T AMA IT I “Fealofani matou uma, ma o se aiga fiafia” (Tusipese a

Commentaires

Transcription

T AMA IT I “Fealofani matou uma, ma o se aiga fiafia” (Tusipese a
TAMAITI
E Fiafia e
Fesoasoani Atu
Saunia e Amie Jane Leavitt
E faavae i se tala moni
“Fealofani matou uma, ma o se aiga fiafia” (Tusipese a Tamaiti, 104).
a faalagolago e Viliamu lana lako i le puipui o le fale ae faapalasi
ifo i luga o le mutia. O le lakoina o lau o se galuega faigata, ae
o ia ma ona tuafafine o Chloé ma Amelia, sa iu lava ina uma. I se
mamao maualuga i luga atu o atumauga o Alps, sa mafai ona ia iloa
atu ai se vaalele o lele ane ai. Sa ia taumanatunatu po o fea e alu i ai.
E fiafia lava Viliamu i si ona taulaga laitiiti i tafatafa o le tuaoi o
Farani-­Suisi. E asiasi atu tagata mai i le lalolagi atoa iina. Sa ia mafaufau i nofoaga e fia alu i ai, o tagata e mafai ona ia feiloai i ai, ma mea
fou e mafai ona ia faia i se aso.
Sa faateia o ia mai ona moomooga i le aso, i se mapumapu ma le
paoo, paoo, paoo o laa i le fanua o lo latou tuaoi.
“Ai ua sauni Pati e lako ana laulaau,” sa mafaufau ai Viliamu.
“Ua ou matua fiafia lava ua mae’a matou.”
“Ae afai e faigata le lakoina o laulaau mo tagata e toatolu,
ai lava la se faigata mo se tagata e toatasi!” Sa mafaufau ai
Viliamu. O le toalua o Pati, o Pama, e lei leva ona uma
lona taotoga, o lona uiga e tatau ona lakoina e Pati
ana laulaau na o ia lava.
ATA NA TUSIA E CASEY NELSON
S
E masani ona fai mai tina, “A tatou
fesoasoani, tatou te fiafia!” ma sa
mafaufau Viliamu atonu o lona uiga
ia fesoasoani ia Pati, e ui ua latou le
lavava mai le lakoina o a latou lava
laulaau.
Sa tilotilo atu Viliamu ia Chloé
ma Amelia, o loo fauina i lala laau
ni tamai fale i le mutia. “Tatou o e
fesoasoani ia Pati?” na ia fesili ai.
“E mafai ona tatou fesoasoani ia
te ia e vave ai ona uma.”
Sa malilie i ai Chloé ma Amelia
ma mulimuli atu ia Viliamu.
“E manaomia se fesoasoani?” Sa
fesili atu ai Amelia a o savavali atu i
le pupuvao agai atu i le fanua o Pati.
“O le a ou matua fiafia lava! Ae
ua alu le afiafi o tou lako vao. Ou te
iloa ua outou vaivai.”
“E le afaina,” na fai atu ai Viliamu.
“Matou te fia fesoasoani atu. O le
mea moni, a matou fesoasoani atu,
ua matou fiafia!”
A o latou galulue, sa faamatala
atu e Pati ni tala mai lona olaga. O
Pati e sau mai Initia, ae sa ola
i le Atu Asia ma Aferika i lona
olaga atoa.
Ina ua uma ona sa faotaga ia
laulaau, sa tilotilo atu Viliamu ma
iloa ai ni apu o taatitia solo i lalo o
laau apu tetele i le fanua o Pati. E lei
uma lelei le latou galuega. Sa punou
ifo i lalo Viliamu ma amata ona tufi
apu. Sa ia faavasegaina mea pala
mai mea lelei a o ia savali atu i ai.
Sa taufetuli atu Chloé ma Amelia ma
tuu ni apu i faaputuga.
Sa tulei mai e Pati lana uilipaelo
tuai lanumeamata mai le falefaigaluega. “Tuu ia apu pala i totonu i i.
Ona ave lea o apu lelei ma outou.”
“E le afaina, Pati. Matou te le
manaomia e ave au apu,“o le tala
lea a Viliamu.
“Ou te manao e ave ma outou,”
o le tala lea a Pati. “O le mea moni,
a ou foai atu, ua ou fiafia!”
O le po i le taimi o le taligasua
i le afiafi, sa faamatala e tamaiti ia
Mama ma Papa lo latou fiafia ona
sa latou fesoasoani ia Pati ma faalogologo i ana tala.
Na faafuasei ona oo ane se
manatu ia Viliamu. “Ua ou iloa le
mea e mafai ona fai i apu sa ia aumai mo i tatou!” Sa ia oso i luga ma
uu mai se kopi o le Liahona mai le
fatatusi. “Ou te manatu o le a fiafia
ia Pati ma Pama i le mea lea,” sa fai
mai ai Viliamu, ma susue i se itulau
o i ai se fua o le keke apu. “Pei ona
fai mai Pati ananei, pe a tatou foai
atu, ua tatou fiafia!”
“Tatou faia se keke mo isi foi o
tatou tuaoi!” O le tala lea a Chloé.
Sa ataata Viliamu. Sa ia mafaufau
e uiga i tagata uma e mafai ona ia
feiloai i ai ma tala mananaia e mafai
ona ia faalogo i ai. Ma o mea uma e
ala mai i sina agalelei itiiti. Ma sina
fasi keke. ◼
E alala le tusitala i Iuta, ISA.
S e t e m a 2 0 1 5 75