VERHUURCATALOGUS - Agence Notredame Koksijde

Commentaires

Transcription

VERHUURCATALOGUS - Agence Notredame Koksijde
VERHUURCATALOGUS
CATALOGUE DE LOCATION
20
15
www.agencenotredame.be
Beste klant,
Bent U op zoek naar een rustgevende strandvakantie, sportieve vakantie of voor u liever een flinke
dosis cultuur, … dan bent U hier zeker op het juiste
adres !!!
Koksijde is een parel van een badstad en heeft heel
wat in petto. Een prachtig uitgestrekt strand, vele
gezellige zonnige terrasjes, tal van festiviteiten en
zoveel meer. Voor meer info over de plaatselijke bezienswaardigheden en evenementen; surf naar
www.koksijde.be
Wij helpen U graag met het zoeken naar het ideale
vakantieverblijf.
Een prachtig appartement op de zeedijk of liever een
sfeervolle villa op een rustige locatie.
Alles is mogelijk. In ons ruim assortiment van 200
vakantiewoningen vindt U ongetwijfeld uw gading.
Wij verhuren per week, per 14dagen, per maand,...
Dit van vrijdagnamiddag 16u tot vrijdagvoormiddag
10u, behalve tijdens de schoolvakanties buiten het
seizoen. (zat-zat)
U kunt eveneens bij ons terecht voor een weekend of
een midweek. Let wel, in het hoogseizoen en tijdens
de vakantieperiodes zijn reservaties voor weekends
en midweek vakanties enkel mogelijk 2 weken voor
uw aankomstdatum. Wenst u een afwijkende vakantieperiode, bel ons dan zeker op en samen zoeken
we naar een geschikte oplossing.
Aarzel dus niet en spring gerust eens binnen bij ons
op kantoor !!!
Cher client,
Cherchez-vous des vacances tranquilles à la plage,
des vacances sportives ou préférez-vous une bonne
dose de culture,… Ice vous êtes sûrement à la
bonne adresse !!!
Koksijde est une superbe station balnéaire qui vous
offre un large éventail de possibilités. Une plage
magnifique, plusieurs agréables terrasses
ensoleillées, des festivités et encore beaucoup plus.
Pour plus d’informations sur les acitvités et
évènements locaux, un seul site: www.koksijde.be.
Nous vous aidons avec plaisir dans votre recherche
d’un séjour idéal de vacances.
Un bel appartement sur la digue ou une villa de
charme dans un havre de paix.
Tout est possible. Dans notre assortiment de 200
résidences de vacances, vous trouverez
certainement ce qui correspond à vos aspirations.
Nous louons par semaine, par quinze jours, par
mois, … Toujours de vendredi 16 heures à
vendredi 10 heures, sauf pendant les vacances
scolaires hors saison. (sam.-sam.)
Vous avez également la possibilité de vous adresser
à nous pour la location d’une période de vacances
d’une demi-semaine ou d’un weekend. Attention,
pendant la haute saison et les vacances scolaires la
réservation d’une demi-semaine ou weekend ne peut
se faire que deux semaines avant la date d’arrivée.
Si vous avez d’autres questions ou si vous souhaitez
louer une période de vacances différente, n’hésitez
pas à prendre contact avec nous et nous cherchons
ensemble une bonne solution.
www.agencenotredame.be
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
1
HOE RESERVEREN ?
Verschillende mogelijkheden om te reserveren
1/ ter plaatse op ons kantoor:
Openingsuren 9 - 12.30u & 13.30 - 17.30u
behalve op woensdag en zondag
Voorafgaand aan uw reservatie, kan het app. door
u bezocht worden.
2/telefonisch: 058 51 15 78 - 058 51 38 85
3/per fax: 058 52 21 25
4/schriftelijk:
Agence Notredame - Zeedijk 249 - 8670 Koksijde
5/email: [email protected]
6/website: www.agencenotredame.be
Eenmaal uw keuze gemaakt, wordt een reservatiebon
opgemaakt. Vervolgens sturen wij U een overschrijvingsformulier en binnen de 10 dagen na reservatie
dient een voorschot betaald te worden van 50% van de
huurprijs. Enkel dan is uw reservatie definitief.
Als bewijs van uw betaling sturen wij vervolgens uw
verhuurcontract toe.
3 à 4 weken voor uw aankomst, sturen wij U een
overschrijvingsformulier toe voor het saldo. U kan ook
het saldo cash bij aankomst betalen.
(opgelet: geen bancontact)
HUURPRIJS
HOE LANGER DE HUURPERIODE,
HOE INTERESSANTER DE PRIJS !!!!
De huurprijzen “alles inbegrepen” omvatten:
•huur
• verzekering tegen brand en glasbraak met
wettelijke vrijstelling
•annulatieverzekering
• alle taksen
•agentschapskosten
Volgende kosten zijn NIET inbegrepen en worden
afgehouden van de waarborg
• verbruik gas, elektriciteit, koud en warm water en
verwarming volgens opname tellers
•telefoongesprekken
• schoonmaak indien niet uitgevoerd door de
huurder (nazicht na vertrek van huurder door
iemand van het kantoor)
• eventuele schade
2
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
De prijzen en beschrijvingen in de catalogus zijn onder voorbehoud, het agentschap is niet verantwoordelijk voor eventuele vergissingen of wijzigingen.
Bij elke verhuring wordt een waarborgsom gevraagd
die ten laatste 60 dagen na vertrek van de huurder
wordt terugbetaald.
NUTTIGE INFORMATIE
Aankomst:
De sleutels zijn ter uwer beschikking vanaf 16u tot
17.30u (mocht u na onze kantooruren willen toekomen, dringen wij er op aan ons voorafgaandelijk
telefonisch te verwittigen).
Vertrek:
De sleutels dienen ten laatste om 10u in het
kantoor afgegeven te worden (laattijdigheid kan
bijkomende kosten betekenen)
Overige:
• Linnengoed (lakens, slopen, matrasbeschermers)
dient de huurder mee te brengen.
• Indien huisdieren niet zijn toegelaten, staat dit
steeds uitdrukkelijk vermeld. Bij overtreding
worden er extra opkuiskosten aangerekend.
Huisdieren mogen nooit alleen in de vakantiewoning worden achtergelaten.
• Voor uw aankomst en na uw vertrek wordt de
woning gecontroleerd op netheid en schade.
• Het agentschap is niet verantwoordelijk voor de
werking van elektrische toestellen in de panden.
• Het aantal toegelaten personen in een pand
wordt vermeld in de beschrijving.
www.agencenotredame.be
COMMENT RESERVER ?
Différentes possibilitées pour votre réservation
1/A l’agence:
heures d’ouverture 9 - 12.30h & 13.30 - 17.30h
sauf le mercredi et dimanche
Vous pouvez visiter les biens de votre choix.
2/par téléphone: 058 51 15 78 - 058 51 38 85
3/par fax: 058 52 21 25
4/par écrit:
Agence Notredame - Zeedijk 249 - 8670 Koksijde
5/ par émail: [email protected]
6/ website: www.agencenotredame.be
Dès que vous avez fait votre choix, nous rédigeons
un bon de réservation. Nous vous envoyons un
bulletin de virement pour un acompte de 50% du
loyer (dû dans les 10 jours après la réservation).
Votre réservation n’est définitive qu’après le payement de cet acompte!
Comme preuve de votre réservation vous recevrez
votre contract de location. 3 à 4 semaines avant
votre arrivée, nous vous envoyons un bulletin de
virement pour le solde de votre location. Vous
pouvez aussi payer le solde en espèces à votre
arrivée. (attention: pas de bancontact, ni d’autres
cartes de crédit ou chêques).
PRIX DE LOCATION
AU PLUS LONGUE EST LA PERIODE DE
LOCATION, AU PLUS AVANTAGEUX EST
LE LOYER !!!!
Les prix de locations “tout compris” comprennent:
• le loyer
• l’assurance incendie et bris de vitres avec la franchise légale
• l’assurance annulation
• toutes les taxes
• les frais d’agence
Les frais suivants ne sont “pas compris” et seront
déduits de la garantie:
• la comsommation de gaz, d’électricité, d’eau
froide et chaude et le chauffage suivant relevés
des compteurs
• les communications téléphoniques
• le nettoyage s’il n’est effectué par le locataire
(une personne de l’agence inspectera l’habitation
après le départ du locataire)
• les dégats éventuels
Les prix et les descriptions mentionnés dans ce
catalogue sont à titre informatif, l’agence n’est pas
responsable en cas d’ erreurs ou modifications
éventuelles.
Une garantie locative vous sera demandée pour
chaque location. Cette somme vous sera remboursée au plus tard 60 jours après le départ du locataire.
INFORMATIONS UTILES
Arrivée:
Les clés seront à votre disposition à l’agence à
partir de 16h et jusque 17.30h (si vous arrivez plus
tard, veuillez nous prévenir d’avance).
Départ:
Les clés sont à remettre au plus tard à 10h à
l’agence (toute remise de clé tardive entraînera des
frais supplémentaires)
Divers:
• Le linge (draps de lits, taie d’oreillers, protège de
matelas) n’est pas présent dans les logements.
• Si les animaux domestiques ne sont pas acceptés, c’est indiqué dans la description de l’habitation de vacances. En cas d’infraction, des frais
de nettoyage supplémentaires seront comptés.
Les animaux domestiques ne peuvent jamais être
laissés seuls dans l’habitation de vacances.
• Avant l’arrivée et après le départ, l’habitation de
vacances sera vérifiée par quelqu’un de l’agence
(proprieté et dégats éventuels).
• L’agence n’est pas responsable pour le bon fonctionnement des appareils électriques dans les
bien loués.
• Le nombre de personnes admis par appartement
est mentionné dans la description du bien.
www.agencenotredame.be
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
3
RESERVIERUNGSMOGLICHKEITEN ?
Verschiedene Möglichkeiten zum reservieren
1/in unser Vermietungsbüro:
Täglich geöffnet 9 - 12.30u & 13.30 - 17.30u
nicht auf Mittwoch und Sonntag
Die Wohnungen Ihrer Wahl können Sie, bevor Sie
reservieren, besuchen.
2/Telefonisch: 058 51 15 78 - 058 51 38 85
3/Fax: 058 52 21 25
4/schriftlich:
Agence Notredame - Zeedijk 249 - 8670 Koksijde
5/E-mail: [email protected]
6/Internetseite: www.agencenotredame.be
Haben Sie Ihre Wahl getroffen, wird ein Reservierungsschein erstellt. Darauf senden wir ein Überweisung auf und innerhalb von 10 Tagen nach der
Reservierung ist eine Anzahlung in Höhe von 50%
des Mietpreises zu entrichten. Die Reservierung
wird erst nach Erhalt dieser Anzahlung gültig. Wie
Beweis schicken wir ihr Mietceel zu.
3 bis 4 Wochen vor Ihrer Anreise ist der Saldo des
Mietpreises mitsamt der Kaution zu zahlen. Sie
könne ihr Saldo auch bezahlen im Bar Geld am
der Ankunft. (Achtung: keine Bancontact)
MIETPREISE
JE LÄNGER DIE MIETDAUER, UMSO GÜNSTIGER
DIE MIETEANGEWANDT !!!!
Die Mietpreise “Alles Inklusive” umfassen:
•Miete
• Feuer- und Glashaftpflichtversicherung
•Rücktrittsversicherung
• Alle Steuern
•Agenturkosten
Nachstehende Kosten sind “nicht” im Mietpreis enthalten und werden von der Kaution abgezogen:
• Verbrauch von Gas, Stroms, Kalt und Warm Wasser und Heizung laut Zählerstand
•Telefongespräche
• Reinigung, falls diese nicht durch den Mieter
ausgeführt wurde (Überprüfung nach Abreise des
Mieters durch einen Mitarbeiter unseres Büros!)
• Etwaige Schäden
4
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
Die Preise und Beschreibungen im Katalog sind
ohne Gewähr, die Agentur ist nicht verantwortlich für
eventuelle Irrtümer oder Änderungen.
Bei jeder Vermietung ist eine Kaution zu entrichten
die spätestens 60 Tage nach der Abreise des Mieters zurückerstattet wird.
NÜTZLICHE INFORMATIONEN
Ankunft:
Die Schlüssel ist am spätesten von 16Uhr bis
17.30Uhr zu Ihrer Verfügung (sollten Si später
anreisen, bitten wir Sie, uns vorab telefonisch zu
benachrichten)
Abreise:
Die Schlüssel müssen bei Abfahrt am spätestens
um 10Uhr in der Agentur abgegeben werden. (sonst
können Mehrkosten entstehen)
Divers:
• Das Leinenzeug (das Betttuch, der Kissenbezug,
die Matratze Beschützer ) sind selbst mitzubringen.
• Wenn die Haustiere nicht erlaubt sind, steht
dass ausdrücklich in der Beschreibung von der
Ferienwohnung. Bei Übertretung können wir extra
Reinigung kosten anrechnen. Lassen Sie die Tiere
niemals allein in Ihrer Ferienwohnung zurück.
• Für ihr Ankunft und nach ihr Abfahrt machen wir
eine Kontrolle auf Sauberkeit und Schade.
• Die Agentur kann niemals verantwortlich gemacht
werden für nicht einwandfrei gemacht werden für
nicht einwandfrei funktioniere Elektro-Apparatur.
• Die zugelassene Anzahl Personen in der Wohnung
wird Ihnen in der Beschreibung vermerkt.
www.agencenotredame.be
WINTER / D’HIVER
CARNAVAL
PASEN / PÂQUES
WINTER / D’HIVER
ALLERHEILIGEN / TOUSSAINT
WINTER / D’HIVER
KERST / NOEL
NIEUWJAAR / NOUVEL AN
HOOGSEIZOEN
JUNI / JUIN
SEPTEMBER / SEPTEMBRE
03/01/2015 - 10/01/2015
09/01/2015 - 16/01/2015
16/01/2015 - 23/01/2015
23/01/2015 - 30/01/2015
30/01/2015 - 06/02/2015
06/02/2015 - 13/02/2015
14/02/2015 - 21/02/2015
03/01/2015 - 17/01/2015
09/01/2015 - 23/01/2015
16/01/2015 - 30/01/2015
23/01/2015 - 06/02/2015
30/01/2015 - 13/02/2015
18/04/2015 - 25/04/2015
24/04/2015 - 01/05/2015
01/05/2015 - 08/05/2015
08/05/2015 - 15/05/2015
15/05/2015 - 22/05/2015
22/05/2015 - 29/05/2015
29/05/2015 - 05/06/2015
05/06/2015 - 12/06/2015
12/06/2015 - 19/06/2015
19/06/2015 - 26/06/2015
26/06/2015 - 03/07/2015
03/07/2015 - 10/07/2015
10/07/2015 - 17/07/2015
APRIL NA PASEN + MEI
AVRIL APRÈS PÂQUES + MAI
AUGUSTUS / AOÛT
14-DAGEN / QUINZE JOURS
21/02/2015 - 28/02/2015
27/02/2015 - 06/03/2015
06/03/2015 - 13/03/2015
13/03/2015 - 20/03/2015
20/03/2015 - 27/03/2015
27/03/2015 - 03/04/2015
04/04/2015 - 11/04/2015
11/04/2015 - 18/04/2015
WINTER / D’HIVER
JULI / JUILIET
WEEK - SEMAINE
17/07/2015 - 24/07/2015
24/07/2015 - 31/07/2015
31/07/2015 - 07/08/2015
07/08/2015 - 14/08/2015
06/02/2015 - 20/02/2015
13/02/2015 - 27/02/2015
21/02/2015 - 07/03/2015
27/02/2015 - 13/03/2015
06/03/2015 - 20/03/2015
13/03/2015 - 27/03/2015
20/03/2015 - 03/04/2015
28/03/2015 - 11/04/2015
04/04/2015 - 18/04/2015
11/04/2015 - 25/04/2015
*18/04/2015 - 01/05/2015
24/04/2015 - 08/05/2015
01/05/2015 - 15/05/2015
08/05/2015 - 22/05/2015
15/05/2015 - 29/05/2015
22/05/2015 - 05/06/2015
29/05/2015 - 12/06/2015
05/06/2015 - 19/06/2015
12/06/2015 - 26/06/2015
19/06/2015 - 03/07/2015
*26/06/2015 - 10/07/2015
03/07/2015 - 17/07/2015
10/07/2015 - 24/07/2015
17/07/2015 - 31/07/2015
24/07/2015 - 07/08/2015
31/07/2015 - 14/08/2015
07/08/2015 - 21/08/2015
MAAND - MOIS
03/01/2015 - 30/01/2015
30/01/2015 - 27/02/2015
27/02/2015 - 27/03/2015
27/03/2015 - 24/04/2015
01/05/2015 - 29/05/2015
29/05/2015 - 26/06/2015
03/07/2015 - 31/07/2015
31/07/2015 - 28/08/2015
14/08/2015 - 21/08/2015
21/08/2015 - 28/08/2015
28/08/2015 - 04/09/2015
04/09/2015 - 11/09/2015
11/09/2015 - 18/09/2015
18/09/2015 - 25/09/2015
25/09/2015 - 02/10/2015
02/10/2015 - 09/10/2015
09/10/2015 - 16/10/2015
16/10/2015 - 23/10/2015
23/10/2015 - 30/10/2015
31/10/2015 - 07/11/2015
07/11/2015 - 14/11/2015
13/11/2015 - 20/11/2015
20/11/2015 - 27/11/2015
27/11/2015 - 04/12/2015
04/12/2015 - 11/12/2015
11/12/2015 - 18/12/2015
19/12/2015 - 26/12/2015
26/12/2015 - 02/01/2016
14/08/2015 - 28/08/2015
*21/08/2015 - 04/09/2015
28/08/2015 - 11/09/2015
04/09/2015 - 18/09/2015
11/09/2015 - 25/09/2015
18/09/2015 - 02/10/2015
25/09/2015 - 09/10/2015
02/10/2015 - 16/10/2015
09/10/2015 - 23/10/2015
16/10/2015 - 30/10/2015
23/10/2015 - 06/11/2015
30/10/2015 - 13/11/2015
07/11/2015 - 21/11/2015
13/11/2015 - 27/11/2015
20/11/2015 - 04/12/2015
27/11/2015 - 11/12/2015
04/12/2015 - 18/12/2015
12/12/2015 - 26/12/2015
19/12/2015 - 02/01/2016
26/12/2015 - 09/01/2016
28/08/2015 - 25/09/2015
02/10/2015 - 30/10/2015
30/10/2015 - 27/11/2015
28/11/2015 - 26/12/2015
* speciale prijs (zie website - op kantoor) / prix spécial (voir site internet - à l’agence)
Aankomst-Arrivée: vrijdag 16u - vendredi 16h / Vertrek-départ: vrijdag 10u - vendredi 10h
(Aankomst en vertrek tijdens de schoolvakanties behalve juli-aug steeds op zaterdag / l’Arrivée et le départ pendant les vacances scolaires
hors juilliet - août toujours le samedi)
“6 wintermaanden - 6 mois d’hiver” - 25/09/2015 - 18/03/2016
www.agencenotredame.be
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
5
Algemene voorwaarden toepasselijk op de toeristische verhuur van vakantiewoningen aan de Kust
CIB Kust - Confederatie van Immobiliënberoepen Kust
Artikel 1
Deze algemene voorwaarden regelen de verhouding tussen de verhuurders van gemeubileerde woningen, de door Toerisme Vlaanderen vergunde toeristische verhuurkantoren en de huurders.
Artikel 8
Op de voorziene betalingsdatum moet tevens een waarborgsom betaald
worden. De waarborg wordt terugbetaald binnen de twee maand na het
vertrek van de huurder, indien hij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
Artikel 2
De overeenkomst tussen verhuurder en toeristisch verhuurkantoor bestaat in een huur van werk, namelijk het te huur stellen en zoeken van een
huurder. Hiertoe mag het toeristisch verhuurkantoor borden en affiches
plaatsen, voor zover de verhuurder het hiermede eens is en de statuten
van het gebouw het niet verbieden. Tevens zijn volgende opdrachten hierin
begrepen: het onthaal van de huurder, het laten schoonmaken van de
woning indien zulks met de verhuurder overeengekomen is, het opnemen
van de meters, tenzij een forfaitair bedrag wordt aangerekend voor het
verbruik van water, gas, elektriciteit en verwarming.
De taak van het toeristisch verhuurkantoor omvat noch het opmaken en
controleren van de inventaris, noch een staat van bevinding van de woning, tenzij een afzonderlijke overeenkomst met afzonderlijke bezoldiging
afgesloten werd. Indien een huurder wordt gevonden treedt het toeristisch
verhuurkantoor ook op als mandataris van de verhuurder. Het mandaat
behelst het stellen van de volgende rechtshandelingen: het verhuren van
de vakantiewoning, het innen van de huurprijs op de wijze omschreven in
artikel 7, het innen van een waarborgsom tot dekking van de verplichtingen van de huurder op de wijze omschreven in artikel 8.
Deze handelingen worden verricht in naam en voor rekening van de verhuurder. Wanneer het kantoor de naam van de verhuurder niet vermeldt,
zijn de regels inzake commissie van toepassing en is het toeristisch verhuurkantoor gehouden tot het vervullen van alle verplichtingen die uit het
verhuurcontract voortvloeien.
Artikel 9
Als de huurder niet op tijd het saldo betaalt, zal het toeristisch verhuurkantoor het recht hebben de woning verder te verhuren. Indien dit effectief
gebeurt, zal de eerste huurder het verschil in opbrengst + commissieloon
van 25% op de herverhuring aan het toeristisch verhuurkantoor moeten
betalen. Kan de woning niet meer opnieuw verhuurd worden, dan blijft de
huurder het volledige saldo aan de verhuurder verschuldigd. De huurder
wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten.
Artikel 3
De opdracht aan het toeristisch verhuurkantoor kan exclusief of niet-exclusief zijn. De duurtijd van de exclusieve opdracht wordt steeds schriftelijk gespecificeerd. Wanneer de verhuurder tijdens de duurtijd van de
exclusieve opdracht zelf of door een derde verhuurt, zal hij gehouden zijn
het commissieloon te betalen en een forfaitaire schadevergoeding van
€ 200,00. In geval van niet-exclusieve opdrachten gaat de verhuurder de
verbintenis aan de afgesloten verhuringen zo spoedig mogelijk aan het
toeristisch verhuurkantoor kenbaar te maken. Wanneer door de nalatigheid van de verhuurder een dubbele verhuring ontstaat, zal hij gehouden
zijn de volledige schade aan de huurder te vergoeden en dit op de wijze
bepaald in artikel 10.
Artikel 4
De verhuurder mag zelf of door een derde niet met de huurder, door het
toeristisch verhuurkantoor aangebracht, onderhandelen met de bedoeling
nieuwe verhuringen af te sluiten, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf het einde van de aan het toeristisch verhuurkantoor gegeven
opdracht. Ingeval hij dit toch doet blijft het commissieloon op de eventueel afgesloten verhuringen verschuldigd. Er zal bovendien een forfaitaire
schadevergoeding van € 200,00 geëist worden.
Artikel 5
Het toeristisch verhuurkantoor mag de voorwerpen die noodzakelijk zijn
voor het ongestoord en normaal genot van de woning laten schoonmaken,
herstellen en vervangen. Het toeristisch verhuurkantoor mag die kosten
afhouden van de aan de verhuurder verschuldigde bedragen. Indien het
normaal genot niet kan verzekerd worden, mag het toeristisch verhuurkantoor beslissen de huurder in een andere woning onder te brengen.
Artikel 6
Het toeristisch verhuurkantoor zal tegen het einde van het jaar een gedetailleerde rekening voorleggen aan de verhuurder. Intussen mag de verhuurder wel voorschotten vragen.
Artikel 7
De vakantiewoning kan enkel gereserveerd worden door de betaling van
een voorschot dat 50% bedraagt van de totale huurprijs. Het saldo van
de huurprijs en de aanvullende kosten moeten betaald worden 15 dagen
vóór de aanvangsdatum van de huur.
6
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
Artikel 10
In geval van dubbele verhuring te wijten aan het toeristisch verhuurkantoor, betaalt dit de gestorte sommen aan de huurder terug, vermeerderd
met een forfaitaire schadevergoeding van € 200,00.
Artikel 11
De huurder heeft de schriftelijke toestemming van de verhuurder of het
toeristisch verhuurkantoor nodig om onder te verhuren en dieren in de
woning binnen te brengen.
