Amadeus E-Ticketing - Amadeus Service pagina

Commentaires

Transcription

Amadeus E-Ticketing - Amadeus Service pagina
Training Module
Amadeus
E-Ticketing
Amadeus Benelux
ii
© 2005 Amadeus NMC
All Rights Reserved.
Edition 1.1
Published by:
NMC Benelux
Oppaallaan 1200
2132 LN Hoofddorp
August 2005
Amadeus E-Ticketing
iii
Inhoudsopgave
E-ticketing...................................................................................................4
E-ticketing indicator ................................................................................6
Availability ........................................................................................6
PNR ..................................................................................................6
Printen van een E-ticket .........................................................................7
TTP Opties .....................................................................................10
Form of Identity (FOID)...................................................................10
Opvragen van een ET Record ..............................................................11
TWD Opties ....................................................................................14
Revalideren van een E-ticket................................................................14
Reissue van een E-ticket......................................................................17
Reissue E-ticket stap voor stap ......................................................17
Refund E-ticket .....................................................................................21
Voiden van een E-ticket........................................................................22
Amadeus E-Ticketing
4
E-TICKETING
HE ETKT
Electronic Ticketing (e-ticketing) geeft je de mogelijkheid om vluchten te verkopen
zonder dat er geprinte tickets worden uitgegeven. Het geeft de passagier de
mogelijkheid om in te checken zonder een geprint ticket.
Een electronic ticket (e-ticket of ET) betekent dat de papieren coupons zijn
vervangen door een ET record dat is opgeslagen in het Amadeus e-ticketing
systeem of in de e-ticket server van de luchtvaartmaatschappij zelf. Alleen de
vluchtcoupons worden electronisch opgeslagen; om administratieve redenen
wordt er een papieren agentencoupon geprint.
In Amadeus is het mogelijk om een bestaand ET record aan te passen en te
annuleren, zelfs als het ET record in het ticketing systeem van de
luchtvaartmaatschappij is opgeslagen.
Om een e-ticket uit te geven dien je de volgende regels in acht te nemen:
ƒ
Er dient een PNR actief te zijn
ƒ
De vluchtsegmenten in de boeking staan e-ticketing toe
ƒ
De validating carrier moet e-ticketing toestaan
ƒ
De record locator van de luchtvaartmaatschappij is aanwezig voor alle
vluchten die uitgegeven moeten worden.
ƒ
Het is niet mogelijk om e-tickets uit te geven in TY mode
Om een lijst op te vragen met luchtvaartmaatschappijen die e-ticketing toestaan
in Nederland, enter:
TGETD-NL
Antwoord systeem:
Amadeus E-Ticketing
5
Om informatie op te vragen over specifieke regels en voorwaarden voor eticketing per luchtvaartmaatschappij per land, enter:
HE ETT
Antwoord systeem:
Om informatie op te vragen voor een specifieke luchtvaartmaatschappij, enter HE
ETT gevolgd door de 2-letter code. Bijvoorbeeld:
HE ETT TP
Antwoord systeem:
Kies nu voor de juiste landcode, NL (MS64)
Amadeus E-Ticketing
6
E-ticketing indicator
Availability
Indien de letter E verschijnt voor het aantal stops op de vlucht betekent dit dat er
een e-ticket kan worden afgegeven indien deze maatschappij E-ticketing voor
Nederland toestaat.
Bijvoorbeeld:
Note: Dit is een algemene indicator. Om een e-ticket uit te kunnen geven dient de
luchtvaartmaatschappij e-ticketing in NL toe te staan (zie HEETT en
TGETD-NL)
PNR
Nadat de vlucht is geboekt verschijnt er een E in de PNR achter het
vluchtsegment dat voor e-ticketing in aanmerking komt.
Voorbeeld:
Note: Dit is een algemene indicator. Om een e-ticket uit te kunnen geven dient de
luchtvaartmaatschappij e-ticketing in NL toe te staan (zie HEETT, TGETDNL)
Amadeus E-Ticketing
7
Printen van een E-ticket
