062007‚Ä¢VINCENNES_neerlandais:ch√¢teau de Vincennˇˇ

Commentaires

Transcription

062007‚Ä¢VINCENNES_neerlandais:ch√¢teau de Vincennˇˇ
Geschiedenis
Bezoek
Herdenkplaats
Informatie
Geschiedenis
Woordenlijst
Buitenwerks: tegen een groter gebouw
aangebouwd.
Campanile: constructie waarin zich één of
meerdere klokken bevinden.
Châtelet: ingangspoort tussen twee torentjes.
Drie-eenheid: symbolische verbeelding van
God in drie personen, de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest.
Heilige Kapel: de koninklijke kapel die
gebouwd werd door Lodewijk de Heilige,
om er de relikwieën van de passie van Christus
te bewaren (de doornenkroon, een stukje van
het kruis, de spons en de lans).
Honderdjarige oorlog: een opeenvolging van
conflicten tussen de Franse en de Engelse
koningen, van 1337 tot 1453.
Lambrisering: bekleding van muren en plafonds
met smalle houten stroken.
Uitkraging: uitbouw, erker.
Praktische informatie
Gemiddelde duur van een bezoek: 2 uur
Rondleidingen.
Rondleidingen met audiogids in het Frans,
Engels, Duits, Spaans en Italiaans.
Aangepaste rondleidingen voor minder valdiden.
Het Centre des monuments nationaux geeft een collectie gidsen uit
over de Franse monumenten, die in diverse talen vertaald zijn.
De Éditions du patrimoine zijn verkrijgbaar bij de boekhandel.
Centre des monuments nationaux
Château de Vincennes
Avenue de Paris
94300 Vincennes
tél. 01 48 08 31 20
fax 01 58 64 23 95
www.monuments-nationaux.fr
Herdenkplaats
Informatie
L
crédits photos R.-G. Ojéda © RMN. illustrations François Brosse, Marie-Hélène Forestier. conception graphique Plein Sens, Anders. réalisation Marie-Hélène Forestier. traduction Caractères et cætera. impression Néo-Typo, juin 2007.
L
Bezoek
15 Muur en torens
De muur is onderdeel van het grote project van
Karel V om van Vincennes een echte vestingstad
te maken. Hij is 1100 meter lang, telt negen
torens en beschermt een groot gebied waar
honderden mensen leefden. De torens zijn
40 tot 42 meter hoog en dienden als woning en
als verdediging. Zeven torens zijn afgebroken
voor de plaatsing van kanonnen, toen
Napoléon I van Vincennes een militaire
vesting maakte.
In de XIXde eeuw zijn tegen de wallen bunkers
gebouwd.
La Tour du Village (A) is de oorspronkelijke
hoofdingang en heeft zijn hoogte behouden. De
gevel was ooit versierd met beelden, net als de
châtelet van de vestingtoren. De torens Tour des
Salves (B) en Tour du Bois (C) waren ook
ingangen met ophaalbrug en hadden eveneens
een beeldversiering.
16 De klassieke paviljoenen maken deel uit van
uitgebreide werkzaamheden, die vanaf 1654 zijn
uitgevoerd op verzoek van Mazarin en
vervolgens Lodewijk XIV. Het paviljoen van de
koning rechts en dat van de koningin links zijn
geheel symmetrisch en vormen een mooi geheel
in klassieke stijl samen met de openingen in de
zuidwal, de Tour du Bois die is omgebouwd tot
een triomfboog en de bogengang.
17 De bouw van het wapenpaviljoen dateert uit de
regeerperiode van Lodewijk XVIII (1815-1824).
Er was toen een artilleriearsenaal in gevestigd,
de grote deuren lieten het zware oorlogstuig
door.
Tegenwoordig is hier de bibliotheek en een
gedeelte van de archieven van de historische
dienst van Defensie te vinden.
Geschiedenis
Bezoek
Herdenkplaats
Informatie
L
Een nationale herdenkingsplaats
Sinds 1948 worden achtereenvolgens in het
kasteel de historische afdelingen van de Franse
landmacht, luchtmacht, marine en Gendarmerie
gevestigd. In 2005 zijn deze samengevoegd
binnen de historische dienst van Defensie. Nu
is dit het derde fonds na de Archives nationales
en de Bibliothèque nationale de France. De
aanwezigheid van de archieven van Defensie in
dit openbare monument maakt van Vincennes
een belangrijke nationale herdenkplaats.
