Info FMWB - BMB FMB - Belgische Motorrijdersbond

Commentaires

Transcription

Info FMWB - BMB FMB - Belgische Motorrijdersbond
www.fmb-bmb.be
Belgique - België
P.P.
1040 Bruxelles 4
1/4043
afgiftekantoor
Brussel 4
nr. 6 - juni
2003
juin - n° 6
Enduro te Gembloux
Enduro à Gembloux
Op 27 april 2003 stond de
vierde manche van het Belgisch Kampioenschap Enduro
op het programma. De organiserende club, MC Les Faisans, leverde een buitengewoon schitterende organisatie af en wist zelfs Joël Smets
aan de start te krijgen. Joël’s
deelname betekende werkelijk
een grote steun voor de organisator in een tijd dat het niet
goed gaat met de enduro discipline (slechts 6 organisaties
en een 200-tal vergunninghouders). Dat Joël ervan genoten heeft konden we lezen
op zijn website (www.joelsmets.be) :
“Ik heb mij vandaag ongelooflijk
geamuseerd daar in Gembloux.
Een ganse dag off-road motorrijden, dat is kermis voor Smetske !! Bovendien zat het weer
mee, veel dreiging maar omzeggens geen regen gezien. Om
10u00 vertrekken, om 16u30 aankomen en alleen halt houden
om zowel man als machine van brandstof te voorzien, zo ziet in
grote lijnen een dagje enduro eruit. Het resultaat voor de verandering ondergeschikt aan het amusement, keitof !
Maar mezelf kennende probeer ik natuurlijk steeds zo goed mogelijk voor de dag te komen. De eerste wedstrijdhelft liep het
nog niet echt vlot omdat ik vooral moest wennen aan de verplichte endurobanden. In de loop van de namiddag groeide het
vertrouwen alsook het plezier en heb ik de wedstrijd zelfs winnend kunnen afsluiten ! Mooi meegenomen.”
Le 27 avril dernier, la quatrième manche du Championnat
de Belgique d’Enduro était au
programme. Le club organisateur, MC Les Faisans, a réalisé
une organisation exceptionelle et a même réussi à convaincre Joël Smets de se présenter
au départ. La participation de
Joel était vraiment d’un grand
soutien pour l’organisateur
dans une période où la discipline enduro ne va pas bien
(seulement 6 organisations et
environ 200 licenciés). Sur le
site internet de Joël (www.
joelsmets.be) on a pu lire qu’il
en a profité un maximum :
“ Aujourd’hui je me suis très bien
amusé à Gembloux. Toute la
journée de l’off-road, c’est la kermesse pour Smetske !! Le temps
était favorable, beaucoup de nuages mais presque pas de pluie.
Partir à 10h00 et arriver à 16h30 et seulement s’arrêter pour
faire le plein (homme et machine), voici les grandes lignes d’ une
journée d’enduro. Le résultat est cette fois ci moins important
que l’amusement, génial !
Mais j’essaie bien sûr, comme toujours, d’obtenir le meilleur résultat. La première partie de la course n’était pas terrible de ma
part et je devais surtout m’ habituer aux pneus enduro obligatoires. Dans le courant de l’après-midi j’avais de plus en plus de
confiance et j’ai même réussi à terminer premier !”
Officieel orgaan van de BELGISCHE MOTORRIJDERSBOND
MAANDBLAD Uitgegeven door de B.M.B.
Leuvensesteenweg 550/b7, 1030 Brussel
Fortis : 210-0443401-66
Verantwoordelijke uitgever : Claude Danis
Drukkerij : Jan Van Eetvelde, Deeskensveld 9, 9451 Kerksken
Redactie : Stijn Rentmeesters
Secretariaat :Tel.: 02/736.53.97 - Fax : 02/732.01.28
E-mail : [email protected]
Internet : www.fmb-bmb.be
Verzekeringen AON B.M.B. :Tel. : 02/734.17.20 - Fax : 02/730.98.95
Organe officiel de la FEDERATION MOTOCYCLISTE DE BELGIQUE
MENSUEL Edité par la F.M.B.
Chaussée de Louvain 550/b7, 1030 Bruxelles
Fortis : 210-0443401-66
Editeur responsable : Claude Danis
Imprimerie : Jan Van Eetvelde, Deeskensveld 9, 9451 Kerksken
Rédaction : Stijn Rentmeesters
Secrétariat :Tél.: 02/736.53.97 - Fax : 02/732.01.28
E-mail : [email protected]
Internet : www.fmb-bmb.be
Assurances AON F.M.B : Tél. : 02/734.17.20 - Fax : 02/730.98.95
Info
Nationaal nieuws
BMB Kalenderwijzigingen
Afgelastingen :
◆ De snelheidswedstrijd PROMO VARIO
(pocketbike, cyclo’s, scooters & Minimoto), georganiseerd door Kart & Bike
Events op 11/05/2003 in Amay werd afgelast.
◆ MC Retinne deelde ons de afgelasting
mee van de Internationale Motorcross
wedstrijd in Retinne op 15/06/2003.
◆ De Internationale Motorcross wedstrijd in Thuin op 08/06/2003 werd afgelast.
Nieuwe wedstrijden :
◆ Supermoto wedstrijd (Belgisch Kampioenschap) op 23-24/08/2003 georganiseerd door MCC Mouscron in Moeskroen. (datum onder voorbehoud).
◆ Europese snelheidswedstrijd in Zolder
op 19-20/07/2003 georganiseerd door
M.E.T. De klassen voorzien op het programma : Open Belgisch en Open Nederlands Kampioenschap : FIM 125, FIM
250, Supersport, Zijspannen; Open Nederlands Kampioenschap : Superstock;
Merkencups :Yamaha R6 Cup, Kawasaki
Cup - Meer info :
M.E.T. - Hans van de Ven
Tel. : 014/13.35.81 - Fax : 014/23.35.82
Datumwijziging :
◆ De trialwedstrijd voorzien op 25 mei
2003 in Ougrée, georganiseerd door
C.M.O.T., zal plaatsvinden op 05/10/
2003.
Plaatswijziging :
◆ De ‘Promo Vario’ snelheidswedstrijd
voorzien op 24-25/05 /2003 ging niet
door in Sint-Truiden maar wel in Brugge.
Opgelet : de wedstrijd MOTO CLASSIC
in Jéhonville zal plaatsvinden gedurende
3 dagen: 22-23-24/08/2003 !
Declassering wedstrijd Mettet
De wedstrijdleider van de Grand Trophy
van Mettet (26-27/04/2003) heeft beslist
onderstaande rijders te declasseren wegen het niet respecteren van het punt
6.16 van het snelheidsreglement 2003 betreffende het gebruik van de transponders.Tekst van artikel 06.16 : “De tijdopname van de manifestaties op circuit, met
uitzondering van de wedstrijden “PROMO VARIO” en “OUDE MOTOREN” zal
worden gedaan via een elektronisch systeem dat de passages van de rijders registreert op basis van het gebruik van
“TRANSPONDERS”. Het is de verantwoordelijkheid van de rijder om zich op
de piste te begeven, zowel tijdens de oefeningen als tijdens de wedstrijden, met
een motorfiets uitgerust met een transponder. Deze moet door hem bij de BMB
zijn aangekocht of ter plaatse gehuurd bij
het BMB Tijdopname College in perfecte
staat (volledig opgeladen). De doorverkoop van transponders tussen rijders onderling is verboden.”
Lijst van de betrokken rijders : 1) DE PEKER Jan (Yamaha cup n°111) gedeklasseerd van de 22ste plaats in de Yamaha R6
CUP; 2) VERSCHUEREN Vinçent (Kawasaki n°30) gedeklasseerd van de 7de plaats
in de Kawasaki CUP; 3) THUY Kenny (Kawasaki n°18) gedeklasseerd van de 9de
plaats in de Kawasaki CUP; 4) VAN ACHTER Willem (Supersport n°56) gedeklasseerd van de 11de plaats; 5) JACOBS
Hans (Kawasaki n°133) gedeklasseerd van
de 19de plaats in de Kawasaki CUP; 6) LECLERC Regis (125cc n°24).
Verhuur transponders in de snelheid
De piloot huurt zijn transponder tijdens
elke wedstrijd aan de prijs van 25 euro bij
2 afgevaardigden van het college voor tijdopname hiertoe aangeduid. De renner die
een transponder huurt is verantwoordelijk voor zijn transponder en het goede
gebruik hiervan (vernietiging mogelijk bij
een val).
De rijders die hun gehuurde transponder
niet onmiddellijk na de wedstrijd inleveren
zullen voor de eerstvolgende wedstrijd op
de BMB kalender een boete van 20 euro
moeten betalen op het ogenblik van de
overhandiging van de transponder.
Indien de transponder niet wordt ingeleverd tijdens deze eerstvolgende wedstrijd
zal de rijder per bijkomende wedstrijd 20
euro extra moeten betalen (na 2 wedstrijden : 40 euro, na 3 wedstrijden 60 euro,
enz…)
De BMB verantwoordelijken voor de verhuur van de transponders kan u bereiken
op volgend adres : Julia Rombaux - Route
de Ramecroix 11 - 7640 ANTOING;Tel. &
Fax : 069/44.15.90.
Addendum Technisch Reglement Snelheid : Serie & Stock 600 2003
Artikel 7.5 - Toevoeging van een punt 13 :
Voor de motorfietsen van het model
2003 Yamaha R6 is de verwijdering van
het anti-terugslag klepsysteem (plaat), gekalibreerde opening voor de tankpistolen
loodvrije brandstof, dat zich ongeveer 1,5
cm onder de tankstop van het benzinereservoir bevindt, toegelaten.
Addendum Reglement Snelheid 2003
“Speciale” vergunning :
De “Speciale” vergunningen worden per
klasse uitgeschreven aan rijders in de klasse POCKET BIKE, CYCLO Gr I, CYCLO
Gr II, 50 cc, Scooter, “MINI MOTO 4
TAKT” en “MOTO CLASSIC”. De klassen
POCKET BIKE, CYCLOS, 50 cc, Scooter
en “MINI MOTO 4 TAKT” zijn uitsluitend
voorbehouden aan de JUNIOR rijders. De
klasse “MOTO CLASSIC” is toegankelijk
voor alle rijders. Het recht om deel te nemen in deze 4 klassen en eveneens aan de
klimwedstrijden/sprint met Quads, kan
ook bekomen worden met een ééndagsvergunning die de dag zelf ter plaatse uitgeschreven wordt, mits :
◆ betaling van het bedrag voorzien
door hetzij de VMBB, hetzij de
FMWB volgens de club waarbij de
rijder is aangesloten
◆ het ondergaan van een medisch onderzoek identiek aan dat van de jaarvergunninghouders (medisch onderzoek
vereist voor de deelname aan een
tweede wedstrijd op het jaarlijks kalender), (zie art.4.1.3)
◆ voorlegging van het bewijs van aansluiting bij een club erkend door de FMWB
of de VMBB. Het recht om deel te nemen met een eendagsvergunning is
eveneens toegelaten aan de Interrijders.
Om in het klassement opgenomen te
worden voor het bekomen van de titel
Belgisch Kampioen of Beste Rijder worden enkel rijders opgenomen die houder
zijn van een “Speciale” vergunning voor
het hele jaar, zoals het artikel 11.12 het
voorziet.
Addenda reglement enduro 2003
Artikel 04.04 – punt c. De huidige tekst
FMB - BMB newsletter • juni 2003 juin • p. 2
moet worden vervangen door : “De banden type cross zijn verboden.”
Artikel 04/10 - toevoegen : “Een BMB afgevaardigde, vergezeld van een lid van de
organiserende club, zal daags voor de
wedstrijd een verkenning doen van het
parkoers.”
Zes Dagen Enduro
De rijders die wensen deel te nemen aan
de Zes Dagen Enduro 2003 (Fortaleza –
Brazilië) van 3 tot 8 november 2003 worden verzocht hun schriftelijke kandidatuur op het BMB secretariaat in te dienen
tegen 10 juli 2003.
Motorcross der Naties
Een groot aantal Belgische motorclubs
ontvingen een briefje van Circuit Zolder,
waarin werd aangegeven dat ze een promopakket van de Motocross of Nations
kunnen bekomen. In dit pakket zitten posters, stickers en folders waarmee ze hun
clubhuis, auto’s en families kunnen aankleden. Clubs die nog geen briefje ontvingen,
kunnen het materiaal aanvragen via [email protected], of een briefje
sturen naar : Motocross of Nations, Circuit Zolder,Terlaemen 30, 3550 HeusdenZolder, of via fax op 011 85 88 93.
Sinds kort kun je terecht op een gloednieuwe website, volledig in de huisstijl van
de Motocross of Nations. Het systeem :
eerst race je naar de vertrouwde website
www.circuit-zolder.be, op de homepage
klik je het logo van de Motocross of Nations aan, en je crosst meteen door naar
de nieuwe site ! Naast nuttige informatie,
plannetje van het parcours, routebeschrijving, ... worden ook de overcross-nieuwtjes geplaatst, zodat men via de website
op de hoogte kan blijven. Je kan trouwens
weldra ook je tickets online bestellen.
Shake party’s
Als radio aangesloten bij de MaevaFM
groep sponsort radiopros sportieve verenigingen door het geven van gratis shake
party’s met uitleg over gezonde voeding
en voedingsupplementen. Ook energieproducten en prestatieverbeteraars komen aan bod. Het gaat enkel om volledig
gezonde middelen op basis van planten, vitamines en mineralen ! Een tweede en extra mogelijkheid is een financiële steun
i.s.m. de partner in business. Hoe verloopt
zo’n gratis party ? Uw club nodigt leden,
vrienden, sympathisanten uit. Radiopros
komt uitleg geven rond gezonde voeding
met mogelijk een bekende sportgast die
de producten zelf gebruikt en ervaringsdeskundige is. Alle aanwezigen krijgen bij
het binnenkomen een heerlijk warm kruidendrankje aangeboden.
Meer info : [email protected]
Motorcross trainingsweekend
Op zaterdag 21juni van 9 tot 17 uur en
zondag 22 juni van 10 tot 17 uur kunnen
de motorcross piloten trainen op het circuit de Molenbergen te Wuustwezel. De
prijs voor één dag bedraagt 15 Euro, voor
twee dagen betaalt men 20 Euro, kamperen is mogelijk. Op zaterdagavond is er
een barbecue en om 19 uur een optreden
van de country-groep Nevada. Een unieke
kans om te rijden op de Molenbergen!
Info : AMC Wuustwezel - Frank van Hoydonck – Tel.: 03/887.73.30
Fax: 03/669.74.28; E-mail : [email protected]
Nouvelles nationales
Déclassements épreuve de Mettet
Le Directeur d’épreuve au Grand Trophy
de Mettet (26-27/04/2003) a décidé de
déclasser les coureurs repris ci-dessous,
pour non-respect du point 6.16 du règlement courses sur route 2003 concernant
l’utilisation des transpondeurs. Texte de
l’article 06.16.: “Le Chronométrage des
manifestations en circuit, à l’exception des
épreuves “PROMO VARIO” et “MOTO
CLASSIC” s’effectue à l’aide d’un système
électronique d’enregistrement des passages des coureurs basé sur l’utilisation de
“TRANSPONDEURS”. C’est la responsabilité du coureur d’entrer en piste tant
lors des essais que pour la course avec
une moto équipée d’un transpondeur
acheté par lui à la F.M.B. ou loué sur place
auprès du collège de chronométrage
F.M.B., en parfait ordre de fonctionnement
(dûment chargé). La revente de transpondeurs entre coureurs est interdite.”
Liste des coureurs concernés : 1) DE PEKER Jan ( Yamaha cup n°111) déclassé de
la 22ème place en Yamaha R6 CUP; 2)
VERSCHUEREN Vinçent (Kawasaki n°30)
déclassé de la 7 ème place en Kawasaki
CUP ; 3) THUY Kenny ( Kawasaki n°18)
déclassé de la 9 ème place en Kawasaki
CUP; 4) VAN ACHTER Willem (Supersport n°56) déclassé de la 11ème place; 5)
JACOBS Hans (Kawasaki n°133) déclassé
de la 19ème place en Kawasaki CUP; 6)
LECLERC Regis (125cc n°24).
