:,1113 tilL1`1111

Commentaires

Transcription

:,1113 tilL1`1111
f
WILtS0t11. 11111,
U.Sbliticinl h fa- h h Ir
:,1113 tilL1'1111 1
• qinS`MITI1.1n 1111.010, JIP111.1.1it
trutpoi iuà fi ni 111u 4, 192:1
I Trri
blibtergt.njfi
Mu_ bopf
ma.nn•nn
4 -•
1923
P+REKE HILL PRESS, U17 COLESPER AVE, T3081.0N
'enir
•
•
VI lillil.ftU.i•fllii>lihit ITC
111111
2,tuj lituptfpp luutIkput lfwulitutiPLqkpnt U1P ti.‘•
111nLP "Li 'Mill illb 'ni tt` • filtu mquitImuiptulludi
d•nrIntill min dudiptutfundi tIinbautqpnt.pbt.Un' tfhp
calutut.up littiwtowlei t injub mol{ phphi lputnutprmués
unfpnrir ►ptuquipént_pbttitikpn, opuiutitt Ilkault.np
tufiritudlibpe (jeta tutfpngtwlituG gwritutittup dp lpuq
ai tupi *oubli:
1,1nujniu liGf np 2,tuj LimpiDtp houle tukultill bu
toGnp upptuquill Guitumwlifibpotil 2ntp, pninpntmer
pninp tuatiqunt ulritutfilbpn lie 111131161A potIl liptuhulantp-iltan :
Ztupli lin ubuilifif awbt trinGzitglatrint. tupi tunhlrut
Pim Pt Zw.1 1-1 wPirbP lumbn
PlIwthf PnInP
tqw2moGtulpuG jtuptuplipot.p-P.G617pp litutotumadrint.
Ira 111ml/thug litnugtml .—
ARMENIAN RED CROSS
Central Committee
P. O. Bos 77, Mad. Sq. Sta.
New York City
91LeS01,11 11117,
liStrlackPill -tehteb
2,118 LIUJITtbil HUI%
111.0401111'11P1Mt J111.111.1.1.
Isuithuplu.tuà anq
4, 1923
17H tilnqnsià blibqbainjü ifl
le ln, bold
1.1.118 II •
J....re sh... 1.3041 Ÿ • •
411 VI*
Ÿ6 g'ataLL aels
arraer. 911 .
So,rpr • iflu.
&IL ont ragot. atm par-mer Iwquel L-
earif
4.04
« yr
mg', ma en, ltie_ruirr peu g
At
fir...1«
Iras FLuertp erasuisky
k.
' am
sm.
or . of. literiall
po« ji «,
drawargu
esa i Ct
Miendl-4k
compati& ggan.. spart animal. polllaar euryLurpL rut eu.i
pordilL mirs mers r . elinea.4guls CmlotIta /t'omit,
R rit
air? ,
ne inwaimudri, 51. Jeep mplempm rue
tint,» rLre t
firt.),«dr«,«),../n«,),
5esA. L nadirs'
<nivel& er
plu. rrnÉlt-
Sêtel ULunceLinix, blalampot
S
.
V.zuqurbàL..A. ha_
281«...,e41.fiwk
ennencirgans. bnilsoten
WIJI0i1JJ
jeug_neldrper.-
einx_nsuna_pirLIE de z ti mit atubillulmni_nr e JE 4hanhc-.
sék.
•
Linéair e'
.4à1xLtu). Lx_
1l
.
tel 4, autual Lanl
ü ee Owlailaulurra.jeE
&L e
su ri aljdn y bl, i.in e xtuvnx_L i nx._
Ri Witte SUI
Zanultmuz_zurn lit ri
ri / 111à
Ur/
-enlowkuit pLœxkunifeESé.
k
norte,
hu
e laxxxxxi monncpbelArirris
kinebArbirens limium}mukaiLpfn_lblépe
riais 4writhb=
bwdw4 je, "ruai
4c
IC,
D
ni_
'aulx
b-
té e.4. j i, st xuallo.u.ibx_st ek, L ll wô
pL euetp ne.t p . ne Lpe Shp,
tk.elitnudrsixte ejeni nx.trb k e lt in e nuase
."1 1'2 1"1/ I'Ll f
4
ma.> amus ee:.
