kokoelmaluettelo - Työväenliikkeen kirjasto

Transcription

kokoelmaluettelo - Työväenliikkeen kirjasto
Espanja
1936-1939
KOKOELMALUETTELO
TVÖVfl ENPERINNtK HRBCTflfiTRflCMTION
Espanja
1936-1939
ESPANJAN SISÄLLISSOTAA KÄSITTELEVÄÄ KIRJALLISUUTTA
TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTON KOKOELMISSA
Julkaisija
TYÖVfl[NPtRINN[-flfi8ETflRTfiflDITI0N
Paasivuorenkatu 5 B, 00530 Helsinki
Kansi: Espanjan tasavaltalaishallituksen painattama postikortti
Työväenaatteen museon kokoelmista
Työväenliikkeen kirjasto
Helsinki 1991. Hakapaino Oy
ISSN 0785-2975
ISBN 952-90-3574-8
KÄYTTÄJÄLLE
Tämä on luettelo Työväenliikkeen kirjaston kokoelmissa olevista
Espanjan sisällissotaa käsittelevistä teoksista.
Luettelossa on 272 viitettä. Julkaisuista lähes 200 on
pienpainatteita. Suurin osa materiaalista on julkaistu vuosina
1936-1939. Pääosin julkaisut ovat ranskan-, espanjan- ja
englanninkielisiä. Muita kieliä ovat esimerkiksi saksa, ruotsi
ja suomi.
Julkaisut kuvaavat Espanjan sisällissotaa lähinnä
tasavaltalaisten kannalta. Mukana on muun muassa eri maista
tulleitten vapaaehtoisten kuvauksia sodasta, sodan kokeneitten
naisten muistelmia, kuvauksia Francon joukkojen hirmuteoista ja
taideaarteiden tuhoamisesta sekä kansainvälisten
parlamentaarikkojen ja avustusjärjestöjen edustajien raportteja
tilanteesta. Kokoelmissa on myös monia Espanjan presidentin
Manuel Azanan ja pääministerin Juan Negrinin puheita.
Suomalaisten Olavi Karpalon ja Carl von Haartmanin teokset
kuvaavat kokemuksia Francon joukoissa.
Teoksista suurin osa on peräisin Espanjan
tasavaltalaishallituksen Helsingin lähetystöstä sekä
yksityishenkilöiltä esimerkiksi Niilo Wälläriltä, Leo
Rosenthalilta, Jenny Pajuselta ja Cay Sundströmiltä,
Espanjan sisällissotaa käsittelevää arkistomateriaalia löytyy
sekä Työväen Arkistosta että Kansan Arkistosta: Kansan
Arkistosta esimerkiksi Jenny Pajusen ja Paavo Koskisen
henkilöarkistoista. Työväen Arkistosta esimerkiksi
Sosialidemokraattisen Naisliiton ja Sosialistisen
Internationaalin arkistoista. Molemmissa arkistoissa on myös
aihepiiriin liittyviä julisteita, valokuvia ja postikortteja.
Espanjan sisällissota 1936-1939 -kokoelman on Työväenliikkeen
kirjastossa järjestänyt ja luetteloinut kirjastonhoitaja Leena
Rantamäki.
Työväenperinne kiittää lämpimästi Alfred Kordelinin säätiötä
tämän julkaisun painattamiseen myöntämästä tuesta.
SAATAVISSA OLEVAT JULKAISUT
Työväenperinne:
- Työväen bibliografia I : opinnäytteet 1978-1987. Toim. Mervi
Kääminen. 1988. 79 s. Hinta 35 mk.
- Työväen bibliografia II : artikkeliaineistoa 1978-1987. Toim.
Pekka Kääminen. 1989. 95 s. Hinta 50 mk.
(I+II yhteishintaan 70 mk.)
- Työväen bibliografia III : historiikit 1978-1990. Toim. Pekka
Kääminen.
1991. 104 s. Hinta 100 mk.
- Ameriikka kokoelmaluettelo : amerikansuomalaista
kirjallisuutta Työväenliikkeen kirjaston kokoelmissa. 1991. 44
s. Hinta 30 mk.
- Espanja 1936-1939 kokoelmaluettelo : Espanjan sisällissotaa
käsittelevää kirjallisuutta Työväenliikkeen kirjaston
kokoelmissa. 1991. 36 s. Hinta 30 mk.
- Internationaalit-kokoelmaluettelo. 1990. 70 s. Hinta 45 mk.
- Osuustoiminta-kokoelmaluettelo. 1990. 380 s. Hinta 50 mk.
- Työväenperinnelaitokset. Toim. Tuomas Harpf & Marjaliisa
Hentilä. 1990. 15 s. (ilmainen esite)
- Inrättningar för arbetartradition i Finland. Red. Tuomas HarpJ
& Marjaliisa Hentilä. 1990. 15 s. (ilmainen esite)
- The Institutions of the Labour Movement Heritage in Finland.
Ed. by Tuomas Harpf & Marjaliisa Hentilä. 1990. 15 s. (ilmainen
esite)
- Viljo Sohkanen: Punakaartilaisen päiväkirja. 1988. 303 s.
Hinta 50 mk.
- Työväen Arkisto : Slaavilaisen kokoelman luettelo. Hinta 50
mk.
Kaikkia julkaisuja voi tiedustella Työväenliikkeen kirjastosta.
Paasivuorenkatu 5 B 00530
HKI. Puh. 766 429 tai 765 428.
ESPANJAN SISÄLLISSOTA 1936-1939
001
27 N:27 d'agost 1937 : decret sobre cooperatives
K:s.l.
J:Ministeri d ’Agricultura,_s.a.
- [ 8 s. ]
/katalaani /p
002
30 N:30 caricaturas de la guerra
K:s.l.
J:Ministerio de Propaganda,_ s .a .
- [ 30 s. ] : kuv.
/spa /fre /eng /p
003
7 N:7 d'octubre 1937 : una nova erä en el carap
K:s.l.
J:Ministeri d'Agricultura,_s.a.
- [ 8 s. ]
/katalaani /p
004
9 N :9 oevres d 'art sauvees
K:s.l.
J:Service d 'information de 1'Office national
espagnol du tourisme,_s.a.
- [ 24 s. ] : kuv.
/fre /p
005
A N:A propos de la lettre collective des
eveques espagnols
K:Paris j;L.A.E,_s.a.
- 34 s.
/fre /p
006
Agony N:The agony of Spain : socialist appeal to British
democracy : Spanish envoys teli the facts
K:London J:Labour Party,_s.a.
- 7 s.
/eng /p
007
Agrarian N:Agrarian reform in Spain : a historical
study by the Spanish Institute for agrarian reform
K:London J:United Editorial,_s.a.
- 74 s.
/eng
008
Agresiön N:La agresiön italiana : docuroentos ocupados
a las unidades italianas en la acciön de Guadalajara
K:Valencia JiMinisterio de Estado,_1937.
- 319 s.
/spa
009
Agression N : L 'Agression italo-allemande
contre 1'Espagne
K:Paris J:Etoile,_1937. - 47 s.
/fre /p
2
010
Aid N:Aid for Spain
K:Paris J :International Solidarity Fund,s.a.
- 14 s. : kuv.
/eng /p
011
Aidez N:Aidez l'Espagne! : conförence Internationale
de Paris, 16-17 janvier 1937
K:Paris J:Comit6 international de coordination et
d 'Information pour 1'aide a l'Espagne r6publicaine,_s.a.
- 96 s. : kuv.
/fre /p
012
Albornoz, Alvaro de N:El fascismo y las armas y las
letras espafiolas
T :Albornoz, Alvaro de
K:Madrid J:Ediciones Espafiolas,_1938.
- 31 s.
/spa /p
013
Altmaier, J. N:Sur le front de la libert6 :
un reportage en Espagne röpublicaine
T:Altmaier, J.
K:Paris J:6toile,_1938.
- 58 s.
/fre /p
014
Alvarez del Vayo, Julio N:Deux discours / prononce par
M. Alvarez del Vayo ä la lOlme session de la Soci6t6 des
Nations : suivis des 13 points du gouvernement espagnol
T:Alvarez del Vayo, Julio
K:Paris J:s.n.,_1938.
- 47 s.
/fre /p
015
Alvarez del Vayo, Julio N:L'avenir de 1 ’Espagne
T:Alvarez del Vayo, Julio
K:s.l.