Location des transpondeurs en Courses sur Route
Le coureur loue son transpondeur à chaque course au prix de 25 euro auprès des
deux délégués du collège pour le chro-
nométrage spécialement désignés à cet
effet. Le coureur qui loue un transpondeur en est responsable durant son utilisation lors d’une manifestation et du bon
usage qui en est fait (destruction possible
en cas de chute). Les coureurs qui ne rendent pas le transpondeur qu’ils ont loué
directement après la course le jour de la
manifestation, devront payer, lors de la remise du transpondeur à la prochaine épreuve du calendrier FMB, une amende de
20 euro.
Si le transpondeur n’est pas remis à l’épreuve suivante, les coureurs devront
payer 20 euro supplémentaires pour chaque épreuve suivante du calendrier FMB
(à la 2ème épreuve 40 euro, à la 3ème épreuve 60 euro, etc…)
Les responsables FMB pour la location
des transpondeurs peuvent être contactés à l’adresse suivante : Julia Rombaux
- Route de Ramecroix 11 - 7640 ANTOING;Tel. & Fax : 069/44.15.90.
Addendum Reglement Technique
Courses sur Route : Serie & Stock 600
2003
Article 7.5 - Ajout d’un point 13 : Pour les
motos du modèle 2003 Yamaha R6 l’enlèvement de la tôle anti-retour calibrée
pour les pistolets essence sans plomb situé environ 1,5 cm en desous de l’orifice
de remplissage est autorisé.
Addendum Reglement Courses sur
Route 2003
01.4. Licences “Spéciales”.
Des licences “spéciales” sont attribuées par
classe aux coureurs des classes POCKET
BIKE, CYCLO Gr. 1, CYCLO Gr. 2, 50cc,
SCOOTER, “MINI MOTO 4 TEMPS” et
“MOTO CLASSIC”. Les classes POCKET
BIKE, CYCLO, 50cc, SCOOTER et “MINI
MOTO 4 TEMPS” sont réservées exclusivement aux coureurs Juniors. La classe “MOTO CLASSIC” est accessible à tout coureur. Le droit de concourir dans ces classes,
ainsi qu’en “course de côte / sprint” avec
des quads, peut s’obtenir également par des
autorisations de départ valables pour une
seule manifestation et délivrées sur place le
jour de l’épreuve, moyennant :
◆ paiement du montant prévu soit
par la FMWB soit par la VMBB
suivant le club auprès duquel le
coureur est affilié.
◆ passage d’un examen médical préalable
identique à celui des licenciés à l’année
(examen médical exigé avant la participation à une 2ème épreuve du calendrier annuel) (voir art. 4.1.3).
◆ présentation de la preuve de l’affiliation
à un club reconnu par la F.M.W.B. ou la
V.M.B.B.
Ces autorisations valables pour une seule
manifestation peuvent être sollicitées aussi par des coureurs “INTER”.
Toutefois, la participation aux classements
pour l’attribution des titres de Champion
de Belgique ou de Meilleur Pilote est réservée aux coureurs détenteurs d’une licence “spéciale” à l’année sans préjudice
des dispositions prévues à l’article 11.12.
Addenda au règlement enduro 2003
Article 04.04 – point c. Le texte actuel
doit être remplacé par : “Les pneus type
cross sont interdits.”
Article 04/10 - ajouter :“Un délégué FMB,
accompagné d’un membre du club organi-
FMB - BMB newsletter • juni 2002 juin • p. 3
sateur, fera une reconnaissance du parcours la vieille de l’épreuve.”
Six Jours Enduro (ISDE)
Les coureurs qui souhaitent particper aux
Six Jours d’Enduro 2003 (Fortaleza – Brésil) du 3 au 8 novembre 2003 sont priés
d’introduire leur candidature écrite au secrétariat FMB pour le 10 juillet 2003 au
plus tard.
Motocross des Nations
Un grand nombre de clubs motocyclistes
belges ont reçu une lettre du Circuit de
Zolder dans laquelle est expliquée qu’ils
peuvent obtenir un paquet promotionnel
du Motocross des Nations. Dans ce paquet il y a des posters, autocollants et
brochures pour décorer le local du club,
les voitures, … Les clubs qui n’ont pas
encore reçu la lettre peuvent demander
le matériel via [email protected] ou envoyer une lettre au : Motocross of Nations, Circuit Zolder, Terlaemen 30, 3550 Heusden-Zolder, ou par fax
au nr. 011 85 88 93.
Depuis peu le nouveau site internet, dans le
style du Motocross des Nations, est online.
Le système : tout d’abord tu surfes vers le
site habituel : www.circuit-zolder.be. Sur le
page d’acceuil tu cliques sur le logo du Motocross des Nations et tu vas directement
vers notre nouveau site. On y trouve non
seulement les informations utiles, le plan du
circuit, l’accès, … mais les dernières nouvelles y sont également publiées pour qu’on
puisse rester au courant via le site internet.
Bientôt il y aura la possibilité de commander les tickets online.
Shake party’s
En tant que membre du groupe radio MaevaFM, radiopros sponsorise des clubs
sportifs via l’organisation de ‘shake party’s” lors desquelles des explications concernant la nourriture saine et les suppléments de nourriture sont fournies. Des
produits énergétiques et améliorateurs
de performances y seront également présentés. Il s’agît uniquement de produits
sains à base des plantes, vitamines et
minéraux ! Une deuxième possibilité concerne l’aide financière en accord avec notre partenaires d’affaires. Comment se
déroule une shake party ? Votre club invite les membres, amis et sympathisants.
Nous venons donner des explications au
sujet de la nouriture saine avec éventuellement un sportif connu qui utilise lui-même
les produits et qui est expert en la matière. Tous les présents reçoivent une boisson à l’entrée (boisson aux herbes).
Plus d’info : E-mail : [email protected]
Entraînements Motocross
Le samedi 21 juin de 09h.00 à 17h.00 et le
dimanche 22 juin de 10h.00 à 17h.00 les
coureurs de motocross pourront s’entraîner sur le circuit de Molenbergen à
Wuustwezel. Le prix pour une journée est
de 15 euros, pour les 2 jours de 20 euros.
Il y a également un camping prévu. Le samedi soir, barbecue et à partir de 19h.00
une représentation du groupe country
Nevada. Une occasion unique pour rouler
sur le circuit Molenbergen !
Info : AMC Wuustwezel - Frank van Hoydonck – Tél. : 03/887.73.30
Fax : 03/669.74.28; E-mail : [email protected]
Info
Changements au calendrier FMB
Annulations:
◆ L’épreuve de Courses sur Route PROMO VARIO (pocketbike, cyclos, scooters & Minimoto) organisée par Kart &
Bike Events le 11/05/2003 a été annulée.
◆ Le MC Retinne nous a communiqué
l’annulation de son motocross international à Retinne le 15/06/2003.
◆ Le motocross international à Thuin le
08/06/2003 est annulé.
Nouvelles épreuves :
◆ Une épreuve de Supermoto (Championnat de Belgique) les 23-24/08/2003
organisée par le MCC Mouscron à
Mouscron. (date sous réserve)
◆ Epreuve européenne de Courses sur
Route à Zolder les 19-20/07/2003 organisée par M.E.T. Les classes prévues
au programme sont : Championnat de
Belgique Open et Championnat hollandais Open : FIM 125, FIM 250, Supersport, Sidecar; Championnat hollandais
Open : Superstock; Coupes de marque :
Yamaha R6 Cup, Kawasaki Cup - Plus
d’info : M.E.T. - Hans van de Ven - Tél. :
014/13.35.81 - Fax : 014/23.35.82
Changement de date:
◆ L’épreuve de Trial prévue le 25 mai 2003
à Ougrée, organisée par le C.M.O.T., aura lieu le 05/10/2003.
Changement de lieu :
◆ L’épreuve de Courses sur Route ‘Promo Vario’ prévue les 24-25/05/2003 n’a
pas eu lieu à Saint Trond mais à Bruges.
Attention : l’épreuve de MOTO CLASSIC
à Jéhonville aura lieu sur 3 jours : 22-2324/08/2003 !
CLUBS VMBB
Info VMBB
ANTWERPEN
TEL
101 MC DE ZWALUW (Arendonk)
DE DARIES 122
103 K.A.M.C. HERENTALS
EMBLEMSESTEENWEG 53
106 K.M.C. MOL
ROGGESTRAAT 61
107 K.A.M.V. MORTSEL
FR. HUYSMANSLAAN 35/5
110 MC ROOIVELD (Westerloo)
DRIEHOEK 17
115 AMC WEELDE
GEMEENTELAAN 35
116 AMC WUUSTWEZEL
NACHTEGAALLAAN 22/C2
118 MC TOERVRIENDEN (Schoten)
WINDMOLENSTRAAT 203
119 FREEDOM RIDERS
PUTTEKENSBERG 12
120 GRENSLAND
GIERLEBAAN 123
123 MOTO CLUB LILLE
BOSKANT 118
124 MOTO ENDURANCE TROPHY vzw
LIERSEWEG 190
125 ANTWERP KARTING RACING TEAM
BOOMSESTEENWEG 952
c/o Hr. DEPROOST Ferdinand
2370 ARENDONK
HR. GERITS PETER
2560 KESSEL
c/o HR. PEELAERTS Leo
2490 BALEN
MALFROY SONJA
2620 HEMIKSEM
c/o Hr.VRINDTS Johan
2260 WESTERLO
c/o Hr.VERHOEVEN Marcel
2381 WEELDE
C/O Dhr.VAN HOYDONCK F
2630 AARTSELAAR
DHR. SELS MARC
2660 HOBOKEN
SLOOTMAEKERS RAYMOND
2275 LILLE
c/o Hr. DIERCKX FRANS
2460 TIELEN
C/O DHR. LEYSEN JOZEF
2275 LILLE
HANS VAN DE VEN
2200 HERENTALS
DE FEYTER BEN
2610 WILRIJK
LIMBURG
502 AMC BOLDERBERG
BROEDERSPAD 4/1
505 MC FREE WELLEN
PASTORIJSTRAAT 6
506 MC BERINGSE
BAEKVELDSTRAAT 4
507 AMC GENK
ZOUWSTRAAT 5
508 AMC KOERSEL
REIGERSTRAAT 19
513 MAC LOMMEL
SCHOOLSTRAAT 113
514 LOOISE MOTOKLUB (TESSENDERLO)
WILBROEK 7
516 MC LOTUSMOTOREN BILZEN
BOSCHELSTRAAT 37
519 MC MASCOTTE (Heusden)
GROTE BAMERIKLAAN 52
521 AMC MAASLAND NEEROETEREN
MUIZENDIJKSTRAAT 28
524 VZW TERLAEMEN
CONTROLETOREN,TERLAMEN 30
525 DE ZWARTE DUIVELS (Achel)
HITSVELDLAAN 8
526 ENDURO SPORT (Lommel)
SINT BERNARDUSSTRAAT 5
c/o Hr. JAEMERS Theofil
3550 HEUSDEN/ZOLDER
C/O MEVR. SANTERMANS M
3500 HASSELT
C/O DHR. CLAES TONY
3380 BUNSBEEK
c/o Hr.VANHOVE MARCEL
3600 GENK
c/o Hr.VANHEES Gustaaf
3582 BERINGEN
c/o Hr. LENAERTS Etienne
3920 LOMMEL
C/O DHR. MOONS THEO
3583 PAAL-BERINGEN
C/O DHR. NEVEN GUY
3724 VLIERMAAL
HALING LEJO
3511 KURINGEN (HASSELT)
c/o Hr. SOORS Jacky
3960 BREE
C/O MARC MARTENS
3550 HEUSDEN-ZOLDER
c/o MEVR. LENAERTS Liliane
3930 HAMONT-ACHEL
c/o Hr.VANVELTHOVEN Jaak
3920 LOMMEL
FAX
014/67.71.90
03/488.12.07 - 0
014/31.58.68
014/31.58.68
03/288.87.03
03/288.87.03
014/26.44.29
014/65.54.03
03/887.73.30
03/669.61.98
03/825.65.68
03/312.17.88
014/55.47.92
014/88.19.73
014/233581
014/233582
03/877.38.61
03/877.34.87
TEL
FAX
011/25.09.10
011/31.37.66
011/31.52.32
016/77.94.69
089/79.14.75
089/79.14.74
011/42.53.34
011/43.49.76
011/66.19.06
011/66.19.06
0479/24.88.34
012/23.10.29
012/23.10.29
011/72.44.49
011/72.44.49
089/47.17.71
089/47.17.71
011/25.05.69
011/64.72.11
011/64.01.64
VMBB : Vlaamse Motorrijdersbond van België
Tel.VMBB : 02/736.99.12 • Fax VMBB : 02/732.14.96 • e-mail :[email protected]
Open van maandag tot vrijdag : van 09u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u00
Secretariaat ook telefonisch te bereiken :
elke woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur : 0473/59.06.59.
Rekeningnummer : Fortis bank 001-3386005-05
FMB - BMB newsletter • juni 2003 juin • p. 4
c/o Hr.WOLFS JEAN-PIERRE
3730 HOESELT
C/O VAN CAMP BERENICE
3940 HECHTEL
C/O MOORS NICO
3550 HEUSDEN -ZOLDER
MARIS JOHAN
3550 HEUSDEN-ZOLDER
HAANEN KAREL
3920 LOMMEL
C/O VANHOVE MARCEL
3600 GENK
OOST-VLAANDEREN
805 KART & BIKE EVENTS
CASABLANCALAAN 15
806 MC SCHELDELAND
TULPENLAAN 19
807 VLB
BEUKENSTRAAT 2
810 BMW MOTOR CLUB VLAANDEREN
MOLENBERGSTRAAT 8A BUS 3
813 MT DIRK MARTENS VZW
HYACINTHENSTRAAT 50
C/O KATRIEN DE GROOF
3000 LEUVEN
C/O CHRISTIAAN BONNE
9180 MOERBEKE-WAAS
C/O DEFRAINE LUC
1502 LEMBEEK
SECRETARIAAT GENERAAL
9340 LEDE
JEAN WOBBEN
9300 AALST
VLAAMS BRABANT
213 KVMU LEUVEN
VAARTKOM 53
222 AMC DE TOEKOMST DWORP
KAREELVELDLAAN 12
233 R.T. CROSS 2000
TIENDESCHUURSTRAAT 38
237 V.M.C.F.
ISABELLASTRAAT 16
c/o Hr. CORBEELS JULIEN
3000 LEUVEN
c/o Hr. DEBUSSCHER Paul
1653 DWORP
J.VAN TICHELEN
1910 KAMPENHOUT
DHR. F.APPELMANS
1703 SCHEPDAAL-DILBEEK
WEST-VLAANDEREN
901 AMC HINTERLAND (Dadizele)
SPRIETSTRAAT 1
902 AMC GIJVERINKHOVE
WEEGSCHEDE 16
903 AMSC LEIELAND WERVIK
OUDE BESELARESTRAAT 230
904 KMAC MENEN
NOORDERLAAN 26
906 MOTORVRIENDEN OLYMPIA
LEEUWERIKSTRAAT 10
907 KV OSTEND MOTOR SPORT
ROZENPAD 2
908 AMC HOPPELAND POPERINGE
DEKEN DE BOLAAN 49
910 AMC EENDRACHT TORHOUT
EIKENSTRAAT 2
912 MTC ZEDELGEM
KERKSTRAAT 11
913 MC ICHTEGEM
KEIEBERGSTRAAT 109
914 MC SPEEDY (Boezinge)
Diksmuidseweg 419
VAN DURME HERWIG
8890 MOORSLEDE
c/o Hr.WULLEN Paul
8691 ALVERINGEM
C/O MR. BRUNEEL RENE
8940 WERVIK
c/o Hr.VERHALLE ALAIN
8930 MENEN
c/o Hr.VAN BOS EDDY
8730 BEERNEM
c/o Hr. BLANCKAERT Eric
8434 WESTENDE
c/o Hr.VERCRUYSSE NOEL
8970 POPERINGE
c/o Hr. DE VRIESE Maurits
8820 TORHOUT
c/o Hr.AVONDS Patrick
8210 LOPPEM
c/o Mvr JONCKHEERE Lutgarde
8480 ICHTEGEM
c/o MVR. DEMEESTER BRIGIT
8904 Boezinge
0496/03.76.67
011/73.13.55
011/53.73.57
011/53.73.57
0475/76.33.00
011/43.68.30
011/54.76.10
011/54.76.11
089/79.14.75
089/79.14.74
TEL
FAX
0477/22.44.48
016/25.02.69
09/346.84.58
09/346.84.58
02/356.14.26
053/80.81.58
053/80.81.58
053/70.47.04
053/70.47.04
TEL
FAX
016/44.54.35
02/380.32.73
016/65.10.60
02/569.56.90
02/569.16.62
TEL
FAX
051/77.23.55
051/77.23.55
058/29.96.82
058/29.90.47
056/31.13.66
056/31.13.66
056/52.01.28
050/79.10.44
050/79.10.44
058/23.90.20
058/23.90.20
057/33.45.86
057/33.45.86
050/21.10.90
050/21.10.90
050/82.57.69
051/58.89.26
057/42.37.39
VMBB : Vlaamse Motorrijdersbond van België
Tel.VMBB : 02/736.99.12 • Fax VMBB : 02/732.14.96 • e-mail :[email protected]
Open van maandag tot vrijdag : van 09u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u00
Secretariaat ook telefonisch te bereiken :
elke woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur : 0473/59.06.59.
