Comb binding machine Inbindmachine Machine à relier Bindegerät

Transcription

Comb binding machine Inbindmachine Machine à relier Bindegerät
Comb binding machine
Inbindmachine
Machine à relier
Bindegerät
Encuadernadora de canutillo
Operation instruction
Gebruiksaanwijzing
Mode d’emploi
Bedienungsanleitung
Instrucciones de uso
DESQ International:
Eenspan 38, 3897 AL Zeewolde, The Netherlands
Phone +31 (0)36-5471080, Fax +31 (0)36-5471089,
e-mail: [email protected], www.desq.eu
Service Department : NL Phone +31 (0)36-5471082
Spain: Ofiactiva S.L. Phone +34 935441884
Dimension comb binding machine
Afmeting inbindmachine Dimension machine à relier
Abmessung Bindegerät
Dimensiones
368x230x250
368x230x250
368x230x250
368x230x250
368x230x250
mm
mm
mm
mm
mm
Operation instruction
Perforate
1. Select correct paper format:
Gebruiksaanwijzing inbindmachine
Perforeren
1. Selecteer juiste papierformaat:
Format
Paperlength
Formaat
Papierlengte
A4
296 mm
A4
296 mm
Cover
285 mm
Cover
285 mm
Letter
279 mm
Letter
279 mm
2. Place the papers flat on the table of the binding machine and insert
them straight.
Maximum 8 paper sheets of 80 gram per m2 at once.
Maximum 2 pieces of PVC covers of 0,3 mm thickness (per piece) at once.
2. Leg de vellen die u wilt perforeren plat op het blad van de inbindmachine en
duw deze recht tegen de binnenrand.
Maximaal 8 vellen van 80 gram per m2 papier tegelijkertijd.
Maximaal 2 kunststof kaften van 0,3 mm dik (per stuk) tegelijkertijd.
3. Pull the handle downwards, the sheets are now being punched.
Release the handle and take the sheets out of the machine.
3. Haal de hendel naar beneden. De vellen worden geperforeerd.
Laat de hendel weer los en u kunt de vellen uit de machine nemen.
Bind
1. Select the correct plastic binding comb.
See index below for the correct size binding and numbers of sheets.
Inbinden
1. Selecteer de juiste formaat kunststof inbindrug.
Zie onderstaande tabel voor de juiste maat doorsnede van de ring bij welk
aantal pagina’s.
Number sheets
80gr/m2
mm Ø
inch Ø
1-20
6
1/4
20-40
8
5/16
1-20
6
1/4
40-60
10
3/8
20-40
8
5/16
60-80
Aantal vel
80gr/m2
mm Ø
inch Ø
11
7/16
40-60
10
3/8
80-100
12
1/2
60-80
11
7/16
100-120
14
9/16
80-100
12
1/2
120-140
16
5/8
100-120
14
9/16
140-160
18
23/32
2. Place the binding comb with the open part on top of the binding machine.
The teeth of the binding machine must fit into the rings of the binding comb.
3. Push the handle downwards to create maximum opening ofthe binding comb.
The handle can be “locked” with the button on top of the machine on the
left hand side.
4. Place the rings of the binding comb through the perforated holes ofall the
sheets. Hold the handle at the right side and change thebutton from “locked”
to “open”. Release the handle upwards and you are able to take out the
complete document.
Maximum 150 sheets at once binding.
Maximum diameter binding comb 18 mm.
Attention:
1. Empty the waste draw, located at the backside of
the machine, regularly.
2. Keep out of the reach of children.
120-140
16
5/8
140-160
18
23/32
2. Plaats de inbindrug met de opening naar boven bovenop de inbindmachine.
De tanden van de inbindmachine moeten in de ringen van de inbindrug vallen.
3. Haal de hendel naar beneden, zodat u een maximale opening creëert.
U kunt de hendel vastzetten door de knop links bovenop de machine op
“locked” te zetten.
4. Laat de ringen van de inbindrug door de perforatie van het geperforeerde
materiaal vallen totdat alles is toegevoegd. Houd de hendel rechts vast en
schakel de knop van “locked” naar “open”. Vervolgens brengt u de hendel
naar boven en kunt u het ingebonden document uitnemen.
Maximaal 150 vellen tegelijkertijd inbinden.
Maximale diameter inbindrug 18 mm.
Let op:
1. Leeg de papierlade aan de achterzijde regelmatig
2. Buiten bereik van kinderen houden
Mode d’emploi
Perforer
1. Réglez le format du papier:
Bedienungsanleitung
Perforieren
1. Das richtige Papierformat einstellen:
Format
Longueur papier
Formaat
Papierlänge
A4
296 mm
A4
296 mm
Couverture
285 mm
Cover
285 mm
Lettre
279 mm
Letter
279 mm
2. Alignez bien votre paquet de feuilles. Positionnez bien vos feuilles au fond de
l’espace de perforation.