J:s.n.,s.a.
- 10 s.
/fre /p
016
Alvarez del Vayo, Julio N:L'Espagne veut la paix
T:Alvarez del Vayo, Julio
K:Paris J:Comit6 mondial contre la guerre et le
fascisme,_s.a.
- 14 s.
/fre /p
017
Alvarez del Vayo, Julio N:Spanien för freden
T:Alvarez del Vayo, Julio
K:Stockholm J:Erikson,_1937.
- 16 s.
/swe /p
018
Amnell, Aaro N:Pyreneitten yli : romaani Espanjan
sisällissodan ajoilta
T:Amnell, Aaro
K:Tampere J:Aaro Amnell, 1973.
- 144 s.
/fin
3
019
Arbetare N:Arbetare, Spanien kallar!
K:Stockholm J:SAC,_1938.
- 12 s.
/swe /p
020
Arm£e N:L'armee de la Republique Espagnole qui d6fend
la democratie et la paix
K:s.l.
J :s .n ., s .a . - [ 6 s. ] : kuv.
/fre /p
021
Art N:Art treasures of Spaln : results of a visit by
Sir Frederic Kenyon, former Director of the British Museum,
and Mr. James G. Mann, Keeper of the Wallace Collection
K:London J:Spanish Embassy,^1937. - 26 s.
/eng /p
022
Article N:Un article du "Times” sur 1'Espagne :
1'ordre, la loi, l'arm6e
K:Paris J:Etoile,_1937.
- 14 s.
/fre /p
023
Atrocitfes N:Les atrocites des rebelles en Espagne
K:Paris J:Comit6 mondial contre la guerre et le
fascisme,_s.a.
- 31 s.
/fre /p
024
Au N:Au secours des räpublicains espagnols
K:Paris J:Secours populaire de France et des
Colonies,_s.a.
- 30 s.
/fre /p
025
Ayuda N:Ayuda a Madrid
K:Valencia J:Ministeriö de propaganda, s.a.
- [ 17 s. ] : kuv.
/spa /p
026
Azafia, Manuel N:Azafla spricht : Rede des Präsidenten der
Spanischen Republik Azafla am 21. Januar 1937 in Valencia
T:Azafia, Manuel
KrParis J:Carrefour,_s.a.
- 23 s.
/ger /p
027
Azafia, Manuel N:Der Präsident der Spanischen Republik
Manuel Azafia spricht in Valencia am 18. Juli 1937, dem
Jahrestag der faschistischen Erhebung
T:Azafla, Manuel
K:Paris J:Etoile,_s.a.
- 18 s.
/ger /p
4
028
Azafta, Manuel N :Discours prononcö par S.E. le Prösident de
la Republique Espagnole D. Manuel Azafla le 18 julllet 1938
T: Azafla, Manuel
K:s.l.
J:fiditlons Espagnoles, 1938.
- 40 s.
/fre /p
029
Azafla, Manuel N:Discours prononc£ par S.E. le Prösident
de la R&publique Don Manuel Azafla a 1'Hotel de Ville de
Madrid le 13 novembre 1937
T:Azafla, Manuel
K:Paris J:£toile,_s.a.
- 15 s.
/fre /p
030
Azafla, Manuel N:Discours prononcö par S.E.M. Manuel
Azafla, President de la Rdpublique Espagnole, ä 1'Hotel
de Ville de Barcelone le 18 Juillet 1938
T :Azafla, Manuel
K:Paris J:Comite franco-espagnol, s.a.
- 29 s.
/fre /p
031
Azafla, Manuel N:Discurso pronunciado por S.E. el
Presidente de la Republica el dia 18 de julio de 1938
T :Azafla, Manuel
K:s.l.
J:Ediciones Espaflolas,_1938. - 24 s.
/spa /p
032
Azafla, Manuel N:Madrid
T:Azafla, Manuel
K:London J:Friends of Spain, 1937.
/eng /p
- 14 s.
033
Azafla, Manuel N:Por la libertad y la independencia de
Espafla : discurso pronunciado por S.E. el Presidente
de la Republica D. Manuel Azafla, en el Ayuntamiento de
Valencia el dia 21 de enero de 1937
T;Azafla, Manuel
K:Valencia J:Ministerio de Propaganda,_1937. - 31 s.
Kansinimeke: Discurso del sefior Presidente de la Republica
/spa /p
034
Azafla, Manuel N:Por la libertad, por la republica, por
Espafla : histörico discurso del Excmo. Sr. D. Manuel
Azafla, Presidente de la Republica, en el 1. aniversario
de la guerra
T:Azafla, Manuel
K:Madrid J:Ediciones Espaflolas,_1937.
- 31 s.
/spa /p
5
035
Azafla, Manuel N:Speech delivered by Don Manuel Azafla,
President of the Spanish Republic, in Barcelona City Hall
on July 18th, 1938
T:Azafla, Manuel
K:s.l.
J:Spanish Editions,_1938.
- 40 s.
/eng /p
036
Bartlett, Vernon N:I accuse...
T:Bartlett, Vernon
K:London J:Friends of Spain,_1937.
/eng /p
- 7 s.
037
Berner, Rudolf N:Spansk rapsodi i sex satser
T :Berner, Rudolf
K:Stockholm j:Federativ,_1938.
- 71 s.
/swe
038
Berneri, C. N:Mussolini a la conquista de las Baleares
T:Berneri, C.
K:Barcelona J:Tierra y Libertad, 1937.
- 171 s.
/spa
039
Bethune, Norman N:El crimen del camino Malaga - Almeria :
relato con documentos gräficos reveladores de la crueldad
faseista
T :Bethune, Norman
K:s.1.
J:Iberia,_s.a.
- [ 28 s. ] : kuv.
/spa /p
040
,
Bethune, Norman N:Le crime de la route Mälaga - Almeria :
recit accompagnfe de documents graphiques qui r6vfelent
la cruautö fasciste
T :Bethune, Norman
K:s.l.
J:Iberia, s.a. - [ 30 s. ] : kuv.
/fre /p
041
,
Bibliothöques N:Biblioth£ques du front et de 1 1arriere
en Espagne röpublicaine (1937-38)
KrBarcelone J:Editions Espagnoles,_s.a.
- 40 s. : kuv.
/fre /p
042
Bloch, Jean-Richard N:Espagne, Espagne!
TrBloch, Jean-Richard
KiParis J:6ditions Sociales Internationales, 1936.
- 268 s.
/fre
6
043
Blum, L6on N:La question d'Espagne : discours prononce
par L6on Blum ä la saanee de la chambre du jeudi 26
janvier 1939
T:Blum, L&on
K:Paris J:Populaire,_1939.
- 24 s.
/fre /p
044
Boletin N:Boletin oficial del Ministeriö de Estado
5 (mayo de 1937), 6 (junio de 1937), 7 (julio de 1937),
8
(agosto de 1937), 9 (septiembre de 1937), 10 (octubre
de 1937), 11 (noviembre de 1937), 12 (diciembre de 1937)
K:Madrid J:Ministeriö de Estado, 1937.
- s. 256-950
/spa /p
045
Bombes N :Bombes sur la Biblioth&que Nationale
de Madrid
K:Valencia J:Junta Central del Tesoro Artistico,_s.a.
- [ 13 s. ] : kuv.
/fre /p
046
Book N:The book of the XV Brigade : records of British,
American, Canadian, and Irish volunteers in the XV
International Brigade in Spain 1936-1938
K:Madrid J:Commissariat of War, XV Brigade,_1938.
- 305 s. : kuv.
/eng
047
Brandt, Gen. N:Ein Jahr Krieg und Revolution in Spanien :
Referat des Gen. Brandt auf der Sitzung der erweiterten
Partei-Leitung der SAP, Anfang Juli 1937
T:Brandt, Gen.
K:Paris JiSozialistische Arbeiter-Partei
Deutschlands,_s.a.
- 36 s.
/ger /p
048
Branting, Georg N:Bryt med Franco : tai av Georg Branting
pä opinionsmöte den 3. mars 1947 i Konserthusets Stora
sai, Stockholm
T:Branting, Georg
K:Stockholm J:s.n.,1947.
- 15 s.
/swe /p
049
Branting, Georg N:Kamp och humanitet : en rapport
avgiven vid möte i Auditorium den 13 februari 1939
T :Branting, Georg
K:Stockholm J:Hjälpkommitt6n för Spanien, 1939.
