จรวดน้ำ (วีดีโà¸

Transcription

จรวดน้ำ (วีดีโà¸
teaching-glossary
จรวดน้ำ (วีดีโà¸-ความเร็วสูง)
Water rocket, slow motion launch
Water rocket, slow motion launch
วีดีโà¸-๕สดงตารยิงจรวดน้ำ ๕บบช้าสุดๆ คลิตครัà¸
จรวดขวดน้ำขนาดจัมโบ้
ทดลà¸-งยิงจรวดขวดน้ำขนาดยัตษ์ หลายท่à¸-น คลิต
http://www.proton.rmutphysics.com/teaching-glossary
Powered by Joomla!
Generated: 15 February, 2017, 07:15