12 volt dvd player

Commentaires

Transcription

12 volt dvd player
12 VOLT DVD PLAYER
210.103
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
BRUGSANVISNING
GEBRUIKSAANWIJZING
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat in bedrijf te stellen.
Veiligheidsvoorschriften:
-
Bekijk geen DVD-films terwijl u de auto/bus etc. bestuurd.
Stel dit apparaat niet aan te hoge temperaturen bloot.
Niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.
Geen vloeistoffen laten binnendringen in de ventilatie openingen.
Blokkeer de ventilatie openingen niet, laat ruimte voor ventilatie.
Open nooit zelf het apparaat, laat reparaties over aan gekwalificeerd personeel.
Let op!! 12Vdc uitvoering niet geschikt om rechtstreeks op 24Vdc installatie aan te sluiten,
gebruik hiervoor een 24V/12Vdc converter.
Wanneer het toestel verplaatst wordt van een koude naar een warme opgeveing kan
condensatiewater gevormd worden. Laat het apparaat dan eerst 2 à 3 uur op temperatuur
komen alvorens u het toestel inschakeld.
Als het toestel gebruikt wordt bij lage temperaturen, kan het zijn dat hij niet gelijk DVD kan
inlezen. Schakel het toestel dan eerst in en wacht even voordat u de DVD invoert.
De DVD speler is voorzien van een CLASS I laser, open daarom het toestel nooit zelf maar
laat die over aan gekwalificeerd personeel.
Algemene gebruikstips
Deze SkyTronic DVD afspeler is uitgerust met de modernste elektronica waardoor een
compacte en voor inbouw geschikte uitvoering mogelijk is. Deze DVD speler is geschikt voor
het afspelen van DVD's, Video CD's, Audio CD's, MP3, CD-R en CD-RW disks. Het uitgaande
videosignaal kan omgeschakeld worden tussen het PAL of NTSC. Het apparaat is geschikt
voor gebruik in de auto, boot of caravan met behulp van de meegeleverde 12 V accukabel.
Wees voorzichtig, laat de speler niet vallen en maak het apparaat alleen schoon met een
absoluut stofvrije doek zonder gebruik van reinigings- of oplosmiddelen. Gebruik geen andere
dan de meegeleverde aansluit- en voedingskabels. De DVD speler is alleen geschikt voor
gebruik in droge ruimten. Monteer het apparaat verwijderd van warmtebronnen en storende
apparatuur zoals TL buizen, magnetrons en transformatoren. Zorg er voor dat de afspeler én
de gebruikte DVD's op kamertemperatuur zijn en dat er geen condens op de DVD disk
aanwezig is. Gebruik van beslagen DVD's kan onherstelbare schade aan de afspeler
veroorzaken.
Montage
Verwijder voor de definitieve montage de twee transportbeveiligingsschroeven op de
bovenkant van de behuizing. Plak de schroefgaten dicht met de meegeleverde stickers om het
binnendringen van stof te voorkomen. Monteer de afspeler op een geschikte plaats met behulp
van de bijgeleverde montagebeugels. Gebruik alleen de bijgeleverde schroeven om
beschadiging van het inwendige te voorkomen. Bij montage in het dashboard van een auto kan
het noodzakelijk zijn eerst de kabels voor de 12 V voeding en de aansluitingen voor audio en
video aan te brengen.
Installatie
Infrarood afstandsbediening
Plaats de meegeleverde lithium knoopcel
in de afstandsbediening. Het verwijderen
van de batterijhouder aan de smalle
onderkant gaat het gemakkelijkst door met
+
de duimnagel het palletje in te drukken en
3V
tegelijkertijd met de nagel van de wijsvinger het
houdertje naar buiten te trekken. Let op de polariteit (plus
en min) van de
batterij. Op de batterijhouder staat de pluskant duidelijk aangegeven. Schuif het
batterijhoudertje terug in de afstandsbediening met de pluskant naar onderen gericht. Zie
s.v.p. de afbeelding.
12 Volt voeding
Sluit de korte 12 volt kabel met zekeringhouder
aan op de lange zwarte kabel met de stekker voor
het aanstekerkontakt. De rode draad (plus) wordt
verbonden met de zwarte draad gemarkeerd met
een witte streep. Zorg voor voldoende isolatie van
beide verbindingen om kortsluiting te voorkomen.
Plaats de witte 12V connector in het contact op de
achterkant van de DVD speler met het opschrift DC
12V. De dikke zwarte stekker past in het
aanstekercontact van de auto.
Infrarood sensor voor de afstandsbediening
De afspeler is aan de voorzijde voorzien van een
sensor
voor
de
signalen
van
de
afstandsbediening. Geeft deze ingebouwde sensor
geen goede werking, dan is het mogelijk de
bijgeleverde externe infrarood sensor aan te
sluiten. Steek de connector in het contact 'remote'
op de achterkant. Plaats de sensor op een plek
waar
deze
binnen
het
bereik
van
de
afstandsbediening valt. De sensor kan bevestigd
worden met het bijgeleverde dubbelzijdige plakband.
Audio- en videoaansluitingen
Sluit de audio- (rood en wit) en de
video (geel) kabels aan op de
tulppluggen op de achterzijde gemerkt
audio en video out. Verbind de kabels
met de TV of monitor. NB! de gebruikte
TV of monitor moet voorzien zijn van
audio- en video-ingangen uitgevoerd
met tulppluggen. Er is tevens voorzien
in een Dolby Digital coaxiale connector
en een aansluiting voor S-video. De
audio en video IN connectoren kunnen
gebruikt worden voor het eventueel
doorlussen van signalen van een
videorecorder. In dat geval moet er met
de toets AV sel(ect) op de afstandsbediening een keuze gemaakt worden voor de instelling
'EXTERNAL VIDEO', voor alleen afspelen is de instelling INTERNAL VIDEO' van toepassing.
SETUP INSTELLINGEN BEELD EN GELUID
Gebruik hierbij de afstandsbediening.
Druk op de stoptoets (derde rij van onderen, met het vierkante blokje) en daarna op de toets
'setup'. U komt nu in het menu voor het wijzigen van de beeld- en geluidsinstellingen en de met
een pincode beveiligde kinderslotinstellingen. De standaard beeldinstellingen zijn geschikt
voor gebruik met een 4:3 standaard kleurentelevisie. Bent u in het bezit van een breedbeeld TV,
dan verdient het aanbeveling de 4:3 instelling te wijzigen in het 16:9 formaat. Kies vervolgens
met de pijltjestoets 'rechts' voor 'video' en druk op toets 'enter'. Druk nogmaals 'enter' en kies
voor 'TV shape', druk 'enter' en kies met de pijltjestoetsen 'op' of 'neer' voor 16:9 of 4:3
letterbox. Druk 'enter' en vervolgens op 'play' (derde rij van onderen, geheel rechts) om het
setup menu te verlaten.
DE TOETSEN OP DE AFSTANDSBEDIENING
MUTE
schakelt het geluid uit
DISPLAY
laat de speeltijd en hoofdstuk zien
CIJFERTOETSEN 1 t/m 10 en 10+
EJECT
stopt het afspelen en werpt de DVD uit
CLEAR
corrigeert een fout ingevoerd cijfer
SUBTITLE
laat de huidige ondertiteling zien
ANGLE
wijziging van camerastandpunt (opt.)
AUDIO
laat het ingestelde audiosysteem zien
GOTO
spring naar tijdpunt of hoofdstuk
AV SEL
keuze in- of externe videobron
TITLE
roept de titelpagina van de DVD op
MENU
roept het hoofdmenu van de DVD op
REPEAT
herhaalt hoofdstuk of de gehele DVD
PIJLTJESTOETSEN
ENTER
ZOOM
SETUP
RETURN
PLAY MODE
PAUZETOETS
bevestigen van een keuze
inzoomen van het beeld
beeld- en geluidsinstellingen
terug naar het menu of titel
keuze tussen afspeelmogelijkheden
tevens stap voor stap afspelen
STOPTOETS
AFSPELEN
HOOFDSTUK terug of vooruit
VERSNELD
vooruit of achteruit
PHONE
SEL
VOL – en +
hoofdtelefoon aan of uit
toonregeling (bas, hoge tonen en loudness)
volumeregeling
___________________________________________________________________
N.B! wanneer tijdens het indrukken van een toets het
teken in beeld verschijnt,
dan kan de gekozen functie op dat moment niet geactiveerd worden.