Geschiedenis
Herdenkplaats
L
Informatie
nederlands
kasteel van
Vincennes
Getuige van de Franse geschiedenis
Een versterkte koninklijke
verblijfplaats
Een voorbeeldig werkterrein
De restauratie die net na de Tweede
Wereldoorlog is begonnen gaat nog steeds door
en heeft ertoe geleid dat de vestingtoren 12 jaar
lang gesloten is geweest. Sinds 1994 hebben
zeer uitgebreide archeologische onderzoeken en
wetenschappelijke studies veel kennis over de
Middeleeuwen opgeleverd. De restauratie van de
vestingtoren heeft de oorspronkelijke decoraties
aan het licht gebracht en het gebruik van
ijzer voor de versterking van de structuur. De
opgravingen hebben geleid tot de ontdekking
van een immens hydraulisch systeem en de
diverse bouwperiodes van het kasteel.
Deze uitgebreide restauratie was noodzakelijk
om ervoor te zorgen dat het kasteel van
Vincennes, dat een belangrijke stap vormt in
de kunstgeschiedenis en één van de grootste
Europese kastelen uit de Middeleeuwen is,
de tijd kan blijven doorstaan.
Bezoek
Miniatuur
XV de eeuw.
In de XIIde eeuw bouwen de Capetingische
koningen een jachtkasteel in het bos van
Vincennes. Aan het begin van de Honderdjarige
oorlog* begint Jan II de Goede (1350-1364)**
er vlakbij aan de bouw van de vestingtoren. Zijn
zoon Karel V (1364-1380) voltooit deze rond
1370. Toren en kasteel worden vervolgens
beschermd door
een muur met
negen torens.
Bij het
overlijden van
Karel V is net met de bouw van de Heilige Kapel
begonnen: de poort wordt één van de eerste
kunstwerken van de flamboyante gotiek. In de
XVI de en XVII de eeuw vluchtten de koningen achter
de muren van het enorme kasteel in onrustige
tijden. De onregelmatige aanwezigheid van
Lodewijk XIV (1643-1715) wordt gekenmerkt
door nieuwe gebouwen, tot hij zich definitief in
Versailles vestigt in 1682.
Militaire vesting
Vincennes verliest dan zijn rol als koninklijk
verblijf en in de Franse Revolutie een groot
arsenaal. Napoleon bevestigt deze militaire
bestemming per decreet van 16 maart 1808 en
maakt de vesting geschikt voor de moderne
artillerie door de muren neer te halen.
*Uitleg op de achterzijde.
**De data geven het begin en het einde van de regeerperiode aan.
Geschiedenis
Bezoek
Herdenkplaats
Informatie
L
1 Het Capetingische kasteel
Onder het gras en de centrale laan hebben
opgravingen de funderingen van het kasteel
blootgelegd: meerdere gebouwen die in de loop
van de XIIIde en XIVde eeuw werden opgericht
rond een binnenplaats. Het kasteel wordt de
hoofdverblijfplaats van Lodewijk de Heilige
en belangrijke evenementen in het leven van
de koninklijke familie vinden er plaats, zoals
de geboorte van de eerste kinderen. Vanaf de
XVII de eeuw wordt het langzaamaan afgebroken.
Aan het eind van de XIIIde eeuw wordt
2 een fontein aangelegd midden op de
binnenplaats. Deze wordt gevoed door een
modern hydraulisch systeem. Onder Karel V
wordt de fontein hersteld en is nu de enige
zichtbare getuige van het kasteel.
C
16
16
3
14
15
B
17
2
1
De vestingtoren
3 De châtelet* is de hoofdingang van de
vestingtoren. De voorgevel droeg oorspronkelijk
een grote gebeeldhouwde decoratie. De beelden
van Karel V, zijn echtgenote Jeanne de Bourbon
en Sint Christoffel begroetten de bezoekers.
Boven de beelden troonde een Drie-eenheid* ,
symbool van de goddelijke bescherming van
de macht.
De vestingtoren is een architecturaal
hoogstandje en beeldt een uitzonderlijke politieke
wil uit: de bouw ervan ging snel en was duur.
