Deurroosters serie 24-S1 Grilles de porte série 24-S1

Transcription

Deurroosters serie 24-S1 Grilles de porte série 24-S1
Deurroosters serie 24-S1
Grilles de porte série 24-S1
Omschrijving
24-S1: deurrooster in aluminium met tegenkader en
met schroefbevestiging.
24-S2: deurrooster in aluminium zonder tegenkader en
met schroefbevestiging.
Afwerking
24-S1/2: standaard naturel geanodiseerd
Andere kleuren op aanvraag.
Maatvoering
De gatmaat van het rooster komt overeen met de
nominale maat -5mm, zo maakt U voor de montage
van een rooster 500*300 een sparing van 495*295.
Description
24-S1: grille de porte en aluminium avec contre-cadre;
montage avec vis apparentes.
24-S2: grille de porte en aluminium sans contre-cadre;
montage avec vis apparentes.
Finition
24-S1/2: standard, anodisé naturel.
Autres couleurs sur demande.
Dimensions
Le jour de la grille correspond avec la dimension
nominale de la grille -5 mm. Par exemple: pour une grille
500*300, il faut une ouverture de 495*295.
24-S1
24
S1
S2
LxH
Serie 24: aluminium deurrooster
S1: met tegenkader
S2: zonder tegenkader
Lengte in mm x hoogte in mm
24-S2
24
S1
S2
LxH
Série 24: grille de porte en aluminium
S1: avec contre-cadre
S2: sans contre-cadre
Longueur en mm x hauteur en mm
Snelselectietabel (deurrooster)
Tableau de sélection (grille de porte)
Types: 24-S1, 24-S2
Vk = Effectieve snelheid in m/s
Vitesse effective en m/s
Ps = Drukverlies in Pa
Perte de charge en Pa
Ak = Effectief oppervlak
Surface effective
- Deze selectiegrafieken zijn gebaseerd op laboratoriumtesten volgens
ISO5219 (UNE 100.710).
- Ces données sont basées sur des essais de laboratoire suivant normes
ISO5219 (UNE100.710).