Tijdens het versneld afspelen van een DVD zijn de weergave van het geluid en de ondertiteling
uitgeschakeld.
AFSPELEN
Deze SkyTronic DVD afspeler is geschikt voor het afspelen van DVD's, Video CD's, Audio CD's
en MP3 bestanden. Na het plaatsen van een disk schakelt de afspeler automatisch om naar het
juiste formaat wat aangegeven wordt door een van de indicatielampjes op het front.
Schakel de DVD speler in met de drukknop 'power' links op de voorzijde. Plaats een DVD, met
de afspeelkant naar beneden gericht, in het apparaat. De disk hoeft slechts een klein stukje
naar binnen gestoken te worden, de speler trekt de disk zelf naar binnen en begint deze
automatisch af te spelen. Bij de meeste DVD's verschijnt er na korte tijd een menu waarin u de
taal voor de ondertiteling kunt kiezen. Maak uw keuze door middel van de pijltjestoetsen op de
afstandsbediening en bevestig deze met de toets 'ENTER'. Door op de toets 'MENU' te drukken
kunt u zelf het hoofdmenu van de DVD oproepen. In dit hoofdmenu kunt u bijvoorbeeld kiezen
voor instelling van de ondertitels, voor het afspelen van een bepaalde scène of voor het
wijzigen van de geluidsinstellingen.
BIJZONDERE AFSPEELFUNCTIES
VERSNELD AFSPELEN (vooruit of achteruit) is mogelijk door op de dubbele pijltjestoetsen
(tweede rij van onderen, rechts) te drukken. De snelheid is instelbaar van 2x – 4x – 8x tot 20 x
versneld. De toetsen voor de afspeelfuncties bevinden zich in het onderste omlijnde vakje op
de afstandsbediening.
STOPFUNCTIE. Na het indrukken van de stoptoets blijft de afspeelunit in standby op dezelfde
plaats staan. Drukt u vervolgens de 'play' toets in dan gaat het afspelen verder vanaf hetzelfde
punt. Wilt u de DVD opnieuw afspelen vanaf het begin, druk dan de 'STOP' toets twee maal
achtereen in.
GOTO FUNCTIE. Na het indrukken van de 'GOTO' toets verschijnt er een klein menu waarin u
met behulp van de cijfertoetsen op de afstandsbediening de gewenste speeltijd of het nummer
van een hoofdstuk kunt invoeren. Druk vervolgens op 'ENTER' en het afspelen gaat verder
vanaf het door u ingevoerde punt.
REPEAT (herhaal) functie. Door op de 'repeat' toets te drukken kunt u kiezen tussen herhaald
afspelen van de gehele film (Title) of van een hoofdstuk (chapter).
ZOOMFUNCTIE. Door op de zoom toets te drukken kunt u het beeld op de TV in een aantal
stappen vergroten. Met de pijltjestoetsen kunt u het beeld in de hoogte of de breedte
verschuiven. De ondertiteling blijft op dezelfde plaats in beeld staan.
CAMERASTANDPUNT. Wanneer de opnamen op de DVD uit meerdere invalshoeken zijn
opgenomen, is het mogelijk met de toets 'ANGLE' deze te bekijken.
ONDERTITELING. Met de toets 'subtitles' kunt u tijdens het afspelen van de DVD de
ondertiteling wijzigen. Er zijn 16 mogelijkheden welke in beeld zichtbaar zijn.
KINDERSLOTFUNCTIE
Met deze functie kunt u het afspelen van voor kinderen ongeschikte DVD's blokkeren. Deze
functie is beveiligd door middel van een zelf te kiezen pincode. De gradering van de
kinderslotbeveiliging loopt op van 1 t/m 7. Staat het kinderslot op de instelling 8 (adult) dan zijn
er geen beperkingen bij het afspelen. Druk op toets 'STOP' en daarna op 'SETUP'. Ga met de
pijltjestoets rechts naar 'RATING' en toets 'ENTER'. Ga met de pijltjestoets (neer) naar het
balkje 'rating' en kies vervolgens met de 'enter' toets de gewenste instelling. Ga naar het balkje
'PASSWORD' en toets een viercijferige pincode in. Het afgebeelde slotje gaat dicht. Om de
kinderslotinstelling te wijzigen moet nu eerst de pincode worden ingegeven.
Voor het geval dat u de pincode vergeten bent kan de basisinstelling van de fabriek teruggezet
worden. Dit gaat als volgt: druk op de 'EJECT' toets op het front van de speler. Het blauwe
startlogo verschijnt nu in beeld, druk daarna tegelijkertijd op de toetsen 'STOP' en 'PLAY' op
het front. Dit is een zogenaamde totale reset. U moet nu hierna alle beeld- en taalinstellingen
weer opnieuw intoetsen.
TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning:.................. 12 volt gelijkspanning (accu of lichtnetadapter)
Stroomverbruik: .................................................. ca. 0,7 ampère tijdens afspelen.
TV systeem: ............................................................... geschikt voor PAL of NTSC.
Geschikt voor: ............... DVD, VIDEO CD, Audio CD's, MP-3, CD-R en CD-R/W
Video-uitgang Cinch (tulp):............................................................1 Vpp (75 Ohm)
Audio uitgang Cinch (tulp):................................................................2 Veff.(1 kHz)
S-video uitgang:..... 1 Vpp (75 Ohm) Y output, ca. 300mVpp (75 Ohm) C output
Video ingang Cinch (tulp): ................................................ niveau 1 Vpp (75 Ohm)
Audio ingang Cinch (tulp):................................................................ niveau 2 Veff.
Frequentiebereik audio: .............................................CD kwaliteit, 2 Hz – 20 kHz.
Gewicht: ..................................................................................................... ca. 1,5 kg
Afmetingen: ........................................................................ 5 x 18 x 19 cm (hxbxd).
Meegeleverde accessoires:
montagebeugels met schroeven, 12V voedingskabels,
audio- en videokabels, afstandsbediening met
extra sensor voor de afstandsbediening.
batterij,
___________________________________________________________________
Voer zelf geen reparaties uit aan het apparaat; in élk geval vervalt de totale garantie.
Ook mag het apparaat niet eigenmachtig worden gemodificeerd , ook in dit geval vervalt de totale garantie.
Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in élke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in
achtnemen van de waarschuwingen in het algemeen en gestelde in deze gebruiksaanwijzing.
Tevens aanvaardt Skytronic BV geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het
niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen .Dit geldt ook voor gevolgschade in wélke vorm dan ook.
INSTRUCTION MANUAL
Please read this manual carefully prior to using the unit.
Safety recommendations:
-
Do not watch DVDs while you are driving a vehicle.
Keep the unit away from heat.
Do not use the unit in a humid environment.
Do not let liquids enter the housing.
Do not obstruct the ventilation holes. Leave enough space to ensure sufficient cooling.
Do not open the unit. Repairs must be carried out by a qualified technician only.
Warning!! Do not connect the 12Vdc version directly to a 24Vdc source. Make the
connection via a 24/12Vdc converter.
When the unit is moved from a cold to a warm place, condensation might occur. Let the
unit reach room temperature during 2 to 3 hours before you switch it on.
If the unit is used at low temperatures, it might happen that the DVD is not read
immediately. Switch the unit on first and wait a while before inserting a DVD.
The DVD player contains a CLASS I laser. Do not open the unit. Repairs must be carried out
by a qualified technician.
General hints
This SkyTronic DVD player features state-of-the-art electronics allowing its compact size and
the in-dash mounting facility. It is compatible with DVDs, VCDs, audio CDs, MP3 files, CD-R
and CD-RW disks. The outgoing video signal is switchable between PAL and NTSC. The unit is
suitable for use in a car, on a boat or on the camping via the supplied 12V battery lead. Handle
the unit with care. Do not drop it. Only wipe it clean with a dust-free cloth without any cleaner.