ér
1 - turwe
wtn r n r litio ge nInuli nar tem e-
ztra_Pirt_te b z winx+mèr er Sb4 ifix Rton e xt aulLinixe .
uni& tuegnLi
LIVOLUIL.
ÿ6 Zrn i. w llw b
itimeca_plentlx
Eaux klutnt Mlle te ' 1118,11m1,..r.....rp
11717171 h emelt ljusuinniqrxe 4tr i dtts winsi
Jrrtineele, neni tbetu*ohlro .y uirnxi tuoren&ne je' {Ineye
i Lmona i ne.t u xon.
E taft e m_pir,a,r
dhb.Gt ofilan i nglo
,
SIVer.11 fuelit-
ret t nL r O, neuntqeis Lll wt epix iih q eninnlenix q ittneepiLILLUIML Wb: rital,20- L P II nL ,„p„,„_.
.4nLpixmls
etindatmn plAre
pe
th re
ikllr
Leknx_ engnetreirp, ner
e I
end' orbinurne neuurqunffUl..177•••
i
—4—
S.
• aniart-#L..), onnudanisi Ly ne Sildeullq,
{weyr e Leinc aladuudt ennlIonzi ire doser ie In+ tien•it lit fienlein
nik. •4one2nipt.1. penue_Auuna
neumglanienlineksteng
nenlyali
ne
iL e2
P ..t
w re .i , w erl w
wp
"el é
wItintelit
Ar me...mn& iffœlp:
b r iimp q neL i f ilLet w J 4 nsnudnr e {f e,
P
;4 Iulo ty u
ensin ienelLens-1
Ifinnfri--•
itnite,•neldLaul. .dten i t
MolL L Ipelle
enblunsiaulni nnur JC itennesalte twtfrl. onnaufweir
sn ep.
r 1. 7 ,, armas! F P onnantenp*p L.n lunkut
el•int :
-
7.k.,,,t aLpkap
arennvanino.ne Jr nefilgeireni tn i t annuspnelie
7-A, lb
an so!nselin Lynnt. Le pin, marna guis_
skp r o-
km&w j fa Jenu%nelebesie
trennawnnt ifnuls,gnmsub. 4, influe n tunsirmanfarecnri
ttrr p4 maint» Jin 7 no ilt
nourAlnonf lonnvCile l Sét1061,
IL„rinnft.,
twist o,›, pnifineen
Jbi
1.1111 k
r.
n i ennamennit agn i nstelf, pwn.ul^,r,-
merls 4.,,,fmr .prof. nre
<wareaw gontinzonintenn:Z ie pImpnelryinot
b
sklf ht
gel, •
.
no (b
ol taie tale :
Jeni nde pwgi. Lyw. 4meg 9 .34:14}, tf. él
anàatelanalna.pbanalp npnes_bsaut. Skprolilk
4"111 emoIlsgteg_aii ty wum
li nk les 1 l' IL MIIVIS
frl EMMA/ plirifer 1241 hc tliftlI-
c.roe :
IV a rai& delMlIr
—5—
1041.
1,1•US
.
41
tdiM MIL
1,1171
L
//I Ià MILO/IV
0111 1
J
u,JLa 1 tqlt
.1 à. y n Lb guta_ bwfun e rtaup.t.ibtosi pue-,
ilbLIEbL queLlipLugna_lieua.s
1; 1 ,4641
eei
J!
/III S ift..1 LP
r
+ I
1L »M i
yr
ir
tIL in& aelDruip
S 041
0
urGrifr 'mur( wn4ufeurey
e
si.pr ot,pb
q19
•
J r:—
natlit
ire Mi
bir I ULnennl 011 III ur ft Ida FU LI"
tir
wj e
tytme
e
W
w
Lpfdw1 dIrp. L..funert Isbuané trprunimr d61 LL lnl. l SbprobPir parrenitLret fiLumb syntn&Lrue_ ire orbw-
ii. e ...„1„, bgtupintftte.
