Lista de lucrari

Commentaires

Transcription

Lista de lucrari
Page 1 of 79
Conf.Univ.Dr. SERBAN NICHIFOR
(SABAM, ASCAP, UCMR-ADA, ECPNM)
Numar de Licenta SABAM (Belgia) & ASCAP (USA) : C/IV/25780
Numar de Licenta International (ISMN / IPI):
ISMN – 046.37.65.67. IPI Name No. 46376567, IPI Base No. I-000391194LISTA DE LUCRARI
I.
Lista celor 10 lucrari cele mai relevante
1. Musica Caelestis – Anamorfotica Sacrului in arta sunetelor (Tratat de
muzicologie comparata), ISBN 973-0-02102-3, Editura Universitatii
Nationale de Muzica Bucuresti, 2000, 500 pagini, autor unic
2. Ipostaze ale muzicii de camera / Chamber Music Hypostasis, ISBN 973-002222-4, Editura Universitatii Nationale de Muzica Bucuresti, 2000, 215
pagini, autor unic
3. Introducere in Computer Music / Introduction to Computer Music, ISBN
978-973-9438-84-1, Editura Stephanus, Bucuresti, 2009, 104 pagini, in
colaborare cu Prof.Univ.Dr. Liana Alexandra Moraru
4. Liana Alexandra - marturii despre muzica ei / Confessions About Her
Music, ISBN 978-5-8817-4969-9, Editura Stephanus, Bucuresti, 2011, 266
pagini, autor unic
5. Simfonia I, Umbre / Shadows (1979), ISMN-IPI I-000391194-0, Ed. Freescores.com , Sulniac (France), 2008, 145 pagini, autor unic
6. Simfonia a II-a, Via Lucis (1985), ISMN-IPI I-000391194-0, Ed. Freescores.com , Sulniac (France), 2008, 112 pagini, autor unic
7. Simfoniile Americane Nr. III si IV (1987), ISMN-IPI I-000391194-0, Ed.
Free-scores.com , Sulniac (France), 2008, 307 pagini, autor unic
8. Simfonia a VI-a, “Arcuri in timp”, dedicata aniversarii centenarului
Ateneului Roman (1988), ISMN-IPI I-000391194-0, Ed. Free-scores.com ,
Sulniac (France), 2008, 112 pagini, autor unic
9. Opera “Domnisoara Christina”, libretul de Mircea Eliade (1982), ISMN-IPI
I-000391194-0, Ed. Free-scores.com , Sulniac (France), 2008, 333 pagini,
autor unic
10. Opera “Le Martyre de Saint Claude Debussy”, libretul autorului dupa
scrisorile lui Debussy (1999), ISMN-IPI I-000391194-0, Ed. Freescores.com , Sulniac (France), 2012, 206 pagini, autor unic
Page 1 of 79
Page 2 of 79
II. TEZA DE DOCTORAT: Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor a sustinut - in ziua de 7 mai
1994, la Academia de Muzica din Bucuresti, Facultatea de Compozitie – Muzicologie si
Pedagogie Muzicala - teza de doctorat intitulata ANAMORFOZA SACRULUI IN
MUZICA - indrumator stiintific fiind ilustrul Prof.Univ.Dr. Victor Giuleanu. Pe baza
hotararii Consiliului Profesoral din ziua de 10 iunie 1994, confirmata prin ordinul M. I.
nr. 7980 din 29 noiembrie 1994, i se confera titlul stiintific de Doctor in Muzicologie.
Page 2 of 79
3
Page 3 of 79
Conf.Univ.Dr. Serban NICHIFOR (Ianuarie 2010 – Ianuarie 2015)
Domeniul
Activitate
Descriere
Cercetare
útiinĠifică
1.Articole úi studii
în reviste, studii în
volume colective
- articole publicate în reviste de
specialitate (ISI, Baze de date
interna ionale úi reviste clasificate
CNCSIS B+)
-studiu publicat într-un volum colectiv
interna ional sau de tip „proceedings”,
apărute în edituri străine recunoscute din
punct de vedere al produc iei
tiin ifice;
-studiu publicat într-un volum colectiv
sau de tip „proceedings”, apărut în
România, într-o editură recunoscută
CNCSIS;
Număr
Titlu/Data
4
-“Noi perspective in domeniul meloterapiei
computerizate: Efectul Gershwin in sistem BIAB” –
The Annual International Conference of Scientific
Research, Perspectives on Music, Emanuel
University Oradea, 16 martie 2010
-“Centenar ALFRED MENDELSOHN” publicat in
revista “Realitatea Evreiasca”, 1-30 septembrie
2010
-“New Perspectives in Computerized Therapy: The
Gershwin Effect in BIAB System”, Conferinta
internationala “Directions in Modern Strategies for
Training and Improvement inside the Human
Resources Field”, Institutul Politehnic Bucuresti, 21
noiembrie 2010
-Studiul de muzicologie “Robert Voisey - the
art and the science of his music” publicat in
volumul “Studii de sinteza 2012-2013” alcatuit de
Conf.Univ.Dr. Petruta Maniut, Editura UNMB,
februarie 2014
-studiu introductiv la volume colective
interna ionale sau na ionale;
- articole publicate în volumele unor
conferinĠe internaĠionale,nationale
-alte articole publicate
2. CărĠi úi capitole
de cărĠi
Căr i
de
muzicologie, teoria
generala a muzicii,
istoriografie,
lexicografie,
bizantinologie,
antropologie, analiză,
estetică úi critică
muzicală etc.
-publicate în
prestigioase;
străinătate,
la
edituri
15
Carti publicate de IMSLP si de Free-Scores, cu
ISBN & ISMN - CAE / IPI Name No. 46376567;
cod SABAM / Uniunea Compozitorilor Belgieni CIV-25780 / 1995 | cod interntional International
Standard Music Number (ISMN) - CAE / IPI Base
No: I-000391194-0 for ASCAP, BMI & SESAC Serban Nichifor - Numar de Licenta Internationala,
incepand din 1977.
http://imslp.org/wiki/Category:Nichifor,_Serban
http://www.freescores.com/partitions_gratuites_serbannichifor.htm
- SHOAH - LE HOLOCAUSTE REFLETE DANS
MES COMPOSITIONS MUSICALES (ANALYSE
/SYNTHESE ASSISTEES PAR ORDINATEUR) –
2014
- HYPOSTASES DE LA MUSIQUE DE
CHAMBRE 1973-1976 (2014)
- HYPOSTASES DE LA MUSIQUE DE
CHAMBRE 1978-1982 (2014)
- HYPOSTASES DE LA MUSIQUE DE
CHAMBRE 1983-1985 (2014)
Page 3 of 79
4
Page 4 of 79
- HYPOSTASES DE LA MUSIQUE DE
CHAMBRE 1986-1989 (2014)
- HYPOSTASES DE LA MUSIQUE DE
CHAMBRE 1990-1995 (2014)
- HYPOSTASES DE LA MUSIQUE DE
CHAMBRE 1996-2000 (2014)
2013
- NOUVELLES METHODES INFORMATISEES
D'ANALYSE FORMELLE ET
D'INTERPRETATION DANS LE DOMAINE DE
LA MUSIQUE DE CHAMBRE (2013)
- LA HERMENEUTIQUE DES ENSEMBLES
INSTRUMENTAUX (cours)
- ANALYSE FORMELLE DE QUELQUES
OEUVRES DE MUSIQUE DE CHAMBRE ET
CONCERTANTE (2013)
- INTRODUCTION A LA PHENOMENOLOGIE
DU QUATUOR A CORDES (Compendium)
(cours) (2013)
- SITES D'INTERET A UNE ANALYSE
HOLISTIQUE DU POSTMODERNISME
MUSICAL (Compendium) (cours) (2013)
- LA HERMENEUTIQUE DE DEBUSSY (2013)
- HYPOSTASES DE LA MUSIQUE DE
CHAMBRE (Second Edition 2013)
- POSTMODERN ANALYSIS MODELS (2012)
-publicate în România,
prestigioase, în colec ii
recunoscute;
la edituri
tiin ifice
Căr i (volume colective) editate:
1
- LIANA ALEXANDRA, MARTURII DESPRE
MUZICA EI / LIANA ALEXANDRA,
CONFESIONS ABOUT HER MUSIC, Editura
Stephanus, Bucuresti, 2011, ISBN 978-5-88174969-9
p
u
b
l
i
c
a
t
e
î
n
s
t
r
ă
i
n
ă
t
a
t
e
,
l
a
Page 4 of 79
5
Page 5 of 79
e
d
i
t
u
r
i
p
r
e
s
t
i
g
i
o
a
s
e
;
p
u
b
l
i
c
a
t
e
î
n
R
o
m
â
n
i
a
,
l
a
e
d
i
t
u
r
i
p
r
e
s
t
i
g
i
o
a
s
e
,
î
n
c
o
l
e
c
i
i
Page 5 of 79
6
Page 6 of 79
t
i
i
n
i
f
i
c
e
r
e
c
u
n
o
s
c
u
t
e
;
3.
Realizări
de
excep ie
supuse
legii dreptului de
autor
úi
a
drepturilor conexe
care
implică
cercetare úi inovare
din
domeniul
muzicii
4. Citări úi recenzii
ale crea iei de
autor
- emisiuni radio si TV cu caracter
muzicologic, în calitate de autor.
1
- citări ale lucrărilor de specialitate (cu
caracter teoretic) úi recenzii ale
proiectelor specifice în bibliografii,
reviste de specialitate, pagini web,
periodice de cultură, emisiuni de radio úi
TV
7
Emisiune “ALFRED MENDELSOHN”, RADIO
SHALOM ROMANIA, JCC, 26 ianuarie 2014
SELECTIE 2010-2014:
-Octavian Lazar Cosma: “Universitatea Nationala de
Muzica din Bucuresti (Istoria - -Conservatorului)”,
vol. 4 (2014)
- Septimiu Moldovan: “Enciclopedia Muzicii
Electronice Romanesti” (2013)
- Daniela Dobrosinca: “Continuitate si creativitate in
cantarile corale liturgice romanesti” (2013)
-Cristina Scarlat: “Mircea Eliade, Hermeneutica
spectacolului. Convorbiri II”(2012)
-ISI Web of Knowlodge – inclusiv Library of
Congress (USA) – detalii in Appendix
- ProQuest - detalii in Appendix
5. Participări la
sesiuni
útiinĠifice
naĠionale
úi
internaĠionale
14
- RILM (Music Literature)- detalii in Appendix
NB-Appendix p.46-54
-“Noi perspective in domeniul meloterapiei
computerizate: Efectul Gershwin in sistem BIAB” –
The Annual International Conference of Scientific
Research, Perspectives on Music, Emanuel
University Oradea, 16 martie 2010
-Coordonator impreuna cu Prof.Univ.Dr. Liana
Alexandra Moraru - Simpozionul International
ALFRED MENDELSOHN, UNMB – 19 mai 2010
-Studiul muzicologic “ALFRED MENDELSOHN”
prezentat la Sesiunea de comunicari stiintifice,
Catedra de muzica de camera si ansambluri de
orchestra, UNMB, 19 mai 2010
-“New Perspectives in Computerized Therapy: The
Gershwin Effect in BIAB System”, Conferinta
internationala “Directions in Modern Strategies for
Training and Improvement inside the Human
Page 6 of 79
7
Page 7 of 79
Resources Field”, Institutul Politehnic Bucuresti, 21
noiembrie 2010
-Studiul de muzicologie “Robert Voisey - the
art and the science of his music” prezentat la
simpozionul de muzicologie “Art and Science:,
UNMB, 22 februarie 2013
-Conferinta “Ipostaze ale minunatului melos
ebraic”, UNMB, sesiunea de comunicari stiintifice a
Departamentului pian si muzica de camera, 4 aprilie
2013
-Conferinta “Ipostaze ale minunatului melos
ebraic”, UNMB, simpozion de muzicologie, 23
aprilie 2013
-Conferinta “Cvartetul de coarde de Ion Dumitrescu,
o capodopera a muzicii romanesti – noi aspecte in
analiza formala computerizata”, sesiunea de
comunicari stiintifice a Academiei Romane, 20 iunie
2013
-Conferinta “Cvartetul de coarde de Ion Dumitrescu,
o capodopera a muzicii romanesti – noi aspecte in
analiza formala computerizata”, Academia Romana
si UNMB, simpozion de muzicologie, 4 decembrie
2013
-Conferinta “ALFRED MENDELSOHN - an
illustrious 20th-century composer”, simpozion de
muzicologie, UNMB, 10 aprilie 2010
-Conferinta “Marturii despre marele compositor
evreu-roman ALFRED MENDELSOHN (19101966)”, UNMB, Ziua Departamentului Pian si
Muzica de Camera, sesiune de comunicari
stiintifice, 16 mai 2014
-Participare la "Compositional Collaboration in
Web2.0", proiect coordonat de University of
North Texas si initiat in octombrie 2014
-Prezentarea
“NUOVA MUSICA CONSONANTE @ 20 ANI” la
Simpozionul International de Muzicologie „Curente
si tendinte in muzica romaneasca dupa 1990,
Saptamana Internationala a Muzicii Noi, UNMV, 30
mai 2014
6. Interviuri în mass
media
1
Interviu cu compozitorul Serban Nichifor
RADIO ROMANIA MUZICAL, Luni 25 August
2014, ora 14.52
Page 7 of 79
8
Domeniul
CreaĠie
artistică
Activitate
1.Concerte/recitalu
ri/spectacole
în
calitate
de
compozitor,
dirijor,
solist,
formaĠie camerală
până la 7 persoane
Descriere
1. Evenimente din străinătate:
ƒ
nivel international de varf:
festivaluri interna ionale cu
tradi ie, concerte în cadrul
stagiunilor permanente ale
institu iilor
profesioniste
(opere, filarmonici, orchestre
de radiodifuziune)
ƒ
nivel interna ional: stagiuni
organizate
de
societă i
filarmonice,
primării,
asocia ii (condi ia fiind ca
evenimentul să facă parte
dintr-o stagiune permanentă,
să aibă un pliant ata at), alte
festivaluri interna ionale
ƒ
nivel local: stagiuni ale unor
institu ii academice, alte
manifestări
artistice
organizate
ocazional,
în
diverse loca ii (biserici,
muzee, săli de expozi ie,
coli, alte spa ii)
2. Evenimente din România:
ƒ
nivel interna ional de vârf:
festivaluri de mare prestigiu,
cu tradi ie
i participare
consistentă
interna ională
(de
exemplu,
Festivalul
George Enescu)
ƒ
nivel interna ional: alte
festivaluri interna ionale (de
exemplu,
Săptămâna
Interna ională a Muzicii
Noi), stagiunile institu iilor
de prestigiu i cu vizibilitate
interna ională: Filarmonica
Bucure ti
(sala
mare,
Ateneu),
Orchestra
Na ională Radio, Orchestra
de
Cameră
Radio,
Ia i,
Filarmonica
Filarmonica Cluj, Filarmonica
Timi oara,
Operele
din
Bucure ti,
Cluj,
Ia i,
Timi oara,
Opereta
Bucure ti
ƒ
nivel na ional: stagiunile
filarmonicilor
din
ară,
festivaluri na ionale
ƒ
nivel local : manifestări in
cadru
academic,
alte
manifestări în cadrul unor
micro-stagiuni
sau
evenimente
organizate
ocazional.