Om een ticket uit te geven dient de PNR actief op het scherm te staan.
Onderstaand voorbeeld laat een PNR zien die voor e-ticketing in aanmerking
komt (ET indicator):
Om een e-ticket uit te geven, enter
TTP
Na het geven van de TTP entry stuurt het systeem een bericht met de
vluchtcoupons naar de luchtvaartmaatschappij. Als de luchtvaartmaatschappij de
ET aanvraag accepteert wordt de informatie opgeslagen in het Amadeus eticketing systeem of in het ticketing systeem van de luchtvaartmaatschappij als
een ET record.
Indien de maatschappij geen E-ticketing toestaat wordt er automatisch een
papieren ticket uitgegeven.
Je ontvangt de volgende melding van het systeem:
Amadeus E-Ticketing
8
Als de luchtvaartmaatschappij niet binnen 30 seconden reageert op de e-ticket
aanvraag annuleert het systeem de e-ticket aanvraag en geeft de volgende
foutmelding:
>TTP
ELECTRONIC TICKET ABORTED - RESUBMIT REQUEST
Als de e-ticket aanvraag niet wordt geaccepteerd door de luchtvaartmaatschappij
geeft het systeem een foutmelding.
Bijvoorbeeld:
>TTP
BA: UNABLE TO PROCESS ETICKET ERROR CODE 132
Als de e-ticket aanvraag mislukt omdat niet aan alle voorwaarden wordt voldaan,
bijvoorbeeld als de segmenten in de PNR geen e-ticketing indicator hebben, geeft
het systeem de volgende foutmelding:
>TTP
ETKT DISALLOWED – NEED ET INDICATOR
Als de luchtvaartmaatschappij e-ticketing niet toestaat in Nederland dan geeft het
systeem de volgende foutmelding:
>TTP
AIRLINE PROHIBITS E-TICKET
Amadeus E-Ticketing
9
Wanneer een e-ticket aanvraag succesvol is verlopen worden de volgende
elementen in de PNR aangepast:
Element
Aanpassing
TK
Hetzelfde als een papieren ticket, plus de e-ticket indicator
(ETXX, XX is de 2-letter code van de luchtvaartmaatschappij).
FA
Hetzelfde als een papieren ticket, plus de e-ticket indicator
(ETXX, XX is de 2-letter code van de luchtvaartmaatschappij).
Nadat een e-ticket is uitgegeven is het niet meer mogelijk om het
FA element te annuleren. Dit is nodig om de PNR gelijk e laten
lopen met het ET record.
FB
Hetzelfde als een papieren ticket: het AIR sequence nummer en
de passagiers en segment associatie.
Voorbeeld:
Note: Bij de TTP entry gaat het systeem eerst checken of een E-ticket is
toegestaan voor de carrier / route. Indien dit niet het geval is wordt er automatisch
een paper ticket geprint.
Amadeus E-Ticketing
10
TTP Opties
De volgende opties kunnen worden toegevoegd aan de TTP entry:
Entry
Uitleg
TTP/ET
Uitgeven van een e-ticket indien dit voor het reisbureau niet
standaard is.
TTP/T1
Uitgeven van een e-ticket voor een specifieke TST.
Een e-ticket kan alleen voor 1 TST worden uitgegeven; deze
optie wordt gebruikt als de PNR meer dan 1 TST bevat.
TTP/S3-4
Uitgeven van een e-ticket voor specifieke vlucht segmenten.
TTP/P1-2
Uitgeven van een e-ticket voor specifieke passagiers.
Form of Identity (FOID)
HE FOID
Bij de sommige luchtvaartmaatschappijen is het verplicht om een form of identity
in te voeren (identiteitsbewijs). Afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij kan
hier bijvoorbeeld een paspoort, frequent flyer kaart of rijbewijs voor worden
gebruikt.
Om een paspoortnummer in te voeren, enter:
SRFOID XX HK/-PP342X
SR
Transactie indicator
FOID
Form of Identity
XX
2-lettercode luchtvaartmaatschappij
HK
Bevestigd
/-PP342X
Slash, gevolgd door het paspoort nummer
FOID Codes
Uitleg
CC
Creditcard
FF
Frequent Flyer nummer
PP
Paspoort
DL
Drivers Licence
NI
Nationale Identiteitskaart
Amadeus E-Ticketing
11
Opvragen van een ET Record
Het ET record kan altijd worden opgevraagd, zelfs als deze is opgeslagen in het
ticketing systeem van de luchtvaartmaatschappij.
Hieronder staat een voorbeeld van een PNR waarvoor een e-ticket is uitgegeven;
Amadeus stuurt de volgende informatie uit de PNR en de TST naar het e-ticketing
systeem:
ƒ
Het e-ticket nummer (uit het FA element)
ƒ
De naam van de passagier
ƒ
De vluchtsegmenten (uit de itinerary)
ƒ
Het tarief, taxes en totaal tarief (uit de TST)
ƒ
Frequent flyer informatie (indien van toepassing)
Amadeus E-Ticketing
12
Om het e-ticket op te vragen als er slechts 1 FA element in de PNR staat, enter:
TWD
Antwoord systeem:
De volgende tabel geeft een uitleg van de eerste regel van het ET record:
