Villas - Vlassak Verhulst

Transcription

Villas - Vlassak Verhulst
rep Vlassak Verhulst - Hendriks nl
28/01/14
15:39
Page 1
9
Modern en klassiek
stijlvol verenigd
Classicisme et
modernité au
diapason de
l’élégance
Architectuur & Inrichting | Architecture & Décoration : Vlassak-Verhulst
Tuinarchitectuur | Architecture de jardin : Avantgarden
Voor wie het nodige geduld aan de dag legt, hoeven dromen niet per se
bedrog te zijn. De eigenaars van deze woning in de Antwerpse Zuidrand, een
gezin met drie dochters, koesterden jarenlang de stille hoop om het omliggende domein (2 hectare) ooit te kunnen kopen. Toen het later effectief te
koop gesteld werd, hebben ze dan ook geen minuut getwijfeld om er hun
nieuwe thuis van te maken. Aanvankelijk was het de bedoeling om het
bestaande pand te renoveren naar hedendaagse noden en normen, maar al
snel kwamen bouwheer en architect (Vlassak-Verhulst) tot de constatatie dat
dit een kostelijke onderneming zou worden die nooit voor de volle honderd
procent het gewenste resultaat zou opleveren. Ze gooiden het roer om en
richtten hun pijlen volledig op nieuwbouw. Een geslaagde koerswijziging, zo
blijkt. Het ontwerp sluit nagenoeg volledig aan bij de stijl van het oorspronkelijke pand. Het concept van de twee naar voor springende vleugels is
behouden, waardoor de middenpartij met balkon sterk in het oog springt.
Grote raampartijen geven het gekaleide hoofdgebouw extra glans. De woning
doet denken aan een Frans kasteeltje dat te midden van de eeuwenoude
beuken op het domein volledig tot zijn recht komt. Hoewel ze op amper een
Foto’s | Photos : Jan Verlinde
steenworp van het dorpscentrum ligt, waan je je door de weelderige rhodo-
Tekst | Texte : Tim Janssens
dendrons op de achtergrond in een stukje paradijs op aarde.
Pour qui fait preuve de suffisamment de patience, les rêves ne restent pas
nécessairement des illusions. Les propriétaires de cette demeure située dans
la périphérie sud d’Anvers – une famille avec trois filles – nourrissaient
depuis des années le secret espoir de pouvoir un jour acquérir ce domaine
Klassiek wonen op een jeugdige, hedendaagse manier,
(de 2 hectares) proche de chez eux. Lorsque, plus tard, il fut effectivement
op een prachtig domein in het Antwerpse.
mis en vente, ils n’hésitèrent donc pas une seconde pour en faire leur
nouveau port d’attache. Au départ, l’idée était de rénover le bâti existant
Habiter dans un cadre classique de manière jeune et
en l’adaptant aux besoins et normes d’aujourd’hui, mais très vite, maître
contemporaine, dans un magnifique domaine de la région
d’ouvrage et architecte (Vlassak-Verhulst) constatèrent que cela risquait
anversoise.
d’être une entreprise coûteuse qui, au surplus, n’apporterait pas à cent pour
cent le résultat escompté. Ils modifièrent alors radicalement leur optique
pour privilégier une construction entièrement nouvelle. Un changement de
cap réussi. Le projet reprend très largement le style de l’édifice originel.
Le concept des deux ailes saillantes a été maintenu, ce qui fait ressortir
d’autant la partie centrale du bâtiment agrémentée d’un balcon. De grandes
fenêtres confèrent un éclat supplémentaire aux façades chaulées du bâtiment principal. La maison fait penser à une gentilhommière à la française,
parfaitement mise en valeur par les hêtres centenaires du domaine qui
l’entourent. Et à l’arrière, bien qu’à deux pas seulement du centre du village,
les rhododendrons luxuriants font penser à un petit paradis sur terre.
