nothing else matters - Partitions pour orchestres, Chariots de

Commentaires

Transcription

nothing else matters - Partitions pour orchestres, Chariots de
NOTHING ELSE MATTERS
James Hetfield and Lars Ulrich, arr. Rob Balfoort
Grade / Moeilijkheidsgraad / Degré de difficulté /
Schwierigkeitsgrad / Difficoltà
Duration / Tijdsduur / Durée / Dauer / Durata
3-4
6:23
Tierolff Muziekcentrale
Full score
1
Flute
Oboe
Bassoon
Eb Clarinet
Bb Clarinet 1
Bb Clarinet 2
Bb Clarinet 3
Bb Bass Clarinet
Eb Alto Saxophone 1
Eb Alto Saxophone 2
Bb Tenor Saxophone
Eb Baritone Saxophone
Bb Trumpet 1
Bb Trumpet 2
Bb Trumpet 3
F Horn 1
F Horn 2
F Horn 3
C Trombone 1
C Trombone 2
C Trombone 3
C Baritone 1
C Baritone 2
Bb Baritone 1 treble clef
Bb Baritone 2 treble clef
C Bass
Drumset
Timpani
Vocal (ad lib.)
Electric Guitar
Bass Guitar (ad lib.)
5
2
2
1
5
5
5
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
Postbus 18
Markt 90-92
4700 AA Roosendaal/Nederland
Tel.: ++ 31 (0) 165 541255
Fax: ++ 31 (0) 165 558339
Website: www.tierolff.nl
E-mail: [email protected]
P A R T S
Concert Band
S U P P L E M E N T A R Y
I
N S T R U M E N T A T I
O N
Recording on / Opname op / Enregistrement sur /
Aufnahme auf / Registrazione su
THE MYSTERY OF ANTARCTICA
FS-Prod 1120403
Bb Soprano Saxophone
Bb Flugelhorn 1
Bb Flugelhorn 2
Bb Flugelhorn 3
Eb Horn 1
Eb Horn 2
Eb Horn 3
Bb Trombone 1 bass clef
Bb Trombone 2 bass clef
Bb Trombone 3 bass clef
Bb Trombone 1 treble clef
Bb Trombone 2 treble clef
Bb Trombone 3 treble clef
Bb Baritone 1 bass clef
Bb Baritone 2 bass clef
Eb Bass treble clef
Eb Bass bass clef
Bb Bass treble clef
Bb Bass bass clef
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
NOTHING ELSE MATTERS
English:
Metallica formed at the beginning of the 80’s and is one of the most successful metal bands
from the United States. Since the forming of the four-person band, more than 100 million
copies of their albums have been sold. Their best-known ballad is the very popular song
“Nothing Else Matters.” This adaption from Rob Balfoort is based on a performance they gave
in cooperation with a symphony orchestra, and thus differs from their original studio version. It
is advisable to include the electric guitar part in this arrangement; vocal and bass parts are
optional.
Nederlands:
Metallica, opgericht begin jaren 80 van de 20e eeuw, is een van de succesvolste metalbands
uit de Verenigde Staten en bestaat uit vier leden. De band heeft sinds haar ontstaan meer
dan 100 miljoen exemplaren van hun albums verkocht. Hun bekendste ballad is het razend
populaire nummer “Nothing Else Matters”. Deze bewerking van Rob Balfoort is gebaseerd op
hun uitvoering welke ze samen met een symfonieorkest hebben gespeeld en wijkt dus af van
hun originele studioversie. Het is raadzaam de elektrische gitaarpartij bij dit arrangement in te
vullen, de zang en basgitaarpartij zijn optioneel.
Deutsch:
Die Gruppe “Metallica” wurde Anfang der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
gegründet. Sie ist eine der populärsten Metal Gruppen der Vereinigten Staaten. Seit der
Gründung, hat diese Gruppe über hundert Millionen Albums verkauft. Ihre bekannteste Ballade
ist „Nothing Else Matters“. Dieses Arrangement von Rob Balfoort basiert auf der Fassung für
Symphonieorchester und Rockband. Es wird empfohlen, das Arrangement mit E-Gitarre
aufzuführen, weil dadurch diese Musik erst ihren Klangcharakter erreicht, die sie letztendlich
auch ausmacht.
Français:
Metallica, créé au début des années 1980, est l’un des groupes métal le plus populaire des
Etats-Unis. Depuis sa création, le groupe, composé de quatre membres, a vendu plus de cent
millions d’albums. Leur ballade la plus connue est "Nothing Else Matters" (Rien d’autre ne
compte). Cet arrangement de Rob Balfoort est basé sur la version qu’ils ont interprétée avec
un orchestre symphonique et qui diffère de la version originale enregistrée en studio. Il est
conseillé d’utiliser la partie de guitare électrique dans cet arrangement, tandis que les parties
de chant et de guitare basse sont en option.
ROB BALFOORT
Nederlands:
Rob Balfoort werd geboren op 16 mei 1961 te Voorschoten
(Nederland) en begint op zijn 6e jaar al met pianolessen. Al op 9
jarige leeftijd begint hij met trompetlessen bij oud KMK trompettist
Henk Bosveld en gaat hij musiceren bij harmonie Laurentius te
Voorschoten. Op 21 jarige leeftijd staat hij als dirigent voor dit
zelfde orkest wat hij uiteindelijk ruim 18 jaar zal dirigeren.
Ondertussen behaalt Rob zijn diploma Uitvoerend Musicus op het
Brabants Conservatorium in Tilburg en behaald hij zijn praktijk
diploma HaFa directie bij de alom bekende Jaap Koops. Rob’s
werkzaamheden blijven zich concentreren op de muziek: hij is
werkzaam als docent koperen blaasinstrumenten en start samen met
zijn vrouw in 1985 hun bedrijf Eagle Music. Hij specialiseert zich in het op maat schrijven van
composities, arrangementen en begeleidingen voor allerlei orkestvormen. Hij schrijft muziek
voor o.a. de Theater show Mini & Maxi, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, het WMC te
Kerkrade, en vele anderen. Ook worden begeleidingen voor solisten gemaakt die zijn o.a.
uitgevoerd door de Douane Harmonie Nederland, de JWF Kapel en de Mariniers Kapel van
de Koninklijke Marine. Verder blijkt zijn multi functionaliteit uit het schrijven van muziek voor
diverse pretparken, de Wereld Ruiterspelen en enkele toonaangevende taptoe’s. In 1987
wordt Rob dirigent van toporkest DVS Katwijk en een jaar later van Adest Musica Sassenheim.
Daarnaast dirigeert hij nog enkele andere orkesten. In de tussentijd brengt hij zijn composities
voor drum- en showbands onder bij een Nederlandse slagwerk uitgever, waarna in 1999 een
samenwerking voor de Harmonie-Fanfare werken wordt aangegaan met Tierolff
Muziekcentrale. Rob is verder een veelgevraagd jurylid voor allerlei concoursen en is enige
tijd bestuurslid van de Bond van Orkestdirigenten in Nederland geweest. Ook is hij als
adviseur verbonden aan het overkoepelend orgaan van de blaasmuziek in Nederland
(Unisono) en is hij werkzaam als klankregisseur, waarbij ook enkele producties van Tierolff
Muziekcentrale op zijn CV staan.