Artikel 12
De huurder moet van het gehuurde goed gebruik maken als een goed
huisvader. Dit betekent o.m. dat de voorwerpen die deel uitmaken van de
huisraad niet mogen verplaatst worden, dat het huishoudelijk reglement
moet gerespecteerd worden, dat de huurder bij vertrek de woning moet
schoonmaken (bij ingebreke blijven zullen de kosten voor schoonmaken
van de waarborgsom afgehouden worden) en dat beschadigingen onmiddellijk aan het toeristisch verhuurkantoor moeten gemeld worden. Het
aantal personen dat de woning mag betrekken wordt bepaald, hetzij door
het aantal bedden, hetzij door formele aanduiding.
Artikel 13
De huurder moet door bemiddeling van het toeristisch verhuurkantoor het
huurrisico verzekeren tegen brand, waterschade en glasbraak.
Artikel 14
In de woningen waar een inventaris bestaat, is de huurder gehouden de
juistheid ervan na te gaan en zijn opmerkingen schriftelijk bekend te maken binnen de 24 uur. Hetzelfde geldt voor de netheid van de woning.
Artikel 15
Om verdere verhuring mogelijk te maken mag de huurder de borden en
affiches niet wegnemen en moet hij bezoek van het toeristisch verhuurkantoor toelaten dagelijks van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.
Artikel 16
Het in ontvangst nemen en het terugbezorgen van de sleutels, kan enkel
geschieden tijdens de openingsuren van het kantoor.
Artikel 17
Het toeristisch verhuurkantoor zal de door de verhuurder opgegeven huurprijs verhogen met een aan het toeristisch verhuurkantoor door de huurder verschuldigde commissie.
Deze huurprijsverhoging zal in voorkomend geval ook de aanvullende verhuringprestaties dekken zoals verzekeringen, water- en energieverbruik,
schoonmaak, taksen, enz.
Het toeristisch verhuurkantoor zal in al zijn aankondigingen en publicaties
steeds ondubbelzinnig vermelden welke diensten en leveringen begrepen
zijn in de prijs die de huurder zal betalen.
Artikel 18
Departement Internationaal Vlaanderen is de bevoegde instantie die de
vergunning toekent en waar verdere informatie verkregen kan worden over
de reglementering inzake de exploitatie van een toeristisch logies en de
rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn bij geschillen en waar de
toerist een klacht kan indienen. Contact: Departement Internationaal
Vlaanderen, Dienst Toeristische Vergunningen, Boudewijnlaan 30 bus 80,
1000 Brussel, Tel +32 (2)553 29 50, [email protected]
www.agencenotredame.be
Conditions générales régissant la location touristique de résidences de vacances au littoral
CIB Côte – Confédération des Immobiliers Côte
Article 1
Les présentes conditions générales régissent les rapports entre les bailleurs d’habitations meublées, les bureaux de location touristique agréés
par Tourisme Flandres et les locataires.
Article 2
La convention conclue entre le bailleur et le bureau de location touristique
constitue un contrat de louage d’ouvrage, notamment la mise en location
du bien et la recherche d’un locataire. A cet effet, le bureau de location
touristique peut apposer des panneaux et des affiches, pour autant que
le bailleur soit d’accord et que les statuts de l’immeuble ne s’y opposent.
Cette convention comprend également les missions suivantes: I’accueil
des locataires; le nettoyage de l’habitation, s’il a été convenu ainsi avec
le bailleur; le relevé des compteurs, sauf si un montant forfaitaire est
facturé pour la consommation d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage.
Le bureau de location touristique n’est pas chargée de dresser ou de vérifier l’inventaire, ni de faire un état des lieux du logement, sauf convention
spéciale et moyennant rétribution distincte. Lorsque le bureau de location
touristique trouve un locataire, elle agit comme mandataire du bailleur.
Le mandat comprend les actes juridiques suivants : la location de la
résidence de vacances; la perception des loyers, conformément aux modalités de l’article 7, et d’une garantie destinée à couvrir les obligations
du locataire, conformément aux modalités de l’article 8.
Ces actes sont exécutées au nom et pour compte du bailleur. Lorsque le
bureau de location touristique ne mentionne pas le nom du bailleur, les
règles en matière de commission sont d’application et le bureau de location touristique est tenu de remplir toutes les obligations qui découlent
du contrat de location.
Article 3
La mission conférée au bureau de location touristique peut être exclusive
ou non-exclusive. La durée de la mission exclusive est toujours précisée
par écrit. Lorsque, pendant la durée de la mission exclusive, le bailleur
loue le bien lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, il sera tenu de
payer la commission, outre une indemnité forfaitaire de € 200,00. Si la
mission est non-exclusive, le bailleur s’engage à informer le bureau de
location touristique aussitôt que possible des locations conclues. S’il y
a double location, due à la négligence du bailleur, ce dernier sera tenu
d’indemniser intégralement le locataire, conformément aux modalités de
l’article 10.
Article 4
Pendant une période de cinq ans à partir de la fin de la mission conférée
au bureau de location touristique, le bailleur s’interdit de négocier luimême ou par l’intermédiaire d’un tiers avec le locataire apporté par le
bureau de location touristique, en vue de conclure de nouvelles locations.
Si le bailleur n’observe pas cette interdiction, il sera tenu de payer la commission sur les locations éventuelles. En outre, une indemnité forfaitaire
de € 200,00 sera due.
Article 5
Le bureau de location touristique a le droit de faire nettoyer, réparer ou
remplacer Ies objets nécessaires à la jouissance tranquille et normale du
logement. Le bureau de location touristique pourra retenir des montants
dus au bailleur les frais ainsi exposés. Si la jouissance normale du logement ne peut être assurée, le bureau de location touristique aura le droit
de loger le locataire dans un autre logement.
Article 6
A la fin de chaque année, le bureau de location touristique soumettra au
bailleur un décompte détaillé. Entretemps, le bailleur aura cependant le
droit de demander des avances.
Article 7
Aucune réservation d’un logement de vacances n’est possible sans paiement préalable d’une avance égale à 50% du loyer total. Le solde du loyer
ainsi que les frais supplémentaires devront être réglées 15 jours avant la
date de début de la location.
Article 9
Si le locataire reste en défaut de payer le solde à la date convenue, le
bureau de location touristique aura le droit de relouer le logement. Dans
ce cas, le premier locataire sera tenu de payer au bureau de location
touristique la différence de rapport locatif, majorée d’une commission
de 25% sur la nouvelle location. Si le bureau de location touristique ne
parvient plus à relouer le logement, le locataire sera redevable au bailleur
de l’intégralité du solde. Le locataire est conseillé de conclure une assurance annulation.
Article 10
En cas de double location due à la faute du bureau de location touristique, celle-ci remboursera au locataire les sommes versées, majorées
d’une indemnité forfaitaire de € 200,00.
Article 11
Le locataire ne peut sous-louer ou admettre des animaux dans le logement que moyennant l’accord écrit du bailleur ou du bureau de location
touristique.
Article 12
Le locataire doit user du bien loué en bon père de famille. Cela Implique
notamment que les objets qui font partie de l’équipement ne peuvent être
déplacées, que le règlement d’ordre intérieur doit être respecté, que lors
de son départ, le locataire doit nettoyer le logement (à défaut, les frais
de nettoyage seront déduits de la garantie), et que tout dégât doit être
signalé immédiatement au bureau de location touristique. Le nombre de
personnes admises à loger dans la résidence est déterminé soit par le
nombre de lits, soit par une stipulation du contrat.
Article 13
Le locataire est tenu de faire assurer, par l’intermédiaire du bureau de
location touristique, les risques locatifs contre l’incendie, les dégâts des
eaux et le bris de vitres.
Article 14
Dans les logements où il existe un inventaire, le locataire est tenu d’en
vérifier l’exactitude et de faire connaître par écrit – dans les 24 heures
– ses observations à ce sujet. Il en est de même en ce qui concerne la
propreté du logement.
Article 15
Afin de permettre la location ultérieure du logement, le locataire ne peut
enlever les panneaux et affiches et il est en outre tenu de tolérer les
visites du bureau de location touristique chaque jour de 10 à 12 h. et de
14 à 18 heures.
Article 16
Les clefs ne peuvent être enlevées et rapportées que pendant les heures
d’ouverture du bureau de location touristique.
Article 17
Le bureau de location touristique augmentera le loyer indiqué par le bailleur d’une commission à charge du locataire.
Cette augmentation du loyer couvrira le cas échéant également les prestations supplémentaires de location comme les assurances, la consommation en eau et énergie, le nettoyage, les taxes, etc.
Dans toutes ses annonces et publications, le bureau de location touristique mentionnera toujours de façon non équivoque les services et fournitures qui sont compris dans le prix à payer par le locataire.
Article 18
Departement Internationaal Vlaanderen est l’instance compétente qui délivre l’autorisation, auprès de laquelle tout complément d’information sur
la réglementation en matière d’exploitation d’un logement de vacances
ainsi que sur les voies de recours possibles en cas de litige peut être
obtenu et le touriste peut introduire une plainte. (Contact : Departement
Internationaal Vlaanderen, Dienst Vergunningen, Boulevard Baudouin 30
bte 80, 1000 Bruxelles, tél +32 (2)553 29 50, [email protected])
Article 8
A la date prévue pour le paiement, le locataire devra verser également
une garantie. Cette garantie sera remboursée dans les deux mois qui
suivent le départ du locataire, pour autant que ce dernier ait satisfait à
toutes ses obligations.
www.agencenotredame.be
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
7
ERKEND CONTROLEORGANISME
ORGANISME DE CONTROLE AGREE
Bent u op zoek naar een EPC en
elektrische keuring voor de verkoop
van uw woning? Bij ACA bent u aan
het goede adres!
Vous avez besoin d’un contrôle
électrique et certificat PEB pour la
vente de votre bien, chez ACA vous
avez frappé à la bonne porte.
ACA staat als keuringsorganisme in
voor het uitvoeren van elektrische
controles en het opmaken van EPC’S.
Enkele van onze troeven zijn kwaliteit
en klantvriendelijkheid.
ACA est un organisme de contrôles
électriques et énergétiques qui s’est
construit au fil des années sur la
proximité de nos agents, le sens du
service et la fidélité de ses clients.
ACA VZW/ASBL - Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
Tel 051 20 00 02 - 065 33 49 79 Fax 051 20 10 02 - 065 33 66 29
[email protected] - www.acavzw.be
DE SPECIALIST IN HET BEMEUBELEN VAN APPARTEMENTEN EN STUDIO’S
VEURNE
Kaaiplaats 1
T. 058 31 10 69
KOKSIJDE
Zeelaan 206
T. 058 51 29 24
www.meubelenplasman.be
NIEUWPOORT
Hoek Franslaan/Kinderlaan
T. 058 24 19 20
pvl
architectenbureau
Popeye - Van Landschoot
Bitterzoetlaan 34 - Oostduinkerke
058 51 48 15 - www.pvlarchitecten.be
STUDIO’S
STUDIO
PLAN 8 BAHAMAS - BAM C1
Zouavenplein 10, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 4 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Aangename studio met zijdelings zeezicht - zonnekant - klassieke inrichting
Studio agréable - vue latérale sur mer - intérieur classique - côté soleil
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
280
250
250
340
17/07 ---> 14/08
390
340
260
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
470
290
310
510
10/07 ---> 21/08
650
510
420
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
610
420
480
510
-
-
-
PLAN 8 BAHAMAS - BAM C2
960
960
Zouavenplein 10, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 4 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Aangename studio met zijdelings zeezicht - klassieke inrichting - zonnekant
Studio agréable - vue latérale sur mer - intérieur classique - côté soleil
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
280
250
250
340
17/07 ---> 14/08
390
340
260
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
470
290
310
510
10/07 ---> 21/08
650
510
420
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
610
420
480
510
-
-
-
PLAN 8 BAHAMAS - BAM C4
960
960
Zouavenplein 10, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 4 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Aangename studio met zijdelings zeezicht - zonnekant - klassiek interieur - zonnekant
Studio agréable - vue latérale sur mer - intérieur classique - côté soleil
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
280
250
250
340
17/07 ---> 14/08
390
340
260
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
470
290
310
510
10/07 ---> 21/08
650
510
420
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
610
420
480
510
-
-
-
PLAN 8 BAHAMAS - BAM C5
960
960
Zouavenplein 10, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 4 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Aangename studio met zijdelings zeezicht - zonnekant - klassiek interieur - zonnekant
Studio agréable - vue latérale sur mer - intérieur classique - côté soleil
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
280
250
250
340
17/07 ---> 14/08
390
340
260
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
470
290
310
510
10/07 ---> 21/08
650
510
420
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
610
420
480
510
-
-
-
12
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
960
www.agencenotredame.be
960
STUDIO
PLAN 6 CHANNEL - CHA 02.02
Zeedijk 232, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 4 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Gezellig en aangenaam vernieuwde studio met frontaal zeezicht - ruime woonkamer
Agréable et charmant studio bien rénové face à la mer - propre et soigné - living spacieux
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
260
280
370
290
290
370
17/07 ---> 14/08
420
370
290
260
340
-
14 DAGEN / 15 JOURS
380
520
620
390
390
650
10/07 ---> 21/08
750
650
390
380
520
-
1 MAAND / MOIS
580
680
790
640
640
640
580
680
-
PLAN 6 ESCALE - ESC - 03.02
1.240
1.240
Zeedijk 239, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 3 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Klein aangename studio met een mooi zeezicht - klassieke inrichting - dichtbij centrum
Petit studio - agrèable et soigné avec une belle vue sur mer - intérieure classique - près du centre
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
230
280
320
250
250
320
17/07 ---> 14/08
370
320
250
230
280
280
14 DAGEN / 15 JOURS
340
400
510
340
340
510
10/07 ---> 21/08
590
510
390
340
400
470
1 MAAND / MOIS
450
540
650
450
540
540
450
540
540
PLAN 6 ESCALE - ESC 04.03
960
960
Zeedijk 239, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 4 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Klein vernieuwde studio met een mooi zeezicht - dichtbij centrum
Petit studio rénové avec une belle vue sur mer - près du centre
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
340
250
250
310
17/07 ---> 14/08
370
310
250
240
280
280
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
570
340
340
540
10/07 ---> 21/08
620
540
340
340
400
420
1 MAAND / MOIS
-
-
720
510
510
510
450
550
550
PLAN 6 ESCALE - ESC 00.01
1.050
1.050
Kursaallaan 68, 8670, KOKSIJDE
Verdiep / étage 0 - 4 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Klein compacte studio op de gelijkvloers - modern interieur met alle confort - op enkele stappen van zee
Petit studio bien aménagé et soigné - à quelques pas de la mer
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
220
260
330
240
260
350
17/07 ---> 14/08
380
350
310
220
260
260
14 DAGEN / 15 JOURS
310
380
560
310
310
550
10/07 ---> 21/08
670
550
380
310
380
440
1 MAAND / MOIS
440
580
810
450
510
510
440
580
580
1.130
www.agencenotredame.be
1.130
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
13
STUDIO
PLAN 6 GREENWICH - GREE 00.02
Kursaallaan 70, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 0 - 4 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Mooi verzorgde studio op het verhoogd gelijkvloers met een mooi zeezicht - dichtbij centrum
Agréable et bien aménagé studio - bel étage - face à la mer - près du centre
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
270
290
460
290
290
390
17/07 ---> 14/08
430
390
290
270
290
290
14 DAGEN / 15 JOURS
370
420
730
450
450
620
10/07 ---> 21/08
810
620
450
370
420
460
1 MAAND / MOIS
530
690
930
630
630
630
530
690
690
PLAN 8 PORTOFINO - POR 02.02 (B2)
1.310
1.310
Zouavenplein 6, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 4 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Zeer ruime studio met zijdelings zeezicht- klassiek interieur - zon in namiddag
Agréable et spacieux studio avec vue latérale sur mer - intérieur classique - près de la plage et dunes soleil l’après-midi
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
200
240
290
220
230
310
17/07 ---> 14/08
380
310
280
200
240
240
14 DAGEN / 15 JOURS
280
340
490
280
280
480
10/07 ---> 21/08
590
480
340
280
340
390
1 MAAND / MOIS
390
510
710
390
450
450
390
510
510
PLAN 9 RICARDO - RICAR 00.01
990
990
Fafchampstraat 6, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 0 - 3 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Klein gezellige verhoogde studio op enkele stappen van zee en duinen - klein zeezicht op afstand
Petit studio surélevé - très agréable et aménagé à quelques pas de la mer et dunes - petite vue sur mer sur
distanche
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
-
-
-
320
17/07 ---> 14/08
370
320
-
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
-
-
-
510
10/07 ---> 21/08
590
510
-
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
960
www.agencenotredame.be
960
COBE ingenieurs bvba
studiebureau voor stabiliteit & bouwtechniek
Gistelsesteenweg 267, JABBEKE
STUDIO’S
met slaaphoek
STUDIO - met slaaphoek
PLAN
PLAN6 ASTOR - AST 01.05 (7/1)
Zeedijk 237, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1- -pers.
4 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Gezellige vernieuwde studio met slaaphoek - zeer goed onderhouden met een mooi breed zeezicht en
dichtbij centrum
Studio avec coin à dormir agréable, bien aménagé et soigné - belle vue large sur mer - près du centre
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
250
310
410
280
290
390
17/07 ---> 14/08
450
390
290
250
310
310
14 DAGEN / 15 JOURS
340
440
690
410
410
710
10/07 ---> 21/08
820
710
410
340
440
480
1 MAAND / MOIS
480
690
880
690
690
690
480
690
690
PLAN 6 ASTOR - AST 02.05 (12/2)
1.330
1.330
Zeedijk 237, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 4 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Volledig vernieuwde studio met slaaphoek - modern interieur met een mooi breed zeezicht - dichtbij centrum
Studio avec coin à dormir complètement rénové - modern intérieur avec une belle vue large sur mer - près
du centre
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
290
370
400
320
340
460
17/07 ---> 14/08
460
460
340
290
370
370
14 DAGEN / 15 JOURS
520
600
680
580
620
870
10/07 ---> 21/08
870
870
620
520
600
620
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 MAAND / MOIS
PLAN 6 ASTOR - AST 04.05 (22/4)
-
-
Zeedijk 237, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 4 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Gezellige studio met slaaphoek - zeer goed onderhouden met een mooi breed zeezicht en dichtbij centrum
Studio avec coin à dormir agréable, bien aménagé et soigné - belle vue large sur mer - près du centre
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
250
310
410
280
290
390
17/07 ---> 14/08
450
390
290
250
310
310
14 DAGEN / 15 JOURS
340
440
690
410
410
710
10/07 ---> 21/08
820
710
410
340
440
480
1 MAAND / MOIS
480
690
880
690
690
690
480
690
690
PLAN 6 ASTOR - AST 06.04 (31/6)
1.330
1.330
Zeedijk 237, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 6 - 4 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Aangenaam en gezellige studio met slaaphoek - gerenoveerd - op de zeedijk en dichtbij centrum
Studio avec coin à dormir agréable et rénové - charmant - sur la digue - près du centre
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
410
280
290
390
17/07 ---> 14/08
450
390
290
250
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
690
410
410
710
10/07 ---> 21/08
820
710
410
340
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
880
690
690
690
480
-
-
18
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
1.330
www.agencenotredame.be
1.330
STUDIO - met slaaphoek
PLAN 6 IDES - IDE 02.04 (D2)
St.-Idesbaldusstraat 6, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 6 - 4 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Moderne studio met slaaphoek en balkon - gezellig modern interieur - net en verzorgd - dicht bij strand en
centrum
Studio avec coin à dormir modern - balcon - agréable et soigné - près de la plage et centre
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
-
-
-
340
17/07 ---> 14/08
420
340
-
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
-
-
-
570
10/07 ---> 21/08
710
570
-
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PLAN 6 IDES - IDE 03.04 (D3)
1.160
1.160
St.-Idesbaldusstraat 6, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 4 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Moderne studio met slaaphoek en balkon - modern interieur en zeer goed onderhouden - dicht bij strand en
centrum
Studio avec coin à dormir modern - balcon - agréable et bien aménagé - près de la plage et centre
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
260
280
350
290
290
340
17/07 ---> 14/08
420
340
290
260
280
280
14 DAGEN / 15 JOURS
350
400
580
380
380
570
10/07 ---> 21/08
710
570
380
350
400
480
1 MAAND / MOIS
510
620
730
590
590
590
510
620
620
PLAN 8 PORTOFINO - POR 05.02 (B5)
1.210
1.210
Zouavenplein 6, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 4 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Volledig vernieuwde studio met slaaphoek - moderne inrichting met oog voor detail - zeer gezelling met
zijdelings zeezicht en zon in de namiddag
Studio avec coin à dormir complètement rénové avec finesse - près de la plage et dunes - soleil dans
l’après-midi - vue latérale sur mer
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
400
480
370
370
450
17/07 ---> 14/08
510
450
390
-
400
400
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
850
450
450
760
10/07 ---> 21/08
900
760
540
-
-
620
1 MAAND / MOIS
-
-
1.090
790
790
790
-
-
-
PLAN 5 STER DER ZEE - STER 0016
1.530
1.530
Zeedijk 210, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 0 - 5 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Ruim moderne studio met slaaphoek - prachtig zeezicht en gemeenschappelijke tuin - zon in voor -en
namiddag - dichtbij de duinen
Studio avec coin à dormir modern - belle vue large sur mer, jardin commun et petite terrasse - soleil le matin
et après-midi - près des dunes
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
350
370
440
370
370
450
17/07 ---> 14/08
510
450
370
350
370
370
14 DAGEN / 15 JOURS
440
520
720
450
450
730
10/07 ---> 21/08
820
730
450
440
520
580
1 MAAND / MOIS
710
830
900
760
760
760
710
830
830
1.410
www.agencenotredame.be
1.410
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
19
STUDIO - met slaaphoek
PLAN
PLAN5 STER DER ZEE - STER 0212
Zeedijk 210, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2- -pers.
6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim gezellige studio met slaaphoek - breed zeezicht met dichtbij de duinen - net en verzorgd
Studio avec coin à dormir agréable, spacieux et bien aménagé - propre et soigné - sur la digue - près des
dunes
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
350
370
440
370
370
450
17/07 ---> 14/08
510
450
370
350
370
370
14 DAGEN / 15 JOURS
440
520
720
450
450
730
10/07 ---> 21/08
820
730
450
440
520
580
1 MAAND / MOIS
710
830
900
760
760
760
710
830
830
PLAN 5 STER DER ZEE - STER 0504
1.410
1.410
Van Langenhovestraat, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 4 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Gezellige en aangename studio met slaaphoek - zijdelings zeezicht en dicht bij strand en duinen - goed
onderhouden
Studio avec coin à dormir agréable et confortable - propre et soigné - près de la plage et dunes
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
380
280
280
350
17/07 ---> 14/08
470
350
320
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
590
320
350
620
10/07 ---> 21/08
760
620
410
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
760
550
590
-
-
-
-
PLAN 8 TROPICANA - TRO 03.02 (B3)
1.190
1.190
Memlingweg 1, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 4 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Klein aangename en verzorgde studio met slaaphoek - zijdelings zeezicht en op enkele stappen van zee en
duinen - zon in namiddag
Petit studio avec coin à dormir agréable et soigné - près des dunes et plage - soleil l’après-midi
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
310
-
280
-
17/07 ---> 14/08
390
-
-
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
510
-
-
-
10/07 ---> 21/08
650
-
-
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
-
www.agencenotredame.be
-
Woorden helpen cijfers
te begrijpen.
3
Bij bankieren of verzekeren denk je al vlug aan cijfers. Cijfers zijn
nodig, cijfers zijn goed. Toch tellen woorden evenzeer. Met woorden
heb je taal. En taal … dat is praten, dat is dialoog, dat is begrijpen en
begrepen worden, dat is dingen delen op de manier van hier. Er is een
bank-verzekeraar die uw taal spreekt. ’t Zijn 3 letters. KBC.
kbc.be/wijsprekenuwtaal
Wij spreken uw taal.
KBC Bank & Verzekering
Kursaallaan 40, 8670 Koksijde, Tel 058 53 27 30
KBC BankTel 058 53 27 30
& Verzekering
Kursaallaan 40, 8670 Koksijde,
Strandlaan 248, 8670 Sint-Idesbald, Tel 058 53 28 10
Strandlaan 248, 8670 Sint-Idesbald, Tel 058 53 28 10
KBC Bank & Verzekering
Albert I Laan 74, 8670 Oostduinkerke,
Tel 058 53 27 70
Albert I Laan 74, 8670 Oostduinkerke, Tel 058 53 27 70
KBC Bank & Verzekering,
KBC Bank & Verzekering,
KBC Bank & Verzekering,
KBC Verzekeringen Henk Lapon BVBA, Koninklijke Baan 36, 8670 Koksijde,
KBC Verzekeringen Henk Lapon bvba
Tel 058 52 32 53
Koninklijke Baan 36, 8670 Koksijde, Tel 058 52 32 53
Uw beste waarborg voor al uw verzekeringen!
