Zeeklassen en groepsverblijven Classes de mer et

Commentaires

Transcription

Zeeklassen en groepsverblijven Classes de mer et
Zeeklassen en groepsverblijven
Classes de mer et séjours en groupe
De Schorre Praktisch .................................................................................................................................... 2
De Schorre Pratique ..................................................................................................................................... 9
De Schorre Praktisch
U bevindt zich hier:
Domein “Les Pommiers”
Brugsesteenweg 19
8620 Nieuwpoort
Contact:
Receptie Hotel Sandeshoved
Zeedijk 26
8620 Nieuwpoort
tel. 058/22.23.60
fax 058/23.95.23
Noodnummers:
Brandweer en ambulancedienst: 058/23.30.25
Dringende hulp: 100, 101 of 058/23.30.30
Geneesheren: Dokter N. Deforche + Dokter A. Verbeke,
Santhovenstraat 1 A, 8434 Lombardsijde 058/23.56.46
Weekenddienst: 1 centraal nummer: 058/24.00.14
Oproepen ongevallen via GSM: 112
Oproepen ongevallen: 100
Ziekenhuis: Sint Augustinuskliniek, Ieperse steenweg 100 te 8630 Veurne: 058/33.31.11
Spoedgevallen Sint Augustinuskliniek: 058/33.35.31
Ambulance Albrecht: Veurnestraat 7 te 8620 Nieuwpoort: 058/23.87.20
Beste kamphuisgast,
Eerst en vooral heten wij u hartelijk welkom op het domein
“Les Pommiers”. Wij zijn ervan overtuigd dat de ligging en de charme van de
omgeving zal bijdragen tot een onvergetelijk verblijf.
Het huis is uw gastheer, gedraag u als gast: de geafficheerde huisregels dienen strikt
nageleefd te worden.
Wij verwachten dat bij uw vertrek de huiskamers en hun opstelling exact zijn zoals
toen u het huis binnenkwam. Wanneer het huis niet perfect achtergelaten wordt t.t.z.
zoals op de foto’s en de beschrijving of indien op de een of andere manier
onregelmatigheden worden vastgesteld, kan de waarborg in geen enkel geval
onmiddellijk worden terugbetaald deze zal worden teruggestort na aftrek van de
kosten om de nog uit te voeren werkzaamheden te betalen.
De dag van vertrek moet het huis volledig gereinigd zijn tegen het
afgesproken uur, zodat de huisverantwoordelijke niet moet wachten tot alles
gepoetst is. Indien het keukenmateriaal niet exact als op de foto’s is
tentoongesteld, kunt u niet onmiddellijk vertrekken.
Sleutels en meterstandblad moeten op de tafel liggen.
ALGEMEEN:
Respecteer het gebouw, de omgeving en vooral ook de buren. Het naastliggende
domein van BLOSO mag u enkel betreden na toelating van de
centrumverantwoordelijke Dhr. Nechelput Koen (Tel.: 058/23 58 91).
U bent zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en netjes houden van het huis en
het materiaal.
Sanitair en keuken moeten dagelijks grondig gepoetst worden.
Het domein moet eveneens proper achtergelaten worden (papier oprapen).
Het gesorteerde vuilnis moet in de aanwezige zakken van Stad Nieuwpoort buiten
gezet worden, beschut tegen de regen. Vuilnis wordt opgehaald tijdens het jaar op
donderdagvoormiddag, in de maanden juli en augustus is er elke dag vuilnisophaling.
U staat zelf in voor het wegbrengen van het glas (glascontainers aan de sluizen), u
staat ook zelf in voor het wegbrengen van papier en karton (containerpark). Bij niet
naleving zal dit eveneens in rekening worden gebracht.
Plaats al het propere kuisgerief in de daartoe bestemde haken. Ook niet vergeten om
alle vensters te sluiten!
Gelijkvloerse verdieping:
1
1
Wat betreft de lokalen:
-
De tafels en stoelen moeten correct staan
Tafelbladen moeten afgewassen zijn
Stoelen moeten na grondige kauwgum controle op de tafels staan
Vloeren dweilen (indien nodig schuren!)