Only use the supplied connection and power cables. The DVD player is only suitable for use in
a dry environment. Do not mount the unit near sources of interference such as neon tubes,
microwave ovens and transformers. Make sure that the player and the DVD’s are at room
temperature and that there is no condensation present on the disk. The use of humid disks can
seriously damage the unit.
Mounting
Prior to installing the unit definitely, remove the two transport safety screws on top of the
housing. Close the screw holes via the supplied sticker in order to prevent dust entering the
housing. Mount the player on a suitable location via the supplied mounting brackets. Only use
the screws supplied to avoid damaging the internal parts. If you mount the unit in the dash
board of a car, run the 12V power cable and the audio/video leads first.
Installation
Infrared remote control
Insert the lithium button cell supplied in
the remote control. The easiest way to
open the battery compartment is to press
with the thumb nail on the small edge and
+
at the same time, draw the holder out with the
3V
forefinger nail. Observe the correct polarity (plus
and minus) of the battery. The positive side is clearly
marked on the
battery holder. Push the holder back into the remote control with the positive side of the
battery downwards (see fig.).
12 Volt power supply
Connect the short 12V cable with the fuse holder
to the long black cable with the cigar lighter plug.
The red wire (plus) has to be connected to the
black wire marked by a white stripe. Insulate the
two connections sufficiently to avoid shortcircuits. Insert the white 12V connector into the
socket marked DC 12V at the rear panel of the DVD
player. The big black plug connects to the cigar
lighter socket in the car.
Infrared sensor for the remote control
The front side of the player features a sensor for
the signals from the remote control. If this built-in
sensor is not conveniently placed to receive the
signals from the remote control, you can connect
the external infrared sensor supplied. Plug the
sensor into the ‘REMOTE’ socket at the rear and
stick it via the supplied double-faced adhesive
tape to a location which is ‘in sight’ of the remote
control.
Audio and video connections
Connect the audio (red and white) and
video (yellow) cables to the RCA
sockets marked Audio and Video OUT
on the rear panel. Connect the cables
to a TV or monitor. Note ! The TV set or
monitor must be equipped with RCA
audio and video input sockets. The unit
also features a Dolby Digital and an SVideo connector. The Audio and Video
IN sockets can be used for connection
to a VCR. In that case, you need to
select EXTERNAL VIDEO via the AV
SEL button on the remote control. If
you want to play simply a disk on the
DVD, you need to select INTERNAL VIDEO.
PICTURE AND SOUND SETTINGS
Please use the remote control.
Push the STOP button (little square, third row from the bottom) and then the SETUP button.
The menu for the sound and picture settings is displayed together with the child lock settings
via a pin code. The standard picture setting is suitable for 4:3 standard colour TV sets. If you
have a wide screen TV, you need to change the 4:3 setting into 16:9 format. Select VIDEO via
the right arrow button and press ENTER. Press ENTER again and select TV SHAPE, press
ENTER and select with the up and down arrows 16:9 or 4:3 format. Press ENTER and then
PLAY (third row from the bottom, completely right) to leave the set up menu.
REMOTE CONTROL KEYS
MUTE
switches the sound off
DISPLAY
shows play time and chapter
NUMBER KEYS 1 to 10 and 10+
EJECT
stops play and ejects the DVD
CLEAR
corrects a wrong number key input
SUBTITLE
displays the current sub-titles
ANGLE
shows a different camera viewing angle (opt.)
AUDIO
displays the set audio system
GOTO
steps to a time frame or a chapter
AV SEL
selection between internal and external video
source
TITLE
displays the title page of the DVD
MENU
displays the main menu of the DVD
REPEAT
repeats a chapter or the whole DVD
ARROW KEYS
ENTER
ZOOM
SETUP
RETURN
PLAY MODE
PAUSE KEY
confirms a selection
zooms in the picture
picture and sound settings
back to menu or title
selection between play modes
or playing step by step
STOP KEY
PLAY KEY
CHAPTER forwards or backwards
FAST PLAY
forward or backward
PHONE
SEL
VOL – and +
Headphones ON/OFF
Tone control (bass, high tones and loudness)
volume control
___________________________________________________________________
NOTE ! If the sign
is displayed while pressing a key, the selected function is not
available for the time being.
During fast play of a DVD, sound and sub-titles are switched off.
PLAYING A DVD
This SkyTronic DVD player is suitable for DVDs, VCDs, audio CDs and MP3 files. Once you
have inserted a disk, the player detects automatically the correct format and displays it via the
LEDs on the front.
Switch the DVD player on via the POWER button on the left side of front panel. Insert a DVD
with the recorded side facing downwards. You need to push the disk only very slightly into the
unit. The player draws it in automatically. On most of the DVDs a menu is displayed after a
short time which lets you choose the language of the sub-titles. Make your choice via the arrow
keys on the remote control and confirm with ENTER. By pressing the MENU key, you can call
the menu yourself to be displayed on the screen. This main menu allows you among others to
choose the language of the sub-titles, to play a particular scene or to change the sound
settings.
SPECIAL PLAY FUNCTIONS
FAST PLAY (forward and backward): Press the double arrow key (second row from the bottom
on the right). You can set the speed from 2x – 4x – 8x until 20x. The keys for the play functions
are in the outlined field on the bottom part of the remote control.
STOP FUNCTION. After pressing the STOP key, the player stays in stand by mode on the same
spot. If you press the PLAY key, it will resume play exactly from the same spot. If you want to
play the DVD again right from the beginning, press the STOP key twice.
GOTO FUNCTION. After pressing the GOTO key, a small menu is displayed where you can
choose the required play time or the number of a chapter via the arrow keys on the remote
control. Press ENTER and the player starts at your set point.
REPEAT FUNCTION. When you press the REPEAT key, you can select between the repetition
of the whole title or of a chapter.
ZOOM FUNCTION. The ZOOM key allows you to increase a portion of the picture in several
steps. Move the portion on the picture with the arrow keys. The sub-titles remain at the same
place.
CAMERA VIEWING ANGLE. If scenes in the movie have been filmed from different viewing
angles, you can see these by pressing the ANGLE key.
SUB-TITLES. During play you can change the sub-titles on the DVD. There are 16 possibilities
that are displayed on the screen.
CHILD’S LOCK
This function allows you to block the play of DVDs that are not suitable for children. This
function is protected by a user programmable pin code. The graduation for the child’s
protection goes from 1 to 7. If the child’s lock is set to 8 (adult), the play is not limited. Press
the STOP and then the SETUP key. Go with the right arrow key to RATING and press ENTER.
Go with the down arrow key to ‘rating’ and select with the ENTER key the required setting. Go
to the PASSWORD bar and enter a 4-digit code number. The displayed lock will close. Prior to
changing the setting, you need to enter the pin code number.
If you have forgotten the pin code, you can reset the unit to the default settings. Proceed as
follows: press the EJECT key on the front panel of the player. The blue start logo is displayed.
Now, press at the same time STOP and PLAY on the front panel. This is a total reset. After this,
you have to re-enter all picture and language settings.
SPECIFICATIONS
Supply power: ................................................ 12 V DC (battery or mains adapter)
Current consumption: ...................................................ca. 0.7 Amps during play.
TV system: ..................................................................... suitable for PAL or NTSC.
Compatible with: ......... DVD, VIDEO CD, Audio CD's, MP-3, CD-R and CD-R/W
Video output RCA ...........................................................................1 Vpp (75 Ohm)
Audio output RCA:..............................................................................2 Veff.(1 kHz)
S-video output:....... 1 Vpp (75 Ohm) Y output, ca. 300mVpp (75 Ohm) C output
Video input RCA: ...................................................................level 1 Vpp (75 Ohm)
Audio input RCA: .................................................................................. level 2 Veff.
Audio frequency range:................................................ CD quality, 2 Hz – 20 kHz.