Verbonden agent, FSMA 043230,van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven
Imago 170_250 Oostduinkerke.indd 1
BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven
10/11/11 14:13
Jerry Marescaux
Schilderwerken • Peintures
Adres: Sint-Jansstraat 29a • 8940 Wervik
Tel: 00 32 56 31 39 88 • Mobiel: 00 32 476 89 16 10
Fax: 00 32 56 31 52 02
E-mail: [email protected]
Uw lift,
ons vak.
Nieuwpoort
Gent
tel.: +32 (0)58 23 44 52
tel.: +32 (0)9 243 85 85
www.cosmolift.be
[email protected]
APP.
1 SLAAPKAMER
1 CHAMBRE
APP. 1 SLAAPKAMER / 1 CHAMBRE
PLAN 9 ANTOS SECUNDO - ANSEC 05.01
Vredestraat 13, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 4 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Moderne penthouse app - gezellig en goed onderhouden - mooie ruime priveterrassen - dichtbij duinen
Penthouse modern - charmant et bien aménagé - belle grandes terrasses privées - près des dunes
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
390
540
420
430
580
17/07 ---> 14/08
630
580
490
340
390
390
14 DAGEN / 15 JOURS
480
570
960
550
570
1.000
10/07 ---> 21/08
1.120
1.000
630
480
570
680
1 MAAND / MOIS
660
900
1.230
900
990
960
660
900
900
PLAN 6 AOSTA - AOS 02.02
1.920
1.920
Goudenboomstraat 3, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 4 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Klein knus app met een klassiek interieur - dicht bij strand - klein zijdelings zeezicht
Petit app agréable - intérieure classique - près de la plage - petite vue sur mer
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
220
250
310
280
280
340
17/07 ---> 14/08
380
340
280
220
250
250
14 DAGEN / 15 JOURS
310
350
510
310
340
590
10/07 ---> 21/08
650
590
370
310
350
370
1 MAAND / MOIS
410
550
650
510
570
570
410
550
550
PLAN 6 ASTOR - AST 01.02 (4/1)
1.130
1.130
Zeedijk 237, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Verzorgd aangenaam vernieuwd hoekapp - breed zeezicht - zon in voor- en namiddag
App de coin rénové près de la plage - soleil le matin et après-midi
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
280
310
-
310
310
380
17/07 ---> 14/08
450
380
280
280
310
310
14 DAGEN / 15 JOURS
380
440
-
470
470
650
10/07 ---> 21/08
850
650
470
380
440
480
1 MAAND / MOIS
550
720
-
660
660
660
550
720
720
PLAN 6 ASTOR - AST 02.01 (8/2)
1.370
1.370
Zeedijk 237, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 4 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Aangenaam hoekapp - zon in voormiddag - uitgestrekt zeezicht en dichtbij centrum
App de coin agréable - soleil le matin - large vue sur mer - près du centre
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
280
-
340
310
310
340
17/07 ---> 14/08
410
340
-
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
340
-
570
350
350
580
10/07 ---> 21/08
740
580
-
-
-
-
1 MAAND / MOIS
520
-
720
590
590
-
-
-
-
24
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
1.260
www.agencenotredame.be
1.260
APP. 1 SLAAPKAMER / 1 CHAMBRE
PLAN 6 ASTOR - AST 02.02 (9/2)
Zeedijk 237, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 4 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Modern vernieuwd aangenaam hoekapp - smaakvol ingericht - breed zeezicht - zon in voor en namiddag
App de coin modern et rénové(2013) - aménagé avec du goût - large vue sur mer - soleil le matin et
après-midi
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
-
-
330
410
17/07 ---> 14/08
490
410
300
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
-
-
510
710
10/07 ---> 21/08
940
710
440
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PLAN 6 ASTOR - AST 05.01 (23/5)
1.500
1.500
Zeedijk 237, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 4 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Hoekapp met prachtig uitgestrekt zeezicht - dichtbij centrum - klassiek interieur
App de coin avec une vue superbe sur mer - intérieure classique
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
480
-
370
450
17/07 ---> 14/08
510
450
390
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
850
-
450
760
10/07 ---> 21/08
900
760
540
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
1.090
-
790
790
-
-
-
PLAN 6 ASTOR - AST 05.02 (24/5)
1.530
1.530
Zeedijk 237, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 4 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Aangenaam hoekapp met klassiek interieur - zeer mooi zeezicht - zon in voor- en namiddag
App de coin agréable et soigné - intérieure classique - près de la plage - soleil le matin en après-midi - belle
vue sur mer
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
260
310
370
260
280
370
17/07 ---> 14/08
420
370
260
260
310
310
14 DAGEN / 15 JOURS
350
450
650
450
450
620
10/07 ---> 21/08
750
620
450
350
450
480
1 MAAND / MOIS
500
720
840
690
690
690
500
720
720
PLAN 6 ASTOR - AST 06.01 (28/6)
1.300
1.300
Zeedijk 237, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 6 - 4 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Gezellig verzorgd hoekapp - prachtig uitgestrekt zeezicht - zon in voor- en late namiddag
App de coin agréable et bien aménagé - propre et soigné - soleil le matin et fin d’après midi - près du
centre - belle vue large sur mer
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
470
-
-
480
17/07 ---> 14/08
540
480
410
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
710
-
-
760
10/07 ---> 21/08
850
760
490
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
-
780
-
-
-
1.510
www.agencenotredame.be
1.510
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
25
ELECTRO BUTAYE
HOUTSAEGERLAAN 62
8670 KOKSIJDE
[email protected]
GSM 0475.31.77.12
DOCHY Glas bvba
Albert I laan 48, 8630 Veurne
www.dochyglas.be
T 058 31 12 53
Voor al uw glaswerken,
zowel binnen als buiten.
APP. 1 SLAAPKAMER / 1 CHAMBRE
PLAN 8 BAHAMAS - BAM A-1
Zouavenplein 10, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 4 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim app op de zeedijk - klassiek verzorgd interieur - mooi breed zicht op zee en strand - dichtbij duinen
App spacieux sur la digue - intérieure classique et soigné - belle vue large sur mer et plage - près des dunes
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
420
340
390
420
17/07 ---> 14/08
510
420
390
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
700
420
480
730
10/07 ---> 21/08
870
730
510
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
900
620
700
700
-
-
-
PLAN 8 BAHAMAS - BAM A-2
1.320
1.320
Zouavenplein 10, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 4 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim app op de zeedijk - klassiek verzorgd interieur - mooi breed zicht op zee en strand - dichtbij duinen
App spacieux sur la digue - intérieure classique et soigné - belle vue large sur mer et plage - près des dunes
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
420
340
390
420
17/07 ---> 14/08
510
420
390
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
700
420
480
730
10/07 ---> 21/08
870
730
510
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
900
620
700
700
-
-
-
PLAN 8 BAHAMAS - BAM A-3
1.320
1.320
Zouavenplein 10, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 4 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim app op de zeedijk - klassiek verzorgd interieur - mooi breed zicht op zee en strand - dichtbij duinen
App spacieux sur la digue - intérieure classique et soigné - belle vue large sur mer et plage - près des dunes
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
420
340
390
420
17/07 ---> 14/08
510
420
390
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
700
420
480
730
10/07 ---> 21/08
870
730
510
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
900
620
700
700
-
-
-
PLAN 8 BAHAMAS - BAM A-5
1.320
1.320
Zouavenplein 10, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 4 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim app op de zeedijk - klassiek verzorgd interieur - mooi breed zicht op zee en strand - dichtbij duinen
App spacieux sur la digue - intérieure classique et soigné - belle vue large sur mer et plage - près des dunes
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
420
340
390
420
17/07 ---> 14/08
510
420
390
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
700
420
480
730
10/07 ---> 21/08
870
730
510
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
900
620
700
700
-
-
-
1.320
www.agencenotredame.be
1.320
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
27
APP. 1 SLAAPKAMER / 1 CHAMBRE
PLAN 8 BAHAMAS - BAM C0
Zouavenplein 10, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 0 - 4 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Aangenaam gelijkvloers app met zijdelings zeezicht - klassiek meubilair - zonnekant
App au rez-de-chausée avec vue latérale sur mer - intérieur classique - côté soleil
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
350
300
300
380
17/07 ---> 14/08
440
380
320
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
610
350
370
680
10/07 ---> 21/08
770
680
470
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
770
560
610
640
-
-
-
PLAN 6 DOLCE FARNIENTE - DOL 06.01
1.320
1.320
Pr. Albertplein 6, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 6 - 4 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Modern app waar recent alles smaakvol werd opgefrist - mooi zijdelings zeezicht en dichtbij centrum - zon
in namiddag
App modern - raffraichi récemment avec du goût - belle vue latérale et près du centre - soleil l’après-midi
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
330
440
570
440
440
540
17/07 ---> 14/08
610
540
530
330
440
440
14 DAGEN / 15 JOURS
470
630
1.010
570
570
930
10/07 ---> 21/08
1.110
930
740
470
630
740
1 MAAND / MOIS
630
1.150
1.300
1.010
1.010
1.010
630
1.150
1.150
PLAN 6 ESCALE - ESC 02.03
1.930
1.930
Zeedijk 239, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Recent opgefrist app - klassiek interieur - mooi zeezicht en dichtbij centrum
App raffraichi récemment - intérieure classique - belle vue sur mer et près du centre
slaapkamer aan andere zijde hall
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
220
250
290
220
220
290
17/07 ---> 14/08
370
290
250
220
250
250
14 DAGEN / 15 JOURS
310
350
480
310
310
520
10/07 ---> 21/08
620
520
340
310
350
370
1 MAAND / MOIS
450
470
610
450
450
450
450
470
470
PLAN 25 GISBOURNE - GIS 03.01
1.050
1.050
Jacques van buggenhoutlaan 10, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 2 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Gezellig modern app - in het centrum van koksijde gelegen - zon in de namiddag
App agréable modern - situé dans le centre de coxyde - soleil l’après-midi
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
250
340
400
280
280
370
17/07 ---> 14/08
420
370
280
250
340
340
14 DAGEN / 15 JOURS
320
510
730
450
450
620
10/07 ---> 21/08
750
620
450
320
510
510
1 MAAND / MOIS
520
620
930
690
690
690
520
620
620
28
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
1.300
www.agencenotredame.be
1.300
APP. 1 SLAAPKAMER / 1 CHAMBRE
PLAN 8 LUCCA - LUC 01.03
Zouavenplein 11-13, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 4 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Modern gezellig app - dicht bij strand en duinen - zon in voormiddag - zijdelings zeezicht
App agréable modern - près de la plage & dunes- soleil le matin -vue laterale sur mer
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
280
400
480
390
390
480
17/07 ---> 14/08
550
480
420
280
400
400
14 DAGEN / 15 JOURS
390
570
850
480
480
820
10/07 ---> 21/08
990
820
570
390
570
620
1 MAAND / MOIS
540
850
1.090
850
850
850
540
850
850
PLAN 8 LUCCA - LUC 04.01
1.610
1.610
Zouavenplein 11-13, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 4 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Modern app - recent opgefrist met zijdelings zeezicht - mooi zijdelings zeezicht en dichtbij strand en duinen
- zon in voormiddag
App agréable modern - raffraichi récemment avec vue latérale sur mer - près de la plage et dunes -soleil
matin
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
280
400
480
370
370
450
17/07 ---> 14/08
510
450
390
280
400
400
14 DAGEN / 15 JOURS
400
570
850
450
450
760
10/07 ---> 21/08
900
760
540
400
570
620
1 MAAND / MOIS
540
850
1.090
790
790
790
540
850
850
PLAN 8 LUCCA - LUC 05.01
1.530
1.530
Zouavenplein 11-13, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 4 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Modern verzorgd app op enkele stappen van strand en duinen - mooi zijdelings zeezich en zon in voormiddag
App modern et propre a quelques pas de la mer et les dunes - belle vue latérale sur la mer - soleil matin
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
310
-
480
370
370
450
17/07 ---> 14/08
510
450
390
310
-
400
14 DAGEN / 15 JOURS
400
-
-
470
470
760
10/07 ---> 21/08
900
760
540
400
-
-
1 MAAND / MOIS
540
-
-
790
790
790
540
-
-
PLAN 6 LUGANO - LUG 01.03 (5/1)
1.530
1.530
Goudenboomstraat 1, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 4 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Aangenaam app met een klassiek interieur - met zijdelings zeezicht - dichtbij centrum
App agréable - intérieure classique - vue latérale sur la mer - près du centre
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
220
250
310
280
280
340
17/07 ---> 14/08
380
340
280
220
250
250
14 DAGEN / 15 JOURS
310
350
510
310
340
590
10/07 ---> 21/08
650
590
370
310
350
370
1 MAAND / MOIS
410
550
650
510
570
570
410
550
550
1.130
www.agencenotredame.be
1.130
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
29
ALGEMEEN SCHOONMAAKBEDRIJF
LIMPIO
LIMPIO
A. DE GROOTE
Noordduinen 17A - 8670 Koksijde (St.-Idesbald) - T 058/52 3723
[email protected]
3 - li
i @ l
Lejeunelaan 13a, 8670 Koksijde
[email protected]
PIET VANHEE
8670 OOSTDUINKERKE
Tel.: 0475 590 812
e-mail: [email protected]
-Openen en herstellen van sloten
-Veiligheidscilinders met certificaat
- Mechanische beveiliging
-Sluitplannen met hoofdsleutels
-Gebouwensignalisatie
-Deuropeners – Sleutelcontacten
-Fietsrekken – Parkeerbeugels
www.sleutel-service.be
APP. 1 SLAAPKAMER / 1 CHAMBRE
PLAN 6 LUGANO - LUG 05.02 (16/5)
Goudenboomstraat 1, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 4 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Gezellig tof vernieuwd klein app - dichtbij strand en centrum - net en verzorgd
Petit app rénové propre et soigné - près de la plage et centre
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
300
400
-
-
400
17/07 ---> 14/08
470
400
-
-
300
300
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
690
-
-
810
10/07 ---> 21/08
810
810
-
-
-
470
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PLAN 6 LUGANO - LUG 05.03 (17/5)
1.460
1.460
Goudenboomstraat 1, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 5 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Klassiek ingericht app met klein zeezicht - dichtbij het strand en centrum
App charmant - intérieure classique - petite vue sur mer - près de la plage et dunes
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
230
280
320
250
250
330
17/07 ---> 14/08
370
330
250
230
280
280
14 DAGEN / 15 JOURS
340
390
510
340
340
510
10/07 ---> 21/08
590
510
390
340
390
470
1 MAAND / MOIS
450
590
650
480
480
480
450
590
590
PLAN 9 MAGELLAN - MAG 03.01
960
960
Zeedijk 390, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 4 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim gezellig en mooi verzorgd app - recent vernieuwd - rustig gelegen met zicht op duin en zee
App spacieux propre et soigné - rénové recemment - situation calme avec vue sur la mer et les dunes
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
280
370
480
370
370
470
17/07 ---> 14/08
510
470
390
280
370
370
14 DAGEN / 15 JOURS
390
520
790
480
480
790
10/07 ---> 21/08
880
790
540
390
520
570
1 MAAND / MOIS
540
880
1.000
790
790
790
540
880
880
PLAN 7 PLAYA - PLA 01.01 (3/1)
1.530
1.530
Middelkerkestraat 2, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 4 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Aangenaam vernieuwd app - dichtbij centrum met een klein zijdelings zeezicht - zon in voormiddag
App agréable propre et soigné rénové - près de la plage et centre - petite vue sur mer - soleil le matin
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
310
340
410
340
340
430
17/07 ---> 14/08
500
430
340
310
340
340
14 DAGEN / 15 JOURS
430
500
740
590
590
740
10/07 ---> 21/08
870
740
590
430
500
620
1 MAAND / MOIS
740
790
940
850
850
850
740
790
790
1.480
www.agencenotredame.be
1.480
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
31
APP. 1 SLAAPKAMER / 1 CHAMBRE
PLAN 6 SKYBIRD - SKY 03.01 (A3)
Zeedijk 231, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 4 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Gezellig ruim vernieuwd app op de zeedijk - zeer aangenaam en goed onderhouden
App rénové agréable sur la digue - propre et soigné
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
420
-
340
420
17/07 ---> 14/08
510
-
-
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
710
-
510
710
10/07 ---> 21/08
900
-
-
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
710
-
-
-
-
PLAN 6 SKYBIRD - SKY 05.01 (A5)
1.470
-
Zeedijk 231, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Gezellig ruim vernieuwd app op de zeedijk - zeer aangenaam en goed onderhouden
App rénové agréable sur la digue - propre et soigné
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
310
-
420
340
340
420
17/07 ---> 14/08
510
420
340
310
350
350
14 DAGEN / 15 JOURS
480
-
710
510
510
710
10/07 ---> 21/08
900
710
510
480
510
620
1 MAAND / MOIS
680
-
900
710
710
710
680
810
810
PLAN 8 TROPICANA - TRO 02.03 (A2)
1.470
1.470
Memlingweg 1, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 4 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Ruim gezellig app met zijdelings zeezicht - klassiek interieur - dicht bij strand en duinen - zon in namiddag
App spacieux et agréable avec vue latérale sur la mer - intérieure classique - près des dunes et plage soleil l’après-midi
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
350
260
290
380
17/07 ---> 14/08
470
380
350
260
290
290
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
580
350
380
640
10/07 ---> 21/08
790
640
490
350
430
450
1 MAAND / MOIS
-
-
730
490
580
580
480
580
580
PLAN 8 TROPICANA - TRO 03.03 (A3)
1.210
1.210
Memlingweg 1, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 4 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Ruim gezellig app met zijdelings zeezicht - klassiek interieur - dicht bij strand en duinen - zon in namiddag
App spacieux et agréable avec vue latérale sur la mer - intérieure classique - près des dunes et plage soleil l’après-midi
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
260
290
350
260
290
380
17/07 ---> 14/08
470
380
350
260
290
290
14 DAGEN / 15 JOURS
350
430
580
350
380
640
10/07 ---> 21/08
790
640
490
350
430
450
1 MAAND / MOIS
480
580
730
490
580
580
480
580
580
32
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
1.210
www.agencenotredame.be
1.210
APP. 1 SLAAPKAMER / 1 CHAMBRE
PLAN 6 ZONNESTRAAL - ZON 01.02
St-Idesbaldusstraat 1, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 5 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Modern nieuwbouw app met smaakvol interieur - zonnebalkon met zijdelings zicht op zee - dichtbij centrum
Appartment modern bien aménagé - nouvelle construction - près du centre - balcon ensoleill2 avec vue
latérale sur la mer
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
570
420
420
570
17/07 ---> 14/08
730
570
-
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
960
570
570
960
10/07 ---> 21/08
1.150
960
-
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
1.230
960
960
-
-
-
-
PLAN 6 ZONNESTRAAL - ZON 05.02
1.880
1.880
St-Idesbaldusstraat 1, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 5 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Modern nieuwbouw app met strak interieur - breed zongericht balkon met zijdelings zeezicht - dichtbij
centrum
Agréable modern app dans une nouvelle construction - intérieure moderne - balcon ensoleillé avec vue
latérale sur la mer - près du centre
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
390
570
420
420
570
17/07 ---> 14/08
730
570
420
-
390
390
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
960
570
570
960
10/07 ---> 21/08
1.150
960
570
-
-
680
1 MAAND / MOIS
-
-
1.230
960
960
960
-
-
-
1.880
www.agencenotredame.be
1.880
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
33
APP.