Component
Explanation
TKT-1259600001175
E-ticket nummer
RCI-
Confirmatie nummer (indien is
teruggestuurd door het e-ticketing
systeem)
1A LOC-YHGRF9
Record locator
De volgende tabel geeft een uitleg van de tweede regel van het ET record:
Component
Explanation
OD-AMSAMS
Origin en destination
SI-SITI
Sales indicator
FCMI-0
Fare calculation mode indicator
POI-AMS
Plaats van uitgifte
DOI-28DEC04
Datum van uitgifte
IOI-00294114
IATA nummer van het kantoor dat het e-ticket heeft
uitgegeven
Amadeus E-Ticketing
13
Hieronder staat het reisschema inclusief de naam van de passagier,
vluchtsegmenten en de status van elk segment:
Onderstaande tabel geeft de verschillende status codes aan van een segment in
een ET record:
Status
Verklaring
Status
Verklaring
A
Airport control
C
Checked in
E
Exchanged/Reissued *
F
Flown/Used *
I
Irregular operation
L
Lifted/Boarded
O
Open for use
P
Printed
R
Refunded *
S
Suspended
V
Voided *
* Dit zijn definitieve status codes, het is niet mogelijk om deze te wijzigen
Hieronder staat de tariefsinformatie, inclusief tarief, taxes, totaal tarief, fare
calculation en form of payment:
Amadeus E-Ticketing
14
TWD Opties
Entry
Verklaring
TWD/L8
Opvragen van het ET record voor een specifiek FA
element (FA op regelnummer 8) vanuit een PNR
TWD/TKT220-6206121423
Opvragen van specifiek ET record aan de hand van het
E-ticket nummer
TWDRT
Opvragen van een nog actief ET record
Note: Een ET record blijft 60 minuten actief of totdat je
een nieuw ET record hebt opvraagd
TWD/O*
Opvragen van het originele ticket vanuit ge-reissued eticket record
RT*E
Opvragen van een PNR vanuit een ET record
Revalideren van een E-ticket
Een e-ticket kan gerevalideerd worden na een verandering in de itinerary van een
PNR. Om na te gaan of een bepaalde luchtvaartmaatschappij revalidatie op etickets toestaat dien je de help pagina’s te raadplegen (HE ETT). In Amadeus is
revalidatie mogelijk na de volgende verandering(en) zolang het tarief ongewijzigd
blijft en de couponstatus “O” is (open):
ƒ
Verandering van vluchtnummer
ƒ
Verandering van klasse
ƒ
Verandering van vlucht datum of tijd
ƒ
Verandering van luchthaven (binnen dezelfde stad)
Onderstaand voorbeeld laat een PNR zien waarvoor een e-ticket is uitgegeven
De terugvlucht datum is gewijzigd en opnieuw geboekt:
Amadeus E-Ticketing
15
Voordat het e-ticket kan worden gerevalideerd dien je het ET record op te vragen
met de TWD entry.
Om het e-ticket te revalideren moet de ETRV optie gebruikt worden in de TTP
entry:
TTP/ETRV/L6/S3/E2
TTP
Transactie code
/ETRV
Slash gevolgd door de e-ticket revalidatie optie
/L6
Slash gevolgd door de letter L en het regelnummer
van het FA element in de PNR
/S3
Slash gevolgd door de letter S en het regelnummer
van het gewijzigde segment
/E2
Slash gevolgd door de letter E en het nummer van
de originele coupon in het ET record. Het
couponnummer(s) bij de /E optie moet
corresponderen met de segmenten in de /S optie.
Amadeus E-Ticketing
16
Antwoord systeem:
Er wordt een nieuw FA element toegevoegd aan de PNR met hetzelfde
ticketnummer als het originele e-ticket:
Amadeus E-Ticketing
17
Reissue van een E-ticket
Voor het in exchange uitgeven van e-tickets zijn er de volgende mogelijkheden:
ƒ
e-ticket naar e-ticket
ƒ
e-ticket naar papieren ticket
De volgende regels zijn van toepassing bij een Reissue van een e-ticket:
ƒ
Je hebt de “E” coupon indicator, couponnummer en check digit van het
originele document en voor alle exchange documenten.
ƒ
Het coupon nummer dat aangegeven moet worden is de eerste ongebruikte
coupon met status O (open for use).
ƒ
Een e-ticket (of papieren ticket ) dat is uitgegeven in exchange voor een eticket kan niet gevoid worden.
ƒ
Voor een conjunction e-ticket dient het eerste ticketnummer ingevoerd te
worden. Het laatste ticketnummer is niet verplicht aangezien deze door het
systeem automatisch wordt berekend
Reissue E-ticket stap voor stap
Stap 1: Aanpassen van de TST
Om de TST aan te wijzigen voor een reissue, enter:
TTI/EXCH
Check de not valid after data. Voor verdere wijziging van de TST kan je de
gegevens in hoofdstuk 23 aanhouden (papieren exchange ticket)
Stap 2: Oude en nieuwe Form of payment
