REYKJAVÍK Map Index

Commentaires

Transcription

REYKJAVÍK Map Index
Krin
glum
ýrar
brau
Álfta
mýri
t
Reykjavegur
r
Gull
teig
u
i
gerð
aut
itisbr
sgata
erð
i
Stór
a
ag
i
rð
Gren
sás
Akurg vegur
erði
lan
Krilg
leiti
Efsta
Grundarg
Breiðagerð
i
Álmg
Ála
nd
erði
erði
Espig
t
ur
Hæð
arga
Hólm rður
garð
ur
Aðallan
d Efstaland
Akral Dala
land
d
iti
Miðle
Háa
le
glan
Krin
iti
stale
Brekk
ul
Héðin
múli
Lág
holt
olt
lmh
lækur
Ra
uð
a
rne
sv
eg
u
Otrateigur r
L
ur auga
tei
g
ísa
Hr
Há
tún
Kringlumýrarbraut
tún
Nóa
Vatn
s
ð
kahlí
ahlíð
Neð
Smá
Á
Álf lfal
tal
rar
lan
Fossvogur
arg
e
ku g
ðaveg
Sléttuvegur
t
Heið
Ey
egur
1000 m
iti
Brek
Há
ale
itisb
rau
750
leiti
brau
sale
g
500
Hvas
Mikla
ála
Sk
Rey
.hlíð
Ofan
Bústa
Kringlumýrarbraut
Kortagerð: Ólafur Valsson
Copyright ©
ihlíð
ihlíð
Víð
ur
múli
raut
íð
jörð
Fells
Listb
Birk
úli
lm
Se
29
28
Öskjuhlíð
Nauthólsv
250
Stak
ð
Bogahlíð
kahlí
Stak
ahlíð
Lang
lah
líð
24
Stig
es
ljan
Hörgshlíð
hlíð
Háa
l
urh
rjaf
0
tún
Nóa
Lang
ahlíð
líð
Rey
kjah
Eng
ihlíð
Nj
lu
erp
Sk
Lit
hlíð
t
Ves
Ske
Hjá
arárstí
gur
Þverh
olt
Einho
lt
Rauð
t
rau
rrab
arð
Hamra
aleiti
Ske
ð
Mikla
br
Stig aut
ahlí
ð
Græ
nahlí
ð
t
hlíð
duhlí
ð
urhlí
Laugardalur swimming pool
Star mýri
rau
23
ngi
hlíð
hlíð
sb
Barm
a
Máv
a
Dráp
u
Hvass
ata
Baug
Ba
uga
ildi
nes
ng
an
es Fáfnis
Ske nes
ljata
Sk
taða
rhlíð
ahlíð
Skaft
Blön
ars
nes
ngi
ð
Bóls
li
mú
g
Ve
ut
bra
12
Ein
gur
llarve
va
Flug
Reykjavík Airport
Úthlí
31
úli
m
Ár
s
eiti
Hörpug
25
30
ri
ug Fos
sag
Þjór
sg
gur
olt
al
Há
gata
iph
igsve
Engjavegur
Engja teigur
Sk
ý
fam
Sa
Gó
agata
Guð
rúna
rg
Bolla
g
Mjóa
Höfðatún
ur
stíg
óns
r
Bar
Vita
stíg
u
Sno
ug
ansg
Kjart
Háte
tún
nd
ta
egur
ata
Flók
Sig
úli
Árm i
úl
um
Síð
ga
Rvk.v
rag
Skipholt
r
Mið
tún
Hát
ún
Viðju
g
Selju erði
gerð
i
Hlyn
g
Furu erði
gerð
i
stíg
ur
astí
gur
Vat
ns
ta
rga
kja
Læ
Pósth.s
t
Mið
Fra
kk
Hrefn
hlíð
Þor
Brautarholt
26
.g
egu
Hof
teig
ur
gate
igur
Lau
rla
ata
Kar
la
Vífil g
sg
Mán
ag
Ske
ggja
g
ún
32
Kirkjuteigur
ðu
arg
héð
Sólt
Sundlaugavegur
Su
Hring
brau
t
ur
rveg
13
gav
u
gð ur
Bu ulæk
r
i
Le
Hraunteigur
rmúli
mýra
Lau
ut
mu
ró
Ba
ta
lt
Sæ
ur
tíg
nss
14
Vatn
s
6
Ber Njálsg
gþó ata
rug
ata Sk
arp
Auð
a
Gun rstr
nar
sbra
ta
parst
20
21
22
laga
ur
Halla
nda
Þing
holts st
str
Ingó æti
lfsstr
Ber
æti
Óð
g
insg staða
st
Suð
u
Bjarkarga
ta
vegur
ti
lstr
Aða
rga
ta
Tjar
val
rga
Fríkirkju
ata
lag
nar
gata
Hóla
vall
llag
mva
Bló
elu
im
Es
p
ursg
Bald agata
g
ta
r
B a arga
rð
Nja
Skú
lho
Ara Suður
gata
Od gata
dag
ata