- 24 s.
/swe /p
—
7
050
Branting, Georg N:Spaniens seger - vär seger! : tai vid
det Stora solidaritetsmötet i Stockholm pä 2-ärsdagen av
Spanlenkrigets utbrott
T:Branting, Georg
K:Stockholm J:Solidaritet,_1938.
- 16 s.
/swe /p
051
Branting-Westerstähl, Sonja N:Kvinnor! Se utät!
T:Branting-WesterstAhl, Sonja
K:s.l.
J:s.n.,_s.a.
- 15 s. : kuv.
/swe /p
052
Brigada N:Brigada Internacional ist unser Ehrenname... :
Erlebnisse ehemaliger deutscher Spanienkämpfer, 1-2
T:Maassen, Hanns toim.
K:Berlin J:Militärverlag der DDR,_1974,
- 483, 510 s. : kuv.
/ger
053
Bulletin N:Bulletin d 'Information
- n:o 3 (avril 1980).
- 124 s.
- nro 4 (dfecembre 1982).
- 119 s.
K:Barcelona J:Fondation Internationale d'etudes
historiques et sociales sur la guerre civile d'Espagne
de 1936-1939,1980-1982.
/fre /eng /spa /por
054
Buts N:Les buts militaires de l'Allemagne et
de l'Italie dans la guerre d'Espagne
K:Paris J:Comit6 mondial contre la guerre et
le fascisme,_1938.
- 39 s.
/fre /p
055
Calomnies N:Les calomnies nazies : le dernier
avertissement du Docteur Goebbels aux catholiques
allemands
K:Paris J:A.C.A.,_1937. - 15 s.
/fre /p
056
Campoamor, Clara N:La rövolution espagnole vue par
une röpublicaine
T :Campoamor, Clara
KrParis J:Plon,_1937.
- 236 s.
/fre
057
Carrillo, Santiago N:Somos la organizaciön de la
juventud : infonne presentado ai Pleno del Comit6 Nacional
de las J.S.U. de Espafla, celebrado en Valencia los dias
15 y 16 de mayo
T:Carrillo, Santiago
K:s.l.
J:Juventud Socialista Unificada,_s.a.
- 62 s.
/spa /p
8
058
Carta N: La carta colectiva de los obispos espafioles
K:s.l.
J:s.n.,_s.a.
- 24 s. : kuv.
/spa /p
059
Cassou, Jean N:La R&publique Espagnole lutte pour la
d£fence de la dömocratie : une entrevue de 1'ecrivain
frangais Jean Cassou avec le journaliste espagnol
Fernando de la Milla
T:Cassou, Jean
T:Milla, Fernando de la
K:Paris J:fitoile,_1937. - 14 s.
/fre /p
060
Castelao NrGalicia märtir : estampas
T:Castelao
K:Valencia J:Ministerio de Propaganda, 1937.
- [ 22 s. ] : kuv.
/spa /fre /eng /p
061
Catholic
K:London
/eng /p
N:A Catholic looks at Spain
J:Labour Publications Department,_1937.
- 39 s.
062
Catholics NrCatholics and the Civil war in Spain
K:London J:National Council of Labour Transport
House,_1936.
- 15 s.
/eng /p
063
Cetvrti N:Cetvrti kongres udruzenja jugoslovenskih
dobrovoljaca spanske republikanske vojske : Ljubljana
27 i 28 septembra 1971
TrKapor, Cedo... [et ai.] toim.
K:s.l.
J:s.n.,_s.a.
- 165 s. : kuv.
/slv
064
Chamson, Andr£ N:AI volver de Espafia : un testimonio
T :Chamson, Andrö
K:Barcelona J:Servicio espafiol de informaciön, 1937.
- 115 s.
/spa
065
Charlton, L. E. O. N:The military situation in Spain
after Teruel
T:Charlton, L. E. O.
K:London J:United Editorial,_s.a.
- 30 s.
/eng /p
066
Children's N:Children's colonies
K:s.l.
J:National Council for Evacuated
Children, 1937.
- 27 s. : kuv.
/eng /p
9
067
Christ N;Christ or Franco? : an answer to the collective
letter which the Spanish Episcopate issued to the bishops
of the World
K:London J:Friends of Spain,_1937.
- 33 s.
/eng /p
068
Cimorra, Clemente N:Cuaderno n:o 3
(Crönicas de la guerra : recopilaciön de articulos
periodisticos)
T :Cimorra, Clemente
K:Valencia J :Subsecretaria de Propaganda, 1937.
- 31 s.
/spa /p
069
Colonies N:Colonies d'enfants
K:s.l.
J:Conseil national pour les enfants
6vacu6s,_1937.
- 27 s. : kuv.
/fre /p
070
Conze, Edward N:Spain today : revolution and
counter-revolution
T :Conze, Edward
K:London JrMartin Secker & Warburg,_1936. - 171 s.
/eng
071
Cooperativas N:Las Cooperativas agricolas : comentarios
ai Decreto de 27 de Agosto de 1937
K:s.l.
J:Partido Comunista de Espafia, s .a . - 32 s.
/spa /p
072
Destruction N:La destruction de Guernica
K:Paris J:Comit6 franco-espagnol,_s.a.
- 23 s. : kuv.
/fre /p
073
Deux NrDeux missions internationales visitent
les camps de räfugiös espagnols (mai 1939)
K:Paris J:Comite international de coordination et
d 'Information pour l'aide ä 1'Espagne republicaine,_s.a.
- 23 s.
/fre /p
074
Diana, Pierre N:Un cas de conscience
T:Diana, Pierre
K:Paris J:Archives espagnoles,_ s .a . - 19 s.
/fre /p
075
Dimitrov, Georgi N:Spaniens arbetare kräver :
internationell enhet : lärdomarna frän Alraeria
T :Dimitrov, Georgi
K:Stockholm J:Arbetarkultur,_1937.
- 15 s.
/swe /p
10
076
Documentos N :Documentos : lo que hän vlsto en Madrid
los parlamentarios ingleses > Ce que les parlementalres
anglals ont vu ä Madrid * Hhat did the British Members
of Parliament see in Madrid
K:Valencia J:Ministeriö de Estado,_s.a.
- [ 46 s. ] : kuv.
/spa /fre /eng /p
077
Documents N:Documents on the Italian intervention
in Spain
K:London J:Spanish Embassy,_1937.
- 92 s.
/eng
078
Dossier N:Dossier espagnol
KrParis J:Comit& international de coordination
et d'inforraation,_s.a. - 47 s.
/fre /p
079
Durango N :Durango, martyrstaden : ett tyskt
bombardemang, dess orsaker och verkningar
Kr Stockholm J:Erikson, 1937. - 20 s. : kuv.
/swe /p
080
Durango N:Durango, ville martyre r ce que furent les
bombardements de la ville de Durango par les avions
allemands
KrParis J:Comit6 franco-espagnol, s.a.
- 19 s. : kuv.
/fre /p
081
Effort N:L'Effort culturel du peuple espagnol en armes
Krs.l.
JrMinistöre de 1'instruction publique de la
Rgpublique Espagnole,_1937.
- 23 s. : kuv.
/fre /p
082
Episode N:Un episode de la lutte fratricide :
deux mois de bombardement
KrParis JrArchives espagnoles, s.a.
- 21 s.
/fre /p
083
Ercoli, M. N:Espanjan vallankumouksen erikoisuuksista
TrErcoli, M.
Krs.l.
J :s .n ., s .a . - [ 8 s. ]
/fin /p
084
Espagne NrEspagne 1930-1937 r no pasarän! ; exposition
K :Barcelona JrU.G.T. & P.S.U.,_s.a.
- [ 45 s. ] : kuv.
/fre /p
11
085
Espagne N:Espagne : trentiöme anniversaire 1936-1966
KtParis J:L'Amlcale des Anciens Volontaires Francais
en Espagne R6publicaine,_1966.
- 35 s. : kuv.
/fre /p
086
Explication N:Expllcation loyale avec les conununlstes :
röponse au citoyen Sadoul
K:Paris J:Flöche,_s.a.
- [ 7 s. ]
/fre /p
087
Fahne N:Die Fahne der Solidarität : deutsche Schriftsteller in der spanischen Freiheitsarmee 1936-1939
T:Weinert, Erich toim.