Weight: ....................................................................................................... ca. 1.5 kg
Dimensions: ...................................................................... 5 x 18 x 19 cm (hxwxd).
Supplied accessories :
Mounting brackets incl. screws, 12V power cable
Audio and video leads, remote control incl. battery
Extra sensor for the remote control.
___________________________________________________________________
Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty.
Do not make any changes to the unit. This would also invalid your warranty.
The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the
warnings contained in this manual.
SkyTronic UK cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations
and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.
BEDIENUNGSANLEITUNG
Vor Inbetriebnahme bitte erst die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.
Sicherheitsvorschriften:
-
Während des Fahrens keine DVD betrachten.
Gerät vor Hitze schützen
Nur in trockenen Räumen benutzen.
Keine Flüssigkeiten in die Belüftungsschlitze dringen lassen.
Niemals die Belüftungsschlitze verstopfen. Genügend Platz für Luftzirkulation lassen.
Niemals selbst das Gerät öffnen; Reparaturen nur von einem Fachmann durchführen
lassen.
Vorsicht!! Die 12V DC Ausführung darf nicht direkt an eine 24V DC Quelle angeschlossen
werden. Benutzen Sie hierfür einen 24V/12V Spannungswandler.
Wenn das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird, kann sich
Kondenswasser bilden. Lassen Sie das Gerät erst 2 bis 3 Stunden auf Raumtemperatur
kommen, bevor Sie es einschalten.
Wenn das Gerät bei kalten Temperaturen benutzt wird, kann es vorkommen, dass die DVD
nicht sofort gelesen wird. In diesem Fall das Gerät einschalten und einen Augenblick
warten, bevor Sie die DVD einführen.
Der DVD Spieler ist mit einem Laser der Klasse 1 bestückt. Deshalb nie das Gehäuse selbst
öffnen. Reparaturen nur von einem Fachmann ausführen lassen.
Allgemeine Bedienhinweise
Der SkyTronic DVD Spieler enthält modernste Elektronik, die die kompakte, für den Einbau
geeignete Form möglich macht. Das Gerät eignet sich zum Abspielen von DVDs, Video CDs,
Audio CDs, MP3, CD-R und CD-RW. Das ausgehende Videosignal kann zwischen PAL und
NTSC umgeschaltet werden. Durch das mitgelieferte 12V Batteriekabel kann das Gerät auch im
Auto, auf dem Boot oder im Wohnwagen benutzt werden. Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät
um. Nicht fallen lassen. Nur mit einem fusselfreien Tuch ohne Reinigungs- oder Lösungsmittel
reinigen. Nur mit den mitgelieferten Anschluss- und Stromkabeln benutzen. Der DVD Spieler
darf nur in trockenen Räumen benutzt werden. Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen
und Störungen verursachenden Geräten wie Neonlampen, Mikrowelle und Trafos aufstellen.
Achten Sie darauf, dass der DVD Spieler und die DVD Disk Raumtemperatur haben und kein
Kondenswasser auf der DVD Disk ist. Der Einsatz von beschlagenen DVDs kann das Gerät
definitiv beschädigen.
Montage
Vor der endgültigen Montage die beiden Transportsicherheitsschrauben auf der Oberseite des
Gehäuses entfernen. Die Schraublöcher mit den mitgelieferten Aufklebern verschließen, um
Eindringen von Staub zu verhindern. Den DVD Spieler an einem geeigneten Platz mittels der
mitgelieferten Montagehalter befestigen. Nur die mitgelieferten Schrauben verwenden, um die
inneren Teile des Geräts nicht zu beschädigen. Beim Einbau ins Armaturenbrett ist es
notwendig, zuerst die 12V Stromkabel und die Audio- und Videoanschlüsse zu verlegen.
Installation
Infrarot Fernbedienung
Die mitgelieferte Lithium Knopfzelle in die
Fernbedienung einlegen. Das Öffnen des
Batteriefachs an der schmalen Unterseite
geht am einfachsten, wenn man mit dem
+
Daumennagel den Streifen eindrückt und
3V
zugleich mit dem Zeigefinger den Batteriehalter
heraus zieht. Achten Sie auf die Polung der Batterie (Plus
und
Minus).
Auf dem Batteriefach ist der Pluspol deutlich markiert. Schieben Sie den Batteriehalter wieder
in die Fernbedienung mit der positiven Seite nach unten (s. Abb.).
12 Volt Versorgung
Das kurze 12V Kabel mit dem Sicherungshalter an
das lange schwarze Kabel mit dem Autostecker
anschließen. Das rote Kabel (plus) wird mit dem
schwarzen Draht mit weißem Streifen verbunden.
Isolieren
Sie
beide
Verbindungen,
um
Kurzschlüsse zu vermeiden. Stecken Sie den
weißen 12V Verbinder in die Buchse auf der
Rückseite des DVD Spielers mit der Aufschrift DC
12V. Der große, schwarze Stecker wird in die
Autobuchse gesteckt.
Infrarot Sensor für die Fernbedienung
Das Gerät besitzt an der Vorderseite einen Sensor
für die Signale von der Fernbedienung. Wenn
dieser eingebaute Sensor nicht richtig funktioniert,
kann der mitgelieferte, externe Infrarot-Sensor
angeschlossen werden. Stecken Sie den Verbinder
in die ‚Remote’ Buchse auf der Rückseite. Stellen
Sie den Sensor an einer Stelle auf, wo er von der
Fernbedienung erreicht werden kann. Der Sensor
kann mit dem mitgelieferten Klebeband befestigt
werden.
Audio- und Videoanschlüsse
Die Audio (rot und weiß) und Video
(gelb) Kabel an die mit Audio und
Video OUT markierten Cinch Buchsen
auf der Rückseite anschließen. Die
Kabel an den Fernseher oder Monitor
anschließen. Hinweis: der benutzte
Fernseher oder Monitor muss mit
Cinch Audio- und Videobuchsen
ausgestattet sein. Das Gerät besitzt
zudem einen Koaxialverbinder für
Dolby Digital, sowie einen Anschluss
für S-Video. Die Audio und Video IN
Verbinder können für Signale von
einem
Videorecorder
verwendet
werden. In dem Fall muss mit der „AV sel“ Wahltaste auf der Fernbedienung ‚EXTERNAL
VIDEO’ gewählt werden. Für einfaches Abspielen ist die Einstellung INTERNAL VIDEO richtig.
GRUNDEINSTELLUNGEN BILD UND TON
Benutzen Sie hierzu die Fernbedienung.
Auf die Stop-Taste drücken (dritte Reihe von unten, mit dem Viereck) und dann auf die SETUP
Taste. Sie sind nun im Menü der Bild- und Toneinstellungen, sowie der durch einen Pincode
geschützten Kindersicherung. Die Standardbildeinstellungen eignen sich für einen 4:3
Standardfarbfernseher. Wenn Sie einen Breitbildfernseher besitzen, ist es empfehlenswert, die
4:3 Einstellung auf das 16/9 Format umzustellen. Mit der Pfeiltaste Rechts ‚Video’ wählen und
auf die ENTER Taste drücken. Nochmals ENTER drücken und ‚TV Shape’ wählen. ENTER
drücken und mit den Pfeiltasten Auf und Ab zwischen 16:9 oder 4:3 wählen. ENTER und
danach die Abspieltaste (dritte Reihe von unten, ganz rechts) drücken, um das
Einstellungsmenü zu verlassen.
