Stadsplan gent Plan de ville gand Stadtplan gent City

Transcription

Stadsplan gent Plan de ville gand Stadtplan gent City
HISTORISCH CENTRUM / CENTRE HISTORIQUE / HISTORISCHES
ZENTRUM / HISTORICAL CENTRE / CENTRO HISTÓRICO
Torens-site
D3 1
C3 2
C3 4
C3 5
C3 6
D3 7
D4 8
D3 9
D3 70
C3 71
C3 99
[ Sint-Baafskathedraal ] + Aanbidding van het Lam Gods / Cathédrale
Saint-Bavon + L’Adoration de l’Agneau Mystique / St. Bavokathedrale
+ Der Genter Altar / St Bavo’s Cathedral + The Adoration of the Mystic Lamb / Catedral San Bavón + La Adoración del Cordero Místico
] / Beffroi / Belfried / Belfry / Campanario Municipal*
[ Belfort
[ Sint-Niklaaskerk ] / Église Saint-Nicolas / St. Nikolauskirche /
St Nicholas’ Church / Iglesia de San Nicolás
Metselaarshuis / Maison des Maçons / Gildehaus der Steinmetzen /
Masons’ Guildhall / Casa Gremial de los Albañiles
[ Stadhuis ] / Hôtel de Ville / Rathaus / Town Hall / Ayuntamiento
[ Achtersikkel ]
[ Geraard de Duivelsteen ] / Château de Gérard le Diable / Schloss von Geeraard dem Teufel / Castle of Gerald the Devil / Castillo de Gerardo
el Diablo
Koninklijke Nederlandse Schouwburg [ NTGent ] / Sint-Baafsplein 17 /
T. +32 9 225 01 01
Bisschoppelijk Paleis / Palais épiscopal / Bischöfliches Palais / Episcopal Palace / Palacio Episcopal
Cinema Sphinx / Sint-Michielshelling 3 / T. +32 9 225 60 86
Stadshal / Halle municipal / Stadthalle / City Hall / Pabellón municipal
Graslei-site
Stadsplan Gent
Plan de ville Gand
Stadtplan Gent
City map Ghent
Plano de la ciudad Gante
station / gare / Bahnhof / estación
GENT-SINT-PIETERS
centrum / centre / Zentrum / city centre / centro
1: Wondelgem / Evergem
halte / arrêt / Haltestelle / stop / parada
‘Gravensteen’
VISIT GENT
Infokantoor / Bureau d’Information / Auskunftsstelle /
Tourist Infomation Centre/ Oficina de Información
Sint-Veerleplein 5 - 9000 Gent
T. +32 9 266 56 60
www.visitgent.be – [email protected]
Open / Ouvert / Open / Geöffnet / Abierto:
9.30 > 16.30 (15/10 > 14/03)
9.30 > 18.30 (15/03 > 14/10)
Verantwoordelijke uitgever:
Lieven Decaluwe, schepen van Cultuur,
Toerisme en Feesten. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.
Volg visitgent op:
C3 10
C3 11
B3 13
B2 14
C3 16
C2 17
B3 72
C3 73
] / Pont Saint-Michel / St. Michaelbrücke /
[ Sint-Michielsbrug
St Michael’s Bridge / Puente de San Miguel
[ Gras- en Korenlei ]
[ Sint-Michielskerk ] / Église Saint-Michel / St. Michaelkirche /
St Michael’s Church / Iglesia de San Miguel
Design museum Gent [ Design museum ]
[ Pand ]
Groot Vleeshuis [ Vleeshuis ] / Grande Boucherie / Große Fleischerhalle /
Great Butchers’ Hall / Lonja de la Carne
De School van Toen / l’École d’Antan / Die Schule von anno dazumal /
The School of Yesteryear / La Escuela de antaño
Voormalig Postgebouw / Ancien bâtiment des postes / Ehemaliges Postgebäude / Former Post Office / Antiguo Edificio de Correos
Gravensteen-site
] / Château des Comtes / Grafenburg/ Castle
[ Gravensteen
of the Counts / Castillo de los Condes de Flandes
[ Patershol ]
[ Huis van Alijn ] / Maison d’Alijn / Haus von Alijn / House of Alijn /
Casa de Alijn
Oude Vismijn [ Vismijn ] / Ancien Marché aux Poissons / Alter
Fischmarkt / Old Fish Market / Antigua Lonja del Pescado
Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster [ Caermersklooster ] /
Couvent des Carmes / Karmeliterkloster / Carmelite Friary / Convento
de los Carmelitas
Oud Begijnhof Sint-Elisabeth [ Oud Begijnhof ] / Ancien béguinage
Ste Elisabeth / Ehemaliger Beginenhof St. Elisabeth / Old St Elizabeth beguinage / Antiguo Beaterio de Santa Isabel
[ Rabot ]
28 Museum Dr. Guislain / Musée Dr. Guislain / Museum Dr. Guislain /
Dr. Guislain Museum / Museo Dr. Guislain
68 De wereld van Kina: de Tuin / Le monde de Kina: le Jardin /
Die Welt von Kina: der Garten / The world of Kina: the Garden / El mundo
de Kina: el Jardín
B2 74 Klooster Paters Augustijnen / Couvent Pères Augustins / Kloster Augustinerpater / Augustine Monastery / Convento de los Agustinos
B2 75 Klooster Paters Karmelieten / Couvent Pères Carmes / Kloster
Karmeliterpater / Carmelite Monastery / Convento de los Padres Carmelitas
76 Nieuw Gerechtsgebouw / Nouveau Palais de Justice / Neues Gerichtsgebäude /
New Law Courts / Nuevo Palacio de Justicia
B2 77 Arcatheater [Arca ] / Sint-Widostraat 3 / T. +32 9 225 01 01
B2 78 Tinnenpot / Tinnenpotstraat 21 / T. +32 9 225 18 60
79 Campo Victoria / Fratersplein 7 / T. +32 9 223 00 00
C2 20
C2 21
C2 23
C2 24
C2 25
A2 26
A1 27
Vrijdagmarkt-site
D2 29
C2 30
D1 31
D2 80
D2 81
C2 82
D1 83
E1 84
D2 85
C2 86
E1 87
[ Vrijdagmarkt ]
[ Groot Kanon ] / Grand Canon / Große Kanone / Big Cannon /
Gran Cañón
]/
Museum voor Industriële Archeologie en Textiel [MIAT
Musée d’Archéologie Industrielle et du Textile / Museum für Industrielle Archäologie und Textilien / Museum of Industrial Archaeology and Textiles /
Museo de Archeología Industrial y Textil
[ ’t Toreken ] - Poëziecentrum / ’t Toreken - Centre de la Poésie /
