50 JAAR MAROKKAANSE MIGRA TIE

Transcription

50 JAAR MAROKKAANSE MIGRA TIE
50 jaar geleden tekenden België en Marokko een bilateraal akkoord,
waardoor verschillende Marokkanen – soms moederziel alleen, soms met
de ganse familie – hun geluk 2500 km verderop gingen beproeven. Hoewel
beide partijen er nooit vanuit gingen dat het een permanente migratie
zou zijn, wordt onze superdiverse stad vandaag bevolkt door een scala
aan gemeenschappen. Ondertussen zet de vierde generatie Marokkaanse
Belgen haar eerste kinderstapjes. Vormgeefster Danja Cauwbergs en
buurtbewoners Naima en Luiza lieten zich inspireren door de vele verhalen
en creëerden samen een salon, helemaal in jaren �60 - België meets
Marokko - stijl. Benieuwd naar de verhalen en de herinneringen van de
eerste generatie Marokkanen, reizen we met Salon Souvenir en enkele
kroongetuigen naar ongewone Brusselse plaatsen. De locatie bepaalt mee
het thema. Zin om terug te keren in de tijd om herinneringen op te halen?
En om actief na de denken hoe ver we 50 jaar later staan? Annabel Van
Nieuwenhuyse leidt de gesprekken in goede banen. Welkom! Merhaba!
Il y a 50 ans, la Belgique signait avec le Maroc un accord bilatéral, par lequel
plusieurs Marocains saisirent la possibilité de tenter leur chance au-delà
de 2500km loin de chez eux. Certains étaient arrivés seuls et d’autres
accompagné de toute leur famille. Bien que les deux pays ne s’imaginaient
pas que cet accord conduirait à une immigration permanente, notre ville
multiculturelle est actuellement devenue une ville constituée de plusieurs
communautés. Entre-temps, la quatrième génération belgo-marocaine
fait déjà ses premiers pas. Artiste Danja Cauwbergs et deux habitantes
du quartier, Naima et Louiza s’étaient laissés inspirer par de nombreuses
histoires et des souvenirs. Ensemble, elles fondèrent un salon dans le style
des années 60. Si les anecdotes et les souvenirs de la première génération
marocaine éveille votre curiosité, nous vous invitons à voyager avec salon
souvenir dans des lieux inhabituels de Bruxelles, en compagnie de quelques
témoins principaux: l’endroit détermine le thème. Envie de revenir dans le
temps, par le biais des souvenirs, observations profondes et réflexions, pour
découvrir où nous en somme 50 ans plus tard ? Annabel Van Nieuwenhuyse
mène le débat. Soyez les bienvenus ! Merhaba !
MEER INFO – PLUS D’INFO
De Vaartkapoen, Schoolstraat 76 Rue de l’Ecole,
Molenbeek
02 413 04 10 – [email protected]
www.vaartkapoen.be
IS EEN INITIATIEF VAN / EST UNE INITIATIEVE DE
de vaartkapoen & caleidoscoop
i.k.v. lokaal cultuurbeleid molenbeek
dans le cadre de la politique culturelle locale de
molenbeek
IN SAMENWERKING MET / EN COLLABORATION AVEC
nederlansdtalige cultuurdienst / service communal
de la culture néerlandophone molenbeek, o.b. de
boekenmolen, citizenne, vereniging marokkaanse
jongeren (vmj/ajm), bon, vzw averroès, vzw inaya,
egalité sans guillemets, molenbecca, la fonderie, hub,
résidence prince de liège & hans vandecandelaere
VERHALEN EN
HERINNERINGEN
VAN DE EERSTE GENERATIE
MAROKKANEN
DES ANECDOTES
ET DES SOUVENIRS DE LA
PREMIÈRE GÉNÉRATION
MAROCAINE
50 JAAR MAROKKAANSE MIGRATIE
50 JAAR MAROKKAANSE MIGRATIE
v.u.: herlinde swinnen, schoolstraat 76, 1080 sint-jans-molenbeek
www.vaartkapoen.be
ZONDAG / DIMANCHE
11.05.2014
11:00
Megatrends in de hedendaagse migratie, met focus op Islam
Grandes tendances dans l’immigration contemporaine, avec l’accent sur l’islam.
Lezing/Lecture Johan Leman
waar / où? o.b. de boekenmolen, hovenierstraat / rue du jardinier 47, molenbeek
taal / langue? nl
WOENSDAG / MERCREDI
21.05.2014
13:30
Bier of thee op café of toch liever naar de moskee?
Vrije tijd, we hebben er allemaal behoefte aan. Maar hoe spendeerden de eerste
Marokkaanse migranten hun kostbare vrije tijd in een stad zonder theesalons? Enkele
kroongetuigen nemen je terug mee in de tijd en gaan in gesprek met onze Brusselse
jongeren.
De la bière, du thé, du café ou plutôt aller volontiers à la mosquée ?
Les loisirs, nous en avons tous besoin. Mais comment la première génération issue de
l’immigration marocaine passait-elle son temps précieux dans une ville sans salon de thé ?