Klap
gata
Ægis
ag
Gar
ðast
ræ
æð
Br
di
ran
lag
Af
i
19
Borgartún
Sam
tún
Mið
tún
Hát
ún
æk
lur
ag
11
18
S
r
da
gar
Lau
nh
t
27
Bo
Du
Skálh.s
Sæbraut
n
ætú
ð
h Su
Radisson SAS Hotel Island
hl.s
t
bra
ut
Lin
dar
Hve gata
Lau
rfisg
ga
ata
Gre vegur
ttisg
ata
ta
yki
31
isga
Be
Iceland Travel
verf
lt
rho
nga
Sta
lt
rho
Stó lholt
ða
Me
30
æti
gur
Kringlan (Mall)
astr
ð
ihlí
Esk rhlíð
ga
29
Bók
Skó
City Theatre
ank
tm.s
e
ðav
sta
Bú
28
Am
15 16H 17
B
úla
a
ga
Lind
ta Sæ
arg
vegu
lækur
gal
Sk
gat
ótur
“Hofði” House
óls
Hlíðarf
27
lvh
ata
lsg ta
a
fsg
Lei gata
ks
Eirí
Ministry for Foreign Affairs
ur
Sö
Lau
Egi
26
ata
K
Sm
Kjarvalsstaðir (City Gallery)
Egg
Gnitanes
“Perlan”
25
rlug
erts
Domestic Air Terminal – busses
24
32
msh
Stu
alk
vegur ta
Laufás
ga
Fjólu rgata
ja
Sóley
5
sg
æti
Skothúsveg
ut
njólf
8
9
rstr
Tjörnin
bra
Hallgrimskirkja (Church)
Lyn
gha
gi
Sta
rha
gi
gi
Von
a
ing
22
Grí
ata
just
Hr
Hotel Leifur Eiriksson
rha
kag
hagi
Guesthouse Sunna
21
rða
Fál
asar
The Handknitting Association of Iceland
20
23
Tóm
19
Hja
Try 10
ggv
H aga
Auasfnarstrta
turs æti
træt
i
Kirk
tún
t
Bry
3
t
ata
Skúlatún
u
bra
ing
Hr
r
elu
im r
lu
lur
me
brg
2
hagi
Forn
7
rðss
4
Fax
aga
vegur ta
s
n
of
irsg
ta
r
ígu
uga
r ast ata eyj g
r
r
F
ígu Lok Þórsg
ur i
fna
ust
Sja isveg træt
örð
lav
ln as
Skó
Fjö tað
rgs
Be
.
ag
ár
Víð
lur
me
rum
Fu
Ge
Sæb
ra
Klepput
s
Stein
ta
ga
lla ta
lva ga
Só valla
Ás
me
Hotel Fron
i
yn
18
t
brau
Hring
The National Theatre
llag
Laugarnes
Reykjavík harbour
juga
Guð
íða
17
ráva
r
elu
ga
The Icelandic Opera
hagi
Hjarðarhagi
Prime Minister’s Office
Ægis
16
lur
Kvist
15
ime
ta
ga
lla
va
s
f
M
Ho elh
ag
i
Nes
hag
i
Ha
Guesthouse Anna
1
Ein
i
14
Re
Coach Terminal (BSI)
en
13
Gr
Domestic Air Terminal
r
12
National Gallery of Iceland
di
11
Reykjavik Art Museum
ran
10
gu
ve
Althingi (Parlament)
rug
Reykjavik City Hall
9
Flyð
8
jós
Plaza Icelandic Hotel
elu
rL
7
rab Brekk
ustí
org
gur
ars
tíg
ur
The Nordic House
kim
6
Mý
rar
t
gat
aus
a
n
a
r
Án
u
g
ve
a
Nýle
lj
e
S
V
i
e
d
st ndug
r
an
vegu
Rán urgataata
sgr
ið
ar
E
nes
Báru gata
Fram
gata
g
rvalla
di
tu
n
s
a
e
r
V
Öldu
Álag
gata
Há
va
Túngat
a
l
ir
lag
ll
e
v
a
ata
tar
Meis
ur
veg
jóls
lask
p
a
K
Kirk
B
r
University of Iceland
Bir
The National and University Library of Iceland
5
ta
4
ga
nda
sga
Haskolabio, University Cinema
REYKJAVÍK
r
rðu
Gra
Holt
3
F
da
Radisson SAS Hotel Saga
is
isk
an
Gr
2
nbr
Jár
lóð
Vesturbaer swimming pool
Eyjaslóð
Örfirisey
psl
Djú
1
Hólmasl
Map Index
Búland