Wat betreft de keuken:
-
De werkbladen en keukenlades moeten afgewassen zijn
Vloeren dweilen (indien nodig: schuren!)
Alle elektrische apparaten uitschakelen dmv het uittrekken van het stopcontact
Frigo uitschakelen en de frigodeur op een kier zetten
De keuken en zijn toebehoren dienen bij vertrek exact als op de foto’s te zijn
tentoongesteld, bij niet naleving kunt u niet onmiddellijk vertrekken
3 x koffiekan inox
1 x vergiet inox
40 x bord plat
40 x bord diep
40 x tas
1
2
2
2
3
x
x
x
x
x
steelpan 20 cm
steelpan 2 l met deksel
braadpan zonder deksel 28 cm
braadpan met deksel 24 cm
snijplank
40 x glas
40 x schaaltje
1
3
1
1
6
x
x
x
x
x
kookpot hoog 35 cm
kookpot 8.5 l met deksel
kookpot met deksel 35 cm
kookpot met deksel 28 cm
serveerschaal inox (3 rond + 3 ovaal)
2
2
2
2
1
2
x
x
x
x
x
x
schuimspaan
pollepel
bakspaan
grote lepel
klopper
spaghettitang
Alle keukenmateriaal, borden & bestek netjes en proper terug als op de foto’s zetten!
Het gebroken huisgerief doorgeven aan de huisverantwoordelijke!
Alle vuilnisbakken uitwassen, en op het aanrecht van de keuken plaatsen.
Verdieping:
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
Alle sanitair en spiegels dienen afgewassen te worden. Afvoerputjes reinigen.
De bedden mogen niet verplaatst worden!
De bedden moeten opgemaakt worden zoals ze waren bij aankomst:
- deken netjes opgevouwen op het bed leggen
- kussen op de sprei
Vuil beddengoed opgeplooid in de keuken leggen
Grondige kauwgumcontrole
Vloeren dweilen, indien nodig: schuren
Inzake brandveiligheid:
Parkeren op de invalsweg en het verharde grasveld rond het huis
is niet toegelaten; dit gedeelte is voorzien voor de urgentiediensten.
U kunt wel parkeren in het gras.
Wat betreft de “panieksloten”:
Zelfvergrendelend paniekslot. Door middel van de kruk aan de
binnenzijde is de deur ten allen tijde te openen.
Deur openen: sleutel naar links draaien en uittrekken
Deur sluiten: sleutel naar rechts draaien en uittrekken
Wat verstaan wij onder “kuisen” ?
1. de vloer van alle lokalen (ook in de sanitaire ruimtes) dient u te
vegen en te dweilen (indien nodig schuren!)
2. tafelbladen, werkbladen, sanitair en spiegels dient u met water te
reinigen, de afvoerputjes van lavabo’s en douches reinigen
3. alle vuilnisbakken uitwassen en op het aanrecht van de keuken
plaatsen.
4. De bedden moeten opgemaakt worden zoals ze waren bij aankomst:
- deken netjes opgevouwen op het bed leggen
- kussen op de sprei
- vuil beddengoed opgeplooid in de keuken leggen
5. het omliggende terras vegen
We wensen ook nog even te benadrukken dat de
keuken en zijn toebehoren bij vertrek dezelfde opstelling dienen te
hebben als op de foto’s, indien dit niet het geval is kunt u in geen geval
onmiddellijk vertrekken, de huisverantwoordelijke komt dan ten vroegste
een uur later terug in de hoop de juiste opstelling aan te treffen !!
Voor wie lakens of slaapzak vergeten is:
Lakens zijn te huur aan € 5 per set en kunt u afhalen aan de receptie van
Hotel Sandeshoved te Nieuwpoort Bad.
Wie meent dat de functie van een matrasbeschermer dezelfde is als die
van een laken/slaapzak dient er rekening mee te houden dat een bevuilde
matrasbeschermer aangerekend wordt aan de prijs van een lakenset.
Het gesorteerde vuilnis moet in de aanwezige zakken van Stad
Nieuwpoort op straat gezet worden.
U staat zelf in voor het wegbrengen van het glas (glascontainers aan de
sluizen), u staat ook zelf in voor het wegbrengen van papier en karton
(containerpark of meenemen naar huis).