Rekeningnummer : Fortis bank 001-3386005-05
FMB - BMB newsletter • juni 2003 juin • p. 5
Info VMBB
531 HOESELT MOTOCLUB
WAARTSTRAAT 10
533 CLUB MTC 13
CASTROPLEIN 21
537 BELGISCH SPEEDWAYCOMITE VZ
SCHOBBENBERG 59
538 AMC EVERSEL
LOCHTEMANWEG 122
539 VZW ARA
LOBERG 21
540 HORENSBERGDAM EVENTS
ZOUWSTRAAT 5
Info FMWB
Info FMWB
Raad van Beheer 2003
Michel Fiévet
Voorzitter
Joël Robert
1ste Ondervoorzitter
Jean-Claude Heuman Ondervoorzitter
Jean Patinet
Schatbewaarder
Didier Gelders
Beheerder
Alain Mathays
Beheerder
Claude Denis
Beheerder
Louis Lepersonne
Beheerder
Jean-Paul Sepult
Beheerder
Vincent Beckers
Beheerder
Laurence Dupont
Beheerder
Francis Ruth
Beheerder
Jacques Grenson
Beheerder
Géry Moreau
Beheerder
Freddy Prigneaux
Beheerder
Jean Paul Noël
Secretaris - Generaal
PA Namen
PA Henegouwen
PA Luik
PA Luik
PA Waals Brabant
PA Waals Brabant
PA Henegouwen
PA Henegouwen
PA Luik
PA Luik
PA Luik
PA Luxemburg
PA Luxemburg
PA Namen
PA Namen
De vergaderingen van de Raad van Beheer zijn voorzien op 3 juni, 2
september, 4 november en 2 december.
Milieutoelating
We herinneren de organisatoren van wedstrijden eraan om hun aanvraagdossier voor het bekomen van de toelatingen zo snel mogelijk bij
het gemeentebestuur in te dienen.
Het ‘moto’ gedeelte van het dossier is beschikbaar op de FMWB website www.fmb-bmb.be. Het Waalse Gewest biedt hulp aan om de diverse
rubrieken in te vullen op hun site: http://environnement.wallonie.be
Clubleven
MC 2000 (Henegouwen) is ontslagnemend volgens artikel 9 en 10 van
onze statuten.
Motorcross vergunningen
We herinneren aan onze rijders dat hun FMWB/BMB vergunning hen
tevens toelaat deel te nemen aan VLB, MC Lille of VMCF wedstrijden
wanneer de BMB kalender geen wedstrijd aanbiedt. Het is verboden
deel te nemen aan een wedstrijd die niet door de BMB is erkend de
dag van een FMWB-VMBB wedstrijd op straffe van sancties.
De vergunningen (en dus de verzekeringen die eraan verbonden zijn)
zijn dus niet geldig tijdens manifestaties georganiseerd door andere
liefhebbersbonden.
Verzekeringen
We herinneren eraan dat na een wedstrijdongeval (rijders of commissaris) het noodzakelijk is om aan de koersdirectie het ongevalaangifte
formulier te vragen zodat de procedure wordt versneld en het dossier
correct kan worden vervolledigd.
De procedure voor de terugstorting begint wanneer :
- het ongevalaangifte formulier volledig ingevuld naar de verzekeringsmaatschappij wordt opgestuurd
- de ongevalverslagen door de koersdirectie naar de bond worden gestuurd. Het behoort vervolgens de bond toe om deze verslagen aan de
maatschappij over te maken.
In geval van een ongeval in het buitenland dient u zo snel mogelijk naar
AIG bijstand te bellen op het nr. 32/3/253.69.16 (voor de houders van
een UEM/FIM vergunning). Het dossiernummer is vermeld op het
kaartje dat bij de internationale vergunningen is toegevoegd.
Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds met ons secretariaat contact opnemen dat u met plezier zal verder helpen.
Belangrijk : de onkosten van een ongeval moeten steeds gedragen
worden door het slachtoffer. Zoals bij elk schadegeval in België, stort
de maatschappij de aangegeven onkosten terug maar schiet zij nooit
het geld voor om de facturen te betalen. Het is dus niet nodig ons deze toe te sturen om ze aan de maatschappij over te maken, dit zou enkel tot tijdverlies leiden.
Strijd tegen doping
Alle informatie betreffende dit onderwerp (procedures, producten en
technieken, …) zijn beschikbaar op de website : www.dopage.be
Abonnement Newsletter
We herinneren u eraan dat elk lid van een commissie en/of college geabonneerd moet zijn op Newsletter. Dit officieel orgaan van de bond
wordt u aangeboden aan een voorkeurtarief van 10 EUR (i.p.v. 15).
Voor onderschrijving hebben de clubs tijdens de Algemene Vergadering in Marcinelle een aanvraagformulier ontvangen (eveneens beschikbaar op het FMWB secretariaat) speciaal opgesteld voor de leden van de commissies en colleges.We zouden u willen vragen dit formulier te gebruiken wanneer u zich abonneert. De aansluiting aan een
FMWB club is een voorwaarde voor de leden van de commissies en
colleges om te kunnen worden voorgesteld voor deze functies. De
clubstempel moet verplicht worden aangebracht op dit aanvraagformulier alvorens u het ons toezendt.
Info Youthstream
Youthstream: nieuwe promotor motorcross
Tijdens een persconferentie in Genève op 21 mei 2003 heeft de Voorzitter van de FIM, Dhr. Francesco Zerbi, aangekondigd dat Youthstream,
de firma van Giuseppe Luongo, de nieuwe promotor zal zijn van het
wereldkampioenschap Motorcross vanaf 2004. Dorna zal de rechten
behouden van het Wereldkampioenschap Supercross.
Dhr. G. Luongo heeft zijn ideeën voor de toekomst toegelicht : “Motorcross is een sport met 2 belangrijke aspecten – professionalisme en
amateurisme van organisatoren, rijders, teams, pers en bonden –
Youthstream zal zijn best doen om deze combinatie te respecteren.
Door onze ervaring weten we heel goed dat het belangrijk is om te
spreken met en te luisteren naar alle betrokken partijen – Bonden,
teams, rijders, constructeurs, organisatoren, supporters en pers.”
Dhr. Luongo heeft verklaard dat naar aanleiding van de besprekingen
met de FIM, MXMA (industrie) en andere partijen de volgende maatregelen zich opdringen om de motorcross te herlanceren en om stabiliteit en rust te brengen, :
1. Meer rechten en vrijheid verlenen aan de organisatoren voor hun
eigen publiciteit, ontvangstruimte, stands, nationale TV rechten en
het aanmaken van hun eigen Grand Prix pasjes.
2. De paddock toegankelijk maken voor de toeschouwers.
3. Teruggaan naar het traditionele systeem van 2 wedstrijden per klasse.
4. Het programma van de wedstrijden verlengen en aantrekkelijker
maken voor het publiek. Zaterdag – alle oefeningen, een reeks
125cc en een reeks 650cc. Zondag – 2 reeksen MXGP en de tweede reeks 125cc en 650cc.
5. De laatste wedstrijd op zondag om 17.00 uur eindigen, dit zal zorgen dat er meer mensen naar de wedstrijden komen.
6. Een uitgesteld TV programma realiseren van 1 uur dat ongeveer 3
of 4 uur na de wedstrijd in ‘prime time’ (21.00 uur) zal worden uit-
gezonden. Dit zal ons toelaten om een programma te maken gericht
op de show van het evenement. De productie zal in een aangepast
busje en met live systeem worden gedaan, draagbare camera’s voor
de ‘special shots’ en een on board camera. Op het einde van de
wedstrijd zal het nieuws op satelliet gebracht worden.
7. Naar het oude systeem van de Motorcross der Naties terugkeren
en de grootste nationale ploegen en supporters samenbrengen
voor het belangrijkste motorcross evenement van het jaar.
8. Een kalender opstellen van een echt Wereldkampioenschap met vele landen en overzeese Grote Prijzen. Om dit te realiseren zullen de
organisatiekosten voor een overzeese Grote Prijs worden verminderd.
9. Veel respect voor de FIM behouden, het Jurysysteem en natuurlijk
de dialoog verderzetten met de nationale bonden, MXMA en alle
andere partijen.
10.Alle nodige diensten zullen worden behouden : tijdopname met
transponders en ‘split time’, elektriciteit water, geluid in de paddock,
VIP ruimte, persruimte, permanente pasjes,‘track designer’, pitstraat
met alle bijhorende diensten, internet, …
Luongo :“Er is geen vergelijking mogelijk met de wedstrijden voor het
tijdperk AGI en DOR : veel wedstrijden werden georganiseerd op hetzelfde niveau als het lokale kampioenschap. Ik herinner me dat toen we
de 10 eerste minuten van elke wedstrijd in 1996 op Eurosport hadden
niemand het kon geloven. Het is belangrijk te herinneren aan de ontwikkeling die deze sport op een korte periode gekend heeft. Spijtig genoeg hebben we niet dezelfde markt als de Snelheid, voetbal, F1 of
wielrennen. Dit is de realiteit en om niet ontgoocheld te zijn moeten
we realistisch zijn, laten we in deze zin werken en ons best doen, dan
zal de motorcross floreren samen met alle betrokken partijen en halen we het hoogste niveau dat mogelijk is in deze sport.”
FMWB : Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique
Fax FMWB : 02/732.14.88 • Tél. FMWB : 02/736.87.07 • [email protected]
n° compte 068-2292695-30
PERMANENCE FMWB : du lundi au vendredi de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures
FMB - BMB newsletter • juni 2003 juin • p. 6
Info FMWB
SP Namur
SP Hainaut
SP Liège
SP Liège
SP Brabant Wallon
SP Brabant Wallon
SP Hainaut
SP Hainaut
SP Liège
SP Liège
SP Liège
SP Luxembourg
SP Luxembourg
SP Namur
SP Namur
Les réunions du conseil d’administration sont prévues pour : le 3 juin,
le 2 septembre, le 4 novembre et le 2 décembre 2003.
Permis environnement
Nous rappelons aux organisateurs de courses de déposer leur dossier
de demande d’autorisation le plus rapidement possible auprès de l’administration.
Le spécimen “moto” du dossier est disponible sur la page FMWB du
site www.fmb-bmb.be
La Région Wallonne propose des rubriques d’aide à la rédaction de
vos dossier sur son site : http://environnement.wallonie.be
Vie des clubs
Le MC 2000 (Hainaut) est démissionnaire en vertu des articles 9 et 10
de nos statuts.
Licences Motocross
Nous tenons à rappeler à nos pilotes que leur licence FMWB/FMB
leur permet également de participer à des courses VLB, MC Lille ou
VMCF lorsque le calendrier FMB ne propose pas de compétition. Il est
interdit de participer à une épreuve non reconnue par la FMB le jour
d’une épreuve FMWB-VMBB sous peine de sanctions.
Les licences (et donc les assurances qui y sont couplées) ne sont donc
pas valables lors de manifestations organisées par d’autres fédérations
“amateurs”.
Assurances
Lors d’un accident en course (pilote ou commissaire), nous nous rappelons qu’il est indispensable, afin d’accélérer la procédure et de compléter votre dossier correctement, de demander à la direction de
course le “formulaire de déclaration d’accident”.
La procédure de remboursement commence quand :
- le formulaire de déclaration d’accident dûment complété est envoyé
à la compagnie d’assurances
- les rapports d’accident sont transmis à la fédération par la direction
de course. Il incombe ensuite à la fédération de transmettre ces rapports à la compagnie.
En cas d’accident à l’étranger, veuillez appeler le plus rapidement possible AIG assistance au 32/3/253.69.16 (pour les détenteurs d’une licence UEM/FIM). Le numéro de dossier est inscrit sur le carton qui est
annexé aux licences internationales.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez donc pas à prendre contact avec notre secrétariat qui se fera un plaisir de vous aider
au mieux.
Important : les frais en rapport avec un accident doivent toujours être
pris en charge par la victime. Ici, comme pour tout autre sinistre en
Belgique, la compagnie rembourse les frais déclarés mais n’avance jamais les fonds pour régler les factures. Il est donc inutile de nous envoyer celles-ci pour les transmettre à la compagnie, ceci n’aurait pour
conséquence qu’une perte de temps.
Lutte contre le dopage
Toutes les informations à ce sujet (procédures, produits et techniques
interdits,…) sont disponibles sur le site www.dopage.be
Abonnement à la Newsletter
Nous nous permettons de vous rappeler que chaque membre de
commission et/ou collège doit être abonné à la Newsletter. Cet organe officiel de la fédération vous est proposé au tarif préférentiel de 10
EUR (au lieu de 15).
A cet effet, les clubs ont reçu lors de l’Assemblée Générale de Marcinelle un formulaire de demande (également disponible au secrétariat
de la FMWB) spécialement rédigé pour les membres des commissions
et collèges que nous vous saurions gré de bien vouloir utiliser lorsque
vous vous abonnez. L’affiliation à un club FMWB étant une des conditions préalables pour les membres des commissions et collèges afin de
pouvoir être proposé ou maintenu à ces postes, le cachet du club doit
obligatoirement être apposé sur ce formulaire de demande d’abonnement avant que vous ne le nous transmettiez.
Info Youthstream
Youthstream : nouveau promoteur en Motocross
Lors d’une conférence de presse à Genève le 21 mai 2003 le Président
de la FIM; Francesco Zerbi a annoncé que Youthstream, la firme de Giuseppe Luongo, sera le nouveau promoteur du championnat du monde de Motocross à partir de 2004. Dorna gardera les droits pour le
Championnat du Monde de Supercross.
M. G. Luongo a exprimé ses idées pour le futur : “Le motocross est un
sport qui est composé de 2 aspects très importants – professionalisme et amateurisme des organisateurs, coureurs, teams, presse et fédérations – Youthsteam fera son maximum pour respecter cette combinaison. Suite à notre expérience nous comprenons très bien qu’il est
important de discuter et d’écouter les idées de toutes les parties concernées – Fédérations, teams, coureurs, constructeurs, organisateurs,
supporters et presse.”
M. Luongo a déclaré que suite à des discussions avec la FIM, MXMA (industrie) et autres parties il semble que pour relancer le motocross et
pour apporter la stabilité et la paix, les mesures suivantes s’imposent :
1. Offrir plus de droits et de liberté aux organisateurs pour leur propre publicité, hospitalité, stands, droits de la TV nationale et produire
leurs propres passes de Grand Prix.
2. Ouvrir le paddock pour les spectateurs
3. Retourner vers le système traditionnel de deux courses par classe
4. Prolonger le programme des courses et le rendre plus attrayant
pour les spectateurs. Samedi – tous les essais, une course 125cc et
une course 650cc. Dimanche – 2 courses MXGP et la deuxième
manche 125cc et 650cc.
5. Terminer la dernière course le dimanche à 17h.00, ceci permettra à
plus de gens de visiter l’événement.
6. Réaliser un programme TV retardé de 1 heure qui sera émis environ 3 ou 4 heures après la course en ‘prime time’ (21h.00). Ceci
nous permettra de créer un programme consacré au show de l’événement. La production sera faite dans un car et avec un ‘live system’
afin de capter les images. Des caméras portables pour les ‘special
shots’ et un caméra ‘on-board’.A la fin de la course les informations
seront sur le satellite.
7. Retourner vers l’ancien système du Motocross des Nations et rassembler les plus grandes équipes nationales et les supporters pour
le plus grand événement de motocross de l’année.
