Afval - Recycling / Déchets - Le guide de l`environnement

Transcription

Afval - Recycling / Déchets - Le guide de l`environnement
Afval - Recycling / Déchets
Metso Minerals Belux maakt deel uit van de Metso groep die
wereldwijd oplossingen en componenten aanbiedt voor de
mineraal- en aggregaatindustrie, de papiernijverheid en de
recyclagebedrijven. Metso heeft vestigingen in 150 landen
en telt om en bij de 25.000 werknemers. Metso Minerals
Belux heeft een 100-tal mensen dagelijks ter uwer beschikking
vanuit verscheidene regionale vestigingen. Vanuit een grondige kennis van de business van onze klanten, bieden
wij een degelijke service en een welgeformuleerd antwoord
op de telkens gestelde vraag:
HOE UW PLANTBESCHIKBAARHEID EN
RENTABILITEIT VERHOGEN?
Onze kennisdomeinen
Metso Minerals Belux oriënteert zich op de volgende marktsegmenten en applicatiedomeinen:
Metso Minerals Belux fait partie du groupe Metso qui offre
dans le monde entier des solutions et des composants
pour le secteur des minéraux et des agrégats, l’industrie
du papier et les entreprises de recyclage.
Metso possède des implantations dans 150 pays et compte
quelque 25.000 collaborateurs. Metso Minerals Belux met
chaque jour environ 100 personnes à votre disposition au
niveau de diverses implantations régionales. En nous basant
sur une connaissance approfondie de l’activité de nos clients,
nous offrons un service de qualité et une réponse bien
formulée à la question qui revient à chaque fois:
COMMENT AUGMENTER LA DISPONIBILITE ET
LA RENTABILITE DE VOTRE INSTALLATION?
Nos domaines de connaissance
• Transport en behandeling van bulkgoederen
Metso Minerals Belux axe son action sur les segments de marché et les domaines d’application suivants:
• Breken, Malen en Zeven
• Transport et manutention de produits en vrac
• Bescherming tegen slijtage, lawaai en stof
• Broyage, mouture et criblage
• Recyclage en conditionering van afval en
secundaire grondstoffen
• Protection contre l’usure, le bruit et les poussières
• Verpompen, bewerken en persen van slurries
• Thermische behandelingen zoals drogen en
pyrolyse
• Recyclage et conditionnement de déchets et de matières
premières secondaires
• Pompage, traitement et compression de boues
• Traitements thermiques comme le séchage et la pyrolyse
Le service avec le point sur le i
Service met een punt op de i
In de Belux beschikken wij over meer dan 40 professionele techniekers die dagdagelijks de meest gevariëerde
werken bij onze klanten gaan uitvoeren. Wij staan 24u/24u,
7 dagen per week ter uwer beschikking voor allerlei
reparatie oplossingen op uw site. Vanuit 4 servicecentra
bedienen wij gans België, Zeeuws Vlaanderen, het GrootHertogdom Luxemburg en een deel van Noord-Frankrijk.
Naast deze diensten voeren wij bij onze klanten op regelmatige basis ook inspecties uit. Via deze audits is de
klant in staat meer pro-actief te werk te gaan, problemen
te anticiperen, de plant te optimaliseren en uiteindelijk
ook onvoorziene financiële verliezen te reduceren.
www.metsominerals.com
98
Au Belux, nous disposons de plus de 40 techniciens professionnels qui vont exécuter chaque jour les tâches les
plus variées auprès de nos clients. Nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous offrir toute
une série de solutions de réparation sur votre site. A partir de
4 centres de service, nous desservons la totalité de la
Belgique, la Flandre zélandaise, le Grand-Duché de Luxembourg et une partie du Nord de la France.
Outre ces services, nous exécutons également des contrôles
réguliers chez nos clients. Ces audits permettent au
client de travailler de manière plus proactive, d’anticiper
les problèmes, d’optimiser l’installation et, enfin, de réduire
également des pertes financières imprévues.
Afval - Recycling / Déchets
Service-overeenkomsten zijn er op verscheidene niveaus,
gaande van garantie op beschikbaarheid van onderdelen,
inspecties, preventief onderhoud, ad hoc onderhoud en
reparaties tot en met performantiecontracten met een vaste
kostprijs per ton eindprodukt.
U merkt het duidelijk; onze lokale vestiging staat
ter uwer beschikking vanaf de probleemanalyse tot
ver na de installatie en indienstname van de weerhouden oplossing.
Des contrats de service existent à divers niveaux. Ils vont de
la garantie concernant la disponibilité de pièces de rechange,
des contrôles, de l’entretien préventif, de l’entretien ad hoc et
des réparations à un prix de revient fixe par tonne de produit
fini sur la base de contrats de performance.
Vous le remarquez de manière très nette: notre
implantation locale est à votre disposition, depuis
l’analyse du problème jusqu’à une date qui se
situe bien au-delà de l’installation et de la mise
en service de la solution retenue.
www.metsominerals.com
E-mail: [email protected]
Uw betrouwbare partner
www.metsominerals.com
Dtransportbanden
D
& accessoires
Dzeefdoeken
D
Dbescherming
D
tegen slijtage
Dstofafdichtingen
D
DHeavy
D
duty en dompel-pompen
Dmachines
D
voor de recyclagesector
Dservice
D
24/24
Metso Minerals Belux - ‘t Hofveld 5 - 1702 Groot-Bijgaarden
Tel.: +32 (0)2/481.09.60 - Fax: +32 (0)2/481.09.61
E-mail: [email protected]
Service Center Sint-Gillis-Waas - Kluizenhof 14
Tel.: +32(0)3/707.14.61 - Fax: +32(0)3/707.14.66
99