’t Toreken - Poesiezentrum / ’t Toreken - Poetry Centre / ’t Toreken Centro de Poesía
[ Sint-Jacobskerk ] / Église Saint-Jacques / St. Jakobkirche / St James’ Church / Iglesia de Santiago
Hof van Ryhove
Minnemeers NTGent [Minnemeers ] / Minnemeers 8 / T. +32 9 225 01 01
Kopergietery / Blekerijstraat 50 / T. +32 9 266 11 44
[ Nieuwpoorttheater ] / Nieuwpoort 31-35 / T. +32 9 223 00 00
Museum Molens Goethals / Musée des Moulins Goethals / Mühlenmuseum
Goethals / Goethals Mills Museum / Museo de los Molinos de Goethals
Intercultureel Centrum de Centrale / Kraankindersstraat 2 / T. +32 9 265 98 28
Portus Ganda-site
35 [ Groot Begijnhof ] / Grand béguinage, St-Amandsberg / Großer Beginenhof,
St. Amandsberg / Great beguinage, St. Amandsberg / Gran Beaterio,
St-Amandsberg*
F3 36 [ Sint-Baafsabdij ] / Abbaye Saint-Bavon / St. Bavoabtei / St Bavo Abbey /
Abadía de San Bavón
E3 37 [ Zwembad Van Eyck ] / Piscine Van Eyck / Van Eyck-Hallenbad /
Van Eyck Swimming Baths / Piscina Van Eyck
38 Campo Santo
88 Illuseum
Kouter-site
C4 40
C4 41
C4 42
C4 43
C4 44
C4 45
C4 46
[ Kouter ]
Vlaamse Opera [ Opera ] / Schouwburgstraat 3 / T. +32 9 268 10 11
Handelsbeurs [ Handelsbeurs concertzaal ] / Kouter 29 / T. +32 9 265 91 60
Museum Arnold Vander Haeghen [Museum Vander Haeghen ] /
Musée Vander Haeghen / Museum Vander Haeghen / Vander Haeghen Museum / Museo Vander Haeghen
[ Hotel d’Hane-Steenhuyse ] / Hôtel d’Hane-Steenhuyse /
Hotel d’Hane-Steenhuyse
Aula van de Universiteit Gent [ Aula ] / Aula de l’Université de Gand /
Aula der Genter Universität / Ghent university Auditorium /
Aula de la Universidad de Gante
[ Justitiepaleis ] / Palais de Justice / Justizpalast / Law Courts /
Palacio de Justicia
KUNSTENKWARTIER / QUARTIER DES ARTS / KUNSTVIERTEL /
ARTS QUARTER / BARRIO DE LAS ARTES
Zuid-site
E6 48
E5 49
E4 50
D5 51
D4 52
E4 89
E5 90
D4 91
E5 92
Koning Albertpark [ Zuidpark ]
Klein Begijnhof O.L.V. ter Hoyen [ Klein Begijnhof ] / Petit béguinage
O-L-V ter Hoyen / Kleiner Beginenhof O-L-V ter Hoyen / Small beguinage
O-L-V ter Hoyen / Pequeño Beaterio de Nuestra Señora ter Hoyen*
Pieter Vanderdoncktdoorgang / Glazen Straatje
Kunstencentrum Vooruit [ Vooruit Kunstencentrum ] /
Sint-Pietersnieuwstraat 23 / T. +32 9 267 28 20
Gentse Stadsbrouwerij Gruut / La brasserie de la ville de Gand Gruut /
Genter Stadtbrauerei Gruut / The Ghent City Brewery Gruut / Cervecería
Municipal de Gante Gruut
[ Sint-Annakerk ] / Église Ste-Anne / St. Annakirche / St Anne’s Church /
Iglesia Santa Anna
[ Capitole ] / Graaf van Vlaanderenplein 5 / T. +32 9 233 29 99
[ Minardschouwburg ] / Walpoortstraat 15 / T. +32 9 265 88 30
Studio Skoop / Sint-Annaplein 63 / T. +32 9 225 08 45
St.-Pietersplein-site
D6 53
D6 54
D6 55
C6 56
D7 69
C7 93
D7 94
[ Sint-Pietersplein ]
[ O.L.V.-Sint-Pieterskerk ] / Église Notre-Dame Saint-Pierre /
St. Peterkirche / Our Lady of St Peter’s Church / Iglesia Nuestra Señora
y San Pedro
Sint-Pietersabdij [ Sint-Pietersabdij ] / Abbaye
Saint-Pierre / St. Peterabtei / St Peter’s Abbey /
Abadía de San Pedro
[ Boekentoren ] / Tour des Livres / Bücherturm / Booktower /
Torre de los Libros
De wereld van Kina: het Huis [Wereld van Kina - Huis ] / Le monde de
Kina: la Maison / Die Welt von Kina: das Haus / The world of Kina:
the House / El munde de Kina: la Casa
[ Leopoldskazerne ]
Kinepolis / Ter Platen 12 / T. +32 9 265 06 00
Citadelpark-site
C8 58
C8 59
C7 60
C8 61
C8 95
96
Museum voor Schone Kunsten [ Museum v. Schone Kunsten ] / Musée
des Beaux-Arts / Museum für Schöne Künste / Museum of Fine Arts / Museo
de Bellas Artes
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst [ S.M.A.K. ] / Musée municipal d’Art
contemporain / Städtisches Museum für Aktuelle Kunst / Municipal Museum of Contemporary Art / Museo Municipal de Arte Actual
Citadelpark
Plantentuin van de Universiteit Gent [ Botanische tuin ] /Jardin Botanique
de l’Université de Gand / Botanischer Garten der Universität Gent / Ghent
University Botanical Garden / Jardín Botánico de la Universidad de Gante
[ ICC Ghent ]
Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen / Musée de
l’Histoire des Sciences / Museum für die Geschichte der Wissenschaften /
Museum for the History of Sciences / Museo de Historia de las Ciencias
Bijloke-site
B6 65 Stadsmuseum Gent [ STAM ]/ Musée de la Ville de Gand / Stadtmuseum Gent /
Ghent City Museum / Museo de la Ciudad de Gante
B5 66 Muziekcentrum De Bijloke Gent [ Concertzaal de Bijloke ] /
Jozef Kluyskensstraat 2 / T. +32 9 269 92 92
EN OOK / EN PLUS / UND AUCH / AND ALSO / Y TAMBIÉN 97
D4 98
[ ]
*
Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen / Parc des Sports et de Récréation
Blaarmeersen / Sport- und Freizeitpark Blaarmeersen / Blaarmeersen Sports
and Recreation Park / Parque Recreativo y Deportivo Blaarmeersen
Postkantoor / Poste / Post / Post Office / Oficina de correos / Gent 2 /
Lange Kruisstraat 55
De benamingen met het voetgangerssymbooltje tussen vierkante haakjes vindt u identiek terug
op de wegwijzers.