2 SLAAPKAMERS
2 CHAMBRES
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 8 ACAPULCO - ACA 00.01 (AR)
Zouavenplein 8, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 0 - 8 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Ruim aangenaam gedeeltelijk vernieuwd gelijkvloersapp - dicht bij strand en duinen - klein zeezicht
App spacieux agréable rénové et soigné - rez-de-chaussée - près de la plage et dunes - petit vue sur mer
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
320
410
580
350
350
570
17/07 ---> 14/08
640
570
400
320
410
410
14 DAGEN / 15 JOURS
470
580
1.020
470
470
930
10/07 ---> 21/08
1.170
930
570
470
580
690
1 MAAND / MOIS
610
930
1.310
820
870
870
610
930
930
PLAN 8 ACAPULCO - ACA 01.02 (B1)
2.000
2.000
Zouavenplein 8, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 8 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Aangenaam app die recent werd opgefrist - mooi zijdelings zeezicht - dicht bij strand en duinen - zon in
namiddag
App agréable récemment raffraichi - belle vue latérale sur la mer - près de la plage et dunes - soleil
l’après-midi
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
-
310
310
-
17/07 ---> 14/08
-
-
340
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
-
410
410
-
10/07 ---> 21/08
-
-
480
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
-
680
680
680
-
-
-
PLAN 8 ACAPULCO - ACA 02.02 (B2)
-
-
Zouavenplein 8, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 6 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Aangenaam app met klassiek interieur - mooi zijdelings zeezicht - dicht bij strand en duinen - zon in
namiddag
App agréable - intérieure classique - belle vue latérale sur la mer - près de la plage et dunes - soleil
l’après-midi
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
280
320
440
280
310
420
17/07 ---> 14/08
480
420
340
280
320
320
14 DAGEN / 15 JOURS
390
450
730
340
410
710
10/07 ---> 21/08
850
710
480
390
450
500
1 MAAND / MOIS
540
680
930
570
650
680
540
680
680
PLAN 8 ACAPULCO - ACA 03.02 (B3)
1.440
1.440
Zouavenplein 8, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 7 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Aangenaam vernieuwd app met mooi zicht op zee - dicht bij duinen - zon in namiddag
App rénové avec belle vue sur la mer - près des dunes - soleil l’après-midi
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
360
520
650
400
400
540
17/07 ---> 14/08
620
540
400
360
520
520
14 DAGEN / 15 JOURS
510
690
1.000
510
570
960
10/07 ---> 21/08
1.130
960
630
510
690
830
1 MAAND / MOIS
900
1.170
1.290
850
940
940
900
1.170
1.170
36
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
1.990
www.agencenotredame.be
1.990
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 8 ACAPULCO - ACA 05.01 (A5)
Zouavenplein 8, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 5 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Aangenaam gezellig app met breed zijdelings zeezicht - zon in namiddag - dichtbij strand en duinen
App agréable et soigné - large vue sur la mer - près de la plage et dunes - soleil l’après-midi
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
290
350
450
320
380
450
17/07 ---> 14/08
530
450
380
290
350
350
14 DAGEN / 15 JOURS
410
480
760
410
470
800
10/07 ---> 21/08
960
800
530
410
480
530
1 MAAND / MOIS
570
710
960
660
760
760
570
710
710
PLAN 8 ACAPULCO - ACA 06.01 (A6)
1.600
1.600
Zouavenplein 8, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 6 - 8 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Vernieuwd zongericht app met zijdelings zeezicht - dicht bij strand en duinen - zon in namiddag
App rénové avec vue latérale sur la mer - près de la plage et dunes - soleil l’après-midi
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
360
520
650
400
400
540
17/07 ---> 14/08
620
540
400
360
520
520
14 DAGEN / 15 JOURS
510
690
1.000
510
570
960
10/07 ---> 21/08
1.130
960
630
510
690
830
1 MAAND / MOIS
900
1.170
1.290
850
940
940
900
1.170
1.170
PLAN 6 AOSTA - AOS 03.01
1.990
1.990
Goudenboomstraat 3, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 6 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Gezellig verzorgd app met klein zeezicht - dicht bij strand en centrum - zon in de late namiddag
App agréable & soigné avec petite vue sur la mer - près de la plage et dunes - soleil l’après-midi
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
420
-
-
450
17/07 ---> 14/08
500
450
-
-
-
340
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
680
-
-
740
10/07 ---> 21/08
810
740
-
-
-
680
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PLAN 6 AOSTA - AOS 04.01
1.370
1.370
Goudenboomstraat 3, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 5 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Aangenaam app - gerenoveerd - dichtbij het strand - klein zeezicht - zon in de late namiddag
Apprtement agréable - rénové - près de la plage - petite vue sur mer - soleil l’après-midi
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
300
390
540
380
380
540
17/07 ---> 14/08
590
540
380
300
390
390
14 DAGEN / 15 JOURS
450
570
880
540
540
810
10/07 ---> 21/08
960
810
540
450
570
620
1 MAAND / MOIS
730
910
1.130
880
880
880
730
910
910
1.690
www.agencenotredame.be
1.690
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
37
DEBRABANDERE bvba
dakwerken
zink - koper - asfalt
gevelbekleding & renovatie
Rijmsnoerstraat 4 - 8501 Bissegem
www.debrabandere-dakwerken.be
GSM 0476 42 11 15 - FAX 056 37 48 91
[email protected]
ACCOUNTANCY
BOEKHOUDING
FISCALITEIT
ADVIES
•
Specialisaties
• Haalbaarheidsstudies
Liefjeslaan 2 • B - 8670 Koksijde • TEL +32 58 51 89 51 • FAX +32 58 51 99 13
www.accountancytanghe.be • [email protected]
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 8 BAHAMAS - BAM B-1
Zouavenplein 10, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Hoekapp (zeedijk/zouavenplein) - ruim & verzorgd - prachtig ruim zicht op strand en zee
App. Coin (digue/place des zouaves) - spacieux et soignè - très belle vue sur mer & plage
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
650
430
460
620
17/07 ---> 14/08
710
620
490
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
1.160
580
620
1.130
10/07 ---> 21/08
1.250
1.130
680
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
1.480
990
1.130
990
-
-
-
PLAN 8 BAHAMAS - BAM B-2
2.180
2.180
Zouavenplein 10, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Hoekapp (zeedijk/zouavenplein) - ruim & verzorgd - prachtig ruim zicht op strand en zee
App. Coin (digue/place des zouaves) - spacieux et soignè - très belle vue sur mer & plage
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
650
430
460
620
17/07 ---> 14/08
710
620
490
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
1.160
580
620
1.130
10/07 ---> 21/08
1.250
1.130
680
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
1.480
990
1.130
990
-
-
-
PLAN 8 BAHAMAS - BAM B-3
2.180
2.180
Zouavenplein 10, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Hoekapp (zeedijk/zouavenplein) - ruim & verzorgd - prachtig ruim zicht op strand en zee
App. Coin (digue/place des zouaves) - spacieux et soignè - très belle vue sur mer & plage
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
650
430
460
620
17/07 ---> 14/08
710
620
490
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
1.160
580
620
1.130
10/07 ---> 21/08
1.250
1.130
680
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
1.480
990
1.130
990
-
-
-
PLAN8 BAHAMAS - BAM B-4
2.180
2.180
Zouavenplein 10, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Hoekapp (zeedijk/zouavenplein) - ruim & verzorgd - prachtig ruim zicht op strand en zee
App. Coin (digue/place des zouaves) - spacieux et soignè - très belle vue sur mer & plage
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
650
430
460
620
17/07 ---> 14/08
710
620
490
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
1.160
580
620
1.130
10/07 ---> 21/08
1.250
1.130
680
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
1.480
990
1.130
990
-
-
-
2.180
www.agencenotredame.be
2.180
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
39
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 8 BAHAMAS - BAM B-5
Zouavenplein 10, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Hoekapp (zeedijk/zouavenplein) - ruim & verzorgd - prachtig ruim zicht op strand en zee
App. Coin (digue/place des zouaves) - spacieux et soignè - très belle vue sur mer & plage
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
650
430
460
620
17/07 ---> 14/08
710
620
490
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
1.160
580
620
1.130
10/07 ---> 21/08
1.250
1.130
680
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
1.480
990
1.130
990
-
-
-
PLAN 9 BRASILIA - BRA 05.02
2.180
2.180
Vredestraat 18, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 4 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim aangenaam en gezellig hoekapp op de zeedijk - dicht bij duinen - zon in namiddag
App de coin rénové et agréable sur la digue - près des dunes - soleil l’après-midi
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
-
-
-
-
17/07 ---> 14/08
-
-
520
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
-
-
-
-
10/07 ---> 21/08
-
-
680
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
-
1.050
-
-
-
PLAN 1 BYBLOS - BYB C02.01 (C2)
-
-
Dumontlaan 13-15, 8670 SINT-IDESBALD
Verdiep / étage 2 - 5 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Ruim luxueus nieuwbouw app met balkon en terras achteraan - mooi interieur - zicht op strand en zeilclub zon in voor- en namiddag
App nouvelle constr spaciaux luxueux - balcon et terrasse à l’arrière - intérieure modern - vue sur la mer et
le club des planches à voile soleil le matin et l’après-midi
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
450
630
680
540
540
790
17/07 ---> 14/08
880
790
540
450
630
630
14 DAGEN / 15 JOURS
620
920
1.190
770
770
1.450
10/07 ---> 21/08
1.450
1.450
770
620
920
1.150
1.000
1.200
1.540
1.310
1.310
1.310
1.000
1.200
1.200
1 MAAND / MOIS
PLAN 1 BYBLOS - BYB E01.01 (E1)
2.560
2.560
Dumontlaan 13-15, 8670 SINT-IDESBALD
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Nieuwbouw ruim app (90m²) - gezellig interieur - topligging watersporters - zicht op strand, duinen en
zeilclub - zon voor & namiddag
App spacieux (90m²) - intérieure agréable - situation intéressante pour les sports nautiques - vue sur mer?
Dunes et le club des planches à voile - soleil le matin et l’après-midi
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
480
520
710
570
570
-
17/07 ---> 14/08
-
720
570
480
520
520
14 DAGEN / 15 JOURS
650
750
1.490
710
710
-
10/07 ---> 21/08
-
1.270
710
650
750
890
1 MAAND / MOIS
920
1.220
1.600
1.240
1.240
1.240
920
1.220
1.220
40
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
-
www.agencenotredame.be
-
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 9 CALIDRIS - CALI 03.01
Vredestraat 9, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 6 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Ruim modern nieuwbouw app - zeer gezellig en smaakvol ingericht - dicht bij strand en duinen - rustig
gelegen - zon in voormiddag
App nouvelle construction modern près des dunes en plage - très agréable et aménagé avec du goût - près
de la plage et dunes - soleil le matin
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
-
390
390
550
17/07 ---> 14/08
610
550
450
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
-
570
570
990
10/07 ---> 21/08
1.100
990
580
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
-
960
960
960
-
-
-
PLAN 6 CANNET - CAN 01.01
1.810
1.810
Pr. Albertplein 7, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 8 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Aangenaam gezellig vernieuwd app - dicht bij strand en centrum - zon in voormiddag
App agréable rénové - près du centre et plage - soleil le matin
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
380
540
310
310
440
17/07 ---> 14/08
510
440
340
-
380
380
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
900
420
420
760
10/07 ---> 21/08
900
760
480
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
-
710
710
710
-
-
-
PLAN 6 CANNET - CAN 03.01
1.530
1.530
Pr. Albertplein 7, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 6 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Aangenaam smaakvol vernieuwd app - dicht bij strand en centrum - zon in voormiddag
App agréable rénové avec du goût près du centre et plage - soleil le matin
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
310
380
550
350
350
510
17/07 ---> 14/08
580
510
380
310
380
380
14 DAGEN / 15 JOURS
410
540
960
510
510
890
10/07 ---> 21/08
1.050
890
570
410
540
590
1 MAAND / MOIS
660
810
1230
820
820
820
660
810
810
PLAN 6 CANNET - CAN 04.01
1.810
1.810
Pr. Albertplein 7, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 6 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Gezellig verzorgd vernieuwd app - dicht bij strand en centrum - zon in voormiddag
App agréable soigné rénové - près du centre et plage - soleil le matin - petite vue sur mer
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
350
410
550
380
410
500
17/07 ---> 14/08
590
500
410
350
410
410
14 DAGEN / 15 JOURS
500
590
980
550
550
890
10/07 ---> 21/08
1070
890
650
500
590
650
1 MAAND / MOIS
690
950
1.260
980
980
980
690
950
950
1.840
www.agencenotredame.be
1.840
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
41
HOTEL BEAUTY BISTRO
Luc Deltombe
Lejeunelaan 38 B-8670 Koksijde
T +32 (0)58 52 06 09 F +32 (0)58 52 07 09
[email protected]
keukens
sanitair
el ektricitei t
huishoudelektro
chauffage
Koninklijke Baan 66 - 8670 Koksijde - T/F 058 52 35 06
E-mail: [email protected]
MEUBELEN RYSSEN
2 verdiepingen
2 étages
1000 m2
TOTAAL RENOVATIE APPARTEMENT - HUIS | RÉNOVATION TOTALE APARTEMENT - MAISON
van afbraak - aanpassingen - montage en afwerking | de démolition - adaptations - montage jusqu’à la finition
-
-
A. BLIECKLAAN 13

8670 KOKSIJDE

-
Lits, canapé-lit pliables, sommiers à lattes,
matelas toutes marques
Salles à manger, chambres à coucher, salons
Meubles pour studio, lits superposés
Meubles de cuisine et salle de bains
Meubles sur mesure et toutes réparations
Parquet – Faux plafonds
Portes coulissantes
Dressings
Rénovations totales de votre appartement / villa
TEL. 058 51 17 41

GSM 0495 30 35 06

ZEELAAN
-
Bedden, bedcanapés, opklapbedden, lattenbodems,
matrassen alle merken
Eetplaatsen, slaapkamers, salons
Studiomeubelen, stapelbedden
Keuken en badkamermeubelen volledig geplaatst en
uitgerust
Meubelen op maat en alle herstellingen
Parket – Valse plafonds
Schuifdeuren – Dressings
Totale renovaties van appartementen / villa’s
A. BLI
ECKLA
AN
N
LAA
UNE
LEJE
[email protected]
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 6 CANNET - CAN 05.01
Pr. Albertplein 7 - 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 6 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Gezellig vernieuwd net en verzorgd app - dicht bij strand en centrum - zon in voormiddag
App agréable rénové et soigné - près du centre et plage - soleil le matin
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
480
-
-
470
17/07 ---> 14/08
550
470
-
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
850
-
-
790
10/07 ---> 21/08
940
790
-
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PLAN 4 CAROLINE - CARO 00.02
1.600
1.600
Koninginnelaan 49, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 0/1 - 4 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Modern duplex app met terras - goed onderhouden - aan de duinen en op enkele stappen van zee - rustig
gelegen
Duplex app modern et soigné avec terrasse - bien entretenu - près des dunes et à quelques pas de la plage
- situation calme
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
680
-
-
590
17/07 ---> 14/08
660
590
400
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
1.170
-
-
960
10/07 ---> 21/08
1080
960
710
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PLAN 6 CASABLANCA - CAS 01.01
2.220
2.220
Zeedijk 233, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim aangenaam en verzorgd app met klassiek interieur - op de zeedijk
App spacieux agréable et soigné - int´érieure classique - sur la digue
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
500
-
370
480
17/07 ---> 14/08
620
480
410
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
900
-
480
850
10/07 ---> 21/08
1.070
850
540
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
1.160
-
760
760
-
-
-
PLAN 6 CASABLANCA - CAS 02.01
1.750
1.750
Zeedijk 233, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 8 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim aangenaam vernieuwd app - net en verzorgd - zonnebalkon achteraan
App charmant spacieux - propre et soigné - balcon ensoleillé a l’arrière
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
510
650
570
570
650
17/07 ---> 14/08
750
650
570
340
510
510
14 DAGEN / 15 JOURS
510
730
1.200
730
730
1.200
10/07 ---> 21/08
1.310
1.200
730
510
730
740
1 MAAND / MOIS
900
1.150
1.540
1.200
1.200
1.200
900
1.150
1.150
2.340
www.agencenotredame.be
2.340
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
43
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 6 COXYBEACH - COXY 02.01
Zeedijk 248, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Gezellig aangenaam app met balkon - klassiek verzorgd meubilair - breed zeezicht - dichtbij centrum
App agréable et soigné avec balcon - intérieure classique - vue ouverte sur la mer - près du centre
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
390
570
680
470
470
660
17/07 ---> 14/08
710
660
470
390
570
570
14 DAGEN / 15 JOURS
510
750
1.190
640
640
1200
10/07 ---> 21/08
1.310
1.200
640
510
750
1.000
1 MAAND / MOIS
630
1.190
1.530
1.190
1.190
1.190
630
1.190
1.190
PLAN 6 COXYBEACH - COXY 02.02
2.330
2.330
Zeedijk 248, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Volledig vernieuwd app - stijlvol en modern interieur - balkon voor- en achteraan - mooi zeezicht - dichtbij
centrum
App spacieux et entièrement rénové - modern et agréable - balcon devant et a l’arrière - belle vue sur mer
- près du centre
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
480
720
860
550
630
840
17/07 ---> 14/08
950
840
630
480
720
720
14 DAGEN / 15 JOURS
840
1.040
1.550
960
1.110
1.610
10/07 ---> 21/08
1.780
1.610
1.110
840
1.040
1.300
1.360
1.750
2.000
1.780
1.820
1.780
1.360
1.750
1.750
1 MAAND / MOIS
PLAN 6 COXYBEACH - COXY 06.02
2.930
2.930
Zeedijk 248, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 6 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Gezellig verzorgd app met mooi breed zeezicht - goed onderhouden - balkon voor- en achteraan - dichtbij
centrum
App agréable avec vue ouverte sur mer - bien entretenu - balcon devant et à l’arrière - près du centre
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
680
-
470
660
17/07 ---> 14/08
710
660
470
-
570
570
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
-
-
640
1.200
10/07 ---> 21/08
1.310
1.200
640
-
-
1.000
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
1.190
-
-
-
-
PLAN 9 DALI - DAL 01.02
2.330
2.330
Vredestraat 8, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 5 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Nieuwbouw duplex app - modern smaakvol interieur - zeer goed onderhouden - rustig gelegen dicht bij
strand en duinen - zon in namiddag
App duplex nouvelle construction - intérieure moderne - bien entretenu - près des dunes et plage - soleil
l’après-midi
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
310
360
460
360
360
520
17/07 ---> 14/08
570
520
360
310
360
410
14 DAGEN / 15 JOURS
440
520
820
520
520
920
10/07 ---> 21/08
1.020
920
620
440
520
720
1 MAAND / MOIS
600
710
1.050
870
870
950
600
710
780
44
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
1.840
www.agencenotredame.be
1.840
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 6 DELPHINE - DEL B 01.01
Steekspelstr. - Kunstenaarsstr. 3, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 5 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Gezellig modern app met mooi meubilair - klein zeezicht en balkon - dichtbij centrum - zon in namiddag
App modern et charmant avec petit vue sur mer et balcon - près du centre - soliel l’après-midi
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
390
550
420
420
570
17/07 ---> 14/08
730
-
420
340
390
390
14 DAGEN / 15 JOURS
450
570
960
570
570
960
10/07 ---> 21/08
1.070
-
570
450
570
680
1 MAAND / MOIS
620
900
1.230
960
960
960
620
900
900
PLAN 6 DELPHINE - DEL B 02.01
1.880
-
Steekspelstr. - Kunstenaarsstr. 3, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 6 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Modern app met klein zeezicht en balkon - gezellig interieur - dichtbij centrum - zon in namiddag
App modern et charmant - petite vue sur mer et balcon - près du centre - soleil l’après-midi
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
390
550
420
420
570
17/07 ---> 14/08
730
570
420
340
390
390
14 DAGEN / 15 JOURS
450
570
960
570
570
960
10/07 ---> 21/08
1.070
960
570
450
570
680
1 MAAND / MOIS
620
900
1.230
960
960
960
620
900
900
PLAN 6 DELPHINE - DEL C 00.01
1.880
1.880
Steekspelstr. - Kunstenaarsstr. 3, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 0 - 6 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Vernieuwd verhoogd gelijkvloers app - modern en strak interieur met gezellig groot zonneterras - klein
zeezicht vanop terras - dichtbij centrum
App rénové - rez-de-chaussé surélevée - intérieure modern - terrasse ensoleillée moderne - petite vue sur
mer de la terrasse - près du centre
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
350
410
530
410
410
550
17/07 ---> 14/08
650
550
410
350
410
410
14 DAGEN / 15 JOURS
500
590
950
530
530
980
10/07 ---> 21/08
1.120
980
590
500
590
710
1 MAAND / MOIS
690
950
1.210
950
950
950
690
950
950
PLAN 6 DELPHINE - DEL D 03.02
1.990
1.990
Steekspelstr. - Kunstenaarsstr. 3, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 5 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Smaakvol en gezellig ingericht app met balkon - net en verzorgd - dicht bij strand en centrum - zon in
namiddag
App spacieux et soigné - près de la plage et centre - soleil l’après-midi
3x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
350
-
530
410
410
590
17/07 ---> 14/08
710
590
430
350
-
440
14 DAGEN / 15 JOURS
500
-
950
530
530
1.010
10/07 ---> 21/08
1.130
1.010
560
500
-
-
1 MAAND / MOIS
690
-
1.210
950
950
950
690
-
-
1.990
www.agencenotredame.be
1.990
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
45
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 6 DOLCE FARNIENTE - DOL 02.02
Pr. Albertplein 6, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 7 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Ruim modern gezellig app met breed zijdelings zeezicht en zonnebalkon - dicht bij strand en centrum
App modern spacieux et agréable avec vue ouverte sur la mer et balcon ensoleillé - près de la plage et
centre - soleil l’après-midi
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
620
540
540
680
17/07 ---> 14/08
760
680
540
400
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
1.070
650
650
1.240
10/07 ---> 21/08
1.330
1.240
680
570
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
1.380
1.190
1.190
1190
-
-
-
PLAN 5 ELSY I - ELSY I 02.04
2.460
2.460
Steekspelstraat, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 7 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Ruim gezellig app met mooi zijdelings zeezicht en balkon - verzorgd en comfortabel interieur
App spacieux avec belle vue latérale sur la mer et balcon - intérieure comfortable et soigné
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
-
540
410
410
540
17/07 ---> 14/08
620
540
420
340
-
390
14 DAGEN / 15 JOURS
480
-
960
550
550
990
10/07 ---> 21/08
1.100
990
620
480
-
680
1 MAAND / MOIS
660
-
1.240
960
960
960
660
-
-
PLAN 5 ELSY I - ELSY I 04.04
1.980
1.980
Steekspelstraat, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 6 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Ruim gezellig en smaakvol ingericht app met balkon en zijdelings zeezicht - zeer verzorgd en goed onderhouden
App agréable et aménagé avec du goût - balcon - vue latérale sur la mer - soigné et bien entretenu
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
350
410
560
430
430
560
17/07 ---> 14/08
650
560
440
350
410
410
14 DAGEN / 15 JOURS
500
590
1.010
580
580
1.040
10/07 ---> 21/08
1.160
1.040
650
500
590
710
1 MAAND / MOIS
690
950
1.300
1.010
1.010
1.010
690
950
950
PLAN 5 EN CROISIERE - ENC 02.02 (6/2)
2.070
2.070
Burgondiëstraat 33, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 6 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Heel gezellig aangenaam vernieuwd app - rustig gelegen dicht bij strand - zon in voormiddag
App très agréable et rénové - près de la plage - situation calme - soleil le matin
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
-
-
310
420
17/07 ---> 14/08
480
420
340
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
-
-
420
730
10/07 ---> 21/08
850
730
570
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
760
790
-
-
-
46
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
1.470
www.agencenotredame.be
1.470
5
1
2
3
4
6
Logo
Opdrachtgevers
Lettertypes
Kleuren
VPS Bouwmanagement
Dhr. Paul Vanpeperstraete & Dhr. Dennis Vanpeperstraete
Prosto Sans, bols (“VPS”)
“Bouwmanagement” & baseline: Avenir Next Medium
Lichtgroen (CMYK 57/2/47/0 & RGB 122/190/154)
Donkergroen (CMYK 77/32/44/5 & RGB 59/134/134)
D. Boutslaan
an
Devoslaan
R. VANDAMMESTRAAT
iklaan
Graszo
n
enhovestr.
S
PRIN
KE
KLIJ
aan
e roistraat
arl
Ch
ies
t
nd
rgo
Bu
Tulpen
23
Ter Duinenlaan
Markt
A. Verbouwela
Petu
KON
IN
niasl
r
tr.
laan
aan
nzyl
Cha
weg
Vlier
Resedaslaan
Tage
t
laanten
Ge
31
32
III LA
du
ias
AN
oflaa
denlaa
AN
C. Sc
hoolm
Chrysanten
CHARDLAAN
PROF. BLAN
LAAN
Pan
kru asius
ids
tr.
laan
Sloe
pen
tha
Ber
Ranonkellaan
n
van L
u
Pioenrooslaan
Duinenkranslaan
Ch. Leyslaan
Neer
h
ine
OLD
Prins
Gen. Umélaan
ELA
Salv
laan
an
INN
14BAAN
Salvia
plein
Klimop
Ann
we a
g
stra
at
str.
s
rbu
ou
P. P
Bloemstr.
Ko o r n
Elzenla
x
J. Lambeau
Elzenlaan
E. Vanlang
Zeemeeuwen
straat
laan
Sloepen
Q. Metsysstr.
St
manuur Scheepsjongen
str.
straat
Jakobuskruid
straat
an
C. Meunierstr.y str.
LEOP
n
ns
tra
at
K.
Ve
u
rne
Zonstraat
Lo
pp
en
dla
an
sla
an
laa
48
n
LAAN
n
an
LD III
laa
Str
41
LEOP
O
at
40
Zonstr
aat
t
ns
tra
a
uli
stra
Meridiaanstr.
t
n
C. P
e
rme
kela
a
rder s r a a
st
KE
n
isla
22
39
Zo
47
-Jo
sé
Mo
rie
n
laa
eke
erm
C.
P
Berglaan
IJsla
ndva
a
dlaa
n
Ten
ING
Koninklijke Eu
pho
plaats
rb
KONINKLIJ
u
Go
Br
em
r
str
.
ad
era
Da
g
Ma
rne
an
No
eau
rm
e
-H
e
t
Ve
u
oyla
laan
ord
n
laa
46
n Lo
30
an
38
eve
gra
e
R. D
J. V
a
tr.
als
nD
e
d
Gou Z
Ch onnige Urenlaan
.L
ey
sla
an
dla
ss
tr.
n
an
Sparrela
Majoor D 'Hoogelaan
straat
an
37
Sm
laa eye
n rs
n
laa
laa
n
ey
er
s
Sm
K.V.D. Woestijnestr.
Dw
ars
29
13
Bug
KON
Grasplantenstraat
Brialmontlaan
Tennislaan
slaan
s schotlaan
J o séstraa
21
Kroonlaan
De m
yt tenaerelaan
Str
Ma
rie
-
Tennislaan
Strandlaan
eg
n
lle
w
W.
El
Klaprozenstr.
George Grardplein
Strandlaan
Myriamweg
Ligerius
weg
s
t
laa
laan
St.
rne
aa
laa
rkruis
Duinenkran
J. V
a
Ve
u
str
an
Sm
a
sé
nL
ooy
-Jo
ec
laan
28
F.
Wa
ll
Schaesse
n
an
rie
Hotel
laan
nardlaan
Prins B M. Re
oud
ew
ijnl
aan
ijnlaan
stra
an
M. Roelantsla
otla
Ma
Kroon
at
Veld
tij mweg
sch
aan
m
M. De
Boudew
20
an
M
n
enlaa
Els
n
en
stia
hri
H. C
n
laa
anla
. Dem
Vuu
lem
Prins
laa
uxl
G
12 BAAN
H. Christiaenlaan
anlaan
INN
NIN
KO
E. Bertrandlaan
ns
lva
n
weg
be
P. D
e
F. Wallecanlaa
Pannelaan
rnstr.
Duindoo
Gen
ove
va
.
tr
s
n
ij
Kon
fst
ede
Kap
we
g
elstraat
laan
Ho
Panne-
tr.
Honigklaver
19
Ru
Meesjesweg
pad
H. Teirli
n
laan ck
Remi Allemee
Le
Geitenwe
irs
no
J. Pootlaan
N
A
ELA
KO
Ja
5
D. Tenierslaan
tr.
nes
eli
cqu
NI
Zeedijk
wen
Spreeu t
stra
ma
Du
nslaan
ille
IN
NG
weg
11
NE
n
ze
nelaan
Zeepan
D
J.
A. Nazy laan
P. P
.
Wil
Zwaluwenst
H. C
hris
tiae
nlaa
n
nne
a
p
k
r
e
K
g
e
w
fi n
G of
n
Olme.
str
KO
NIN
KLIJ
KE
Co
r. r
Ro
BAAN
laan
LA
Wulpstr.
an
nweg
utte
tr.
les
nil
n
an
Zeep e
ri
u we
g
10
an
nho
Wu
lp
str.