K:Berlin J:Aufbau,_1953.
- 509 s.
/ger
088
Faludi, Ivan N:I spanska folkets tjänst
T:Faludi, Ivan
K:Stockholm J:Federativ,_1937.
- 117 s. : kuv.
/swe
089
Faludi, Ivan N:Med Madrid-milisen : ur
internationaliSten Ivan Onots brev
T:Faludi, Ivan
K:Stockholm J:Federativ,_1937.
- 80 s. : kuv.
/swe
090
Fascism N:Fascism destroys Spain*s art-treasures :
The National Palace (Madrid)
K:s.l.
J:Information Service of the Spanish State
Tourist Department,_ s .a . - [ 21 s. ] : kuv.
/eng /p
091
Fascism N:Fascism destroys Spain's art-treasures : the
Baptismal Font of Cervantes and the Tomb of Cardinal
Cisneros (Alcalä de Henares)
K:s.l.
J:Information Service of the Spanish State
Tourist Department, s .a . - [ 10 s. ] : kuv.
/eng /p
092
Fascisme N:Le fascisme dfetruit le trösor artistique
de 1'Espagne : font de bapt&me de Cervantes et tombeau
du Cardinal Cisneros (Alcalä de Henares)
K:s.l.
J:Service d 'Information de 1'Office national
espaqnol du tourisme, s.a.
- [ 10 s. ] : kuv.
/fre /p
093
Fascisme N:Le fascisme dfetruit le trösor artistique
de 1*Espagne : le Palais de l'Infantado (Guadalajara)
K:s.l.
JrService d'Information de l'office national
espagnol du tourisme, s.a.
- [ 6 s. ] : kuv.
/fre /p
12
094
Fascismo
K:Madrid
/spa /p
N:El fascismo ai desnudo
J:Ediciones Espafiolas,_1937.
- [ 40 s. ] : kuv.
095
Fascismo N:El fascismo destruye el tesoro artistico
de Espafia : el Museo del Prado (Madrid)
K:s.l.
J:Servicio de informaciön del patronato nacional
del turismo,_s.a.
- [ 14 s. ] : kuv.
/spa /p
096
Fascismo N:El fascismo destruye el tesoro artistico
de Espafia : el Palacio del Infantado (Guadalajara)
K:s.l.
J:Servicio de lnformaciön del patronato
nacional del turismo,_s.a.
- [ 6 s. ] : kuv.
/spa /p
097
Ferroviarios N:Los ferroviarios en la guerra
K:s.l.
J:Comit6 Nacional de Ferrocarriles,_ s .a .
/spa /p
- 22 s.
098
Fidalgo, Pilar N:Une jeune mere dans les prisons
de Franco
T:Fidalgo, Pilar
K:Paris J:Archives espagnoles, s.a. - 22 s.
/fre /p
099
Financial N:The financial relations between the Spanish
government and Great Britain : three articles from The
Financial News
K:London J:Friends of Spain,_1937.
- 11 s.
/eng /p
100
Fines N:Fines de guerra de la Republica Espafiola
K:Barcelona J:Subsecretaria de Propaganda,_1938.
/spa /p
- 15 s.
101
Fischer, Louis N:La guerre en Espagne
T :Fischer, Loui s
K:Paris J:£toile,_s.a.
- 110 s.
/fre
102
Foreign N:Foreign intervention in Spain, voi. I
T:Hispanicus toim.
KrLondon JiUnited Editorial,_s.a.
- 751 s.
/eng
103
Foreign N:Foreign journalists under Franco's terror
T :Journalist
K :London J:United Editorial,_s.a.
- 32 s.
/eng /p
13
104
Foreign N:Foreign Wings over the Basque country
KrLondon JrFriends of Spain,_1937.
- 52 s.
/eng /p
105
Franco's N:Franco's rule : a survey
K:London J:United Editorial,_ s .a . - 264 s.
Kansinimeke: Franco's rule : back to the middle ages
/eng
106
Frente N :El Frente Popular muestra su adhesiön ai
discurso que el Presidente del Consejo de Ministros
Dr. Negrin pronunciö en Madrid el 18 de junio de 1938
Krs.l.
JrEdiciones Espafiolas,_1938.
- 47 s.
/spa /p
107
Galice N:La Galice sous la botte deFranco : episodes
de la terreur blanche dans les provinces de Galice,
rapportfes par ceux qui les ont vecus
KrParis JrFlory, 1938.
- 218 s.
/fre
108
Gallegos Rocafull, Jos6 Manuel NrCrusade or class war? :
the Spanish military revolt
T:Gallegos Rocafull, Jose Manuel
K:London Jr Spanish Embassy,_1937.
- 11 s.
/eng /p
109
Gallegos Rocafull, Jose Manuel N:La carta colectiva
de los obispos facciosos : r6plica
TrGallegos Rocafull, Jos6 Manuel
KrMadrid JrEdiciones Espafiolas,_1937. - 32 s.
/spa /p
110
Ganivet, Pierre NrRevolutionens Spanien
T :Ganivet, Pierre
K:Stockholm J:Federativ,_1932.
- 70 s.
/swe /p
111
Gannes, Harry NrSpain in revolt r a history of the civil
war in Spain in 1936 and a study of its social, political
and economic causes
T:Gannes, Harry
TrRepard, Theodore
K:London J:Gollancz, 1936. - 287 s.
/eng
112
Gannes, Harry N:Spanien i uppror : en redogörelse för
inbördeskriget i Spanien och en undersökning av dess
sociala, politiska och ekonomiska orsaker
T:Gannes, Harry
TrRepard, Theodore
K:Stockholm JrTiden,_1937. - 191 s.
/swe
14
113
Garcia Maroto, Gabriel N:Los caricaturistas y la guerra
espaftola
T:Garcia Maroto, Gabriel
K:Madrid J:Ediciones Espafiolas,_1937.
- 159 s. : kuv.
/spa
114
Garcia Pradas, Jos6 N:Ryssland förrädde oss! : hur det
spanska kriget slutade : ett historiskt reportage och
en politisk anklagelse
T:Garcia Pradas, Josö
K:Stockholm J:Federativ,_1939.
- 207 s.
/swe
115
Gleditsch, Kristian N:Norges hjelp til Spania :
en orientering
T:Gleditsch, Kristian
T:Gleditsch, Nini Haslund
K:Oslo J:Norsk hjelpekomit£ for Spania,_1938.
- 55 s. : kuv.
/nor /p
116
Godden, G. M. N:Conflict in Spain 1920-1937 :
a documented record
T:Godden, G. M.
K:London JiBurns Oates & Washbourne,_1937.
- 112 s.
/eng
117
Goebbels N:Totuus Espanjasta : valtakunnanministeri tri
Goebbelsin puhe valtakunnanpuoluepäivillä NUrnbergissä 1937
T:Goebbels
K:Berlin J:Mtiller,_s.a. - 35 s.
/fin /p
118
Gonzalbez Ruiz, Francisco N:J'ai cru en Franco : proces
de une grande desillusion : deux mois dans la prison de
Saville
T:Gonzalbez Ruiz, Francisco
KrParis J:Flory,_1937.
- 130 s.
/fre
119
Grande N:La grande pitie des femmes et des enfants
d 1Espagne
K:s.l.
J:Secours international aux femmes et aux enfants
des rgpublicains espagnols,_s.a.
- [ 16 s. ] : kuv.
/fre /p
120
Guernica N:Guernica : la mainmise hitlörienne
sur le Pays Basque
K:Paris J:Comit6 international de coordination et
d'Information pour 1'aide ä 1'Espagne rdpublicaine,_s.a.
- 16 s. : kuv.
/fre /p
15
121
Guerre N:Guerre et religlon
K:Paris J:Archlves espagnoles, s .a .
/fre /p
- 47 s. : kuv.
122
Gulxg, Juan N:Le vrai vlsage de la Röpublique Espagnole
T:Guix&, Juan
K:Paris J:£toile,_1938.
- 177 s.
/fre
123
Guzmän, Eduardo de N:Madrid svart och rött :
den confederala milisen
T:Guzmän, Eduardo de
K:Stockholm J:Federativ,_1939.
- 152 s.
/swe
124
Gwynne, H, A. N :Controversy on Spain between H. A. Gwynne,
C.H., editor of the Morning Post and A. Ramos Oliveira,
Spanish Writer
T:Gwynne, H. A.