La dénomination accompagnée du symbole des piétons signale que vous retrouverez également
cette mention telle quelle sur les poteaux.
Die eingeklammerte Benennung mit dem Fußgängersymbol weist darauf hin, dass Sie dieselbe
Angabe auch auf dem Hinweisschild finden.
The pedestrian symbol indicates that you will also find the identical entry on the signposts.
El símbolo que representa a un peatón, quiere decir que hallará igualmente esta mención en los
postes de señalización.
UNESCO Werelderfgoed / UNESCO Patrimoine Mondial / UNESCO Weltkulturerbe / UNESCO World
Heritage / UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Buiten het plan / hors du plan / außerhalb des Plans / off-map / fuera del plano
HOTELS / HÔTELS / HOTELS / HOTELES
B3 1
Ghent Marriott Hotel ****
Korenlei 10
T. +32 9 233 93 93
C2 2
Ghent-River-Hotel ****
Waaistraat 5
T. +32 9 266 10 10
C2 3
Harmony ****
Kraanlei 37
T. +32 9 324 26 80
Holiday Inn Gent Expo ****
Maaltekouter 3 - 9051 Gent
T. +32 9 220 24 24
B3 5
Hotel de Flandre ****
Poel 1-2
T. +32 9 266 06 00
D3 6
NH Gent Belfort ****
Hoogpoort 63
T. +32 9 293 90 02
A7 7
NH Gent Sint-Pieters ****
Koning Albertlaan 121
T. +32 9 222 60 65
A3 8
Sandton Grand Hotel Reylof****
Hoogstraat 36
T. +32 9 235 40 70
4
9
Adoma ***
Sint-Denijslaan 19
T. +32 9 222 65 50
F4 10 Aparthotel Castelnou ***
Kasteellaan 51
T. +32 9 235 04 11
Astoria ***
Achilles Musschestraat 39
T. +32 9 222 84 13
A8 12
Best Western Hotel Chamade ***
Koningin Elisabethlaan 3
T. +32 9 220 15 15
A8 13
Carlton Gent ***
Koningin Astridlaan 138
T. +32 9 222 88 36
11
A8 14 Castel ***
Koningin Maria Hendrikaplein 9
T. +32 9 242 02 92
15
Europahotel ***
Gordunakaai 59
T. +32 9 222 60 71
Holiday Inn Express Gent ***
Akkerhage 2
T. +32 9 222 58 85
D3 17
Hotel Cathedral ***
Sint-Jacobsnieuwstraat 87
T. +32 9 329 56 08
16
B3 22
B4 23 Hotel Onderbergen **
Onderbergen 67-69
T. + 32 9 223 62 00
D3 24 Ibis Gent Centrum Kathedraal **
Limburgstraat 2
T. +32 9 293 90 00
C5 25 Ibis Gent Centrum Opera **
Nederkouter 24
T. +32 9 225 07 07
E4 26 Parkhotel **
Nieuwebosstraat 1
T. +32 9 223 91 47
E3 27 The Boatel **
Voorhoutkaai 44
T. +32 9 267 10 30
D3 28 Flandria Centrum *
Barrestraat 3
T. +32 9 223 06 26
29
B2 19
Hotel Gravensteen***
Jan Breydelstraat 35
T. +32 9 225 11 50
C3 20 Novotel Gent Centrum ***
Goudenleeuwplein 5
T. +32 9 293 90 02
21
Campanile **
Akkerhage 1
T. +32 9 220 02 22
Formule 1 *
Vliegtuiglaan 21
T. +32 9 251 63 10
F2 30 Hotel Dampoort *
Pilorijnstraat 12-14
T. +32 9 228 88 50
A3 31
Limited.co hotel*
Hoogstraat 60
T. +32 9 225 14 95
B3 32 Monasterium PoortAckere *
Oude Houtlei 56
T. +32 9 269 22 10
33
34
Hotel Trianon *
Sint-Denijslaan 203
T. +32 9 221 39 44
Bloso-sporthotel
Zuiderlaan 14
T. +32 9 244 72 16
MAAR OOK / MAIS AUSSI / AUCH
NOCH / BUT ALSO / Y TAMBIÉN
Camping Blaarmeersen *****
Zuiderlaan 12
T. +32 9 266 81 60
B2 36
Jeugdherberg / Auberge de