8. Créer un calendrier d’un vrai Championnat du Monde reprenant
beaucoup de pays avec des Grand Prix outre-mer. Pour réaliser ceci les frais pour organiser un Grand Prix outre-mer seront réduits.
9. Maintenir un respect total envers la FIM, le système de Jury et bien
sûr continuer le dialogue et le partenariat avec les fédérations nationales, MXMA et toutes autres parties.
10.Tous les services nécessaires seront maintenus : chronométrage
par transpondeurs et ‘split time’, électricité, eau, sonorisation dans
le paddock, hospitalité, press office, pass permanents, ‘track designer’, voie des stands avec tous les services, internet, …
Luongo : “Les courses d’avant la période de AGI et DOR ne ressemblait en rien à ceci : beaucoup de courses étaient organisées au même
niveau que les championnats locaux. Je me rappelle les 10 premières
minutes de chaque course que nous avons eues sur Eurosport en 1996
– les gens ne pouvaient pas le croire. Il est important de se rappeler du
développement que ce sport a connu sur une période courte mais
malheureusement nous n’avons pas non plus le même marché que les
Courses sur Route, le football, la F1 ou le cyclisme. C’est la réalité et
pour ne pas décevoir nous devrons être réaliste, travailler avec ceci et
faire notre maximum – alors le motocross sera florissant pour toutes
les parties concernées et nous atteindrons le niveau le plus élévé possible pour ce sport.”
FMWB : Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique
Fax FMWB : 02/732.14.88 • Tél. FMWB : 02/736.87.07 • [email protected]
n° compte 068-2292695-30
PERMANENCE FMWB : du lundi au vendredi de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures
FMB - BMB newsletter • juni 2003 juin • p. 7
Info FMWB
Conseil d’Administration 2003
Michel Fiévet
Président
Joël Robert
1er Vice-Président
Jean-Claude Heuman Vice-Président
Jean Patinet
Trésorier
Didier Gelders
Administrateur
Alain Mathays
Administrateur
Claude Denis
Administrateur
Louis Lepersonne
Administrateur
Jean-Paul Sepult
Administrateur
Vincent Beckers
Administrateur
Laurence Dupont
Administratrice
Francis Ruth
Administrateur
Jacques Grenson
Administrateur
Géry Moreau
Administrateur
Freddy Prigneaux
Administrateur
Jean Paul Noël
Secrétaire général
Vergaderingen
Raad van Beheer van 17 maart 2003
Aanwezig
Uitvoerend Bureau : De Heren C. Danis (Voorzitter),T. Coen
(Eerste Ondervoorzitter), M. Fiévet (Ondervoorzitter)
Leden : De Heren C. Denis, J. Driessen, W. Haentjens, C. Lecomte,A. Mathays, G. Moreau, J. Patinet, P. Rietjens, J.Vanborm
Plaatsvervangers : De Heren R. Bruynooghe, D. Gelders, J.
Robert, F. Ruth, J.P. Sépult, A.Vandermaesen, J.Van Tichelen
Secetaris - Generaal : S. Rentmeesters
Verontschuldigd :
De Heren L. Delbroek (Schatbewaarder), J. Collaer (lid), M. F.
Chalmet (plaatsvervanger)
Samenstelling
Stemgerechtigde leden : C. Denis, J. Driessen,W. Haentjens,
C. Lecomte, A. Mathays, G. Moreau, J. Patinet, P. Rietjens, J.Vanborm, J.Van Tichelen
Goedkeuring verslag van de vergadering van de Raad
van Beheer van 17/02/2003
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
Informatie omtrent de lopende zaken
Grote Prijs van België motorcross 2003
De Voorzitter laat weten dat de FIM zonet een persbericht heeft
verstuurd om de Grote Prijs van België op 20 juli in Namen aan
te kondigen. Zoals reeds meegedeeld tijdens de laatste vergaderingen last AMC Eau Noire Nismes de reeks van het Belgisch
Kampioenschap Motorcross Inters voorzien op 13 juli af. Het
behoort de FMWB toe om zo snel mogelijk een organisator ter
vervanging te zoeken.
Bondsonderscheidingen
De VMBB stelt de lijst voor, voorgelegd tijdens de laatste vergadering, van de personen van de PA West-Vlaanderen voor de
toekenning van erepenningen.
Bronzen medaille :Alain Verhalle, Luke Dewitte,André Boucquez, Marc Bourgeois, Patrick Avonds, Johan Pover, Robert
Scheldeman, Johan Bouckhuyt, Luc Verbeke
Zilveren medaille : Patrick Avonds, Leon Decavel, Marc Vervloedt
Gouden medaille : Charles Lamoot, René Bruneel, Roger Vanacker
De Raad van Beheer geeft haar akkoord.
Jaarlijkse FIM conferentie : verslag
De Voorzitter deelt mee dat de belangrijkste informatie de aankondiging van FIM Voorziiter, F. Zerbi, betreft dat hij in onderhandeling is met 2 firma’s om de rechten van het Wereldkampioenschap Motorcross te verkopen. Hij liet weten dat de nationale bonden meer macht zullen bekomen in dit nieuwe contract. De onderhandelingen met Dorna Off-Road voor de overname van de rechten zijn nog aan de gang.
Wedstrijden voor nationale ploegen 2003 : managers en
budget
◆ Motorcross der Naties (België)
Manager : de benoeming van Joël Robert wordt bevestigd.
Budget : een bijkomend budget van 1000 euro wordt goedgekeurd. Het totale budget bedraagt 3000 euro. De reserve mag
worden aangesproken.
◆ Trial der Naties (Italië)
Manager : de benoeming van Francis Ruth wordt bevestigd.
Budget : een bijkomend budget van 1.500 euro wordt goedgekeurd. Het totale budget bedraagt 4.000 euro.
◆ Zes Dagen Enduro(Brazilië)
Manager : de benoeming van Philippe Borguet wordt bevestigd.
Budget : het voorziene budget van 20.000 euro wordt behouden
◆ Europees Kampioenschap Motorcross voor nationale
ploegen (Bulgarije)
Manager : de benoeming van Walter Haentjens wordt bevestigd.
Budget : dit punt wordt uitgesteld omdat het budget afhankelijk is van de deelname aan de Zijspancross der Naties.
◆ Europees Kampioenschap Zijspancross voor nationale ploegen (Nederland)
Manager : de benoeming van André Vantomme wordt bevestigd.
Budget : dit punt wordt uitgesteld omdat er niet genoeg BMB
vergunninghouders zijn om aan dit evenement deel te nemen.
De mogelijkheid tot deelname zal aan de manager gevraagd
worden.
◆ Europees Kampioenschap ‘Supermoto des Nations’
(Frankrijk)
Manager : er zijn 2 kandidaten :A.Wener en F. Kessen
Het punt wordt uitgesteld. Er zal aan de 2 kandidaten gevraagd worden een budget in te dienen opdat tijdens een volgende vergadering een beslissing kan worden genomen betreffende de benoeming van de manager en de vaststelling van
het budget.
Afgifte van een BMB kaart aan de FMWB beheerders die
geen deel uitmaken van een BMB commissie of college (op
vraag van de FMWB)
De Raad van Beheer geeft haar akkoord om een BMB kaart af
te leveren aan de beheerders van de FMWB en de VMBB die
geen deel uitmaken van een BMB orgaan.
Abonnement Newsletter aan de prijs van 10 euro voor de leden en afgevaardigden van de commissies en colleges (op
vraag van de FMWB)
Een punt ‘abonnement Newsletter’ zal op de dagorde worden
geplaatst van een volgende vergadering teneinde deze problematiek in het algemeen te behandelen (abonnementsprijs voor
de leden en afgevaardigden van de commissies en de colleges, de
vergunninghouders Motorrijden in de Vrije Tijd, de vergunninghouders sport, …)
Algemene Vergadering van 17/03/2003
Wijziging van de statuten
De Algemene Vergadering heeft volgende statutenwijzigingen goedgekeurd :
art. 15.1.12 :
“Een punt 9 toevoegen : “Het mandaat van Voorzitter van de
Nationale Commissie voor het Motorrijden in de Vrije Tijd zal
via beurtrol worden toegekend aan elkeen van de AB’s.”
Art. 15.6.4
Een punt 5 toevoegen : “De RVB bepaalt en legt de voorwaarden en criteria vast waaraan de kandidaten door de AB aangeduid als afgevaardigde van de commissies en colleges moet beantwoorden.”
Een punt 6 toevoegen :“ Elk nieuw afgevaardigde van een commissie en / of college wordt beschouwd als stagiaire voor minimum 1 jaar. De commissies / colleges mogen eventueel de stage van het eerste jaar verlengen.”
Een punt 7 toevoegen : “De benoemde voorzitters / ondervoorzitters / leden / afgevaardigden van commissies / colleges
bekomen een BMB-paspoort voor de periode van één jaar”.
Benoemingen : 1 beheerder en zijn plaatsvervanger
◆ Dhr. Julien Vanborm wordt benoemd tot beheerder als gevolg van het ontslag van Dhr. Gilbert Bruynooghe. Hij zal het
mandaat van Dhr. G. Bruynooghe beëindigen.
Dhr. Roger Bruynooghe blijft de plaatsvervanger.
FMB - BMB newsletter • juni 2003 juin • p. 10
Réunion du Conseil d’Administration du 17 mars 2003
Epreuves par équipes nationales 2003 : managers & budget
◆ Motocross des Nations (Belgique)
Manager : la nomination de Joël Robert est confirmée.
Budget : un budget supplémentaire de 1.000 euro est approuvé. Le budget total est de 3.000 euro. La réserve peut être utilisée.
Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’Administration du 17/02/2003
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
◆ Championnat d’Europe de Motocross pour équipes
nationales (Bulgarie)
Manager : la nomination de Walter Haentjens est confirmée.
Budget : ce point est reporté vu que celui-ci déprendra de la
participation au Side-car Cross des Nations.
Information sur les affaires courantes
Grand Prix de Belgique de Motocross 2003
Le Président fait savoir que la FIM vient d’envoyer le communiqué de presse annonçant le Grand Prix de Belgique le 20 juillet
à Namur. Comme déjà communiqué lors de la dernière réunion,
l’AMC Eau Noire Nismes annule la manche du Championnat de
Belgique de Motocross Inters prévue le 13 juillet. Il appartient
donc à la FMWB de chercher, le plus vite possible, un organisateur de remplacement.
Distinctions fédérales
La VMBB a présenté la liste, soumise lors de la dernière réunion,
des personnes de la SP Flandre-Occidentale pour l’attribution
des distinctions honoraires :
Médialle de bronze : Alain Verhalle, Luke Dewitte, André
Boucquez, Marc Bourgeois, Patrick Avonds, Johan Pover, Robert
Scheldeman, Johan Bouckhuyt, Luc Verbeke
Médaille d’argent : Patrick Avonds, Leon Decavel, Marc Vervloedt
Médialle d’or : Charles Lamoot, René Bruneel, Roger Vanacker
Le Conseil d’Administration donne son accord.
Conférence annuelle FIM : rapport
Le Président signale que l’information la plus importante concerne l’annonce du Président FIM, F. Zerbi, qu’il est en négociation avec 2 firmes pour revendre les droits du Championnat du
Monde de Motocross. Il a fait savoir que les fédérations nationales obtiendront plus de pouvoir dans le nouveau contrat. Les
négociations avec Dorna Off-Road pour le rachat des droits
sont encore en cours.
◆ Trial des Nations (Italie)
Manager : la nomination de Francis Ruth est confirmée.
Budget : Un budget supplémentaire de 1.500 euro est approuvé. Le budget total est de 4.000 euro.
◆ Six Jours d’Enduro (Brésil)
Manager : la nomination de Philippe Borguet est confirmée.
Budget : Le budget prévu de 20.000 euro est maintenu.
◆ Championnat d’Europe de Side-carcross pour équipes nationales (Pays-Bas)
Manager : la nomination d’ André Vantomme est confirmée.
Budget : ce point est reporté vu qu’il n’y a pas assez de licenciés FMB pour participer à cet événement. On évoquera avec
la manager la possibilité de participation.
◆ Championnat d’Europe ‘Supermoto des Nations’
(France)
Manager : il y a 2 candidats :A.Wener et F. Kessen
Le point est reporté. On demandera aux 2 candidats d’introduire un budget pour que lors d’une prochaine réunion une
décision puisse être prise concernant la nomination du manager et la fixation du budget.
Délivrance d’une Carte FMB aux administrateurs FMWB
qui ne font pas partie d’une commission ou collège FMB (à
la demande de la FMWB)
Le Conseil d’Administration donne son accord pour délivrer
une carte FMB aux administrateurs FMWB et VMBB que ne font
pas partie d’un organe de la FMB.
Abonnement Newsletter de 10 euro pour les membres et
délégués des commissions et collèges (à la demande de la
FMWB)
Un point ‘abonnement Newsletter’ sera mis à l’ordre du jour
d’une prochaine réunion afin de traiter cette problématique en
général (tarif de l’abonnement pour les membres et délégués
des commissions et collèges, licenciés Motocyclisme de Loisirs,
licenciés sportifs, …)
ASSEMBLEE GENERALE DU 17/03/2003
Modifications des statuts
L’Assemblée Générale a approuvé les modifications des statuts suivantes :
art. 15.1.12 :
Ajouter un point 9:“ Le mandat de président de la Commission
Nationale pour le Motocyclisme de Loisirs est attribué en alternance à chacune des FA”.
Ajouter un point 6: “ Tout nouveau délégué d’une commission
et/ou collège est considéré comme stagiaire pour au minimum 1
an. Les commissions peuvent éventuellement prolonger le stage
de la première année.”
Ajouter un point 7: “Les présidents/vice-présidents/membres/délégués nommés au sein des commissions/collèges obtiendront une carte d’indentité FMB pour une période d’un an.”
Nominations : 1 administrateur et son suppléant
Art. 15.6.4
Ajouter un point 5:“ Le CA détermine et fixe les conditions et
critères auxquels doivent répondre les candidats désignés par
les FA comme délégué des commissions et collèges”.
◆ M. Julien Vanborm est nommé en tant qu’administrateur suite
à la démission de M. Gilbert Bruynooghe. Il terminera le mandat de M. Bruynooghe.
M. Roger Bruynooghe reste le suppléant.
FMB - BMB newsletter • juni 2003 juin • p. 11
Réunions
Présents
Bureau Exécutif : Messieurs C. Danis (Président), T. Coen
(Premier Vice Président), M. Fiévet (Vice Président)
Membres : Messieurs C. Denis, J. Driessen,W. Haentjens, C. Lecomte, A. Mathays, G. Moreau, J. Patinet, P. Rietjens, J.Vanborm
Suppléants : Messieurs R. Bruynooghe, D. Gelders, J. Robert, F.
Ruth, J.P. Sépult, A.Vandermaesen, J.Van Tichelen
Secrétaire Général : S. Rentmeesters
Excusés :
Messieurs L. Delbroek (Trésorier), J. Collaer (membre), M. F.
Chalmet (suppléant)
Composition
Membres votants : C. Denis, J. Driessen, W. Haentjens, C. Lecomte,A. Mathays, G. Moreau, J. Patinet, P. Rietjens, J.Vanborm, J.
Van Tichelen
Toerisme • Tourisme
Nationale kalender • Calendrier National
07-08/06 Ronde 1000 km • FMB/BMB
Départ / start : “De Viertorre” – Liefkesmorestraat 4 - 8400 OOSTENDE
– 059/32.24.42
Arrivée / aankomst :“La grange” - Rue des Trois Burettes 55 – 1435 MONT
ST GUIBERT
Fléché/Bepijld : Fin de l’autoroute d’Ostende - Rond point – Einde autosnelweg Oostende – Rond punt
Droit d’inscription/Inschrijvingsrecht : 9 Euro (8 Card UEM) donnant droit
au repas à l’arrivée – geeft recht op een maaltijd bij aankomst
Inscriptions/Inschrijvingen : 07/06 : 10.00 – 14.00
Start van de rondrit/Départ de la randonnée : 07/06 : 12.00 – 14.00
Dernier retour/Laatste aankomst : 08/06 : 12.00
Randonnée/Rondrit : 1000 km.
