Fraser: Personlig | hilsen (Engelsk-Fransk)

Transcription

Fraser: Personlig | hilsen (Engelsk-Fransk)
Personlig
Brev
Brev - Adresse
Engelsk
Fransk
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Side 1
11.02.2017
Personlig
Brev
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Brev - Åbning
Engelsk
Fransk
Dear John,
Cher Benjamin,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
Chère Maman / Cher Papa,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
Cher Oncle Jeremy,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
Salut Sylvain,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
Coucou Daniel,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Victor,
Side 2
11.02.2017
Personlig
Brev
My Dear,
Mon chéri / Ma chérie,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Mon très cher Christophe,
Thank you for your letter.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Merci pour votre lettre.
It was good to hear from you again.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
I am very sorry I haven't written for so long.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Brev - Hoveddel
Engelsk
Fransk
I am writing to tell you that…
Brugt når du har vigtige nyheder
Je t'écris pour te dire que...
Have you made any plans for…?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information
sur...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
I am very grateful to you for letting me know /
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que
offering me / writing to me…
/ offert / écrit...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Side 3
11.02.2017
Personlig
Brev
It was so kind of you to write / invite me / send
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter /
me…
m'envoyer...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
J'ai la joie de vous annoncer que...
I was delighted to hear that…
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
J'ai eu la joie d'apprendre que...
I am sorry to inform you that…
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
J'ai le regret de vous informer que...
I was so sorry to hear that…
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder
Brev - Afslutning
Engelsk
Fransk
Give my love to…and tell them how much I miss
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me
them.
manque.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his / her love.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
...envoie ses salutations.
Say hello to…for me.
Dis bonjour à... de ma part.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Write back soon.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Écris-moi vite.
Do write back when…
Écris-moi quand...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Side 4
11.02.2017
Personlig
Brev
Send me news, when you know anything more.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Take care.
Brugt når du skriver til venner og familie
Prends soin de toi.
I love you.
Brugt når du skriver til din partner
Je t'aime.
Best wishes,
Tous mes vœux,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
With best wishes,
Amitiés,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kindest regards,
Amicalement,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
Bien à vous/toi,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
Tendrement,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Bises,
Much love,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Bisous,
Side 5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
11.02.2017