Bij niet naleving zal dit eveneens in rekening worden gebracht.
Kampvuur of “stookvuur” is niet toegelaten en wordt door de buren
direct aangegeven aan brandweer en politie.
De Schorre Pratique
On se trouve ici au :
Domaine “Les Pommiers”
Brugsesteenweg 19
8620 Nieuwpoort
Adresse de contact :
Réception Hotel Sandeshoved
Zeedijk 26
8620 Nieuwpoort
tel. 058/22.23.60
fax 058/23.95.23
Numéros d’urgence :
Pompiers et service des ambulances :
Urgence :
Médecins :
-Docteur N. Deforche + Docteur A. Verbeke
Santhovenstraat 1 A, Lombardsijde :
-Service de garde : 1 numéro central :
Appels accidents :
Appels accidents via GSM :
Hôpital : Sint Augustinus, Ieperse steenweg 100 à 8630 Veurne :
Urgences : Sint Augustinus :
Ambulance Albrecht : Veurnestraat 7 à 8620 Nieuwpoort:
058/23.30.25
100, 101 of 058/23.30.30
058/23.56.46
058/24.00.14
100
112
058/33.31.11
058/33.35.31
058/23.87.20
Cher(e) hôte de la maison de campagne,
En premier lieu nous vous souhaitons la bienvenue au domaine “Les Pommiers”.
Nous sommes convaincus que la charme de notre maison de campagne vous aidera
d’un séjour inoubliable.
La maison est votre hôte, comportez-vous comme un(e) invité(e).
Les règlements de maison affichés doivent être strictement respectés.
Nous nous attendons que les salles de séjour et leur disposition sont identiques à
votre départ qu’à votre entrée dans la maison.
Si vous vous abandonnez la maison dans un état qui ne correspond pas aux photos et
à la description, ou en cas d’une autre anomalie, on ne vous rembourse pas
immédiatement la garantie. Elle vous sera remboursée après déduction des frais qu’il
faut pour des travaux exécutifs.
Le jour de votre départ, la maison doit être complètement nettoyée et à
l’heure convenue, de sorte que la concierge ne doit pas attendre jusqu’à
l’achèvement.
Si les ustensiles de cuisine ne sont pas présentés comme aux photos, votre
départ sera retardé.
Les clés et la feuille des compteurs doivent être prêt sur la table.
GENERALEMENT :
Le verger et la prairie en annexe restent également impeccable (ramasser les papiers)
Respectez le bâtiment, l’entourage et surtout les voisins.
A côté se trouve le domaine de BLOSO. Vous pouvez entrer seulement après une
permission du responsable du centre Mr. Nechelput Koen (Tel. : 058/23 58 91).
Vous-même êtes responsable de nettoyer et de tenir propre la maison et le matériel.
Tous les jours on nettoie à fond la sanitaire et la cuisine
Le domaine reste également impeccable (ramasser les papiers)
Les ordures assortis, mis en sacs poubelle de la ville Nieuwpoort, présent sur place,
doivent être mis dehors et protégé contre la pluie.
Pendant l’année, le camion d’enlèvement des ordures ménagères vient chaque jeudi
avant-midi.
Pendant les mois de juillet et d’août il vient tous les jours.
Vous-même portez vos vidanges verre aux conteneurs “spécial verre” (se trouvent
aux écluses) ainsi que vos papiers et cartons (au parc conteneurs).
En cas de non-observation ces frais seront également facturés.
Disposez tout le matériel propre du nettoyage dans le local prévue et dans leurs
fixations.
N’oubliez pas de contrôler que tous les fenêtres sont fermées !
Etage Rez-de-chaussée:
1
1
En ce qui concerne les locaux :
-
Les tables et chaises doivent être mises en nombre correct (comme prévu au
plan)
Les dessus des tables doivent être lavés.
Mettez les chaises au-dessus des tables après les avoir contrôlés à fond au
chewing-gum.
Passez la serpillière aux sols (frotter si nécessaire !)
En ce qui concerne la cuisine :
- Les tables de travail et les tiroirs de cuisine doivent être lavées
- Passer la serpillière aux sols (frotter si nécessaire !)