T:Ramos Oliveira, A.
K:London J:United Editorial, s.a.
- 72 s.
/eng
125
Haartman, Carl von N:En nordisk caballero i Francos arm6
T:Haartman, Carl von
K:Helsingfors J:Söderström, 1939. - 144 s. : kuv.
/swe
126
Hannula, J. 0. N:Espanjan sisällissota vuonna 1938
T:Hannula, J. O.
K:Helsinki J:Otava, 1938. - 38 s. : kuv.
/fin /p
127
Hannula, J. O. N:Espanjan sisällissota vuosina 1936-1937
T:Hannula, J. O.
K:Helsinki J :Otava, 1937- - 67 s. : kuv.
/fin
128
Hilfswerk N:Hilfswerk ftir Spanien
KrParis J:Internationaler Solidaritätsfonds, s.a.
- 14 s. : kuv.
/ger /p
129
Hiriartia, J. de N:Le cas des Catholiques Basques
T:Hiriartia, J. de
K:Paris J:Peyre,_s.a.
- 45 s.
/fre /p
130
Hispaania
K:Tallinn
/est
N:Hispaania tules
J:Soprus,_1937.
- 54 s. : kuv.
16
131
Hispaania N:Hispaania tules : mälestusi ja dokumente
fasismivastasest vöitlusest Hispaanias 1936-1939 aastal
K:Tallinn J:Eesti Raamat,_1965. - 294 s. : kuv.
/est
132
Homenaje N:Homenaje de despedida a las brigadas
internacionales
K:s.l.
JrEdiciones Espaflolas,_s.a.
- 38 s.
/spa /p
133
Ibärruri, Dolores N: Las heroicas raujeres de Espafla :
discursos pronunciados en el homenaje del pueblo
argentino el dia 28 de marzo de 1937
T :Ibärruri, Dolores
K:Valencia JrNuestro Pueblo,_1937. - 30 s.
Kansinimeke: A las mujeres de America
/spa /p
134
Ibärruri, Dolores N:Union of ali Spaniards : complete
text of the report to the plenary session of the
Central Committee of the Communist Party of Spain, at
Madrid on May 23rd 1938
T:Ibärruri, Dolores
K:Madrid J:Communist Party of Spain,_1938.
- 72 s.
/eng /p
135
In K:In support of Spanish democracy
K:Paris J:World Student Association,_s.a.
/eng /p
- [ 4 s. ]
136
Internacional N:La Internacional Obrera Socialista
y Espafla
K:Bruselas J:Internacional Obrera Socialista, 1937.
- 16 s.
/spa /p
137
Izcaray, J. N:Cuaderno n:o 2
(Crönicas de la guerra : recopilaciön de articulos
periodisticos)
T:Izcaray, J.
K:Valencia J:Subsecretaria de Propaganda, 1937.
- 46 s.
/spa /p
138
Jellinek, Frank N:The civil war in Spain
T:Jellinek, Frank
K:London J:Gollancz,_1938. - 637 s.
/eng
17
139
Jensen, Albert N:Rättvisa ät Spanien! :
noninterventionen trampar Spaniens folkrätt under fötterna
T:Jensen, Albert
K:Stockholm J:Federativ,_1937. - 40 s.
/swe /p
140
Jezequel, J. N:Impressions d'Espagne : 15 jours
en Espagne räpublicaine (11-25 novembre 1937)
T:Jezequel, J.
K:Paris J:Rassemblement universel pour la paix,_s.a.
- 15 s.
/fre /p
141
Jouve, Marguerite N:Vu, en Espagne :
fövrier 1936 - fövrier 1937
T:Jouve, Marguerite
K:Paris J:Flammarion,_1937. - 211 s.
/fre
142
Justice N:La justice du "Frente Popular” en Espagne / par
trois deputes aux cortes ; preface de Henry Lemery
K:Paris J:Editions de France,_1937.
- VIII, 55 s.
/fre
143
Karpalo, Olavi N:Sisulla sotaan : falangistin
kokemuksia Espanjasta
T:Karpalo, Olavi
K:Porvoo J:WSOY,_1940.
- 247 s. : kuv.
/fin
144
Kertomus N:Kertomus Abraham Lincoln pataljoonasta :
kirjoitettu Espanjan juoksuhaudoissa
K:Superior, Wis. J:Työmies,_1937. - 30 s. : kuv.
/fin /p
145
Koestler, Arthur N:Spanish testament
T:Koestler, Arthur
K:London J:Gollancz,_1937.
- 384 s.
/eng
146
Krv N:Krv i zivot za slobodu : slike iz zivota
i borbe studenata iz Jugoslavije u Spaniji
T:Anger, K . ...[et ai.] toim.
K:Beograd J:Izdanje,_1969. - 119 s. : kuv.
/slv
147
Lamour, Philippe N:Sauvons la France en Espagne
TrLamour, Philippe
T:Cayatte, Andre
K:Paris J:Baudiniere,_1937.
- 93 s.
/fre
18
148
Lazaro N:Los guerrilleros de Extremadura
T :Lazaro
K:Barcelona J:Ediciones Espaftolas,_s.a . - 55 s. : kuv.
/spa /p
149
Lettre N:Lettre ouverte ä Son Emlnence le Cardinal
Verdler, Archevfeque de Parls
K:s.l.
J:s.n.,_s.a.
- 12 s. : kuv.
/fre /p
150
Lindbaek, Llse N:Internationella brlgaden
T :Lindbaek , Llse
K:Stockholm J:Solidaritet,_1939.
- 180 s. : kuv.
/sve
151
Lindskog, J. NiSpanien blöder
T:Lindskog, J.
K:Stockholm J:Tiden, 1937. - 115 s. : kuv.
/swe
152
List N:List of ships interfered with, attacked or sunk
during the war in Spain, July 1936 - June 1938
K:London J:Spanish Embassy,_ s .a . - 11 s.
/eng /p
153
Livre N:Le livre blanc de 1'intervention italienne
en Espagne
K:Paris J:Comit6 franco-espagnol, s .a. - [ 43 s. ] : kuv.
/fre /p
154
Lloyd George, David N:Spain and Britain
T:Lloyd George, David
K:London JrFriends of Spain,_1937.
- 18 s.
/eng /p
155
Lobo, Leocadio N:Reponse de Leocadio Lobo ä la lettre
pastorale de 1'archevöque de Tolöde
T:Lobo, Leocadio
K:s.l.
J:s.n.,_s.a.
- 11 s.
/fre /p
156
Los N:Los pr£stamos a entidades agricolas con
garantia de cosechas en pie
K:s.l.
J:Ministeriö de Agricultura,_s.a.
- 12 s.
/spa /p
157
Madinaveitia, Juan NrHigiene del soldado en campafia
T:Madinaveitia, Juan
K:Barcelona JrSubsecretaria de Propaganda, s .a . - 30 s.
/spa /p
19
158
Madrid N:Madrid : the "military" atrocites of the
rebels : a record of massacre, murder, mutilation
K:London J:Labour Party,_1937.
- 15 s.
/eng /p
159
Manifiesto N:Manifiesto que un grupo de intelectuales
dominicanos dirige ai pueblo y ai gobierno de Espafla
K:Ciudad Trujillo J:s.n.,1938.
- 13 s.
/spa /p
160
Mardones Zabalandikoetxea, Francisco G. de N:Les Ouvriers
Chrätiens sous le Gouvernement de Franco
T:Mardones Zabalandikoetxea, Francisco G. de
K:Paris J:Archives espagnoles,_s.a.
- 31 s.
/fre /p
161
Maritain, Jacques N:Los rebeldes espafloles no hacen
una "guerra santa"
T:Maritain, Jacques
K:Madrid J:Ediciones Espafiolas,_1937. - 14 s.
/spa /p
162
Marty, Andrfe N:Avec 1'Espagne pour nos libertfes
et la paix!
T :Marty, Andrfe
K:Paris J:Comit6 populaire de propagande,_ s .a . - 62 s.
/fre /p
163
Martinez Barrio, Diego N:Espanjan vapauden - maailman
vapauden puolesta : Espanjan kansanrintama ja
sotilaskapina
T:Martinez Barrio, Diego
K:Helsinki J:Akateeminen Sosialistiseura,_1938.
- 32 s.
