Uitdrukkingen: Reizen | Flirten (Frans-Frans)

Transcription

Uitdrukkingen: Reizen | Flirten (Frans-Frans)
Reizen
Algemeen
Algemeen - Belangrijkste benodigdheden
Frans
Frans
Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ?
Om hulp vragen
Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ?
Parlez-vous anglais ?
Vragen of iemand Engels spreekt
Parlez-vous anglais ?
Parlez-vous _[langue]_ ?
Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt
Parlez-vous _[langue]_ ?
Je ne parle pas _[langue]_.
Je ne parle pas _[langue]_.
Duidelijk maken dat je een bepaalde taal niet spreekt
Je ne comprends pas.
Duidelijk maken dat je het niet begrijpt
Je ne comprends pas.
Algemeen - Conversatie
Frans
Frans
Bonjour !
Standaardbegroeting
Bonjour !
Salut !
Informele begroeting
Salut !
Bonjour !
Begroeting 's ochtends
Bonjour !
Bonsoir !
Begroeting 's avonds
Bonsoir !
Bonne nuit !
Bonne nuit !
Wordt als afscheid 's avonds of voor het naar bed gaan gebruikt
Comment vas-tu ?
Beleefd naar iemands welzijn informeren
Comment vas-tu ?
Pagina 1
23.02.2017
Reizen
Algemeen
Bien, merci.
Beleefd antwoord op 'Hoe gaat het?'
Bien, merci.
Comment t'appelles-tu ?
Iemands naam vragen
Comment t'appelles-tu ?
Je m'appelle ___.
Iemand je eigen naam vertellen
Je m'appelle ___.
D'où viens-tu ?
Vragen waar iemand vandaan komt
D'où viens-tu ?
Je viens de ___.
Antwoorden waar je vandaan komt
Je viens de ___.
Quel âge as-tu ?
Vragen hoe oud iemand is
Quel âge as-tu ?
J'ai __ ans.
Antwoorden hoe oud je bent
J'ai __ ans.
Oui
Positief antwoord
Oui
Non
Negatief antwoord
Non
S'il vous plaît
Uitdrukking om beleefd te klinken
S'il vous plaît
Et voilà !
Gebruik je als je iemand iets geeft
Et voilà !
Merci.
Iemand bedanken
Merci.
Merci beaucoup.
Gebruik je als je iemand zeer bedankt
Merci beaucoup.
Pagina 2
23.02.2017
Reizen
Algemeen
Je t'en prie.
Beleefd antwoord op 'Bedankt/dankjewel'
Je t'en prie.
Je suis désolé(e).
Zich ergens voor verontschuldigen
Je suis désolé(e).
Excusez-moi.
Iemands aandacht vragen
Excusez-moi.
Cela ne fait rien.
Als je een verontschuldiging accepteert
Cela ne fait rien.
Il n'y a pas de mal.
Als je een verontschuldiging accepteert
Il n'y a pas de mal.
Attention !
Iemand op een gevaar attenderen
Attention !
J'ai faim.
Gebruik je als je hongerig bent
J'ai faim.
J'ai soif.
Gebruik je als je dorstig bent
J'ai soif.
Je suis fatigué(e).
Gebruik je als je moe bent
Je suis fatigué(e).
Je suis malade.
Gebruik je als je ziek bent
Je suis malade.
Je ne sais pas.
Je weet het antwoord op de vraag niet
Je ne sais pas.
Ravi(e) de vous avoir rencontré.
Beleefd afscheid na een eerste ontmoeting
Ravi(e) de vous avoir rencontré.
Au revoir !
Beleefd vaarwel zeggen
Au revoir !
Algemeen - Klachten
Pagina 3
23.02.2017
Reizen
Algemeen
Frans
Pagina 4
23.02.2017
Reizen
Algemeen
Frans
Je voudrais faire une réclamation.
Beleefde manier van beklag doen
Je voudrais faire une réclamation.
Qui est le responsable ici ?
Erachter komen wie verantwoordelijk is
Qui est le responsable ici ?
C'est absolument inacceptable !
Nadrukkelijk je ontevredenheid uiten.
C'est absolument inacceptable !
J'exige un remboursement !
Om restitutie vragen
J'exige un remboursement !
Cela fait plus d'une heure que nous attendons.
Zich over lange wachttijden beklagen
Cela fait plus d'une heure que nous attendons.
Algemeen - Vloeken
Frans
Frans
La nourriture est infecte !
Vloekend je ontevredenheid over het eten tonen
La nourriture est infecte !
Cette boisson est imbuvable !
Cette boisson est imbuvable !
Onbeleefde manier van je ontevredenheid over het drinken tonen
C'est pourri ici !
Vloekend je ongenoegen over een plek tonen
C'est pourri ici !
Cette voiture est une épave !
Vloeken dat een auto niet in goede staat is
Cette voiture est une épave !
Le service est inadmissible !
Le service est inadmissible !
Onbeleefd je ontevredenheid over de bediening tonen
C'est une grosse arnaque !
Onbeleefd je beklag doen over de hoge prijs
C'est une grosse arnaque !
Pagina 5
23.02.2017
Reizen
Algemeen
C'est des conneries !
C'est des conneries !
Onbeleefd je ongelovigheid tonen over iets wat iemand zei
Crétin fini !
Crétin fini !
Iemand beledigen door zijn/haar intelligentie te bekritiseren
Vous ne savez pas de quoi de vous parlez !
Vous ne savez pas de quoi de vous parlez !
Iemand beledigen door zijn/haar begrip te bekritiseren
Allez vous faire voir !
Onbeleed iemand zeggen weg te gaan
Allez vous faire voir !
On va régler ça dehors !
Iemand zeggen de strijd buiten voort te zetten
On va régler ça dehors !
Pagina 6
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
23.02.2017