Jeunesse / Jugendherberge /
Youth Hostel / Albergue juvenil
De Draecke
Sint-Widostraat 11
T. +32 9 233 70 50
35
37
Hotel Drongen ***
Baarleveldstraat 2 – 9031 Gent
T. +32 9 226 74 32
18
Erasmus **
Poel 25
T. +32 9 224 21 95 /
+32 9 225 75 91
Ecohostel Andromeda *
Bargiekaai 35
T. 32 486 67 80 33
E1 38 Hostel47 *
Blekerijstraat 47
T. 32 478 71 28 27
B3 39 Hostel Uppelink
Sint-Michielsplein 21
T. +32 9 279 44 77
Buiten het plan / hors du plan / außerhalb
des Plans / off-map / fuera del plano
legende / légende / Legende / legend / leyenda
Historisch Centrum / Le Centre Historique /
Das Historische Centrum / The Historical
Centre / El Centro Histórico
Kunstenkwartier / Le Quartier des Arts /
Das Kunstenviertel / The Arts Quarter /
El Barrio de las Artes
Topbezienswaardigheid / Curiosité
touristique top / Top-Sehenswürdigkeit /
Topsight / Curiosidad principal más
importante
Bezienswaardigheid / Curiosité touristique /
Sehenswürdigkeit / Place of interest / Lugar
de interés turístico
City Card
Panoramisch zicht / Panorama / Vista
Plaats waar veel Gentenaars komen / Endroit
où les Gantois se fréquentent / Begegnungsstätte
für viele Genter / Place much frequented by Ghent
natives / Lugar donde vienen muchos Ganteses
Verwijzing naar voetgangersbewegwijzering /
Référence au fléchage pour piétons / Hinweis
auf die Fußgängerbeschilderung / Reference
to the pedestrian signposting / Referencia
a la señalization para peatones
Hotel / Hôtel / Hoteles
Spoorwegstation / Gare / Bahnhof / Station /
Estación
Geldautomaat / Billetterie / Geldautomat /
Cash dispenser / Cajero automático
ABDISSTRAAT
ABEELSTRAAT
ABRAHAMSTRAAT
ACADEMIESTRAAT
ACHTERLEIE
ACHTERVISSERIJ
Achtmeiplein
ACKERMANSTRAAT, FRANS
ADALWINSTRAAT
AFRIKALAAN
AJUINLEI
AKENSTRAAT, SOPHIE VAN
AKKERSTRAAT
ALBERTLAAN, KONING
ALPACASTRAAT
ANNONCIADENSTRAAT
ANSEELEPLEIN, EDWARD
ANTHEUNISSTRAAT, KAREL
ANTWERPENPLEIN
APOSTELHUIZEN
APOTHEEKSTRAAT
APPELBRUGPARKJE
ARENDSTRAAT
Arendtstraa , Hannah
ARNULFSTRAAT, GRAAF
ASTRIDLAAN, KONINGIN
AUGUSTIJNENKAAI
BAAISTEEG
BACHTENWALLE
BAERTSOENKAAI, ALBERT
BAGATTENSTRAAT
BALIESTRAAT
BALLENSTRAAT
BARRESTRAAT
BASSEVELDESTRAAT 3
BASTIONSTRAAT
BAUDELOKAAI
BAUDELOSTRAAT
BAUWENSPLEIN, LIEVEN
BAVIAANSTRAAT
BEEMDSTRAAT
BEERSTEEG, WILLEM DE
BEGIJNENGRACHT
BEGIJNHOFDRIES
BEGIJNHOFLAAN
BELFORTSTRAAT
BELGRADOSTRAAT
BELLEMANSSTRAAT
BELLEVUE
BELLEVUESTRAAT
BENARDSTRAAT, FRANÇOIS
BENEDICTIJNENSTRAAT
BENNESTEEG
BERGMANSDREEF, PAUL
BEVERHOUTPLEIN
BIBLIOTHEEKSTRAAT
BIEZEKAPELSTRAAT
BIJ SINT-JACOBS
BIJ SINT-JOZEF
BIJLOKEHOF
BIJLOKEKAAI
BIJLOKESTRAAT
BIJLOKEVEST
BINNENWEG
BISDOMKAAI
BISDOMPLEIN
BISSCHOPSTRAAT
BLAESSTRAAT, EDWARD
BLANCKESTRAAT, WILLEM
BLANDIJNBERG
BLANKENBERGESTRAAT
BLEKERIJSTRAAT
BLEKERSDIJK
BLINDEKEN
BOCKXSTAELESTRAAT, AUGUST VAN
BOEKSTEEG
BOMASTRAAT
BONIFANTENSTRAAT
BONTELEEUWSTRAAT
BOONENSTRAAT, EDMOND
BORREPUTSTEEG
BOTERDAELESTRAAT, JAN-BAPTIST
BOTERMANSTRAAT, JAN
BOTERMARKT