English:
Rob Balfoort was born on May 16 1961 in Voorschoten (The Netherlands) and starts piano
lessons at age six. Three years later he starts taking trumpet lessons at Henk Bosveld (former
trumpet player of the Royal Marine Band) and joins wind band Laurentius in Voorschoten. At
age 21 he conducts this same orchestra – something he will do for the next 18 years. In the
meanwhile he graduates from the Brabant Conservatory in Tilburg as “Performing Musician”
and he is awarded the Wind Band Conducting-diploma, having studied with the famous Jaap
Knoops. Rob’s activities keep on concentrating on music: we works as a brass instruments
teacher and founds his company Eagle Music together with his wife in 1985. He specialises in
writing compositions, arrangements and accompaniments on demand for all different kinds of
orchestras and events. The theatre show of the internationally acclaimed duo Mini & Maxi, the
Royal Ballet of the Flanders (Belgium), the World Music Contest in Kerkrade (Netherlands) are
only a few examples. Also he writes accompaniments for soloists who play at the Douane
Harmonie of The Netherlands, The Johan Willem Friso Band and the Royal Marine Band from
The Netherlands. His multi-talented skills are also expressed in writing music for various theme
parks, World Horse Games and some famous tattoos. In 1987 Rob becomes conductor of the
high-ranking band DVS Katwijk and the year after also of Adest Musica in Sassenheim. In
addition, he conducts several other bands. In the meanwhile he has his compositions for drum
and show corps published at a Dutch percussion publisher after which he starts corporating with
Tierolff Muziekcentrale in 1999 for the publication of his wind band pieces. Also, he’s an indemand jury member for various contests and has been member of the board of the Band
Conductors of the Netherlands Association. Also he is an advisor of the national band institute
(Unisono). Balfoort also works as a sound director for CD recordings, amongst others there are
some productions of Tierolff Muziekcentrale.
Deutsch:
Rob Balfoort wurde am 16. Mai 1961 in Voorschoten (in den Niederlanden) geboren und mit
sechs Jahren bekam er schon Klavierunterricht. Mit neun Jahren erhielt er bei Henk Bosveld,
dem ehemaligen Trompeter der Königlichen Militärkapelle, seinen ersten Trompetenunterricht.
So wurde er Mitglied des Harmonieorchesters Laurentius in Voorschoten. Im Alter von 21
Jahren wurde er Dirigent dieses Blasorchesters und diese Funktion hatte er 18 Jahre inne.
Inzwischen erhielt Rob Balfoort am Brabanter Konservatorium zu Tilburg sein Diplom als
Orchestermusiker und bei Jaap Koops bekam er das Blasorchesterdirektion Diplom. Seitdem
arbeitete Rob nur für die Musik; er unterrichtet Blechinstrumente und 1985 eröffnete er mit
seiner Frau ihren eigenen Betrieb „Eagle Music“. Er spezialisiert sich auf Kompositionen und
Arrangements die er nach Maß für verschiedene Orchester schreibt. Balfoort komponierte
unter anderem für die bekannte Theatershow „Mini & Maxi“, für das Königliche Ballet von
Flandern, für den Weltmusikwettbewerb WMC Kerkrade und noch viele andere. Er schreibt
auch Begleitungsmusik für Solisten und diese ist schon von verschiedenen hervorragenden
Blasorchestern (Douane Harmonieorchester der Niederlande, Johan Willem Friso Kapel und
Marinekapelle der Königlichen niederlänischen Marine) aufgeführt worden. Seine
Multifunktionalität erweist sich auch im komponieren von Musik für verschiedene
Vergnügungsparks, für Internationale Reitersportwettbewerbe und für renommierte
Zapfenstreiche. 1987 wurde Rob Balfoort Dirigent des Spitzenorchesters DVS zu Katwijk und
ein Jahr später vom Blasorchester ‚Adest Musica’ Sassenheim. Außerdem dirigiert er auch noch
einige andere Orchester. Inzwischen komponierte er Musik für Trommelkorps und Showbands
und ab 1999 verlegt Tierolff Muziekcentrale seine Kompositionen für Blasorchester. Rob wird
oft eingeladen als Juror für verschiedene Wettbewerbe und er war auch Vorstandsmitglied
des Vereins der Orchesterdirigenten in den Niederlanden BVO. Er ist Berater für UNISONO
(den Dachverband der niederländische Blasmusik) und ist oft Tonmeister für CD Einspielungen,
unter anderen für Tierolff Muziekcentrale.
Français:
Rob Balfoort est né le 16 mai 1961 à Voorschoten (Pays-Bas) et apprend le Piano dès l’âge
de six ans. Trois ans plus tard, il prend des cours de Trompette avec Henk Bosveld, ancien
trompettiste de la Musique Militaire Royale "K.M.K.", il obtient rapidement sa place au sein de
l’harmonie "Laurentius" de Voorschoten, dont il devient le chef d’orchestre à l’âge de 21 ans,
pendant dix-huit ans. Entre temps, Rob obtient son diplôme de musicien au Conservatoire de
Brabant à Tilburg et son diplôme de direction d’orchestre à vents avec Jaap Koops. Il enseigne
les cuivres et, en 1985, avec son épouse il crée sa propre firme Eagle Music. Il se spécialise
dans l’écriture de compositions, d’arrangements et d’accompagnements sur mesure. Il écrit la
musique de la pièce de théâtre "Mini & Maxi", pour le Ballet Royal de Flandre, le concours
mondial WMC à Kerkrade, etc. Il écrit également des accompagnements pour solistes,
interprétés par l’orchestre d’harmonie des Douanes néerlandaises, la musique militaire Johan
Willem Friso et la Musique de la Marine Royale néerlandaise. La diversité de ses talents est
également démontrée par ses compositions pour plusieurs parcs d’attractions, pour le Concours
équestre mondial et plusieurs spectacles de musique militaire (taptoes). En 1987, Rob Balfoort
prend la direction de l’orchestre DVS de Katwijk et, un an plus tard, de l’orchestre Adest
Musica de Sassenheim. Il édite bon nombre de pièces pour batteries fanfares et depuis 1999
il édite des œuvres pour orchestres à vents chez Tierolff Muziekcentrale. Il est souvent invité à
faire parti du jury pour différents concours et fait parti du comité directeur de l’Association des
Chefs d’orchestre BVO. Conseiller musical de UNISONO, la confédération musicale des
orchestres à vents aux Pays-Bas, et responsable de prises de son, entre autres pour des
enregistrements effectués par Tierolff.