'(L O/,
Sl, ProePb Pi'V'eng "Immilwjw
LnrUP0' SM- ZuqPwri—le,
pujenthy pi fi l s Lu/boy/9e itujenwpwernil edALer pnirs nnellà, eSetti g /A, h ks, 4, i r
d-link 1.6g
i
-
i
esuege d/nuit leuLlipuigthi
fintitrenredirE <turemettnaeut thpinij Irring
Lei tiAfr Faine Ctur$&-.
ripmentruiltuLnpUrne
rift ilmenuiob.A• nL
LIALNiaplatniPbAldre utroLlit
tblIS
chrunir ull uwL
e.re 3.30—p, Ir. b•:
librienbullcuto q.uspeeptaut, bruemasfuhune_
l
ut te
/L e O`
Il inLtutuiLinnt.SPI 3
soe .
tputyrusir
enbsutu+rt-wer tuattaulillts
6
0, 4 •
/hier?
mi L 'L L
w'ti'PE
Ustwtomplinzi.eu,_ Le. p fi'd
',ILL 'den. 114 it one
euh.,
4afLuijnall q+LAuk. d e ,
W.
truc.
/d
Lw
jrf
tri4
gev
éparetwerna
kfirclà.d.
pe
l
M
neurtwitç p u4 Ij.Ij nt I1 jlLfip orlà, ---r
ea.v -em4wri1114)
sedum earn Liai Lutât'? elisearneAr-
,eue
riieLL gazs_ au> lump j, I . (ÉL parsi ppm, Lamana_p L
1.4
p 41,1 Pnlu p wj}, u1 wwlJ WJaLJl pi4L pp , "taie 24 ifib
274L p
elArnbouuy p
lm. If y pu_ averup
p,...ttugiterta. À9 éL1.11L pp atm ao—
USII
I1J
feseeLasào.. Féribl.Lpe
i
vzi,
f&p geramia !eu.- in »1, Op epan
e
reqkir
r. plu Ipso},
Log_ meerpœrpuojilok . p p
p w Tait'
lp.. s.tp, s era;
1-iLLIga,É tiapstia4L car Lieu zusolosuiu. pan 46q pnteu
.ffigtir te lut:
Lwbjû
ni. FL /Lm/. tau L Soeff
t'il tr<
so ep • sq,L i g 'IL sut p
ruFtwirltflil&1111111111k1
F4 'lita:Ir 116L
4jILid, ,
(
-
de p exrt La_ dru e
f afin n Iir
IINICIIRUM111.1
( 11
r{
«Irp
pneu pur
op
ri Fe'
gen.-#.10,
(Figera. bail", resetAwiad. ,
&Iambe ,
•
p i m...."
7
—
4-i7Le
1, pin& or J641
Agir • ,
11J wiViewieél —v-r»-.11"0,soeF
itecr...,prt,..A.,
,plerauf t.
e r h r n 7.b.irelr AI "timon —
los. ni, C ruai t r it , *m'a. ri: 7.Ircm1rp mh 7 h. ...417/PLIN't
11.-sme
...14,7„,,s& p ,,,Lfrir, sti,14,„.r
^'W^W.rg
L q 411V
p rit ns 4,r,1 qui p
iureirmr.l itre. Ire •CiS F
g,e4,
• 'T
.- feqh.00117 •
.r
rirFaffer MM ., plane& Pif W., 441riturhet, r t'Y«
— —
4,01.
Je, aunaulg Liwurb r.LbLbwjnc Ltitlle flri4sulonte
IneLpI
/VIL
aL1111I1r04116rIta PIORe:
1411 MLI1OpPInt.PLUAV
b
11.1M7ItaliaillILI7rtlen
41
&Int
mIgardILp41►
jniVOJIP or/.1w.nta
priou ni
ÉtL3- Jwu Jr
ph. *nt I1
gins_pu
JLr emenalwkLina_ Senjwp brilu opbtwitmar
s
thUS
enteu 6, 1923. 27M
.