Page 8 of 79
Număr
56
Locul/Data/InstituĠia organizatoare úi
stagiunea/Ipostaza*
1.
IN
STRAINATATE
LA
NIVEL
INTERNATIONAL DE VARF.
IN CALITATE DE COMPOZITOR – Numar: 28
-Lucrarea “Waltz” interpretata de Shiau-uen Ding la
Christ St. Stevens Church, “15 minutes for Voisey”,
New York City, 8 ianuarie 2010
-“Monsters Souvenir” prezentat la “360 degrees of
60x60 at ICMC”, 2010 International Computer Music
Conference, Stony Brook University, New York
University, Electronic Music Foundation of New
York City, New York, USA, 1-6 iunie 2010
-Festivalul Avangarde Tirol, ECPNM, prezentare
Liana Alexandra si Serban Nichifor, 22 august 2010
-Concert “Daniel Pearl World Music Days” – “The
Angel Daniel Pearl”, Los Angeles, USA – 21
octombrie 2010
-VOX NOVUS NEW YORK: “MAGENTA MIX”
(LIANA ALEXANDRA – “Rhythms”, SERBAN
NICHIFOR: “Monsters’ Souvenir”): 3 Decembrie
2010 - Pina Bausch Theatre / Folkwang University
Essen (Germany), Longy School of Music in
Massachusetts (USA), The Art of Record Production
conference in Leeds Metropolitan Universit
(England); 17 Noiembrie 2010 - Media Arts Video
Studio in University of Hartford; 21 Octombrie 2010 Kentucky New Music Festival (USA); 18 Iunie 2010 Nazarian Center for the Performing Arts, Providence,
Rhode Island (USA)
-Creatii prezentate in USA: HEROES’ SONG (- TO
THE UNITED STATES MARINE CORPS -), Band,
2010, USDAO, "The President's Own" United States
Marine Band, www.military.com (USA) - HEROES’
JOY – TO THE UNITED STATES NAVY, Piano x
Band, 2010, USDAO, U.S. Navy Band, "The
President's Own" United States Marine Band,
www.military.com (USA) - VICTORY ! – TO THE
UNITED STATES AIR FORCE , Piano x Band,
2010, USDAO, The U.S. Air Force Band of Flight ,
www.military.com (USA) - PENTAGON (Visual
Music), 2010, USDAO,, "The President's Own"
United States Marine Band, The U.S. Air Force Band
of Flight , U.S. Navy Band, www.military.com
(USA), - GOD BLESS AMERICA ! – “AMAZING
GRACE” VARIATIONS (- To Rich and Sue
McClellan -), Orchestra, 2010, USDAO, "The
President's Own" United States Marine Band, The
U.S. Air Force Band of Flight, U.S. Navy Band,,
www.military.com (USA)
-Poemul electroaustic “Continuum Clock”(distins cu
Premiul I la Concursul International de Compozitie
MBZ-WMD-ISCM 2010) a fost prezentat in prima
auditie absoluta la Music Biennale Zagreb / ISCM
World Music Days 2011, Zagreb (Croatia), 7 aprilie
2011
-Concert la “O+ Festival”, Kingston, NY, USA –
“Melody”, 28 septembrie 2011
-Coordonator concert In Memoriam Liana Alexandra,
“Daniel Pearl World Music Days”, Bucuresti, Ateneul
Roman, transmis la Los Angeles, USA, 22 octombrie
2011
-Concert Vox Novus New York – “Little Joke”, Bruce
Curlette, 30 octombrie 2011
Page 8 of 79
9
Page 9 of 79
-Lucrarea “Do Not Kill A Mockingbird” interpretata
de Wonki Lee si Riko Higuma la Jan Hus Church,
New York City, 13 mai 2012
-Lucrarea “Aksak Dance for Oud (Harp Song)”
interpretata de Marina Toshici la Young Yiddish
Center, Tel Aviv, 8 septembrie 2012
-Concert ansamblu “Miami 3”, Miami, Florida, USA
– Serban Nichifor, “Klezmer Dance” -, Michele
Gingras si Heather MacPhail, 27 septembrie 2012
-Lucrarea “Capriccio on a theme of Tom Jobim”
interpretata de Annette Homann pentru My Dad's
Violin Documentary (a film by Douglas DaSilva) la
Composer's Voice concert series, 9 decembrie 2012,
Jan Hus Church in New York City
-Concert “Re-Imagining Syrinx”, Stephen Porter,
Harvard University, 1 martie 2013
-Lucrarile “Amazing Grace Echo” si “Old Mormon
Songs” interpretate de Craig Hultgren la Jan Hus
Church, New York City (19 mai 2013) si la
Moonlight on the Mountain, Birmingham, Alabama
(29 mai 2013)
-Lucrarea “Turkish Bolero” interpretata de Orquesta
Sinfónica Juvenil de Zapopan, dirijor Guillermo
Salvador, Centro Cultural Nuevo México, Zapopan,
Guandalajara, Jalisco, Mexic, 27 iunie 2013
-Piesa “Tom” (din baletul “Tom & Huck”)
interpretata de ansamblul “Helix Collective” la West
Michigan Symphony, 12 octombrie 2013
-Lucrarea “Old Mormon Songs” interpretata de
Jennifer Shaw in concertul “Honoring Liana
Alexandra” organizat de Vox Novus si de ICR New
York la Jan Hus Church, New York City, 27
octombrie 2013
-Concert Deutsch-Israelische Gesellschaft Trier,
Philipp von Piechowski si Zhana Minasyan – “Two
Hebrew Songs – Homage to Avihu Medina”, 1
noiembrie 2013
-Concert trio Heoh Yeon, Joo-Hyun Kim si Min Jung
Him, Seoul, Korea – “Klezmer Dance”, 4 februarie
2014
-Concert ansamblu “Miami 3”, Miami, Florida, USA,
“Two Hebrew Songs – Homage to Avihu Medina”,
13 februarie 2014
-Concert ansamblu “Helix Collective”, World Dance
Club, Los Angeles – Serban Nichifor - “Tom”
(bluegrass), 23 februarie 2014
-Lucrarea “Chat Sonification On A Theme By Stefan
Trausan-Matu” prezentata la VoxNovus 60x60
Surround Sound Works, Harvestworks Team Lab Technology, Engineering, Art and Music, New York,
16 mai 2014
-Kenyon Wilson interpreteaza “Signals I for tuba” la
International Tuba/Euphonium Conference,
Bloomington, Indiana, USA, 13 mai 2014
-Mika Yoshida Stoltzman si Richard Stoltzman
interpreteaza “Calushar” si “Carnyx” de Serban
Nichifor in USA, la Rockport Music Festival (6 iulie
2014) si la Austin Chamber Music Festival (19 iulie
2014); cronica elogioasa in “The Boston Musical
Page 9 of 79
10
Page 10 of 79
Intelligencer”, 7 iulie 2014
-Lucrarea mea “Carnyx” devine piesa obligatorie la
concursul de admitere la prestigiosul Conservatoire
National Supérieur Musique et Danse de Lyon, 5
ianuarie 2015
-Ivano Ascari si Leonardo Carrieri interpreteaza in
prima auditie absoluta “Prayer for the Victims of the
Holocaust” de Serban Nichifor, prezentata in
Catedrala din Riva del Garda (Italia) cu ocazia Zilei
Internationale de comemorare a Holocaustului, 27
ianuarie 2015
-Serban Nichifor - “Shoah” (partile I si II), prezentare
la Next Generation to Holocaust&Heroism - ʲʮʥʺʺ
ʣʥʸʥʺ ʤʤʮʹʪ , Jerusalem, 27 ianuarie 2015, cu ocazia
Zilei Internationale de comemorare a Holocaustului
2-A..
IN
ROMANIA
LA
INTERNATIONAL DE VARF.
IN CALITATE DE COMPOZITOR SI
INTERPRET – Numar: 2
NIVEL
-Concert Festivalul George Enescu – Liana
Alexandra: “Chant d’Amour de la Dame a la
Licorne”, violoncelist in trio, 3 septembrie 2011
-Coordonator al maratonului cameral “Resonances
George Enescu”, compozitor si violoncelist (solist si
in trio), Festivalul George Enescu, 15 septembrie
2013
2-B..
IN
ROMANIA
LA
INTERNATIONAL.
IN CALITATE DE COMPOZITOR SI
INTERPRET – Numar: 21
NIVEL
-Coordonator Holocaust Days of Remembrance, in
colaborare cu United States Holocaust Memorial
Museum, concert UNMB – 14 aprilie 2010
-Lucrarea electroacustica “PENTAGON” realizata in
colaborare cu www.military.com (USA) prezentata
la Saptamana Internationala a Muzicii Noi – 28 mai
2010
-Coordonator concert “Magena Mix 2010 Vox
Novus”, Festivalul International Nuova Musica
Consonante, UNMB – 22 decembrie 2010
-Coordonator concert Liana Alexandra In Memoriam,
Muzica Reprezentativa a Armatei, 11 martie 2011
-Coordonator Holocaust Days of Remembrance, in
colaborare cu United States Holocaust Memorial
Museum, concert UNMB – 5 mai 2011
-Coordonator Homage to Liana Alexandra, in
colaborare cu Vox Novus (USA), UNMB, 24 mai
2011
-Concert Ruxandra Donose – “Trandafirul Negru”,
Ateneul Roman, 26 iunie 2011
-Coordonator “Vox Novus Festival Romania”,
fondator si director artistic Serban Nichifor - editia I,
UNMB, 3 noiembrie 2011
-Hanukkah International Concert, Jewish Cultural
Page 10 of 79
11
Page 11 of 79
Center, aranjamente muzicale de Serban Nichifor, 18
decembrie 2011
-Coordonator concert In Memoriam Liana Alexandra,
Ateneul Roman, 27 mai 2012
-Coordonator concert international “Remember Victor
Barladeanu”, Jewish Cultural Center, 27 ianuarie
2013
-Coordonator concert In Memoriam Liana Alexandra,
Ateneul Roman, 5 februarie 2013
-Coordonator Holocaust Remembrance Days, in
colaborare cu United States Holocaust Memorial
Museum, concert UNMB, 3 martie 2013
-Coordonator Holocaust Remembrance Days, concert
in colaborare cu United States Holocaust Memorial
Museum si cu Monitoring and Combating
Antisemitism in Romania (MCA Romania), UNMB, 9
aprilie 2013
Coordonare si aranjamente muzicale cu ocazia Zilei
Nationale a Statului Israel, ISRAEL 65, spectacol
organizat de Ambasada Statului Israel, Ateneul
Roman, 16 aprilie 2013
-Festival Nuova Musica Consonante – Vox Novus,
Ateneul Roman, 5 februarie 2014
-Festival Nuova Musica Consonante -Vox Novus,
interpretare in prima auditie absoluta a lucrarii
“Tainted Wood” de Robert Voisey; prezentarea in
prima auditie a “Transylvanian Bluegrass” de Serban
Nichifor (Passione Quartet), Ateneul Roman, 25 mai
2014
-Festival Nuova Musica Consonante - Vox Novus la
UNMB, interpretare in prima auditie absoluta a
lucrarii “BxM Suite” de Douglas DaSilva, UNMB, 27
mai 2014
-Concert dedicate Zilei Dinastiei Belgiene, organizat
sub patronajul Ambasadei Belgiei la Bucuresti –
prima auditie a lucrarii “Philippe Roi des Belges” de
Serban Nichifor, pe versuri de Yvonne Rombaut,
Ateneul Roman, 10 noiembrie 2014
-Concert la Filarmonica Bucuresti (sala mare,
Ateneu), suita de colinde aranjate de Serban Nichifor,
Ateneul Roman, 28 decembrie 2014, Fundatia
“Medicina si Muzica”
-Coordonator “Vox Novus Festival Romania”,
fondator si director artistic Serban Nichifor - editia a
II-a, UNMB, 14 ianuarie 2015
2-C. IN ROMANIA LA NIVEL NATIONAL.
IN CALITATE DE COMPOZITOR – Numar: 1
-Concert Filarmonica Botosani – Simfonia a II-a “Via
Lucis”, 30 noiembrie 2012
Page 11 of 79
12
Page 12 of 79
2-D.. IN ROMANIA LA NIVEL LOCAL,
IN CALITATE DE COMPOZITOR SI
INTERPRET – Numar: 4
-Coordonator concert Muzica Americana Vox Novus,
UNMB 7 mai 2010
-Lucrarea “Prayer” concert trio Mozaic, Muzeul
George Enescu – 8 iunie 2010
-Coordonator concert Muzica Americana, UNMB, 14
noiembrie 2012
-Coordonator concert “Vox Novus Presenters Mix”,
UNMB, 5 decembrie 2012
2.
Partituri
publicate, având
ISBN,
partituri
achizi ionate
Partituri publicate
interna ionale
de
edituri
266
Partituri publicate de IMSLP si de Free-Scores, cu
ISBN & ISMN - CAE / IPI Name No. 46376567; cod
SABAM / Uniunea Compozitorilor Belgieni C-IV25780 / 1995 | cod interntional International Standard
Music Number (ISMN) - CAE / IPI Base No: I000391194-0 for ASCAP, BMI & SESAC -Serban
Nichifor - Numar de Licenta Internationala, incepand
din 1977.
PARTITURI PUBLICATE DE FREE-SCORES SI
DE IMSLP (2010 – IANUARIE 2015)
Oeuvres 2014 – I-2015 (89)
SHOAH - deuxième partie (2015) (Poems by
Benedict Solomon and Benjamin Fondane)
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 01-02-2015
Nichifor, Serban
TRANSGRESSIO (partition et parties / score and
parts)
Nichifor, Serban
Flute, Hautbois, Basson
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 30-01-2015
PRAYER FOR THE VICTIMS OF THE
HOLOCAUST (To the trumpet virtuoso Ivano Ascari)
Nichifor, Serban
Trompette, Orgue
2 PDF / 3 MP3 / MIDI
Ajouté le 24-01-2015
Nichifor, Serban
Page 12 of 79
13
Page 13 of 79
AMAZING GRACE ECHO (version 2015)
Nichifor, Serban
Violoncelle seul
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 19-01-2015
Comme un rêve (To my very dear LIANA
ALEXANDRA)
Nichifor, Serban
Violoncelle et Bande Complementaire
1 PDF / 2 MP3 Play-along
Ajouté le 05-01-2015
Variation sur "L'étoile se lève à Bethléem" (cantique
roumain de Noël) – version pour instrument/voix et
orgue/piano
(partition/score & partie/part)
Nichifor, Serban
Flute et Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 26-12-2014
Variation sur "L'étoile se lève à Bethléem" (cantique
roumain de Noël) – version pour orchestre (partition
et
parties / score and parts)
Nichifor, Serban
Orchestre de chambre
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 22-12-2014
Variation sur "Ô, quelle merveilleuse nouvelle !"
(cantique roumain de Noël) – version pour orchestre
(partition et
parties / score and parts)
Nichifor, Serban
Orchestre à cordes
2 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 17-12-2014
Variation sur "Ô, quelle merveilleuse nouvelle !"