NOTHING ELSE MATTERS
Full Score
(Concert Band)
Flute
Oboe
Bassoon
E D Clarinet
B D Clarinet 1
B D Clarinet 2
B D Clarinet 3
B D Bass Clarinet
E D Alto Saxophone 1
E D Alto Saxophone 2
B D Tenor Saxophone
E D Baritone Saxophone
Slow
"
D
©
¨ R
•
¨ ©
R
¨ ¨
©
Ð
•
•
•
•
¨
©
Ð
•
•
•
•
©
R
Ð
¨
©
Ð
•
•
•
•
©
R
Ð
¨
©
Ð
•
•
•
•
©
R
¨
•
•
¨
©
Ð
•
Ð
©
•
©
R
Ð
Ð
•
•
•
¨ ½ © ©
©
R
Ð
¨
©
Ð
•
•
•
¨
½ © ©
Ð
¨
©
Ð
•
•
•
¨
½ © ©
©
R
Ð
¨
©
Ð
•
•
•
•
©
©©©
Ð
¨
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
C Trombone 1
"
•
•
•
•
C Trombone 2
"
•
•
•
C Trombone 3
"
•
•
C Baritone 1
"
•
C Baritone 2
"
•
C Bass
"
Timpani
"
Vocal
(ad Lib)
"
Ð
R
© R
Electric Guitar
Clean
Distortion
Bass Guitar
(ad Lib)
Drumset
"
°
¨
©
R
Ð R
©
© © © ©
© ©
© © ©
,
©
© ©
©
•
•
•
•
•
•
•
•
Ð
R
ÐÐ R
©
Ð
©
Ð
ÐÐ ©
©
ÐÐ •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ð
©
•
©
© © © ©
Ð
•
©
•
©
© ©
,
2
•
Ð
•
¨
Solo
Harmon mute
•
¨
©
©
© © © ©
Ð
•
Ð
•
Clean
Em
•
Ð
•
©
R
©
•
F Horn 2-3
•
•
•
F Horn 1
•
B D Trumpet 3
•
•
•
•
•
B D Trumpet 2
•
•
•
B D Trumpet 1
•
©
R
¨
•
•
Ð
¨ ¨
•
•
•
©
¨ ¨
Ð
¨
R
¨ ©
¨
Ð
¨ ¨ Ð
James Hetfield
Lars Ulrich
Arr. Rob Balfoort
•
Ð
R
Ð
© Ð Ð
Ð
©
Ð
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
©©
© © © ©
© ©
© © ©
©
©
©
Ð
•
Ð
R
© Ð
Ð
Ð
•
© © © © ©
© © © ©
©
Ð
•
1
2
3
4
5
6
Nothing Else Matters
Words & Music by James Hetfield & Lars Ulrich, © Copyright 1991 Creeping Death Music, USA.
Universal Music Publishing Limited. All rights in Germany administered by Universal Music Publ. GmbH. All Rights Reserved. International Copyright Secured.
This Arrangement © Copyright 2011 Universal Music Publishing Limited. Used by Permission of Music Sales Limited.
Authorized edition for Harmonie - Fanfare by TIEROLFF MUZIEKCENTRALE, Roosendaal - Nederland. International Copyright Secured.
•
© ©©©©
©
3
© 7
•
Am
© © © © © © ©
©
Ð 8
•
-2-
•
•
•
•
•
•
"
•
•
•
•
•
•
¨
•
•
¨
•
•
•
•
•
•
Ob.
Bsn.
E D Clar.
B D Clar. 1
B D Clar. 2
B D Clar. 3
B D Bs. Clar.
E D A. Sax. 1
E D A. Sax. 2
B D T. Sax.
E D B. Sax.
B D Tpt. 1
B D Tpt. 2
B D Tpt. 3
F Hn. 1
F Hn. 2-3
© © © ©
© © © ©
© © © ©
©
©© •
Ð
Ð
•
©
Ð
Ð
Ð
Ð
©
Ð
Ð
Ð
Ð
¨
©
Ð
Ð
Ð
Ð
¨
©
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
L
© Ð
•
•
Ð
Ð
•
Ð
•
•
Ð
Ð
•
•
•
Ð
Ð
•
©
,
•
© © ©
©
©
©
©
©
©
©
©
•
Ð
Ð
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
© ½ ½
,
L ½ ½
©©
•
C Tbn. 3
"
C Bari. 1
"
©
•
C Bari. 2
"
©
© ½ ½
,
C Bs.
"
©
Timp.
"
•
© © ©
© ©
Vocal
"
•
E. Gtr.
Ð
•
Ð
Ð
©
½ ¨
Ð
Ð
•
ÐÐ ÐÐ ©©
½ ¨
ÐÐ ÐÐ Ð
R
Ð
R
Ð
R
©
, ½ ½
© © © ©©
©
©
©
© ©
Ð
Ð
Ð
•
Ð
©
½ ¨
•
•
Ð
Ð
©
½ ¨
•
•
•
•
•
•
•
•
Ð
Ð
•
Ð
D
©©©
© ©
Ð
© © © © ©©© © © ©
3
Ð
œ
•
Em
©
»» » »
© ©
©
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
œ
© ©
© ©
©
©
•
© ©
© ©
©
©
Ð
•
13
Ð
œ
•
Ð
•
12
Ð
•
Ð
•
11
Ð
Ð
œ
•
•
•
10
•
•
©©
© © © © © © © ©©
© ©
©
Ð
©
½ ¨
•
C
©©
©
©
Ð
•
•
9
Ð
Ð
"
°
Ð
R
•
C Tbn. 2
Dr.st
Ð
•
•
"
Ð
L
© Ð
"
Ð
•
•
©
¨
•
C Tbn. 1
Bs. Gtr.
Ð
©
Fl.
Ð
•
14
© ©
© ©
©
•
15
-3-
Fl.
Ob.
Bsn.
E D Clar.
B D Clar. 1
B D Clar. 2
B D Clar. 3
B D Bs. Clar.
E D A. Sax. 1
E D A. Sax. 2
B D T. Sax.
E D B. Sax.
B D Tpt. 1
B D Tpt. 2
B D Tpt. 3
F Hn. 1
F Hn. 2-3
•
•
"
© Ð
•
•
•
•
•
•
Ð
•
•
© Ð
© Ð
© Ð
poco. . . . .a. . . . .poco. . . . .cresc. . . . .
© poco. . . . .a. . . . .poco. . . . .cresc. . . . .
Ð
© © © Ð
© 2
© Ð
© © © © © © © © Ð
2
•
Ð
© ©
poco. . . . . cresc . . . . .
poco. . . . .a. . . . .poco. . . . .cresc. . . . .
Ð
© •
©
©
•
© © Ð
Ð
© cresc. . . . .
poco. . . . . cresc . . . . .
poco. . . . .a. . . . .poco. . . . .cresc. . . . .
Ð
© ©
•
© Ð
© •
•
Ð
•
© © Ð
© •
•
© Ð
2
•
poco. . . . . cresc . . . . .