TASTEN AUF DER FERNBEDIENUNG
MUTE
schaltet den Ton ab
DISPLAY
zeigt die Spielzeit und das Kapitel an
NUMMERNTASTEN 1 bis 10 und 10+
EJECT
Abspielstop und Auswurf der DVD
CLEAR
berichtigt eine falsch eingegebene Zahl
SUBTITLE
Einblenden der Untertitel
ANGLE
Änderung des Kamerawinkels (Option)
AUDIO
zeigt die Audioeinstellung an
GOTO
springt zu einer Zeitangabe oder Kapitel
AV SEL
Wahltaste zwischen interner oder externer
Videoquelle
TITLE
Abruf der Titelseite einer DVD
MENU
Abruf des Hauptmenüs der DVD
REPEAT
Wiederholung eines Kapitels oder der
ganzen DVD
PFEILTASTEN
ENTER
ZOOM
SETUP
RETURN
PLAY MODE
Bestätigen einer Wahl
Vergrösserung eines Bildausschnitts
Bild- und Toneinstellungen
Rückkehr zu Menü oder Titel
Wahl zwischen Abspielmöglichkeiten
PAUSETASTE
bzw. schrittweises Abspielen
STOPTASTE
ABSPIELTASTE
KAPITEL
Zurück oder Vorwärts
ZEITRAFFER Rückärts oder Vorwärts
PHONE
SEL
VOL – und +
Kopfhörer Ein und Aus
Klangregler (tiefe, hohe Töne und Loudness)
Lautstärkeeinstellung
___________________________________________________________________
Hinweis ! Wenn das
Zeichen im Bild erscheint, kann die gewählte Funktion zu dem
Zeitpunkt nicht aktiviert werden.
Während des schnellen Abspielens einer DVD sind Ton und Untertitel ausgeschaltet.
ABSPIELEN
Der SkyTronic DVD Spieler eignet sich zum Abspielen von DVDs, Video CDs, Audio CDs und
MP3 Dateien. Nach dem Einlegen einer Disk schaltet das Gerät automatisch auf das richtige
Format um, das durch die Anzeigeleuchten auf der Vorderseite angegeben wird.
Den DVD Spieler mit der Drucktaste ‚POWER’ links auf der Vorderseite einschalten. Eine DVD
mit der bespielten Seite nach unten einlegen. Die Disk braucht nur ein kleines Stück hinein
geschoben zu werden. Der Spieler zieht die Disk automatisch ein und beginnt, sie abzuspielen.
Bei den meisten DVDs erscheint nach kurzer Zeit ein Menü, wo man die Sprache für die
Untertitel wählen kann. Wählen Sie mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung und bestätigen
Sie mit der ENTER Taste. Durch Drücken der MENU Taste können Sie selbst das Hauptmenü
der DVD abrufen. In diesem Hauptmenü können Sie z.B. die Einstellung der Untertitel, das
Abspielen einer bestimmten Szene oder das Ändern der Toneinstellungen wählen.
BESONDERE ABSPIELFUNKTIONEN
ZEITRAFFER (vorwärts oder rückwärts) Durch Drücken der doppelten Pfeiltasten (zweite Reihe
von unten, rechts) kann die DVD mit einer Geschwindigkeit von 2x – 4x – 8x bis zu 20x
schneller abgespielt werden. Die Tasten für die Abspielfunktionen befinden sich im unteren
umrahmten Feld auf der Fernbedienung.
STOPFUNKTION. Nach Drücken der STOP Taste bleibt das Gerät auf derselben Stelle im
Standby Betrieb stehen. Wenn Sie auf die Abspieltaste drücken, wird die DVD von dieser Stelle
aus weiter abgespielt. Wollen Sie die DVD erneut von Anfang an abspielen, drücken Sie
zweimal hintereinander auf die STOP Taste.
GOTO FUNKTION. Nach Drücken der GOTO Taste erscheint ein kleines Menü, worin man
mittels der Nummerntasten auf der Fernbedienung die gewünschte Spielzeit oder die Nummer
eines Kapitels eingeben kann. Auf ENTER drücken und die DVD wird von der eingegebenen
Stelle aus abgespielt.
REPEAT (Wiederhol) Funktion. Durch Drücken der REPEAT Taste können Sie zwischen
wiederholtem Abspielen des ganzen Films (Title) oder eines Kapitels (Chapter) wählen.
ZOOMFUNKTION. Durch Drücken der ZOOM Taste können Sie das Bild auf dem Fernseher in
mehreren Schritten vergrössern. Mit den Pfeiltasten können Sie das Bild in der Höhe und
Breite verschieben. Die Untertitel bleiben auf derselben Stelle im Bild stehen.
KAMERAWINKEL. Wenn die Aufnahmen auf der DVD aus mehreren Blickwinkeln
aufgenommen wurden, können diese Winkel mit der ‚ANGLE’ Taste gesehen werden.
UNTERTITEL. Mit der Taste ‘SUBTITLES’ können Sie während des Abspielens der DVD die
Untertitel ändern. Es gibt 16 Möglichkeiten, die im Bild erscheinen.
KINDERSICHERUNG
Mit dieser Funktion können Sie das Abspielen von für Kinder ungeeigneten DVDs blockieren.
Diese Funktion ist durch einen selbst zu bestimmenden Pincode gesichert. Die
Sicherheitsstufen gehen von 1 bis 7. Wenn die Kindersicherung auf 8 eingestellt ist
(Erwachsener), besteht keine Abspielbegrenzung. Auf die STOP Taste und danach auf die
SETUP Taste drücken. Mit der Pfeiltaste rechts nach ‚RATING’ gehen und ‚ENTER’ drücken. Mit
der Pfeiltaste (Abwärts) zum Balken ‚RATING’ gehen und mit der ENTER Taste die gewünschte
Einstellung wählen. Gehen Sie zum Balken PASSWORD und geben Sie einen 4-stelligen Code
ein. Der abgebildete Schlitz schliesst sich. Um die Kindersicherung zu ändern, müssen Sie nun
erst den Pincode eingeben.
Für den Fall, dass Sie den Pincode vergessen, kann die Grundeinstellung ab Werk eingestellt
werden. Dies geht folgendermaßen: Auf die EJECT Taste auf der Vorderseite drücken. Das
blaue Startlogo erscheint im Bild. Danach gleichzeitig auf die Tasten STOP und PLAY auf der
Vorderseite drücken. Dies ist eine vollständige Rücksetzung. Nun müssen alle Bild- und
Spracheinstellungen erneut vorgenommen werden.
TECHNISCHE DATEN
Versorgungsspannung: ............................... 12 Volt Gleichspannung (Batterie oder Netzteil)
Stromverbrauch: .................................................................ca. 0,7 A während des Abspielens.
TV System: ......................................................................................................... PAL oder NTSC.
Abgespielte Disks:.......................... DVD, VIDEO CD, Audio CD's, MP-3, CD-R und CD-R/W
Video-Ausgang Cinch: ........................................................................................1 Vss (75 Ohm)
Audio Ausgang Cinch : .......................................................................................... 2 Veff.(1 kHz)
S-Video Ausgang: ...............1 Vpp (75 Ohm) Y Ausgang, ca. 300mVss (75 Ohm) C Ausgang
Video Eingang Cinch:..........................................................................................1 Vss (75 Ohm)
Audio Eingang Cinch: ........................................................................................................ 2 Veff.
Frequenzbereich Audio:.................................................................. CD Qualität, 2 Hz – 20 kHz.
Gewicht: ..........................................................................................................................ca. 1,5 kg
Abmessungen: .......................................................................................5 x 18 x 19 cm (HxBxT).
Mitgeliefertes Zubehör:
Montagehalter mit Schrauben, 12V Stromkabel, Audio- und
Videokabel, Fernbedienung mit Batterie, Extra Sensor für die Fernbedienung.
___________________________________________________________________
Reparieren Sie das Gerät niemals selbst und nehmen Sie niemals eigenmächtig Veränderungen am Gerät vor. Sie
verlieren dadurch den Garantieanspruch.
Der Garantieanspruch verfällt ebenfalls bei Unfällen und Schäden in jeglicher Form, die durch unsachgemäßen
Gebrauch und Nichtbeachtung der Warnungen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstanden sind.
SkyTronic BV ist in keinem Fall verantwortlich für persönliche Schäden in Folge von Nichtbeachtung der
Sicherheitsvorschriften und Warnungen. Dies gilt auch für Folgeschäden jeglicher Form.
MODE D’EMPLOI
Lire attentivement ce mode d’emploi avant la mise en service de l’appareil.
Consignes de sécurité:
-
Ne pas regarder de DVD lorsque vous conduisez un véhicule.