4
AN
rij
se .
Vi s str
r Va
Jaak
pad
3
Oostendelaan
ela
eld
l a a n Arthu
KONINKLIJKE
ke
r
Lijste
pad
Konz
pl.
Zeedijk
ev
nd
Va
an
hla Dum
sc
on
t
J. Ryckewaert
laan
Lucion
plein
Pieterlaan
2
tr.
ees
hid
Orc
SINT-IDESBALD
1
e la
STER DER ZEE
R. VANDAMMESTRAAT
R. VANDAMMESTR
Bettystraat
Bettystraat
str.
Sneeuwitjesln.
Klein
Duimpjesln.
Roodkapjesln.
laan
eg
Lobeliastraat
Lupineweg
p
Hoo
an
C. Franckln.
Nieuwe Wande
J. Ensorla
ker laan
Blek
Dorlodotlaan
rgoesstr
.
H. Vande
t
gsw
inning
Vinkstr. Overw
s-
ndin
Sangattes
tra
a
n
laa
n
aza
Ma F
rk
iez
str.
inw Grens
eg
27
ten
ad
Dorlodotlaan
an
Ve
rbl
str.
Ro
ijfs
us
tr
se
O. . M
Dalst
au
Du
r.
.
laa Vrede
str mar Maete
n
aa ey
rlin
t
ck
Sch
oon
g
we
Vlin
der
Verb
i
pad
iers
en
lieg
V
Verde
d igingslaan
ersp
Jag
o
r.
kna
child
straat
e
tbo
an Sp
t
raa
fst
sla
str
apst
t
ug
de
st
pad raa
Vre
no
ra
ma
Gaillysstr.
straat
straat
Jo
st
str.
jeu
ne
la
Le
on
ho
Sc
Bos
str.
g
nwe
eg
nissenw
jeu
ne
L.
Maagdenpalmstr.
A.
D
str ubo
. is
mi
l
Le
Zou
a ve
n plein
ds
tr.
Van Haelenstr.
an
nla
ave
Zou
laa
n
ens
Bau
w
rij weg
me
Bekente
nisse
Dro
Ringwe
g
.
Estherstr
Bekente
str.
R. Wauters
ling
36
ck
ran
C. F
laa
n
Rustlaan
Pa
laan
kels
A. Fastenac
Vlo
e
t
str
aa
en
erg
aekels
sten
Fa voetpad
straat
ZEELAAN
raat
Bosquetiast
n
laa
simirstr.
Ca
str.
jes
o lt
Artanpad
at
Doornstra
mbloe
Goud traat
s
Hage
Heiststr.
.
Dr. Ch. Willemsstr
inb
Du
ZEELAAN
ere
n
P
Hyacintenlaan . Benoit
str.
Kruisd
iste
lstr
aat
Anem
Hert
str
.
nn
ek
onenla
an
raat
siusst
Parna
Taliterstraat
Anjelierenlaa
n
Begonialaan
E. Terlinck
plein
J. Jordaensstraat
a at
kastr
M . B M .cBklsietcra
li e
Ve
ro
nicaw
eg
rui
ds
tr.
Kun
L. G
stra erard
at
Zo
ZEELAAN
Jof
raa
t
45
ch
Hoste
Groenstraat
ERLAAN
HOUTSAEG
KOKSIJDE DORP
L. H
ege
rple
in
M
Fuchsialaan
an
nla
ijne
c
u
Cap
Smockelpotstr.
at
Zeedijk 249 - B-8670 Koksijde - Tel. 058 51 15 78 Fax 058 52 21 25 - [email protected]
www.agencenotredame.be
nstra
Helvetiastraat
Irisstr
t
t
Pylyserlaan
straa
traa
n
Mole
etias
erlaa
Bloemenstraat
nstra
stri
jd
Oud
Pylys
tw
ak
ers
tr.
o
Silic
Helv
Ja
at
ers
stra
at
De Blinkaart
De Witte Oase
Ter Yde
Wandelhofstraat
44
fre
43
ijst
t
H o s tenstraa
traat
Abd
Helv
etias
42
str.
Abd
stra ijat
M.
Lauwersstraat
Vla
an
d
sten
a
stra ars
at
tl n
.
lw
ar
De
t
tra
a
n l a an
aat
lie
Hoge Duinenlaan
r.
35
ge
Ho
laan
nV
n
sst
np
nte
a
Faz
eg
ile W
ark
lde
Florislaa
an
m
eg
è re la
ze
rw
zang
Gu
sialn.
sje
pad
Sij
y
l
i
. Th weg
Kap
jn
ari
vie
el
Ro
s e n s t r a at
Fr
18
S
la
ieg
Rolandstraat
Horten
ard
str.
r.
Ple
Ui
str. lensp
A.
ipa
Schoonbergst
os
an
tr.
w.
laan
Middenla
ps
m
ha
26
eg
lew
ale
Ste
straat
Wie
Ebbe
str.
lie
sl
etteweg
. aa Friqu
ri n str n
esw
an
Japans
Paviljoenln.
Albertinestr. Borlée
Dam
Hor
izo
Liefjes
nV
el
Vog
an
straat
. oosemans
C
ut
n
34
tla
lde
Mo
t
Middenlaan
on
Kunstweg
rdasln
.
Tamarixstr
Middenlaan
jes
uis
th
us
L
riz
25
aat
str
a
tra
uslaan
ornstr.
33
E. Cla
LAAN
Vio
Bichottestr.
n
Raadsheer
v.p.
B
ltjesstr.
Zeekruisdo
n
laa
ert
pa
uy
Ja
n
va
ak
ug
ge
o
nh
Jaa
Zeeëikel
Gev
aert straat
laan
n
laa
Ho
o
laa
n
enh
ugg H. Deweert ln.
B
n
a
kv
Vio o
n
ut
iaslaa
p
k
Ker
laa
J. L
RAAT
Gloxin
lein
Lu
Gu
nelaa
Lejeu
9
Hoge Duinenlaan
V
tus
Gaillia
Roz en d
lde etpa
i
W
vo
Elisa
beth
plein
G. Lejeunestraat
Zand
Steenbeukenstr.
és
O.L.V. Ter
Duinenkerk
24
Cac
le
aan Gladi o
Tulpenlaan
17
rgstr.
Zonder Zo
nt-
Ter Duinenlaan
tplein
Salvialaan
iestraat
Fa
Mem
l
weg ing
laan
Oasis
nd
straa
z
t
tte
A.
a
n
a
BL
M
rsla
te
s
e
e
IEC
lm
C. Schoo
K
rel
P. So
Vli
es
laa
n
.
str
nlaan
a
a
str
F. Rops
weg
ellaan Scho
P. Sor
on
Boulogne
zic
str.
str ht
.
16
n
on
vialaan
stra
at
AN
n
lde
Br
mee ster
slaan
KLA
laa
en
uik
al
Bov
15
sc Av ra s
he o
tr a at
m nd
pa erin d gs
t
Joris
str.
.
Str
str.
LIEC
Gu
Co
A. B
x-
On a g
ium
str.
alou
laa Bibl
n ioth
n
ste
We
raat
H. L
njacht
al
.
str
de
str.
Rouzé
t
aa
Zeewier
plein
Schoo
ran
rsa
Casino
G. Gezelle
plein
st
Maria
tr
es
eg
Ku
8
KONINKLIJKE BAAN
tr.
rs
we
er
Sp
nc
cie
pw
7
sstr.
St.-Idesbaldu
s
on
e l s t r aa t
sperk
oltje
Vio
raa
6
C
H.
str.
om
o
B St
ee
en
ud
ksp
Prins
Albert
plein
fc
Fa
Zavel
plein
Middelk
erkestr
.
KOKSIJDE-BAD
GALLOPERST
R
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 5 ESTEREL - EST 00.02
Zeedijk 220, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 0 - 7 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Verhoogd gelijkvloers app in een niewbouwres met een strak modern interieur - mooi terras vooraan - rustig
gelegen
Rez-de-chaussée surélevé dans une nouvelle construction - intérieure moderne - terrasse à l’avant - situation calme
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
390
570
680
480
480
-
17/07 ---> 14/08
780
660
480
390
570
570
14 DAGEN / 15 JOURS
510
750
1.190
680
680
-
10/07 ---> 21/08
1470
1200
680
510
750
1.000
1 MAAND / MOIS
630
1.190
1.530
1.190
1.190
1.190
630
1.190
1.190
PLAN 5 GOUDEN BOOM - GOU 01.05
-
2.330
Goudenboomstraat & Charleroistr. 8-10, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Zeer ruim aangenaam app met klassiek meubilair - zeer goed onderhouden en op enkele meters van zee zon in voormiddag
App spacieux et agréable - intérieure classique - bien entretenu et a quelques pas de la plage - soleil le
matin
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
590
-
-
550
17/07 ---> 14/08
590
-
-
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
1.060
-
-
1.030
10/07 ---> 21/08
1.120
-
-
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PLAN 6 GRAND SABLON - GRS 01.01 (4/1)
2.080
-
Zavelplein 5, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Vernieuwd leuk hoekapp met zeer breed zeezcht - zon in voor- en namiddag - breed balkon met zicht op
zee - dichtbij centrum
App de coin rénové agráble avec belle vue sur mer - soleil le matin et après-midi - grand balcon - près du
centre
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
280
410
580
390
390
580
17/07 ---> 14/08
630
580
360
280
410
410
14 DAGEN / 15 JOURS
360
600
990
580
580
990
10/07 ---> 21/08
1.140
990
580
360
600
690
1 MAAND / MOIS
640
960
1.270
990
990
-
640
960
960
PLAN 6 GREENWICH - GREE 04.01
1.890
1.890
Kursaallaan 70, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Modern verzorgd zongericht hoekapp met super mooi zeezicht - zonnebalkon achteraan - dichtbij centrum
App de coin moderne agréable et soigné avec une superbe vue sur mer - soleil l’après-midi - balcon ensoleillé a l’arrière - près du centre
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
450
480
680
510
510
710
17/07 ---> 14/08
730
710
510
450
480
480
14 DAGEN / 15 JOURS
620
690
1.190
680
680
1.190
10/07 ---> 21/08
1.360
1.190
710
620
690
820
1 MAAND / MOIS
880
1.120
1.530
1.190
1.190
1.190
880
1.120
1.120
50
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
2.370
www.agencenotredame.be
2.370
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 6 GREENWICH - GREE 05.01
Kursaallaan 70, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 4 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Verzorgd en aangenaam zonnig hoekapp met prachtig uitgestrekt zeezicht - zonnebalkon achteraan
App de coin moderne avec belle vue sur mer - agréable et soigné - soleil l’après-midi - balcon ensoleillé l a
l’arrière
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
450
480
680
510
510
710
17/07 ---> 14/08
730
710
510
450
480
480
14 DAGEN / 15 JOURS
620
690
1.190
680
680
1.190
10/07 ---> 21/08
1.360
1.190
710
620
690
820
1 MAAND / MOIS
880
1.120
1.530
1.190
1.190
1.190
880
1.120
1.120
PLAN 7 TER HEMME - HEM 01.01
2.370
2.370
Sint-Idesbaldusstraat 14, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Aangenaam verzorgd app - slechts op enkele stappen strand en centrum - goed onderhouden - zon in de
namiddag
App agréable et soigné - à quelques pas de la plage et du centre - bien entretenu - soleil l’après-midi
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
450
510
370
370
510
17/07 ---> 14/08
620
510
450
340
450
450
14 DAGEN / 15 JOURS
480
620
900
510
510
900
10/07 ---> 21/08
1.050
900
540
480
620
760
1 MAAND / MOIS
660
750
1.160
900
900
900
660
750
750
PLAN 6 IDES - IDE 01.01 (A1)
1.750
1.750
St.-Idesbaldusstraat 6, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Ruim app met gezellig interieur - balkon en groot zonneterras achteraan - dicht bij strand en centrum
App spacieux - intérieure agréable - balcon et grande terrasse ensoleillé à l’arrière - près de la plage et
centre
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
310
390
510
340
340
510
17/07 ---> 14/08
570
-
350
310
-
390
14 DAGEN / 15 JOURS
480
570
850
510
510
900
10/07 ---> 21/08
1.050
-
540
480
-
680
1 MAAND / MOIS
780
830
1.090
900
900
900
780
-
830
PLAN 6 IDES - IDE 05.01 (A5)
1.750
-
St.-Idesbaldusstraat 6, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 7 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Ruim gezellig app - modern gemeubeld - op enkele stappen van strand en centrum - balkon aan woonkamer
App spacieux et moderne - intérieure moderne - près de la plage et centre - balcon
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
280
460
570
380
460
480
17/07 ---> 14/08
570
480
400
280
460
460
14 DAGEN / 15 JOURS
400
660
970
460
510
850
10/07 ---> 21/08
970
850
510
400
660
740
1 MAAND / MOIS
630
1.050
1.240
740
850
740
630
1.050
1.050
1.480
www.agencenotredame.be
1.480
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
51
T errace
in
F ine I talian
R estaurant P izzeria
L ounge music
front of G. G rardsquare
L a P iazzetta
R istorante L a P iazzetta
G. G rardplein 4
8670 S t .-I desbald
TEL. + 32 58 52 19 09
GSM + 32 475 43 45 37
info @ lapiazzetta
www . lapiazzetta . be
JOIN US ON
Scheirlynck | Advocatenkantoor
Patricia Scheirlynck
Celestine Dermaut
advocaten
Statiestraat 6 | 8670 Veurne
tel. 058/ 33 05 11 | fax 058/ 33 06 11
www.advocaatscheirlynck.be
[email protected]
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 6 IDES - IDE 01.03 (C1)
St.-Idesbaldusstraat 6, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Ruim app met gezellig interieur - balkon en groot zonneterras achteraan - dicht bij strand en centrum
App spacieux et moderne - balcon et grande terrasse ensoleillé à l’arrière - près de la plage et centre
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
450
510
370
370
510
17/07 ---> 14/08
620
510
450
340
450
450
14 DAGEN / 15 JOURS
480
620
900
510
510
900
10/07 ---> 21/08
1.050
900
540
480
620
760
1 MAAND / MOIS
660
750
1.160
900
900
900
660
750
750
PLAN 6 KINKHOORN - KIN 01.01
1.750
1.750
Zeedijk 245, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim nieuwbouw modern app - living met divanbed 2 pers - kleuren-tv met distributie
App spacieux et moderne - living avec divan-lit de 2pers - tv-couleurs avec distibution
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
-
-
-
830
17/07 ---> 14/08
920
830
-
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
-
-
-
1.570
10/07 ---> 21/08
1.680
1.420
-
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PLAN 6 KINKHOORN - KIN 05.01
3.020
3.020
Zeedijk 245, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 7 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Modern app - gezellig interieur - klein balkon vooraan met mooi zeezicht - zonnebalkon achteraan - dichtbij
centrum
App moderne et spacieux - intérieure moderne - petit balcon devant avec belle vue sur mer - balcon
ensoleillé à l’arrière - près du centre
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
450
540
680
540
540
730
17/07 ---> 14/08
900
730
620
450
540
540
14 DAGEN / 15 JOURS
620
780
1.240
790
790
1.330
10/07 ---> 21/08
1.470
1.330
790
620
780
-
1 MAAND / MOIS
880
1.120
1.600
1.260
1.330
1.260
880
1.120
-
PLAN 7 KURSAAL - KUR 03.01 (6)
2.600
2.600
Zeedijk 273, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 8 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Zeer ruim aangenaam app - recent opgefrist - dicht bij centrum
App spacieux agréable propre et soigné - raffraichi rècemment - près du centre
3x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
590
440
440
620
17/07 ---> 14/08
710
620
470
320
380
380
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
1.040
560
560
1.100
10/07 ---> 21/08
1.210
1.100
800
470
550
650
1 MAAND / MOIS
-
-
1.330
950
950
950
620
870
870
2.130
www.agencenotredame.be
2.130
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
53
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 7 KURSAAL - KUR 04.02 (10)
Zeedijk 273, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Zeer ruim vernieuwd app - gezellig interieur - klassiek meubilair - dicht bij centrum
App rénové agréable et spacieux près du centre - intérieure agréable - près du centre
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
760
510
510
680
17/07 ---> 14/08
760
680
510
390
560
560
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
1.180
680
680
1.320
10/07 ---> 21/08
1.350
1.320
790
580
790
910
1 MAAND / MOIS
-
-
1.490
1.130
1.130
1.130
760
980
980
PLAN 7 KURSAAL - KUR 06.03 (17)
2.250
2.250
Zeedijk 273, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 6 - 8 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Zeer ruim aangenaam en verzorgd hoekapp - klassiek meubilair - vernieuwd - dicht bij centrum - volledige
dag zon
Agréable et spacieux app de coin sur la digue face a la mer et près du centre - intérieure classique - rénové
- près du centre
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
2x
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
780
520
520
750
17/07 ---> 14/08
840
750
540
460
-
590
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
1.340
750
750
1.370
10/07 ---> 21/08
1.560
1.370
840
620
-
980
1 MAAND / MOIS
-
-
1.690
1.310
1.310
1.310
810
-
1.190
PLAN 2 LAMARTINE - LAMA 03.01
2.830
2.830
Zeedijk 20, 8670 SINT-IDESBALD
Verdiep / étage 3 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Gezellig ruim nieuwbouwapp met zeer mooi zeezicht - net en verzorgd
App dans une nouvelle construction - belle vue sur la mer - propre et soigné - situation calmea
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
380
520
780
450
450
750
17/07 ---> 14/08
830
-
450
380
520
520
14 DAGEN / 15 JOURS
520
760
1.430
780
780
1.340
10/07 ---> 21/08
1.510
-
780
520
760
980
1 MAAND / MOIS
750
1.220
1.820
1.430
1.430
1.430
750
1.220
1.220
PLAN 2 LAMARTINE - LAMA 03.02
2.800
-
Zeedijk 20, 8670 SINT-IDESBALD
Verdiep / étage 3 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Verzorgd ruim nieuwbouwapp - modern interieur - mooi breed zeezicht - rustig gelegen en dichtbij centrum
van St-iIdesbald
Nouvelle contruction - luxueux - très spacieux - belle vue sur la mer - près du centre de Sint-Idesbald
4x
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
460
560
840
490
490
810
17/07 ---> 14/08
900
810
490
460
560
670
14 DAGEN / 15 JOURS
730
820
1.540
840
840
1.450
10/07 ---> 21/08
1.630
1.450
840
730
820
1.050
1.130
1.330
1.970
1.540
1.540
1.540
1.130
1.330
1.330
1 MAAND / MOIS
54
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
3.020
www.agencenotredame.be
3.020
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 9 LEJEUNE - LEJ 05.02
Leopoldine Lejeunestraat 15, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 6 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Klein modern nieuwbouw app dicht bij duinen en strand - zon in voormiddag - rustig gelegen en dichtbij
centrum van St-Idesbald
Petit app rénové moderne près des dunes et plage - soleil le matin - près du centre de Sint-Idesbald
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
1 WEEK / SEMAINE
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
310
380
490
380
380
460
17/07 ---> 14/08
540
460
380
310
380
380
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
880
490
490
820
10/07 ---> 21/08
970
820
490
-
-
640
1 MAAND / MOIS
-
-
-
870
870
870
-
-
-
PLAN 6 LOCARNO - LOC 04.01 (5/4)
1.680
1.680
Zavelplein 3, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim aangenaam vernieuwd hoekapp met balkon - prachtig breed zeezicht - zon in voormiddag tot 14u dichtbij centrum
App de coin rénové - magnifique vue sur mer - soleil le matin jusque 14h - près du centre
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
360
480
640
470
540
620
17/07 ---> 14/08
770
660
480
360
530
560
14 DAGEN / 15 JOURS
590
670
1.150
770
880
1.180
10/07 ---> 21/08
1.310
1.180
830
610
850
1.020
1 MAAND / MOIS
970
990
1.880
1.380
1.640
1.480
1.200
1.420
1.420
PLAN 6 LOCARNO - LOC 05.02 (8/5)
2.340
2.340
Zavelplein 3, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 6 pers.
DICHTBIJ ZEE
À proximité de la digue
Aangenaam app - klassiek interieur - op enkele stappen van strand en centrum - zon in voor- en namiddag
App agréable et près de la plage - intérieure classique - soleil le matin et l’après-midi
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
250
280
440
280
280
370
17/07 ---> 14/08
470
370
340
250
280
280
14 DAGEN / 15 JOURS
340
390
760
390
420
680
10/07 ---> 21/08
850
680
510
340
390
450
1 MAAND / MOIS
470
620
970
680
760
760
470
620
620
PLAN 6 LOUISE - LOU 01.01
1.470
1.470
Prins Albertplein 13, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 7 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Aangenaam app met balkon - klassiek meubilair - zijdelings zeezicht - zeer goed onderhouden - dicht bij
strand en centrum - zon in voormiddag
App rénové agréable avec balcon - bien entretenu - près de la plage et centre - soleil le matin
3x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
390
540
410
410
540
17/07 ---> 14/08
-
540
420
340
390
390
14 DAGEN / 15 JOURS
480
570
960
550
550
990
10/07 ---> 21/08
-
990
620
480
570
680
1 MAAND / MOIS
660
900
1.230
960
960
960
660
900
900
-
www.agencenotredame.be
-
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
55
Bedrijvenlaan 3 | 8630 Veurne | T 058 23 72 93 | [email protected] | www.goensjohan.be
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 6 LOUISE - LOU 01.02
Prins Albertplein 13, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Gezellig app met balkon - klassiek meubilair - zijdelings zeezicht - dicht bij strand en centrum - zon in
voormiddag
App agréable - intérieure classique - vue latérale sur la mer - près de la plage et centre - soleil le matin
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
390
540
410
410
540
17/07 ---> 14/08
620
540
420
340
390
390
14 DAGEN / 15 JOURS
480
570
960
550
550
990
10/07 ---> 21/08
1.100
990
620
480
570
680
1 MAAND / MOIS
660
900
1.230
960
960
960
660
900
900
PLAN 6 LOUISE - LOU 04.02
1.980
1.980
Prins Albertplein 13, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 6 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Modern app met balkon - leuk ingericht - zijdelings zeezicht - dicht bij strand en centrum zon in voormiddag
App moderne - aménagé avec du goût - vue latérale sur la mer - près de la plage et centre - soleil le matin
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
390
540
410
410
540
17/07 ---> 14/08
620
540
420
340
390
-
14 DAGEN / 15 JOURS
480
570
960
550
550
990
10/07 ---> 21/08
1.100
990
620
480
570
-
1 MAAND / MOIS
660
900
1.240
960
960
960
660
900
-
PLAN 6 LOUISE - LOU 05.02
1.980
1.980
Prins Albertplein 13, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 6 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Modern app met balkon - gezellig ingericht - zijdelings zeezicht - dicht bij strand en centrum - zon in
voormiddag
App moderne propre et soigné avec balcon - aménagé agráblement - vue latérale sur la mer - près de la
plage et centre - soleil le matin
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
390
540
410
410
540
17/07 ---> 14/08
620
540
420
340
390
390
14 DAGEN / 15 JOURS
480
570
960
550
550
990
10/07 ---> 21/08
1.100
990
620
480
570
680
1 MAAND / MOIS
660
900
1.230
960
960
960
660
900
900
PLAN 8 LUCCA - LUC 01.02
1.980
1.980
Zouavenplein 11-13, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Modern app met balkon en zijdelings zeezicht - dichtbij duinen - zon in voormiddag
App moderne avec balcon - vue latérale sur la mer - près de la plage & dunes - soleil le matin
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
390
540
420
420
570
17/07 ---> 14/08
620
570
480
340
390
390
14 DAGEN / 15 JOURS
480
570
960
550
550
990
10/07 ---> 21/08
1.100
990
620
480
570
680
1 MAAND / MOIS
660
900
1.230
900
960
960
660
900
900
1.890
www.agencenotredame.be
1.890
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
57
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 8 LUCCA - LUC 03.04
Zouavenplein 11-13, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 6 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Modern gezellig app met balkon - zijdelings zeezicht - dicht bij duinen - zon in voormiddag
App moderne avec balcon - près de la plage & dunes - soleil le matin - vue laterale sur la mer
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
350
410
560
440
450
610
17/07 ---> 14/08
660
610
510
350
410
410
14 DAGEN / 15 JOURS
500
590
1010
580
590
1.050
10/07 ---> 21/08
1.170
1.050
660
500
590
710
1 MAAND / MOIS
690
950
1290
950
1.040
1.010
690
950
950
PLAN 8 LUCCA - LUC 06.04
2.020
2.020
Zouavenplein 11-13, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 6 - 6 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Leuk verzorgd app met balkon - zijdelings zeezicht - dicht bij strand en centrum - zon in voormiddag
App soigné avec balcon - vue latérale sur la mer - prés de la plage et du centre - soleil le matina
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
390
540
420
420
570
17/07 ---> 14/08
620
570
480
340
390
390
14 DAGEN / 15 JOURS
480
570
960
550
550
990
10/07 ---> 21/08
1.100
990
620
480
570
680
1 MAAND / MOIS
660
900
1.230
900
960
960
660
900
900
PLAN 6 LUGANO - LUG 05.01 (15/5)
1.890
1.890
Goudenboomstraat 1, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 8 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Zeer ruim hoekapp met mooi breed zeezicht - veel lichtinval dankzij de vele vensters - klassiek meubilair dichtbij centrum
App de coin très spacieux - beaucoup de clarté - intérieure classique - près du centre
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JULI / JUILLET
JUNI
JUIN
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
510
-
420
420
650
17/07 ---> 14/08
680
650
420
340
-
510
14 DAGEN / 15 JOURS
480
730
-
620
620
-
10/07 ---> 21/08
1.260
1.190
620
480
-
900
1 MAAND / MOIS
660
1.120
-
1.190
-
-
660
-
1.120
PLAN 6 LYDIA - LYD 01.01
-
2.320
Sint-Idesbaldusstraat 15, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Gezellig app op enkele stappen van strand en centrum - goed onderhouden - zon in de namiddag - gebruik
van strandcabine
App charmant à quelques pas de la plage et du centre - bien entretenu - soleil l’après-midi - cabine de
plage
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
310
390
510
340
340
-
17/07 ---> 14/08
510
570
350
310
-
390
14 DAGEN / 15 JOURS
480
570
-
-
510
-
10/07 ---> 21/08
900
1.050
540
480
-
680
1 MAAND / MOIS
780
830
-
-
900
900
780
-
830
58
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
-
www.agencenotredame.be
1.750
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 6 LES LYS - LYS 02.01
Zeedijk 240, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 7 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim gezellig app met breed zeezicht - klassieke inrichting - dichtbij centrum
App spacieux avec belle vue sur mer - intérieure classique - près du centre
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
280
340
470
310
310
470
17/07 ---> 14/08
510
470
310
280
340
340
14 DAGEN / 15 JOURS
390
480
790
450
450
790
10/07 ---> 21/08
860
790
450
390
480
580
1 MAAND / MOIS
520
760
1.000
750
750
750
520
760
760
PLAN 6 LES LYS - LYS 03.01
1.430
1.430
Zeedijk 240, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 7 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim aangenaam gerenoveerd app - net en verzorgd - klassiek meubilair - dichtbij centrum
App rénové - spacieux agréable propre et soigné - chauffage electr. Avec accum.