BRABANTDAM
BRADERIJSTRAAT
BRANDSTRAAT
BRANDWEERSTRAAT
BRAUNPLEIN, EMILE
BREDERODESTRAAT, HENDRIK VAN
BRETONDREEF, JULES
BREYDELSTRAAT, JAN
BRIOOLSTRAAT
BROUWERSSTRAAT
BRUGSEPOORTSTRAAT
BRUSSELSEPOORTSTRAAT
BRUSSELSESTEENWEG
BRUYCKERDREEF, JULES
BUFFELSTRAAT
BUITENHOF
BURGSTRAAT
CAENEGHEMSTRAAT, JAKOB VAN
CALLIERLAAN, GUSTAAF
CANNEELPAD, THÉODORE
CASINOPLEIN
CATALONIËSTRAAT 20
CENTRUMPLEIN
CHURCHILLPLEIN, WINSTON
CITADELLAAN
Citadelpark
CLAEYSSTRAAT, PROSPER
CLARISSENSTRAAT
CLAUSLAAN, EMILE
CLEEFLAAN, FILIPS VAN
CLEMENTINALAAN, PRINSES
CONDUITSTEEG
COPPINSSTEEG, GILLIS
COPPINSSTRAAT, GILLIS
CORDUWANIERSSTRAAT
COUPURE LINKS
COUPURE RECHTS
CRAEYERSTRAAT, GASPAR
CREESERSWEG 4
CROMMENLAAN, GASTON
DAISNESTRAAT, JOHAN
DAMPOORT
DAMPOORTSTRAAT
DELVAUXSTRAAT, LAURENT
DESTANBERGSTRAAT, NAPOLEON
DIERENTUINLAAN
DOBBELSLOT
DODOENSDREEF, REMBERT
DOK-ZUID
DONKERSTEEG
DOORGANG DER HALLEGASTEN
DOORNSTEEG
DRABSTRAAT
DRIESSTRAAT
DRIETOREKENSSTRAAT
DRONGENHOF
DUITSDREEF, GUSTAAF DEN
DUIVELHOF, GERAARD
DUIVELSTEEG
DUIVELSTRAAT, GERAARD DE
DUYSEPLEIN, PRUDENS VAN
E3-Plein
EEDVERBONDKAAI
EEKHOUT
EENDRACHTSTRAAT
EGGERMONTSTRAAT, JACQUES
EGMONTSTRAAT, LAMORAAL VAN
ELISABETHLAAN, KONINGIN
ERPELSTEEG
EYCKSTRAAT, GEBROEDERS VAN
FELIXDREEF, EUGÈNE
FILIPS DE GOEDEKAAI
FLORBERTUSSTRAAT 29
FONTEYNEPUTPLEINTJE
FORELSTRAAT
FORTLAAN
FRANKRIJKPLEIN
FRANSEVAART
FRATERSPLEIN
FREDERICQSTRAAT, PAUL
FRÈRE-ORBANLAAN, HUBERT
FROEBELSTRAAT, FRIEDRICH
GALGENBERG
GANDASTRAAT
GANGMAKERSSTRAAT
GANZENDRIES
GARENSTEEG
GAVERESTRAAT, RAAS VAN
GELDMUNT
GELUKSTRAAT
GENTSTRAAT, JAN VAN
GERSTSTRAAT
GESWEINSTRAAT, MATHIAS
GEWAD
GEYTERSTRAAT, PIERRE DE
GILDESTRAAT
GODSHUISHAMMEKE
GODSHUIZENLAAN
GORDUNAKAAI
GOUDENLEEUWPLEIN
GOUDSTRAAT
GOUVERNEMENTSTRAAT
GRAAF VAN VLAANDERENPLEIN
GRASLEI
GRAUWPOORT
GRIENDEPLEIN
GROENBRUGSTRAAT
GROENE OOIE
GROENEBRIEL
GROENTENMARKT
GROOT-BRITTANNIËLAAN
GROOTKANONPLEIN
GROTE HUIDEVETTERSHOEK
GRUUTHUUSESTRAAT
GUINARDSTRAAT, JAN-BAPTIST
GULDENSPOORSTRAAT
GULIKLAAN, WILLEM VAN
HAGELANDKAAI
HAM
HANDBALSTRAAT
HANSSENSDREEF, LOUIS
HARINGSTEEG
HARMONIESTRAAT
HAZEWINDSTRAATJE 12
HEBBRECHTSTRAAT
HEERNISLAAN
HEILIGE-GEESTSTRAAT
HEILIG-SACRAMENTSTRAAT
HENEGOUWENSTRAAT
HENLEYKAAI
HERTOGSTRAAT
HERTSTRAAT
HOEFSLAGSTRAATJE
HOF TEN WALLE
HOF VAN FIENNES
HOFBOUWLAAN
HOFSTRAAT
HOLDAAL
HOLLAINHOF, ALPHONSE DE
HOLSTRAAT
HOOFDKERKSTRAAT
HOOGPOORT
HOOGSTRAAT
HOOIAARD
HOORNSTRAAT
HORENBANTWEG, JOZEF 33
HORTASTRAAT, VICTOR
HOSPITAALSTRAAT
HOUTBRIEL
HOVENIERSBERG
HUIDEVETTERKEN
HUIDEVETTERSKAAI
HULTHEMSTRAAT, KAREL VAN
HUNDELGEMSESTEENWEG
IEPENSTEEG
IEPENSTRAAT
IJKMEESTERSTRAAT
IJZERLAAN
IJZERWEGLAAN
INGELANDGAT
ISABELLAKAAI
JAKOB HEREMANSSTRAAT
JAKOBIJNENSTRAAT 22
JAN ZONDER VREESSTRAAT
JERUZALEMSTRAAT
JODENSTRAAT
JOHANNASTRAAT, GRAVIN
JONGENSTRAGEL
JORDAENSSTRAAT, JAKOB
JOREMAAIE
JOZEF II-STRAAT
KAATSSPELPLEIN
KALANDEBERG
KALANDESTRAAT
KALVERMARKT
KALVERSTEEG
KAMMERSTRAAT
KANTIENBERG
KANUNNIKSTRAAT