40711 11/11 11111111111
1rwip blibeguri trt?
turip
glUIL LU II pliCiLegns_«1 IL
J
11 .50-kt s UrI wJ
r
pm-
,
i.
twi r tiertau4, 5 rrailbalt•-•
ILI, na. ksa p belli. II r/rn /uwbw (( aL L f.put
:
liure !Clip-.
laugna_kgan_1•18,.....11,1 !d/ w& Lusta_ttni StuJulli g•
auletiLd giugatigurfaaLropne.<blhe 1rL irqwmi.,•-•trIZILrlethe
,Z11111
i
1
1111pirbil h/Md?,
kwar, 9.
.
qieouut auduiLip r ou-
uit Jnvoini eqpnetillbuusp, sitf (tinufaup
ne..t.uà j tin Atkfor4b, tirm(ku
5, 1923)
h'
11117n•
1710I SlUify JwJu,,Lu .;141L111111Leei& ire
dlernidielo iptuj Ire /op
alhrr
p twile ars : h y Lite4',....1
aL
e
a r bimulewb
e
bp,,, e„ef
1, trimait', il É/ Imbu
janlenut Zwi ibutpalbp
t ph
Li_ pu-
g,,/./,.0 in ik Ui [Jr ri
n
Cm ./ wirbldpie.
h. appLen. 1 qt r wg.ilnlw e .1Lp squepunlituIncPbeell gum_lue npayease i” ilum 7 onect <w-
s
1.) LU
L ni b Lke
inp
e t re,
fb J
d... irrigua
ne
k
qw j k i t
.1auw.,, ils 1. 1 ruutad+4,11m....p Lob :
11
1ruwanu+mat 4E17 nL wif dot
.11q,
)8
ri bat ià I y•
Y
4
111IIIMpir •1 in I
• Al
...10
lituritm ni I omet...C F ILlauLirb 1111 ntiebiruLL ad.
%n.9. • (Mt na
11«,LIal
.4L p.; JI, m Itu.t...4
iLcm piL
wyna_L
z
Jiu, Pl /un ir.; w n Lpr
I. 1 L p upntntLywt tiLn,LLLau l
vnl, Le, al
In.ad st4e sip
ulbn
. I tu "rue
0"1-/. .. 6, 1923
(J„, I
fi
hd,
Q%w.n y wJwtu p nLSfbL r
t), r 011. p
nti.
0
6
fd
L..
kie p Lw—
p'pn Laue 41" oda g Zut .,
(
bp us,iee 4 ou mluser • ck«Irrirri Wvemb»Ps
4c .frnc fd w b,p .rhp
lia
rE Jar j'AL ir Lulu'? mn el
vit» yr. usflt eneb SW.lu, p
Met
ri bm4 e.
pie
8,11171_17
Abp pw ri,
:
Ly MI
.ra JU,tn irma-C
pl 1 p. J 17 fin 81(11 L 118.14—
otlq .1 19.. v.aumng Mlle 14 plI41 I SUJ711
Jn g ”.1 461, Je! Ji n pbni_wet- opbt.y.1,p nt.
Ittl I n
11111111711
,
1
—
9
•
r
—
L
5.41 L
làil.. In Fr.
1. a_ Ir. ln I' ' LUI MI Ln -
1 .,.4 1,1"„ r„.
11
p fru>.
„"rp,
Erw r dér
u p p w7wb .101.18.4111 1.7111. * .f
tille
01 .1111 1...f
L
r namuliLi d£
enlidaseq e p fGbwll rnb
re
let
•
n Free
LI
p ... f t,.
en
fl rut,
ire I if g
pb .n pn. LU>u.n J w J Ltu.
z i,,,,17,1,—*4-
•
„Llie .,-,t-
el
ulwjJwbbLpp c
gy wrn.l wJ wep« n
0 p »LU.
dr.. 7 „.fr
Lee
,
en
1, 1.