Certains témoins vous ramèneront dans le temps et discuteront avec nos jeunes bruxellois.
waar / où? café averroès, avenue leopold ii laan 95, molenbeek
taal / langue? nl & fr
WOENSDAG / MERCREDI
18.06.2014
13:30
Straffe verhalen van nieuwkomers en anciens
Bij het Brussels Onthaalbureau bon pakken we het groter aan en organiseren we drie
dialoogtafels. Hoe is het om aan te komen in deze stad, hier je weg te vinden, de bus te
nemen,… Welke gebruiken waren er toen en welke zijn er nu? Kortom verwacht je aan
straffe, grappige en ontroerende verhalen.
Histoires piquantes des récents et anciens immigrants.
Nous organisons trois tables de conversations au bureau d’acceuil bon. Les questions
qui seront abordées sont les suivantes : que ce que ça fait d’arriver dans une ville ? D’y
trouver son chemin et de prendre le bus ? Quels moyens y avait-il à l’époque et quels sont
les moyens disponibles actuellement ? En bref, préparez-vous à entendre des histoires
piquantes, drôles, et bouleversantes.
waar / où? bon, toekomststraat / rue de l’avenir 35, molenbeek
taal / langue? fr
MAANDAG / LUNDI
22.09.2014
10:00
Studeren in Brussel?!
Vandaag is verder studeren een verworven recht. Maar was dat altijd zo? De eerste
Marokkaanse migranten, werden onmiddellijk ingezet op de arbeidsmarkt, met weinig
ruimte voor bijscholingskansen. De eerstejaarsstudenten van de HUB gaan met hen in
gesprek.
Etudier à Bruxelles?!
Aujourd’hui, étudier est un droit acquis. Mais est-ce que çela a toujours été le cas ? Les
premiers immigrants marocains avaient été directement placés dans le marché du travail,
avec peu de possibilité d’accès à une formation. Les étudiants de première année de HUB
iront à leur rencontre afin d’avoir une discussion.
waar / où? hub, warmoesberg 26, brussel.
taal / langue? nl
WOENSDAG / MERCREDI
29.10.2014
13:30
Mijn oude dag in het rusthuis?!
Voor de Marokkaanse senioren blijft het rusthuis nog steeds taboe. Ze verkiezen hun oude
dag door te brengen bij familie. Maar blijft dit anno 2014 een houdbaar verhaal? Momenteel
opent de eerste Magrebbijnse home in Brussel haar deuren. Waarom slagen we er niet in de
melting pot van Brussel door te trekken in onze rusthuizen?
Mes vieux jours dans une maison de repos?!
La maison de repos reste encore et toujours un sujet tabou pour les seniors marocains.
Ils choisissent plutôt de vivre leurs vieux jours dans la famille. Cette anecdote est-elle
encore d’actualité en 2014 ? Pour le moment, la première maison de repos maghrébine
ouvre ses portes à Bruxelles. Pourquoi n’est il pas possible d’avoir le même melting pot
bruxellois dans les maisons de repos.
waar / où? residence prince de liège, boulevard mettewielaan 266, molenbeek
taal / langue? nl & fr
DINSDAG / MARDI 18.11.2014 10:00
WOENSDAG / MERCREDI 20.11.2014 13:30
DONDERDAG / JEUDI 20.11.2014 18:00
De gastarbeiders van de Brusselse kanaalzone
We gaan op zoek naar authentieke fabrieksverhalen. Gastarbeiders en ploegbazen nemen
plaats in Salon Souvenir en nemen ons terug mee in de tijd. Samen met hen maken we
de vertaalslag naar vandaag. In een gemeente waar 50% van de jongeren werkloos is, blijft
WERK de grootste uitdaging!
Les travailleurs invités de la zone du canal bruxellois
Nous allons à la recherche des histoires authentiques d’usines. La rencontre entre les
ouvriers et les chefs d’équipe aura lieu au salon souvenir ils nous ramèneront dans le
temps. Ensemble, en leur compagnie, la transition de l’époque jusqu’à aujourd’hui sera
soulignée. Dans une commune dans laquelle 50% de jeunes est au chômage, l’emploi reste
le plus grand défi!
waar / où? la fonderie, rue ransfortstraat 27, molenbeek
taal / langue? nl & fr
ZATERDAG / SAMEDI
31.01.2015
20:00
Theater / Théâtre “Made in Belgium”
In een aaneenschakeling van sketches doorkruisen 25 jongeren de verhalen van 3
generaties. Ze brengen je aan het lachen maar delen ook de dilemma’s die ze tegenkomen
op hun zoektocht naar zichzelf. Wat zijn de redenen waarom hun ouders of grootouders
hun geboorteland Marokko inruilden voor België?
Dans une succession de sketches, 25 jeunes parcourent les anecdotes de trois générations.
Ils vous font rire, mais partagent également les dilemmes qu’ils rencontrent en quête de
leur propre personne. Quelles sont les raisons pour lesquelles leurs parents ont quittés le
Maroc pour la Belgique ?
waar / où? de vaartkapoen, schoolstraat 76 rue de l’ecole, molenbeek
taal / langue? nl & fr
DONDERDAG / JEUDI
Slotfeest / Fête de cloture
in/au vk*
05.02.2015