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
390
440
-
-
520
17/07 ---> 14/08
530
520
440
-
390
440
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
770
-
-
840
10/07 ---> 21/08
900
840
590
-
-
710
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PLAN 9 MANHATTAN - MAN - 01.02
1.620
1.620
Elisabethplein, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Aangenaam opgefrist en verzorgd app - rustig gelegen dicht bij duinen - zicht op duin en zee
App agréable propre et soigné - près des dunes - situtation calme - vue sur mer et dunes
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
390
540
390
390
550
17/07 ---> 14/08
620
550
450
340
390
390
14 DAGEN / 15 JOURS
480
570
960
540
540
990
10/07 ---> 21/08
1.070
990
570
480
570
680
1 MAAND / MOIS
820
900
1.230
960
960
960
820
900
900
PLAN 5 NEVADA - NEV 00.03
1.890
1.890
Zeedijk-Charleroistr. 25, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 0 - 7 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim aangenaam hoekapp - klassiek meubilair - uitgestrekt zeezicht - rustige ligging - zon in de voormiddag
App de coin agréable et spacieux - sur la digue - situation calme - soleil le matin
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
510
-
400
400
-
17/07 ---> 14/08
-
-
400
340
510
510
14 DAGEN / 15 JOURS
580
640
-
680
680
-
10/07 ---> 21/08
-
-
680
580
640
930
1 MAAND / MOIS
920
980
-
1.030
1.030
1.030
920
980
980
-
www.agencenotredame.be
-
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
59
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 6 NIKI - NIKI III E 02.01
Kursaallaan 48, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 6 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Verzorgd app met balkon - gezellig ingericht dicht bij strand en centrum - zon in voor- en namiddag
App propre et soigné près de la plage et centre - soleil le matin et l’après-midi
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
400
460
400
400
510
17/07 ---> 14/08
570
510
390
-
400
400
14 DAGEN / 15 JOURS
630
680
680
570
740
970
10/07 ---> 21/08
1080
970
740
-
-
630
1.030
-
1.250
1.030
1.030
1.080
-
-
-
1 MAAND / MOIS
PLAN 6 TER PANNE - PANNE 04.01
1.880
1.880
Steekspelstraat 8, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 6 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Ruim en aangenaam volledig vernieuwd hoekapp met balkon - gezellige inrichting - zeer zonnig en dichtbij
strand
App de coin spacieux et agréable - entièrement rénové - très ensoleillé
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
380
550
650
460
460
650
17/07 ---> 14/08
720
-
460
380
550
550
14 DAGEN / 15 JOURS
510
650
1.050
780
780
1.050
10/07 ---> 21/08
1.180
-
780
510
650
710
1 MAAND / MOIS
720
1.130
1.480
1.380
1.380
1.380
720
1.130
1.130
PLAN 6 PAOLA - PAO 01.02 (4/1)
2.450
-
Pr. Albertplein 17, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 5 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Aangenaam verzorgd hoekapp - klassiek interieur - uitgestrekt zeezicht - dicht bij centrum zon in voormiddag - klein balkon vooraan
Modern app de coin agréable - entièrement rénové - près du centre - soleil le matin
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
280
370
480
340
340
450
17/07 ---> 14/08
540
450
370
280
370
370
14 DAGEN / 15 JOURS
390
520
790
480
480
790
10/07 ---> 21/08
930
790
510
390
520
550
1 MAAND / MOIS
540
710
1.000
730
730
730
540
710
710
PLAN 6 PAOLA - PAO 03.01 (7/3)
1.610
1.610
Pr. Albertplein 17, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 4 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Vernieuwd app - klassiek meubilair - mooi zeezicht- dicht bij strand en centrum - zon in voormiddag
App de coin moderne - entièrement rénové - propre et soigné - soleil matin -petit balcon
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
280
370
480
350
350
450
17/07 ---> 14/08
520
450
370
280
370
370
14 DAGEN / 15 JOURS
370
520
820
450
470
820
10/07 ---> 21/08
950
820
540
370
520
580
1 MAAND / MOIS
520
830
1.050
790
820
760
520
830
830
60
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
1.640
www.agencenotredame.be
1.640
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 6 PAOLA - PAO 04.02 (10/4)
Pr. Albertplein 17, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 7 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Modern volledig vernieuwd hoekapp - uitgestrekt zeezicht - dicht bij centrum - zon in voormiddag - klein
balkon aan vooraan
App de coin agréable propre et soigné - près du centre - soleil le matin - petit balcon
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
350
440
710
410
410
710
17/07 ---> 14/08
800
710
410
350
440
440
14 DAGEN / 15 JOURS
590
640
1.300
710
710
1.300
10/07 ---> 21/08
1.390
1.300
710
590
640
770
1 MAAND / MOIS
960
1.040
1.690
1.260
1.260
1.260
960
1.040
1.040
PLAN 6 PAOLA - PAO 05.02 (12/5)
2.450
2.450
Pr. Albertplein 17, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 7 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Modern volledig vernieuwd hoekapp - uitgestrekt zeezicht - zon in voormiddag - klein balkon vooraan dichtbij centrum
App entièrement rénové près de la plage et centre - soleil le matin
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
420
680
390
390
680
17/07 ---> 14/08
760
680
390
340
420
420
14 DAGEN / 15 JOURS
570
610
1.240
680
680
1.240
10/07 ---> 21/08
1.330
1.240
680
570
610
730
1 MAAND / MOIS
920
990
1.610
1.200
1.200
1.200
920
990
990
PLAN 9 PLYMOUTH - PLY 00.01 (3)
2.340
2.340
Van Haelenstraat 12, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 0 - 4 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Klein verzorgd verhoogd gelijkvloersapp - klein zijdelings zeezicht - zon in de namiddag - dichtbij centrum
App bel etage agréable propre et soigné - petite vue sur mer - soleil l’après-midi
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
260
290
410
320
320
410
17/07 ---> 14/08
530
410
320
260
290
290
14 DAGEN / 15 JOURS
340
410
710
440
440
710
10/07 ---> 21/08
840
710
440
340
410
490
1 MAAND / MOIS
530
740
900
680
680
680
530
740
740
PLAN 8 PORTOFINO - POR 02.01 (A2)
1.260
1.260
Zouavenplein 6, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 6 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Ruim aangenaam hoekapp met veel lichtinval dankzij de vele glaspartijen - mooi zijdelings zeezicht - dichtbij
duinen - zon in namiddag
App de coin spacieux et agréable - près de la plage et dunes - soleil l’après-midi
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
2x
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
310
370
450
310
310
420
17/07 ---> 14/08
510
420
310
-
-
370
14 DAGEN / 15 JOURS
420
520
760
420
450
730
10/07 ---> 21/08
900
730
450
-
-
570
1 MAAND / MOIS
650
790
970
720
730
-
-
-
790
1.530
www.agencenotredame.be
1.530
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
61
Architectenburo Willy De Vriendt
Pollaertstraat 6, 8600 Diksmuide
051 51 04 87 - [email protected]
Ontwerper nieuw project ‘De Witte Oase’
• vloeren
• faiences
• terrastegels, klinkers
• chapewerken
• benodigheden voor de doe-het-zelver
• gratis advies en prijsofferte
• eigen plaatsingsdienst
• Steeds een grote voorraad van vloeren en faiences aan promotieprijzen!!
Tegelbedrijf Viane NV | Koksijdestraat 7a 8630 Veurne
T 058 51 57 56 | F 058 52 15 22
[email protected] | www.vianenv.be
WWW.ARTYPO.BE
VIANE n.v.
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 8 PORTOFINO - POR 03.01 (A3)
Zouavenplein 6, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 6 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Ruim aangenaam hoekapp - veel lichtinval dankzij de vele glaspartijen - mooi zijdelings zeezicht - dichtbij
duinen - zon in namiddag
App de coin spacieux agréable propre et soigné près de la plage et dunes
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
320
380
500
350
350
500
17/07 ---> 14/08
570
500
470
320
380
380
14 DAGEN / 15 JOURS
440
550
950
470
500
890
10/07 ---> 21/08
1.040
890
590
440
550
590
1 MAAND / MOIS
730
900
1.200
820
880
880
730
900
900
PLAN 8 PORTOFINO - POR 04.01 (A4)
1.720
1.720
Zouavenplein 6 , 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 6 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Ruim aangenaam hoekapp - dankzij de vele glaspartijen heeft u een mooi zijdelings zeezicht - dichtbij
duinen - zon in namiddag
App de coin charmant et agréable - près de la plage et dunes - soleil l’après-midi
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
560
-
-
560
17/07 ---> 14/08
650
560
400
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
1.000
-
-
1.000
10/07 ---> 21/08
1.180
1.000
570
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
-
1.000
-
-
-
PLAN 8 PORTOFINO - POR 05.01 (A5)
1.900
1.900
Zouavenplein 6, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 6 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Ruim aangenaam vernieuwd hoekapp met veel lichtinval dankzij de vele glaspartijen - mooi zijdelings
zeezicht - dichtbij duinen - zon in namiddag
App de coin spacieux et rénové près de la lage et dunes - soleil l’après-midi
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
-
390
390
550
17/07 ---> 14/08
640
550
520
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
-
520
550
990
10/07 ---> 21/08
1.160
990
650
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
-
930
960
990
-
-
-
PLAN 8 PORTOFINO - POR 03.03 (C3)
2.050
2.050
Zouavenplein 6, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 6 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Mooi groot vernieuwd app - klassiek meubilair - dicht bij strand en duinen - zon in namiddag
App spacieux et agréable - rénové - près de la plage et dunes - soleil l’après-midi
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
250
340
410
290
340
420
17/07 ---> 14/08
480
420
370
250
340
340
14 DAGEN / 15 JOURS
340
440
710
370
420
710
10/07 ---> 21/08
850
710
450
340
440
540
1 MAAND / MOIS
480
660
900
680
680
720
480
660
660
1.470
www.agencenotredame.be
1.470
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
63
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 5 RICHELIEU - RIC 02.01
Zeedijk 229, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 8 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim aangenaam app - klassiek interieur - breed zeezicht
App spacieux et agréable- intérieure classique - belle vue sur la mer
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
2x
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
250
390
480
340
340
420
17/07 ---> 14/08
510
420
-
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
340
570
730
480
480
730
10/07 ---> 21/08
900
730
-
-
-
-
1 MAAND / MOIS
480
710
930
680
680
-
-
-
-
PLAN 5 RICHELIEU - RIC 03.01
1.470
1.470
Zeedijk 229, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim aangenaam app - klassiek interieur - breed zeezicht
App spacieux et agréable- intérieure classique - belle vue sur la mer
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
250
390
480
340
340
420
17/07 ---> 14/08
510
420
-
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
340
570
730
480
480
730
10/07 ---> 21/08
900
730
-
-
-
-
1 MAAND / MOIS
480
710
930
680
680
-
-
-
-
PLAN 9 SANTA CRUZ - SANTA C 00.01
1.470
1.470
Zeedijk 370, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 0 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Zeer zonnige gelijkvloers hoekapp op de zeedijk - gezellig ingericht - zon in voor- en namiddag - dichtbij
duinen
App de coin très ensoleillé sur la digue - soleil matin et après-midi - près des dunes
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
510
570
370
370
660
17/07 ---> 14/08
660
660
370
340
510
-
14 DAGEN / 15 JOURS
400
550
970
580
580
1.100
10/07 ---> 21/08
1.230
1.100
580
400
550
-
1 MAAND / MOIS
630
760
1.080
970
1.080
1.030
630
760
-
PLAN 9 SANTA CRUZ - SANTA C 01.01
2.110
2.110
Zeedijk 370, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Gezellig zonnig hoekapp - dichtbij duinen - rustig gelegen met mooi zeezicht- zeer zonnig terras en balkon
Charmant app de coin - près des dunes - situation calme - vue sur mer - terrasse très ensoleillée
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
530
700
890
550
600
870
17/07 ---> 14/08
970
870
620
530
700
700
14 DAGEN / 15 JOURS
880
940
1.680
980
980
1.570
10/07 ---> 21/08
1.710
1.570
1.000
880
940
1.110
1.470
1.680
2.490
1.830
1.830
1.830
1.470
1.680
1.680
1 MAAND / MOIS
64
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
2.990
www.agencenotredame.be
2.990
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 7 SANTA MARIA - SANTA M 01.02
Zeedijk 270, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Aangenaam verzorgd app met gezellige inrichting - breed zicht op de zeedijk - dichtbij centrum
Agréable - modern - propre et soigné app sur la digue - près du centre
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
410
540
590
470
470
590
17/07 ---> 14/08
650
590
470
410
540
540
14 DAGEN / 15 JOURS
510
750
1.070
650
650
1.070
10/07 ---> 21/08
1.170
1.070
650
510
750
830
1 MAAND / MOIS
690
950
1.400
1.150
1.150
1.150
690
950
950
PLAN 9 SANTOS SECUNDO - SANTOS 01.02
2.150
2.150
Vredestraat 15, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Modern nieuwbouw app met zijdelings zeezicht - dichtbij de duinen - mooi meubilair
Agréable app avec une vue latérale sur mer - style modern et près des dunes
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
350
410
560
440
450
610
17/07 ---> 14/08
660
610
510
350
410
410
14 DAGEN / 15 JOURS
500
590
1.010
580
590
1.050
10/07 ---> 21/08
1.170
1.050
660
500
590
710
1 MAAND / MOIS
690
950
1.290
950
1.040
1.010
690
950
950
PLAN 5 TER SCHORRE - SCHO 304
2.020
2.020
Orchideestraat 4, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 6 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Ruim, verzorgd en goed onderhouden app - klassiek meubilair - op enkele stappen van strand - zon in vooren namiddag
App spacieux soigné et bien entretenu - intérieure classique - à quelques pas de la plage - soleil le matin et
l’après-midi
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
310
380
550
350
350
510
17/07 ---> 14/08
580
510
380
310
380
380
14 DAGEN / 15 JOURS
410
540
960
510
510
890
10/07 ---> 21/08
1.050
890
570
410
540
590
1 MAAND / MOIS
660
810
1.230
820
820
820
660
810
810
PLAN 6 SEASQUARE - SEAS 02.01 (B2)
1.810
1.810
Kunstenaarsstraat, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 5 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Leuk en gezellig app op enkele stappen van het strand en centrum - zeer goed onderhouden - balkon met
klein zeezicht
App agréable et soigné à quelques pas de la plage et du centre - bien entretenu - balcon avec petite vue sur
la mer
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
310
410
460
340
340
460
17/07 ---> 14/08
570
460
410
310
410
410
14 DAGEN / 15 JOURS
440
570
820
460
460
820
10/07 ---> 21/08
950
820
490
440
570
690
1 MAAND / MOIS
600
680
1.050
820
820
820
600
680
680
1.580
www.agencenotredame.be
1.580
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
65
RESIDENTIE FELICIE
P uur
luxe
I P uur
sfeer
I P uur
genot
TEIRLINCKPLEIN 4-6 KOKSIJDE
Handelspand I App. 2 slaapkamers I Penthouse
•UITZONDERLIJKE TOP-LIGGING
•ZONNEKANT
•PRACHTIG ZEEZICHT
•UITGESTREKT ZICHT OP VERNIEUWDE
ZEELAAN
•MODERNE STRAKKE ARCHITECTUUR
•LUXE AFWERKING
•ZONNEBALKON / TERRAS MET
ZEEZICHT
• E-PEIL < 60
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 8 SOFIA - SOFI 02.01 (A2)
Zeedijk 351, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Aangenaam en gezellig app met balkon - gezellig gemeubeld - dichtbij centrum - breed zeezicht
App agréable et charmant - propre et soigné - près du centre
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
650
-
420
-
17/07 ---> 14/08
680
-
-
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
1.150
-
750
-
10/07 ---> 21/08
1.260
-
-
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PLAN 5 SUNDOWN - SUD 02.01 (A2)
-
-
Zeedijk 222, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Klein aangenaam app - deels vernieuwd - op een rustige ligging op de zeedijk - zonnebalkon achteraan
App agréable rénové propre et soigné - situation calme - balcon au soleil a l’arrière
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
290
390
510
370
370
510
17/07 ---> 14/08
620
510
450
290
390
390
14 DAGEN / 15 JOURS
480
570
-
510
510
910
10/07 ---> 21/08
1.050
910
540
480
570
630
1 MAAND / MOIS
660
900
-
850
910
910
660
900
900
PLAN 10 SUNNYHILL - SUN B 01.02 (B0)
1.770
1.770
Dumontlaan 9, 8670 SINT-IDESBALD
Verdiep / étage 0 - 6 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Ruim verzorgd app met terras voor- en achteraan - aan strand, duinen en zeilclub St-Idesbald - zongericht
app
App moderne spacieux et soigné - près de la plage - dunes et centre - situation calme
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
530
-
-
710
17/07 ---> 14/08
780
710
-
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
890
-
-
1.240
10/07 ---> 21/08
1.240
1.240
-
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
1.130
-
-
-
-
-
-
PLAN 10 SUNNYHILL - SUN D 01.04 (D0)
2.310
2.310
Dumontlaan 9, 8670 SINT-IDESBALD
Verdiep / étage 0 - 5 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Ruim gezellig app met vernieuwd interieur - terras voor- en achteraan - aan strand, duinen en zeilclub van
st-idesbald
App agréable - intérieure rénovée - terrasse à l’avant et à l’arrièrre - près de la plage, dunes et club de
planches à voiles
3x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
380
580
740
540
-
760
17/07 ---> 14/08
790
760
640
380
580
580
14 DAGEN / 15 JOURS
540
840
1.370
740
-
1.330
10/07 ---> 21/08
1.450
-
840
540
840
1.030
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
www.agencenotredame.be
-
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
67
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 6 SUNSET - SUS 01.01
Pr. Albertplein 10, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Klein modern aangenaam en zeer zonnig app - mooi zijdelings zeezicht - dichtbij centrum
App petit moderne et agréable - nouvelle constrution - près de la plage et centre
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
320
380
540
390
390
510
17/07 ---> 14/08
650
510
470
320
380
380
14 DAGEN / 15 JOURS
470
540
950
520
520
950
10/07 ---> 21/08
1.050
950
590
470
540
650
1 MAAND / MOIS
640
860
1.210
920
920
920
640
860
860
1.880
PLAN 6 SUNSET - SUS 04.01
1.880
Pr. Albertplein 10, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 4 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Klein modern aangenaam en zeer zonnig app - zeer goed onderhouden - mooi zijdelings zeezicht - dichtbij
centrum
Petit app moderne près de la plage et centre - nouvelle construction -soleil l’après-midi
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
390
570
410
410
570
17/07 ---> 14/08
620
570
480
340
390
390
14 DAGEN / 15 JOURS
480
570
990
550
550
1.050
10/07 ---> 21/08
1.190
1.050
620
480
570
680
1 MAAND / MOIS
660
900
1.270
990
990
990
660
900
900
2.030
PLAN 6 SYMFONIE - SYM 06.02
2.030
Zeedijk 235, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 6 - 5 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Modern en gezellig app met balkon - mooi breed zicht op de zeedijk - op wandelafstand van centrum
App modern et très charmant - sur la digue - belle vue sur mer - lave vaiselle
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
420
680
440
440
680
17/07 ---> 14/08
760
680
440
340
420
420
14 DAGEN / 15 JOURS
570
610
1.240
680
680
1.240
10/07 ---> 21/08
1.330
1.240
680
570
610
730
1 MAAND / MOIS
920
990
1.610
1.200
1.200
1.200
920
990
990
2.340
PLAN 6 TARANIS - TAR 04.02 (4B)
2.340
Consciencestraat, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 7 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Modern aangenaam app met terras en zicht op zee - op wandelafstand van centrum - zon in namiddag
App agréable moderne près de la plage - soleil le matin et l’après-midi
Verbouwingswerken voorzien in 2015
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
-
540
540
730
17/07 ---> 14/08
730
730
560
440
630
630
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
-
790
790
1.300
10/07 ---> 21/08
1.300
1.300
960
740
960
1.080
1 MAAND / MOIS
-
-
-
1.370
1.410
1.300
1.150
1.440
1.560
68
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
2.110
www.agencenotredame.be
2.110
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 6 TOUQUET - TOU 03.01
Zeedijk 241, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 7 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim gezellig app - recent opgefrist - klassiek meubilair - balkon achteraan - met mooi zeezicht - dichtbij
centrum - gerenoveerd gebouw
App spacieux agréable propre et soigné - chauff central au gaz
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
450
580
340
450
590
17/07 ---> 14/08
620
590
450
340
450
450
14 DAGEN / 15 JOURS
480
620
1.060
520
580
1.060
10/07 ---> 21/08
1.160
1.060
580
480
620
820
1 MAAND / MOIS
920
1.050
1.360
880
1.050
1.050
920
1.050
1.050
PLAN 6 TOUQUET - TOU 06.01
1.920
1.920
Zeedijk 241, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 6 - 8 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim aangenaam verzorgd app - gezellig ingericht - balkon achteraan - gerenoveerd gebouw - dichtbij
centrum
App spacieux et soigné - balcon a l’arrière - immeuble rénové
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
1 WEEK / SEMAINE
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
-
490
540
540
-
650
17/07 ---> 14/08
650
550
-
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
490
720
1.000
-
-
1.060
10/07 ---> 21/08
1.140
920
-
-
-
-
1 MAAND / MOIS
720
-
1.280
-
-
-
-
-
-
PLAN 5 LE TOURNOY, TOUR 00.01
2.000
2.000
Zeedijk 230, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 0 - 8 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Aangenaam gelijkvloers app - klassiek meubilair - op de zeedijk - rustig gelegen - mooi zeezicht
App rez-de-chaussee - agréable - sur la digue - situation calme - belle vue sur mer
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
300
390
540
380
380
540
17/07 ---> 14/08
590
540
380
300
390
390
14 DAGEN / 15 JOURS
450
570
880
540
540
810
10/07 ---> 21/08
960
810
540
450
570
620
1 MAAND / MOIS
730
910
1.130
880
880
880
730
910
910
PLAN 8 TROPICANA - TRO 04.01 (C4)
1.690
1.690
Memlingweg 1, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 6 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Aangenaam en verzorgd hoekapp - klassiek meubilair - op wandelafstand bij strand en duinen - zon in
voor- en namiddag
App de coin agréable et soigné près des dunes et plage - soleil le matin et après-midi
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
280
370
470
320
360
-