71._
,
p vrac/mal an -
pl7
p.:
?II Ip
svf niare
e
•
Q.nu.rl usJ we If pal 40.1). j11, 17111111b
r . 1 ., eIl
FIL
p treWEIL
it
r
e•
ut
purewur.rfJLwb s et)
Vlairri.fa.rrr f6wrnu cP !MIL.
P
wtw, wnL ?Me.- :EL :
Ÿ L' aleuSwS.f Lb^
ni.
rp
n«. Pa <mar. ?
ir
1IL 7
')orpin[
F pafr pJ•n q n.114 am
La. P79.firyn..PLIILILn
7 14 • r incLaw§mt
"kreere:
9
61
SoeP*- SoeF-
L
ut,
pnir•
u.b/mr L
e
mers,
ellarriri
MI
.0 mit off
r ._
Lc
ret&
1.11, ..1.1 :OMSK Le
In% pL1
l
plr.
*cul
il Ill
r
.
7 ...
.181.n7 irrnInn 011.1L4 PIE p.&
nr .1.11.1.11._ r.11.7412 0111.71311 pl
on p ne Lub-
:
neri
41e 1.14111. C
10 —
Lrc
p 4L 1 . aras cr.?
trœLn p bt
,xi ltink
4
e au mi au j eue n
:tu radie. r FIL
LbrtnsJi p Mie mour-
f pub etel f w
ra» pult nr op
be
r
t&rP ,
n lqi
01
(ksi "liner Ip Llosa j
!jun mem r na_ zAlluà rua Ir rue
l
eur. Ifrastee
kw tp
ewin g
1L.L1...1 I. mn g_ 4 FI
r^rn Lbwrl..1r..c< Ii '
•••),
utlei,
ll—pubbk
t/././S
tuiptup , antibu î 1923
,
11_1a, 4 . Ü • :
ti• «finie 1+litre
ILririv-rwymicqb elinrewt( 5, err
mem t'ami_ delituu annt.miak
«le
IV« on? on LIF tua n pli, il rra_
Ll1ns2) LenLeLmi bwJw4
r,
ktvq-
b rr "ru-
inalunri tuamildrl:
Uri n1:11 «Id LUI_ efrit SA
Sn
r La. iyan Int" «I-
brai LII ft r
• Y
• emi nip ,
• lu • 9. •
^hL Zor.,
U 11711U ' Mlle
l
à
r
^•
17
mp,o r nLiut pni_wye rr
ulwwwu uurb .1" st01.0inl. wl Jl,
r <ruwL4r hb
ir e yamcéLe. „p 44.
n rim3
p
4811.1111114 rUI IhriLteib,
wi ithr
rnwllw Lhb
11
4L
L
LU«
ulbote,e,
.r wSiuw urnne «iLr
ri "Il r fi IL III I.
•
rl
h rrhb
lrhb
an
wJu Lrl
—
11
—
qp i,„ j :
Jn-
di!, ne_r'
dl. atIdui 01088118 qat
LII
4% n
i,
aL p ELII n 114dIJI171114Iiee
jr
wu
.dyeupg,u•dauleli
* ,p
al
ÏLI.
<1./..... r .pb.
JLp poi-
:
lo4ymii/MitgLpe aboolinawe
lothobeursier gzingme
Pbslp
107t,r
11
4, r
éln7nal,r Mt
111101,711111411,01111111p111
1118 MW
07>,y
el/a./11W—
rra
1.Çtgulk
*MI
4 p.
z u, , 4,.,tabr kr..jr ea., 41.1.re *...blumdfmarlej
muai& brusrieni JC
,
n r ..1, wpa y nj u tt irils
(ZawipiLlsh)b Le_ ditaup.preb
elopou ge bt
Jognc
14f
rUener. re
I
MN
sa.alL r e, LL ornity ouriarslinstl
«zuvr itk r ,b Irm i k. 10, 1922 /7..e, 1. 1”1hmt.cZgui
rom"
N,C1» boratirrq,
I»
11
t
7l1,111
•
k g n.