Tenir à l’abri de la chaleur.
Ne pas utiliser dans des pièces humides.
Ne pas laisser pénétrer de liquides dans les orifices de ventilation.
Ne pas bloquer les orifices de ventilation. Laissez assez d’espace pour une ventilation
suffisante.
Ne jamais ouvrir le boîtier. Confiez les réparations à un technicien qualifié.
Attention !! Ne jamais brancher la version 12Vdc directement sur une source d’alimentation
de 24Vdc. Utilisez un convertisseur 24V/12V.
Lorsque l’appareil passe d’une pièce froide à une pièce chaude, il peut se former de l’eau
de condensation. Attendez 2 à 3 heures pour que l’appareil atteigne la température
ambiante avant de l’utiliser.
Si l’appareil est utilisé dans un environnement froid, il se peut qu’il n’arrive pas à lire
immédiatement un DVD. Mettez le lecteur sous tension et attendez un instant avant
d’insérer le DVD.
Le lecteur DVD contient un laser de CLASSE I. N’ouvrez jamais le boîtier vous-même.
Confiez toute réparation à un technicien qualifié.
Recommandations générales
Ce lecteur DVD SkyTronic contient l’électronique la plus moderne qui lui confère sa forme
compacte qui permet l’encastrement. Il peut lire des DVD, CD Vidéo, CD Audio, MP3, CD-R et
CD-RW. Le signal vidéo sortant est commutable entre PAL et NTSC. L’appareil convient à
l’utilisation en voiture, sur un bateau ou au camping au moyen du cordon de batterie 12V
fourni. Manipulez le lecteur avec soin. Ne le laissez pas tomber et nettoyez-le uniquement avec
un chiffon sec non-pelucheux et sans produits d’entretien. Utilisez exclusivement les cordons
de raccordement et d’alimentation fournis. Le lecteur DVD ne doit pas être utilisé dans une
pièce humide. Installez l’appareil à l’abri de sources de chaleur et de parasites telles que tubes
néon, fours micro-ondes et transformateurs. Veuillez à ce que lecteur DVD et les DVD utilisés
sont à température ambiante et que le DVD ne présente aucune trace d’eau de condensation.
L’utilisation d’un DVD humide peut causer des dommages irréparables.
Montage
Avant l’installation définitive, retirez les deux vis de sécurité au-dessus du boîtier. Fermez les
trous des vis au moyen des autocollants fournis afin d’éviter que la poussière ne rentre dans le
boîtier. Installez le lecteur à un endroit approprié au moyen des supports de montage fournis.
Utilisez uniquement les vis fournies afin de ne pas endommager des pièces à l’intérieur. Si
vous installez le lecteur dans le tableau de bord de la voiture, passez d’abord les câbles
d’alimentation 12V et audio/vidéo.
Installation
Télécommande à infrarouge
Insérez la pile bouton au lithium fournie
dans
la
télécommande.
Ouvrez
le
compartiment à pile en bas de la
télécommande en poussant avec l’ongle du
+
pouce sur le compartiment tout en sortant le
3V
support avec l’ongle de l’index. Respectez la
polarité (plus et moins) de la pile. Le côté positif est
clairement
indiqué sur le support de pile. Poussez le support dans la télécommande avec le côté positif
vers le bas (voir figure).
Alimentation 12V
Branchez le câble 12V court avec le porte-fusible
sur le long câble noir équipé d’une fiche pour la
prise allume-cigare. Le fil rouge (plus) est relié au
fil noir repéré par un liseré blanc. Isolez les deux
raccords afin d’éviter des courts-circuits.
Branchez la fiche blanche 12V dans la prise DC
12V au dos du lecteur. La grosse fiche noire se
branche sur la prise allume-cigare de la voiture.
Détecteur infrarouge pour la télécommande
Le lecteur est équipé sur la façade d’un détecteur
pour les signaux de la télécommande. Si ce
détecteur incorporé est mal placé pour recevoir
les signaux infrarouge, vous pouvez installer le
détecteur infrarouge externe fourni. Branchez la
fiche dans la prise ‘REMOTE’ au dos du lecteur.
Placez le détecteur à un endroit où il peut être
atteint pas le signal de la télécommande. Vous
pouvez coller le détecteur au moyen de la bande
adhésive double face fournie.
Connexions Audio et Vidéo
Branchez les cordons audio (rouge et
blanc) et vidéo (jaune) sur les prises
RCA AUDIO et VIDEO OUT au dos du
lecteur. Raccordez ces cordons sur un
téléviseur ou un moniteur. Note : Le
téléviseur ou moniteur doit être équipé
d’entrées audio/vidéo par fiches RCA.
Le lecteur possède par ailleurs une
fiche coaxiale Dolby Digital et une
connexion pour S-vidéo. Les fiches
audio & vidéo IN peuvent servir à des
signaux d’un magnétoscope. Dans ce
cas,
vous
devez
sélectionner
‘EXTERNAL VIDEO’ par la touche AV
SEL sur la télécommande. Pour une simple lecture, le réglage INTERNAL VIDEO convient.
CONFIGURATION DE BASE SON ET IMAGE
Utilisez la télécommande.
Appuyez sur la touche STOP (troisième rangée du bas, le carré noir) et ensuite sur la touche
SETUP. Vous accédez maintenant au menu de réglage du son et de l’image ainsi qu’aux
réglages de sécurité enfants protégés par un code secret. Les réglages standard de l’image
conviennent à un téléviseur couleur standard. Si vous possédez un téléviseur 16/9, il est
recommandé de changer le réglage 4 :3 en format 16 :9. Sélectionnez ‘VIDEO’ avec la flèche à
droite et appuyez sur ENTER. Appuyez de nouveau sur ENTER et sélectionnez ‘TV SHAPE’,
appuyez sur ENTER et sélectionnez avec les flèches Haut et Bas 16 :9 ou 4 :3. Appuyez sur
ENTER et ensuite sur LECTURE (troisième rangée du bas, complètement à droite) afin de
quitter le menu de configuration.
TOUCHES SUR LA TELECOMMANDE
MUTE
coupe le son
DISPLAY
affiche la durée et le châpitre
TOUCHES NUMERIQUES 1 à 10 et 10+
EJECT
arrête la lecture et éjecte le DVD
CLEAR
corrige un chiffre saisi par erreur
SUBTITLE
affiche les sous-titres
ANGLE
change l’angle de prise de vue de la
caméra (option)
AUDIO
affiche le système audio sélectionné
GOTO
aller à un horaire ou un chapitre
AV SEL
sélection d’une source vidéo interne ou
externe
TITLE
affiche la page de titre du DVD
MENU
affiche le menu principal du DVD
REPEAT
répète le chapitre ou tout le DVD
TOUCHES A FLECHE
ENTER
ZOOM
SETUP
RETURN
PLAY MODE
confirmer un choix
agrandissement d’une section de l’image
réglages de son et d’image
retour vers le menu ou le titre
choix des possibilités de lecture
TOUCHE PAUSE
ou lecture pas à pas
TOUCHE STOP
TOUCHE LECTURE
CHAPITRE
avant ou arrière
ACCELERE
avant ou arrière
PHONE
SEL
VOL – et +
Marche/Arrêt d’un casque
réglage de tonalité (graves, aigus et loudness)
réglage de volume
___________________________________________________________________
Note: Si le signe
s’affiche à l’écran lorsqu’une touche est appuyée,
sélectionnée ne peut pas être activée à cet instant.
la fonction
Pendant la lecture accélérée d’un DVD, le son et les sous-titres sont coupés.
LECTURE
Ce lecteur DVD SkyTronic convient à la lecture de DVD, CD vidéo, CD audio et fichiers MP3.
Après l‘insertion d’un disque, le lecteur commute automatiquement sur le bon format qui est
indiqué par les voyants en façade.
Mettez le lecteur DVD sous tension en appuyant sur le bouton POWER à gauche sur la façade.
Insérez un DVD avec la face enregistrée vers le bas. Il suffit d’insérer une petite partie du
disque dans l’appareil. Le lecteur avale automatiquement le disque et commence la lecture.