© poco. . . . .a. . . . .poco. . . . .cresc. . . . .
cresc. . . . .
•
© © Ð
© 2
© © © Ð
© © © © © © ©
,
© ©
,
© © © © © Ð
© © © © Ð
© © ½ ¨
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
C Tbn. 2
"
poco. . . . .a. . . . .poco. . . . .cresc. . . . .
© Ð
Ð
© •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ð
© © © © Ð
© © Ð
© © © © )
Ð
© © Ð
© © © © •
•
•
•
•
•
•
C Bari. 2
"
•
•
•
•
•
•
•
C Bs.
"
Timp.
"
Vocal
"
Em
E. Gtr.
"
Ð
Bs. Gtr.
©
© •
•
©
Ð
Ð
©
© ©
© ©©
•
•
•
© ©© D
•
C
©©
©©
© © © ©
Em
©
poco. . . . .a. . . . .poco. . . . .cresc. . . . .
©
©©
© ©© D
•
C
©©
©©
© © © ©
©
©
© •
•
Ð
©
•
Ð
Ð
©
© Em
©
©©
•
©
© ¨
© ©© D
G
B7
Dr.st
°
•
16
•
17
•
18
•
19
•
20
•
21
Em
©
)
Ð
)
23
½ ¨
½ ¨
½ ¨
Ð
•
R
Ð
R
Ð
Ð
œ
•
•
22
©
Ð
œ
©
poco. . . . .a. . . . .poco. . . . .cresc. . . . .
©
Ð
)
©
)
©
©
ÐÐ R
©
•
©©
©
©©
©©
© ©
© © © ©
© ©
©
©
)
•
C
Ð
R
)
Ð
©
© © •
Ð
©
)
•
"
poco. . . . .a. . . . .poco. . . . .cresc. . . . .
)
•
C Bari. 1
Ð
Ð
)
•
© poco. . . . .a. . . . .poco. . . . .cresc. . . . .
½ ¨
©
Ð
©
Ð
•
© ½ ¨
© © •
© ©
½ ¨
•
poco. . . . .a. . . . .poco. . . . .cresc. . . . .
Ð
©
•
Ð
Ð
)
Ð
Ð
•
"
Ð
© •
© Ð
)
© •
Ð
Ð
)
Ð
•
© Ð
)
© © •
© Ð
)
Ð
© •
Ð
Ð
)
Ð
© •
"
)
© •
Ð
Ð
)
Ð
© © ©
,
Ð
)
Ð
© © ©
,
© Ð
© •
C Tbn. 1
C Tbn. 3
•
•
Ð
•
•
©
© © © ©
©
©
© © © ©
Ð
•
•
24
-4-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fl.
Ob.
Bsn.
E D Clar.
B D Clar. 1
B D Clar. 2
B D Clar. 3
B D Bs. Clar.
E D A. Sax. 1
E D A. Sax. 2
B D T. Sax.
E D B. Sax.
B D Tpt. 1
B D Tpt. 2
B D Tpt. 3
Ð
© © Ð
© © Ð
© © © © ÐÐ ©© ÐÐ ©© ©
©© ½
¨
£ ©4 © © © © © © © ©© C Tbn. 1
© © ©
©© ©© ¨
©© ÐÐ "
©© C Tbn. 2
"
¨
C Tbn. 3
"
¨
C Bari. 1
"
Ð
C Bari. 2
"
C Bs.
"
Timp.
"
Vocal
"
F Hn. 1
F Hn. 2-3
© ©
,
2
© © © © © © ©
½
¨
© © © ©
©
© © © © © © ©
½
¨
© © © ©
©
© © ©
©
½
¨
£ ©4 © © © © © © © © ©
,
2
© © © © © © ©
½
¨
© © © ©
©
© © ©
©
½
¨
£ ©4 © © © © © © © © ©
,
2
© © Ð
© © Ð
Ð
© © Ð
© © Ð
Ð
R
©
R
©
© ©
©
© © Ð
©
© ©
© ¨
½ ¨
© ©
,
2
So close
E. Gtr.
Bs. Gtr.
Dr.st
Em
©
R
Ð
R
"
°
25
© ©
©
•
© © © © © © ©
•
¨
½
no mat - ter how far.
© © © ©
©©
©
©
© © © © ©
©© ©
© ©
©© ©
© © Ð
©
©
•
C
Em
•
26
©
© © ©
©
Could - n't be much more
D
©
¨
© © © ©
,
©
¨
©
©
, © ©
Ð
© © Ð
©
© ©
©
¨
•
£ ©4 © © © © © © © © © © © © ¨
©
¨
For - ev - er trust - ing who we are.
©
©
© ©
© ©© © © ©© ©
© ©
©© ©
©
•
•
28
©
© •
½
© © © ©
,
© from the heart.
•
27
•
¨
©
D
C
©
©
Em
Ð
29
© ©
© ©œ
©
©
, © ©
And no - thing else
© ©© © ©
©
© ©© © ©
©© ©
D
C
©
©
©© ©
©
©
©©
©
©
©
©
G
© © ©
•
30
© B7
©
•
31
-5-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fl.
Ob.
Bsn.
E D Clar.
B D Clar. 1
B D Clar. 2
B D Clar. 3
B D Bs. Clar.
E D A. Sax. 1
E D A. Sax. 2
B D T. Sax.
E D B. Sax.
B D Tpt. 1
B D Tpt. 2
B D Tpt. 3
•
•
•
© © Ð
© © Ð
© © © © Ð
© © Ð
© © Ð
© © © © Ð
R
Ð
© © Ð
© Ð
© © © © Ð
© © Ð
© Ð
R
•
Ð
Ð
R
•
Ð
R
Ð
•
½
¨
¨ © © © © © © ©© ©
©
©© © ½
R •
•
•
C Tbn. 2
•
C Tbn. 3
"
© © © ©
•
C Bari. 1
"
Ð
C Bari. 2
"
Ð
C Bs.
"
Timp.
"
Vocal
"
•
© ½
Ð
R
Ð
Ð
R
Ð
œ
R
Ð
œ
© © © ©
E. Gtr.
Bs. Gtr.
Dr.st
"
Ð
©
©
°
•
•
•
•
¨
Ð
©
R
Ð
33
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
© Ð
Ð
R
Ð
© © Ð
© Ð
© Ð
© © Ð
Ð
Ð
©
© ©
©
© © Ð
© ¨
Em
2
©© ©
©©
©
©
©©
D
© © ©
©
•
34
•
©©
Ð
© © © Ð
© © Ð
© Ð
© © © Ð
© © ©
© ©
© Ð
Ð
©
© © © ©
© © •
•
©
©© ©
©
Em
©© ©
© © Ð
©©
©
•
36
C
© © © © © © © © © © © © •
© ¨
©
© ©
•
38
C
© © ©
Ð
©œ
©
©© ©
©
©
© ©©
©
©
©
G
©© ©
•
39
©
© And no - thing else
D
© ©
© ¨ ,© © © © © ©
© ©© © ©
© ©© ©© ©© ©
Em
•
37
© © © ©
© © ©
•
© All these words I don't just say.