rep Vlassak Verhulst - Hendriks nl
28/01/14
15:39
Page 2
rep Vlassak Verhulst - Hendriks nl
28/01/14
15:39
Page 3
De aanblik van de woning spreekt tot de verbeelding. Een indrukwekkend poort-
Dès qu’on la découvre, la partie frontale de la propriété frappe l’imagination.
geheel in smeedijzer geeft toegang tot de centrale as waarop de woning is uitge-
Un portail impressionnant en fer forgé donne accès à l’axe central sur lequel la
lijnd. Deze as wordt benadrukt door een langgerekte, in ere herstelde waterpartij.
demeure est alignée, et que souligne une pièce d’eau allongée, parfaitement
De achterkant van de woning toont een ander gelaat. Een fronton en een erker door-
restaurée. L’arrière de la maison révèle pour sa part un autre visage. Un fronton et
breken het rechtlijnige patroon. In de leefkeuken bieden grote raampartijen op de
un bow-window rompent la linéarité de la façade. Dans la cuisine à vivre, les
zijgevel een zicht op de binnentuin met oude Italiaanse moerbeibomen.
grandes baies vitrées de la façade latérale offrent une vue sur le jardin intérieur
planté de vieux mûriers italiens
rep Vlassak Verhulst - Hendriks nl
28/01/14
15:40
Page 4
Rechts van de woning vinden we een zwembad met loungehoek.
De vloer in geschuurde blauwe steen geeft het geheel een strak,
hedendaags karakter. Het achterliggend poolhouse onderscheidt zich
van de eigenlijke woning via zijn strakke bepleistering, die maakt dat
de klassieke architectuur toch iets moderns in zich draagt. Ook het
garagegebouw is in een andere stijl gerealiseerd. Buitenmuren in
papesteen, binnenmuren in kalkverf en een open nok in zware eiken
balken geven het een warm, landelijk karakter. Hierdoor kan het ook
fungeren als feestruimte.
Le corps d’habitation est flanqué sur sa droite d’une piscine avec coin
salon et un sol de pierre bleue polie qui confère à l’ensemble un
caractère élégant et contemporain. Le poolhouse situé en arrière-plan
se distingue de la maison proprement dite par son crépi uniforme, qui
apporte à l’architecture classique une touche de modernité. Le garage
est lui aussi réalisé dans un autre style : ses murs extérieurs en
briques de Boom de qualité supérieure (papesteen), ses murs intérieurs peints à la chaux et un faîtage apparent en lourdes poutres de
chêne lui donnent un caractère chaud et rustique. Cela étant, il peut
aussi être utilisé comme salle de fêtes.
rep Vlassak Verhulst - Hendriks nl
28/01/14
15:40
Page 5
Het interieur van de woning is minstens even adembenemend als de imposante gevelpartij en de omliggende parktuin. De eigenaars wilden een echte gezinswoning met gezellige ruimtes waarin het gezin – al dan niet in het
gezelschap van vrienden en familie – samen kan leven en ontspannen.
L’intérieur de l’habitation est au moins aussi époustouflant que ses façades imposantes et le parc environnant.
Les propriétaires souhaitaient disposer d’une véritable résidence familiale offrant des espaces confortables dans
lesquels la famille – en compagnie ou non d’amis et de proches – puisse vivre et se détendre.
rep Vlassak Verhulst - Hendriks nl
28/01/14
15:40
Page 6
De allure die de woning aan de buitenkant uitstraalt,
vinden we ook terug in het interieur, zij het steeds op een
‘vriendelijke’ en leefbare manier. Het interieur is klassiek,
maar wel op een jeugdige, hedendaagse manier. Mooie,
rijkelijke materialen, hedendaags kraanwerk (Dornbracht)
en verlichting (Terzani, Vibia, Santa & Cole, …) gaan in
dialoog met oude plankenvloeren die het geheel een
onweerstaanbare charme geven. Elke kamer werd in detail
ontworpen om deze specifieke visie concreet vorm te
geven. Het merendeel van de kamers heeft wit gekalkte
muren en toont dus erg licht. Uitzondering op deze regel
is het bureau op de begane grond. Petroleumblauwe
muren, kamerhoge eiken bibliotheekkasten en eiken
binnenluikjes creëren er een markant contrast met de
overige ruimtes.