Pour la plupart des DVD, un menu s’affiche après quelques instants où vous pouvez choisir la
langue des sous-titres. Faites votre choix au moyen des touches à flèche sur la télécommande
et confirmez par la touche ENTER. En appuyant sur la touche MENU, vous pouvez appeler
vous-même le menu principal du DVD. Ce menu principal vous permet p.ex. de choisir le
réglage des sous-titres, la lecture d’une scène précise ou de modifier les réglages de son.
FONCTIONS SPECIALES DE LECTURE
LECTURE ACCELEREE (avant et arrière) : Appuyez sur les touches à double flèches (deuxième
rangée du bas, à droite). Vous pouvez régler la vitesse accélérée de 2x – 4x – 8x jusqu’à 20x.
Les touches pour les fonctions de lecture se trouvent dans la zone entourée en bas sur la
télécommande.
STOP. Lorsque vous appuyez sur la touche STOP, le lecteur reste en standby au même endroit.
Si vous appuyez ensuite sur la touche de lecture, le lecteur continue la lecture à partir du
même endroit. Si vous voulez passer de nouveau le DVD, appuyez deux fois de suite sur la
touche STOP.
GOTO. Si vous appuyez sur la touche GOTO, un petit menu s’affiche dans lequel vous pouvez
entrer au moyen des touches numériques l’horaire de lecture souhaité ou le numéro du
chapitre. Appuyez ensuite sur ENTER et la lecture continue à partir de l’endroit programmé.
REPEAT (répétition). Appuyez sur la touche REPEAT pour choisir entre la répétition de tout le
film (Title) ou d’un chapitre (Chapter).
ZOOM. La touche ZOOM vous permet d’agrandir une partie de l’image en plusieurs étapes. Les
touches à flèches permettent de vous déplacer dans l’image en hauteur et en largeur. Les
sous-titres restent au même emplacement sur l’écran.
ANGLE DE PRISE DE VUE. Si certaines scènes sur le DVD ont été filmées à partir de différents
angles, la touche ANGLE vous permet de les visualiser.
SOUS-TITRES. La touche SUBTITLES vous permet de changer les sous-titres du DVD pendant
la lecture. Il existe 16 possibilités qui s’affichent à l’écran.
SECURITE ENFANTS
Cette fonction vous permet de bloquer la lecture de DVD qui ne sont pas destinés aux enfants.
Cette fonction est protégée par un code secret à déterminer soi-même. Le degré de protection
va de 1 à 7. Si la sécurité enfant est réglée sur 8 (adulte), la lecture n’est pas limitée. Appuyez
sur la touche STOP et ensuite sur SETUP. Allez sur RATING au moyen de la flèche à droite et
appuyez sur ENTER. Descendez avec la flèche vers le bas sur la barre RATING et sélectionnez
le réglage souhaité au moyen de la touche ENTER.
Allez vers la barre PASSWORD et entrez un code secret à 4 chiffres. La fente à l’écran se
ferme. Pour modifier le réglage de sécurité enfants, vous devez d’abord entrer le code secret.
Pour le cas où vous auriez oublié le code secret, vous pouvez effectuer une remise à zéro pour
revenir aux réglages par défaut du fabricant. Procédez comme suit : Appuyez sur la touche
EJECT sur la façade du lecteur. Le logo d’ouverture bleu s’affiche à l’écran. Appuyez ensuite
simultanément sur les touches STOP et PLAY en façade. Ceci est une remise à zéro générale.
Vous devez reprogrammer tous les réglages d’image et de langue.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tension d’alimentation:.................................12 V courant continu (batterie ou bloc secteur)
Consommation de courant: ........................................................ env. 0,7 A pendant la lecture.
Système TV: ....................................................................................... convient à PAL ou NTSC.
Disques compatibles:............................. DVD, CD Vidéo, CD Audio, MP-3, CD-R et CD-R/W
Sortie vidéo RCA: ............................................................................................. 1 Vpp (75 Ohms)
Sortie audio RCA: ................................................................................................... 2 Veff.(1 kHz)
Sortie S-vidéo:......................... 1 Vpp (75 Ohms) sortie Y, env. 300mVpp (75 Ohms) sortie C
Entrée vidéo RCA: ................................................................................niveau 1 Vpp (75 Ohms)
Entrée audio RCA: ..................................................................................................niveau 2 Veff.
Bande passante audio:...................................................................... qualité CD, 2 Hz – 20 kHz.
Poids: ........................................................................................................................... env. 1,5 kg
Dimensions: .............................................................................................5 x 18 x 19 cm (hxlxp).
Accessoires fournis:
Supports de montage avec vis, cordons d’alimentation 12V,
Cordons audio et vidéo, télécommande avec pile,
Détecteur supplémentaire pour la télécommande.
___________________________________________________________________
N’effectuez jamais de réparations vous-même et n’apportez jamais de modifications sous peine d’invalider la garantie.
La garantie ne s’applique pas dans le cas de dommages sous quelque forme que ce soit, qui ont été provoqués suite à
une mauvaise utilisation et le non-respect des avertissements et consignes de sécurité contenus dans ce manuel.
SkyTronic décline toute responsabilité en cas de dommages corporels suite au non-respect des consignes de sécurité
et des avertissements. Ceci s’applique aussi aux préjudices ultérieurs éventuels.
BRUGSANVISNING
Læs hele denne vejledning inden ibrugtagning og gem den for senere brug.
ALMENE FORSKRIFTER
-
DVD-afspilleren bør placeres så den ikke udsættes for direkte sollys.
-
Bør ikke anvendes i meget fugtige omgivelser.
-
I koldt vejr kan der dannes kondens i apparatet, dette kan give driftforstyrrelser og
derfor bør afspilleren først tændes når bilen er opvarmet.
-
Må kun tilsluttes 12V DC. Sørg altid for korrekt polaritet.
-
Ved rengøring brug en tør fnugfri klud, aldrig rengøringsmidler.
-
Forsøg aldrig at adskille apparatet, enhver reparation bør foretages af autoriseret
personale.
-
Prøv ikke at afspille snavsede eller beskadigede DVD-plader, da dette kan ødelægge
laserhovedet.
MONTERING
Først fjernes de to transport-skruer i kabinettes underside og hullerne afdækkes med de
vedlagte klistermærker. Afspilleren har DIN-størrelse og kan som en autoradio monteres i
instrument-brættet, eller den kan monteres ved hjælp af medfølgende beslag (af hensyn til
opvarmning fra solen må den ikke anbringes oven på instrument-brættet). Til fastspænding af
beslag må der kun bruges de medfølgende skruer da længden på disse er afpasset så de ikke
når helt igennem kabinettet.
TILSLUTNING
Infrarød fjernbetjening
Det medfølgende lithium knapcelle batteri
monteres ved at udløse den lille låsetap og
hive batteriholderen ud (se illustration).
HUSK at vende batteriet korrekt. Sørg for at
batteriholderen bliver trykket helt på plads igen.
+
3V
12V forsyningsspænding
Det korte strømkabel med sikringsholder kan
enten tilsluttes direkte til bilens ledningsnet (rød
ledning til plus og sort ledning til minus/stel) eller
strømtilslutningen kan ske fra cigartænderstikket
via medfølgende kabel. Hvis cigartænderkablet
bruges skal den røde ledning samles med den
sorte ledning med hvid stribe og den sorte ledning
skal blot samles med den sorte ledning uden
markering. Til sidst sættes det hvide plastic stik i
tilslutningen bag på DVD-afspilleren.
Ekstern sensor til fjernbetjening
Hvis afspilleren er placeret således at det er svært
at ramme den indbyggede IR sensor med
fjernbetjeningen, så løses problemet ved at
placere den eksterne sensor et mere tilgængeligt
sted. Sensoren fastgøres med vedlagte klæbepude
og dens stik tilsluttes på bagsiden i bøsningen
mærket REMOTE.