Remise des prix/Prijsuitreiking : lors de la remise des prix nationale de tourisme – tijdens nationale prijsuitreiking toerisme
Resp./Afgev. : J.P. Sépult – 0495/24.97.65 – 04/239.26.37 (soir/’s avonds) – C.
Ceyssens - 0476/40.97.03
Dél./Afgev. : J.P. Sépult – V. Fouat – S.Tulpin
09/06
22ste Pinkstertreffen • MC Mascotte
Voir Newsletter de Mai 2003 – Zie Newsletter mei 2003.
09/06
Les Vallées Namuroises • MC Les Petits Gris
Salle ‘Les bons amis’ - Rue de Warisoulx 2 - 5080 Warisoulx
Fléché/Bepijld : E 411 - Sortie/Afrit 12 Eghezée - Sortie/Afrit 13 Champion
Droit d’inscription/Inschrijvingsrecht : 5 Euro (+ 1 boisson gratuite/gratis
drankje) - (Card UEM : 4 euro)
Inscriptions/Inschrijvingen : 8.00-15.30
Départ de la randonnée / Start van de rondrit : 8.00-12.00
Dernier retour/Laatste aankomst : 16.30
Randonnée/Rondrit : 220 km
Remise des prix/Prijsuitreiking : 17.30
Resp./Verantw. : F.Thirionnet – Tel. : 081/51.01.87 – 0477/.61.54.85
Dél./Afgev. :A. Lurkin – M. Janton
Telt voor / Compte pour : Classement du Sud
14-15/06 La Gatte d’Or • MC St. Servais
Salle Le Maillon – Place L. Severin – 5081 Bovesse
Fléché/Bepijld : E 42 - Sortie/Afrit 12 Namur Ouest – E411 - Sortie/Afrit 12
Eghezée
Droit d’inscription/Inschrijvingsrecht : 5 Euro (+ 1 boisson gratuite/gratis
drankje) - (Card UEM: 4 euro)
14/06
Inscriptions/Inschrijvingen : 9.00-17.00
Départ de la randonnée / Start van de rondrit: 9.00-14.00
Dernier retour/Laatste aankomst : 18.00
15/06
Inscriptions/Inschrijvingen : 9.00-15.00
Départ de la randonnée / Start van de rondrit : 9.00-12.00
Dernier retour/Laatste aankomst : 16.00
Randonnée/Rondrit : 225 km
Remise des prix/Prijsuitreiking : 17.00
Resp./Verantw. : Didier Lambotte – Tel. : 0498/84.49.64
Dél./Afgev. : J. Forseilles – A. Procès
Telt voor / Compte pour : Challenge du Sud
21-22/06 11de Dirk Martensrondrit • MT Dirk Martens
AFGELAST - ANNULEE
21-22/06 33ste Nationaal Treffen • AMC Koersel
Gildezaal – Gildestraat - Koersel
Fléché/Bepijld : à partir / vanaf de Koersel centrum / centre + routes
d’accès - toegangswegen
Droit d’inscription/Inschrijvingsrecht : 4 Euro (+1 boisson gratuite/1 drankje gratis)
21/06
Inscriptions/Inschrijvingen : 9.00 – 17.00
Départ de la randonnée/Start van de rondrit : 9.00 – 16.00
Dernier retour/Laatste aankomst : 19.00
22/06
Inscriptions/Inschrijvingen : 8.30 – 15.00
Départ de la Randonnée/Start van de rondrit : 8.30 – 13.00
Dernier retour/Laatste aankomst : 16.00
Randonnée/Rondrit : 160 km.
Remise des prix/Prijsuitreiking : 17.00
Resp./Verantw. : L. Schoofs :Tél. : 013/52.14.73 - 0477/41.99.91
Dél./Afgev. : L. Haling – P. Honof
29/06
6ème Randonnée des Coyotes • MC Coyotes
Quartier Général Bastin, Route de Bouillon - 6700 Arlon (Stockem)
Fléché/Bepijld : E 411 sortie / afrit 31 - N4
HERINNERING :Voor de inter punten worden enkel de officiële
documenten van het lopende jaar of kopijen in hetzelfde formaat met
een authentieke stempel in rekening gebracht voor de klassementen.
Het formaat van het officieel document is een A5. De formulieren in
het BMB boekje zijn niet geldig.Alle clubs hebben een exemplaar van
het formulier bekomen om te kopiëren.
Droit d’inscription/Inschrijvingsrecht : 5 Euro (+1 boisson gratuite/1 drankje gratis)
Inscriptions/Inschrijvingen : 09.00 – 15.00
Start van de rondrit/Départ de la randonnée : 09.00 – 12.00
Dernier retour/Laatste aankomst : 16.00
Randonnée/Rondrit : 160 km (120 km sur territoire Lux. – op Lux. grondgebied)
Remise des prix/Prijsuitreiking: 17.00
Resp./Verantw.: Riguelle Philippe – 063/23.35.10
Dél./Afgev.: S.Tulpin – A.Trinteler
Compte pour/Telt voor : Challenge du Sud
05-06/07 6de Euregio Treffen • MC Lotus Motoren Bilzen
05/07: Clublokaal - Local du club - 06/07: Zaal « Onder Ons », Pastorijstraat
- 3744 Grote Spouwen - Bilzen
Fléché/Bepijld : Autostrade / Autoroute afrit/Sortie Bilzen + invalswegen /
routes d’accès
Droit d’inscription/Inschrijvingsrecht : 5 Euro (+ 1 boisson gratuite / 1
drankje gratis)
05/07
Inscriptions/Inschrijvingen : 8.30 – 18.00
Start van de rondrit/Départ de la randonnée : 8.30 – 11.30
Dernier retour/Laatste aankomst : 18.00
06/07
Inscriptions/Inschrijvingen : 7.30 – 15.00
Start van de rondrit/Départ de la randonnée : 8.00 – 11.30
Dernier retour/Laatste aankomst : 16.00
Randonnée/Rondrit : 250 km.(80 km in Nederland - Duitsland / Pays
Bas – Allemagne)
Remise des prix/Prijsuitreiking : 17.00
Resp./Verantw. : G. Neven : Tél.& Fax : 012/23.10.29 - Fastre Marc :
089/81.15.47
Dél./Afgev. : L. Haling – M. Lenaerts
Telt voor/Compte pour : PA Limburg - Open Beker van Vlaanderen
06/07
Wavre Tour • Sunday’s drivers
Salle ‘Jules Colette’ – Rue des Combattants – 1301 Bierges
Fléché/Bepijld : E 411 sortie / afrit Bierges
Droit d’inscription/Inschrijvingsrecht : 5 Euro (+1 boisson gratuite/1 drankje gratis) – 4 Euro Card UEM
Inscriptions/Inschrijvingen : 08.00 – 12.00
Start van de rondrit/Départ de la randonnée : 08.00 – 12.00
Dernier retour/Laatste aankomst : 16.00
Randonnée/Rondrit : 150 km
Remise des prix/Prijsuitreiking : 17.00
Resp./Verantw. : Sheppard Terry - 0477/35.47.01
Dél./Afgev. : B. Deweirdt
12-13/07 23ste Demervallei Treffen • MC Hoeselt
Kiezelstraat - Hoeselt (feesttent - châpiteau)
Fléché/Bepijld : invalswegen / routes d’accès
Droit d’inscription/Inschrijvingsrecht : 5 Euro (+2 boissons gratuites / 2
drankjes gratis)
12/07
Inscriptions/Inschrijvingen : 8.00 – 22.00
Start van de rondrit/Départ de la randonnée : 8.00 – 19.00
13/07
Inscriptions/Inschrijvingen : 8.00 – 15.00
Start van de rondrit/Départ de la randonnée : 8.00 – 12.00
Dernier retour/Laatste aankomst : 16.00
Randonnée/Rondrit : 150 km
Remise des prix/Prijsuitreiking : 17.00
Resp./Verantw. :Wolfs Jempi - 0496/03.76.67
Dél./Afgev. : C. Ceyssens – E.Wouters
13/07
L’Estivale 2003 • MC Molignard
Salle l’Union Warnantaise – Rue du Fond – 5537 Warnant
Fléché/Bepijld : routes d’accès - Toegangswegen
Droit d’inscription/Inschrijvingsrecht : 5 Euro (+1 boisson gratuite/1
drankje gratis) – 4 Euro Card UEM
Inscriptions/Inschrijvingen : 08.30 – 15.30
Start van de rondrit/Départ de la randonnée : 08.30 – 11.00
Dernier retour/Laatste aankomst : 16.30
Randonnée/Rondrit : 260 km
Remise des prix/Prijsuitreiking : 17.30
Resp./Verantw. J. Forseilles - Tel.: 081/46.07.31 - Fax: 081/46.03.51 0498/56.51.11
Dél./Afgev. :A. Lurkin – N. Delpire
Compte pour / Telt voor : Challenge du Sud
RAPPEL : Pour le pointage en inter, seuls les documents officiels de
l’année en cours ou copies au même format, portant un cachet authentique, sont pris en compte pour les classements.
Le format du document officiel est un A5. Les formulaires qui se trouvent dans le carnet F.M.B. ne sont pas valables.Tous les clubs ont reçu
un exemplaire du formulaire de pointage pour photocopies.
FMB - BMB newsletter • juni 2003 juin • p. 12
32. 20/06/03-22/06/03
FMS Biberenbad - Morat
SUISSE/ZWITSERLAND
690/039 6ème Int. Motorradtreffen Biberenbad
MC BÜMPLITZ - Pedrazzoli Corrado
Gummenholzweg 39 - 3173 Oberwanggen
Tel. +41 31 889 06 78 – Fax +41 31 889 06 09
[email protected]
33. 20/06/03-22/06/03
ACCR Prostredni Becva REP.
TCHEQUE/TSJECHIE
690/040 Freedom Party
MOTOKLUB MORAVA
Kulturni 1757 - 756 61 Roznov pod Radhostem
Tel. +420 60 276 93 40 – Fax +420 57 184 21 86
[email protected]
34. 20/06/03-22/06/03
FMI Aosta
ITALIE
690/041 Motoraduno Int. Delle Alpi
MC C.C.S. COGNE AOSTA - C. So Battaglione Aosta 18 11100 Aosta
Tel. +39 0165 537 890 – Fax +39 0165 537 890
35. 20/06/03-22/06/03
FMI Enna
ITALIE
690/042 4° Motoraduno Int. Provincia di Enna
MC PERGUSA - Via Pergusa 298 - 94100 Enna
Tel. +39 0935 208 48 – Fax +39 0935 208 48
[email protected]
36. 21/06/03-22/06/03
FFM Gonesse
FRANCE/FRANKRIJK
690/043 Rassemblement La Valdoisienne
AM VALDOISIENNE - M. Jean Besson
2, rue Guy de Maupassant - 95370 Montigny les Cormeilles
Tel. +33 1 39 78 81 79 – Fax +33 1 39 78 81 79
[email protected]
37. 27/06/03-29/06/03
RFME Lorca ESPAGNE/SPANJE
690/044 Mototurismo Internacional
CLUB DE MOTOCICLISMO LOS COLEGAS
C/ Pintor Munoz 25 - 30800 Lorca –Murcia
Tel. +34 968 469 291
38. 27/06/03-29/06/03
FMI Poppi
ITALIE
690/045 Motoraduno Int. Del Casentino
MC ALTO CASENTINO - Via C. Battisti 13 - 52014 Poppi
Arezzo)
Tel. +39 0575 589 241
39. 04/07/03-06/07/03
DMSB Güstrow
ALLEMAGNE/DUITSL.
690/046 Int. 2. Mecklenburger DMV Tourensporttreffen
MSV GÜSTROW E.V. IM ADMV - Strenz Nr 40 - 18276 Luessow
Tel. +49 3843 686393
40. 04/07/03-06/07/03
FMI Sondalo
ITALIE
690/047 Motoraduno Int. Stelvio International
MC STELVIO INTERNATIONAL - Via Verdi 2 - 23035
Sondalo (So)
Tel. +39 0342 802 285 – Fax +39 0342 802 285
41. 04/07/03-06/07/03
SVEMO
Bollnas
SUEDE/ZWEDEN
691/04 Halsingetraffen
BMCK - Box 1039 - 821 11 Bollnas
Tel. +46 271 552 05 – Fax +46 278 492 63
42. 06/07/03-06/07/03
KNMV Breda
PAYS-BAS/NEDERL.
690/049 18e Roadrunnerrit
MC ROADRUNNER - Postbus 106 - 4841AC Prinsenbeek
Tel. +31 76 541 4342 - [email protected]
43. 11/07/03-13/07/03
OeAMTC Steyr
AUTRICHE/OOSTENRIJK
690/050 29. Int. Motorradtreffen / Steyr
1. MOTOR-SPORT-CLUB STEYR - Neustiftgasse 17 - 4400
Steyr
Tel. +43 7252 46107 – Fax +43 7252 46107
[email protected]
44. 11/07/03-13/07/03
FMI Alessandria ITALIE
690/052 Motoraduno Int. Madonnina dei Centauri
MC MADONNINA DEI CENTAURI
C. So Roma 85 - C.P. 325 - 15100 Alessandria
Tel. +39 0131 40 664 – Fax +39 0131 251 224
www.mcmadonnina.it
45. 12/07/03-14/07/03
FFM Epernay
FRANCE/FRANKRIJK
690/054 Rassemblement
MC EPERNAY - 6 Allée De La Forêt - 51200 Epernay
Tel. +33 3 2654 3003 – Fax +33 3 2651 2749
[email protected]
46. 18/07/03-20/07/03
FMI Azzate
ITALIE
690/055 Motoraduno Int. Della Val Bossa
MC AZZATE - Via Roma 6 - 21022 Azzate (Mi)
Tel. +39 0332 419 122 – Fax +39 0332 459 404
47. 18/07/03-20/07/03
FNM Faro
PORTUGAL
690/056 XXII Concentration International de Faro
MOTO CLUBE DE FARO - Vale da Amoreira 328 A
8000-800 Faro
Tel. +351 289 823 845 – Fax +351 289 823 845
[email protected]
Résultats des concentrations • Uitslag treffens
M.T.C. ZEDELGEM – 30/03/2003 – 421 participants/deelnemers
Classements non transmis – klassementen nog niet overgemaakt.
R. CINEY M.C. – 30/03/2003 – 331 participants/deelnemers
1. M.C. Les Petits Gris; 2. M.C. Molignard; 3. M.C. Dinant; 4. The
Road Tigers; 5.A.M.C. Hoppeland Poperinge; 6. M.C. Free Wellen;
7. M.C. Athois; 8.M.T.C. 13; 9. M.C. St Servais; 10. M.C. Les Hussards.
P.A. W.Vl. / A.M.C. HINTERLAND DADIZELE – 06/04 294 participants/deelnemers
Classements non transmis - klassementen nog niet overgemaakt.
M.C. CASINO – 06/04/2003 - 242 participants/deelnemers
1. M.C.Toervrienden; 2. M.C. Les Petits Gris; 3. M.T. Dirk Martens;
4. M.C.Athois; 5. M.C. Free Wellen; 6. M.C. Rednecks; 7. M.T.C. 13;
8.A.M.C. Koersel; 9. M.C. Hoeselt; 10. M.C. Mascotte.
A.M.C. GEDINNE – 06/04/2003 - 182 participants/deelnemers
1. M.C. Les Petits Gris; 2. Dragon Bikers; 3. M.C. Molignard; 4.
M.T.C. Zedelgem; 5. R.M.U.Wavrien; 6. M.T.C.Vrijbos; 7. M.C. Dinant; 8. M.C. St Servais; 9.The Road Tigers; 10. M.C. Hoeselt.
M.C. ZEBUS - 12-13/04/2003 - 296 participants/deelnemers
1. M.T.C. Zedelgem; 2. M.C. Les Petits Gris; 3. A.M.C. Hoppeland
Poperinge; 4. M.C. St Servais; 5. M.C. Mascotte; 6. A.M.C. Koersel;
7. M.T. Dirk Martens; 7. M.C. Dinant; 9. M.C. Hoeselt; 10. K.V. Ostend M.S.
M.C. LES HUSSARDS – 13/04/2003 – 256 participants/deelnemers
1. M.C. Les Petits Gris; 2. R.M.C. Pierreux; 3. M.C. St Servais; 4.The
Road Tigers; 5. R.M.U.Wavrien; 6. M.C.Athois; 7.A.M.C. Floreffe; 8.