(cantique roumain de Noël) - version pour piano
Nichifor, Serban
Piano seul
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 15-12-2014
SARMIZEGETUSA
Nichifor, Serban
Violoncelle seul
1 PDF / 2 MP3 Play-along
Ajouté le 30-11-2014
HOMMAGE A ENESCU
Nichifor, Serban
Violoncelle seul
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 24-11-2014
Csárdás pour Violon et Piano - dédié à Ladislau
Csendes (partition et partie / score and part)
Nichifor, Serban
Violon et Piano
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 29-10-2014
Page 13 of 79
14
Page 14 of 79
Csárdás pour Hautbois et Piano - dédié à Florin
Ionoaia (partition et partie / score and part)
Nichifor, Serban
Hautbois, Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 29-10-2014
Csárdás pour 2 Bassons et Piano - dedié à Godri
Orban (partition et parties / score & parts)
Nichifor, Serban
Basson, Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 26-10-2014
NINA - pour violoncelle et piano (ou orgue)
(dedicated to the prestigious cellist NINA KOTOVA )
Nichifor, Serban
Violoncelle et Piano
1 PDF / 3 MP3 / MIDI Play-along
Ajouté le 19-10-2014
KADDISH pour Soprano (ou Tenor) et Orgue
Nichifor, Serban
Soprano et orgue
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 09-10-2014
MOMENTS, symphonie électro-acoustique inspirée
par les poèmes de VLAD SOLOMON
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 24-09-2014
INITIALES, poème par Vlad Solomon (for Voice (S.
ossia T.), or Flute & Organ or Piano. Dedicated to
LIANA ALEXANDRA)
Nichifor, Serban
Flûte, piano ou orgue
1 PDF / 2 MP3 / MIDI Play-along
Ajouté le 24-09-2014
MOMENTS (II), poème par Vlad Solomon
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 23-09-2014
PAS DE DANSE, poème par Vlad Solomon (two
versions: 1. voice & organ; 2. computer music)
Nichifor, Serban
Soprano et orgue
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 22-09-2014
MOMENTS (I) - prélude aux poèmes de Vlad
Solomon (two versions: 1. organ; 2. computer music)
Nichifor, Serban
Orgue seul
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 21-09-2014
SIGNAUX IV pour Trompette, Cor et Percussion
Nichifor, Serban
Trompette, Cor
Page 14 of 79
15
Page 15 of 79
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 18-09-2014
MON CIEL - poem par CORNELIA PETROIU
(HOMAGE TO CORNELIA PETROIU)
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 2 MP3 / MIDI
Ajouté le 14-09-2014
Nichifor, Serban
LE VRAI CIEL EST EN NOUS (Poem by VLAD
SOLOMON)
Nichifor, Serban
Soprano et orgue
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 12-09-2014
Nichifor, Serban
TRANSYLVANIAN BLUEGRASS (version 2014) partition & parties (for String Quartet - ossia Solo
Violin & String
Orchestra)
Nichifor, Serban
violin et orchestre à cordes
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 10-09-2014
Nichifor, Serban
Ländler (for String Quartet - ossia Solo Violin &
String Orchestra)
Nichifor, Serban
Quatuor à cordes
1 PDF / 2 MP3 / MIDI Interprétée
Ajouté le 07-09-2014
Nichifor, Serban
Csárdás (for String Quartet - ossia Solo Violin &
String Orchestra)
Nichifor, Serban
Quatuor à cordes
1 PDF / 2 MP3 / MIDI Interprétée
Ajouté le 06-09-2014
HOMAGE TO ELVIS PRESLEY pour quatuor à
cordes
Nichifor, Serban
Quatuor à cordes
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 03-09-2014
HOMAGE TO ELVIS PRESLEY pour violon et
piano
Nichifor, Serban
Violon et Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 03-09-2014
KADICH (Poèmes par Benedict SOLOMON)
Nichifor, Serban
Voix soprano et piano
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 27-08-2014
Nichifor, Serban
KAFKA (Poème par Benedict SOLOMON)
Nichifor, Serban
Voix soprano et piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 27-08-2014
Page 15 of 79
16
Page 16 of 79
Nichifor, Serban
TAPIS MULTICOLOR (Poème par Benedict
SOLOMON)
Nichifor, Serban
Soprano solo, clavier
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 26-08-2014
Nichifor, Serban
EN MÉMOIRE DE MON ANGE (A / To LIANA
ALEXANDRA)
Nichifor, Serban
Piano seul
4 PDF / 2 MP3 Play-along
Ajouté le 23-08-2014
Nichifor, Serban
EXODUS (Video Opera) (Dedié à Benjamin Fondane
et à Liana Alexandra)
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 17-08-2014
Ajouté le 13-08-2014
Nichifor, Serban
Signalis - étude d'improvisation (for Cello, Ensemble
and Tape (mp3 attached))
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 10-08-2014
Nichifor, Serban
Interludes de l'opéra "Mademoiselle Christina" (Flute
Alto et Bande / Alto Flute and Tape)
Nichifor, Serban
Flute alto
1 PDF / 2 MP3 Play-along
Ajouté le 10-08-2014
Nichifor, Serban
LUX PERPETUA pour orchestre à cordes
Nichifor, Serban
Orchestre à cordes
1 PDF
Ajouté le 07-08-2014
Ajouté le 07-08-2014
Nichifor, Serban
Esquisses pour une chanson inachevée
Nichifor, Serban
Tenor, Piano
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 06-08-2014
Nichifor, Serban
Notre Père (3 versions)
Nichifor, Serban
Chorale SA a cappella
1 PDF
Ajouté le 06-08-2014
Nichifor, Serban
Chants hébraïques - paraphrases
Nichifor, Serban
Violon et Piano
1 PDF / 1 MP3
Page 16 of 79
17
Page 17 of 79
Ajouté le 06-08-2014
Nichifor, Serban
Saint Dieu (chanson de Noel)
Nichifor, Serban
Voix et harpe
1 PDF / 2 MP3
Ajouté le 06-08-2014
Nichifor, Serban
Ave Maria (4 versions)
Nichifor, Serban
Voix, piano ou orgue
1 PDF / 3 MP3
Ajouté le 06-08-2014
Nichifor, Serban
3 Chorales Mystiques
Nichifor, Serban
Choeur à 4 voix mixtes a cappella
1 PDF
Ajouté le 06-08-2014
Nichifor, Serban
TU AS TUE MA FOI (Poème par Benedict
SOLOMON)
Nichifor, Serban
Voix soprano et piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 28-06-2014
HOMMAGE AU ROI LEOPOLD I DE BELGIQUE Variations sur sa chanson "Andenken"
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 26-06-2014
GLOIRE AU ROI LEOPOLD I DE BELGIQUE
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 26-06-2014
Melodie pour le Roi LEOPOLD I DE BELGIQUE
(version violoncelle et piano)
Nichifor, Serban
Violoncelle et Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 24-06-2014
Melodie pour le ROI LEOPOLD I DE BELGIQUE
(version violon et piano)
Nichifor, Serban
Violon et Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 24-06-2014
Melodie pour le ROI LEOPOLD I DE BELGIQUE
(version alto et piano)
Nichifor, Serban
Alto et Piano (ou orgue)
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 24-06-2014
Homage to KING LEOPOLD I OF BELGIUM
(version cello et piano)
Nichifor, Serban
Violoncelle et Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Page 17 of 79
18
Page 18 of 79
Ajouté le 19-06-2014
Homage to KING LEOPOLD I OF BELGIUM
(version alto et piano)
Nichifor, Serban
Alto et Piano (ou orgue)
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 19-06-2014
Homage to KING LEOPOLD I OF BELGIUM
(version violon et piano)
Nichifor, Serban
Violon et Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 19-06-2014
FROM MY HEART TO BOUDEWIJN (On the
Happy Birthday of Maestro Boudewijn Buckinx)
Nichifor, Serban
Piano seul
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 16-06-2014
TROIS DANCES POUR GENEVIEVE (TO
GENEVIEVE MORTON)
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 19-05-2014
SWING DANCE POUR GENEVIEVE (TO
GENEVIEVE MORTON)
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 19-05-2014
UNE SAMBA POUR GENEVIEVE (TO
GENEVIEVE MORTON)
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 18-05-2014
VALSE POUR GENEVIEVE (TO GENEVIEVE
MORTON)
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 12-05-2014
CHANSON SANS PAROLES (Visual Music
composed with Noatikl software)
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 28-04-2014
ARIZONA SONG (partition & guitare solo) (TO MY
BEST FRIENDS SUE, SALLIE AND RICH)
Nichifor, Serban
Ensemble de chambre
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 26-04-2014
Page 18 of 79
19
Page 19 of 79
CATHEDRALE NATURE (Visual Music composed
with Noatikl software)
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 19-04-2014
12 KOAN MEDITATIONS (Dedicated to my best
Friends: Rich and Sue McClellan. Ambiental Music
created with SSEYO Koan
Pro software, 7 July 2005)
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 17-04-2014
CONCEPTOFONIA (un souvenir) (for Viola (or
Cello) and Piano)
Nichifor, Serban
Alto et Piano (ou orgue)
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 13-04-2014
Ajouté le 11-04-2014
WALTZ 03 - PRAYER (Visual Music)
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 02-04-2014
WALTZ 02 - SPRING (Visual Music)
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 30-03-2014
LONTANO RAGTIME No. 1 dedicated to AVY
ABRAMOVICH ENSEMBLE (2 Flutes, 2 Violins &
Piano OR Clarinet, Bassoon &
Piano)
Nichifor, Serban
Ensemble de chambre
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 27-03-2014
LONTANO RAGTIME No. 2 (Dedicated to
WYNTON MARSALIS and DAN NIMMER)
Nichifor, Serban
Piano seul
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 26-03-2014
CREDO IN USA ! (To Richard McClellan, Susan
McClellan and Sallie Webb)
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 25-03-2014
VICTOIRE ! - DÉDIÉ À LA GLORIEUSE ARMÉE
ROUMAINE (For the Romanian Central Military
Band In Memoriam Liana
Alexandra)
Nichifor, Serban
Fanfare
Page 19 of 79
20
Page 20 of 79
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 18-03-2014
WALTZ 01 (Visual Music)
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 15-03-2014
Quand l'Éternel a créé l'univers ... (Poem by
BENJAMIN FONDANE (1898-1944))
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 02-03-2014
Kalushar (Calusar) pour Marimba Solo (To brilliant
musician Mika Yoshida Stoltzman)
Nichifor, Serban
Marimba et Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 28-02-2014
DEVIL'S DREAM pour 2 Cellos
Nichifor, Serban
2 Violoncelles (duo)
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 26-02-2014
Nichifor, Serban
CONTRASTES
Nichifor, Serban
Clarinette Basse et Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 26-02-2014
Nichifor, Serban
DEVIL'S DREAM pour 4 Cellos
Nichifor, Serban
4 violoncelles
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 26-02-2014
Nichifor, Serban
JOKE
Nichifor, Serban
Clarinette Basse et Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 26-02-2014
INFINITE MELODY pour Flute et Piano (To
President Gordon B. Hinckley)
Nichifor, Serban
Flute et Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 24-02-2014
Nichifor, Serban
LA BALLADE DU PALAIS HANTE (version
Soprano, Clarinette et Piano)
Nichifor, Serban
Voix, Clarinette, Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 23-02-2014
Becky's Waltz pour Flute et Orchestra - partition &
parties (To my very dear wife Liana Alexandra)
Nichifor, Serban
Flûte et Orchestre
Page 20 of 79
21
Page 21 of 79
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 16-02-2014
Klezmer Dance pour Clarinette, Marimba et Piano
(To brilliant musicians Mika Yoshida Stoltzman and
Richard Stoltzman
on Valentine's Day 2014, from all my heart !)
Nichifor, Serban
Marimba et Piano
1 PDF / 2 MP3 / MIDI Interprétée
Ajouté le 16-02-2014
PENTAGON - HOMAGE TO AMERICAN
HEROES
Nichifor, Serban
Orchestre Symphonique
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 13-02-2014
EXODUS, poème de Benjamin Fondane
Nichifor, Serban
Video Opera
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 13-02-2014
Nichifor, Serban
Ani Ma'amin (Je Crois) - Variation pour Alto and
Piano
Nichifor, Serban
Alto et Piano (ou orgue)
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 10-02-2014
Nichifor, Serban
SIGNAUX III pour Piano
Nichifor, Serban
Piano seul
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 02-02-2014
SIGNAUX II pour Trompette en Sib
Nichifor, Serban
Trompette (Sib) ou bugle ou cornet
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 18-01-2014
Nichifor, Serban
SIGNAUX I pour Tuba (ou Trombone) (Dedicated to
Kenyon Wilson)
Nichifor, Serban
Tuba seul
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 18-01-2014
Nichifor, Serban
SIGNALIS (Dedicated to Karl Hinterbichler and to
the New Mexico Brass Quintet)
Nichifor, Serban
Quintette de Cuivres : 2 Trompettes, 1 Cor, 1
Trombone, 1 Tuba
1 PDF / 2 MP3
Ajouté le 14-01-2014
Un Hommage en l'Honneur d'ARIEL SHARON
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 13-01-2014
Page 21 of 79
22
Page 22 of 79
BLUES IN MEMORY OF JACO PASTORIUS
(version flute & organ / tape) (Dedicated to the great
trumpet virtuoso Ivano
Ascari.)
Nichifor, Serban
Flûte et Orgue
1 PDF / 2 MP3 / MIDI
Ajouté le 04-01-2014
BLUES IN MEMORY OF JACO PASTORIUS
(Dedicated to the great trumpet virtuoso Ivano
Ascari.)
Nichifor, Serban
Trompette, Orgue
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 03-01-2014
Oeuvres 2013 (111)
Moment Musical à la mémoire de Jaco Pastorius
Nichifor, Serban
Piano seul
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 30-12-2013
HOMMAGE A AVIHU MEDINA (To the clarinet
virtuoso MICHELE GINGRAS, and to the marvellous
MIAMI3 ensemble)
Nichifor, Serban
Clarinette, Violon, Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 10-12-2013
VARIATIONS ON THE CHAT SONIFICATIONS
OF PROF. STEFAN TRAUSAN-MATU AND
VLADIMIR DIACONESCU ((K-TEAMS CENTER
OF
COMPUTER RESEARCH, UNIVERSITY
“POLITEHNICA” BUCHAREST))
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 01-12-2013
Nichifor, Serban
CURRICULUM VITAE
Nichifor, Serban
Alto (Viole)
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 01-12-2013
Nichifor, Serban
CURRICULUM VITAE
Nichifor, Serban
Violoncelle seul
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 01-12-2013
Nichifor, Serban
IN THE SILENCE... (In Memoriam EUGENE VAN
ITTERBEEK)
Nichifor, Serban
Soprano solo, clavier
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 01-12-2013
Page 22 of 79
23
Page 23 of 79
Nichifor, Serban
DO NOT KILL A MOCKINGBIRD - meditation on
the Barcarola of LIANA ALEXANDRA
Nichifor, Serban
Saxophone soprano et Piano
1 PDF / 1 MP3
Arrangeur : Nichifor, Serban
Ajouté le 01-12-2013
AMAZING GRACE ECHO (Dedicated to CRAIG
HULTGREN)
Violoncelle seul
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 01-12-2013
Nichifor, Serban
ET CUM SPIRITU TUO (suite)
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 01-12-2013
MY LAST WILL AND TESTAMENT
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 01-12-2013
Nichifor, Serban
RHAPSODIE MORMONE No 1
Nichifor, Serban
Orchestre à cordes
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 01-12-2013
Nichifor, Serban
RHAPSODIE MORMONE No 2
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 01-12-2013
ET CUM SPIRITU TUO (I) (Dedicated to my very
dear wife LIANA ALEXANDRA)
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 11-11-2013
AVE MARIA - air pour Soprano et Piano (Copyright
© 2013 by Serban Nichifor (SABAM, ASCAP), IPI
Name No. 46376567;
IPI Base No. I-000391194-0)
Nichifor, Serban
Soprano solo, clavier
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 06-11-2013
AVE MARIA - air pour Soprano / Tenor et Piano /
Orgue (Copyright © 2013 by Serban Nichifor
(SABAM, ASCAP), IPI Name
No. 46376567; IPI Base No. I-000391194-0)
Nichifor, Serban
Soprano (ou Ténor), piano (ou orgue)
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 06-11-2013
Personne... (poem in Romanian by Doina Uricariu)
Nichifor, Serban
Voix soprano et piano
Page 23 of 79
24
Page 24 of 79
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 29-10-2013
Nichifor, Serban
Là-bas (poem by Iulia Deleanu)
Nichifor, Serban
Soprano solo, clavier
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 19-10-2013
Nichifor, Serban
HORN CALL RAG (Dedicated to Maestro
NICOLAE LIPOCZI)
Nichifor, Serban
Cor, Piano
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 16-10-2013
REPERTOIRE POUR LA DISCIPLINE MUSIQUE
DE CHAMBRE POUR ENSEMBLES DE CUIVRES
October 2013 (SABAM, ASCAP) IPI Name No.