KAPELAANSTRAAT 17
KAPITTELSTRAAT
KAPUCIJNENHAM
KARELSTRAAT, KEIZER
KARMELIETENSTRAAT 6
KARPERSTRAAT
KARRENSTRAAT
KARTUIZERLAAN
KASTEELLAAN
KATTENBERG
KAZEMATTENSTRAAT
KAZERNENSTRAAT
KEIZERPARK
KEIZERVEST
KEIZERVIADUCT
KERCHOVELAAN, CHARLES DE
KETELPOORT
KETELVEST
KEVIESTRAAT
KEYSERESTRAAT, PIETER DE
KLAPROOSSTRAAT
KLEIN RAAMHOF
KLEIN TURKIJE
KLEINDOKKAAI
KLEINE VISMARKT
KLEINVLEESHUISSTEEG
KLEPPERSSTRAAT
KLUIZENAARSTRAAT
INDEX / Índice
A6
E4
B2
B1 C1
C1 D1
F4 F5
E6
E3
F3
F1
B4 C4
A2
A3
A7 A8
D6
B4
D2
E5 E6
F2
E3 E4
B5 C5
B2 C2
D6
F8
C6
A8 B8
B1 B2
D3
A1 B1
C5 C6
C5 D5
A7 B7
C2
D3
A2
F2
D1 E2
D2 E2
D4
C1
A7 B7
D1
A2
A2
A1 A2
D2 D3
D4 E4
B1
E8 F8
E8
E6 D7
D7
C3
B7 B8
D2
D2 E2
D3
D2
A1
A5 B5
B6 C6
A5
A5
F8
D3 E3
D3
F8
F7 F8
F8
C6 D6
A8
D1 E1
E1 E2
B2 B3
F7
C3
D1 E1
B2
C4
A2
D4
A5
B2
C3 D3
D4 E4
B2
A4 B4
B1 C1
C3
B7 B8
B8
B2 B3
A4
B3
A2
E6 F6
F7
DE E6
D6 E6
F3
A2 B2
D1
E6 E7
B7 C7
A4
C3
F8
C1
D7
C7 B8
A7
E6 F6
B8 C8
A1
A8 B8
C4
D1
D1
C2
A4 A5
A3 A4
DE C6
A2
E8 F8
A4
F2
E2 F2
B6 C6
B4 B5
E7 F7
C1
D2 E2
E1 F1
C3
F7
E3
B3 C3
F7
A1
C1 C2
C7
DE D3
D3
D3 D4
C6
F8
A7 B6
C6 C7
F4
F8
B7
A8 B8
D3
E3
B7 C7
E8
C6
A2
F5
B8
D5
F7 F8
C1
A6 A7
E5 E6
F8
A4
E3 F3
D8
A8
D2
A4
C2
D2
E2
B1
A2
B2
C1 D1
D3 E3
D1
A6 B6
A6
C3
D1 D2
D3 D4
E5
C3
C1
A1
D1
E5
C1
C2 C3
A5 A6
C2
D4
B3
C5
D5 E5
F8
E2 F2
E1 E2
A7
C7
C2
F8
C3
B6
F4
C3
C4
C4 D4
A6 A7
C2
D6 D7
C2
A1 B1
B3 C3
D7 C8
D5 D6
B6 B7
F6
A3 A4
D3
C2 C3
A2 A3
C3
C4
F8
C6
B5
D3 E3
D6
D1
D1
C6
F8
B5
B4 B5
D2 E2
B6
F8
B3 B4
D7
A6 A7
B4 C4
E8
C5
D4
A2
E4 F4
C6
E2
A1
C2
C4 D4
C4 D4
E3
C2
D2 D3
D5 D6
C6
F3
D3
E3 E4
E3 E4
C2
F5
B4
C1 D1
F2 F3
C6 C7
F2 F3
C6
F6 F7
F6 F7
F6 F7
C7 D7
C4
C4 D4
D6
E3
D6
B3
C3
F1 F2
C2
C4 D4
D8
B1
KLUYSKENSSTRAAT, JOZEF
KNOKKESTRAAT
KOEPOORTKAAI
KOESTRAAT
KOLVENIERSGANG
KOMIJNSTRAAT
KONGOSTRAAT
KONINGSTRAAT
KOOLSTEEG
KOOPHANDELSPLEIN
KOOPVAARDIJLAAN
KOPERSTRAAT
KORENLEI
KORENMARKT
KORIANDERSTRAAT
KORTE KRUISSTRAAT
KORTE MEER
KORTEDAGSTEEG
KORTEMUNT
KORTRIJKSEPOORTSTRAAT
KORTRIJKSESTEENWEG
KOUTER
KOUTERDREEF
KOUTERSTEEG
KOZIJNTJESSTRAAT 24
KRAAISTRAAT
KRAANKINDERSSTRAAT
KRAANLEI
KRAMERSPLEIN
KREEFTSTRAAT
KREVELSTRAAT
KRIJGSLAAN
KROMMENELLEBOOG
KROMMEWAL
KRUIDENIERSSTRAAT
KRUITMAGAZIJNSTRAAT
KUIPERSKAAI
KUIPGAT
KUNSTLAAN
KWAADHAM
LACHAERTSTRAAT, PIETER
LALAINGDREEF, JACQUES DE
LAMMENSSTRAAT, HIPPOLIET
LAMMERSTRAAT
LANDJUWEELSTRAAT
LANGE BOOMGAARDSTRAAT
LANGE KRUISSTRAAT
LANGE SCHIPGRACHT
LANGE STEENSTRAAT
LANGE VIOLETTESTRAAT
LANGEMUNT
33
4
7
15
35
34
97
18
37
28
14
B5 B6
A8
E3 E4
C4 D4
B1
A2 B2
D1 E1
D2 D3
A2 B2
B4 C4
F1 F2
B4
B3 C3
C3
D4 D5
C3 D3
C4
D4
C2 C3
C5 C6
B7 B8
C4
C4
C4 D4
E3
C8 D8
E1
C2
C7 D7
F6
F6 F7
B8
A4 B4
D1 D2
E3
E8
D4 D5
C4
C7
D3
F8
B8
A2
D5
F7 F8
D4 E4
D3 D4
C1
C1 C2
E5 E6
C2
26
12
8
LANGHALSSTRAAT
LAURENTPLEIN, FRANÇOIS
LEDEBERGPLEIN
LEDEBERGSTRAAT
LEDEGANCKSTRAAT, KAREL LODEWIJK
LEEUWSTRAAT
LENTESTRAAT
LEOPOLD II-LAAN, KONING
LEOPOLDSTRAAT, KEIZER
LIEMAECKEREPLEIN, NICOLAAS DE
LIEVEKAAI