A.M.C. Hoppeland Poperinge; 9. M.C.Arsenal; 10. K.V. Ostend M.S.
M.C. LES PETITS GRIS - 20/04/2003 – 357 participants/deelnemers
1. Dragon Bikers; 2. M.C. Dinant; 3. M.C. Free Wellen; 4. M.T.C.The
Brownse; 5. M.C. Athois; 6. The Road Tigers; 7. A.M.C. Koersel; 8.
M.C. Molignard; 9. Freedom Riders M.C.; 10. M.C. Mascotte.
A.M.C. EAU NOIRE NISMES – 21/04/2003 – 379 participants/deelnemers
1. M.T.C. Zedelgem; 2. M.C. Free Wellen; 3. M.C. Les Petits Gris; 4.
M.C. Molignard; 5. M.C. St Servais; 6. M.C. Hoeselt; 7.The Road Tigers; 8.A.M.C. Hoppeland Poperinge; 9. M.C. Dinant; 10. M.T.C. 13.
M.S. STOCKEM – 27/04/2003 – 111 participants/deelnemers
1. M.C. Les Petits Gris; 2. M.T.C. Zedelgem; 3. M.C. St Servais; 4.
M.C. Dinant; 5. R. Ciney M.C.; 6. M.T. Dirk Martens; 7. La Roue Volante; 8. M.C. Coyotes; 9. R.M.U.Wavrien; 10. K.V. Ostend M.S.
TOEVOEGING REGLEMENT TOERISME 2003
Artikel 5 : Individueel Nationaal Toerisme Kampioenschap Piloot.
De titel van individueel nationaal toerisme kampioen zal toegekend worden aan de piloot licentie houder die het grootst aantal
punten heeft verzameld. In geval van gelijkheid van punten
wordt de titel toegekend aan de deelnemer die de meeste kilometerpunten tijdens de rondes behaald heeft.
AJOUT AU REGLEMENT TOURISTIQUE 2003
Article 5 : Championnat National Individuel Pilotes de Tourisme
Le titre de Champion National Individuel de Tourisme reviendra
au pilote licencié qui aura récolté le plus grand nombre de points.
En cas d’ex aequo, c’est le concurrent qui totalisera le
plus de points kilomètres parcourus sur les rondes qui
l’emportera. …
FMB - BMB newsletter • juni 2003 juin • p. 13
Toerisme • Tourisme
Internationale kalender • Calendrier International
Sportcommissie
Agenda
07/06-08/06/2003 72ième Circuit de Vitesse International
Motos -Circuit de Chimay
DIR
W.Vanwoensel
ADJ
Parizel (DE),A.Bay, M.Mouton, F.Winters,
G.Blokken, J.Piret, R.Scheldeman (CFCP-FKPK)
ORG
P.Blehen
TECH
Billy, Debruyne, Prumont, De Frenne K., De Frenne
CHRONO
S.Rombaux, J.Romaux, M.Rombaux, Bertrand,
Fontinois,Thibaut
TEL
060/21.33.32
FAX
060/21.47.23
07/06/2003 Oefeningen – Essais
Serie 125
09.00 – 09.15
14.00 – 14.15
125/250
09.30 – 09.55
14.30 – 14.55
Serie 250
10.05 – 10.20
15.05 – 15.20
Supersport
10.30 – 10.55
15.30 – 15.55
Monobike
11.05 – 11.20
16.05 – 16.20
Probike – Coureur/Rijder 1 11.30 – 11.50
16.30 – 16.50
Laverda Cup
12.00 – 12.15
17.00 – 17.15
Yamaha Cup
12.25 – 12.40
17.25 – 17.40
Probike - Coureur/Rijder 2 12.50 – 13.10
17.50 – 18.10
Sidecars - Zijspan.
13.20 – 13.45
18.20 – 18.45
08/06/2003 Courses – Wedstrijden
Essais Libr./Vrije Oef. – Supersp.
08.30
10 min.
Serie 125
09.00
7 r/t
Serie 250
09.30
8 r/t
Sidecars/Zijsp. (Manche/Reeks 1)
10.10
10 r/t
Probike
12.00
3 heures/uur
125/250
15.30
15 r/t
Monobike
16.10
8 r/t
Laverda Cup
16.40
8 r/t
Yamaha Cup
17.10
8 r/t
Supersport
17.40
16 r/t
Sidecars/Zijsp. (Manche/Reeks 2)
18.20
10 r/t
09/06/2003
DIR
ADJ
ORG
TECH
CHRONO
Motocross Belgacom JRT de la Sablière
Bray – Avemott
Dejasse Chr.
Couvreur M., Debaye P., Petit Y., Robert M.
Cinaglia F.
Martin F., De Smet J.P., De Smet K., Niemegeers,
Vandeputte, Goeman T., Rouvrois A.,Vuegen, Gevers
TEL
0485/887.807
Verplichte trainingen/Entraînements obligatoires
Beloften/Espoirs/Jun 125:
08.20 – 08.32
Juniors/Seniors 250-500 :
08.40 – 08.52
Nat. 125 :
09.00 – 09.12
Libres – Vrije Tijdsrijders
09.20 – 09.32
Nat 250/500
09.40 – 09.52
Inters OPEN
10.00 – 10.12
Wedstrijden/Epreuves
Beloften/Espoirs/Jun 125 :
11.00 – 11.20 ; 15 min. + 2 r/t
Libres – Vrije Tijdsrijders :
11.40 – 11.55 ; 10 min. + 2 r/t
Juniors/Seniors 250-500 :
12.05 – 12.25 ; 15 min. + 2 r/t
Nat. 125 :
13.00 – 13.25 ; 20 min. + 2 r/t
Nat.250-500 :
13.35 – 14.00 ; 20 min. + 2 r/t
Inters Open :
14.10 – 14.35 ; 20 min. + 2 r/t
Beloften/Espoirs/Jun 125 :
14.45 – 15.05 ; 15 min. + 2 r/t
Libres – Vrije Tijdsrijders :
15.15 – 15.30 ; 10 min. + 2 r/t
Juniors/Seniors 250-500 :
15.40 – 16.00 ; 15 min. + 2 r/t
Nat. 125 :
16.10 – 16.35 ; 20 min. + 2 r/t
Nat.250-500 :
16.45 – 17.10 ; 20 min. + 2 r/t
Inters Open :
17.20 – 17.45 ; 20 min. + 2 r/t
14-15/06/2003 Supermoto Florennes • MU Pays Noir
DIR
Wener
ADJ
Van Bos, Maron, Piret, Godfroid, Gendarme, Bay
ORG
Joël Robert
TECH
Moreau, Prumont, De Frenne, De Frenne K.
CHRONO
Martin F., Rombaux S., Rombaux J., Rombaux M.
TEL
071/81.36.09 – 0495/77.63.55
FAX
071/88.68.60
ENVIRON/MILEU Marlier
E-mail
[email protected]
Parc des coureurs accessible le 13/6 à partir de 17h.00 – Rennerspark
toegankelijk op 13/6 vanaf 17.00 u.
Vérification administratives – Administratieve controles : 13/6 : 18.00 –
22.30; 14/06 : 06.00 – 12.00
Timing selon règlement FMB – Volgens BMB reglement
21/06/2003
DIR
ADJ
ORG
200 Miles Supermoto • Mettet • RUMESM Mettet
Kroonen
Beys, Lefebvre,Van Bos,Vanhooteghem, Gendarme,
Verplancke
Dujardin Ph.
TECH
CHRONO
TEL
FAX
E-mail
10.00
10.40
11.30
12.10
13.30
16.00
Oger, Moreau, Malfait, Delhaye
Martin F., Rombaux S., Rombaux M., Rombaux J.
081/58.50.13
081/58.37.30
[email protected]
Essai libre/Vrije Oef – coureur/Rijder 1
20 min
Essai libre/Vrije Oef – coureur/Rijder 2
20 min
Essai officiel/Officiële oef. 1 – coureur/Rijder 1 20 min
Essai officiel/Officiële oef. 1 – coureur/Rijder 2 20 min
Consolation - Troosting
2 heures/uren
200 Miles Supermoto
22/06
Promo Vario Races Amay • Kart & Bike Events
DIR
M. De Bruyne
ORG
K. De Groof
TEL
0477/22.44.48
E-MAIL
[email protected]
Inschrijvingen – Inscriptions : 08.00 – 09.00
Technische controle – Controle technique : scholing-écolage 08.00 –
08.15; Cyclos – Minimoto 4T 08.15 – 08.30; Pocketbike 08.30 – 08.45;
Scooters 08.45 – 09.00
Trainingen – Entraînements
Cyclos – MM4T 08.50 – 09.00
09.40 – 09.50
10.30 – 10.40
Pocket bike
09.00 – 09.10
09.50 – 10.00
10.40 – 10.50
Scooter
09.10 – 09.20
10.00 – 10.10
10.50 – 11.00
Chrono’s
Cyclos – MM4T
11.20 – 11.30
Pocket bike
11.30 – 11.40
Scooter
11.40 – 11.50
Malossi cup
11.50 – 12.00
Races (12min + 1lap)
Cyclos – MM4T
13.20 – 13.35
15.20 – 15.35
Pocket bike promo plus
13.35 – 13.50
15.35 – 15.50
Scooter MALOSSI cup
13.50 – 14.05
15.50 – 16.05
Pocket bike open
14.05 – 14.20
16.05 – 16.20
Scooters
14.20 – 14.35
16.20 – 16.35
29/06/2003
Motocross Belgacom JRT Westdorpe
MC Scheldeland
DIR
E.Tackaert
ADJ
C.Blockx, Fr.De Wolf, P.Goris, R.Loodts
ORG
Goeman O.
TECH
J.P.Damiaens, H.Damieans, Claes
CHRONO
De Busser, De Smet J.P., De Smet K., Désiron,
Niemegeers V.,Vandeputte W., Beckers G.,Vuegen T.,
Gevers J.,VD Auwermeulen
TEL
0475/62.30.96
FAX
052/41.30.96
Oefeningen - Essais
Klasse/Classe 1 : 08.00 – 08.10
beloften/Espoirs VMCF +
Nieuw./Débutants 125cc VMCF
Klasse/Classe 2 : 08.15 – 08.27
Beloften/Espoirs BMB + Jun 125cc
BMB/VMCF
Klasse/Classe 3 : 08.32 – 08.42
Nieuw/Débutants 250/500cc
VMCF + VTR
Klasse/Classe 4 : 08.47 – 09.00
Jun/Seniors 250/500cc BMB
Klasse/Classe 5 : 09.05 – 09.15
Jun/Seniors 250/500cc + Expert
VMCF
Klasse/Classe 6 : 09.20 – 09.35
Nat. 125cc BMB + Inters 125B
VMCF
Klasse/Classe 7 : 09.40 – 09.55
Nat. 250/500cc BMB + Inters B
VMCF
Klasse/Classe 8 : 10.00 – 10.15
Inters Open BMB/VMCF
Wedstrijden - Courses
Klasse/Classe 1 :
10.30 – 10.45
10 min + 1R/T
Klasse/Classe 2 :
10.55 – 11.15
15 min + 1R/T
Klasse/Classe 3 :
11.25 – 11.40
10 min + 1R/T
Klasse/Classe 4 :
11.50 – 12.10
15 min + 1R/T
Klasse/Classe 5 :
12.45 – 13.00
10 min + 1R/T
Klasse/Classe 6 :
13.10 – 13.25
20 min + 1R/T
Klasse/Classe 7 :
13.35 – 14.00
20 min + 1R/T
Klasse/Classe 8 :
14.10 – 14.25
20 min + 1R/T
Klasse/Classe 1 :
14.35 – 14.50
10 min + 1R/T
Klasse/Classe 2 :
15.00 – 15.20
15 min + 1R/T
Klasse/Classe 3 :
15.30 – 15.45
10 min + 1R/T
Klasse/Classe 4 :
15.55 – 16.15
15 min + 1R/T
Klasse/Classe 5 :
16.25 – 16.40
10 min + 1R/T
Klasse/Classe 6 :
16.50 – 17.15
20 min + 1R/T
Klasse/Classe 7 :
17.25 – 17.50
20 min + 1R/T
Klasse/Classe 8 :
18.00 – 18.25
20 min + 1R/T
28/06 – 29/06/2003 WK/CM Supermoto • Spa-Francorchamps –
Spa-Francorchamps Kart Racing
DIR
Pesser ,
ADJ
Kroonen, Blokken, Maron,Van Woensel, Gendarme,
Verplancke
FMB - BMB newsletter • juni 2003 juin • p. 14
Schyns O.
Debruyne, Oger, Devrieze, Defrenne D., Billy,
Defrenne K.
ENVIRON/MILEU Gysembergh
TEL
087/27.58.54
FAX
087/27.58.52
E-mail
[email protected]
Saturday (28/06)
S1,Technical Control S1,Administrative Control : 08.00 – 11.00 International Jury, First Meeting : 12.00 S1, Free Practice 1 (maximum 32 riders) : 13.00 – 13.30 Riders’ Briefing : 14.00 S1, Free Practice 2 (maximum 32 riders): 14.30 – 15.00 S1,Time Practice (maximum 32 riders):
16.00 – 16.40 International Jury, Second Meeting : 17.00
Sunday (29/06)
S1,Warm-Up : (maximum 32 riders) 11.00 – 11.20 S1,Autograph session : 11.45 S1, Race 1, Riders on the grid : (maximum 32 riders) 12.50
S1, Race 1,Warm-Up laps : 12.57 (2 laps) S1, Race 1, Start : 13.00 (12
laps) S1, Race 2, Riders on the grid : (maximum 32 riders) 14.20 S1,
Race 2,Warm-Up laps : 14.27 (2 laps) S1, Race 2, Start : 14.30 (12 laps)
S1, SuperPole (maximum 4 riders): (2 laps each, second lap timed) 14.
50
S1, SuperFinal, Riders on the grid : (maximum 32 riders) 16.05 S1, SuperFinal, Warm-Up laps : (maximum 32 riders) 16.17 (2 laps) S1, SuperFinal, Start : (maximum 32 riders) 16.20 (24 laps) S1, SuperFinal,
Prize-giving Ceremony : Immediately after the race International Jury,
Third Meeting : 17.15
08/06/2003 Trial de Bray • Avemott
DIR
Busine
ADJ
Verpoorten
ORG
Cinaglia F.
TEL
0485/88.78.07
Jun.A et B
10.01
Nat.
10.17
Internat.
10.26
Randonneurs A et B
10.01
10.16
10.25
10.35
12.00
03/07 – 06/07/2003 24H • Spa-Francorchamps
AMC RAC Junior Liège
DIR
Parizel
ADJ
Vrancken, Duterme,Van Bos, Mouton,Vanhooteghem,
Winters, Maron,Vandamme
ORG
Patinet J.
TECH A
Debruyne, Billy,Verhelle, Delhaye
TECH B
De Frenne, Malfait, Bogaert, Defrenne K.
CHRONO 4-5-6/07 Martin F., Rombaux S., Rombaux J., Rombaux M.
CHRONO 5-6/07 De Smet J.P., De Smet K., Niemegeers,Vandeputte K.