© ©
© © ©
© © © © © ©© ©
©
D
© ©
½
½
Life is ours we live it our way.
C
•
35
© ¨ © © © © © © © ©© ©
½
self this way.
Ð
•
•
© © © ©
¨ © © © © ©
© •
© R
¨ © ©
© •
© R
½
©© ©
•
Ð
•
©
©© ©
R
•
32
•
© © ½
¨
•
Nev - er op - ened my
©
©© ©©
¨
¨
•
Ð
mat - ters.
Em
¨
© Ð
R
¨
½
•
© © © ©
¨
© © © ©
•
"
L
¨ © © © ©
¨ © © © © ©
2
•
•
© © ©
½
•
© © © ©
© © ©
½
•
"
½© ©
¨ © © © © © © © ©© ©
•
C Tbn. 1
¨ ©, © © © ½
•
Ð
R
© © ©
© © © ©
•
ÐÐ © © ©
½
•
F Hn. 2-3
© ©
¨ ,© © © © ½
•
© © © ©
¨ © © © © © © © ©© ©
•
© © © © ©
½
¨ © © © © ©
2
© © ©
© © © ©
•
Ð
© ¨ © © © © ©
2
•
F Hn. 1
© B7
©
•
40
-8-
Fl.
Ob.
Bsn.
E D Clar.
B D Clar. 1
B D Clar. 2
B D Clar. 3
B D Bs. Clar.
E D A. Sax. 1
E D A. Sax. 2
B D T. Sax.
E D B. Sax.
B D Tpt. 1
B D Tpt. 2
B D Tpt. 3
F Hn. 1
F Hn. 2-3
Ð! Ð! Ð! dim . . . . .
"
Ð! © ©
©
© ©
©
Ð
dim . . . . .
C Tbn. 2
C Tbn. 3
"
C Bari. 1
"
C Bari. 2
"
C Bs.
"
dim . . . . .
"
"
© ½ ¨
•
•
•
•
½ ¨
•
•
•
•
E. Gtr.
Bs. Gtr.
Dr.st
"
°
57
¨
¨
©©
)
©©
•
•
© ½ ¨
•
•
•
•
•
©
Ð
© © Ð
© © Ð
© © Ð
© © Ð
© © Ð
© © © © Ð
© © Ð
© © © ©
© © Ð
© © Ð
© ©
)
)
Ð
)
Ð
•
Ð
)
•
•
•
•
•
•
©
•
•
•
•
•
•
•
©
•
•
•
•
•
•
•
©© © ©© ©
Ð
dim . . . . .
dim . . . . .
Ð
)
©
)
©
©
dim . . . . .
©
Ð
œ
© Ð
© © ©© ©© ÐÐ ©© ©© ÐÐ ©© ©© ½
¨
£ 4© © © © © © © © ©
© © © ©
½
¨
£ 4© © © © © © © © ©
©
© © © ©
½
¨
£ 4© © © © © © © © ©
½
¨
© © © ©
© © © © © © © © ©
,
H
Ð
© © )
½
¨
© © © ©
© © © © © © © © ©
,
H
Ð
)
© ½ ¨
•
¨
© © Ð
©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©©
©© © ©© © ©© ©© © ©© © ©© ©© © ©© © ©© ©© © ©© © © ©
©©
©
dim . . . . .
H
Ð
Ð
)
dim . . . . .
Jžž
•
•
©
59
© Ð
© © Ð
© © ©
© ©
©
© © Ð
©
© ©
© Ð
©
© ©
©
•
¨
½
© © © ©
•
¨
½
Could - n't be much more from the heart.
©
ž© ž ž
½ © ©
ž© ž ž
½ © ©
C
•
© © © ©
©
© ©
©© ©
© © © © © ©© ©
©©
©© ©
© © Ð
©
©
D
Em
ž ž ž ž© ž ž
©
½ © ©
60
© © •
žžž
©
61
D
£ 4© © © © © © © © Em
©
©
©©
Ð
©
ž ž ž ž© ž ž
©
½ © ©
62
©©
•
©©
©
For - ev - er trust - ing who we are.
C
©
© © ©
© ©© © © ©© ©
©©
©© ©
©
)
©
© © © © © © © © © ©
,
)
Ð
so close no mat - ter how far.
Em
58
© © © ©
©
Ð
Ð
)
Ð
dim . . . . .
© © © © ©
¨
•
Ð
¨
¨
•
© ½
Ð
Ð
©
© © © © © © © © © ©
,
H
¨
dim . . . . .
©! © ©
!
©©
©©
©©
Ð!
¨
•
©
know.
¨
•
•
Ð
dim . . . . .
!
© © ©
Ð!
œ
•
•
©© © ©© ©
Ð!
©! © ©
!
Ð Ð
•
© ½ ¨
dim . . . . .
!
©© ©
!
Ð
•
©©
)
©
©© © ©© ©
dim . . . . .
!
©© ©
"
•
¨
•
Ð
!
©© ©
Ð!
© ½ ¨
¨
•
dim . . . . .
•
•
!
Ð
•
•
dim . . . . .
!
Ð
•
•
Ð
•
© ½ ¨
!
Ð !
Ð
½ ¨
•
©
© •
©
dim . . . . .
!
Ð
•
© dim . . . . .
Ð!
•
©
© Ð!
•
© !
Ð !
Ð ½ ¨
dim . . . . .
dim . . . . .
"
Vocal
Ð! dim . . . . .
C Tbn. 1
Timp.
žžž
©
63
© ©© © ©
© © © ©© ©
D
C
©
©
ž© ž ž
½ © ©
©©
ž ž ž ž© ž ž
©
½ ©©
64
-9-
Fl.
Ob.
Bsn.
E D Clar.
B D Clar. 1
B D Clar. 2
B D Clar. 3
B D Bs. Clar.
E D A. Sax. 1
E D A. Sax. 2
B D T. Sax.
E D B. Sax.
B D Tpt. 1
B D Tpt. 2
B D Tpt. 3
F Hn. 1
F Hn. 2-3
¨ ©©©
) cresc. . . . .
© ©©©
"
©
!
© © © © © ©
©! ©
!
© © © © © ©
©! Ð
!
©
!
©
cresc. . . . .
© © )
cresc. . . . .
!
© © © © © ©
© © ©
©
©
© © © © © ©! ¨ © © ©
) cresc. . . . .
¨
© © ©
©
©! ©! ©©©©©
© ) cresc. . . . .
© © Ð
cresc. . . . .
cresc. . . . .
)
¨
Ð
©
©
¨ ,
H
L
¨
©
H
¨ L
©
H
© ©© Ð
©! ©! Ð
©
©
© © © © © © © ©
cresc. . . . .
©
¨
¨
© Ð
©
©!
Ð
©© ÐÐ ©
cresc. . . . .
