01.02.2013 15.04.2013

Transcription

01.02.2013 15.04.2013
01.02.2013 ➔ 15.04.2013
*Koop min. 2 Littlest PetShop figuren / playsets, het goedkoopste wordt terugbetaald!
* Achetez minimum 2 figurines / sets de jeu Littlest PetShop, le moins cher sera remboursé!
HOE GENIET JE VAN DIT AANBOD ?
COMMENT PROFITER DE CETTE OFFRE ?
1. Vul deze bon volledig in en vergeet uiteraard uw rekeningnummer niet.
Uw gegevens zullen enkel worden gebruikt in het kader van deze promotie.
2. Voeg er uw origineel kassaticket aan toe en omcirkel het aangekochte
LITTLEST PETSHOP™ speelgoed. Stuur eveneens de barcodes mee.
3. Stuur alles onder gesloten, gefrankeerde omslag naar :
1. Complétez ce bon, sans oublier d’indiquer votre numéro de compte bancaire.
Vos données seront uniquement utilisées dans le cadre de cette action.
2. Joignez votre ticket de caisse original avec les jouets LITTLEST PETSHOP™ entourés et les codes à barres découpés dans les emballages correspondants.
3.
Renvoyez le tout sous enveloppe affranchie à :
LITTLEST PETSHOP PROMO 2013
c/o HighCo Data
P.B. 05396 - 1733 ASSE
4. Binnen de 6 weken wordt de terugbetaling van de som uitgevoerd.
5. Hasbro houdt zich aan de wet van 8/12/92 betreffende de privacy.
Conform de wet op de bescherming van de persoonlijke gegevens, heeft u het recht tot wegname, toegang en wijziging van
de u betreffende gegevens door naar Hasbro NV, Industrialaan 1
te 1702 Groot-Bijgaarden te schrijven. De gegevens kunnen aan
derden worden overgemaakt voor commerciële doeleinden. Indien u dit niet wenst, kruis dit vakje aan
*Deze actie is geldig in België en het Groothertogdom Luxemburg
PROMO LITTLEST PETSHOP 2013
c/o HighCo Data
B.P. 05396 - 1733 ASSE
4. Le remboursement sera effectué sur votre compte dans les 6 semaines.
5. Hasbro respecte la loi sur la vie privée du 8/12/92. Conformément à la loi
sur la vie privée, vous disposez d’un droit de retrait, d’accès et de
modification aux données vous concernant en écrivant à l’adresse
suivante: Hasbro SA, Industrialaan 1 à 1702 Groot-Bijgaarden. Vos
données pourront être communiquées à des tiers à des fins commerciales.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case
*Offre valable en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg du 01.02
au 15.04.13. Cette promotion n’est pas cumulable avec d’autres offres
promotionnelles. Les bons reçus après le 30.04.2013 ne seront plus
traités.
van 01.02 tot 15.04.13. Deze promotie is niet cumuleerbaar met andere promotionele aanbiedingen. Bonnen ontvangen na 30.04.2013
worden niet meer behandeld.
Naam / Nom
Voornaam / Prénom
Adres / Adresse
Nr / N°
Bus / Bte Postcode / Code postal
Plaats / Localité
Rekeningnr. / Numéro de compte IBAN
B E G-D-Luxembourg / Nederland IBAN Barcode 1
© 2012 Hasbro. All rights reserved.
Taal / Langue: NL
FR
BIC
Barcode 2
www.hasbro.be
V.U./E.R.: K. De Keyser, Industrialaan, 1 - 1702 Groot-Bijgaarden A3238

Documents pareils