Maximum 8 feuilles de 80 gram/m2 à la fois.
Maximum 2 couvertures de 0,3 mm épaisseur (par pièce) à la fois.
2. Legen Sie die Blätter flach auf den Stanztisch und schieben Sie diese in die Stanzvor
richtung bis gegen die Rückwand.
Maximal 8 Blätter (80 Gramm pro m2) Papier gleichseitig.
Maximal 2 PVC Deckblatter von 0,3 mm Dicke (pro stuck) gleichseitig.
3. Abaissez la poignée vers l’avant de la machine en appuyant fermement.
Relevez-la en position verticale et retirez vos feuilles.
3. Hebel nach unten drücken. Die Blätter werden gestanzed.
Lösen Sie de Hebel und nehmen Sie die Blätter aus der Machine
Relier
1. Sélectionnez le format de la spirale de reliure en plastique.
Voyez tableau pour le diamètre de reliure avec le nombre de feuilles.
Einbinden
1. Selectier richtige Binderücken Dürchmesser.
In unterstehende Tabelle treffen Sie ein Übersicht an.
Nombre de
feuilles
80gr/m2
mm Ø
inch Ø
6
1/4
20-40
8
5/16
40-60
10
3/8
1-20
60-80
11
7/16
80-100
12
1/2
100-120
14
9/16
120-140
16
5/8
140-160
18
23/32
2. Insérez la reliure derrière le peigne métallique en plaçant la pointe des
anneaux vers le haut.
3. Poussez la reliure contre le peigne tout en actionnant la poignée vers l’arrière
de la machine, jusqu’a ce que l’ouverture de votre reliure permette une insertion
facile de votre document. Poussez le bouton “locked” pour fixer la poignée.
4. Pour insérez votre document alignez votre document et insérez la première de
papier / de couverture en premier dans la reliure. Pour fermer la reliure tenez
la poignée et poussez sur le bouton “open”. Ramenez simplement la poignée
vers vous, dans sa position verticale initiale, et retirez le document relié.
Anzahl Blätter
80gr/m2
mm Ø
inch Ø
1-20
6
1/4
20-40
8
5/16
40-60
10
3/8
60-80
11
7/16
80-100
12
1/2
100-120
14
9/16
120-140
16
5/8
140-160
18
23/32
2. Die Binderücken mit der Öffnung nach oben zwischen de Metall-Zähne
schieben.
3. Den Hebel nach unten drücken und die Vorrichtungblockieren mit die Knopf
“locked” links auf die Machine.
4. Die gestanzten Dokumente zwischen die Binderücken legen.
Die Blockade aufheben “open”. Den Heben nach oben lassen und das
Dokument ausnehmen.
Maximal 150 Blätter gleichseiting binden.
Maximale Durchmesser Bindeücken 18 mm.
Capacité maximum de reliure : 150 feuilles à la fois.
Diamètre maximum de reliure: 18 mm.
Attention:
1. Videz régulièrement le tiroir à confettis ceci afin
d’empêcher toute obstruction
2. Gardez hors de la portée des enfants.
Achtung:
1. Die Auffang behälter in die hinterseite regelmässig
entleren.
2. Ausser bereich Kinder halten
Instrucciones de uso
Perforación
1. Réglez le format du papier:
Formato
De papel
A4
296 mm
Cubierta
285 mm
Carta
279 mm
2. Coloque el papel sobre la base e insertelo por la ranura.
Máximo 8 hojas de 70 gr/m2 al mismo tiempo.
Máximo 2 cubiertas de PVC de 0,3 mm de grosor (por peiza) al mismo tiempo.
3. Presione la palanca hacia abajo. Las hojas seran perforadas.
Sub a la palanca y extraiga las hojas de la máquina.
Encuadernación
1. Seleccione el correcto canutillo.
Fíjese en el incide para la medida correcta de encuade numero de hojas.
Numero de
hojas
80gr/m2
mm Ø
inch Ø
1-20
6
1/4
20-40
8
5/16
40-60
10
3/8
60-80
11
7/16
80-100
12
1/2
100-120
14
9/16
120-140
16
5/8
140-160
18
23/32
2. Coloque el canutillo en la patre superior de la máquina.
3. Baje la palanca para abrir el Canutillo. La palanca puede ser bloqueada
mediante el boton de la parte superior de la máquina en su lado izquierdo.
4. Vaya introduciendo las hojas perforadas en el Canutillo de plastico.
Coloque la palanca en su posición normal y desbloquee para cerrar.
Ahora podra extraer el documento completo de la máquina.
Máximo 150 por encuadernacion.
Diametro máximo de Canutillo 18 mm.
Atencion:
1. Vacíe con regularidad el cajoncito que encontrará
en la parte inferior de la máquina.
2. Mantengala alejada de los niños.