17/07 ---> 14/08
570
450
340
280
370
370
14 DAGEN / 15 JOURS
400
520
810
420
470
-
10/07 ---> 21/08
950
-
490
400
520
620
1 MAAND / MOIS
540
830
1.030
710
830
710
540
830
830
-
www.agencenotredame.be
-
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
69
Residentie Sofie en Julie
STIJLVOL WONEN AAN ZEE
HABITATION ÉLÉGANTE AU BORD DE LA MER
5
0%
V
ER
K
O
C
H
RESIDENTIE JULIE EN SOFIE
ZEEDIJK 244 - 242/243 KOKSIJDE
T
•
•
•
•
TOPLIGGING : CENTRAAL OP DE ZEEDIJK
STIJLVOLLE MODERNE ARCHITECTUUR – LUXE AFWERKING
VEEL LICHTINVAL EN ENERGIEZUINIG
GEEN BTW OP GROND
•
•
•
•
•
•
APPARTEMENTEN OP VERDIEP MET 2SLPKS EN BALKON – 70M²
GELIJKVLOERSAPP MET 2SLPKS EN TERRAS – 65M²
PENTHOUSE MET 2 SLPKS (60M²) OF DUPLEX MET 3 SLPKS (100m²)
TOEGANG GEBOUW VIA ACHTERGEVEL
FIETSENBERGING – PRIVATE KELDER PER APP
AANVANG WERKEN BEGIN 2014 – AFWERKING ZOMER 2015
•
•
•
•
EXCEPTIONNELLEMENT SITUATION : CENTRALE SUR LA DIGUE
ARCHITECTURE MODERNE ET ÉLÉGANTE – FINITION LUXUEUSE
BEAUCOUP DE CLARTÉ ET ISOLATION OPTIMALE
PAS DE TVA SUR LE TERRAIN
•
•
•
APPARTEMENTS À L’ÉTAGE AVEC 2 CHAMBRES ET BALCON – 70M²
RÉZ-DE-CHAUSSÉE APP AVEC 2 CHAMBRES ET TERRASSE – 65M²
PENTHOUSE AVEC 2 CHAMBRES (60M²) OU DUPLEX AVEC 3
CHAMBRES (100m²)
ACCÈS À L’IMMEUBLE PAR L’ARRIÈRE
RÉDUIT À VÉLOS – CAVE PRIVÉ PAR APPT
DÉBUT DES TRAVAUX : DÉBUT 2014 – FINITION ÉTÉ 2015
•
•
•
RESIDENTIE SOFIE
Zeedijk 249 8670 Koksijde Tel. 058 51 38 85 & 058 51 15 78
Fax 058 52 21 25 e-mail: [email protected]
www.agencenotredame.be
RESIDENTIE JULIE
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 8 TROPICANA - TRO 0.04 (DR)
Memlingweg 1, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 0 - 6 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Vernieuwd gelijkvloers app - gezellig interieur - dicht bij strand en duinen - zon in voor- en namiddag
App rénové agréable et soigné près des dunes et la plage - soleil le matin et après-midi
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
280
-
450
280
280
420
17/07 ---> 14/08
570
420
340
280
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
390
-
710
370
410
750
10/07 ---> 21/08
900
750
410
390
-
-
1 MAAND / MOIS
570
-
900
610
760
590
570
-
-
PLAN 8 TROPICANA - TRO 01.04 (D1)
1.490
1.490
Memlingweg 1, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Klassiek ingericht app - dicht bij strand en duinen - zon in voor- en namiddag
App agréable et soigné - près des dunes et plage - soleil le matin et après-midi
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
2x
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
220
250
320
220
220
340
17/07 ---> 14/08
450
340
230
220
250
250
14 DAGEN / 15 JOURS
280
350
540
280
280
580
10/07 ---> 21/08
720
580
340
280
350
370
1 MAAND / MOIS
410
550
680
470
470
480
410
550
550
PLAN 8 TROPICANA - TRO 04.04 (D4)
1.140
1.140
Memlingweg 1, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 6 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Aangenaam vernieuwd en verzorgd app - goed onderhouden - dicht bij strand en duinen - zon in voor- en
namiddag
App rénové agréable et soigné - près des dunes et plage
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
-
-
-
410
17/07 ---> 14/08
460
410
-
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
-
-
-
700
10/07 ---> 21/08
810
700
-
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PLAN 9 VIRGINIE - VIR 02.02 (B2)
1.400
1.400
Joststraat 8, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 5 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Modern aangenaam app - gezellige inrichting - dicht bij strand en duinen - rustig gelegen - zon in namiddag
App moderne et agréable près des dunes et plage - situation calme - soleil l’après-midi
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
310
-
430
370
420
570
17/07 ---> 14/08
570
570
370
310
360
360
14 DAGEN / 15 JOURS
420
-
730
570
620
920
10/07 ---> 21/08
920
920
590
420
530
630
-
-
920
880
-
880
720
-
-
1 MAAND / MOIS
1.350
www.agencenotredame.be
1.350
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
71
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 9 VIRGINIE - VIR 04.01 (TV)
Joststraat 8, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 4 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Modern penthouse app - veel lichtinval dankzij de vele grote ramen - groot terras met klein ver zeezicht zon in voor-en namiddag
Modern app - etage technique - agréable - propre et soigné - grande terrasse
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
-
-
440
550
17/07 ---> 14/08
570
550
440
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
-
-
630
990
10/07 ---> 21/08
1.050
990
630
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
1.110
1.110
-
-
-
PLAN 6 VUURTOREN - VUURT 01.01
1.850
1.850
Prins Albertplein 12, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 7 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Nieuwbouw gezellig hoekapp met prachtig uitgestrekt zeezicht - zonnebalkon - dichtbij centrum
Nouvelle construction app de coin - luxueux - soleil l’après-midi - magnifique vue sur la mer
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
-
-
490
880
17/07 ---> 14/08
950
880
490
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
-
-
820
1.470
10/07 ---> 21/08
1.610
1.470
820
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
1.480
1.480
-
-
-
PLAN 9 WELLINGTON - WELL. 01.01
2.910
2.910
Gaston Lejeunestraat, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 7 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Modern en smaakvol ingericht app met zijdelings zeezicht - dichtbij strand en duinen - zon in namiddag
App moderne et agréable - près de la plage et dunes - soleil l’après-midi - vue latérale sur mer
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JULI / JUILLET
JUNI
JUIN
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
360
520
650
400
400
540
17/07 ---> 14/08
-
540
400
360
520
520
14 DAGEN / 15 JOURS
510
690
1.000
510
570
-
10/07 ---> 21/08
-
960
630
510
690
830
1 MAAND / MOIS
900
1.170
1.290
850
940
940
900
1.170
1.170
PLAN 6 ZEERUST - ZEE 03.02
-
-
Prins Albertplein 2, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 6 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Ruim verzorgd app - confortabel en gezellig ingericht met zonnebalkon - mooi breed zeezicht - dichtbij
centrum
App spacieux et soigné - intérieure confortable et agréable avec balcon ensoleillé - belle vue sur la mer près du centre
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
390
-
680
570
570
650
17/07 ---> 14/08
900
650
510
390
450
680
14 DAGEN / 15 JOURS
450
-
1.200
650
650
1.200
10/07 ---> 21/08
1.330
1.200
650
450
650
730
1 MAAND / MOIS
790
-
1.330
1.200
1.200
1.200
790
1.050
1.050
72
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
2.340
www.agencenotredame.be
2.340
APP. 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN 6 ZONNESTRAAL - ZON 01.01
St-Idesbaldusstraat 1, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Modern ingericht nieuwbouw app - zonnebalkon - mooi zeezicht - dichtbij centrum
App moderne-nouvelle construction -très ensoleillé -soleil l’après midi -près du centre
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
390
450
680
450
450
650
17/07 ---> 14/08
900
650
450
390
450
450
14 DAGEN / 15 JOURS
450
650
1.200
650
650
1.200
10/07 ---> 21/08
1.330
1.200
650
450
650
730
1 MAAND / MOIS
790
1.050
1.330
1.200
1.200
1.200
790
1.050
1.050
PLAN 6 ZONNESTRAAL - ZON 02.01
2.340
2.340
St-Idesbaldusstraat 1, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 6 pers.
ZONNEKANT/ZEEZICHT - CÔTÉ SOLEIL/VUE SUR MER
Modern ingericht nieuwbouw app - zonnebalkon - mooi zeezicht - dichtbij centrum
App moderne-nouvelle construction -très ensoleillé -soleil l’après midi -près du centre
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
390
-
680
450
450
650
17/07 ---> 14/08
900
650
450
390
450
450
14 DAGEN / 15 JOURS
450
-
1.200
650
650
1.200
10/07 ---> 21/08
1.330
1.200
650
450
650
730
1 MAAND / MOIS
790
-
1.330
1.200
1.200
1.200
790
1.050
1.050
PLAN 5 ZONNEWEELDE - ZOW 01.02
2.340
2.340
Goudenboomstraat 5, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Aangenaam verzorgd app - klassiek meubilair - goed onderhouden - klein zeezicht - zon in de namiddag
Agréable app - bien aménagé - avec une petite vue latérale sur mer - style classique - soleil l’après-midi
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
280
380
540
310
310
440
17/07 ---> 14/08
510
440
340
280
380
440
14 DAGEN / 15 JOURS
370
550
900
420
420
760
10/07 ---> 21/08
900
760
480
370
550
730
1 MAAND / MOIS
690
860
1.040
710
710
710
690
860
860
1.530
www.agencenotredame.be
1.530
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
73
Bekijk onze website en boek on-line!!!
Meerder foto’s, selectiemogelijkheden volgens uw keuze, …
Consultez notre site internet et réservez on-line!!!
Plus de photo’s, possibilité de faire une sélection selon votre choix, …
www.agencenotredame.be
Bekijk ook alle herverkopen en nieuwbouwprojecten
Consultez aussi toutes les reventes et nouveaux projets
APP.
3-4 SLAAPKAMERS
3-4 CHAMBRES
APP. 3 SLAAPKAMERS / 3 CHAMBRES
PLAN 5 ATLANTIC - ATLA 01.01
Zeedijk 226, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 9 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Smaakvol en gezellig ingericht app met breed zicht op de zeedijk - openluchtzwembad tijdens seizoen
App agréable et soigné sur la digue - belle vue ouverte sur la mer - piscine chauffée pendant la saison
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
390
570
680
480
480
660
17/07 ---> 14/08
780
660
480
390
570
570
14 DAGEN / 15 JOURS
510
750
1.190
680
680
1.200
10/07 ---> 21/08
1.470
1.200
680
510
750
1.000
1 MAAND / MOIS
630
1.190
1.530
1.190
1.190
1.190
630
1.190
1.190
PLAN 5 ATLANTIC - ATLA 01.03
2.330
2.330
Zeedijk 226, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Modern vernieuwd app met breed zeezicht - gezellig interieur - openluchtzwembed tijdens seizoen
Appmoderne agréable rénové - intérieure charmante - sur la digue - piscine chauffée pendant la saison
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
460
620
840
460
460
820
17/07 ---> 14/08
980
820
460
460
620
620
14 DAGEN / 15 JOURS
620
910
1.510
620
620
1.480
10/07 ---> 21/08
1.770
1.480
620
620
910
1.110
1.070
1.490
1.930
1.180
1.180
1.180
1.070
1.490
1.490
1 MAAND / MOIS
PLAN 2 ATLANTIS - ATLAS 02.01
3.080
3.080
Zeedijk 21, 8670 SINT-IDESBALD
Verdiep / étage 2 - 8 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim app met balkon - zeer mooi zeezicht door de vele grote vensters - dichtbij het centrum en de duinen
van St-Idesbald - zonnebalkon achteraan
Spacieux app - belle vue sur mer - près du centre et dunes - balcon ensoleillée a l’arrière
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
500
620
930
530
530
890
17/07 ---> 14/08
990
890
530
500
620
620
14 DAGEN / 15 JOURS
800
900
1.710
930
930
1.600
10/07 ---> 21/08
1.810
1.600
930
800
900
1.160
1.240
1.470
2.180
1.710
1.710
1.710
1.240
1.470
1.470
1 MAAND / MOIS
PLAN 7 CALVI - CAL 03.02
3.350
3.350
Zeedijk 288, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim app met klassiek interieur - zeer dicht bij centrum - mooi zeezicht
App spaciaux - près du centre - belle vue sur mer - sur la digue
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
330
380
530
350
350
550
17/07 ---> 14/08
620
550
410
330
380
380
14 DAGEN / 15 JOURS
410
550
870
460
460
930
10/07 ---> 21/08
1.040
930
550
410
550
650
1 MAAND / MOIS
710
830
1.110
780
780
780
710
830
830
76
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
1.820
www.agencenotredame.be
1.820
APP. 3 SLAAPKAMERS / 3 CHAMBRES
PLAN 5 CAMARGUE - CAM 00.01
Zeedijk 212, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 0 - 8 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Gezellig verhoogd gelijkvloers app - vernieuwd - veel lichtinval en breed zeezicht - op een rustige ligging op
de zeedijk
Bel etage app rénové agréable - situation calme - beaucoup de clarté - sur la digue - très calme
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
2x
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
510
630
410
410
640
17/07 ---> 14/08
730
640
410
340
510
510
14 DAGEN / 15 JOURS
480
730
1.090
630
630
1.140
10/07 ---> 21/08
1.310
1.140
630
480
730
860
1 MAAND / MOIS
620
990
1.400
1.090
1.090
1.090
620
990
990
PLAN 5 CAMARGUE - CAM 04.01
2.100
2.100
Zeedijk 212, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim aangenaam vernieuwd app - net en verzorgd - veel lichtinval en breed zeezicht - balkon achteraan
Agréable et spacieux nouveau app - modern - propre et soigné - sur la digue - balcon a l’arrière
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
390
570
-
-
480
-
17/07 ---> 14/08
780
660
480
390
570
570
14 DAGEN / 15 JOURS
510
750
-
-
680
-
10/07 ---> 21/08
1.470
1.200
680
510
750
1.000
1 MAAND / MOIS
630
1.190
-
-
1.190
1.190
630
1.190
1.190
PLAN 9 COURCHEVEL - COU 00.01 (AR)
-
2.330
Zeedijk 368, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 0 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Vernieuwd verhoogd gelijkvloers app - mooi zeezicht - dicht bij duinen
Bel-etage app - rénové - près des dunes - reduit a velos - parking publique a prox
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
2x
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
440
500
610
480
480
610
17/07 ---> 14/08
720
610
480
440
500
500
14 DAGEN / 15 JOURS
520
690
1.030
570
570
1.070
10/07 ---> 21/08
1.240
1.070
570
520
690
880
1 MAAND / MOIS
850
1.160
1.340
930
930
930
850
1.160
1.160
PLAN 9 COURCHEVEL - COU 00.02 (BR)
2.180
2.180
Zeedijk 368, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 0 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Aangenaam verhoogd gelijkvloers app - klassiek interieur - mooi zeezicht - dicht bij duinen
Bel-etage app agréable - près des dunes - reduit a velos - parking publique a prox
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
310
390
610
310
310
570
17/07 ---> 14/08
570
570
380
310
390
390
14 DAGEN / 15 JOURS
450
570
1.090
520
520
1.050
10/07 ---> 21/08
1.050
1.050
520
450
570
730
1 MAAND / MOIS
590
900
1.400
900
900
900
590
900
900
1.940
www.agencenotredame.be
1.940
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
77
Gevelrenovatie
Betonrenovatie
Vloerrenovatie
Vochtbehandeling
Ontmossen
Ontruimen van gebouwen
Gevelsteigers
Zwevende steigers
Daksteigers
Metserssteigers
Steiger overkapping
Bietstraat 53 • 8800 Roeselare • t. 051 22 47 77 • f. 051 24 36 89
www.geert-viaene.be • [email protected]
APP. 3 SLAAPKAMERS / 3 CHAMBRES
PLAN 6 COXYBEACH - COXY 07.01 (TV)
Zeedijk 248, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 7 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Aangenaam gezellig penthouse app- zon in voor en namiddag - groot terras voor- en achteraan
Penthouse moderne - soleil le matin et après-midi - grande terrasse devant et a l’arrière
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
480
590
450
500
610
17/07 ---> 14/08
660
610
490
340
480
480
14 DAGEN / 15 JOURS
510
690
1.050
680
680
1.090
10/07 ---> 21/08
1.200
1.090
810
510
690
-
1 MAAND / MOIS
750
1.050
1.480
1.090
1.140
1.140
750
1.050
-
PLAN 6 DELPHINE - DEL D 01.01
2.120
2.120
Steekspelstr. - Kunstenaarsstr. 3, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 7 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Ruim modern hoekapp met balkon - zeezicht - dicht bij strand en centrum
App de coin spacieux et modern - près de la plage et centre - vue sur mer
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
480
-
760
520
520
620
17/07 ---> 14/08
710
620
520
480
-
520
14 DAGEN / 15 JOURS
620
-
1.190
900
900
1.190
10/07 ---> 21/08
1.260
1.190
900
620
-
980
1 MAAND / MOIS
950
-
1.530
1.190
1.190
1.190
950
-
1.120
PLAN 6 ESCALE - ESC 03.04
2.320
2.320
Zeedijk 239, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 9 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim aangenaam vernieuwd app - veel vensters met zeezicht - dichtbij centrum
App spacieux agréable et rénové - lit d’enfant - chaise d’enfant - chauf central au mazout
3x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
510
640
420
420
640
17/07 ---> 14/08
660
640
480
340
510
510
14 DAGEN / 15 JOURS
620
730
1.200
650
650
1.200
10/07 ---> 21/08
1.280
1.200
800
620
730
900
1.050
1.190
1.530
1.070
1.070
1.070
1.050
1.190
1.190
1 MAAND / MOIS
PLAN 6 ESCALE - ESC 05.04
2.360
2.360
Zeedijk 239, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 9 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim aangenaam vernieuwd en verzorgd app - mooi zeezicht door de vele vensters - dichtbij centrum
App spacieux agréable et rénové - chauffage central au gaz - living avec portes-fenêtrès
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
420
580
740
500
500
740
17/07 ---> 14/08
860
740
580
420
580
580
14 DAGEN / 15 JOURS
610
820
1.350
740
740
1.350
10/07 ---> 21/08
1.560
1.350
820
610
820
940
1 MAAND / MOIS
850
1.370
1.760
1.250
1.250
1.250
860
1.370
1.370
2.670
www.agencenotredame.be
2.670
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
79
APP. 3 SLAAPKAMERS / 3 CHAMBRES
PLAN 5 ESTEREL - EST 01.02
Zeedijk 220, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 8 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Modern nieuwbouw app met balkon voor- en achteraan - stijlvol en gezellig interieur - mooi breed zeezicht
App dans une nouvelle construction - belle vue sur la mer - propre et soigné - balcon devant et à l’arrière
NIEUWBOUW
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
460
570
850
500
500
820
17/07 ---> 14/08
910
820
500
460
570
680
14 DAGEN / 15 JOURS
740
830
1.570
850
850
1.480
10/07 ---> 21/08
1.660
1.480
850
740
830
1.070
1.150
1.350
2.010
1.570
1.570
1.570
1.150
1.350
1.350
1 MAAND / MOIS
PLAN 5 ESTEREL - EST 05.02
3.080
3.080
Zeedijk 220, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Modern nieuwbouw app met balkon voor- en achteraan - stijlvol en gezellig interieur - mooi breed zeezicht
App dans une nouvelle construction - belle vue sur la mer - propre et soigné - balcon devant et à l’arrière
4x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
460
570
850
500
500
820
17/07 ---> 14/08
910
820
500
460
570
680
14 DAGEN / 15 JOURS
740
830
1.570
850
850
1.480
10/07 ---> 21/08
1.660
1.480
850
740
830
1.070
1.150
1.350
2.010
1.570
1.570
1.570
1.150
1.350
1.350
1 MAAND / MOIS
PLAN 6 GRAND SABLON - GRS 05.02 (11/5)
3.080
3.080
Zavelplein 5, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Zeer ruim aangenaam hoekapp met balkon - gezellig interieur - zeer breed zeezicht - dicht bij centrum - zon
in namiddag
App de coin spacieux et agréable près de la plage - soleil l’après-midi - meubles de jardin
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
2x
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
380
520
600
400
400
570
17/07 ---> 14/08
670
570
450
380
520
520
14 DAGEN / 15 JOURS
540
640
1.060
540
540
970
10/07 ---> 21/08
1.150
970
740
540
640
860
1 MAAND / MOIS
700
920
1.330
900
900
900
680
920
890
PLAN 6 GRAND SABLON - GRS 02.02 (5/2)
1.910
1.910
Zavelplein 5, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 8 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Zeer ruim aangenaam hoekapp met balkon - gezellig interieur - zeer breed zeezicht - dicht bij centrum - zon
in namiddag
App spacieux et agréable - face de la plage - soleil l’après -midi - parking a proximite
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
2x
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
370
490
570
450
450
590
17/07 ---> 14/08
680
590
450
370
490
490
14 DAGEN / 15 JOURS
540
680
1.060
650
650
1.020
10/07 ---> 21/08
1.170
1.020
650
540
680
830
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 MAAND / MOIS
80
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
-
www.agencenotredame.be
-
APP. 3 SLAAPKAMERS / 3 CHAMBRES
PLAN 6 GRAND SABLON - GRS 06.02
Zavelplein 5, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 6 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Zeer ruim hoekapp met balkon - klassiek ingericht - zeer breed zeezicht - dicht bij centrum zon in namiddag
App de coin très spacieux - intérieure classique - belle vue sur la mer - près du centre - soleil l’après-midi
6x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
380
520
600
400
400
570
17/07 ---> 14/08
670
570
450
380
520
520
14 DAGEN / 15 JOURS
540
640
1.060
540
540
970
10/07 ---> 21/08
1.150
970
740
540
640
860
1 MAAND / MOIS
700
890
1.330
900
900
900
680
890
890
PLAN 6 IDES - IDE 05.05 (E5)
1.910
1.910
St.-Idesbaldusstraat 6, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 5 - 5 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Ruim modern aangenaam app met balkon - gezellig interieur - dicht bij strand en centrum - zonnebalkon
achteraan
Apartement agréable et moderne - nouvelle construction - près de la plage - four - percolateur
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
640
-
-
590
17/07 ---> 14/08
770
640
460
-
-
590
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
1.200
-
-
1.120
10/07 ---> 21/08
1.320
1.120
660
-
-
1.100
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PLAN 8 LUCCA - LUC GV02
2.310
2.310
Zouavenplein 11-13, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 0 - 7 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Modern en gezellig gelijkvloers app - dicht bij strand - zon in voormiddag
App spacieux modern dans nouvelle construction - près de la plage - soleil le matin
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
440
580
400
410
620
17/07 ---> 14/08
730
620
410
340
440
440
14 DAGEN / 15 JOURS
510
620
1.070
680
740
1.140
10/07 ---> 21/08
1.370
1.140
740
510
620
810
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 MAAND / MOIS
PLAN 9 MANHATTAN - MAN 01.03
-
-
Elisabethplein, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Aangenaam en gezellig hoekapp - op de hoek van de zeedijk en het elisabethplein - zicht op de duin en zee
- rustig gelegen
Agréable et spacieux app de coin -sur la digue -vue sur les des dunes et la mer-situation calme
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
500
590
710
500
500
680
17/07 ---> 14/08
950
680
500
500
590
590
14 DAGEN / 15 JOURS
650
860
1.260
680
680
1.260
10/07 ---> 21/08
1.390
1.260
680
650
860
1.080
1 MAAND / MOIS
900
1.390
1.620
1.260
1.260
1.260
900
1.390
1.390
2.450
www.agencenotredame.be
2.450
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
81
LIEVEN EN WILLY DECOCK
Ruddervoordestraat 8
8750 Zwevezele
bvba
tel 051.61 25 56 - gsm 0478.68 30 40 - [email protected]
VERWARMING
SANITAIR
vloerverwarming
zonneboilers . warmtepompen
erkend brandertechnicus . Cerga
HOOGWAARDIG
SLAAPCOMFOR T
met verschillende kwaliteitsmerken zoals Vi-Spring,
Treca Interiors, Carpe Diem en eigen huismerk Nill Spring.