Om het FPO veld in te voeren met een bijbetaling (additional collection), enter:
FPO/CCAX+/CASH
FPO
Transactie code
/CCAX
Originele form of payment
+
Plus
/CASH
Nieuwe form of payment
Stap 3: Originele ticket nummer
HE FO
Indien het ticketnummer nog in de PNR staat in het FA of FHE element, enter:
FO*
Amadeus E-Ticketing
18
Indien er meerdere FA of FHE elementen in de PNR staan, enter:
FO*L10
FO
Transactie code
*
Wijzigt het FA of FHE element naar een FO
L10
Regelnummer van het FA element
Zodra de FO regel verschijnt kan je eventueel nog passagiers of segmenten
associëren door met backspace je cursor aan het eind van de FO regel te zetten.
Als alle informatie is toegevoegd druk je op <ENTER>.
Note: De datum waarop het FO element wordt gemaakt wordt automatisch
toegevoegd aan het FO element. Dit moet worden aangepast als het
originele ticket op een andere datum is geprint.
Note: De rest van de informatie wordt uit het Office ID gehaald. Indien het
originele ticket door een ander reisbureau is uitgegeven dient deze
informatie aangepast te worden in de FO regel.
Indien je geen FA of FHE element in de PNR hebt staan moet je het FO element
handmatig invoeren, enter:
FO006-12345678901E1MIA20AUG00/00112233
FO
Transactie code
006-1234567890
Originele e-ticket nummer
1
Check digit
E1
ET coupon indicator (de letter E) gevolgd door het
nummer van de eerste coupon met status O of A
MIA20AUG00
Stad en datum van uitgifte van het originele ticket
/00112233
Slash gevolgd door het IATA nummer van het
reisbureau dat het originele ticket heeft uitgegeven
Stap 4: Opvragen van het ET record
Vraag het ET record op door middel van de TWD entry.
Stap 5: Uitgifte ticket
Geef het e-ticket uit met de entry:
TTP/P1
Amadeus E-Ticketing
19
Wanneer de E-ticketing Exchange goed verloopt verschijnt er in de boeking een
nieuwe FA-regel met het nieuwe ticketnummer.
Amadeus E-Ticketing
20
Het nieuwe ticketnummer heeft een open status (O) en het oude ticket heeft een
E (exchanged) status in de TWD.
Amadeus E-Ticketing
21
Refund E-ticket
Je kan een refund aanvragen voor alle vluchtcoupons die status O (open for use)
of A (airport control) hebben. Alle coupons die deze status hebben dienen
gerestitueerd te worden. Het is niet mogelijk om individuele coupons te
selecteren.
Voordat je een refund kan aanvragen voor een e-ticket dien je het ET record op te
vragen.
Om een refund aan te vragen voor een e-ticket, enter:
TWREF
Wanneer je de entry TWREF invoert verandert de status code van de coupons
naar R voor Refund.
Note: Zodra je TWREF hebt ingetoetst kan je de refund niet meer ongedaan
maken. De status code van het ET record kan niet meer worden verandert.
Zelfs als je het ET record ignored blijft de status op refund staan.
Het verdere refund proces verloopt hetzelfde als een refund van een papieren
ticket.
Amadeus E-Ticketing
22
Voiden van een E-ticket
Het is mogelijk om een e-ticket te voiden op de dag van uitgifte.
Voordat een e-ticket gevoid kan worden dient het ET record opgevraagd te
worden door middel van de TWD entry.
Voorbeeld ET record:
Om een e-ticket te voiden, enter:
TWX
Antwoord systeem:
Na de TWX entry stuurt Amadeus een void aanvraag naar de
luchtvaartmaatschappij. Indien bovenstaande melding op het scherm komt is het
e-ticket succesvol gevoid.
De status van alle void coupons veranderen in het ET record naar V (Voided):
Amadeus E-Ticketing
23
Het FA element voor het geannuleerde ET record wordt verwijdert en opgeslagen
in de history van de PNR en vervangen door een nieuw FA element dat de status
code EV bevat, dit geeft aan dat het e-ticket gevoid is.
Voorbeeld:
Note: Het ticket wordt ook als void geregistreerd op het Query Rapport.
Note: Indien de void status niet is geregistreerd op het sales rapport is het
mogelijk om met de volgende entry (vanuit de TWD) het ticket alsnog void te
rapporteren:
TWX/N
Amadeus E-Ticketing

Documents pareils

What`s News @ Galileo

What`s News @ Galileo Indien een passagier de luchtvaartmaatschappij contacteert om een wijziging door te voeren in een door u gemaakte Galileo reservering, dan kan de luchtvaartmaatschappij deze wijziging aan u kenbaar...

Plus en détail