¨ ©, © © © © © © © C Tbn. 3
"
¨ ©, © © © © © © © C Bari. 1
"
© © C Bari. 2
© cresc. . . . .
"
C Bs.
"
Timp.
"
Vocal
"
© Ð
©! ©! ©
© cresc. . . . .
Ð
!
©
©
!
©œ
!
©
©
!
©œ
¨ ©, © © © © © © © And no - thing else
cresc. . . . .
mat - ters.
©© ©
© ©
©
©©
©
©
©
©
cresc. . . . .
©
Ð
©
B7
Em
©
cresc. . . . .
Dr.st
J ž ž ž© ž ž J
©
© © ©
½
°
65
cresc. . . . .
66
©©
© © © ½
©
© ½
© © © © © © © ©
¨
© ©
,
© © © © © © ©
,
© © © ©
,
© © © ©
,
© © © © © © © © ©© ©
©
© H
©
H
•
¨
H
¨
67
D
68
©©
© © ©
©
½
©©
© © © ½
©
© © © © © ½ © © © © ©
© © © © ½ © © © © © ½
© © © © © © © © © ½
© © © © © © © © © ©
,
© © ©
,
© © © © © ©
,
© ©
,
© © © ©
,
© ©
,
© © © ©
,
© ©
,
© © ¨
© © © © © © © © ©©©
© © © © ©
©
,
© © £© © © £© © ©
¨
© © © © © © ©©©
©
©
,
©
¨
© © © © © © ©©©
©
©
Ð
©
,
¨
©
©
©
Ð
¨
©
©
© £© © © © © © © © © © © © © © ©
© © ©
© © ©
© © © © © © © © © © © © ©
© © © © © © © © © © © © ©
©
© ¨
© © © © © © ©© ©
J ž
© ©©
,
© © ©
©
½
½
© © ©
¨
©
©©
©, ½
© © © © © © ©
©
© 
©© ©‘© ©©
© ©© ©
©©© ©©© ½
©
,
© © ©
Ne - ver cared for what they
A
© ©
© © © © © © © © © © © © ©
H
© © © © © © ©© ©
½
© © © © © ½ © © © © © © ©
© © © © © © ©© ©
H
‘ ‘
! !
©© ©© ©©
©
© ©
©© © ©©
© © © © ©©©© ©©© ©
H
! !
©
© ©
H
ž ž ž© ž ž J ž ž J ž ž J ž ž
½ © © © © © © © © ©, ©©
C
©
© © © © © © ©© ©
H
© © © © © © ©© ©
H
¨
H
© ½
© © © © © © © © ©
© © © ©
©
½
© © © © © © ©©©
© © © © © ½ © © © ©
© © ©
©
½
© © © © © ©
©©
© © ©©
H
H
¨
©
© © © © ½ © © © © ©! ¨
©
© © ©
©
½
©! ©! ©! ©! ©
© © © © ½ © © © ©
©©
H
© © © © © ©
©! •
© H
© © © © © ©
©! Ð
•
¨
H
Ð
©!
©! cresc. . . . .
Bs. Gtr.
© ©
,
H
© ©
,
H
© © © © © © ©
"
"
© H
© ©
,
H
¨
© ©©© ©©© ½
H
©
cresc. . . . .
H
H
© © ©
,
H
© © ©
©
½
© © © © © © ©© ©
H
© © © © © © © ©
cresc. . . . .
©©
H
© ¨
C Tbn. 2
¨
cresc. . . . .
¨ ,© © © © © © © © G
!
©
!
"
©! © C Tbn. 1
E. Gtr.
©! !
©
©! ©! cresc. . . . .
© !
©
Ð
cresc. . . . .
© H
© !
©
© cresc. . . . .
©
cresc. . . . .
¨
©! !
© © © © © ©
cresc. . . . .
©
©
H
©! ©
© ©©©
© ©
¨
¨
©
© ©
© ©
½
©
¨
© © © © © © ©©©
©œ
‘
©©© ©© ‘

©©© ©©© ©© ©©© ž
J
©
69
©
© ©
© ¨
Ne - ver cared for what they
A
ž ž
©© ©© ©© ©© ©© ©©
©© © ©© © ©© ©
D
simile
©
ž© ž ž
½ © ©
70
© © © © © © © © © © © © © © © © ©©©
©
do.
C
©
© © © © © © ©©©
©
©
J ž ž
© ©©
,
J ž
© ©©
,
•
©
©
,
©
©
,
© £ © © ©
©©© ©©© ©© ©©© ž
J ž ž
©
71
© £© ©
© © ©
© know.
C
©
©© ©
©
,
© œ
©©© ©© ©
ž© ž ž
½ © ©
© £ © © Oh,
A
but I
©© ©© ©© ©© ©© © ©© © D
©
Jž ž ©
© ,
72
- 10 -
Fl.
Ob.
Bsn.
E D Clar.
B D Clar. 1
B D Clar. 2
B D Clar. 3
B D Bs. Clar.
E D A. Sax. 1
E D A. Sax. 2
B D T. Sax.
E D B. Sax.
B D Tpt. 1
B D Tpt. 2
B D Tpt. 3
F Hn. 1
F Hn. 2-3
C Tbn. 1
C Tbn. 2
"
©
, ©
dim . . . . .
Ð!
©
, ©
©
©
,
!
Ð
©! © ©
!
© © ©
dim . . . . .
C Bari. 2
"
"
"
"
©
2
©
2
© 2
©
2
©
2
© ©
,
©
2
© ©
,
©
2
Ð
© 2
½ ©
2
½ ©
Ð
Ð
2
½ ©
2
dim . . . . .
Ð
Ð
dim . . . . .
©
¨
©
©
©
©
©
dim . . . . .
©!
dim . . . . .
©
©
© © © ©
©
©
dim . . . . .
©! ©
©! © ©
dim . . . . .
© © © ©
dim . . . . .
© © © ©
!
Ð Ð
!
© © ©
E. Gtr.
Bs. Gtr.
Dr.st
"
°
!
©©
©©
©©
Ð
!
J
©
Em
73
© © © ©
©
©
Ð
©
© ©
©©© ©
©
©
©
2
©
2
Ð
¨
Ð
œ
•
© © © © ©
©
•
•
¨
•
¨
•
©
© ¨
•
©
©
©
© ¨
•
© © © ½ ©
Ð
Ð
½ ©
½ ©
½ ©
Ð
Ð
½ ©
½ ©
½ ©
Ð
Ð
© © © Ð
Ð
Ð
)
Ð
½ ©
½ ©
© © © © © © ¨
•
¨
•
¨
•
Ð
© ¨
©
©
©
©
©
©
2
©
2
©
2
© 2
cresc. . . . .
cresc. . . . .
cresc. . . . .
©
©
©
©
©
© © © cresc. . . . .
cresc. . . . .
cresc. . . . .
½ © © ©, © © ©
,
cresc. . . . .
2
¨
½ © © ©, © © ©
,
2
cresc. . . . .