46376567, IPI Base No.
I-000391194-0)
Nichifor, Serban
Ensemble de cuivres
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 04-10-2013
AVE MARIA (2013) (pour Soprano (ou Tenor) et
Piano (ou Orgue))
Nichifor, Serban
Soprano (ou Ténor), piano (ou orgue)
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 16-08-2013
Nichifor, Serban
BLACK HOUSE PASSAGE
Nichifor, Serban
Quatuor de saxophones
1 PDF / 3 MP3 / MIDI Interprétée
Ajouté le 12-08-2013
Nichifor, Serban
TROIS DANCES ROUMAINES pour Quatuor a
Cordes
Nichifor, Serban
Quatuor à cordes
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 11-08-2013
AMERICAN RHAPSODY pour Clarinette en Sib et
Orchestre (Conductor Score & Solo Part)
Nichifor, Serban
Clarinette et Orchestre
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 28-07-2013
HOMAGE TO THE AMERICAN PIONEERS
Nichifor, Serban
Clarinette et Orchestre
1 PDF / 2 MP3 / MIDI
Ajouté le 26-07-2013
HOMAGE TO BENNY GOODMAN (version
clarinette & piano) (To the extraordinary clarinet
virtuoso MICHELE GINGRAS)
Nichifor, Serban
Clarinette, Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Page 24 of 79
25
Page 25 of 79
Ajouté le 24-07-2013
HOMAGE TO BENNY GOODMAN (version Trio)
(To MIAMI3 ensemble)
Nichifor, Serban
Clarinette, Violon, Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 24-07-2013
HOMAGE TO BENNY GOODMAN
Nichifor, Serban
Clarinette et Orchestre
1 PDF / 4 MP3 / MIDI Play-along Interprétée
Ajouté le 22-07-2013
SOUVENIR (To Liana)
Nichifor, Serban
Soprano ou Tenor et Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 20-07-2013
LITTLE BLUES
Nichifor, Serban
Quatuor à cordes
1 PDF / 2 MP3 / MIDI Interprétée
Ajouté le 18-07-2013
3 Miniatures (version Clarinet in B-flat & Tape)
Nichifor, Serban
Clarinette, guitare, basse, piano
1 PDF / 3 MP3 / MIDI Play-along Interprétée
Ajouté le 03-07-2013
JUPITER CP #60 (for Oboe, Sax.Alto, Piano, Double
Bass and 2 Percussion players)
Nichifor, Serban
Ensemble Mixte
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 30-06-2013
Nichifor, Serban
INVOCATIO (Alto Sax Solo) (Dédié à HANS DE
JONG / Dedicated to HANS DE JONG)
Nichifor, Serban
Saxophone alto
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 25-06-2013
Nichifor, Serban
CONTRASTES
Nichifor, Serban
Clarinette Basse et Piano
1 PDF
Ajouté le 25-06-2013
SONGS OF THE HEART - Variations on the LDS
Church Hymns (Dedicated to President NED
CROMAR HILL)
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 23-06-2013
VARIATIONS ON "JOSEPH SMITH'S FIRST
PRAYER"
Nichifor, Serban
Electro accoustique
Page 25 of 79
26
Page 26 of 79
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 23-06-2013
VARIATIONS ON "COME, COME, YE SAINTS"
Nichifor, Serban
Guitare et/ou piano ou orgue
1 PDF / 2 MP3 / MIDI Play-along
Ajouté le 22-06-2013
Variations on "Jesus, Once of Humble Birth"
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 19-06-2013
Variations on "How Great the Wisdom and the Love"
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 19-06-2013
TRIBUTE TO JOSEPH SMITH, THE AMERICAN
PROPHET (DEDICATED TO SUSAN AND
RICHARD McCLELLAN)
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 07-06-2013
God Bless Our Prophet Dear
Nichifor, Serban
Voix, Orgue
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 29-05-2013
GEORGE ENESCU POUR TOUJOURS pour Violon
et Orchestre (partition et parties)
(TRANSYLVANIAN BLUEGRASS)
Nichifor, Serban
Violon, Orchestre
2 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 26-05-2013
UTAH CENTRAL RAILROAD SONG (Dedicated to
Prof. Ned Cromar Hill)
Nichifor, Serban
Piano, Violon, Violoncelle
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 14-05-2013
MELODIE
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 04-05-2013
Nichifor, Serban
FANTAISIE SUR SHIR LASHALOM - HOMMAGE
A YAIR ROSENBLUM (for Voice, Violin, Viola
(ossia Cello) and Piano)
Nichifor, Serban
Voix, violon, violoncelle, piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 14-04-2013
Page 26 of 79
27
Page 27 of 79
HOMMAGE A AVIHU MEDINA (TWO HEBREW
SONGS )
Nichifor, Serban
Violon et Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 22-03-2013
PRELUDES A L'ART POETIQUE - HOMMAGE A
EUGENE VAN ITTERBEEK (pour Voix récitante et
Piano)
Nichifor, Serban
Piano et Voix
1 PDF
Ajouté le 16-03-2013
Nichifor, Serban
On The Road To California (fantaisie chorale)
Nichifor, Serban
Chorale SA, piano
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 15-03-2013
Nichifor, Serban
SHOAH - version pour soprano, cello et piano
(chamber visual music) (DEDICATED TO THE
HOLOCAUST MARTYRS)
Nichifor, Serban
Soprano, Violoncelle, Piano
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 15-03-2013
Nichifor, Serban
Eternité
Nichifor, Serban
Violoncelle et Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
(3)
Ajouté le 14-03-2013
Nichifor, Serban
CURRICULUM VITAE pour Alto Solo (Dedicated to
Viola Virtuoso CORNELIA PETROIU)
Nichifor, Serban
Alto (Viole)
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 10-03-2013
CRIES FROM EARTH TO HEAVEN (cello & piano)
(DEDICATED TO THE HOLOCAUST MARTYRS)
Nichifor, Serban
Violoncelle et Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 03-03-2013
MY LAST WILL AND TESTAMENT (To
VERONICA ANGHELESCU, with great admiration
for her musical genius!)
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 24-02-2013
ANGELUS DOMINI
Nichifor, Serban
Violoncelle et orgue
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 16-02-2013
Nichifor, Serban
Page 27 of 79
28
Page 28 of 79
Symphonie No 2, "Via Lucis", partition et parties
Nichifor, Serban
Orchestre Symphonique
1 PDF / 1 MP3
(1)
Ajouté le 15-02-2013
"CELLO MÉMOIRES", SYMPHONIE NO 7
Nichifor, Serban
Violoncelle et Orchestre
2 PDF / 1 MP3
Ajouté le 12-02-2013
Nichifor, Serban
HERR, Gott Zabaoth (Psalm 84:1,5,9,10,12)
Nichifor, Serban
Ensemble de chambre
1 PDF
Ajouté le 25-01-2013
OSTINATO (New Age Sequence)
Nichifor, Serban
Piano seul
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 19-01-2013
Nichifor, Serban
LA CENTAINE (TANT D'ANNEES...) (pour
Soprano et Piano)
Nichifor, Serban
Soprano solo, clavier
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 15-01-2013
Nichifor, Serban
EPHEMERIDOS (pour Flûte Piccolo, Clarinette en si
bémol, Violoncelle, Percussion et Piano)
Nichifor, Serban
Ensemble de chambre
1 PDF
Ajouté le 15-01-2013
Nichifor, Serban
EPIKALEITAI (pour Flûte Piccolo, Hautbois,
Clarinette en si bémol, Violon, Alto, Violoncelle,
Contrebasse, Piano,
Percussion et Récitante / ou Bande magnétique - ad
libitum)
Nichifor, Serban
Ensemble de chambre
1 PDF
Ajouté le 15-01-2013
Nichifor, Serban
ESQUISSES POUR UNE BARCAROLLE (pour un
pianiste-chanteur)
Nichifor, Serban
Piano seul
1 PDF
Ajouté le 15-01-2013
POSTLUDIUM (Prix de Composition "Diego Ortiz",
Toledo)
Nichifor, Serban
Orgue seul
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 14-01-2013
MELODIE (Pour LIANA ALEXANDRA)
Nichifor, Serban
Violoncelle et Piano
Page 28 of 79
29
Page 29 of 79
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 13-01-2013
Nichifor, Serban
EPOS II (Sonata "a duo" per due violoncelli)
Nichifor, Serban
2 Violoncelles (duo)
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 13-01-2013
Nichifor, Serban
EPOS III (Cello solo)
Nichifor, Serban
Violoncelle seul
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 13-01-2013
Nichifor, Serban
EPOS I (pour 3 violoncelles)
Nichifor, Serban
3 Violoncelles
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 12-01-2013
Nichifor, Serban
ECHOS
Nichifor, Serban
Violoncelle seul
1 PDF
Ajouté le 12-01-2013
Dr. Rhythm DR-55 (electronic music)
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF
Ajouté le 12-01-2013
Nichifor, Serban
DIPTYQUE
Nichifor, Serban
Piano seul
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 12-01-2013
Nichifor, Serban
SEIGNEUR, j'ai pleuré... (DOAMNE, strigat-am...)
Nichifor, Serban
various vocal ensembles
1 PDF
Ajouté le 12-01-2013
Nichifor, Serban
Dracula's Rag
Nichifor, Serban
Clavecin
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 12-01-2013
Nichifor, Serban
REFRAINS (Symphonie pour Violoncelle et Piano)
Nichifor, Serban
Violoncelle et Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 12-01-2013
Nichifor, Serban
CONCEPTOPHONIE
Nichifor, Serban
Violoncelle et Piano
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 12-01-2013
CHIMAERA (pour Saxophone alto, Vibraphone et
Page 29 of 79
30
Page 30 of 79
Bande magnétique)
Nichifor, Serban
Saxophone alto
1 PDF / 2 MP3
Ajouté le 11-01-2013
Nichifor, Serban
CHANT DES APATRIDES pour Chœur Mixte a
cappella (Poème par Etienne de Sadeleer)
Nichifor, Serban
Chorale a cappella
1 PDF
Ajouté le 10-01-2013
Nichifor, Serban
CHANT DES APATRIDES pour Choeur (S.A.),
Percussion (Campane) et Orgue (Poème par Etienne
de Sadeleer)
Nichifor, Serban
Chorale, Orgue
1 PDF
Ajouté le 10-01-2013
Nichifor, Serban
CHANT DES APATRIDES pour Choeur (S.A.) et
Orchestre (Poème par Etienne de Sadeleer)
Nichifor, Serban
Choeur et Orchestre
1 PDF
Ajouté le 10-01-2013
SORANA RAGTIME (Dedicated to the Harp
Virtuoso SORANA SCARLAT)
Nichifor, Serban
Harpe
1 PDF / 1 MP3
Arrangeur : Nichifor, Serban
Ajouté le 09-01-2013
DIONYSIES I-IX (cycle)
Nichifor, Serban
Ensemble Mixte
3 PDF / 3 MP3
Ajouté le 09-01-2013
LE CERCLE
Nichifor, Serban
Piano seul
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 09-01-2013
Nichifor, Serban
IN CAELESTIBUS REGNIS (poème céleste pour 5
Célestas )
Nichifor, Serban
Ensemble de chambre
1 PDF
Ajouté le 09-01-2013
ECHO (In Memory of September 11,2001)
Nichifor, Serban
Violoncelle et Piano
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 09-01-2013
Nichifor, Serban
CAROLS (Dionysies II)
Nichifor, Serban
Trombone et timbales
1 PDF
Page 30 of 79
31
Page 31 of 79
Ajouté le 08-01-2013
Nichifor, Serban
ARCADES (Dedicated to ION NEDELCIU)
Nichifor, Serban
Clarinette solo
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 08-01-2013
Nichifor, Serban
THE BLUE CIACCONA
Nichifor, Serban
Violoncelle et Piano
1 PDF
Ajouté le 08-01-2013
Nichifor, Serban
PRELUDIO E CANTO DI SPERANZA
Nichifor, Serban
Ensemble de chambre
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 06-01-2013
Nichifor, Serban
CE CORPS (Dédié à Madame GEORGETA
STOLERIU)
Nichifor, Serban
Soprano solo, clavier
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 05-01-2013
Nichifor, Serban
MORENDO
Nichifor, Serban
Contre Basse, Piano
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 05-01-2013
Nichifor, Serban
CHORALIS ANAMORPHOTICUS IN HONOREM
J. S. BACH (Dédié au Maître FLORIN
CHIRIACESCU)
Nichifor, Serban
Orgue seul
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 05-01-2013
Nichifor, Serban
Quatre Croquis Pour Une Chanson Inachevée
Nichifor, Serban
Tenor, Piano
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 05-01-2013
Nichifor, Serban
EQUINOXES
Nichifor, Serban
Basson et Percussion
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 05-01-2013
Nichifor, Serban
TROIS NOUVELLES IMPRESSIONS (pour Flute,
Violoncelle et Harpe)
Nichifor, Serban
Flute, Harpe et Cordes
1 PDF / 2 MP3 Interprétée
Ajouté le 05-01-2013
Nichifor, Serban
ANASTASIS
Nichifor, Serban
Ensemble de chambre
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 05-01-2013
Page 31 of 79
32
Page 32 of 79
Nichifor, Serban
Saint Seigneur (version Baryton, Harpe et Piano)
(Domnul Sfant (versiune Bariton, Harpa si Pian))
Nichifor, Serban
Baryton et Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 05-01-2013
Canto Vecchio (Canticum Canticorum III, 9)
Nichifor, Serban
Ensemble de chambre
1 PDF
Arrangeur : Nichifor, Serban
Ajouté le 03-01-2013
Deux Poèmes Byzantins (Idiomeles) (Doua Idiomele:
1.) Adusu-mi-am aminte; 2.) Plang si ma tanguiesc)
Nichifor, Serban
Baryton et Piano
1 PDF
Ajouté le 03-01-2013
Nichifor, Serban
Saint Seigneur (Cantique de Noël)
Nichifor, Serban
Tenor, Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 03-01-2013
OLD MORMON SONGS - Version pour Violoncelle
Seul (HOMAGE TO CRAIG HULTGREN)
Nichifor, Serban
Violoncelle seul
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 03-01-2013
OLD MORMON SONGS - Version pour Violon Seul
Nichifor, Serban
Violon seul
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 03-01-2013
CANTIQUE DES PETITES AMES
Nichifor, Serban
Voix, Orgue
1 PDF
Ajouté le 03-01-2013
La Ballade du Palais Hanté (version pour Soprano et
Piano)
Nichifor, Serban
Soprano solo, clavier
1 PDF
Ajouté le 03-01-2013
SALVE REGINA
Nichifor, Serban
Soprano (ou Ténor), piano (ou orgue)
1 PDF
Ajouté le 03-01-2013
La Valse du Palais Hanté (version chorale - SATB)
Nichifor, Serban
Chorale a cappella
1 PDF
Ajouté le 02-01-2013
Page 32 of 79
33
Page 33 of 79
Nichifor, Serban
Alléluia
Nichifor, Serban
Chorale SA, piano
1 PDF
Ajouté le 02-01-2013
Nichifor, Serban
MISSA BREVIS (Texte liturgique)
Nichifor, Serban
Chorale a cappella
1 PDF
Ajouté le 02-01-2013
Nichifor, Serban
La Messe "ACTIO GRATIARUM OECUMENICA"
(Texte liturgique )
Nichifor, Serban
Chorale a cappella
1 PDF
Ajouté le 02-01-2013
Je ne pensais pas... (Nu credeam...)
