SINT-PIETERSABDIJ | GENT

Transcription

SINT-PIETERSABDIJ | GENT
Ingang | Entrée | Access
Sint-Pietersplein 9
9000 Gent | Gand | Ghent
Open | Ouvert
din-zo 10-18 u | ma-dim 10-18h | Tue-Sun 10am-6pm
Gesloten | Fermé | Closed
Collectie CEGES/SOMA
maandag | lundi | Monday
24, 25, 31 december en 1 januari
24, 25, 31 décembre et 1 janvier
December 24, 25, 31 and January 1st
Collectie privé-archief
Tentoonstelling | Exposition | Exhibition
Scholen
Lesdossier voor leerkrachten middelbaar onderwijs
te verkrijgen via [email protected]
Reservatie | Réservations | Reservations
Jongeren tussen 12 en 16 jaar kunnen een opdrachtbundel
verkrijgen aan de balie en deze in de tentoonstelling
individueel of in groep invullen.
[email protected] | +32 (0)9 267 14 66
Omwille van het interactieve karakter van de tentoonstelling
kunnen er geen rondleidingen geboekt worden.
Belgen in oorlog. Onbekende beelden, sterke verhalen
Uitgeverij Hannibal | € 29,50
Belges en guerre. Images inconnues, histoires insolites
Uitgeverij La Renaissance du Livre | € 29,50
Foto © Teun Voeten
The exhibition Unknown images, powerful stories. Belgians at war
is a quest for information about the photographic image. Via the
latest multimedia techniques the visitor explores the photographs
from the inside. Touchscreens and tablets enable him to enter into
the image and thus to scrutinize and question every detail presented
in the photograph. In this way the image becomes a window onto
the world and into history.
€ 8 | € 6,75 | € 1 (-26) | € 0 (-19)
Publicaties | Publications
From millions of clichés in which Belgian soldiers, volunteers,
doctors and writers recorded their wartime experiences, we have
selected twenty images, each containing a striking story. Seemingly
banal pictures – a group of female tourists, anonymous citizens in
an open truck, a weathered soldier on a motorbike, a scrap of
clothing in a Middle Eastern setting – in fact address the great
dramas of the past century. It quickly becomes clear that historical
reality is often quite different than it appears at first glance.
Contact
T +32 (0)9 243 97 30
F +32 (0)9 243 97 34
E [email protected]
www.sintpietersabdijgent.be
Unknown images, powerful stories. Belgians at war is an exhibition
of Historische Huizen Gent, Instituut voor Publieksgeschiedenis
and the Centre for Historical Research and Documentation on War
and Contemporary Society ( Soma/Ceges).
16 november 2012 | 21 april 2013
V.U.: Lieven Decaluwe, schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Vrij van zegel. Art. 198
Lay-out: Nele De Vreese, Geert Willems
SINT-PIETERSABDIJ | GENT
Foto Van Hoepen, Pretoria
L'exposition Images inconnues, histoires insolites. Belges en guerre
est une quête d'information à travers l'image. A l'aide des techniques
multimédias les plus récentes, le visiteur explore la photo de l'intérieur.
Il entre pour ainsi dire dans l'image via des écrans tactiles et des
tablettes. Il peut examiner minutieusement chaque détail de la photo
et obtenir des informations sur celle-ci. La photo devient ainsi
une fenêtre sur le monde et son histoire.
De tentoonstelling Onbekende beelden, sterke verhalen.
Belgen in oorlog is een speurtocht naar informatie over het beeld.
Met behulp van de nieuwste multimediatechnieken exploreert de
bezoeker de foto van binnenuit. Via touchscreens en tablets kruipt
hij als het ware in het beeld. Elk detail op de foto kan hij onder
de loep nemen en bevragen. Op die manier wordt de foto een
venster op de wereld en zijn geschiedenis.
Uit miljoenen clichés waarin het wedervaren van Belgische militairen,
vrijwilligers, dokters en schrijvers in tijden van oorlog is vastgelegd,
is een short list van twintig beelden met een sterk verhaal gekozen.
Ogenschijnlijk banale foto’s – een groepje vrouwelijke toeristen,
anonieme burgers op een open vrachtwagen, een stoere soldaat
op een motorfiets, een restant van kleren in een Midden-Oostensetting – verbergen de grote drama’s van de voorbije eeuw. Al snel
wordt duidelijk dat de realiteit vaak heel anders blijkt te zijn dan
op het eerste gezicht lijkt.
Collectie Kropf
A partir de millions de clichés sur lesquels des militaires, volontaires,
médecins et écrivains belges ont fixé leurs vécus en temps de guerre,
une sélection de vingt images présentant une approche insolite, a été
opérée. Des photos banales en apparence – un petit groupe de femmes
qui font du tourisme, des civils anonymes sur un camion débâché,
un vaillant soldat sur une moto, des bouts de vêtements dans un décor
au Moyen-Orient – dissimulent les grands drames du siècle passé.
On découvre très vite que la réalité est souvent bien différente de ce
que l'on pourrait croire à première vue.
Verzameling Koninklijk
Legermuseum - Brussel
L’exposition Images inconnues, histoires insolites. Belges en guerre est
organisée par les Historische Huizen Gent, l'Instituut voor Publieksgeschiedenis
et le Centre d'Etudes et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines
(SOMA/CEGES).
Collectie privé-archief
Onbekende beelden, sterke verhalen. Belgen in oorlog is een tentoonstelling
van Historische Huizen Gent, het Instituut voor Publieksgeschiedenis en
het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij
(SOMA/CEGES).
Collectie privé-archief

Documents pareils