© © ©
© ©
½ © © © ©
cresc. . . . .
2
© © © © 2
cresc. . . . .
¨
•
•
•
Ð
)
Ð
•
•
Ð
Ð
¨
Ð
Ð
¨
Ð
© 2
© ¨
cresc. . . . .
¨
© 2
© cresc. . . . .
•
•
Ð
•
•
Ð
)
Ð
Ð
•
•
Ð
Ð
)
Ð
)
Ð
© © © © © © © © © ©
©
©
¡
©
•
© © © © © ©
2
©
½ ¨
2
dim . . . . .
©
Ð
Ð
•
© Ð
)
Ð
©
œ
© ©
2
•
Ð
2
¨
© © 2
Ð
©
2
¨
Ð
¨
©
©
©
•
© ©
2
©
•
©
©
© 2
©
© © © © ©
©
©
©
© 2
© ¨
©
•
know.
© •
©©© ©
©
©
¨
© ©
dim . . . . .
©
©
dim . . . . .
Ð!
œ
©
•
©
dim . . . . .
© •
©
©
©
¨
©©© ©
dim . . . . .
©
•
© ©
©
!
© © ©
© 2
©
•
dim . . . . .
!
© © ©
"
© ©
,
©
,
dim . . . . .
©
©
,
©
dim . . . . .
!
Ð
"
© ©
,
©
, ©
dim . . . . .
dim . . . . .
©
,
©
!
Ð
"
© ©
,
©
, ©
Ð!
©!
©
,
©
dim . . . . .
©
dim . . . . .
!
Ð ©!
© ©
,
© , ©
dim . . . . .
©
,
Ð
dim . . . . .
!
© C Bari. 1
Vocal
©!
!
© ©
dim . . . . .
!
© "
Timp.
© , ©
©!
C Tbn. 3
C Bs.
©!
•
•
Ð
Ð
2
cresc. . . . .
Ð
Ð
2
©
© 2
© ¨
•
cresc. . . . .
©
© ©
© ©
© cresc. . . . .
•
•
•
•
Loco
©
©
©
©
© ©
© © © © ©
©
© ©
©
© ©
© © ©
© ©
© © ©
cresc. . . . .
2
©
©
©
© © © © © © ©
©
©
©
©
©
, ©
©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© ©© © ©
©© © ©© © ©© ©© © ©© © ©© ©© © ©© © ©© ©© © ©© © ,
©©
dim . . . . .
2
© © © © © ©
Ð
©
, ©
ž
ž ž ž J© ž J© J ž ž ž© ž ž ž ž ž ž© ž ž© ž ž ž ž© ž ž ž ž ž ž© ž ž©
© ½ © ½ © © ©
½ © © © ,© ½ © © © © ¨ ½ © ©
½ ©© © © ¨
Em
ž
dim . . . . .
© ž J©
½ © ©
dim . . . . .
J© ž J©
© © ©
74
©
, ©
J© © © © © J© ž ž J© ž ž
©© ©©
© ½ © ½ ©©©
75
76
C
A m7
77
78
79
D sus2
80
- 16 -
Fl.
Ob.
Bsn.
E D Clar.
B D Clar. 1
B D Clar. 2
B D Clar. 3
B D Bs. Clar.
E D A. Sax. 1
E D A. Sax. 2
B D T. Sax.
"
©
©
©
©©
©
L
© ©
L
© ©
©
©
©
©
©
L © ©
L © ©
L © ©
¨
©
©
©
"
C Tbn. 2
"
© © ©
C Tbn. 3
"
© © ©
C Bari. 1
"
C Bari. 2
"
© £ © ©
C Bs.
"
Timp.
"
© © Vocal
"
© £© ©
•
© )
©
)
©
)
©
)
© )
© ©
,
©
,
© ©
,
©
,
© ©
,
©
,
© ¨
¨
©
¨
¨
½ ©©©
)
©
©
©
¨
©
©
©
¨
© ©©© © ©
© © ©©© © ©
© ©©© © ©
© © ©©© © ©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
© ©
©©
© © ©
© © © ©©
©
E. Gtr.
Bs. Gtr.
Dr.st
"
°
©
•
©
©
©
© © ©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
© © © ©©
©
©
©
©
©
©
© © © ©©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
© ©
©
©©
©
© ©
©©
©
©
,
©
,
©
©
,
©
,
©
©
,
© © ©
©
© ©
©©
©
©
© ©
©© ©
©
© ©
©© ©
© ©
©
©
©
©
© ©
©
© © © ©
•
¨
½
© © © ©
•
•
¨
½
© © © ©
•
¨
© ¨
© © £ ©
©© © © ½ ©
© © £ ©
© © ½ ©
© © £ ©
© © © ©© ©© ©
½
½ ©
©
© ©© ½
© ©© ©
½
©
½
©
½
© © £ ©
© © © © © © © £ ©
© © © © © © ©
© © ©
•
¨
•
•
© •
•
•
©
½ ©
© ©©
©©
•
© ½ ©
©©
©
½
© ©©
©© ©
© ©
¨
•
½
© ©
,
©© ©
© ©
©
©
© ©
©
½ ©
© •
©©
•
Know.
Ð
J ž ž J
©
© ©
,
117
©
©
© ©
© ©© ©
Distortion
©
)
© © £ © © © )
© © £ © © © )
© © £ © © © © )
•
©
)
)
Ð
Ð
•
½ ©©©
)
© )
© © £ © © © ¨
©
)
©© )
© © £ © © © ¨
© ©
© ©© ©
©©©
½
© © ©©© © ©
© £ © © © © ©
© ¨
© ©©© © ©
Ð Ð
Â
but I
Ð
©
C Tbn. 1
© © ©
© © © ©©
©
)
© © © ©©
©
)
L
© ©
©
©
)
©©
©
F Hn. 2-3
©
©
Ð
F Hn. 1
Â
©
Â
©
Â
©
Â
©
Â
©
Â
©©
Â
© ©
Â
©
© )
© ©
© ©© ©
)
© © © ©©
©
©
©
©
©©
© £© © ©© ©
Â
© £ © © © © ©
B D Tpt. 3
)
© ©©© © © ©©©© © © © © © © © © © ©
©
B D Tpt. 2
©
©
Ð
©
B D Tpt. 1
© ©
© ©© ©
)
©
©
©©© © © ©©©© © © © © © © © © © ©
_
© ©
Â
© £ © © © Â
Ð © Â
© © Â
©
© Â
©©
© Â
L
© ©
Â
Ð
© Â
© © Â
©
©
Â
©L
© Â
Ð
© Â
© £© © ©©
Â
_
E D B. Sax.