Nichifor, Serban
Chorale a cappella
1 PDF
Ajouté le 02-01-2013
Hymnes pour la Liturgie Orthodoxe (Texte liturgique
- Saint Jean Chrysostome)
Nichifor, Serban
Chorale a cappella
1 PDF
Ajouté le 02-01-2013
Nichifor, Serban
Vagues, Vents... (Valurile, Vanturile...)
Nichifor, Serban
Chorale a cappella
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 02-01-2013
Trois Hymnes Mystiques sur les poèmes du Pape
Jean-Paul II (Trei Corale Mistice pe versurile Papei
Ioan-Paul al II-lea)
Nichifor, Serban
Chorale a cappella
1 PDF
Ajouté le 02-01-2013
Le Lac (Lacul)
Nichifor, Serban
Chorale a cappella
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 01-01-2013
Oeuvres 2012 (37)
QUATRE CHANSONS pour Orchestre (To my
Secret Dream)
Nichifor, Serban
Orchestre de chambre
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 27-12-2012
Page 33 of 79
34
Page 34 of 79
LE COEUR... (To my Secret Dream)
Nichifor, Serban
Baryton et Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 26-12-2012
Quatre chansons sur des poèmes de Victor Barladeanu
(1928-2007) (To my Secret Dream)
Nichifor, Serban
Baryton et Piano
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 26-12-2012
UN ARC DE LUMIERE... (To my Secret Dream)
Nichifor, Serban
Baryton et Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 24-12-2012
UN SOURIRE… (To my Secret Dream)
Nichifor, Serban
Baryton et Piano
1 PDF / 2 MP3 / MIDI Interprétée
Ajouté le 22-12-2012
UNE PRAIRIE, UN CIEL... (To my Secret Dream)
Nichifor, Serban
Baryton et Piano
1 PDF / 2 MP3 / MIDI Interprétée
Ajouté le 22-12-2012
E VERO TANGO pour Basson et Piano (Pour / To
DR. LEN ANDERSON)
Nichifor, Serban
Basson, Piano
1 PDF / 3 MP3 / MIDI Play-along Interprétée
Ajouté le 18-11-2012
E VERO TANGO pour Guitare et Bande
complementaire
Nichifor, Serban
Guitare et Bande complementaire
1 PDF / 2 MP3 Play-along
Ajouté le 17-11-2012
Variations sur le Theme "Come Thou Fount Of Every
Blessing" par Robert Robinson
Nichifor, Serban
Piano et Voix
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Arrangeur : Nichifor, Serban
Ajouté le 11-11-2012
Nichifor, Serban
RE-IMAGINING SYRINX (Dedicated to the piano
virtuoso Stephen Porter)
Nichifor, Serban
Piano seul
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 11-11-2012
Nichifor, Serban
INVOCATION - A MON ANGE LIANA
ALEXANDRA (For the violin virtuoso CORINA
BOLOLOI)
Nichifor, Serban
Page 34 of 79
35
Page 35 of 79
Violon et Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 11-11-2012
Nichifor, Serban
VULNERANT OMNES ULTIMA NECAT HOMMAGE A DEBUSSY (Written for and
dedicated to Scott Tinney )
Nichifor, Serban
2 pianos 4 mains
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 11-11-2012
CAPRICCIO SUR UN THEME DE TOM JOBIM
("AGUAS DE MARCO") (Dedicated to ANNETTE
HOMANN)
Nichifor, Serban
Violon seul
1 PDF / 2 MP3 / MIDI
Ajouté le 04-11-2012
Nichifor, Serban
Là - Prière Pour Chaque Jour (from Kaddish), d'après
le poème de Iulia Deleanu (for Voice - or Flute - and
Piano)
Nichifor, Serban
Voix, flûte, piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 30-10-2012
Nichifor, Serban
INTRADA (from KADDISH)
Nichifor, Serban
Guitare et/ou piano ou orgue
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 25-10-2012
Nichifor, Serban
MEDIUM ALPHA (per Arpa Sola)
Nichifor, Serban
Harpe
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 31-08-2012
Nichifor, Serban
ON THE ROAD TO CALIFORNIA
Nichifor, Serban
Chorale SA, piano
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 02-08-2012
Nichifor, Serban
TROIS PARAPHRASES pour Flûte de Pan et
Orchestre
Nichifor, Serban
Flûte et Orchestre
1 PDF
Ajouté le 27-07-2012
LUX PERPETUA pour violoncelle et piano (To my
very dear wife LIANA ALEXANDRA)
Nichifor, Serban
Violoncelle et Piano
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 25-07-2012
Nichifor, Serban
CHANSONS ROUMAINES DE NOEL
Nichifor, Serban
Cuivres et Orgue
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 25-07-2012
Page 35 of 79
36
Page 36 of 79
Nichifor, Serban
Serban NICHIFOR: "L'AURORE BOREALE"
(Livret: Etienne DE SADELEER)
Nichifor, Serban
Tenor, Piano
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 25-07-2012
Nichifor, Serban
CHANT DES APATRIDES (cantate)
Nichifor, Serban
Chorale SA, Orchestre
1 PDF
Ajouté le 25-07-2012
Nichifor, Serban
LE MARTYRE DE SAINT CLAUDE DEBUSSY
(opera de chambre)
Nichifor, Serban
Piano et Voix
1 PDF / 1 MP3
(1)
Ajouté le 25-07-2012
Nichifor, Serban
PER CHRISTUM (Cantata)
Nichifor, Serban
Chorale SATB, Orchestre
1 PDF / 1 MP3
Arrangeur : Nichifor, Serban
Ajouté le 23-07-2012
ORATORIO DE NOEL (NATALIS NOSTRI
DOMINI IESU CHRISTI ARCANUM)
Nichifor, Serban
Voix, choeur et Orchestre
1 PDF
Ajouté le 21-07-2012
TRIBUTE TO JOSEPH SMITH, THE AMERICAN
PROPHET (Music dedicated to our Best Friends,
SUSAN McCLELLAN, RICHARD
McCLELLAN and SALLIE WEBB, In The Memory
of LIANA ALEXANDRA and of our Friendship)
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 16-07-2012
Nichifor, Serban
Symphonie No 8, "Tom & Huck" (computer music)
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 14-07-2012
TROIS MADRIGAUX sur des poèmes de Nichita
Stanescu
Nichifor, Serban
Chorale a cappella
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 06-07-2012
AKSAK DANCE POUR OUD
Nichifor, Serban
Oud
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 23-06-2012
SEMPER FI - TO THE UNITED STATES MARINE
Page 36 of 79
37
Page 37 of 79
CORPS
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 22-06-2012
Eternity (I), Venus Transit (In Memory of LIANA
ALEXANDRA)
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 08-06-2012
CHALLENGER - Dedicated To America's Space
Heroes
Nichifor, Serban
Electro accoustique
1 PDF / 2 MP3
Ajouté le 26-03-2012
"Danse Klezmer" pour Clarinette en Sib et Piano
Nichifor, Serban
Clarinette, Piano
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 25-02-2012
Prière - pour Liana Alexandra
Nichifor, Serban
Orgue seul
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 19-02-2012
Nichifor, Serban
TOM & HUCK, ballet (computer music) inspiré par
les écrits de Mark Twain (To my very dear Angel,
Wife, Friend and Partner LIANA ALEXANDRA)
Nichifor, Serban
Musique d'ordinateur
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 17-02-2012
"Épiphanie" pour violoncelle et piano (partition et
partie du violoncelle) (Dedicated to my very dear wife
LIANA
ALEXANDRA)
Nichifor, Serban
Violoncelle et Piano
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 12-02-2012
Nichifor, Serban
PREGHIERA (partition et parties)
Nichifor, Serban
Orchestre à cordes
1 PDF
Ajouté le 06-01-2012
Oeuvres 2011 (5)
DEUX CHANSONS POUR HANUKKAH
Nichifor, Serban
Voix soprano et piano
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 08-12-2011
Nichifor, Serban
Page 37 of 79
38
Page 38 of 79
TANT D'ANNEES (version orchestrale)
Nichifor, Serban
Orchestre, Voix
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 17-07-2011
Nichifor, Serban
GOD BLESS AMERICA !!!
Nichifor, Serban
Orchestre
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 03-07-2011
MY LIFE IS YOU ! To my Angel LIANA
ALEXANDRA (Waltz, Piano Version)
Nichifor, Serban
Piano seul
1 PDF / MIDI
Ajouté le 15-06-2011
MY LIFE IS YOU ! To my Angel LIANA
ALEXANDRA (Voice Version)
Nichifor, Serban
Voix
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 15-06-2011
Oeuvres 2010 (24)
INFINITE SONG IN MEMORIAM DANIEL
PEARL
Nichifor, Serban
Piano seul
1 PDF / 1 MP3
Ajouté le 20-10-2010
Nichifor, Serban
BLUES
Nichifor, Serban
Tout instrument
1 PDF / 5 MP3 / MIDI Play-along Interprétée
Ajouté le 31-07-2010
Nichifor, Serban
AVE MARIA - version for Mezzo-Soprano and Piano
Nichifor, Serban
mezzo soprano voix, piano
1 PDF / 2 MP3 / MIDI
Ajouté le 24-07-2010
Nichifor, Serban
AVE MARIA - version for Soprano (Tenor) and
Piano
Nichifor, Serban
Soprano ou Tenor et Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 24-07-2010
Nichifor, Serban
IN AETERNUM - TO MY VERY DEAR ANGEL
LIANA ALEXANDRA (- FREE IMPROVISATION
BACKGROUND - ON A THEME BY TOM JOBIM)
Nichifor, Serban
Jazz Quartet
1 PDF / 2 MP3 / MIDI Interprétée
Ajouté le 16-07-2010
GOD BLESS AMERICA ! - "AMAZING GRACE"
Page 38 of 79
39
Page 39 of 79
VARIATIONS (- To Rich and Sue McClellan -)
Orchestre Symphonique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 14-07-2010
KLEZMER DANCE (To the clarinet virtuoso
MICHELE GINGRAS)
Nichifor, Serban
Clarinette, Violon, Piano
1 PDF / 2 MP3 / MIDI
Ajouté le 11-07-2010
TOM (- from "Tom & Huck" ballet -)
Nichifor, Serban
Clarinette, Violon, Piano
1 PDF / 2 MP3 / MIDI Interprétée
Ajouté le 17-05-2010
Nichifor, Serban
PRIERE (from "Tom & Huck" ballet)
Nichifor, Serban
Clarinette, Alto et Piano
1 PDF / 2 MP3 / MIDI Interprétée
Ajouté le 02-05-2010
Nichifor, Serban
CALLING RONDO (STYLISTIC
ANAMORPHOSIS) (for Flute & Electronic Tape)
Nichifor, Serban
Flute et Bande Electronique
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 06-04-2010
Island Promenade (- from "Tom & Huck" ballet -)
Nichifor, Serban
Flute et Piano
1 PDF / 1 MP3 / MIDI
Ajouté le 30-03-2010
McDougal's Cave (- from "Tom & Huck" ballet -)
Nichifor, Serban
Ensemble à Cordes
1 PDF / MIDI
Ajouté le 20-03-2010
THE MURDER IN CEMETERY (- from "Tom &
Huck" ballet -)
Nichifor, Serban
Piano seul
1 PDF / MIDI
Ajouté le 20-03-2010
HEROES' SONG (- TO THE UNITED STATES
MARINE CORPS -)
Nichifor, Serban
Fanfare
1 PDF / MIDI
Ajouté le 19-03-2010
Aunt Polly (- from "Tom & Huck" ballet -)
Nichifor, Serban
Orchestre de chambre
1 PDF / MIDI
Ajouté le 18-03-2010
Dance (from "Tom & Huck" ballet)
Nichifor, Serban
Page 39 of 79
40
Page 40 of 79
Orchestre de chambre
1 PDF / MIDI
Ajouté le 18-03-2010
Nichifor, Serban
Becky's Waltz No 2 (from "Tom & Huck" ballet)
Nichifor, Serban
Piano seul
1 PDF / MIDI
Ajouté le 09-03-2010
Nichifor, Serban
IN G (Harpsichord Prelude)
Nichifor, Serban
Clavecin
1 PDF / MIDI
Ajouté le 09-03-2010
"Becky's Waltz" for Flute & Orchestra (ossia Flute &
Midi/Mp3 Negative) - DEDIE A MA TRES CHERE
LIANA ALEXANDRA
(from "Tom & Huck" ballet -)
Nichifor, Serban
Flûte et Orchestre
1 PDF / 3 MP3 / MIDI Interprétée
Ajouté le 07-03-2010
INJUN JOE (- from "Tom & Huck" ballet -)
Nichifor, Serban
Piano seul
1 PDF / MIDI
Ajouté le 07-03-2010
Nichifor, Serban
"Becky's Waltz" (from "Tom & Huck" ballet)
Nichifor, Serban
Orchestre: bois et cordes
1 PDF / MIDI
Ajouté le 06-03-2010
THE DREAM RIVER (MISSISSIPPI SONG (from
"Tom & Huck" ballet))
Nichifor, Serban
Orchestre
1 PDF / MIDI
Ajouté le 21-02-2010
TOM
Nichifor, Serban
Violon et Piano
1 PDF / MIDI
Ajouté le 14-02-2010
HUCK (Piano and Complementary Tape ad libitum)
Nichifor, Serban
Piano seul
1 PDF / MIDI
Ajouté le 14-02-2010
Partituri publicate de edituri
române ti
Lucrare muzicală publicată într-o
partitură cu mai mul i autori, la
edituri muzicale interna ionale
Lucrare muzicală publicată într-o
partitură cu mai mul i autori, la
Page 40 of 79
41
Page 41 of 79
edituri române ti
Partitură comandată de institu ii /
asocia ii muzicale de prestigiu
(interna ionale i na ionale)
Partitură achizi ionată de către
Uniuni de crea ie
3.Înregistrări
Înregistrări pe suport (cu ISBN)
ale
lucrărilor
muzicale/presta iilor
interpretative (CD, DVD ú.a.)