La classe qui émane de la maison à l’extérieur se retrouve
également à l’intérieur, déclinée ici sur un ton ouvert
et amical. L’intérieur se veut également classique, mais
empreint de jeunesse et de modernité. Des matériaux
riches et recherchés, la robinetterie contemporaine (Dornbracht) et l’éclairage (Terzani, Vibia, Santa & Cole, …)
y dialoguent avec des parquets anciens, qui confèrent à
l’ensemble un charme irrésistible. Chaque pièce a été
conçue dans le moindre détail afin de concrétiser cette
vision spécifique. La plupart des espaces à vivre ont des
murs peints en blanc et s’avèrent donc très lumineux.
Seul le bureau situé au rez-de-chaussée fait exception à
cette règle. Ses murs en bleu pétrole, ses bibliothèques
en chêne allant jusqu’au plafond et ses volets intérieurs
en chêne créent un contraste saisissant avec les autres
pièces.
rep Vlassak Verhulst - Hendriks nl
28/01/14
15:40
Page 7
De symmetrische opbouw van de voorgevel zet zich ook door in de
woning zelf. Een heldere indeling met rechtlijnige assen en grote
kamers met hoge plafonds genereert rust en duidelijkheid. Op het
gelijkvloers biedt een centraal gelegen inkomhal al meteen een
mooi zicht op de achtergelegen parktuin. Het is een constante die
we ook in de rest van de woning aantreffen. Grote raampartijen in
de living en de leefkeuken zorgen voor een sterke band tussen
interieur en omgeving. De slaapvertrekken bevinden zich op de
eerste verdieping. De dochters hebben elk een eigen stekje en
delen samen twee badkamers. De ouders hebben voor zichzelf een
‘Master’-gedeelte met dressing, badkamer en slaapkamer ingericht.
Een grote zolderverdieping met home cinema, een multifunctionele
ruimte met bar, een biljart en een zithoek maakt het plaatje
compleet. Het resultaat mag er absoluut zijn. De samenwerking
tussen de interieurarchitecte en de eigenaars was fantastisch,
vanaf dag één zaten ze op eenzelfde golflengte. Vlassak-Verhulst
kreeg dan ook de kans om dit ontwerp tot in de kleinste details uit
te werken. Ze zijn allen erg trots op het eindresultaat !
La conception symétrique de la façade avant se prolonge aussi à
l’intérieur de l’habitation – où la distribution de l’espace suivant
des axes linéaires et de grandes pièces pourvues de plafonds hauts
engendrent une sensation de calme et de clarté. Au rez-dechaussée, un hall d’entrée positionné centralement offre d’emblée
une belle échappée visuelle sur le jardin et le parc. C’est là une
constante que l’on retrouve aussi dans le reste de la maison.
Les grandes baies vitrées du living et de la cuisine créent un lien
intime entre l’intérieur et le périmètre environnant. Les chambres à
coucher se trouvent au premier étage. Les trois filles y ont chacune
leur espace réservé et s’y partagent deux salles de bains. Pour
eux-mêmes, les parents s’y sont aménagé une ‘suite propriétaire’
comprenant dressing, salle de bains et chambre à coucher.
Un vaste grenier avec home cinéma ainsi qu’un espace multifonctionnel avec bar, billard et coin salon complètent le tableau.
Le project est abouti. La collaboration entre l’architecte d’intérieur
et les propriétaires a été fantastique. Dès le premier jour, ils ont été
sur la même longueur d’onde. Vlassak-Verhulst a dès lors eu la
faculté d’élaborer le projet jusque dans les moindres détails. Ils
sont tous très fiers du résultat final !

Documents pareils