LIEVESTRAAT
LIMBURGSTRAAT
LINDENLEI
LIPPENSPLEIN, HIPPOLIET
LOSTRAAT
LOUSBERGSKAAI, FERDINAND
LOVELINGSTRAAT, GEZUSTERS
LOZEVISSERSTRAAT
LUXEMBURGSTRAAT
MAAGDESTRAAT
MAASEIKSTRAAT
MAGELEINSTRAAT
MAGNELSTRAAT, GUSTAAF
MALESTRAAT, LODEWIJK VAN
MARIA HENDRIKAPLEIN, KONINGIN
MARIA VAN BOURGONDIËSTRAAT
MARIALAND
MARNIXSTRAAT, FILIPS VAN
MARTELAARSLAAN
MATTESTRAAT, JONKVROUW
MEELSTRAAT
MEERSENIERSSTRAAT
MEERSSTRAAT
MENGALDREEF, JOZEF
MERELSTRAAT
METDEPENNINGENSTRAAT, HIPPOLYTE
METSELAARSSTRAAT
MINARDDREEF, LOUIS
MINNEMEERS
MIRABELLOSTRAAT, SIMON DE
MOESTUINSTRAAT
MOLENAARSSTRAAT
MONCKHOVENSTRAAT, DÉSIRÉ VAN
MONTERREYSTRAAT
MONTGOMERYDREEF, BERNARD
MUINKKAAI
MUINKLAAN
MUINKPARK
MUNICHSTRAAT, LUCAS 16
NASSAUSTRAAT, WILLEM VAN
13
31
27
76
9
11
D6
D4
F8
F8
C8 D8
E6 E7
D8 E8
B7 B8
E2
C7 C8
B2
B2 C2
D3 D4
B4 B5
D4
A7 A8
F4 F5
C5 C6
F6
B2 B3
B4
D3
C3 C4
D5 D6
A1 A2
A8
E8
A3
B7
A5 A6
B3
B1
C2
A7 B7
C7
C8 D8
C6
E2 F2
B7
D1
A2 B2
D1
B1
A7 A8
B8 C8
E5 E6
D5 D6
D6 E6
D6 E6
E3 F3
B7
32
75
66
5
36
23
19
NEDERKOUTER
NEDERKWAADHAM
NEDERPOLDER
NEERMEERSKAAI
NIEUWBRUGKAAI
NIEUWEBOSSTRAAT
NIEUWLAND
NIEUWPOORT
NODENAYSTEEG
NONNEMEERSSTRAAT
NOORDERDOORGANG
NORMAALSCHOOLSTRAAT
NOTARISSTRAAT
OFFERLAAN
OKAPISTRAAT
OKKERNOOTSTEEG
OKTROOIPLEIN
OLIESTRAAT
OLIFANTSTRAAT
OMMEGANGSTRAAT
ONDERBERGEN
ONDERSTRAAT
ONDERWIJSSTRAAT
OOILAMSTRAAT
OOSTENDESTRAAT
OOSTENRIJKERSSTRAAT 18
OPGEËISTENLAAN
ORANJEBERG
OSSENSTRAAT
OTTERGEMSESTEENWEG
OTTOGRACHT
OUDBURG
OUDE BEESTENMARKT
OUDE FORTWEG
OUDE HOUTLEI
OUDE SCHAAPMARKT
OUDESCHELDESTRAAT
OUDEVEST
OVERPOORTSTRAAT
PAARDESTRAAT
PADDENHOEK
PAKHUISSTRAAT
PALFIJNSTRAAT, JAN
PAPEGAAISTRAAT
PARADIJSZAK
PARIJSBERG
PARKLAAN
PASTEURLAAN, LOUIS
PAUWBRUG, NAPOLEON DE
PEKELHARING
PELIKAANSTRAAT
60
22
65
72
78
46
10
11
20
21
43
73
24
71
41
61
44
17
59
25
93
5
4
3
30
40
45
20
58
42
23
PENITENTENSTRAAT
PENSMARKT
PEPERSTRAAT
PERKAMENTSTRAAT
PERSELLESTRAAT
PIJNDERSSTRAAT
PLATEAUSTRAAT, JOZEF
PLATTEBERG
PLOTERSGRACHT
PLUIMSTRAAT
POEL
POELJEMARKT
POLLEPELSTRAAT
POSTEERNESTRAAT
PREDIKHERENLEI
PRINSENHOF
PRINSENHOFPLEIN
PROOSTSTRAAT
PROVENIERSTERSSTRAAT
PUINSTRAAT
PUSSEMIERSTRAAT
PYNAERTKAAI, EDWARD
R40 MERELBEKE
RABOTSTRAAT
RAFFINADERIJSTRAATJE
RAKETSTRAAT
RAMEN
RASPHUISSTRAAT
RAVENSTEINSTRAAT
RAVESCHOOTSTRAAT
RECOLLETTENLEI
REEP
REGATTENLAAN
REKE
REKELINGESTRAAT 11
REYSTRAAT, HENRY JOZEF
RIDDERSTRAAT
RIJSSELBERGHEDREEF, KAREL VAN
RODEKONINGSTRAAT
RODELIJVEKENSSTRAAT
RODEROESTRAAT
RODETORENKAAI
ROKERELSSTRAAT
ROMMELWATERPARK
ROOSEVELTLAAN, FRANKLIN
ROSSEAUDREEF, NORBERT
ROZEMARIJNSTRAAT
ROZENDAALKEN
ROZIER
RTEVELDESTRAAT, FILIPS VAN A
SAGHERMANSSTRAAT
95
25
C4 C5
D3
D3
A6
E2 E3
E4 F4
D1
D2 E2
C3
A6
A6
D7 D8
D4
A5
E7 F7
C3
F2
D2
E7
F6
B3 B4
C2 D2
F7
F4
A8
F3
A1 B1
D4
F3 F4
D8
D2
C2
E3
B8
B3 B4
D2 D3
D4 D5
D1 D2
C7 D7
F4
C4 D4
C3
D3
A4 B4
C3
D5
B8
A5 B5
E2
B4
E4
16
96
13
39
1
14
77
74
2
82
86
68
D2
C2 C3
A2 A3
B2
B6
E2 F2
C5 D5
D4 D5
C2
B2
B3
C3
C5
B4
C3 C4