DE KUNST
VAN
RAAM
DECORATIE
Gordijnen, zonwering, behang, Zuidstraat 6~9 | 8630 Veurne | T 058 31 12 95 | F 058 31 51 97 | [email protected]
binnenhuisschilderwerken, vloerbekleding en meubelstoffering.
GROND- EN AFBRAAKWERKEN
Bollewerpstraat 145 - 8770 Ingelmunster
www.monsere.be
.BE
APP. 3 SLAAPKAMERS / 3 CHAMBRES
PLAN 6 MARIMAURE - MAR 03.01
Kursaallaan 54, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 6 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Gezellig ingericht app op enkele stappen stappen van strand en centrum - zonnekant
App agréable à quelques pas de la plage et du centre - côté soleil
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
280
360
460
340
340
510
17/07 ---> 14/08
570
510
340
280
360
360
14 DAGEN / 15 JOURS
390
430
630
510
510
740
10/07 ---> 21/08
850
740
510
390
430
510
1 MAAND / MOIS
510
570
1.020
740
850
850
510
570
570
PLAN 6 NARONA RE - NAR RE 02.02
1.480
1.480
Kursaallaan 71, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 8 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Aangenaam gezellig en verzorgd duplex app - dicht bij strand en centrum - zonnebalkon
App duplex - agréable propre et soigné - près de la plage et centre - très calme - balcon ensoleillé
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
450
620
410
410
590
17/07 ---> 14/08
690
590
410
340
450
450
14 DAGEN / 15 JOURS
480
650
1.060
620
620
1.090
10/07 ---> 21/08
1.240
1.090
620
480
650
730
1 MAAND / MOIS
680
990
1.360
1.060
1.060
1.060
680
990
990
PLAN 5 NEVADA - NEV 03.03
2.050
2.050
Zeedijk - Charleroistr. 25, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 3 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Aangenaam ruim hoekapp - mooi uitgestrekt zeezicht - rustig gelegen op de zeedijk - zon in de voormiddag
Agréable et très spacieux app de coin - sur la digue - situation calme - soleil le matin
4x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
510
630
450
450
850
17/07 ---> 14/08
850
850
450
340
510
510
14 DAGEN / 15 JOURS
510
820
1.020
740
740
1.420
10/07 ---> 21/08
1.420
1.080
740
510
820
850
1 MAAND / MOIS
740
1.200
1.480
1.420
1.420
1.420
740
1.200
1.200
PLAN 2 NOORDPAS - NOO 01.01
2.560
2.560
Zeedijk 49, 8670 SINT-IDESBALD
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim aangenaam app - op de zeedijk dichtbij het centrum van St-Idesbald - mooi zeezicht
App spacieux agréable - sur la digue de Sint-Idesbald - belle vue sur la mer
4x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
290
-
490
320
350
490
17/07 ---> 14/08
570
490
-
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
410
-
890
410
470
890
10/07 ---> 21/08
1.000
890
-
-
-
-
1 MAAND / MOIS
570
-
1.140
710
800
-
-
-
-
1.780
www.agencenotredame.be
1.780
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
83
Reygaerdijkstraat 18, 8630 VeuRne - AVeKAPeLLe
Tel. 058 31Reygaerdijkstraat
40 69 - Fax18,058
55 42
863031
VeuRne
- AVeKAPeLLe
Tel. 058 31 40 69 - Fax 058 31 55 42
BTW Be 0458.187.121
BTW Be 0458.187.121
[email protected]
[email protected]
TOTALE RENOVATIE
VAN RUWBOUW TOT INTERIEURAFWERKING
D o r p s p l a a t s 2 6 - 8 6 7 0 K o k s i j d e - T. 0 5 8 6 2 3 4 6 0 - i n f o @ m o r t i e r r e n o . b e - w w w. m o r t i e r r e n o . b e
faromedia
webdesign
webhosting
domeinnamen
social media
nieuwsbrieven
SEO
webshop
Ch. Leyslaan 34 - 8670 Koksijde
tel. 058 52 41 10 - gsm 0477 80 44 53
facturatie
fotografie
video
grafisch ontwerp
www.faromedia.be - [email protected]
APP. 3 SLAAPKAMERS / 3 CHAMBRES
PLAN 2 NOORDPAS - NOO 03.01
Zeedijk 49, 8670 SINT-IDESBALD
Verdiep / étage 3 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim aangenaam app - op de zeedijk dichtbij het centrum van St-Idesbald - mooi zeezicht
App spacieux agréable - sur la digue de Sint-Idesbald - belle vue sur la mer
4x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
370
410
580
380
480
620
17/07 ---> 14/08
660
-
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
550
-
1.050
550
550
1.050
10/07 ---> 21/08
1.170
-
-
-
-
1 MAAND / MOIS
720
-
1.460
830
930
-
-
-
-
PLAN 2 NOORDPAS - NOO 04.01
2.090
2.090
Zeedijk 49, 8670 SINT-IDESBALD
Verdiep / étage 4 - 7 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim aangenaam app - op de zeedijk dichtbij het centrum van St-Idesbald - mooi zeezicht
App spacieux agréable - sur la digue de Sint-Idesbald - belle vue sur la mer
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
2x
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
290
-
500
320
350
500
17/07 ---> 14/08
580
500
350
290
350
350
14 DAGEN / 15 JOURS
410
-
890
410
470
890
10/07 ---> 21/08
1.020
890
500
410
500
590
1 MAAND / MOIS
570
-
1.140
710
800
710
570
810
810
PLAN 2 NOORDPAS - NOO 05.01
1.810
1.810
Zeedijk 49, 8670 SINT-IDESBALD
Verdiep / étage 5 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim aangenaam vernieuwd app - gezellig en verzorgd interieur - dichtbij centrum van St-Idesbald - mooi
zeezicht
App agréable propre et soigné rénové - intérieure moderne - près du centre de Sint-Idesbald - belle vue sur
la mer
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
2x
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
370
410
580
380
-
620
17/07 ---> 14/08
660
620
-
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
550
610
1.050
-
-
1.050
10/07 ---> 21/08
1.170
1.050
-
-
-
-
1 MAAND / MOIS
720
930
1.460
-
-
-
-
-
-
PLAN 9 PICASSO - PIC 04.01
2.090
2.090
Rousseaulaan 13, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 6 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Mooi vernieuwd app met veel lichtinval dankzij de vele glaspartijen - gezellig interieur - dichtbij strand en
duinen
App de coin agréable - beaucoup de clarté - intérieure agréable - près de la plage et dunes
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
290
350
490
320
350
520
17/07 ---> 14/08
620
520
350
290
350
350
14 DAGEN / 15 JOURS
410
510
890
410
470
890
10/07 ---> 21/08
1.000
890
490
410
510
590
1 MAAND / MOIS
570
810
1.140
710
800
710
570
810
810
1.780
www.agencenotredame.be
1.780
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
85
APP. 3 SLAAPKAMERS / 3 CHAMBRES
PLAN 7 PLAYA - PLA 01.02 (2/1)
Middelkerkestraat 2, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Aangenaam hoekapp - uitgestrekt zeezicht - klassiek interieur - dicht bij centrum - zon in voormiddag
App de coin spacieux et agréable - intérieure classique - près du centre - soleil le matin
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
2x
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
310
370
480
310
310
480
17/07 ---> 14/08
540
-
310
310
370
370
14 DAGEN / 15 JOURS
420
520
-
390
440
820
10/07 ---> 21/08
900
-
440
420
520
620
1 MAAND / MOIS
650
830
-
680
680
-
650
830
830
PLAN 7 PLAYA - PLA 04.02 (8/4)
1.580
-
Middelkerkestraat 2, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Aangenaam hoekapp - prachtig zeezicht - dicht bij centrum - zon in voormiddag
App de coin spacieux et agréable - près du centre - belle vue sue la mer - soleil le matin
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
2x
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
320
430
500
320
320
500
17/07 ---> 14/08
560
500
410
320
430
430
14 DAGEN / 15 JOURS
470
610
830
470
470
860
10/07 ---> 21/08
950
860
500
470
610
710
1 MAAND / MOIS
620
680
1.070
620
770
770
620
680
680
PLAN 2 SEAGULL - SEAG 04.02
1.660
1.660
Zeedijk 29, 8670 SINT-IDESBALD
Verdiep / étage 2 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Gezellig app in het centrum van St-Idesbald - klassiek meubilair - op de zeedijk
App agréable et charmant - près de la plage et du centre - intérieure classique
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
-
-
410
580
17/07 ---> 14/08
660
580
440
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
-
-
540
1.020
10/07 ---> 21/08
1.210
1.020
640
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
-
920
-
-
-
PLAN 6 SURCOUF - SUR 04.03
2.050
2.050
Zeedijk 234, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 4 - 6 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Ruim volledig vernieuwd app met mooi breed zeezicht - stijlvol interieur - zonnebalkon achteraan - dichtbij
centrum
App agréable - rez-de-chaussé surélevé - completement rénové - balcon au soleil a l’arrière- garage prive
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
2x
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
520
750
520
520
810
17/07 ---> 14/08
860
810
520
-
520
520
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
-
750
860
1.430
10/07 ---> 21/08
1.550
-
930
-
-
930
1 MAAND / MOIS
-
-
-
1.240
1.460
1.460
-
-
-
86
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
2.850
www.agencenotredame.be
-
APP. 3 SLAAPKAMERS / 3 CHAMBRES
PLAN 6 TOUQUET - TOU 00.01
Zeedijk 241, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 0 - 7 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Aangenaam volledig vernieuwd verhoogd gelijkvloers app met groot terras vooraan - mooi zeezicht - dichtbij
centrum
Rez-de-chaussee surélevé spacieux - belle vue sur les dunes - soleil le matin et l’après-midi
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
390
570
680
480
480
660
17/07 ---> 14/08
780
660
480
390
570
570
14 DAGEN / 15 JOURS
510
750
1.190
680
680
1.200
10/07 ---> 21/08
1.470
1.200
680
510
750
1.000
1 MAAND / MOIS
630
1.190
1.530
1.190
1.190
1.190
630
1.190
1.190
PLAN 5 VIKING - VIKI 02.01
2.330
2.330
Zeedijk 211, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 2 - 7 pers.
ZEEDIJK - SUR LA DIGUE
Gezellig en verzorgd app - stijlvol interieur met oog voor detail - breed zicht op de zeedijk
App soigné et agréable - intérieure moderne aménagé avec du goût - belle vue sur la digue
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
390
-
680
470
470
660
17/07 ---> 14/08
710
-
470
390
-
570
14 DAGEN / 15 JOURS
510
-
-
640
640
1.200
10/07 ---> 21/08
1.310
-
640
510
-
-
1 MAAND / MOIS
630
-
-
-
1.190
1.190
630
-
-
2.330
-
APP. 4 SLAAPKAMERS / 4 CHAMBRES
PLAN 9 VENDÔME - VEND 01.02 (5/1)
Rousseaulaan 21, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 1 - 9 pers.
ZEEZICHT - VUE SUR MER
Zeer ruim en gezellig hoekapp - veel lichtinval - mooi zicht op de duinen - rustig gelegen
App de coin charmant et très spacieux - vue sur les dunes et mer - situation calme - beaucoup de clarté
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
460
630
810
550
550
810
17/07 ---> 14/08
950
810
630
460
630
630
14 DAGEN / 15 JOURS
670
900
1.480
810
810
1.480
10/07 ---> 21/08
1.710
1.480
900
670
900
1.030
1 MAAND / MOIS
930
1.500
1.930
1.490
1.490
1.490
940
1.500
1.500
2.930
www.agencenotredame.be
2.930
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
87
VILLA
2 SLAAPKAMERS
2 CHAMBRES
VILLA 2 SLAAPKAMERS / 2 CHAMBRES
PLAN
BLINKAART - BLINK 21
Pylyserlaan - Hogeduinendreef, 8670 OOSTDUINKERKE
Verdiep / étage 0/1 - 6 pers.
RUSTIG GELEGEN - SITUATION CALME
Moderne nieuwbouw vakantiewoning - ideaal gelegen voor wandelaars en fieters - tuin met zonnig terras privé parking
Maison de vacances moderne - situation calme - idéalement pour faire du vélo et promenades - terrasse +
jardin très ensoleillé - parking privée
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
520
610
470
470
610
17/07 ---> 14/08
690
610
470
340
520
520
14 DAGEN / 15 JOURS
550
750
1.060
760
760
1.090
10/07 ---> 21/08
1.200
1.090
760
550
750
900
1 MAAND / MOIS
900
1.050
1.360
1.300
1.300
1.300
900
1.050
1.050
PLAN
TER YDE - YDE 12
2.120
2.120
Pylyserlaan, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 0/1 - 6 pers.
DICHTBIJ ZEE - À PROXIMITÉ DE LA DIGUE
Gezellige visserswoning - ideale vakantieoord voor wandelaars - klein tuin met mooi terras - zwembad
-terrein volleybal-tennis-petanque
Maison de vacances charmante - situation calme - belle terrasse - piscine chauffée - terrain de volley-tennis
- pétanque - super pour faire du vélo
2x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
03/07 ---> 17/07
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
-
-
-
-
610
610
17/07 ---> 14/08
690
610
610
-
-
-
14 DAGEN / 15 JOURS
-
-
-
-
830
1.090
10/07 ---> 21/08
1.200
1.090
830
-
-
-
1 MAAND / MOIS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PLAN
DE WITTE OASE - OASE 67
-
-
Pylyserlaan, 8670 OOSTDUINKERKE
Verdiep / étage 0/1 - 5 pers.
RUSTIG GELEGEN - SITUATION CALME
Moderne nieuwbouw vakantiewoning - ideaal gelegen voor wandelaars en fieters - tuin met zonnig terras privé parking
Maison de vacances moderne - situation calme - idéalement pour faire du vélo et promenades - terrasse +
jardin très ensoleillé - parking privée
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
520
610
470
470
610
17/07 ---> 14/08
690
610
470
340
520
520
14 DAGEN / 15 JOURS
550
750
1.060
760
760
1.090
10/07 ---> 21/08
1.200
1.090
760
550
750
900
1 MAAND / MOIS
900
1.050
1.360
1.300
1.300
1.300
900
1.050
1.050
90
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
2.120
www.agencenotredame.be
2.120
VILLA
3 SLAAPKAMERS
3 CHAMBRES
VILLA 3 SLAAPKAMERS / 3 CHAMBRES
PLAN
VISSERSPARK - VISPARK 63
Vissersstraat 18, 8670 KOKSIJDE
Verdiep / étage 0/1 - 5 pers.
RUSTIG GELEGEN - SITUATION CALME
Charmante visserswoning - afgesloten mooi verzorgde tuin met terras - op wandelafstand van de duinen ideaal voor fietsers en wandelaars
Maison de pêcheur charmante - jardin clôturé - près des dunes - ideal pour cyclistes et marcheurs
3x
JAN / FEB / MAART
PASEN
CARNAVAL
JAN / FEVR / MARS
PÂQUES
MEI
MAI
JUNI
JUIN
JULI / JUILLET
03/07 ---> 17/07
AUG / AOÛT
HOOG SEIZOEN / HAUT SAISON 14/08 ---> 28/08
SEPT
OKT / NOV / DEC HERFSTVAK
OCT / NOV / DEC TOUSSAINT
KERST / NIEUWJAAR
NOEL / NOUVEL AN
1 WEEK / SEMAINE
340
520
610
470
470
610
17/07 ---> 14/08
690
610
470
340
520
520
14 DAGEN / 15 JOURS
550
750
1.060
760
760
1.090
10/07 ---> 21/08
1.200
1.090
760
550
750
900
1 MAAND / MOIS
900
1.050
1.360
1.300
1.300
1.300
900
1.050
1.050
2.120
2.120
NIEUWPOORTKEIWEG 11A
8630 VEURNE
GSM 0475 47 30 70
[email protected]
S A N I TA I R
VERWARMING
V E N T I L AT I E
ZONNEBOILERS
92
INLICHTINGEN EN RESERVATIES
www.agencenotredame.be
Algemene elektriciteitswerken
Privaat en industrie
Beveiliging en camerabewaking
Ventilatie en CLV-schouwen
Warmtepompen
Domotica
Emiel Clausstraat 45
Tel : 056 60 17 16
8793 Sint-Eloois-Vijve
Fax : 056 61 33 18
NIEUW PROJECT - NOUVEAU PROJET
DE WITTE OASE
Westhinderstraat 13 / Pylyserlaan Oostduinkerke
· Op wandelafstand van zee en duinen
· Dichtbij de nieuwe golf “Hof ter Hille”
· Moderne architectuur met oog voor detail
· Woningen van 80m² met 2 of 3 slaapkamers
· Privétuin met terras + parking aan uw woning
· Duurzame materialen
· Geen BTW op de grond
VA
NA
F€
20
90
00
,-
KOM BINNEN VOOR MEER UITLEG
WWW.DEWITTEOASE.BE
Vraagt dringend
Recherche d’urgence
• Verzorgde, moderne appartementen, studio’s en villa’s
in Koksijde om te verhuren. Wij garanderen een
volledige controle na elke verhuring!
• Des appartements, studios et villas modernes et
soignés pour la location. Nous vous garantissons un
contrôle complet après chaque location !
• Appartementen, studio’s, villa’s, bouwgronden of
garages om te verkopen. We doen gratis professionele
schattingen!
• Des appartements, studios, villas terrains ou
garages à vendre. Nous estimons votre bien
professionnellement et sans frais !
• Bouwgronden en afbraakpanden aan te kopen voor
nieuwbouw. Wij geven steeds de beste voorwaarden!
• Des terrains ou immeubles à démolir pour la promotion (nouvelle construction). Nous donnons toujours
les meilleures conditions ! Estimation gratuite et sans
obligation de votre part !!!
• Nieuwe appartementsgebouwen of vakantieparken
waarvoor wij instaan voor het beheer.
We zorgen voor het beheer van de financiële
rekeningen en alle administratie, voorzien een
jaarlijkse Algemene Vergadering, zoeken steeds naar
de beste oplossing bij een probleem of discussie en
zorgen voor een volledige opvolging en afhandeling bij
schadegevallen.
GRATIS en vrijblijvende
schattingen !!!
• Nouvelles immeubles d’appartements où des parcs de
vacances pour la gestion.
Nous nous occupons des comptes et de toute
l’administration de l’immeuble, nous prévoyons des
Assemblées Générales. Nous cherchons toujours la
meilleure solution pour des problèmes où des points
de discussion et suivons tous les dossiers de
sinistres jusqu’à la fin.
Estimations GRATUITES ET SANS
OBLIGATION de votre part !!!
Wenst u graag meer inlichtingen, dan hoeft u enkel de onderstaande bon ingevuld aan ons terug te bezorgen.
Wij nemen dan zo snel mogelijk met u contact op.
Désirez-vous plus d’informations? Veuillez remplir le talon ci-dessous et nous vous contactons au plus vite.
Zeedijk 249 – 8670 Koksijde
Naam/Nom:
............................................................................
..........................................................................................
Adres/Adresse:
........................................................................
..........................................................................................
Stad/Ville:
IK WIL GRAAG MEER INFO OVER / JE VEUX
PLUS D’INFORMATIONS CONCERNANT:
❑ verhuur / la location
❑ verkoop / la vente
❑ promotie / la promotion
❑ beheer / la gérance
..............................................................................
..........................................................................................
Tel./Tél.:
................................................................................
Zeedijk 249, 8670 Koksijde, Tel. 058 51 38 85 & 058 51 15 78, Fax 058 52 21 25, e-mail: [email protected]
www.agencenotredame.be
Zie keerzijde voor uitleg pictogrammen - Voir verso pour l’explication des pictogrammes
Verklaring gebruikte symbolen
Légende des symboles utilisées
Digitale TV
Télé digitale
Digital Fernseher
Tweepersoons opklapbed
Lit rabattable 2 personnes
Wandklappbett 2 Personen
CV met mazout
Chauffage central au mazout
Zentralheizung mit Heizöl
Tv met distributie
Télé avec distribution
Fernseher mit Kabelsehenanschluss
Éénpersoons opklapbed
Lit rabattable 1 personne
Wandklappbett 1 Persoon
Vloerverwarming met gas
Chauffage au sol au gaz
Fussbodenheizung mit Gas
DVD
Tweepersoonsbed
Lit double
Doppelbett
Geen huisdieren toegelaten
Animaux domestiques interdits
Haustiere verboten
Wifi/internet
Tweepersoonsbed met lade en matras 1 pers. eronder
Lit double avec matelas 1 pers. dans un tiroir en-dessous
Doppelbett mit lade 1 Persoon unten
Kleine huisdieren toegelaten
Petits animaux domestiques autorisés
Kleine Haustiere zugelassen
Elektrisch fornuis
Cuisinière électrique
Elektroherd
Éénpersoonsbed
Lit simple
Einzellbett
Fietsenberging
Local à vélos
Fahrradstand
Gasfornuis
Cuisinière au gaz
Gasherd
Éénpersoonsbed met lade en matras 1 pers. eronder
Lit simple avec matelas 1 pers. dans un tiroir en-dessous
Einzellbett mit lade 1 Persoon unten
Private garage
Garage privé
Privater Garage
Keramische kookplaat
Plaque vitrocéramique
Keramik Platte
Stapelbed 2 personen
Lit superposés 2 personnes
Etagenbett 2 Personen
Private parking
Parking privé
Privater Parkplatz
Inductiekooplaat
Plaque induction
Induktion Herd
Stapelbed 3 personen
Lit superposés 3 personnes
Etagenbett 3 Personen
Wasmachine
Machine à laver
Wäschmaschine
Vaatwasmachine
Lave vaiselle
Geschirrspüler
Stapelbed 4 personen
Lit superposés 4 personnes
Etagenbett 4 Personen
Droogkast
Séchoir
Wäschetrockner
Microgolfoven
Four à micro-ondes
Microwelle
Slaapkussen 1 persoon
Coussin 1 personne à dormir
Schläfküssen 1 Persoon
Lift
Ascenseur
Aufzug
Oven
Fourneau
Kochherd
Kinderbed
Lit d’enfant
Kinderbett
Zwembad
Piscine
Schwimmbad
Combi-oven
Four à micro-ondes + grill (four combi)
Microwelle mit Grill
Badkamer met ligbad met handdouche
Salle de bains avec baignoire et douche à main
Badezimmer mit Badewanne und Dusche
Barbecue
Frigo
Réfrigérateur
Kühlschrank
Badkamer met ligbad
Salle de bains avec baignoire
Badezimmer mit Badewanne
Diepvries
Congélateur
Tiefkühltruhe
Badkamer met douche
Salle de bains avec douche
Badezimmer mit Dusche
Trap binnenin de woning
Escalier à l’intérieur du séjour
Treppe im Wohnung
Badkamer met zitbad
Salle de bains avec bain sabot
Badezimmer mit Sitzbad
Tweepersoons divanbed
Divan-lit 2 personnes
Doppeldivanbett
Badkamer met zitbad met handdouche
Salle de bains avec bain sabot et douche à main
Badezimmer mit Sitzbad und Dusche
Éénpersoons divanbed
Divan-lit 1 personne
Einzeldivanbett
CV met gas
Chauffage central au gaz
Zentralheizung mit Gas
Tweepersoons plooibed
Lit pliable 2 personnes
Klappbar Bett 2 Personen
Elektr. Verwarming
Chauffage électrique
Elektrischer Heizofen
Éénpersoons plooibed
Lit pliable 1 personne
Klappbar Bett 1 Persoon
Gas radiator
Convecteur au gaz
Gaskonvektor
Radio
Radio
Rundfunk
Tuinmeubelen
Meubles de jardin
Garten Möbeln
Haard / houtkachel
Feu ouvert / Feu au bois
Offener Kamin / Holzofen
Zeedijk 249 • B-8670 Koksijde • tel. 058 51 15 78
fax 058 52 21 25 • [email protected]
2de verkoopskantoor: Zeelaan 302 • B-8670 Koksijde
www.agencenotredame.be

Documents pareils