/fin /p
164
Martinez Barrio, Diego N:Päginas para la historia
del Frente Popular
T:Martinez Barrio, Diego
K:Madrid J:Ediciones Espaflolas,_1937.
- 29 s.
/spa /p
165
Meidän N:Meidän poikamme Espanjassa
T:Heikkinen, K. E. toim.
T:Lahtinen, William kuv.
K:s.l.
J:Finnish Workers Federation,_1939.
- 192 s. : kuv.
/fin
166
Meurling, Per N:Den blodiga arenan : en bok om
det spanska kriget
T:Meurling, Per
K:Stockholm J:Universal Press,_1937.
- 199 s. : kuv.
/swe
20
167
Meurling, Per N:Espanja ja Itävalta
T :Meurling, Per
K:Helsinki J :Akateeminen Sosialistiseura,_1938.
/fin /p
- 52 s.
168
Meurling, Per N:Österrike och Spanien
T:Meurling, Per
K:Stockholm J:Kihlström,_1938. - 47 s.
SM:Kulturfronts skriftserie ; 1
/swe /p
169
Minlos NtPaysans d'Espagne : en lutte pour la terre
et la libertfe
T:Minlos
K:Paris J:Bureau d'6ditions,_1937.
- 147 s.
/fre
170
Modelo N:Modelo de administraciön y contabilidad
adaptado a las cooperativas agricolas
K:Barcelona J:Ministeriö de Agricultura,_1938.
- [ 68 s. ]
/spa /p
171
Moreno, Enrique NiCatholicisme et loyalisme
T :Moreno, Enrique
K:Paris J:Archives espagnoles,_s.a.
- 39 s.
/fre /p
172
Moreno, Enrique N:Cathoiies and the Spanish state
T :Moreno, Enrique
K:London J:Friends of Spain,_1937.
- 46 s.
/eng /p
173
Musin, Linda N:Espagne 36 : la lutte antifasciste et
la guerre civile ä travers l'affiche : catalogue de
1'exposition
T:Musin, Linda T:Flagothier, Robert
K:s.l.
J:Institut Emile Vandervelde & Federation
des Mutualitfes Socialistes et Syndicales,_1986.
- 40 s. : kuv.
/fre /p
174
Muhlestein, Hans N:Spanien und wir : die Schweiz
und Europa : Rede gehalten am 1. Mai 1937 bei der
einheitlichen Kundgebung auf dem BarfUsserplatz in Basel
T:MUhlestein, Hans
K:Basel J:Freie Schweiz,_1937. - 46 s.
/ger /p
21
175
Mutter N:Die MUtter des republikanischen Spaniens sagen
den deutschen Muttern : kein einziges Menschenopfer mehr!
K:s.1. J:s.n.,_s.a.
- [ 15 s. ] : kuv.
/ger /p
176
Nazi N:Nazi Germany and fascist Italy have invaded Spain
K:London J:Labour Party, 1938.
- 14 s. : kuv.
/eng /p
177
Negrin, Juan N:Die Deutsch-Italienische Aggression
gegen Spanien : drei Reden des spanischen
Ministerpräsidenten Juan Negrin (Genf, im September 1937)
T :Negrin, Juan
K:Paris J:Etoile,_s.a.
- 22 s.
/ger /p
178
^
.
Negrin, Juan N:Discours de M. Juan Negrin, Prösident
du Conseil des Ministres d'Espagne, prononcfe ä Barcelone
le 26 fevrier 1938
T:Negrin, Juan
K:Paris J:Etoile,_s.a.
- 31 s.
Liite: Un manifeste des intellectuels espagnols
/fre /p
179
Negrin, Juan N:Discours prononcö ä Madrid par le Dr.
Juan Negrin, Prösident du Conseil des Ministres
d'Espagne, le 18 juin 1938
T:Negrin, Juan
K:s.l.
J:fiditions Espagnoles,_1938.
- 31 s.
/fre /p
180
Negrin, Juan NiDiscours prononcfe par S.E. le Dr. Juan
Negrin, Prösident du Conseil des Ministres, devant les
Cortfes de la R6publique Espagnole, röunies au Monastöre
de Sant Cugat del Vallös le 30 septembre 1938
T :Negrin, Juan
K:Paris J:Comit6 franco-espagnol,_s.a.
- 32 s.
/fre /p
181
Negrin, Juan N:Discurso del Presidente del Consejo
y Ministro de Defensa D. Juan Negrin pronunciado en
Madrid el 18 de junio de 1938
T:Negrin, Juan
K:s.l.
J:Ediciones Espafiolas,_1938.
- 31 s.
/spa /p
182
Negrin, Juan N:D6claration faite par le Prösident
^
Negrin : 1'Espagne veut son indfependance et sa liberte
T:Negrin, Juan
K:s.1. J :fiditions Espagnoles,_1938. - 16 s.
Kansinimeke: Les 13 points pour lesquels combat 1'Espagne
/fre /p
22
183
Negrin, Juan N:El Presidente del Consejo de Ministros
del Gobierno de Unidad Nacional habla para todo el
pueblo espafiol
T:Negrin, Juan
Krs.l.
JrEdiciones Espafiolas,_1938. - 31 s.
/spa /p
184
Negrin, Juan N:L'adieu du Prösident Negrin aux
combattants internationaux : discours prononcfe par le
Dr. Juan Negrin, PrÄsident du Conseil Espagnol, le 9
octobre 1938, ä Barcelone, ä 1'occasion du d£part
d'Espagne des volontaires ötrangers
T:Negrin, Juan
KrParis JrDelegation de Propagande,_s.a.
- 14 s.
/fre /p
185
Negrin, Juan N r L 1agression Italo-Allemande contre
l'Espagne r trois discours de M. Juan Negrin, Pr&sident du
Conseil des Ministres d ’Espagne (Gen6ve, septembre 1937)
T:Negrin, Juan
KrParis Jr£toile,_s.a.
- 22 s.
/fre /p
186
Negrin, Juan N:L'Espagne en face de la situation
internationale r discours prononc& par S.E. le Dr. Juan
Negrin, President du Conseil des Ministres d'Espagne,
ä Barcelone, le 14 octobre 1938
TrNegrin, Juan
KrParis JrDelegation de Propagande,_ s .a . - 14 s.
/fre /p
187
Negrin, Juan NrRede des spanischen Ministerpräsidenten
Juan Negrin, gehalten in Barcelona am 26. Februar 1938
TrNegrin, Juan
KrParis J:6toile,_s.a.
- 31 s.
Liiter Ein Aufruf der spanischen Intellektuellen
/ger /p
188
Negrin, Juan NrSpaniens avsked frän internationella
brigaden
TrNegrin, Juan
K:Stockholm J:Erikson,_1938.
- 19 s.
/swe /p
189
Negrin, Juan NrSpeech by Dr. Negrin, President of the
Council of Ministers (Barcelona, 14th October, 1938)
TrNegrin, Juan
Krs.l.
JrSpanish Editions,_1938. - 12 s.
/eng /p
23
190
Negrin, Juan N:Speech of Mr. Juan Negrin, Spanish Prime
Minister, held at Barcelona on the 26th of February 1938
T:Negrin, Juan
K:Paris J:6toile,_s.a.
- 31 s.
Liite: A manifesto of Spanish intellectuals
/eng /p
191
Negrin, Juan N:The Italo-German aggression against
Spain : three speeches of Sr. Juan Negrin, President of
the Conseil of Ministers of Spain (Geneva, September
1937)
T:Negrin, Juan
K:Paris J:£toile,_s.a.
- 22 s.
/eng /p
192
New N:New order in Valencia : an article from "The Times"
K:London J:Friends of Spain,_1937.
- 10 s.
/eng /p
193
Norden, Henri N:L'Espagne trahie et la guerre qui vient :
bilan d'un mois de "non-intervention"
T :Norden, Henri
K:Bruxelles J:Lucifer,_s.a.
- 17 s.
/fre /p
194
Olsson, Knut N:Solidaritetens soldater : med en
internationell solidaritetsdelegation i Spanien
T:Olsson, Knut
K:Stockholm J:Solidaritet,_1937. - 46 s. : kuv.
/swe /p
195
Olsson, Sixten N:Spanska frontminnen
T:Olsson, Sixten
K:Stockholm J:Arbetarkultur,_1938.
- 142 s.
