Kom op vakantie

Transcription

Kom op vakantie
e
ti
n
a
k
a
v
p
o
Kom
!
t
a
a
r
t
maandag 30
s
e
j
juni
in
tem vrijdag 4
juli
Wat en wanneer?
Centrum
l
a
ia
ch
ro
a
P
t
e
h
t
rd
rijdag 4 juli wo
v
t
to
i
n
ju
0
3
g
a
dijs voor
d
ra
n
a
a
p
n
e
e
Van ma
t
to
d
rm
o
traat omgev
rs
o
o
M
e
D
r
te
k
o
t activiteiten
D
a
w
l
e
e
in de
h
n
e
rd
o
w
5
en 9 en 17u4
ss
tu
g
a
d
e
lk
E
.
emmen, een
n
re
zw
e
,
n
le
kind
e
ts
u
n
k
,
n
le
e
uiz, groepssp
q
n
e
e
:
nd op 3
rd
e
la
e
sa
is
p
n
a
lo
P
rg
r
o
a
a
ge
n
p
a
st
en zelfs een uit
st
e
fe
t
o
ro
g
n
e
e
t,
zoektoch
juli!
Wie zijn we?
Kazou, de jeugddienst van CM
Wanneer?
8u15 en
n
e
s
s
u
t
li
ju
4
t
o
Van 30 juni t
op 3 juli)
p
ta
s
it
u
le
ia
c
e
17u45 (sp
Voor wie?
Alle kinder
en van 7 to
t 12
jaar uit de
Sint-Elisab
ethwijk
Hoe inschrijven?



Elke dag gratis inschrijvingen in het Parochiaal Centrum
Heilig Hart in de Dokter de Moorstraat tussen 8u15 en 9u
Max. 50 deelnemers
Lunch & vieruurtje zijn inbegrepen.
VRAGEN?
Meer informatie bij de Jeugddienst Kazou.
Contactpersoon: Diederik Martens
Tel: 09/ 267 53 42 — e-mail: [email protected]
s
e
c
n
a
c
a
v
e
r
Prend
dans ta rue!
d
jusq i 30
juin
u’à
4 ju
ille
t
?
s
u
o
n
s
e
m
Qui som
se
e jeunes
d
e
ic
v
r
e
s
le
Kazou,
enne
ti
é
r
h
C
é
t
li
a
de la Mutu
d’Alost
lun
Quoi et quand?
l dans le
ia
h
c
ro
a
P
e
tr
n
e
C
le
dredi 4 juillet
n
e
v
’à
u
sq
ju
in
r des enju
u
0
o
3
p
is
d
ra
a
p
Du lundi
n
u
s
n
transformé da
st
e
t
a
a
tr
rs
o
o
M
ctivités sont
e
a
D
rs
u
e
si
lu
Dokter
p
s
re
u
e
h
eures à 17u45
h
9
e
d
r
u
jo
e
u
q
a
nds mystères,
h
C
ra
g
s
e
d
fants.
r,
le
co
ri
b
,
e
jeux de group
s
le
,
iz
u
q
le
s:
e
é
d le 3 juillet!
is
n
n
la
sa
orga
p
lo
P
à
e
it
is
v
e
et même un
te
fê
e
d
n
ra
g
e
n
u
r,
e
g
na
Pour qu
i
Tous les
?
enfants
de
7 jusqu
’à 12 an
s
du quar
tier
St-Elisa
beth
Comment s’inscrire?



Chaque jour enregistrements gratuits dans le Centre Parochial dans
le Dokter de Moorstraat entre 8h15 et 9h
Max. 50 participants
Déjeuner inclus
QUESTIONS?
Contactez le service de jeunesse de Kazou.
Personne de contact: Diederik Martens
Tel: 09/ 267 53 42 — e-mail: [email protected]