3
-Lansarea CD-ului “Aires” cuprinzand lucrarea
“Invocatio”, interpreteaza RAN roger, gravat de firma
“Rock CD” records – www.rockcd.es (Spania), M
18624-2013, aprilie 2013
-Lansarea CD-ului “Ebony and Yvory” cuprinzand
lucrarea “Two Dances for Andrew Simon”,
interpreteaza Andrew Simon, gravat de prestigioasa
firma NAXOS World's leading Classical Music label
(Germania), www.naxos.org – DDD 8.573022,
ianuarie 201
-Lansare CD-ului “Koan Meditations”(generative
music), Nuova Musica Consonante – Living Music
Foundation (USA), ISMN 000.46.37.65.67, SSEYO
Intermorphic, Anglia, 16 aprilie 2014
4.Participări
diverse
Înregistrări speciale aflate în
Cardex Radio sau TV, concerte
/ spectacole muzicale transmise
în direct la Radio sau TV.
în comitetele unor festivaluri
interna ionale úi ale unor
institu ii
de
cultură
prestigioase, emisiuni-portret
9
-Director Artistic al Nuova Musica Consonante
Living Music Foundation
-Membru al European Conference of Promoters of
New Music (ECPNM)
-Director Artistic al Vox Novus Festival Romania
-Expert evaluator al Agentiei Romane de Asigurare a
Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) –
Comisia Arte, Arhitectura, Urbanism, Educatie fizica
si Sport (2010 – in prezent)
-Membru in comisia Administratiei Fondului Cultural
– Sectia Muzica (2010-2012)
-Membru in comisia Institutului Cultural Roman
pentru acordarea bursei George Enescu (2013)
-Initierea proiectului de cercetare stiintifica
interdisciplinara “HOLOCAUSTUL REFLECTAT IN
MUZICA”, UNMB, in colaborare cu Asociatia
Culturala de Prietenie ROMANIA-ISRAEL si cu
MCA Romania, 16 octombrie 2013
-Vicepresedinte al Asociatiei Culturale de Prietenie
ROMANIA-BELGIA
Page 41 of 79
42
Page 42 of 79
-aplicatii muzicale la experimental “Chat
Sonification” initiat de Prof.Univ.Dr. Stefan TrausanMatu, Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea
de Informatica, 1 decembrie 2013
-colaborari cu editurile on-line IMSLP (USA-Canada)
si Free-Scores (Franta):
-
-
-
-
5.Premii
distinc ii
úi
na ionale
sau
interna ionale
ob inute
ca
recunoaútere
a
valorii activită ii
de
crea ie
/
interpretare
6. Membru în
jurii
7.Profesor
invitat
premii la competiĠii de creaĠie
sau
interpretare,
premii
acordate de foruri profesionale/
tiin ifice
de
prestigiu
(Academia Română, uniuni de
creaĠie, fundaĠii, reviste de
specialitate, SRR, SRTV),
distincĠii oficiale de stat
acordate
pentru
merite
culturale.
Integrala operei componistice si
muzicologice create de Liana Alexandra
este sistematizata si publicata la renumita
editura on-line IMSLP - Petrucci Music
Library, august 2014, link
http://imslp.org/wiki/Category:Alexandra,
_Liana
Integrala operei componistice si
muzicologice create de Serban Nichifor
este sistematizata si publicata la renumita
editura on-line IMSLP - Petrucci Music
Library, august 2014, link
http://imslp.org/wiki/Category:Nichifor,_S
erban
Integrala operei componistice si
muzicologice create de Liana Alexandra
este sistematizata si publicata la renumita
editura on-line Free-Scores Sheet Music
World Center, august 2014, link
http://www.freescores.com/partitions_gratuites_lianaalexa
ndra.htm
Integrala operei componistice si
muzicologice create de Serban Nichifor
este sistematizata si publicata la renumita
editura on-line Free-Scores Sheet Music
World Center, august 2014, link
http://www.freescores.com/partitions_gratuites_serbannich
ifor.htm
11
-Premiul I la Concursul International de Compozitie
MBZ-WMD-ISCM 2010, pentru poemul
electroacustic “Continuum Clock”, Zagreb (Croatia),
22 aprilie 2010
-10 selectii la concursurile internationale ale fundatiei
Vox Novus New York: Shiau-uen Ding (2010), 60x60
Magenta Mix (2010), Bruce Curlette (2011), Wonki
Lee & Riko Higuma (2012), Marina Toshici (2012),
Annette Homann (2012), Stephen Porter (2013), Craig
Hultgren (2013), 60x60 Surround Sound (2014),
Kenyon Wilson (2014)
Membru în juriile de concurs
de crea ie sau interpretare la
nivel na ional úi interna ional
Profesor invitat la universită i
de prestigiu (Erasmus,Ceepus)
8.Cursuri
de Cursuri de măiesctrie sustinute
in strainatate sau/si in tara
maestrie
* ipostaza interpretativă (dirijor, solist, membru în formatie camerală până la 10 persoane)
Page 42 of 79
Page 43 of 79
Page 43 of 79
Page 44 of 79
Page 44 of 79
Page 45 of 79
Page 45 of 79
Page 46 of 79
Page 46 of 79
Page 47 of 79
Page 47 of 79
Page 48 of 79
Page 48 of 79
Page 49 of 79
Page 49 of 79
Page 50 of 79
Page 50 of 79
Page 51 of 79
67
Page 51 of 79
85/97
Page 52 of 79
68
Page 52 of 79
86/97
Page 53 of 79
69
Page 53 of 79
87/97
Page 54 of 79
70
Page 54 of 79
88/97
Page 55 of 79
71
Page 55 of 79
89/97
Page 56 of 79
72
Page 56 of 79
90/97
Page 57 of 79
73
Page 57 of 79
91/97
Page 58 of 79
74
Page 58 of 79
92/97
Page 59 of 79
75
Page 59 of 79
93/97
Page 60 of 79
76
Page 60 of 79
94/97
Page 61 of 79
78
Page 61 of 79
96/97
Page 62 of 79
79
Page 62 of 79
97/97
Page 63 of 79
PRINCIPALELE PREMII/DISTINCTII OBTINUTE DE
CONF.UNIV.DR. SERBAN NICHIFOR :
- ORDINUL NATIONAL PENTRU MERIT IN GRAD DE
COMANDOR (2000) ;
- OFFICIER DE L’ORDRE DE LA COURONNE, BELGIA
(2008)
-
PRINCIPALELE PREMII NATIONALE SI INTERNATIONALE DE
COMPOZITIE MUZICALA :
CompoziЮiile sale au fost distinse cu Premiul Academiei Române (1982), cu
Premiul Uniunii Compozitorilor Ьi Muzicologilor din România (1980, 1982,
1988), precum Ьi la concursurile internaЮionale de la Amsterdam (First Prize
Gaudeamus - 1977), Tours (1977), Evian (1978), Atena (ISCM Prize - 1979),
Toledo (1980), Urbana-Illinois (1983), Trento (1984 si 1993), Roma (Premio
“Valentino Bucchi” – 1985), Bydgoszcz (Prize “Musica Antiqua Europae
Orientalis” – 1986) , Hong Kong (ISCM Prize – 1988), Jihlava (1994),
Karlsruhe (1996), Köln (1997), Newtown-Wales (1998), BirminghamAlabama (1998), Luxembourg (1999), Bourges (2003, 2004), Bruxelles
(MenЮiunea de Onoare a Uniunii Compozitorilor Belgieni, 2005), Zagreb
(Premiul I MBZ-WMD-ISCM 2010)
BIBLIOGRAFIE : The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
Second Edition, Volume 17, pages 865-866, Macmillan Publishers Limited
2001, 2002, British Library Cataloguing in Publication Data ISBN 0-33360800-3, Library of Congress Cataloging in Publication Data ISBN 1-56159239-0
CURSURI DE MAIESTRIE:
- Universitatea TRANSILVANIA, Brasov, 16 Mai 2009 ;
- Universitatea de Vest Timisoara, 20 Octombrie 2009.
-
Page 63 of 79
Page 64 of 79
Conf.Univ.Dr. SERBAN NICHIFOR
(SABAM, ASCAP, UCMR-ADA, ECPNM)
Numar de Licenta SABAM (Belgia) & ASCAP (USA) : C/IV/25780
Numar de Licenta International (ISMN / IPI):
ISMN – 046.37.65.67.
IPI Name No. 46376567
IPI Base No. I-000391194-
CERCETARE STIINTIFICA :
CARTI SI CAPITOLE IN CARTI
- 01.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor: HERMENEUTICA LUI
DEBUSSY / LA HERMENEUTIQUE DE DEBUSSY, carte in format
electronic cu aplicativitate in domeniul muzica de camera, 269 de pagini,
Editura Free-Scores, Franta, 1999, ISMN – 046.37.65.67.
- 02.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor: MUSICA CAELESTIS:
ANAMORFOTICA SACRULUI IN ARTA SUNETELOR (tratat de
muzicologie comparata elaborat prin extinderea cercetarii initiate in teza
de doctorat, cu aplicativitate si in domeniul muzica de camera), 516
pagini Editura UNMB, Bucuresti, 2000, ISBN 973-0-02102-3.
- 03.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor: IPOSTAZE ALE MUZICII DE
CAMERA / CHAMBER MUSIC HYPOSTASIS (culegere bazata exclusiv
pe creatiile mele componistice elaborate in genul muzica de camera), 274
pagini, Editura UNMB, Bucuresti, 2000, ISBN 973-0-02222-4.
- 04.) Conf.Univ. Dr. Serban Nichifor: INTRODUCERE IN
COMPUTER MUSIC (compendium, curs cu aplicativitate si in domeniul
muzica de camera), 81 de pagini, Editura UNMB, Bucuresti, 2004, ISMN
– 046.37.65.67.
- 05.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor: HERMENEUTICA
ANSAMBLURILOR MUZICALE (synopsis, curs cu aplicativitate in
domeniul muzica de camera), 5 pagini, UNMB, Bucuresti, 2005, ISMN –
046.37.65.67.
- 06.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor: REPERE INTR-O ANALIZA
HOLISTICA A POSTMODERNISMULUI / SITES D'INTERET A UNE
ANALYSE HOLISTIQUE DU POSTMODERNISME MUSICAL
(compendium, curs cu aplicativitate in domeniul muzica de camera), 213
Page 64 of 79
Page 65 of 79
pagini, carte in format electronic, Editura Free-Scores, Franta, 2006,
ISMN – 046.37.65.67.
- 07.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor : JOHANN SEBASTIAN BACH :
DIE KUNST DER FUGE – ARRANGEMENT FOR GUITAR
QUARTET & COMPUTER ANALYSIS (studiu cu aplicativitate in
domeniul muzica de camera), 181 pagini, UNMB, Bucuresti, 2006, ISMN
– 046.37.65.67.
- 08.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor: CONTEMPORARY MUSICAL
LANGUAGES – COMPUTER MUSIC (CD interactiv cuprinzand
compendiumul “Introducere in Computer Music” - 81 de pagini, o
colectie de programe algoritmice free&demo si compozitii in genul
Computer Music elaborate de Liana Alexandra (CD-urile “8 Studies” si
“12Variations”), de Serban Nichifor (CD-urile “1804”, “McClellan
Family”, “E Pluribus Unum”, “Infinite Melody”, “Sounds of Mars”,
“Tribute to Joseph Smith, the American Prophet”, Wurfelspiel
Anamorphosis”) si de studentii UNMB (alcatuind CD-urile “Mixtum
Compositum” / 2003-2004; “Fractal Music” / 2004; “Interferences” /
2004; “Parallel Musics” / 2005); curs utilizat in perioada 2003-2008 la
modulul “Limbaje Muzicale Contemporane”, cu aplicativitate si in
domeniul muzica de camera), CD, carte in format electronic, Editura
UNMB, Bucuresti, 2006, ISBN 973-7857-43-7.
- 09.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor: POSTMODERN CELLO
MUSIC – PROIECTII POSTMODERNE IN REPERTORIUL
VIOLONCELISTIC (compendium in format electronic cuprinzand
exemple audio realizate de Serban Nichifor in ipostazele violoncel solo,
muzica de camera cu violoncel (duo, trio, cvartet) , violoncel si orchestra curs cu aplicativitate in domeniul muzica de camera), CD, carte in format
electronic, Editura UNMB, Bucuresti, 2006, ISBN-10 973-0-04474-0 si
ISBN-13 978-973-0-04474-4.
- 10.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor: INTRODUCERE IN
FENOMENOLOGIA CVARTETULUI DE COARDE (compendium, curs
cu aplicativitate in domeniul muzica de camera), 203 pagini, carte in
format electronic, 203 pagini, Editura UNMB, Bucuresti, 2007, ISBN 978973-0-04850-6.
11.) Prof.Univ.Dr. Liana Alexandra (Moraru) si Conf.Univ.Dr. Serban
Nichifor: INTRODUCERE IN COMPUTER MUSIC / INTRODUCTION
TO COMPUTER MUSIC (compendium, curs cu aplicativitate si in
domeniul muzica de camera), 106 pagini, Editura Stephanus, Bucuresti,
2009, ISBN 978-973-9438-84-1
-
12.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor: METHOD FOR
COMPARATIVE ANALYSIS OF MUSIC PERFORMANCES BASED
ON “ACID PRO 7” SOFTWARE (studiu referitor la o metoda originala
de analiza comparativa a interpretarii muzicale, cu aplicativitate directa
in domeniul muzicii de camera – metoda experimentata si cu studentii
-
Page 65 of 79
Page 66 of 79
clasei de muzica de camera Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor – UNMB), 6
pagini si fisier audio anexat, Editura Free Scores, Franta, 2009, ISMN –
046.37.65.67.
- 13.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor: LIANA ALEXANDRA –
MARTURII DESPRE MUZICA EI / CONFESSIONS ABOUT HER
MUSIC (monografie cu aplicativitate si in domeniul muzica de camera),
266 pagini, Editura Stephanus, Bucuresti, 2011, 978-973-9438-90-2
- 14.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor : L’ANALYSE SUR
ORDINATEUR D’UN CHEF-D’OEUVRE : ALFRED MENDELSOHN,
« SONATA BREVIS » (studiu cu aplicativitate in domeniul muzica de
camera), 18 pagini in format electronic si fisier video anexat, Editura
Free-Scores, Franta, 2012, ISMN – 046.37.65.67.
- 15.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor: VICTOR BARLADEANU SI
MUZICA (studiu cu aplicativitate si in domeniul muzica de camera),
capitol in volumul REMEMBER VICTOR BARLADEANU, pag. 211220, Editura AmandaEdit, Bucuresti, 2012, ISBN 978-606-8041-81-0.