ria phi,. 9. •
tipi
mnicp
MILL
ç
UlLtal4LIIISI .filiplelL .
eg• urin./f! g WS.w g wb
Irn.pisiut
r 1
J•rillaii
.1k i 4 lLrpf'
e
4«,, r >iir,reu r
dbaudaililuegin.ar
nreuLs <LmLiLlasz pnrs,pasolber ' Hitt œlnley resp.-
•
p g htb,p lepoutegul e
S OI are
ce.”-
l
nnii
veribn - aulnelq
4r
i
z w e nau.,,441,1,
— 12
op otryopelb afefo-
7, 19'M
ene-j~
t
it. ri L ié
# MI ut Nià. u d au Ln fre.2.1i1 à. r L. s
vue«. a.« EL
d «ms y iule
6
geeit
ie
te 4--4„? ..j.,
ta Lée «Al
Ity n Lie JI
zert
-:..« n14..E
* E•n•arza...... («bru deml .1.1 an-
ii...11.111«:
« I,
eu.14.11y.r2 kke 1. 1 . «.*eul. na_ .11. -
W4
w af Imer.1.1L
t kiL
IL. If LII,
E
•
«o-
eau liwiLaucr
E mu. En tel l,Lh f : !tad .,
' "rie Lee m mem ynee ymeeL
v
le «Leu *I. E
% and.« E
'u
r
,E qua m s_éle «ent r ii,ré de et
naf
?bu. Lke nt. 1
t
ofir us al «MI
•
di
pultent.1. ers_ tiLWL.Lw j *‘ «ri:Ire 1
./b4.6.1p Cwry *E aZrE.ntl. ers ctl 1rime. er
à «rd
L E» : Peu .1 y dharma«.
p l. .).
...Ln...1mq /twpLLw L boul. la_ tiaud
aw i tc re
ri ro ,:am yne_511 L valsa« *rori :
EtaAir
neLL gal.> • 4LanIrcauptur`
E ai à ami
Agonit
P • 21.. r
stee
«Am clin .1
*L snemb 4•E
r.11. ∎
tala
dal J4f
E
eus I p Ir* au us .1 if
L E*n._ ph r pl_
dg! ii r ti a mà, rir ripkim,L re : ML r *Mil(
‘
17 al lIkp tr 0.1411 ‘ ibn 17 ar p AU 4.1 11$ uslirrl y
al lisp an.pir
1; Mme? p
2
ab etn
07
Elia m EsulLme•-
E*1« j *us
; A un, nriiinirmroll,
rr
_
941 an«men« Fm 11ml :11En P
Ar rr
„te, e ,
—
13 —
n
1, 1,1.1, 5
z ai.et.
JE uval m of Lui .Ln
11
n. 1.L l.mrrrsl
1211171a
re.a.
,
41117111411 t_11117
17.1
log /III
j
1417
pis], /. 1,1 (mugi, po
ILI 17 «d 11 71,11 .
71118,11 In
L
Rte,
L ta II
71.1,7174
r d"(
É 7,17171
,.lo t 11.
n
P
urfl
4
Sal-
.wpn.
Àer
. Î.m4L j
pla•pnawb
II 117—
pan_ off+ armattli, •estrnir Swdrso-
.„ 1„...r ut
Jouit *agalewleuri:
"
▪
bleu
L !j' YU- 1111 mil. eleorpr-
'1-burslie
:
p..tares.
71_111.111
la.
JLmn j
91,1_71Ibr 1781.1.1
da. Li.
IV»
L 5 1.1,
.._pL .13 'in.. el...Aime&
I.
?mitai
r
LIA-
rà
km_•ir 1,,
ramage,
pl,
•
jit
Ott
1
`M
1.p...t r.ete,
11121 11
;
?
p..,
1711'1
r
p
brn IVIL
'II in111
7. a tu—
Jassimilià.
Cm p.7
2. Il
•
•
Ar..4 1&
te•fiere.