Lyd og billede (audio og video)
Tilslut audiostikkene (rød og hvid) og
videostikket (gult) til de modsvarende
phonobøsninger på bagsiden. Det er
bøsningerne som er mærket OUT som
skal bruges. Den anden ende af kablet
tilsluttes TV eller monitor
(audiostikkene evt. til en indgang på
bilens stereoanlæg). Alternativt er der
også en coaxial og en S-VHS udgang.
De tre phono-bøsninger mærket IN er
beregnet for tilslutning af en ekstra
signalkilde (f.eks. en playstation). Hvis
signal fra denne indgang ønskes på
skærmen vælger man via fjernbetjeningens AV SEL indstillingen ”EXTERNAL VIDEO” der
vendes tilbage til DVD-signalet ved at vælge ”INTERNAL VIDEO”.
VALG AF BILLEDE-FORMAT
Denne opsætning kan kun laves med fjernbetjeningen.
Tryk først på STOP og dernæst SETUP, nu kommer der en menu til syne hvor der kan vælges
imellem indstilinger af lyd og billede samt pinkode til børnesikring (omtales senere i vejl.).
Billede-formatet er som udgangspunkt sat til 4 : 3 som svarer til et standard fjernsyn og denne
indstilling er derfor kun nødvendig hvis man benytter en bredformat monitor/TV. Med
piletasterne vælges menupunktet ”video” og der trykkes ENTER. Tryk endnu engang på
ENTER for at vælge ”TV shape” og nu kan der med piletasterne vælges 16 : 9 (bredformat) eller
4 : 3 (standardindstilling). Tryk på ENTER og til sidst på PLAY for at forlade menuen.
KNAPPERNE PÅ FJERNBETJENINGEN
MUTE
DISPLAY
CIFFER KNAP
EJECT
CLEAR
SUBTITLE
ANGLE
AUDIO
GOTO
AV SEL
TITLE
MENU
REPEAT
Kobler lyden til og fra
Vælger udlæsningstype af spilletid
0-9 og 10+
Skubber CD/DVD pladen ud
Sletter sidst indtastede ciffer
Valg af undertekst (sprog)
Valg af kameravinkel
Indstilling af lyd
Spring til valgfrit punkt på pladen
Skifter til eksterne AV indgange
DVD’ens titelside kaldes frem
Henter DVD’ens menuside
Gentager afspilning
PILE-KNAPPER
ENTER
ZOOM
SETUP
RETURN
PLAY MODE
Bekræfter et valg ved programmering
Aktiverer zoom-funktionen
Opsætning af lyd og billede
Retur til hovedmenu
Vælger forskellige afspilningstyper
PAUSEKNAP
STOPKNAP
PLAYKNAP
STEP et track frem eller tilbage
SØGNING
frem eller tilbage
SEL
VOL – og +
Aktiverer tonekontrol (bas, diskant og loudness)
Lydstyrkeregulering
___________________________________________________________________
BEMÆRK! På visse DVD-film vil både lyd og undertekst forsvinde under hurtig søgning.
Hvis der ved tryk på en knap fremkommer et cirkel-formet
igennem på skærmen, betyder det at den valgte funktion
øjeblikket.
symbol med en streg
ikke kan aktiveres i
AFSPILNING
Denne SkyTronic DVD kan afspille både DVD, VCD, CD og MP3 format. Når man indsætter en
disk finder afspilleren selv ud af formatet og indikerer dette ved hjælp af lysdioder på fronten.
Tænd først afspilleren ved at trykke på POWER, dernæst indsættes en disk med tekstsiden
opad. Disken skal blot skubbes let ind og afspilleren trækker den selv på plads og starter
afspilning.
De fleste DVD film starter med at vises filmens menu på skærmen, hvis ikke kan den kaldes
frem ved at trykke på MENU på fjernbetjeningen. I filmens menu vælges sprog på undertekst
og div. indstilling af lyd og billede ved hjælp af piletaster og ENTER. Til sidst vælges ”afspil
film” eller tryk blot på PLAY.
FORSKELLIGE AFSPILLE-FUNKTIONER
Afspilning i høj hastighed(søgning). Dette styres med de dobbelte pile taster på
fjernbetjeningen. Hastigheden kan i spring vælges helt op til 20 gange normal hastighed.
Stopfunktion. Når der trykkes en gang på STOP bliver laseren på det punkt den er nået til,
hvilket i praksis betyder at når der igen trykkes PLAY fortsætter filmen lige derfra hvor man
stoppede. Trykkes der to gange på STOP vil filmen ved efterfølgende tryk på PLAY starte
forfra.
GOTO. Når der trykkes på GOTO knappen, kommer der en lille menu til syne, hvor man ved
hjælp af pile-tasterne kan indtaste et bestemt tidspunkt på disken, og ved efterfølgende tryk på
ENTER hopper afspilleren direkte til det valgte punkt.
REPEAT. Ved et eller to tryk på REPEAT kan det vælges gentagelse af hele disken eller en
bestemt scene (track ved CD).
Zoomfunktion. Ved at trykke på ZOOM kan billedet forstørres og med piletasterne kan det
forskydes i bredde og højde. Denne funktion påvirker ikke underteksten som hele tiden vil
være nederst i skærmbilledet.
Kameravinkler. Hvis DVD filmen indeholder optagelser med flere kameravinkler kan der
løbende vælges mellem disse ved at trykke på knappen ANGLE.
Undertekst. Med knappen SUBTITLES vælges mellem de på disken tilgængelige undertekster.
BØRNESIKRING
Med denne funktion kan man begrænse afspilning af film som f. eks. er uegnet for børn.
Funktion kobles til og fra med en selvvalgt pinkode. DVD-film er inddelt i 8 kategorier (se
omslaget) og vælges på følgende måde: Tryk på STOP og dernæst på SETUP. Med piletasterne
findes punktet ”ratings” og der trykkes igen på ENTER. Vælg den ønskede kategori og bekræft
med ENTER. Gå dernæst til punktet PASSWORD og indtast en 4-cifret kode (husk den). For at
ændre ved børnesikringen skal man efterfølgende bruge koden.
Hvis man glemmer pin-koden kan DVD-afspilleren bringes tilbage til fabriksindstillingen ved en
reset procedure, som foregår ved først at trykke EJECT. Der kommer nu et blåt skærmbillede
med logo og dernæst trykkes der på STOP og PLAY samtidig. BEMÆRK! Denne procedure
nulstiller afspilleren totalt og alle indstillinger af lyd og billede skal laves påny.
TEKNISKE DATA
Forsyningsspænding
Strømforbrug
TV system
Afspille formater
Video-udgang (phono-stik)
Audio-udgang (phono-stik)
S-VHS udgang
Video-indgang (phono-stik)
Audio-indgang (phono-stik)
Frekvens-område
Vægt
Dimensioner (hxbxd)
Medfølgende tilbehør:
12V DC
0,7 A under afspilning
PAL eller NTSC
DVD, VCD, CD, MP3, CD-R og CD-R/W
1 Vpp (75 ohm)
2 Veff. (1 kHz)
1Vpp (75 ohm) Y og 300mVpp (75 ohm) C
1 Vpp (75 ohm)
2 Veff.
CD-kvalitet 2 Hz – 20 kHz
1,5 kg
5 x 18 x 19 cm
Montagebeslag med skruer, 12V strømtilslutningskabel, audioog videokabel, fjernbetjening med batteri og ekstern sensor til
fjernbetjeningen.
___________________________________________________________________
Vi henleder opmærksomheden på, at ved enhver form for åbning af apparatet, eget forsøg på reparation, modificering
eller ændring af konstruktion, bortfalder købers reklamationsret.
Det samme er gældende, hvis apparatet er blevet overbelastet eller misligholdt, fordi denne brugsanvisnings advarsler
og foreskrifter ikke er fulgt.
Hverken sælger eller producent er ansvarlig for skader på tilsluttet udstyr, ligesom hverken sælger eller producent kan
drages til ansvar for skader på udstyr eller personer der er opstået fordi denne brugsanvisning ikke er overholdt til
mindste detalje.
___________________________________________________________________