/swe
196
Operations N:Les opferations militaires en Espagne
(döcembre 1937 - fin aodt 1938)
K:Paris J:Comit6 international de coordination et
d 'information pour l'aide ä 1'Espagne rfepublicaine,_1938.
- 63 s. : kuv.
/fre /p
197
Orwell, George NiHomage to Catalonia
T:Orwell, George
T:Trilling, Lionel [introduction]
K:Boston J:Beacon Press,_1955.
- xxiii, 232 s.
/eng
198
Orwell, George N:Katalonia, Katalonia
T:Orwell, George
K:Porvoo J:WSOY, 1974. - 247 s.
/fin
24
199
Ossorio y Gallardo, A. N:A un militar del otro lado
T:Ossorio y Gallardo, A.
K :Barcelona J :s .n .,_ s .a . - [ 6 s . ]
/spa /p
200
Ossorio y Gallardo, A. N:La patrafia del bolchevismo
T:0ssorio y Gallardo, A.
K:s.l.
J:s.n.,_s.a.
- [ 12 s. ] : kuv.
/spa /fre /eng /p
201
Ossorio y Gallardo, A. N:Un grand catholique espagnol
vous parle : discours prononcÄ le 10 octobre 1936 ä la
Conference europeenne pour 1'aide ä 1'Espagne republicaine
T:Ossorio y Gallardo, A.
KrParis J:Comit§ international de coordination et
d 'Information pour l'aide ä 1'Espagne r6publicaine,_s.a.
- 11 s.
/fre /p
202
Pajunen, Jenny N:Espanja, sinä nuoruutemme
T:Pajunen, Jenny
K:Jyväskylä J:Gummerus,_1976. - 161 s. : kuv.
/fin
203
Para NrPara ayudar a los frentes : ningun hogar sin
evacuados
K:s.l.
J:Ministeriö de Propaganda, s.a.
- [ 12 s. ] : kuv.
/spa /p
204
Pasaremos N :Pasaremos : deutsche Antifaschisten im
national-revolutionären Krieg des spanischen Volkes :
Bilder, Dokumente, Erinnerungen
K:Berlin J:Deutscher Militärverlag
1. Auflage, _1966. - 339 s. : kuv.
2., tiberarbeitete und erweiterte Auflage,
1970.
- 386 s. : kuv.
/ger
205
Perez, Manuel N:Terror auf Mallorca : vier Monate
unter Faschisten
T:Perez, Manuel
K:Valencia J:C.N.T,_1937.
- 24 s.
/ger /p
206
Politique N:Une politique constructive : pour que le
Front Populaire reste uni et soit vainqueur
K:Paris J:Flöche,_s.a.
- [ 7 s. ]
/fre /p
25
207
Politica N:La politica financiera de la generalidad
durante la revoluciön y la guerra : 19 julio 19 noviembre 1936
K:Barcelona J:Generalidad de Catalufla,_1936. - 450 s.
/spa
208
Politica N:La politica financiera de la generalidad
durante la revoluciön y la guerra : 20 noviembre 1936 —
30 abril 1937
K:Barcelona J:Generalidad de Catalufla,_1937.
- 419 s.
/spa
209
Politica N:Politica del Frente Popular en instrucciön
publica (algunos aspectos de la labor realizada)
K:Madrid JrEdiciones Espafiolas,_1937. - 23 s.
/spa /p
210
Por N:Por Euzkadi hacia la Victoria : Bilbao no ha sido
tornado por Franco, aino por los ejercitos alemän e
italiano que combaten en Espafla en nombre de Berlin y de
Roma
KrMadrid JrEdiciones Espafiolas,_1937. - 14 s.
/spa /p
211
Pour N:Pour 6viter ä la France le sort de 1'Espagne
KrParis JrFl£che,_s.a.
- [ 6 s. ]
Nimiösivun yläosassa : Pourquoi le Frontisme?
/fre /p
212
Prends NrPrends garde, Citoyen Francais!
Krs.l.
Jrs.n.,_s.a.
- [ 4 s. ]
/fre /p
213
Presse NrLa presse et Franco
KrParis JrComitö de vigilance des intellectuels
antifascistes,_1937. - 39 s.
/fre /p
214
Prieto, Indalecio NrA speech (Barcelona 28th August 1938)
T rPrieto,Indalecio
Krs.l.
Jr Spanish Editions,_1938. - 48 s.
/eng /p
215
Prieto, Indalecio NrUn discours (Barcelone 28 aout 1938)
TrPrieto, Indalecio
Krs.l.
Jrfiditions Espagnoles,_1938. - 47 s.
/fre /p
26
216
Professionnels N:Les professionnels de 1'enselgnement
luttent pour la lib&ration du peuple espagnol
K:s.l.
J:s.n.,_s.a.
- 30 s. : kuv.
/fre /p
217
Ramos Oliveira, A. N:On the eve of civil uar in Spain
T:Ramos Oliveira, A.
K:London J:Friends of Spain, 1937.
- 48 s.
/eng /p
218
Ramos Oliveira, A. N:The drama of Spain : from the
proclamation of the republic to the civil war 1931-1936
T:Ramos Oliveira, A.
K:London J:National Council of Labour,_s.a.
- 23 s.
/eng /p
219
Rapport NrRapport de la mission sanitaire de la Socifete
des Nations en Espagne (28 decembre 1936 - 15 janvier 1937)
K:Paris J:Comit& international de coordination et
d 1Information pour 1'aide ä 1*Espagne, s.a.
- 31 s.
/fre /p
220
Redevoeringen N:Redevoeringen van Azafia, Largo Caballero
en Alvarez del Vayo
T:Azafia, M. T:Largo Caballero, F. T:Alvarez del Vayo, J.
K : ’s Gravenhage J:Spaansche Legatie,_s.a.
- 78 s.
/dut
221
Reforma N:Reforma agraria en Espafia : sus motivos,
su esencia, su acciön
KtValencia J:Instituto de Reforma A g r a r i a , 1937.
- 103 s.
/spa
222
Religion N:La religion dans 1'Espagne de Franco
K:Paris J:Archives espagnoles, 1938. - 188 s. : kuv.
/fre
223
Rieger, Max N:Espionaje en Espafia
T:Rieger, Max
K:Barcelona J:Unidad,_1938. - 229 s. : kuv.
/spa
224
Rios, Fernando de los N:What is happening in Spain?
T:Rios, Fernando de los
K:London J:Spanish Embassy,_1937.
- 29 s.
/eng /p
27
225
Rojo, general N:Pourguoi se bat 1'armee espagnole :
un discours du gönferal Rojo
T:Rojo, general
K:Paris J:Archives espagnoles,_s.a.
- 15 s.
/fre /p
226
Romancero N :Romancero de la guerra civil : serie I
K:Madrid J:Ministeriö de instrucciön publica y bellas
artes,_1936.
- 93 s.
/spa
227
Romancero N:Romancero general de la guerra de Espafia
K:Madrid J:Ediciones Espaflolas, _1937. - 294 s. : kuv.
/spa
228
Ruiz Vilaplana, Antonio N:Burgos justice : a years's
experience of Nationalist Spain
T:Ruiz Vilaplana, Antonio
K:London J:Constable,_1938.
- 258 s.
/eng
229
Ruiz Vilaplana, Antonio N :Doy fe. .. : un afio de
actuaciön en la Espana nacionalista
T:Ruiz Vilaplana, Antonio
K:s.l.
J:Ediciones Espafiolas,_1938. - 142 s.
/spa
230
Ruiz Vilaplana, Antonio N:Sous la foi du serment :
une annee en Espagne nationaliste
T:Ruiz Vilaplana, Antonio
K:Paris J:Flory,_1938. - 267 s.
/fre
231
Republique N:La Rfepublique Espagnole et l'Amerique :
quatre discours
T:Negrin, Juan... [et ai.]
K:Paris J:Archives espagnoles,_1939. - 47 s.
/fre /p
232
Sankarillinen N:Sankarillinen Espanja
KrPetroskoi J:Kirja,_1936.
- 88 s.
/fin
233
Santander N:Santander, presa del fascismo
K:Madrid J:Ediciones Espafiolas,_1937.
- 22 s.
/spa /p
28
234
Sarrhailh, Jean N:Le pronunciamiento du 18 juillet
1936 : conförence faite ä Paris, au "Cercle Descartes",
le 8 d&cembre 1936
T:Sarrhailh, Jean
K:s.l.