ENVIRON/MILIEU Blokken
TEL
04/254.26.69
FAX
04/252.19.34
E-mail
[email protected]
Internet
www.24heuresdeliege.be
Uitslagen • Résultats
21/04/2003 Promo Vario 2003 • Brugge
Pocket Bike : 1.Cortvrint Loic 2.Viceconte Tony 3.Provost Jarno 4.Quanten Ronny 5.Reeckmans Peter 6.Vanderhoydonk Thierry 7.Debrabander Francky 8.Wauters Elke 9.Robeet Eddy
10.Geukens Erwin 11.Van Wanghe Eric 12.Sanna Umberto 13.De Mezel Jan 14.Depickere Bart
15.Tournel Kenny 16.Koppen Wim
Scooter : 1.De Caigny Stephane 2.Osaer Frederiek 3.Vandenberghe Tobi 4.Peeters Bob
5.Sack Skout 6.Godderis Guy 7.Holvoet Steve 8.Roobrouck William 9.Van Daele Benny
10.Koninckx Dennis 11.Bintein Bert 12.Cappuyns Francois 13.Thuy Nils 14.Lambot Eric
15.Staes Erwin 16.Van Donderen Tim
Mini Moto 4t : 1.Bruyninckx Thierry 2.Oosterlinck Christophe 3.Hoebeke Alain 4.Van Assche
Bert 5.Wijnen Joan 6.De Mey Freddy
Cyclo Gr. 1 : 1.Van Donderen Tom 2.Bastin Thomas 3.Van Hemel Jonas 4.Versweyveld Jo
5.De Baere Herwin 6.Daems Wim 7.Otto Sebastien 8.Cortvrint Loïc
Cyclo Gr. 2 : 1.Koninckx Dennis 2.Nahl Philippe 3.Bongaerts Anton 4.Colard Stephane 5.Torsin Eva
27/04/2003 Enduro de Gembloux • MC Les Faisants
Inter/1 : 1 Despontin Fabrice 2 Piraux Eric 3 Bailleux Bertrand 4 Monseu Benoit 5 Coombs
Matt 6 Smeesters Luc 7 Naafs Chris 8 Maresceau Grégory 9 Elting Marco
Inter/2 : 1 Leclercq Raphaël 2 Jacquet Eric 3 Crosset Frédéric 4 Magain Bernard 5 De Gezelle Serge 6 Tricot Luc 7 Lorge Frank 8 Olislagers Stéphane 9 Snellenberg Geert 10 Persyn Olivier
Inter/3 : 1 Smets Joel 2 Despontin Michaël 3 Delsemme Philippe 4 Pelletier Frederick
Junior/1 : 1 Denuit Stéphane 2 Reintges Stefan 3 Clarebots Frank 4 Lijnen August 5 Sablon
Marc
Junior/2 : 1 Melard Joseph 2 Bouvy Tanguy 3 Mathot Stéphane 4 Dejond Olivier 5 Haekens
Gert 6 Schmits Pierre 7 Vanaubel Stéphane 8 Jardon Christophe 9 Wauters Jacques 10 Duterme Pascal
Junior/3 : 1 Derminne Arnaud 2 Sluse Vincent 3 Utens Yves 4 Tricot Joël 5 Coussement Miguel 6 Simar Nicolas
Gentlemen : 1 Rorive Philippe 2 Hereng Olivier 3 Marlet Serge 4 Bernier André 5 Lillo Daniel 6 De Praetere Pierre 7 Derycke Marc 8 Moons Jaak 9 Moerman René 10 Houbey Pierre 11 Beckers Marcel 12 Mouton Marcel 13 Dirix Leopold 14 Demelenne Philippe 15 Herweijer Bas 16 Pecheur Jean Claude 17 Van Eikerem Mike 18 Doneux Eric
Randonneur : 1 Melard Eric 2 Braggion Bruno 3 Bertrand Thierry 4 Martin Nicolas 5 Posocco Philippe 6 Davin Vincent 7 Nicolaes Johan 8 Ghellynck Christophe 9 Broers Xavier 10
Berth Xavier 11 Michel Marc 12 D’hollanders David 13 Daix Olivier 14 Legrand Stéphane 15
Tosin Alain 16 Humblet Frédéric
Ancetre – Oude Motoren : 1 Stempien Francis
Girls : 1 Vanderborght Delphin
26-27/04/2003 63eme Grand Trophy • Mettet • RUMSM Mettet
Supersport : classement suspendu – klassement opgeschort
Side-Car – Zijspannen : 1 Hanquet Patric Legreve Pascal 2 Lesceux Jean-L Debacker René
3 Bevers Jan Verbrugge Gunt 4 Van Loo Didier De Warseger Da 5 Howles Kenny Jewel
Doug 6 Tapken Dick Roberts Rick 7 Saunders Wally Wiltshire Wyn 8 Dewilde Mauric Simon Brieuc 9 Driesen Jeff Van Neylen Mar 10 Hughes Rhodri Battisti G 11 Croft Phillip Kiff
Eddy
Probike Freebike : 1 Wuyts Louis Aerts Albert 2 Jadoul Didier Van Achter Wim 3 De Neef
Ulrich Drieghe David 4 Le Grelle Fabi Maes Mathieu 5 Vleugels Koen Jennes Kris 6 D’hondt
Marnix Quintens Patrick 7 Peeters Eddy De La Ruelle P 8 Legreve Pascal Raas Bruno 9 Snickers Franç Snickers Luc 10 Troncon S Vanlandschoot 11 Devignez Marc Pensis Philipp 12 Verhelst Geert Daeleman Gert 13 Van Gils Patri Lameir Franck 14 Van Loock Carl Holemans
Nico 15 Simon Brieuc Simon Renaud 16 Cresson Didier Dutronquois Ka 17 Hanquet Patric Lesceux Jean-L 18 Pilloy Vincent Bernard Guy 19 Marey P De Poorter O 20 Christiaens Gi Thorpe Alistai 21 Charlier Chris Moers Benjamin 22 Van Bogaert Ti De Winne Peter
Probike 600 : 1 Botton Alain Orban Patrick 2 Hubert Eric Carlier Olivie 3 Le Grelle Sébastien Starkman Serge 4 Cardoen Kurt Craeynest Gino 5 Demeulemeester Stefaan Batens
Yvan 6 Taccoen Philip Stevens Hans 7 Julin Serge Fissette Marc 8 Halleux Floria Binnici Sylvai 9 Lonneville Pet Van Vijnckt Ke 10 Wouters Erwin Heylen Hans 11 Toussaint Bert Lessennes Pierre 12 Vermeulen Raou Chung Yves 13 Coomans Jef Cooremans Klaa 14 Leclercq
Regis Toussaint Step 15 Van Wijmeersch Van Wijmeersch 16 Standaert Robb Cuelenaere
Dom 17 Licata Salvato Abreu Miky 18 Druart Philipp Druart Serge 19 Opsomer Rik Bentein Ludo 20 Louwaege Frede Seynaeve Jan 21 De Vleeschauwe Van Vossel Mar
Serie 250 : 1 Petit Rik 2 De Caigny Stephane 3 Hallet Denis 4 Leuridan Bruno 5 Van
Pee Grégory 6 Vanhove Jurgen 7 Van Den Eynde Andy 8 Debie Nicolas 9 Haine Luc
10 Audenaert Christophe 11 Van Schoors Tom 12 Rasemont Barry 13 Van Molle Gunther 14 Lardin Cedric 15 Philips Stefaan 16 De Wilde Filip 17 Dirkx Yves 18 Dupagne
Grégory
Kawasaki Cup : classement suspendu – klassement opgeschort
Laverda Cup : 1 Lambrechts Geert 2 Prumez Dany 3 Paquet Christian 4 Clara Jacques
5 Capomasi Adrien 6 Hallet Denis 7 Michel Xavier 8 Billard Laurent 9 Haegeman. 10
Deruyter Peter 11 Ricci Italo 12 Deschamps Yves 13 De Leeuw Eddy 14 Mendolia Vincenzo 15 Dupagne Grégory 16 Muzzoni Sergio 17 Planchon Anthony
Yamaha Cup : classement suspendu – klassement opgeschort
26-27/04/2003 Supermoto Spa-Francorchamps • Spa-Francorchamps Karting Racing
Prestige : 1 Godfroid Thierry 2 Gaillard Jean-Marc 3 Delannoy Eric 4 Spruit Ramon 5 Paul
Mickaël 6 Delporte Nicolas 7 Franc Chriss 8 Herman Romuald 9 Fraikin Marc 10 Delhez Vincent 11 Grun Christophe 12 Crosset Dany 13 Herman Mike 14 Billo Patrick 15 Mercier Mickaël 16 Sluys Rudi 17 Mousny Karim 18 Bertrand Christophe 19 Bougelet Eric 20 Van Baelen Emmanuel 21 Hubert Sébastien 22 Leruth André 23 Van Roy Marcke 24 Tamo Christian 25
Collombon Paul
500 :1 Knockaert Emmanuel 2 America Mario 3 Janssens Hugo 4 Horward Geoffre 5 Grassere Jacques 6 Marchiori Dimitri 7 Vink Gérard 8 Raymakers Freddy 9 Ancelin Nicalos 10 Thomas Jean-Paul 11 Vanmarcke Olivier 12 Twikler Nol 13 Baguette Corneille 14 Thomas Francis
15 Havelange Eric 16 Bongrain Mickaël 17 Dewilde Mirando 18 Reyskens Danny 19 Calis
Koen 20 Van Vlaslaer Jo 21 Remacle Olivier 22 Fermeuse Hervé 23 Boudry Arnaud 24 Vercouillie Harmen
250 : 1 Simens Michel 2 Rick Twikler 3 Poncin Geoffrey 4 Twikler Nol 5 Meunier Thierry 6 Callens Mickaël 7 Sheers Daniel 8 Anthonis Sébastien 9 Costantini Laurent 10 Kirkpatrick Nicolas 11 Thomas Daniel 12 Depoorter Philippe 13 Rapacki Thierry 14 Pesser Gaetan 15 Salingros Christophe 16 Dechaygny Philippe 17 De Polli Nicolas 18 Prinsen Ivo 19 Cabu Jean-Francois 20 Ballieu- Carpmans Alexandre 21 Buylinckx Dirk 22 Delsupexhe Jo 23 Jobkenne Frédéric 24 Marteaux Jean-Christophe 25 Hoffmann Armin 26 Hoffmann Armin27 Diez Christophe
Quads :1 Laan Peter 2 Vanpenenaeyge Philippe 3 Huppertz Andréas 4 Remacle Thomas 5
Voorjans Mike 6 Frere Frédérick 7 S’jongers Eddy 8 Voorjans Timmy 9 Thorne Paddy 10 Maurissen Hugo 11 Kindt Jean-Marie 12 Louwette Jérôme 13 Derycke Yves 14 Hieff Thimothée
15 Ardeneus David 16 Brison Olivier 17 Hieff Thimothée
Quads Yamaha : 1 Calligero Thierry 2 Hieff Thimothée 3 Snoecks Philippe 4 Hinck Pascal 5
Ardeneus David 6 Turi Laurent 7 Faucon Frédéric
50cc :1 Detimmerman Mickael 2 Claus Kevin 3 Gaspar Jo 4 Bossiroy Vincent 5 Cortvrint Loi
6 Calogero Thierry 7 Barbe Matthieu 8 Vanderkimpen Karen
01/05
Trial du domaine Bilstain • R. Dison MC
Inters : 1.Crosset F. 2.Colson O 3.Vukcevic M. 4.Dermine A 5.Vandekasteele J
Nat. : 1.Crosset Ph 2.Lejuste Ph 3.Zels 4. Dermine B 5. Herremans J 6.Puttemans N 7.Pletinckx Y 8. .Michel V
Juniors A : 1.Maraite M 2.Malcorps F 3.Pilet J 4.Cuardens V 5.Denis E 6.Ferro R 7.Beghin J
Juniors B : 1.Nuyten J 2.Goset C 3.Nuyten S 4.Senechal D 5.Descamps Ch 6.Dewaele A
7.Meis A 8.Martin P-L 9.Vandecauter O 10.Grommerch B 11.Saintes J 12.Bosman P 13.Laenen
T
Randonneurs A : 1.Pilet J-P 2.Meis P 3.Ponsar F 4.Bosman J-P
Randonneurs B : 1.Heselmans L 2.Verburgh S 3.Herbots S 4. Scheurs R 5.Hensen B 6.Leyens J-G 7.Moens O 8.Crosset N. 9.Dederichs M 10.Hoyas J 11.Thumilaire B 12.Parra Y
Opmerking : Na controle door de coördinator ad-interim, Dhr. C. Lecomte, zijn een aantal
fouten in de uitslagen die na de wedstrijd werden uitgehangen, vastgesteld. Hierboven vindt U
de correcte uitslagen. Rijders die niet akkoord gaan met deze gecorrigeerde uitslag, hebben de
mogelijkheid om een schriftelijk beroep in te dienen zoals voorzien in het reglement Trial 2003
en dit tot en met 13 juni 2003.
Remarque : Après vérification par le coordinateur ad-interim, M. C. Lecomte, quelques erreurs ont été constatées dans les résultats affichées après l’épreuve. Ci-dessus vous trouverez les résultats corrects. Les coureurs qui ne sont pas d’accord avec ce résultat corrigé ont la
possibilité d’introduire une réclamation écrite conformément au règlement trial 2003 jusqu’au
13 juin 2003.
01/05/2003 Motocross JRT Oosteeklo • VLB
Beloften – Espoirs : 1 Soyeurt Sébastien 2 Hulsbosch Ralph 3 Van Gestel Jacky 4 Clara Michael 5 Destercq Johnny 6 Govaert Sam 7 Stuyven Giovanni 8 Sellier Gregory 9 Dumont Teddy 10 Govaert Maarten 11 Mertens Ward 12 Peeters Niels 13 Van Der Linden Mattias 14 Verbrugghe Raphael
Juniors 125 : 1 De Pelsmaeker Danny 2 Proost Wesley 3 Vandekerckhove Frederik 4 Loverix Kristof 5 Lowie Kurt 6 Wambacq Donaat 7 Vandermeeschen Sven 8 Jomaux Kenny 9
Govaert Tim 10 De Cooman Olivier 11 Kaesemans Sven 12 Van Droogenbroek Maarten 13
Zarro Damien
Jun. 250/500 : 1 Anthonissen Wim 2 Van Hoek Gert 3 Vozza Michaël 4 Vlaeminck Tom 5 Evelette Willy 6 Van Den Broeck Christophe 7 Tesseur Jeroen 8 Vausort Michael
Sen. 250/500 : 1 Colpijn Danny 2 Hermans Tony 3 De Meersman Ake 4 Roofthooft Erik 5 De
Vos Marc 6 Lettani Steven 7 Laroche Olivier 8 Hemelaer Peter 9 Van De Wiele Gino 10 Nuyens Danny 11 Vermeeren Dirk 12 Thomas Daniel 13 De Brakeler Jurgen 14 Peeters Jo 15 Rijkers Michaël 16 Del Balso Fidélio 17 Jacobs Rene 18 Hachez Jean-Marc
Nat 125 : 1 Verheyen Wesley 2 Cauwenbergh Stijn 3 Van Gestel Francis 4 Goelen Bart 5 De
Meersman Hakkan 6 Bogaert Tony 7 Weyts Jiri 8 Dierckx Dennis 9 Delys Jurgen 12 Roelen
Xavier
Inters 125: 1 Banken Jonathan 2 Reynaert Kevin 3 Baekelandt Yves 4 Bruyninckx Bart 5 Brisack Michael 6 Roth Philippe 7 Van Audenhove Tom
Nat. 250/500 : 1 Tiesters Victor 2 Motmans Joel 3 Lauwers Rob 4 Maucq Olivier 5 Paquet
Francois 6 Straetemans Kim 7 De Bruyn Kenny 8 Mertens Fréséric 9 Op De Beeck Koen 10
Paquet Vincent 11 Van Hoof Raf 12 Van Boxel Joel 15 Vermeeren Ronny
FMB - BMB newsletter • juni 2003 juini • p. 15
Commission Sportive
ORG
TECH
Uitslagen • Résultats
Inters 250/500 : 1 Cools David 2 Gouverneur Michael 3 Thys Henk 4 Bogers Eddy 5 Stiemans Michael 6 Godrie Tim 7 Verhaegen Willy 8 Boeckx Jurgen
04/05/2003 Trial Warnant • M.C. Molignard
Inters : 1.Crosset F 2.Vanderkasteele 3.Vukcevic 4.Dermine A 5.Colson O 6.Lambion H 7.Mathy M 8.Gilman
Nat. : 1.Lejuste P 2.Crosset P. 3.Dermine B 4.Michel V 5.Pletinckx Y 6.Puttemans M
Juniors A : 1.Cuardens 2.Malcorps F 3.Maraile M 4.Denis E 5.Lambilotte F 6.Ferro R 7.Beghin
Juniors B : 1.Goset C 2.Senechal D 3.Duchesne B 4.Nuyten J 5.Dewaele A 6.Descamps C
7.Martin 8.Nuyten 9..Grammerch 10. Saintes 11. Bosman
Randonneurs A : 1.Meis P 2. Renard M 3.Bosman J-P 4.Gossiau C
Randonneurs B : 1.Wauthier 2.Benoit 3.Herbots 4.Langendries 5.Tassigny 6.Gabriel R
7.Verburgh S. 8. Moens O. 9.Thumilaire 10.Duchesne 10.Vanpevenage 12.Tampaxis S 13.Dederichs 14.Degendt 15.Joyeux 16.Parra 17.Vanpachtenbeke S. 18.Crosset 19.Hoyas J 20.Althema
C 21.Baudelet S 22.Carly V
Opmerking : Na controle door de coördinator ad-interim, Dhr. C. Lecomte, zijn een aantal
fouten in de uitslagen die na de wedstrijd werden uitgehangen, vastgesteld. Hierboven vindt U
de correcte uitslagen. Rijders die niet akkoord gaan met deze gecorrigeerde uitslag, hebben de
mogelijkheid om een schriftelijk beroep in te dienen zoals voorzien in het reglement Trial 2003
en dit tot en met 13 juni 2003.
