tiểu sử cố hòa thượng thích minh tâm

Commentaires

Transcription

tiểu sử cố hòa thượng thích minh tâm
TIỂU SỬ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu kiêm Viện Chủ chùa Khánh
Anh Pháp Quốc.
Ngài thế danh là Lê Minh Tâm
Sinh ngày 18 tháng 1 năm 1940; nhằm ngày mồng 10 tháng 12 năm Kỷ Mão tại thôn
Thanh Lương, Xã Chí Công, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
Thân phụ Ngài thế danh là Lê Minh Quang; bán thế xuất gia với pháp hiệu là Đại Đức
Thích Minh Hữu.
Thân mẫu là bà Hồ Thị Lang pháp danh Nguyên Mỹ.
Năm 1949 Ngài xuất gia tại chùa Bửu Tích, Hòa Đa, Tỉnh Bình Thuận và được Bổn Sư
phụ cho pháp danh là Nguyên Cảnh.
Năm 1953 tu học tại Tăng Học Đường Nha Trang (Phật Học Viện Hải Đức Nha
Trang).
Năm 1956 thọ Sa Di giới và được y chỉ nơi Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền
Quang và được phú cho Pháp Tự là Viên Dung, hiệu Minh Tâm.
Năm 1961-1962 tu học tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam.
Năm 1962-1967 Giảng sư GHPGVNTN tỉnh Phú Yên và Giáo sư trung học đệ nhị cấp
trường trung học Bồ Đề Tuy Hòa, Phú Yên. Ngài là một trong những vị lãnh đạo các phong
trào đấu tranh tự do tôn giáo và nhân quyền tại tỉnh Phú Yên.
Năm 1965-1967 làm Hiệu Trưởng trường trung học Bồ Đề Nguyên Thiều, Bình Định.
Năm 1967 thọ giới Tỳ Kheo và xuất dương sang Nhật Bản du học.
Năm 1967-1968 học Nhật ngữ tại trường Kokksai ở Tokyo.
Năm 1968-1973 học xong chương trình hậu đại học tại Đại Học Risso (Lập Chánh)
ngành triết học Phật Giáo, Tokyo.
Từ năm 1968 đến năm 1973 Ngài làm Chi Bộ Trưởng Chi Bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt
Nam Thống Nhất tại Nhật.
Sau hiệp định Paris ký kết vào đầu năm 1973, Ngài vâng lệnh Hòa Thượng Thích
Huyền Quang, Tổng Thư Ký GHPGVNTN, sang Pháp để hoạt động với Hòa Thượng Thích
Nhất Hạnh.
Năm 1974 sáng lập Niệm Phật Đường Khánh Anh tại Arcueil, Pháp.
Năm 1977 chùa Khánh Anh chính thức được dời về trụ sở mới ở đường Henri Barbusse
vùng Bagneux, phụ cận của Paris.
Ngày 19 tháng 2 năm 1979 lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Khánh Anh ở Bagneux.
Năm 1983 nhân Đại Giới Đàn Thiện Hòa được tổ chức tại Phật Học Viện Quốc Tế Hoa
Kỳ, Ngài được tấn phong lên hàng Giáo Phẩm Thượng Tọa.
Ngày 18 tháng 6 năm 1995 lễ đặt đá xây dựng chùa Khánh Anh mới tại Evry.
Năm 1999 Ngài được Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu tấn phong
lên hàng giáo phẩm Hòa Thượng tại Na Uy.
Ngày 8 tháng 7 năm 2011 tại thủ đô Columbo, Tích Lan, Ngài được Hội Đồng Tăng
Già và chính quyền Tích Lan phát phần thưởng danh dự cao qúy của Quốc Gia cho những
người có công mang Phật pháp đến các xứ Âu Mỹ.
Từ năm 2006 đến nay, Ngài là Phó Chủ Tịch của Hội Đồng Tăng Già Thế Giới
(WBSC); trụ sở đặt tại Đài Loan.
Nhiệm kỳ hiện tại của năm 2013 nầy, Ngài là Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tối Cao
Phật Giáo tại Pháp.
Ngài là người có công sáng lập ra Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu,
Ngài là vị khai sáng và lãnh đạo Phật giáo Việt Nam các quốc gia tại Âu Châu.
Ngài cũng là người chủ xướng phong trào học Phật của chư Tăng Ni và Phật tử tại gia
qua các Khóa Tu Học Phật Pháp tại chùa Khánh Anh (5 khóa) và 25 khóa của Âu Châu.
Ngài là một hành giả tranh đấu cho nhân quyền và tự do Tôn Giáo không mệt mõi
xuyên suốt cả cuộc đời của Ngài.
Trong các Đại Giới Đàn được tổ chức tại hải ngọai như Hoa Kỳ, Úc châu, Canada, Âu
Châu… Ngài thường được cung thỉnh vào các ngôi vị như Yết Ma, Giáo Thọ A Xà Lê cũng
như Đàn Đầu Hòa Thượng.
Vào năm 2011 vừa qua Đại Giới Đàn Quảng Đức tổ chức tại chùa Thiện Minh Lyon
Pháp Quốc, Ngài được cung thỉnh vào ngôi vị Đệ Nhất Giáo Thọ.
Sau Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 25 tổ chức tại thành phố Turku, Phần Lan
Ngài đã nhập viện và các bác sĩ tại đây đã phát hiện Ngài bị bệnh tim và gan ở thời kỳ cuối;
nên Ngài đã an nhiên xả báo thân thị tịch vào lúc 9:29 phút (giờ Pháp) ngày 8 tháng 8 năm
2013; nhằm ngày mùng hai tháng 7 năm Quý Tỵ. Thế thọ 75 tuổi. Đạo Lạp 64 năm và 46
Tăng lạp.
Ngài thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 44 và Thiền Phái Liễu Quán đời thứ 10.
Nam Mô Tân Viên Tịch Tự Lâm Tế Chánh Tông Liễu Quán Pháp Phái Tứ Thập Tứ
Thế, Khai sơn Khánh Anh Tự, húy thượng Nguyên hạ Cảnh, tự Viên Dung, hiệu Minh Tâm
Giác Linh Hòa Thượng.
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu và Môn Đồ Pháp Quyến đồng phụng
soạn.

Documents pareils