguda del Liceu,
66000 PERPINYÀ. S'ha de recollir el DVD al Casal Jaume I (av. del Liceu) ; en
cas d'enviament postal, cal comptar un cost suplementari de 3€.
Nom.......................................... Cognoms........................................................
Adreça.................................................................................................................
Codi Postal................... Poble.................................... Mail............................
LIPDUB PER LA LLENGUA CATALANA
a Perpinyà, el 31 març 2012 al peu del Castillet, a 14h00
El blog del LipDub pel català : http://lipdubcatnord.wordpress.com
Què és un LipDub ?
Un lipdub (“doblatge labial”) és un vídeo musical realitzat per un grup de persones
que sincronitza els seus llavis, gestos i moviments amb una cançó popular.
A Perpinyà, se farà un LipDub per la llengua catalana el 31 de març 2012. La
cançó triada per acompanyar el LipDub és : "Parlem català".
Motiu i objectiu del LipDub pel Català
A nivell estatal bretons, alsacians, bascos, corsos, occitans i catalans
organitzem unes manifestacions el dissabte 31 de març de 2012 a Perpinyà,
Tolosa, Baiona, Kemper, Aiacciu i Strassburg.
La manifestació té com a objectiu interpel·lar els parlamentaris per a
aconseguir una llei per a les llengües vernacles sota administració francesa,
una llei que garanteixi la vivència i la transmissió de les llengües pròpies de
cada territori.
A Perpinyà, la Federació d'entitats per la defensa de la llengua i de la cultura
catalanes ha volgut proposar una manifestació diferent, una manifestació pel
català festiva : hem triat la gravació d'un LipDub pels carrers de Perpinyà.
Per un LipDub, Rècord del Món Guinness de participació
Per a donar més visibilitat a l'acte hem fixat com a objectiu superar el rècord
mundial de participació a un LipDub, rècord detingut avui per la gent de Vic.
El nostre objectiu és d'aconseguir : més de 6.000 persones.
Com participar al LipDub ?
Tota la societat nord­catalana, civils i associacions, del Rosselló, Vallespir,
Conflent, Cerdanya, Capcir, Fenolhedés..., pot venir i participar al Castillet al
LipDub per defensar la llengua catalana.
Ja tenim el suport de moltes associacions, de les institucions, així com també
el suport de personalitats del món artístic, esportiu (USAP, DRAGONS), del
món de l'empresa, de la cultura...
TOTHOM AL LIPDUB, TOTHOM A PERPINYÀ
APPEL POUR LE RESPECT DE LA DIVERSITÉ
DES LANGUES ET DES CULTURES DE FRANCE
NOS LANGUES, NOS CULTURES, UN DROIT
La démocratie c’est avoir des droits. La France métropolitaine et d’Outre­mer est composée
d’une diversité de langues et de cultures qui appartiennent au patrimoine de l’humanité.
Aujourd’hui, nous sommes citoyens français, mais aussi citoyens européens et du monde.
Aussi, Alsaciens, Basques, Bretons, Catalans, Corses, Flamands, Occitans, locuteurs de langues
d’oïl et d’Outre­mer, nous fondant sur la Déclaration universelle des droits de l’homme , et
avec l’appui des organisations internationales qui ont en charge de faire respecter ces droits
partout dans le monde, nous affirmons que :
­ la défense de la diversité culturelle est un impératif éthique, inséparable de la dignité de la
personne humaine
­ les droits culturels sont partie intégrante des droits de l’homme qui sont universels,
indissociables et interdépendants
­ les langues constituent l’un des outils principaux de l’humanité pour interagir et pour
exprimer des idées, des émotions, des connaissances, des souvenirs et des valeurs
­ le droit de parler et transmettre sa langue est un des fondements de la démocratie et des
droits des personnes y compris de celles qui appartiennent à des minorités et des peuples
autochtones.
Depuis 2008, la Constitution française déclare que les langues régionales appartiennent au
patrimoine de la France. Mais cette déclaration ne crée aucun droit pour les citoyens que nous
sommes ni aucune obligation pour l’État qui nous gouverne.
Constatant que la société française reste fondée sur le dogme de « l’unicité du peuple français »
et du français langue unique ; que ce concept porte atteinte à la démocratie et aux droits de
l’homme, et conduit inéluctablement à la disparition de nos langues, au recul du
multilinguisme, à la négation de nos histoires, à l’imposition d’une histoire nationale mythique
et à la «folklorisation » de nos cultures,
Constatant que la France est le dernier État de l’Union européenne à refuser le droit et les
moyens à l’expression de la diversité des langues et cultures de son territoire, et que son
idéologie et sa politique sont régulièrement condamnées par les instances européennes et des
Nations Unies malgré les tolérances qu’elle concède ici ou là comme des aumônes,
Nous appelons solennellement les autorités françaises actuelles et les candidats à la Présidence
de la République à reconnaître la diversité des langues et des cultures qui composent le
territoire et à s’engager, y compris par un changement de Constitution :
­ à ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires,
­ à adopter une législation pour le respect des droits des citoyens à leurs langues et cultures,
­ à respecter les valeurs fondamentales communes aux pays de l’Union européenne « de
respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que
de respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des
minorités»
Nous, EBLUL (Bureau Européen pour les Langues moins Répandues), soutenons les
manifestations qui se dérouleront le 31 mars 2012 dans différents territoires, notamment à
Toulouse, Bayonne, Strasbourg, Ajaccio, Quimper, Perpignan, à l’appel des différents
mouvements citoyens pour le respect de la diversité des langues et des cultures.
http://lipdubcatnord.wordpress.com
http://www.languesregionales.org ­ http://www.federacio.cat