- 16.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor : LE QUATUOR A CORDES DE
ION DUMITRESCU - ANALYSE FORMELLE ASSISTEE PAR
ORDINATEUR (studiu cu aplicativitate in domeniul muzica de camera),
6 pagini si fisier video anexat, in format electronic, Editura Free-Scores,
Franta, 2013, ISMN – 046.37.65.67.
- 17.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor: ANALIZELE FORMALE ALE
UNOR LUCRARI CAMERALE SI CONCERTANTE DIN
REPERTORIUL ROMANESC SI UNIVERSAL (culegere de analize
formale originale, cu aplicativitate in domeniul muzica de camera), carte
in format electronic, 171 pagini, Bucuresti 2013, Editura Free-Scores,
Franta, ISBN 978-973-0-14899-2
ARTICOLE/STUDII IN EXTENSO, PUBLICATE IN REVISTE DIN
CIRCUITUL STIINTIFIC
- 01.) Serban Nichifor : ANAMORFOZA SONORA (studiu cu
aplicativitate in domeniul muzica de camera), revista Muzica nr. 6 / iunie
1986 (pag. 18-21), Bucuresti.
- 02.) Lect.Univ. Serban Nichifor : ANAMORFOZELE TIMPULUI
MUZICAL – DE LA RITMURILE POETICE LA STRUCTURI
HETEROMETRICE (studiu cu aplicativitate in domeniul muzica de
camera), revista Muzica nr. 3/1991 (pag. 100-107), Bucuresti.
- 03.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor : MISTICA LUI DEBUSSY SI
REVELATIA UNIVERSULUI SUPRATONAL (studiu cu aplicativitate
Page 66 of 79
Page 67 of 79
in domeniul muzica de camera), revista Muzica nr. 3 / iulie-septembrie
1999 (pag. 61-72), Bucuresti.
- 04.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor : IN MEMORIAM DAN TIMIS
(studiu dedicat ilustrului compozitor american de origine romana), 7
pagini, 2009, USA, revista on-line
www.ligarafarms.com/DanTimis/InMemoriamDanTimis.pdf
PUBLICATII IN EXTENSO, APARUTE IN LUCRARI ALE
PRINCIPALELOR CONFERINTE DE SPECIALITATE
- 01.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor: L'IMPORTANCE DE LA
MUSIQUE DE CHAMBRE DANS LA PERSPECTIVE DU
DEVELOPPEMENT CULTUREL DE L'EUROPE (studiu cu
aplicativitate in domeniul muzica de camera), Simpozionul International
ECMPTA (European Chamber Music Teachers Association), JyvaskylaFinland, 3-6 - V -2007, in format electronic, Editura Free-Scores, Franta,
2007, ISMN – 046.37.65.67.
- 02.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor: NEW PERSPECTIVES IN THE
COMPUTERIZED THERAPY: THE GERSHWIN EFFECT IN BIAB
SYSTEM, (studiu cu aplicativitate si in domeniul muzica de camera),
capitol in volumul in format electronic Directions and Modern Strategies
for Training and Improvement inside the Human Resources Field,
Editura Institutului Politehnic Bucuresti, Simpozion International 21
Noiembrie 2009, ISSN 2067-1024
- 03.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor: NOI PERSPECTIVE IN
DOMENIUL MELOTERAPIEI COMPUTERIZATE: “EFECTUL
GERSHWIN” IN SISTEM BIAB (“BAND-IN-A-BOX”) (studiu cu
aplicativitate si in domeniul muzica de camera), capitol in volumul
PERSPECTIVE ASUPRA FENOMENULUI MUZICAL – Simpozion cu
participare internationala, Universitatea Emanuel din Oradea, 16-17
martie 2010, pag. 47-56, Editura Universitatii Emanuel, Oradea, 2011,
ISBN 978-973-7791-69-6.
- 04.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor : L’ANALYSE SUR
ORDINATEUR D’UN CHEF-D’OEUVRE : ALFRED MENDELSOHN,
« SONATA BREVIS » (studiu cu aplicativitate in domeniul muzica de
camera), Simpozionul “Centenar Alfred Mendelsohn”, UNMB, 19 mai
2010; Simpozionul “Muzica, stiinta si spiritualitate” coordonat de Acad.
Solomon Marcus, UNMB, 21 noiembrie 2012, in format electronic, 18
pagini si fisier video anexat, Editura Free-Scores, Franta, 2012, ISMN –
046.37.65.67.
Page 67 of 79
Page 68 of 79
- 05.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor : LE QUATUOR A CORDES DE
ION DUMITRESCU - ANALYSE FORMELLE ASSISTEE PAR
ORDINATEUR (studiu cu aplicativitate in domeniul muzica de camera),
in format electronic, 6 pagini si fisier video anexat, Simpozion Academia
Romana, Editura Free-Scores, Franta, 2013, ISMN – 046.37.65.67.
ALTE LUCRARI SI CONTRIBUTII STIINTIFICE SAU, DUPA CAZ,
REALIZARI DIN DOMENIUL CREATIEI ARTISTICE
- 01.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor: HERMENEUTICA LUI DEBUSSY,
ciclu de sase emisiuni cu aplicativitate in domeniul muzica de camera, realizator
Serban Nichifor, Societatea Romana de Radiodifuziune, Bucuresti, 2000, ISMN –
046.37.65.67.): NB: Inregistrarile acestor pot fi accesate liber la link-urile:
1.) Spiritualitatea orientala (27 Martie 2000, ora 18), invitat: Prof.Dr. Remus RUS;
https://www.youtube.com/watch?v=4dnXvOuI2g8
2.) Esoterismul sonor (3 Aprilie 2000, ora 18), invitat: Prof.Dr. Remus RUS;
https://www.youtube.com/watch?v=RUUX2LJwdFE
3.) Imagistica Sonora (10 Aprilie 2000, ora 18), invitat: Dna Marina PREUTU, istoric de arta;
https://www.youtube.com/watch?v=j5Om7eAc5lQ
4.) Universul supratonal (17 Aprilie 2000, ora 18), invitati: E.S. Dl.Michel CARLIER,
Ambasadorul Belgiei la Bucuresti; Prof.Dr. Marcian BLEAHU, geolog;
https://www.youtube.com/watch?v=IcnRdRJohdI
5.) Liturghia cosmica (24 Aprilie 2000, ora 18); invitati: E.S. Prof.Dr. Jacques BARRAT,
Consilier pentru cooperare si actiune culturala la Ambasada Frantei si Director al Institutului
Francez din Bucuresti; Dr. Vasile TOMESCU, muzicolog;
https://www.youtube.com/watch?v=vaeym2ckbMc
6.) Sinteze (1 Mai 2000. ora 18); invitati: E.S. Dl. Kevin ELLISON, Prim Secretar pentru
probleme culturale la Ambasada U.S.A.; scriitorul Victor BARLADEANU; muzicologul Dr.
Vasile TOMESCU.
https://www.youtube.com/watch?v=5SL_EVF5QLU
-
02.) Conf.Univ.Dr. Serban Nichifor: ALGORITHMIC & FRACTAL
PROGRAMS IN MUSIC (Free & Demo Programs Collection – compendium,
curs cu aplicativitate si in domeniul muzica de camera), carte in format
electronic, Editura UNMB, Bucuresti, 2006, ISBN 973-7857-42-9.
Page 68 of 79
Page 69 of 79
INREGISTRARI DISCOGRAFICE ALE ANSAMBLULUI
CAMERAL « INTERMEDIA »
SERBAN NICHIFOR – VIOLONCEL SI
LIANA ALEXANDRA – PIAN
Case de discuri :
- Casa de discuri Electrecord, Bucuresti
- Casa de discuri Capstone Records, Brooklyn, New York, USA
- Casa de discuri Eurostar, Bucuresti
- Casa de discuri Intercont Music, Bucuresti
- Casa de discuri Vox Novus, New York, USA
- Casa de discuri “Music&Match” MP3.COM, San Diego, USA
- Casa de discuri Maguelone, Franta
- Casa de discuri Mnemes, Italia
- Casa de discuri Ivano Ascari, Italia
- Casa de discuri Eridania, Italia
- Societatea Romana de Radiodifuziune
-
01.) "LIANA ALEXANDRA & SERBAN NICHIFOR – MUZICA DE
CAMERA / CHAMBER MUSIC", Eurostar, Bucuresti, 1994, UCMRADA, GEMA, SABAM, ISMN 072-969437 & 046-376567
Link : https://www.youtube.com/watch?v=kkVzxs9tAz8
-
02.) "LIANA ALEXANDRA (PIANO), SUSAN McCLELLAN (FLUTE)
& SERBAN NICHIFOR (CELLO) – AMERICAN LOVE SONGS", LDS,
Bucuresti, 2003, GEMA, SABAM, ISMN 072-969437 & 046-376567.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=3F6nvFEA3tc
- 03.) "LIANA ALEXANDRA (PIANO) & SERBAN NICHIFOR (CELLO)
– NUOVA MUSICA CONSONANTE – LIVING MUSIC FOUNDATION
(USA) – ANTHOLOGY 1990-2003 ON MP3", Bucuresti, 2003, GEMA,
SABAM, ISMN 072-969437 & 046-376567. NB – totalizeaza peste 13 ore
de inregistrari, cu programele specificate mai jos (incluzand si
numeroasele prime auditii absolute ale unor lucrari dedicate Duo-ului
Intermedia):
-1NUOVA MUSICA CONSONANTE - BUCHAREST
NATIONAL UNIVERSITY OF MUSIC
Chopin Hall, 19-X-2000
HOLLAND
- 1.) TON DE LEEUW - Apparences for cello solo (14:34)
- 2.) LOUIS ANDRIESSEN - La Voce for cello solo (6:41)
- 3.) JAN VAN VLIJMEN - Tombeau for cello solo (19:07)
Serban Nichifor - cello
- 4.) ROB DU BOIS - Sketch for cello and piano (7:57)
- 5.) COR DE GROOT - En Ut for cello and piano (3:26)
Serban Nichifor - cello and Liana Alexandra - piano
(c) by NMC-LMF (USA), BUMA
Link:
Page 69 of 79
Page 70 of 79
https://www.youtube.com/watch?v=UEEOn8c0xe8
-2NUOVA MUSICA CONSONANTE - BUCHAREST
NATIONAL UNIVERSITY OF MUSIC
Chopin Hall, 28-II-2000
JAPAN
- 1.) MAKOTO SHINOHARA - Evolution for cello solo (14:18)
- 2.) SATORU IKEDA - Sonata for cello solo (12:42)
- 3.) KEIKI OKASAKA - Komposition A for cello solo (13:25)
- 4.) REIKO MOROHASHI - Preghiera for cello solo (9:42)
- 5.) KAZU MUNAKATA - Llueve I for cello solo (10:50)
Serban Nichifor - cello
- 6.) JOJI YUASA - Interpenetration for 2 flutes (6:11)
Adrian Buciu and Toma Dan - flutes
- 7.) YORI-AKI MATSUDAIRA - Co-Action I and II for cello and piano (10:55)
- 8.) MICHIO MAMIYA - Chiran Bushi and Ginzuru Bushi for cello and piano (5:33)
Serban Nichifor - cello and Liana Alexandra - piano
(c) by NMC-LMF (USA), JSCM
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=bxnCD7QwT1M
-3NUOVA MUSICA CONSONANTE - BUCHAREST
GOETHE-INSTITUT BUCHAREST
2-XII-1992
GERMANY
- 1.) JOHANN SEBASTIAN BACH - Aria for cello and piano (6:17)
- 2.) PAUL HINDEMITH - Phantasiestück in B-Dur Op.8 Nr.2 for cello and piano (11:51)
- 3.) WOLFGANG RIHM - Grat for cello solo (6:03)
- 4.) HEINO BECKER - Spiel-Zeug Nr.18 for cello and piano (6:09)
- 5.) KARLHEINZ STOCKHAUSEN - Klavierstück Nr.9 for piano solo (5:10)
- 6.) BERND A. ZIMMERMANN - Vier kurze Studien for cello solo (3:11)
- 7.) ANTON WEBERN - Sonate for cello and piano (2:08)
- 8.) ANTON WEBERN - Drei Stücke for cello and piano (2:03)
- 9.) SIEGRID ERNST - Sieben Miniaturen nach japanischen Haiku
for voice, cello and piano (12:05)
Serban Nichifor - cello, Liana Alexandra - piano
and Vladimir Popescu-Deveselu - voice
- 10.) URSULA GORSCH - Carjo Samlero - Drei Duette für zwei Flöten (4:20)
Nicolae Maxim and Constanta Badaluta - flutes
(c) by NMC-LMF (USA), GEMA
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=7pNcUW56D3s
-4NUOVA MUSICA CONSONANTE - BUCHAREST
U.S.A. (I)
(AMERICAN CENTER - BUCHAREST, 14-X-1992)
- 1.) GEORGE GERSHWIN - Prelude for cello and piano (3:04)
- 2.) GEORGE CRUMB - Dream Images for piano solo (6:09)
- 3.) GEORGE CRUMB - Fantasia for cello solo (3:02)
- 4.) AARON RABUSHKA - Doina for cello and piano (4:12)
- 5.) SAMUEL BARBER - Sonata for cello and piano (excerpts) (3:00)
- 6.) DAVID KOBLITZ - Rigor Vitus for cello, trumpet and piano (1:45)
- 7.) STEPHEN MAYER - Tom Thumb for cello, trumpet and piano (2:51)
- 8.) CHARLES IVES - 2 Songs for cello, trumpet and piano (5:25)
- 9.) BRIAN FENNELLY - Tesserae II for cello solo (11:31)
Serban Nichifor - cello, Liana Alexandra - piano
and Ilie Voicu (trumpet)
Page 70 of 79
Page 71 of 79
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=0TEMxe1AVC4
ISRAEL
(UNMB, 21-IV-1996)
- 10.) PAUL BEN-HAIM - Canzona for cello and piano (7:31)
- 11.) JOACHIM STUTSCHEWSCHY - 6 Israelian Dances for cello and piano (10:05)
Serban Nichifor - cello, Liana Alexandra - piano
(c) by NMC-LMF (USA), ASCAP
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=nqGkeZ79H-o
-5NUOVA MUSICA CONSONANTE - BUCHAREST
(1995-2002)
BELGIUM (I)
- 1.) CESAR FRANCK - Panis Angelicus for cello and piano (3:04)
- 2.) EUGENE YSAYE - Grave for cello solo (5:08)
- 3.) JACQUES LEDUC - Trois Pièces for cello solo (10:34)
- 4.) JACQUES LEDUC - Elégie for cello and piano (5:39)
- 5.) ANDRE LAPORTE - C-isme for cello solo (5:11)
- 6.) ELIAS GISTELINCK - Song for Beatrice for cello and piano (7:04)
- 7.) RAOUL DE SMEY - Reflexie 1 for cello solo ((3:19)
- 8.) RAOUL DE SMET - Log boek 1 for cello solo (15:23)
- 9.) RAOUL DE SMET - Reminiscenties 3 for cello and piano (5:03)
- 10.) RAOUL DE SMET - Nocturne for cello and piano (9:10)
Serban Nichifor - cello, Liana Alexandra - piano
(c) by NMC-LMF (USA), SABAM
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=YZ4mAOWPhXI
-6NUOVA MUSICA CONSONANTE - BUCHAREST
(1995-2002)
BELGIUM (II)
- 1.) LUCIEN POSMAN - 22 for cello solo (5:48)
- 2.) WALTER HUS - Cadenza for cello solo (9:00)
- 3.) BOUDEWIJN BUCKINX - Naschrift for cello and piano (4:06)
- 4.) BOUDEWIJN BUCKINX - In de buurt van Neptunus for cello and piano (9:08)
- 5.) BOUDEWIJN BUCKINX - Ex Cello de Coelo for cello and piano (11:34)
- 6.) BOUDEWIJN BUCKINX - Concerto for Cello and Orchestra (20:38)
Serban Nichifor - cello, Liana Alexandra - piano
Arad Symphony Orchestra,
Dorin Frandes - conductor
(c) by NMC-LMF (USA), SABAM
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=-RxYfET5x6w
-7NUOVA MUSICA CONSONANTE - BUCHAREST
U.S.A. (II)
UNMB (6-XII-1999), American Center (16-X-2001)
and Romanian Athenaeum (26-V-2002)
- 1.) CHARLES NORMAN MASON - The Artist and His Model
for cello and tape (9:39)
- 2.) DOROTHY HINDMAN - drowningXnumbers for cello solo (12:31:)
- 3.) LIANA ALEXANDRA - Incantations III for cello and tape (12:10)
