Ayten Er - LITTERA Edebiyat Yazıları

Transcription

Ayten Er - LITTERA Edebiyat Yazıları
Littera
Ayten Er*
“QUASI-MONOLOGUE”LARDAN OLUŞAN
BİR OYUN: MİRAS (L’HERITAGE)
Résumé
Bernard-Marie Koltès considéré comme l’un des phares du théâtre contemporain est auteur dramatique français le plus joué et le plus traduit de par le monde.
Dans cet article, nous visons plus particulièrement à étudier l’utilisation des quasi-monologues
dans sa première pièce entièrement originale: L’héritage écrit en 1972. Le quasi-monologue utilisé par
Anne Ubersfeld dans le sens de soliloque qui est une variation du monologue accentué par l’absence
d’échange dialogique et qui amplifie le cóté psychologique du monologue, occupe une place centrale
dans l’écriture koltésienne.
Durant la pièce, les personnages expriment leurs pensées intimes-la solitude, le besoin d’autrui, le
désir et la demande d’amour- à travers le procédé théâtral du quasi-monologue et Koltès met l’accent
sur ce dernier en tant que métaphore de la tragédie de l’être solitaire.
Mots clefs: Bernard-Marie Koltès, quasi-monologue, être solitaire, soliloque
Anahtar sözcükler: Bernard-Marie Koltès, quasi-monologue, yalnız olmak, tek kişilik konuşma
Kuşağının “en yenilikçi” ve “en özgün” yazarı olarak kabul edilen, oyunları otuzdan fazla
dile çevrilen ve tüm dünyada oynanan Bernard-Marie Koltès, tiyatroya ilk gidişini şöyle dile
getirir. “Tiyatroya ilk gittiğimde çok geçti, yirmi iki yaşındaydım. Beni çok heyecanlandıran,
ancak şu an anımsamadığım büyük oyuncu Maria Casarès’in oynadığı bir oyun seyrettim. Beni
çok etkilemişti. Hemen yazmaya koyuldum. Gorki’nin Enfance (Çocukluğum) adlı yapıtından
hareketle bir oyun yazdım ve arkadaşlarla sahneye koydum”. Strasbourg’taydı, Hubert Gignoux
oyunu gördü ve bana TNS’ye girmeyi teklif etti”.** İşte Koltès‘in oyun yazma serüveni böyle
başlar. Yazdığı oyunları komedyen öğrencilerle sahneler; sekiz yıl boyunca oyunlarından hiçbiri
gerçek bir tiyatroda oynanmaz. Profesyonel olarak sahnelenen ilk oyunu 1977 yılında yazdığı La
nuit juste avant les forêts’dir (Ormanlardan hemen önceki gece). On yılda, on oyun yazar. Gen*Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü,
**Koltès, Bernard-Marie, Une part de ma vie, Paris, Editions de minuit, 1999 s. 9.
33