- Débranchez tous les appareils électrique par enlèvement des prises.
- Débranchez le réfrigérateur par le bouton qui se trouve à côté du display, et
laisse la porte entrouvert.
- A votre départ, les ustensiles de cuisine doivent se présenter comme aux
photos. En cas de non observation votre départ sera retardé.:
3x cafetières inox
1x passoire inox
40x assiettes plates
40x assiettes creuses
40x tasses
40x verres
40x coupes
1
2
2
2
3
x
x
x
x
x
poêle à manche 20 cm
poêle à manche, couvercle 2 l
poêle à rôtir 28 cm
poêle à rôtir , couvercle 24 cm
tranchoirs
1
3
1
1
6
x
x
x
x
x
casserole 35 cm
casserole et couvercle 8.5 l
casserole et couvercle 35 cm
casserole et couvercle 28 cm
plateaux inox (3 rond + 3 ovale)
2
2
2
2
1
2
x
x
x
x
x
x
écumoire
louche
palette
grande cuillère
fouet
pinces à pâte
Encore ceci :

Il faut remettre à sa place et bien rangé tous les ustensiles de cuisine,
assiettes et couverts.

Transmettez les ustensiles de ménage cassés au responsable ménagère.

Lavez et rincez tous les poubelles et placez les au plan de travail de la cuisine.
Etage:
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
Nettoyez les toilettes à fond.. rincer les égouts
Les lits doivent être mis en nombre correct (comme prévu au plan)
Les lits doivent être fait comme ils étaient à votre arrivée:
- l’oreiller au-dessous du couvre-lit
- le couvre-lit ensuite convenablement serré.
Pliez le linge malpropre et déposez le dans la cuisine.
Contrôlez à fond au chewing-gum !
Passez la serpillière aux sols (frottez si nécessaire) et lavez les carrelages.
En ce qui concerne la prévention des incendies:
En peut pas se garer, ni au chemin de la maison, ni au gazon durci autour
de la maison. Cette partie et prévue pour les urgences
Il est admis de se garer au pré
En ce qui concerne "les serrures à panique":
La serrure à panique est verrouillée.
On peut sortir n'importe quand, La porte s'ouvre toujours.
Pour entrer il faut employez toujours la clé.
Que voulons-nous dire par “nettoyer” ?
6. Le sol de tous les locaux, ainsi que la sanitaire, il faut les balayer et
passer la serpillière (frotter si nécessaire!)
7. Les dessus des tables, les tables de travail, la sanitaire et les
carrelages, il faut les nettoyer à l’eau.
8. Il faut laver et rincer tous les poubelles et les placer au plan de
travail de la cuisine.
9. Il faut faire les lits comme ils étaient à votre arrivée.
- plier du couvre-lit et mettre au lit.
- mettre l’oreiller au couvre-lit.
- plier les draps malpropre et déposer les dans la cuisine.
10.
Brosser de la terrasse environnant.
Nous voulons encore accentuer qu’à votre départ la cuisine et ses
ustensiles doivent avoir la même disposition que les photos, si non il
faut, avant de partir, d’abord tout remettre sur place, comme il faut.
La concierge reviendra après une bonne heure pour tous vérifier!!
Pour ceux qui ont oubliés leurs draps ou leur sac à coucher :
Il y a des draps à loué pour le prix de € 5/jeu. Il faut s’adresser à la
Réception de l’Hotel Sandeshoved à Nieuwpoort Bad.
Ceux qui pensent que le protège-matelas à la même fonction qu’un drap
ou un sac à coucher, faut tenir compte qu’on facture le protège-matelas
malpropre aux prix du location d’un jeu de draps.
Les ordures assortis, mis en sacs poubelle de la ville Nieuwpoort (sacs
vides sur place) doivent être mis à la rue le jour d’enlèvement par le
camion.
Vous-même portez vos vidanges de verre aux conteneurs”spécial verre”
(se trouvent aux écluses) ainsi que vos papiers et cartons (au parc
conteneurs, ou vous les reprenez chez vous)
En cas de non observation, les frais seront également facturés.
Sont interdits : un feu de camp ou un foyer.
Les voisins font immédiatement appel aux pompiers et à la police.