Ibi.h4
.."1.1;,,, ri ,, r• 07 L4 1,
it )64 dift..,..,,Çhins,
Qin Gmtriuhp limprittagrumb e tqunnqnsÙmGep~
Iftuunpairpnull, npniplimin hnn btudibit mauxi dnrintip gpntm& h>ihp
.-.
.
J.nrrn.lp
eu?
ar1
11181
11J111110
.11
$8, 11711
n .11
1711
7b4au m ms aut.
,,
aulesiv aqui
S ropp
4ffli,ye
u
L
17
et Ln? 71111111, 11.7
11171.
Llastb- LI:
— 14 —
pte7
apn:lis
rr
411111 Y ln Ill—
trbP
awinuttilPuâo
fi rerzncLow< ose li www irnLeub 'neer plIAAILLIkUS
Lp ili abL re d«..ana dd
Ltd» umbl ibe_ n-
t .n `nr L eut Ur
luo i snameaurcep iliclo
neltue dimi nairrop m
pn i
•
i nLuaupwlonals
k r wimaratosiptaule Jusm .,04: Uju aeuenulotui , ault
r
wr...npuimita i .e.. 'Zende.", Elenputb
ywc
t e L 4, ti n g l.! p w g ll w y G,n 1
j w),Ardelunt.fp
de:
elr wtt nal g eu a. de amie 12—bb
thU8 è •
onghu 7, 19:e (huile 2,
„Qauteu q uil
pwbncliilrcLbbp ka_
w
Ab.»
p Lo1..1 Zwai
bnLP
b
Ur g es ckwar r ie jembILywa_
b
ilirstimb e mit
e
.,,..4k,
hors=
giult*b Jp ..rninpulmsnnteLML rlL p9
JLb w J wu $ na. ^TL au Jp
8 L 111101
tan I II
re
b re irtrir nitau4aub
man pt elesule C
li„Luredig ifral,
untme
Sb41o1 Upir4
fi.
b . UusCuslitaisl
iforsuLzulr
'pi..• S4jbeilittr1usk
Op • 4' • QuirmtigLault
4/1,1r. UptfOr
O r b " 2..1,11 1-1
— 15
rot_ unes
en end ry Lulu 4 ad &—
—
j
wfn prj
24 r elire
ds heu i LL eer d usLu. sui& ebt .r,L !Il j 4 I là
epn i z
d PL
e l .5, L
4 Lwl.r ...peur cl•n rosir
,
q
4;;;447•111
deevelq
p<en n—
ÉLI 11.111 1,«Ipass_Pittle LL
nr
urr
,Zusjn
4 pgae--
mais alpin 4Irreyni
ri
ld 7r .3- u rr . 7 .1,
.q man..41.1, r n.L Lrg_ wcLllr IL& treentsq_al
nus fbmit
lenqruder .tere.lina_Zyura- Junte
a
— 16 —
par-

Documents pareils

POT COMMUN SUD-EST 2015 NOVES CLASSEMENT DE TOUTES

POT COMMUN SUD-EST 2015 NOVES CLASSEMENT DE TOUTES Front Row Steats Dakota Brandley Jamie Richards Tomy Ramey Mac Kenzie Porter Kyle Bennet Chris Ledoux Marie Chandler Jason Aldean

Plus en détail

TP 8: Awalé Informatique Fondamentale (IF121) 8 Décembre

TP 8: Awalé Informatique Fondamentale (IF121) 8 Décembre k­ ®$¯.¥k° f{±@²›Ng±@f9¯NgMd-´NeZb^_NeR4K ê^_Ki»bÙÛMOÚ ZIH9^gK‹Zb`{†[email protected]`K}^"F GIf(XdK[\V9^gNgMtSUKi^eZ7~0ZI^gK`9Xx ~0E¬¥kZbKf(^_RqKZ]`H9Xr`U`9MO‘af9NgfK ZIRt`{~0R4ZbS9KXOXdm[email protected]

Plus en détail