Humberto Catalano FR NL - Uitvaartverzorging Van den Driessche

Commentaires

Transcription

Humberto Catalano FR NL - Uitvaartverzorging Van den Driessche
We nemen afscheid van
Ce jour nous a quittés
de heer
monsieur
Humberto Catalano
Humberto Catalano
echtgenoot van mevrouw Beatrice Verbruggen
époux de madame Beatrice Verbruggen
Geboren te Houdeng-Aimeries op 12 mei 1955 en
in familiekring overleden in het ASZ Geraardsbergen op 30 juni 2016.
Né à Houdeng-Aimeries le 12 mai 1955 et
décédé en cercle famille au ASZ Grammont le 30 juin 2016.
Dit melden u met diepe droefheid:
Beatrice Verbruggen,
Vous en font part avec une grande tristesse:
zijn echtgenote,
Beatrice Verbruggen,
son épouse,
Vincent Catalano en vriendin Caroline, Elea en Romain,
Agatina en Bill Catalano-Mejri, Armondo
Melisa Catalano - Michel Gentile, Marty, Andrew en Howard,
Jessica Catalano
- Nicolas Monseu, zijn kinderen en kleinkinderen,
Vincent Catalano et copine Caroline, Elea et Romain,
Agatina et Bill Catalano-Mejri, Armondo
Melisa Catalano - Michel Gentile, Marty, Andrew et Howard,
Jessica Catalano
- Nicolas Monseu,
ses enfants et petits-enfants,
Geatano en Agatina Catalano-Manzella,
Geatano et Agatina Catalano-Manzella,
zijn ouders,
ses parents,
Olivier Catalano,
Shana De Hertogh,
zijn petekinderen,
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,
Olivier Catalano,
Shana De Hertogh,
ses filleuls,
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
Geatano Catalano(†),
Geatano Catalano(†),
zijn neef,
Met dank aan huisdokter E. Van De Pontsele, Dr. N. Van Heddeghem,
het verplegend personeel van het ASZ Geraardsbergen,
de thuisverpleging Hunnegem Ingrid Marginet en collega’s.
son neveu,
Avec gratitude envers Dr. E. Van De Pontsele, Dr. N. Van Heddeghem,
au personnel soignant d’ASZ Grammont, le soin infirmier à domicile
Hunnegem Ingrid Marginet et leurs collègues
De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk uitgenodigd wordt,
zal plaatshebben in de Sint-Bartholomeuskerk te Geraardsbergen
op donderdag 7 juli 2016 om 10u.
Aansluitend volgt de crematie in het crematorium Westlede te Lochristi,
gevolgd door de bijzetting van de asurne in het columbarium op
het kerkhof van Geraardsbergen.
Le service religieux, auquel nous vous invitons à assister,
sera célébré en l'Eglise Saint-Bartholomeus à Grammont
le jeudi 7 juillet 2016 à 10h.
Ensuite l’incinération au crematorium Westlede à Lochristi,
suivi par le dépôt de l’urne cinéraire au colombarium
du cimetière de Grammont.
Samenkomst in de kerk en begroeting na de dienst.
Réunion à l'Eglise et condoléances après le service funèbre.
Gelegenheid tot een laatste groet in het funerarium Van den Driessche,
Astridlaan 77 te Geraardsbergen, elke werkdag van 18 tot 19u.
Un dernier hommage peut être rendu au défunt au funérarium
Van den Driessche, Astridlaan 77 à Grammont, chaque jour de 18 à 19h.
Het online-rouwregister vindt u op www.vandendriessche.be
Condoléances en ligne: www.vandendriessche.be
De namis zal opgedragen worden in voornoemde kerk op
zondag 14 augustus 2016 om 11u.
Une messe en sa mémoire aura lieu en l’église susdite
le dimanche14 août 2016 à 11h.
Correspondentie: Uitvaartverzorging Van den Driessche
t.a.v. familie Catalano-Verbruggen - Astridlaan 77 - 9500 Geraardsbergen
Correspondance: Funérarium Van den Driessche - à l’attention de la famille
Catalano-Verbruggen - Astridlaan 77 - 9500 Grammont

Documents pareils