Jrs.n.,_s.a.
- 35 s.
/fre /p
235
Simon, O. K. N:Hitler en Espagne : avec 16 documents
hors-texte
T:Simon, O. K.
KrParis J:Denoöl,_1938. - 265 s. : kuv.
/fre
236
Souchy, Augustin NrBland spanska bönder :
kollektiviseringen i Aragonien
TrSouchy, Augustin
Kr Stockholm J:Federativ,_1938. - 80 s. : kuv.
/swe
237
Spain NrSpain r the elections of February 16th 1936
Kr London Jr Spanish Embassy,_s.a.
- 9 s.
/eng /p
238
Spain N:Spain still needs our help
K:London JrFriends Service Council,_1939.
- [ 4 s . ] r kuv.
/eng /p
239
Spanien N:Spanien i revolution : vad lör oss den blodiga
kampen för demokratin? : en orientering i fräga om landets
ekonomiska, sociala och politiska struktur
Kr Stockholm JrSocialistiska Partiet,_1936. - 15 s.
/swe /p
240
Spanien NrSpanien, arbetarklassen, militarismen
TrAdamsson, Einar... [et ai.]
KrStockholm JrÖsteuropa,_1938. - 16 s.
/swe /p
241
Spanienhjälpen NrSpanienhjälpen r en redogörelse över
Svenska Hjälpkommitt6ns för Spanien verksamhet under
tiden 9 oktober 1936 - 31 augusti 1938
KrStockholm Jr Svenska Hjälpkommitten för Spanien,_s.a.
- 61 s. r kuv.
/swe /p
242
Spanija NrSpanija 1936-1939 : zbornik secanja
jugoslovenskih dobrovoljaca u spanskom ratu, 2
TrKapor, Cedo... [et ai.] toim.
KrBeograd JrZavod,_1971. - 543 s. r kuv.
/slv
29
243
Spansk N:En spansk revolt : revolutionsdagarna
i Asturien 1934
KrStockholm J :Federativ,_1935. - 31 s. : kuv.
/swe /p
244
Spanska N:Spanska barn ritar om kriget
T:Rothman, Kajsa toim.
K:Stockholm J :Solidaritet,_1938. - 48 s. : kuv.
/swe /p
245
Stigmate N:Le stigmate de Cain : editorial du journal
londonien Star, liberal, du 20 janvier 1938
K:s.l.
J :s .n .,_ s .a . - [ I s . ]
/fre /p
246
Stockholms N:Stockholms Spanienkommitte : redogörelse
över verksamheten under tiden den 23 oktober 1936 30 april 1938
K:Stockholm J:s.n . ,_1938. - 18 s.
/swe /p
247
Storm NiStorm över Spanien : det spanska
fascistupproret, dess förhistoria och följder
K:Stockholm J:Svenska Hjälpkommitten för Spanien,_1937.
- 46 s. : kuv.
/swe /p
248
Strong, Anna Louise N:Spain in arms 1937
T:Strong, Anna Louise
K:New York J:Henry Holt,_1937.
- 85 s.
/eng
249
Suomalaiset N:Suomalaiset Espanjan lojalistien riveissä
K:Superior, Wis.
J:Työmies,_1938. - 31 s. : kuv.
/fin /p
250
Suomen N:Suomen pojat Espanjassa
T:Kajava, Viljo... [et ai.] toim.
K:Helsinki J:s.n .,_1939. - 364 s. : kuv.
/fin
251
Swaffer, Hannen N:A British art-critic in
republican Spain
T:Swaffer, Hannen
K:s.1. J:Spanish State Tourist Department,_s.a.
- [ 9 s. ]
/eng /p
30
252
Svenska N:Svenska Hjälpkommitten för Spanien : kortfattad
redogörelse över arbetet, dess organisation och utveckling
samt rapport frän kommitt&ns revisorer
K:Stockholm J:Svenska Hjälpkommitt6n för Spanien, 1937.
- 12 s.
/swe /p
253
Svenska N:Svenska Hjälpkommitt&n för Spanien :
redogörelse över verksamheten under tiden 1 januari 31 december 1938
KrStockholm J:Svenska Hjälpkommitten för Spanien, 1939.
- 12 s.
^
/swe /p
254
Telegramo N:Telegramo el Hispanujo por vi!
K:Enfield J:War Resisters' International, s.a.
- [ 4 s. ]
“
/esp /p
255
Tili N:Tili Madrid frän svenska författare
T:Johnson, Eyvind toim.
T:Matthis, Henry Peter toim.
K:Stockholm J:Gummesson,_1937.
- 48 s. : kuv.
/swe
256
Topografia N:Topografia para el soldado : manual para
la lectura de planos
K:s.l.
J :Subsecretaria de Propaganda, 1938.
- 69 s. : kuv.
—
/spa /p
257
Topografia N:Topografia para el soldado : relieve
y perfil, su explicaciön räpida y sencilla para comprender
fäcilmente las curvas de nivel en los mapas
K:s.l.
J :Subsecretaria de Propaganda, s.a,
- [ 6 s. ]
/spa /p
258
Trabajo N:El trabajo en el campo : emisiones
radiadas por el Ministeriö de Agricultura
K:s.l.
J :Subsecretaria de Propaganda, 1938.
- 123 s.
/spa
259
Tragfedie N :La tragÄdie de 1'Espagne : documents :
les prStres basgues pers6cutes par les militaires
K:s.l.
J;s.n.,_s.a.
- 8 s.
/fre /p
260
Trotsky, Leon N:The Spanish revolution in danger!
T:Trotsky, Leon
K:New York J:Pioneer,_1931. - 62 s.
/eng /p
31
261
Tschapaiew N:Tschapaiew, das Bataillon der 21 Nationen :
dargestellt in Aufzeichnungen seiner Mitkämpfer
TrKantorowicz, Alfred toim.
KrMadrid J:Torrent,_1938. - 383 s. : kuv.
/ger
262
Vandervelde, Emile N:Ce que nous avons vu en Espagne
T:Vandervelde, Emile T :Vandervelde, Jeanne E.
K:Paris JrComitö international de coordinatlon et
d 'Information pour 1'aide ä 1'Espagne r6publicaine,_s.a.
- 35 s.
/fre /p
263
Vapaan N:Vapaan Espanjan puolesta!
K:Helsinki J:Akateeminen Sosialistiseura,_1936.
- [ 16 s. ]
/fin /p
264
Weickert, Eugen N:Frihetens soldater : minnen frän en
demokratis kamp mot den europeiska fascismen 1936-1939
T:Weickert, Eugen
K:Malmö J:Acupress,_1974. - 192 s. : kuv.
/swe
265
Vicens, Juan N:L'Espagne vivante : le peuple
a la conquete de la culture
T:Vicens, Juan
K:Paris JrEditions Sociales Internationales,_1938.
- 134 s.
/fre
266
Vive N:Vive 1'Espagne! Vive la paix!
(supplement ä 1'Humanite du 28 juillet 1937)
KrParis JrComite populaire de propagande,_1937.
/fre /p
- 26 s,
267
Vougt, Allan NrMoskva - Madrid
TrVougt, Allan
KrStockholm J:Tiden,_1938. - 171 s. : kuv.
/swe
268
Verite N:La verite sur 1'Espagne republicaine : r^cit du
voyage accompli par une delegation de la Federation des
Cheminots, au mois de Novembre 1937
Krs.l.
J:s.n.,_s.a.
- 94 s. r kuv.
/fre /p
269
Volker N:Die Völker an der Seite der Spanischen
Republik 1936-1939
KrMoskau J:Progress,_1975. - 461 s. : kuv.
/ger
32
270
Zamacois, Eduardo N:Cuaderno n:o 4
(Crönicas de la guerra : recopilacion de articulos
periodisticos)
T :Zamacois, Eduardo
K:Valencia JiSubsecretaria de Propaganda,_1937.
- 39 s.
/spa /p
271
Zanjas N:Zanjas-refugios
K:s.l.
J:Ediciones Espafiolas,_1938,
/spa /p
- 15 s. : kuv.
272
Österberg, Axel N:Bakom Barcelonas barrikader : bilder
frän spanska inbördeskriget
T:Österberg, Axel
K:Stockholm J:Federativ,_1936.
- 45 s. : kuv.
/swe /p

Documents pareils