Deze dikke vierkante toren, met vier
hoektorentjes, heeft zes verdiepingen waarvan de
gewelfde plafonds op een enkele, dunne centrale
pilaar rusten. Elke verdieping heeft dezelfde
indeling: een grote centrale zaal en ruimtes
in de hoektorentjes. De toren is 50 meter hoog;
het is de hoogste middeleeuwse vestingtoren.
Hij wordt beschermd door een muur en een diepe
gracht, oorspronkelijk gevuld met water. Links
A
N
op de binnenplaats neemt u de oudste bewaard
gebleven buitenwerkse trap* , verlicht door vijf
openingen.
4 Vanaf het terras van de Châtelet heeft u
overzicht over het hele kasteel. Op de
gebeeldhouwde onderzijden van de ramen op
de tweede en derde verdieping, aan de kant van
de vestingtoren, ziet u musicerende engeltjes,
profeten en fantasiefiguren.
5 De campanile* bovenaan de trap herbergt een
kopie van de klok die in 1369 werd geïnstalleerd.
Dit was een première voor een ‘burgerlijk’
gebouw.
6 Het kantoor ligt op de tweede verdieping van
de Châtelet: Karel V werkte en ontving hier
bezoek en in de twee aanliggende torentjes
werkten zijn twee secretarissen.
7 De weergang was in de Middeleeuwen niet
overdekt. De koning gebruikte de gang om van
zijn werkruimte naar zijn appartement te gaan,
op de verdieping van een gebouw op de
binnenplaats.
Dit gebouw is verdwenen maar de openingen zijn
zichtbaar in de muur aan de binnenplaats.
8 Het bruggetje was in de Middeleeuwen de enige
toegang tot de vestingtoren.
9 In de raadzaal wordt een film getoond over de
geschiedenis van het kasteel ten tijde van Karel V.
Oorspronkelijk werden hier officiële recepties
gehouden en de werksessies met de koning en
zijn adviseurs. Indien nodig diende de ruimte
als slaapkamer voor de koningin of familieleden.
De koepels dragen nog de lambrisering* die de
muren sierde in de XIVde eeuw. Let op het
beeldhouwwerk in deze ruimte, dat u terugvindt
van de begane grond tot de derde verdieping:
een kapiteel op de centrale pilaar, draagstenen
met evangelische symbolen in de hoeken en
profeten in het midden van de muren.
10
5
4
12
9
8
6
11
13
3
7
10 De slaapkamer, in de centrale ruimte van de
tweede verdieping, heeft een prachtige schouw.
De koning bewaarde zijn mooiste manuscripten
in een kist die in de westelijke vensteropening
stond. De motieven op de boogribben geven een
idee van het geraffineerde decor van het enige
middeleeuwse koninklijke woonverblijf dat in
de originele indeling bewaard is gebleven.
11 De huiskapel loopt over in de kapel, die zich in
de noordoost toren bevindt.
12 De schatkamer, in de noordwest toren, was de
opslagplaats voor de zakken goud en het mooiste
goudwerk van Karel V. De kamer leidt naar
de latrines en het uitkragende* kantoor,
die toegevoegd werd na voltooiing van de
tweede verdieping.
13 Op de begane grond is een oorspronkelijke
put te vinden. De scheidingsmuur dateert uit
de Middeleeuwen. Het gevangenisverleden van
de vestingtoren vanaf de XVIde eeuw is hier nog
te zien.
14 De Heilige Kapel
Charles V sticht deze kapel in 1379 naar het
model van de Heilige Kapel* in het Palais de la
Cité te Parijs. Deze kapel bevat echter maar één
verdieping met een bidbankje voor de koningin,
rechts, en de koning, links en een gebouw met
de sacristie en de schatkamer.
De bouw begint onder Karel V, gaat door onder
Karel VI en wordt pas tijdens de regering van
Hendrik II (1547-1559) voltooid. De
beeldhouwwerken van de westingang getuigen
van de beeldhouwkunst aan het begin van
de XVde eeuw.
N
Een brede, comfortabele trap bevindt zich in
de zuidwest toren: deze door de koning gewenste
aanpassing leidt naar de tweede verdieping van
zijn woonverblijf.
*Uitleg op de achterzijde.

Documents pareils