- 4.) DWIGHT WINENGER - Structural Variations on Two Obscure Themes
for cello solo (8:27)
- 5.) SERBAN NICHIFOR - Issyhia II for cello and tape (6:55)
- 6.) AARON RABUSHKA - Les Strophes d'Orphée for cello solo (10:08)
Page 71 of 79
Page 72 of 79
- 7.) RODNEY OAKES - Fantasy for cello and electronics (9:00)
Serban Nichifor - cello
(c) by NMC-LMF (USA), ASCAP
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=FN4hMe_Sm5E
-8NUOVA MUSICA CONSONANTE - BUCHAREST
U.S.A. (III)
UNMB, 8-III-2003 (concert-tr.13-14); 22
and 29-III-2003 (recordings-tr.1-12)
- 1.) SAMUEL WARD (arr.L.A.) - America the Beautiful (2:54)
- 2.) SERBAN NICHIFOR - Amazing Grace Echo (3:14)
- 3.) LIANA ALEXANDRA - Welcome Rich (5:54)
- 4.) LIANA ALEXANDRA - Good Morning, Sue (3:07)
- 5.) LUACINE CLARK FOX (arr.L.A.) -Love one Another (3:59)
- 6.) SERBAN NICHIFOR - Four Mormon Songs (3:06)
- 7.) JOHN J. MCCLELLAN (arr.L.A.) - Sweet in the Work (3:15)
- 8.) MORMON FOLKLORE (arr.S.N.) - The Spirit of God (2:35)
- 9.) LAURENCE LAYON (arr.L.A.) - Create an Atmosphere (1:51)
- 10.) GWEN M. CUNDICK (arr.L.A.) - A Family is Forever (2:30)
- 11.) T. CASTETON (arr.S.N.) - Perfect Love (3:46)
- 12.) CHERIE CALL (arr.S.N.) - Promises I Keep (3:28)
- 13.) S. PETERS (arr.S.N.) - Fearless Heart (with voices) (4:04)
- 14.) CHERIE CALL (arr.S.N.) - Promises I Keep (with voices) (4:03)
Susan McClellan - flute, Liana Alexandra - piano,Serban Nichifor - cello (1-12),
T. J. Love - soprano, Mary Lubic - mezzo-soprano (13-14)
(c) by DESERET BOOK (USA), NMC-LMF (USA), ASCAP
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=nakut9KU2Tw
-9NUOVA MUSICA CONSONANTE - BUCHAREST
(1992-2002)
FRANCE
- 1.) CLAUDE DEBUSSY - Sonate for cello and piano (p.I-II) (8:17)
- 2.) FRANCOIS BOUSCH - Trois Miniatures for cello solo (6:27)
- 3.) MAURICE RAVEL - Habanera for cello and piano (2:54)
VARIA
- 4.) GASPAR CASSADO - Sonata for cello solo (12:10)
- 5.) ANTANAS KUCINKAS - A la Maria for cello and piano (3:09)
- 6.) PIOTR LACHERT - Te ne ricordi ? for cello solo (10:29)
- 7.) MAREK KOPELENT - Karrak for cello and piano (7:41)
- 8.) HEITOR VILLA-LOBOS - Piece for cello and piano (3:08)
- 9.) PIOTR I. TCHAIKOVSKY - Pezzo Capriccioso for cello and piano (6:07)
Serban Nichifor - cello, Liana Alexandra - piano
(c) by NMC-LMF (USA), SACEM, SABAM, UCMR-ADA
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=h9Y2HMlNVbc
- 10 NUOVA MUSICA CONSONANTE - BUCHAREST
(BUCHAREST, GENT, ANTWERPEN - 1999-2000)
ROMANIA (I)
- 1.) LIANA ALEXANDRA - Fantasia for cello and piano (12:43)
- 2.) LIANA ALEXANDRA - Five Sequences for cello and piano (7:55)
- 3.) ADRIAN POP - Cadenza for cello solo (5:30)
- 4.) ADRIAN MOCIULSCHI - Anamnesis for cello and piano (2:58)
- 5.) NICOLAE COMAN - Monodia for cello solo (5:06)
- 6.) NICOLAE COMAN - Canto for cello and piano (2:14)
- 7.) CORNELIU DAN GEORGESCU - Gemini for piano solo (4:12)
- 8.) DORU POPOVICI - In Memoriam Tristan Tzara for cello and piano (7:07)
- 9.) SERBAN NICHIFOR - Conceptofonia for cello and piano (9:42)
- 10.) SERBAN NICHIFOR - Epifania for cello and piano (10:43)
Serban Nichifor - cello, Liana Alexandra - piano
Page 72 of 79
Page 73 of 79
(c) by NMC-LMF (USA), UCMR-ADA
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=iU1gu62oGZY
- 11 NUOVA MUSICA CONSONANTE - BUCHAREST
(BUCHAREST, CLUJ, PESCARA, ANTWERPEN - 1996-2002)
ROMANIA (II)
- 1.) LIANA ALEXANDRA - Chant d'amour de la dame à la licorne
for soprano, cello and piano (24:23)
- 2.) LIANA ALEXANDRA - The Voice for bass, cello and piano (11:24)
- 3.) SERBAN NICHIFOR - Oration for soprano,cello and piano(6:16)
- 4.) SERBAN NICHIFOR - Invocatio for cello and piano (5:51)
- 5.) SERBAN NICHIFOR - Amazing Grace Echo
for cello and piano (3:16)
- 6.) LIANA ALEXANDRA - Melody for cello and piano (3:04)
- 7.) LIANA ALEXANDRA - Jerusalaim Shel Zahav
for cello and piano (2:51)
- 8.) LIANA ALEXANDRA-SERBAN NICHIFOR - Improvisation
on Byzantine Themes for cello and piano (3:10)
Georgeta Stoleriu - soprano, Pompei Harasteanu - bass,
Serban Nichifor - cello, Liana Alexandra - piano
(c) by NMC-LMF (USA), UCMR-ADA
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=GZE6C1BydBs
-
04.) "DUO INTERMEDIA – LIANA ALEXANDRA (PIANO) &
SERBAN NICHIFOR (CELLO) – MUSIC FROM ROMANIA AND
BELGIUM : CESAR FRANCK, JACQUES LEDUC, RAOUL DE SMET,
BOUDEWIJN BUCKINX, LIANA ALEXANDRA, SERBAN
NICHIFOR", Editura Muzicala a UCMR, Pozitie catalog 038, Bucuresti,
2005, Licenta UCMR-ADA 5AF081508184.
-
05.) "DUO INTERMEDIA – LIANA ALEXANDRA (PIANO) &
SERBAN NICHIFOR (CELLO) – HOMAGE TO THE AMERICAN
PIONEERS", 11 SEPTEMBER 2005, GEORGE ENESCU
INTERNATIONAL FESTIVAL, BUCHAREST, ROMANIA", ISMN
072-969437 & 046-376567.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=enAHWed3hxg
-
06.) "LIANA ALEXANDRA & SERBAN NICHIFOR – VIDEO MUSIC
CYBER ART", Electrecord, Bucuresti, 2008, UCMR-ADA
RO8AV20500382, GEMA, SABAM, ISMN 072-969437 & 046-376567
A SOJOURN OF THE SPIRIT / ANAMORPHOSIS – VISUAL MUSIC,
Compozitori si interpreti Liana Alexandra si Serban Nichifor
Links :
https://www.youtube.com/watch?v=r-omOXmojv4
https://www.youtube.com/watch?v=BHnfIyb0z34
NB: Toate aceste inregistrari – alaturi de cele mai importante inregistrari
realizate de Serban Nichifor impreuna cu Liana Alexandru (in formatia
camerala « Duo Intermedia ») si impreuna cu studentii sai la cursul de Muzica
de Camera sustinut la UNMB - pot fi accesate liber pe canalele:
https://www.youtube.com/user/serbannichifor
https://www.youtube.com/user/lianaalexandra
Page 73 of 79
Page 74 of 79
Page 74 of 79
Page 75 of 79
To the National University for Music in Bucarest:
I am honored to recommend Serban Nichifor to be promoted to Professor at your
institution.
Prof. Nichifor is an award-winning composer and I have been performing his music throughout the
United States for several years. A colleague of mine video recorded my performance of Prof.
Nichifor’s piece Executive for clarinet and piano. During this performance, several audience
members were caught on camera expressing genuine delight and musical appreciation at every
note of his piece. I enjoy watching this video because one woman in particular seems to
understand every meaning in each musical phrase and the joy on her face is a tribute to the
poignant and captivating quality of Serban Nichifor’s music.
I also performed his piece, Carnyx for solo clarinet at many clarinet events and conferences.
There, I received glowing reviews of his piece and many clarinetists requested Prof. Nichifor’s
contact information in order to acquire his piece. Many composers write for clarinet, however it
is quite rare that they write music that most players want to acquire right after hearing it in
concert. Serban Nichifor understands how to write for specific instruments in a way that makes
the performer shine with virtuosity.
Also, Serban Nichifor is a very gifted arranger and what is most appreciated by performers is
that he delivers commissions and arrangements quickly and efficiently, and always before the
deadline. I have worked with many composers and in most cases, I had to request changes to
make the work more idiomatic for my instrument. With Prof. Nichifor, the works are delivered
error-free, and ready to perform. In addition, Prof. Nichifor is very generous in offering some of
his best works free of charge online.
Last but not least, Serban Nichifor is a most generous and effective mentor. He graciously
accepted to mentor my graduate student from Miami University (Ohio), Anastasia Cetverikova. I
asked Anastasia to visit Mr. Nichifor in order to interview him so that we can publish an article
about him in the premier clarinet magazine, The Clarinet. The publisher agreed that Serban
Nichifor was an artist very worthy of being featured in our international magazine, therefore his
interview will appear sometime in the next year.
Serban Nichifor is a dedicated, generous, and hard-working artist, composer, mentor, and teacher.
He has already contributed immensely to the art of chamber music making, and my concerts are
always most appreciated when I include his music on my programs. The best demonstration of his
talent is that I always put his music first and last in my programs, which are the very best spots a
Page 75 of 79
Page 76 of 79
composer could with for. I urge your committee to promote Serban Nichifor to Professor of
Chamber Music and thank you for your consideration.
Sincerely,
Michele Gingras
Distinguished Professor of Music (Clarinet)
Curry Distinguished Educator
Distinguished Scholar of the Graduate School
Michele Gingras is Distinguished Professor of Clarinet at Miami University (OH) where she was
named Curry Distinguished Educator and Distinguished Scholar of the Graduate Faculty. She
performed and taught masterclasses worldwide and released over a dozen CDs. She published 200
articles and reviews in numerous publications, translated a 650-page textbook, performed for over a
dozen ICA conferences, and authored two books: Clarinet Secrets—52 Performance Strategies for
the Advanced Clarinetist, and More Clarinet Secrets—100 Quick Tips for the Advanced Clarinetist
(scarecrowpress.com). She is a member of the Cincinnati Klezmer Project, Duo2go, and Miami3.
Gingras is Past-Secretary of the International Clarinet Association and is an Artist Clinician for the
Buffet Group and Rico International. Michelegingras.com
Page 76 of 79
Page 77 of 79
Page 77 of 79
Page 78 of 79
Prin aceasta scrisoare tin sa-I recomand pe Serban Nichifor, eminent
celist, muzician cu mare experienta in domeniul muzicii de camera ,
artist cu o viziune completa a muzicii datorata faptului ca este
compozitor.
Serban preda camera de zeci de ani (la conservator) muzica de
camera ceea ce il face sa fie candidatul ideal pentru pozitia de
profesor.
Calitatile si reputatia sa in Romania si pe plan international sint
incontestabile.
Conservatorul Bucurestean nu are decat de castigat prin prezenta lui
Serban Nichifor in calitate de profesor.
‡
Urez comisiei care se va ocupa de toata procedura succes in
misiunea sa.
Cu salutari colegiale
Vladimir Mendelsohn
Profesor la conservatorul regal din Haga
Profesor Folkwang Universitat der künste ESSEN
Profesor Conservatoire National superieur de musique PARIS
Page 78 of 79
Page 79 of 79
To Whom It May Concern:
As Artistic Director for the Composer’s Voice concert series based in New
York City, I have had many opportunities to work with Maestro Serban
Nichifor in a variety of capacities. Our program to promote and provide
opportunities for living composers from around the world has been greatly
enhanced by our relationship with Serban Nichifor.
As a promoter of new music Maestro Nichifor has organized concerts in
Romania in collaboration with Composer’s Voice. He has also helped us
establish relationships with organizations in Belgium, Italy and in the
United States. He has organized a call-for-scores honoring poet Eugene
Van Itterbeek (Belgium), performed by Violetta Stefanescu (Romania) and
Georgeta Stoleriu (Romania) received works by composers from Canada
France, Italy, Romania, Australia, Russia, Ireland, Hong Kong, Spain,
Sweden, Portugal, and throughout the United States.
Mr. Nichifor has also introduced established as well as up and coming
Romanian composers and performers to the rest of the world including
composer Veronica Anghelescu, violinist Daniel Mihai, and the string
quartet PASSIONE.
As a participating composer in our frequent calls-for-scores, Professor
Nichifor’s works have been regularly selected from amongst thousands of
submissions that we have received. His compositional style clearly
demonstrates a daring and creative mind, with no fear of melody nor of the
cutting edge. Each of his works, from his miniature “Capriccio on a Theme
of Tom Jobim (Aguas de Marco)” for solo violin to his masterpiece “Old
Mormon Songs”, are instantly identifiable as works composed with great
passion and by a master of his art.
I have had the greatest honor to have Serban Nichifor perform my works
on the cello. In addition to his enthusiastic professionalism, Maestro
Nichifor’s virtuosic cello playing is filled with the same passion that he puts
into his composing and everything else that he does!
I unreservedly recommend Maestro Serban Nichifor for this position at the
National University of Music Bucharest.
Sincerely,
Douglas DaSilva
Artistic Director-Composer’s Voice
Page 79 of 79