Downloaden

Transcription

Downloaden
Koninklijke Kortrijkse BC
Lokaal ‘De Mambo’
Ringlaan 32
8500 Kortrijk
Inschrijving club en federatie sportjaar 2016 - 2017
Inscription club et fédération année sportive 2016-2017
Naam en voornaam / Nom et prénom : ..................................................................................................
Adres / Adresse : ...................................................................................................................................
Geboortedatum / Date de naissance : ..................................................................................................
Telefoonnummer / numéro de téléphone : ..................................... GSM: ...........................................
Emailadres / adresse email: ..................................................................................................................
Ondergetekende wenst lid te worden / blijven van de KKBC en wenst deel te nemen aan de
volgende competities in de club en in de federatie. Je bent ingeschreven van zodra je jouw te spelen
punten invult in een cel van een competitie waaraan je wenst deel te nemen.
Soussigné desire rester membre / veut devenir membre du KKBC et veut participer aux compétitions
du club et de la fédération belge. Tu es inscrit dès que tu as marqué les points à jouer dans la
compétition que tu desires participer.
Clubcompetitie individueel – Compétition du club individuel
Speelwijze
Compétition
Te spelen ptn
Points à jouer
Vrijspel 2.30m
Libre 2.30m
Band 2.30m
A la bande 2.30m
Drieband 2.30m
3 bandes 2.30m
Drieband 2.84m
3 bandes 2.84m
Federatie 2.30m individueel - Fédération 2.30m individuel
Speelwijze
Compétition
Te spelen ptn
Points à jouer
Vrijspel
Libre
Kader 38/2
Cadre 38/2
Kader 57/2
Cadre 57/2
Bandstoten
A la bande
Drieband
3 bandes
Federatie 2.84m individueel - Fédération 2.84m individuel
Speelwijze
Compétition
Te spelen ptn
Points à jouer
Vrijspel
Libre
Kader 47/2
Cadre 47/2
Kader 47/1
Cadre 47/1
Kader 71/2
Cadre 71/2
Bandstoten
A la bande
Drieband
3 bandes
Beker van de Gewesten drieband 2.30m - Coupe des Régions 3 bandes 2.30m
Te spelen punten / points à jouer
18-22-27 / 22-27-34 / 27-34-42-50
Beker van de Gewesten kader 38/2 2.30m - Coupe des Régions cadre 38/2 2.30m
Te spelen punten / points à jouer
60-90-120 / 90-120-160 / 120-160-220
Beker van België drieband
Coupe de Belgique 3 bandes
2.84m
Te spelen punten
Points à jouer
15
2.30m
Te spelen punten
Points à jouer
De inschrijvingen voor de NIDM-competitie en de samenstelling van de ploegen worden afzonderlijk geregeld.
Les inscriptions pour la compétition INTM et la composition des équipes sont règlées séparément.
Kortrijk, ......./......../.........
VRAGENLIJST CLUB EN FEDERATIE 2016-2017.doc
Handtekening
terugbezorgen voor 15 juni 2016 / renvoyer avant le 15 juin 2016
03-05-16

Documents pareils