Remarque : Après vérification par le coordinateur ad-interim, M. C. Lecomte, quelques erreurs ont été constatées dans les résultats affichées après l’épreuve. Ci-dessus vous trouverez les résultats corrects. Les coureurs qui ne sont pas d’accord avec ce résultat corrigé ont
la possibilité d’introduire une réclamation écrite conformément au règlement trial 2003 jusqu’au 13 juin 2003.
04/05/2003 Snelheid Kampioenshap van België • Evergem
Scooters :1 Lambot Eric 2 Osaer Frederiek 3 Godderis Guy 4 Calcus Philippe 5 Van Daele
Benny 6 Koninckx Dennis 7 Thuy Nils 8 Peeters Bob 9 Cappuyns Francois 10 Bintein Bert 11
Binet Marc 12 Vandenberghe Tobi
50cc : 1 De Caigny Stephane 2 Hoebeke Alain 3 Stevens Bert 4 Reynaerts Wim 5 Schollaert
Wim 6 Vanhinsberg John 7 Michot Renaud 8 Locy Benny 9 Tuerlinckx Steve 10 Van De Winckel Donny 11 Bouckaert Yvan 12 Verhelst Danny 13 Verplancke Jorffroy 14 Van Hove Johan 15
Vervoot Dave 16 Sosman Edouard 17 De Rouck Fabian
Monobike : 1 Vanlandschoot Tom 2 Jadoul Didier 3 Rouxhet Christian 4 De Schepper Yves 5
De Terwangne Sébastien 6 Peirs Guy 7 Spriet Dirk 8 Marchiori Dimitri 9 Osaer Frederiek 10
Ernould Laurent 11 Boudry Arnaud 12 Callens Michael 13 Bruneel Frederik 14 Rondeaux Gilles 15 De Maegt Yves 16 Declerck Davy 17 De Nies Albert 18 Calis Koen 19 Heremans Jo 20
De Rouck Mathieu 21 De Nil Yves 22 Mathot Jean Michel 23 Van Calster Bart 24 Jassogne David
Serie 125 : 1 Schadron Johan 2 Regimont Patrick 3 Van Den Broeck Wim 4 Leuridan Bruno
5 Verbergt Ken 6 Della Torre Claudio 7 Mathay Gaétan 8 Librecht Bart 9 Clavier Stany 10 Petit Michaël 11 Bosman Noel 12 Capomasi Adrien 13 Damoiseau Caroline 14 Dupagne Grégory 15 Falla Aurélien 16 Leclercq Régis 17 Prida Escandon Arnaud 18 Planchon Anthony 19
Roosen Robrecht 20 Van De Sande Rudy 21 Estrella Marti Francisco 22 Lanckriet Sammy 23
Debie Nicolas 24 Van Troos Pieterjan 25 Audenaert Christophe 26 Monseur Gaetan 27 Jacobs
Dimitri
Serie 250 : 1 Rasemont Barry 2 Hallet Denis 3 Leuridan Bruno 4 Van Pee Grégory 5 Haine
Luc 6 Van Den Eynde Andy 7 Van Molle Gunther 8 Audenaert Christophe 9 Van Schoors Tom
10 De Wilde Filip 11 Debie Nicolas 12 Jacobs Dimitri 13 Defontaine Benoit 14 Philips Stefaan
15 Lardin Cédric 16 Dupagne Grégory 17 De Caigny Stephane
Serie 600 A : 1 Heylen Hans 2 Opsomer Rik 3 Mottet Laurent 4 Wouters Erwin 5 Van Impe
Patrick 6 Liban Philippe 7 Hoorens Didier 8 Van Dorpe Marc 9 Leysen Eric 10 Pieters Marco
11 Druart Serge 12 Van Passel Gunther 13 Bojmistruk Mickael 14 Aussems Emmanuel 15
Somson Hervé 16 Deberdt Peter 17 Ingrassia Walter
Serie 600 B : 1 Le Grelle Fabian 2 Cuelenaere Dominique 3 Maes Mathieu 4 Van Steelandt
Hans 5 De Pecker Jan 6 Den Hert Kristof 7 De Vleeschauwer Patrick 8 Hantson Ludwig 9 Van
Schoors Tom 10 Leuridan Bruno 11 Van Wymeersch Geert 12 Van Wymeersch Eddy 13 De
Wilde Filip 14 Leclercq Régis 15 Carlier Rudy 16 Mendolia Vincenzo
Stock 600 : 1 Wuyts Louis 2 Vanlandschoot Tom 3 Maes Davy 4 Legreve Pascal 5 Jadoul Didier
6 Verleye Alex 7 Quintens Patrick 8 De Maegt Yves 9 De Neef Ulrich 10 Boelens Didier 11
Lannoo Denny 12 Wilms Bob 13 Holemans Nico 14 Orban Patric 15 Vandenbosch Christophe 16 Vermonden Sepp 17 Jochums Jan 18 Verstraete Steven 19 Stevens Hans
Laverda Cup :1 Wuyts Louis 2 Prumez Dany 3 Lambrechts Geert 4 Deruyter Peter 5 Clara
Jacques 6 Paquet Christian 7 Nebroj Hérold 8 Dupuis Christian 9 Lavenne Jean François 10
Capomasi Adrien 11 Hallet Denis 12 Defontaine Benoit 13 Haegeman Ruben 14 Deschamps
Yves 15 Ricci Italo 16 De Leeuw Eddy 17 Snel Eric 18 Muzzoni Sergio 19 Planchon Anthony
20 Albert Charles 21 Mendolia Vincenzo 22 Perilleux Damien 23 Wens Davy 24 Henry Jacques
Yamaha Cup : 1 Vanlandschoot Tom 2 Boelens Didier 3 Legreve Pascal 4 Quintens Patrick 5
Troncon Sébastien 6 Le Grelle Fabian 7 Opsomer Rik 8 Van Dorpe Marc 9 Cuelenaere Dominique 10 Den Hert Kristof 11 Jochums Jan 12 De Pecker Jan 13 Standaert Robbie 14 Leuridan
Bruno 15 Pieters Marco 16 Nebroj Hérold 17 Ceuppens Mike 18 Stevens Hans 19 Liban Philippe 20 Deberdt Peter 21 Masset Pascal
10-11/05
Grand Old Trophy Mettet • Moto Classics • RUMSM
50cc : 1.A.Van Dievoort/FMB 2. O.Hanard/FMB 3. J.Beerens/NL
200 P1 : 1. B.Chequer/GB 2. R.Bainbridge/GB 3.T.Durenkamp/NL
200 P2 : 1.T.Smith/GB 2. E.Casu/I 3. p.Johnson/GB 4.T.Muller/F 5. J.Waizmann/D 6. J.Demoor/F
7. B.Casu/I 8. B.Colle/FMB
250 P1: 1. B.Chequer/GB 2. G.English/GB 3. R.Buthker/NL 4. P.Debets/NL 5. K.Van Dijk/NL
250 P2 : 1. J.Lenton/GB 2. P.Thorne/GB 3. D.Pullen/GB 4. J.Van Dievoort/FMB 5. L.Burtner/NL
6. N.Martin/GB 7. E.Durnez/FMB 8. J.Lalouette/FMB 9. K.Imminga/NL
350 P1 : 1. D.Snow/ 2.A.Stacq
350 P2 : 1. C.Mac Graham/GB 2. S.Boam/GB 3. D.Gilbert/GB 4. J.Snow/GB 5.T.Bastenie/FMB
6. J.Clabeck/FMB 7. a.Geertings/NL 8. G.Vandenplas/FMB
IHR 350 : 1. P.Sharp/GB 2. L.Notton 3. D.Snow/GB 4. G.Russel/GB 5. G.Mitchell/GB 6. G.English/GB 7. L.Oulevey/F 8. J.Waizmann/D
500 P1 : 1. B.Perli 2. G.Russe 3. P.Rubis 4. R.Adams 5. M.Degue 6. G.Boon/ 7. C.Elber 8. P.Bourl
9. H.Thiel 10. O.Ringl 11.A.Biron
500 P2 : 1. M.Orgee/GB 2. J.Capel/FMB 3. J.Pierard/FM 4. S.Melcion/F 5. D.Pullen/GB 6.
C.Ransley/GB 7. P.Alexander/ 8. H.Van Straet 9. N.Dony/FMB 10. A.Henrard/FM 11.
M.Stoop/NL 12. P.Chasseur/F 13. M.Van Loover 14. M.Vanderstra 15. J.Dubois/FMB 16.
J.Stoop/NL 17. H.Verboven/F 18. M.Detournay/ 19. M.Hudson 20.W.Wolff/D 21.A.Alexander/
22. C.Pouilliez/ 23. R.Beynen/FMB
IHR 500 : 1. L.Notton/GB 2.V.Glashier/GB 3. P.Sharp/GB 4. R.Neumair/D 5. M.Orgee/GB 6.
P.Rubis/F 7. J.Brouwer/NL 8. J.Jones/GB 9. H.Buskermolen/NL 10. S.Melcion/F
750 P1 : 1. M.Robinson/G
750 P2 : 1. E.Genin/FMB 2. M.Hearn/GB 3. J.Ortiz/RFME 4. E.Van Paasse 5. C.Colignon/F 6.
C.Craane/NL 7. G.Vandamme/F 8. S.Christian/
750 2 T : 1. T.Smith/GB 2. L.Gourley/GB 3. S.Boam/GB 4. J.Lancaster/ 5. D.Cooper/GB 6.
L.Pierat/FMB 7. D.Gilbert/GB 8. O.Hanard/FMB 9. R.Abbott/GB 10. P.Rogiers/FM 11. P.Thorne/GB 12. C.Wright/GB 13. J.Weeden/GB 14. J.Grignard/F
750 Open P1 & P2 : 1. P.Debroux/FM 2. I.Ricci/FMB 3. D.Hughes/GB 4. K.Lingier/FM 5.
I.Vankrunkel 6.A.Demoor/F 7. J.Bastin/FMB 8. H.Roels/FMB 9. P.Kan/FMB 10. F.Le Roy/NL 11.
Y.Van Buylae 12. D.Hawes/GB 13.A.Mombaerts/
Avant guerre- Vooroorlogs : 1. P.Debets/NL 2. B.Sonneborn/NL 3. D.Perilleux/FMB
Sidecars – Zijspannen P1 : 1. G.Vansevenant/FMB/W.Dobbels/ 2. D.Perilleux/FMB/N.Detournay/ 3. D.Ledermann/FMB/R.Ledermann/
Sidecars – Zijspannen P2 : 1. D.Hawes/GB/L.Kuipers/NL 2. M.Vannieuwenhuyse/FMB/
R.Vann 3. N.Cutmore/GB/B.Gasch/D Wi 4. A.Schilling/D/M.Kratt/D 5. K.Bouman/NL/S.Kiers/
NL 6. L.Desmet/FMB/L.Van Moer/FMB 7. F.Jordens/FMB/J.Briers/FMB 8. W.Leeflang/NL/M.
Goudzwaart/N
10-11/05/2003 Snelheidsraces • Vitesse Hengelo (NL) • KNMV/FMB-BMB
125cc : 1. J.Van der Marel 2. H. de Haan 3. Schouten R. 4.A. Den Bekker 5. F. Stoffer 6. Litjens
J. 7. G.J Kok 8. R.Verhoef 9. M. van Daalen 10. S. van Rens 11. U. Hassager 12. R. Beitker 13. M.
van Kreij 14. S. Fokkema 15. R. van der Donkt 16. J. Frederiks 17. B. Srdanov 18. M. Barte 19. R.
Buchly 20. C.Veenendaal 21. R. van Sintmaartensdijk 22. C. Litjens 23. J. Jacobs 24. H. Huijbers
25. D.Verschueren
Side-cars – Zijspannen : 1.Van Gils/Van Gils 2. Bevers/Verbrugge 3.Talens/van de Kamp 4.
Barneveld/van Lith 5. Steenbergen/Steenbergen 6. Baars/Daneel 7. Bloksma/Bloksma 8.Van
Loo/Simon 9. Rapp/Kruger 10.Vollebrengt/Vermeer 11.Thienpont/Godin
11/05/2003 Trial des Ardoisières • TCCA
Inters : 1. Crosset F. 2. Colson O. 3.Vandekasteele J.
Nat. : 1. Lejuste P. 2. Dermine B. 3. Herremans J. 4. Michel V. 5. Puttemans N. 6. Pletinckx Y.
Juniors A : 1. Pilet J. 2. Denis E. 3. Maraite M. 4. Malcorps F. 5. Cuardens V. 6. Beghin J.
Juniors B : 1. Goset C. 2. Meis A. 3. Senechal D. 4. Nuyten S. 5. Descamps C. 6. Nuyten J. 7.
Saintes J. 8. Martin P.L. 9. Dewaele A. 10. Grommerich B. 11. Laenen T. 12. Bosman P. 13.Vandecauter O.
Randonneurs A : 1. Meis P. 2. Pilet JP 3. Gossieau C. 4. Renard M. 5.Verpoorten M. 6. Ponsar
F. 7. Bosman JP
Randonneurs B : 1.Wauthier R. 2.Vanpevenage C. 3.Verbrugge S. 4. Moens O. 5. Dederichs
M. 6. Puttemans A. 7. Puttemans 8. Mazzoni P. 9.Thumiliaire B. 10. Carly B. 11. De Gendt W. 12.
De Lie F. 13. Joyeux V.
Opmerking : Na controle door de coördinator ad-interim, Dhr. C. Lecomte, zijn een aantal
fouten in de uitslagen die na de wedstrijd werden uitgehangen, vastgesteld. Hierboven vindt U
de correcte uitslagen. Rijders die niet akkoord gaan met deze gecorrigeerde uitslag, hebben de
mogelijkheid om een schriftelijk beroep in te dienen zoals voorzien in het reglement Trial 2003
en dit tot en met 13 juni 2003.
Remarque : Après vérification par le coordinateur ad-interim, M. C. Lecomte, quelques erreurs ont été constatées dans les résultats affichées après l’épreuve. Ci-dessus vous trouverez les résultats corrects. Les coureurs qui ne sont pas d’accord avec ce résultat corrigé ont la
possibilité d’introduire une réclamation écrite conformément au règlement trial 2003 jusqu’au
13 juin 2003.
Zoekertjes • Petites Annonces
A vendre : Gas Gas trial 2001 état impec.Tel : 0472/33.06.83
Te koop : Nieuwe EXEL Supermotard
wielen voor VOR 1200 EUR
verchroomde wielen met banden
voor Ducati 916 600 EUR
Tel. : 058/23.32.99
GSM : 0497/66.74. 07
A vendre : pneus racing supermoto slick
pluie mixte monobike route supermotard
TEL : 071/50.58.79
Achat : médailles ronde FMB 1968+ info
pour refaire historique+ plaquette F.M.B.
B.M.B.+ rallye F.I.M. 62+57+avant 1954 Interess. : Bergiers P Tél. : 02/355.57.52
Voor onze vergunningshouders
zijn de zoekertjes GRATIS !
Pour nos licenciés les petites
2,50 Euro (excl. BTW / H.TVA )
per verschijning / par parution
3,10 Euro (excl. BTW / H.TVA )
3,70 Euro (excl. BTW / H.TVA )
Onderstaande gegevens worden niet gepubliceerd. / Les renseingnements ci-après ne sont pas publiés.
Naam / Nom :
Voornaam / Prénom :
Straat / Rue :
Nr / N° :
Bus / Boite :
Gemeente / Commune :
Postcode / Code postal :
Tel. / Tél. :
De zoekertjes die ons niet op tijd bereiken worden automatisch in het volgende nummer opgenomen.
Les annonces qui nous parviennent trop tard sont automatiquement reportées au numéro suivant.
FMB - BMB newsletter • juni 2003 juin • p. 16

Documents pareils