118
•
•
ž ž
ž© ž© J©
½ © ©
L
©
©©
© © ©____ © © © © © © © ©___ © © ©
© Bend Bend
H
L
©
Ð
©
©©©©© © ©©©©©©
© © © © © © © ©
J ž ž ž© ž ž
©
© © © ©
,
119
120
©
Bend
© © © ©S © © © © © D © P © D © P ©
Bend
L
©
©©
©
ž ž ž ž© ž © © ©
©©½ © ¨
©
,
J
©
©
121
©
122
©
ž
ž
©
,
ž©
©
ž
________
© © © ©© ©© D P ©© © ©
,
Bend
L
©
ž
© ©
123
©©
©
©
ž©
ž©ž
©© ½ ©
ž© ž © © ©
©
¨
,
- 17 -
Fl.
Ob.
Bsn.
E D Clar.
B D Clar. 1
B D Clar. 2
B D Clar. 3
B D Bs. Clar.
E D A. Sax. 1
E D A. Sax. 2
B D T. Sax.
E D B. Sax.
B D Tpt. 1
B D Tpt. 2
B D Tpt. 3
F Hn. 1
F Hn. 2-3
C Tbn. 1
C Tbn. 2
C Tbn. 3
©
©
© © © ©
©
© © © © © © ©
©
©
© © © ©
©
©
©
© © © ©
©
© ©
©
©
©
¨
©
, ©
©
,
©
, ©
©
,
©
, ©
©
,
© ½
¨
©
©
©
©
©
©
© ©
©
© ©
©
©
© ©
©
©
©
© ©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
© © © © ©
©
©
©
Ð
Ð
©
¨
•
•
©
¨
•
•
Ð
©
¨
•
•
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
©
Ð
dim . . . . .
© ©
©
Ð
(Stagger breathing)
©
Ð
©
©
©
©
©
©
©
©
©
© ©
©
©
© © ©
©
©
©
dim . . . . .
dim . . . . .
dim . . . . .
(Stagger breathing)
dim . . . . .
(Stagger breathing)
©
©
Ð
©
©
Ð
dim . . . . .
(Stagger breathing)
dim . . . . .
(Stagger breathing)
© © Ð
© Ð
dim . . . . .
(Stagger breathing)
Ð
Ð
Ð
Ð
dim . . . . .
(Stagger breathing)
dim . . . . .
(Stagger breathing)
© Ð
dim . . . . .
© ©
©© ©
© © © ©
•
Ð
(Stagger breathing)
•
•
dim . . . . .
•
•
•
½ ©© ©
•
•
•
•
•
•
¨
½ ©© ©
•
•
•
•
•
•
¨
© ©
¨
•
•
¨
©© ©
¨
•
•
¨
•
•
¨
•
•
¨
•
•
"
©© © © £ © © © "
© © £ © © © "
© © £ © © © © © © © Ð
©© ©© ©© © ©© © ÐÐ Ð
½
©
½
©
© © £ © © © © C Bari. 2
"
© © £ © © © © C Bs.
"
Timp.
"
Vocal
"
E. Gtr.
"
°
© © •
©
½
"
Dr.st
©
©
©
© C Bari. 1
Bs. Gtr.
© ©
©
© © © © ©
© ©
©
©
"
©
©
½
¡
©
©
© © •
J
©
124
©
ž
©©
125
©
ž
½
ž
©
©
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
© © Ð
dim . . . . .
(Stagger breathing)
dim . . . . .
(Stagger breathing)
Loco
Ð
•
Bend
© ©
©
ž© ž © © ©
©
¨
,
L
©
J
©
126
dim . . . . .
•
3
© © ©L © © © 3© ©
©© ©© © ©
L
© ©© © ©
©© ©
dim . . . . .
(Stagger breathing)
©
© •
©©
©
©
Ð
© •
dim . . . . .
dim . . . . .
© © © ©
dim . . . . .
Ð
© •
©
ž ž ž© ž ž
© © © ©
,
©
© © ½ ©
© 3
© © ©© © © © © © ©
Ð
© ½ ©
•
©
©
dim . . . . .
Bend
© © ©
Bend
©
©
•
•
•
•
•
•
© © ©©©
,
dim . . . . .
ž
ž
©
,
©
ž©
©
Ð
ž
ž
© ©
J
œ
127
dim . . . . .
dim . . . . .
©
© ©©© ©
,
Ð
Ð
Ð
J
œ
J
œ
J
œ
128
129
130
- 18 -
Fl.
Ob.
Bsn.
E D Clar.
B D Clar. 1
B D Clar. 2
B D Clar. 3
B D Bs. Clar.
E D A. Sax. 1
E D A. Sax. 2
B D T. Sax.
E D B. Sax.
B D Tpt. 1
B D Tpt. 2
B D Tpt. 3
F Hn. 1
F Hn. 2-3
Ð
Ð
©
¨
•
•
•
"
•
•
•
•
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
¨
Ð
¨
Ð
¨
Ð
¨
Ð
¨
Ð
¨
Ð
¨
¨
Ð
Ð
2
©
¨
Ð
Ð
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
©
Ð
©
2
¨
©
Ð
Ð
¨
©
Ð
Ð
¨
©
Ð
©
2
©
Ð
¨
Ð
©
¨
©
Ð
©
2
Ð
¨
©
Ð
¨
©
2
Ð
¨
2
©
2
2
©
2
•
•
•
Ð
Ð
Ð
R
Ð
Ð
R
Ð
Ð
R
Ð
Ð
R
Ð
•
•
Ð
•
•
©
Ð
•
•
©
Ð
•
•
¨
©
,
R
©
©
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(Stagger breathing)
•
•
•
•
•
•
(Stagger breathing)
¨
Solo
Harmon mute
•
"
•
•
•
•
•
•
C Tbn. 2
"
•
•
•
•
•
C Tbn. 3
"
•
•
•
•
C Bari. 1
"
Ð
Ð
•
C Bari. 2
"
Ð
Ð
•
C Bs.
"
Ð
Timp.
"
Ð
Vocal
"
E. Gtr.
Dr.st
•
R
Ð
C Tbn. 1
Bs. Gtr.
R
Ð
©
© © © ©
,
•
•
•
•
Ð
Ð
ÐÐ R
ÐÐ R
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ð
Ð
Ð
R
Ð
Ð
R
Ð
(Stagger breathing)
R
(Stagger breathing)
(Stagger breathing)
•
•
•
•
•
•
"
•
•
°
•
•
© ©
Ð
2
Clean
131
132
Em
©
2
Ð
Ð
Ð
•
•
•
•
•
•
•
•
© ©
© ©
©
©
© ©
© ©
©
Ð
•
133
Ð
©
Ð
•
134
© ©
© ©
©
©
Ð
•
135
© ©
© ©
©
•
136
©
R
Ð
R
137
•
•
•
•
©
© ©
© ©
©
© ©
© ©
©
Ð
•
•
138

Documents pareils

another brick in the wall (part 2)

another brick in the wall (part 2) Rob Balfoort wurde am 16. Mai 1961 in Voorschoten (in den Niederlanden) geboren und mit sechs Jahren bekam er schon Klavierunterricht. Mit neun Jahren erhielt er bei Henk Bosveld, dem ehemaligen Tr...

Plus en détail