B1 B2
B1 B2
F3
A2
F3 F4
B4
F7 F8
F7
A1 A2
C2 D2
A7
B2 B3
A3
B3
E7
B4
D3 D4
E1 F1
E2
B2 C2
E8
D3
C8
C2
C1
A4 A5
E2
A5
F3 F4
D5 E5
B7 C7
A4
C5
C6 D6
E4
D4
99
79
9
24
80
69
1
55
54
91
51
81
16 21
7
SANDERSWAL
SAVAANSTRAAT
SCHEPENENVIJVERSTRAAT
SCHEPENHUISSTRAAT
SCHOENLAPPERSTRAAT 8
SCHOOLKAAI
SCHOUWBURGSTRAAT
SCHOUWVEGERSSTRAAT
SCHUDDEVEESTRAATJE 10
SCHUDDEVISSTRAATJE 9
SCHUURKENSTRAAT 21
SCRIBEDREEF, FERNAND
SEMINARIESTRAAT
SERPENTSTRAAT
SINT-AGNETESTRAAT
SINT-AMANDPLEIN
SINT-AMANDSPLEIN
SINT-AMANDSTRAAT
SINT-AMELBERGASTRAAT
SINT-ANNAPLEIN
SINT-ANNASTRAAT
SINT-ANTONIUSKAAI
SINT-BAAFSDORP
SINT-BAAFSPLEIN
SINT-BAAFSSTRAAT
SINT-BARBARASTRAAT 23
SINT-CLARASTRAAT
SINT-CRISPIJNSTRAAT 26
SINT-DENIJSLAAN
SINT-ELISABETHPLEIN
SINT-HUBERTUSSTRAAT
SINT-JACOBSNIEUWSTRAAT
SINT-JANSDREEF
SINT-JANSVEST
SINT-JORISKAAI
SINT-KATELIJNESTRAAT
SINT-KRISTOFFELSTRAAT
SINT-KWINTENSBERG
SINT-LIESBETSTEEG
SINT-LIEVENSDOORGANG 31
SINT-LIEVENSLAAN
SINT-LIEVENSPOORTSTRAAT
Sint-Lievenstunnel
SINT-MACHARIUSSTRAAT
SINT-MARGRIETSTRAAT
SINT-MARTENSSTRAAT
SINT-MICHIELSHELLING
SINT-MICHIELSPLEIN
SINT-MICHIELSSTRAAT
SINT-NIKLAASSTRAAT
SINT-PAULUSSTRAAT
53
98
6
56
6
29
2
A2 B2
D4 C5
E4 E5
C3 D3
C2
E2 F2
C4
A3 B3
C3
C2
C3
C7 C8
D4 E4
C2 D2
B5
C6 C7
C6 C7
C6 C7
D2
E4 E5
E5
B1
F3
C3 D3
C3
C4 C5
E6 F6
B3
A8
A2
C6
D3 E3
D2
D4
E2
D1 D2
E4
C5 C6
C5
E7 F7
D7 E7
E6 F6
E7 F7
E2 E3
B1 C1
B4
B3 C3
B3
B3
C3 C4
A7
52
8
70
83
94
17
85
48
50
SINT-PIETERSNIEUWSTRAAT
SINT-PIETERSPLEIN
SINT-VEERLEPLEIN
SINT-VINCENTIUSPLEIN
SINT-WIDOSTRAAT
SLACHTHUISSTRAAT
SLEEPSTRAAT
SLUIZEKEN
SLUIZEKENKAAI
SLUIZEKENSTRAAT 5
SMETSTRAAT, GEBROEDERS DE
SMIDSESTRAAT
SPAANSKASTEELPLEIN
SPAELAAN, BERNARD
SPAESTRAAT, FRANS
SPANJAARDSTRAAT
SPELDENSTRAAT
SPERWERSTRAAT
SPIJKEBOORSTRAAT
SPORTSTRAAT
STADHUISSTEEG
STALHOF
STAPELPLEIN
STEENDAM
STIERSTRAAT 15
STOOFSTRAAT
STOPENBERGHESTRAAT, JAN VAN
STOPPELSTRAAT
STOUTESTRAAT, KAREL DE
STRAATJE VAN OLIVETEN 2
STRAATJE ZONDER EINDE
STROPKAAI
STROPSTRAAT
STRUIFSTRAAT
STUK, ‘T
STUKWERKERSSTRAAT 14
TAKKEBOSSTRAAT 30
TARBOTSTRAAT
TARWESTRAAT
Tavernierstraat, Frans
TELLSTRAAT, WILLEM
TEMPELHOF
TENTOONSTELLINGSLAAN
TER PLATEN
THERESIANENSTRAAT
TICHELREI
TIEBAERTSTEEG
TIJGERSTRAAT
TINNENPOTSTRAAT
TOLHUISLAAN
TRIOMFSTRAAT
28
31
90
84
38
D5 D6
C6 D6
C2
B1 C1
B2
E3 F3
C1 D1
C1 C2
C1 C2
C1 D1
A1
A7 B7
F3
A4 A5
E7
E3 F3
D2
C8
D1
A6
C3
D7
E1
D2 E2
F3
B4
C3
B4 B5
E8
A2
C2
D7 D8
D8
B4
E4
F2
D6
F6
B1
C4 C5
C5
C1 C2
D7 E7
D7 D8
A3
C1
C5
D7 E7
B1 B2
C1
A1
89
49
27
26
36
TROMMELSTRAAT
TURREPOORTSTEEG
TUSSEN ‘T PAS
TWAALFKAMEREN
TWEEBRUGGENSTRAAT
TWEEKERKENSTRAAT
TWIJNDERSSTRAAT
UNIVERSITEITSTRAAT
URSULINENSTRAAT
VANAISEDREEF, GUSTAAF
VANDERDONCKTDOORGANG, PIETER 25
VANDEVELDESTRAAT, GEBROEDERS
VARKENSSTRAAT
VEERGREP
VEERKAAI
VEERMANPLEIN
VELDSTRAAT
VERDEDIGINGSTRAAT
VERLORENKOST
VERSCHAFFELTDREEF, AMBROISE
VERSPEYENSTRAAT, JAN
VICTORIASTRAAT
VIGNEDREEF, FAMILIE DE
VIGNEPLEIN, JULIUS DE
VIJFWINDGATENSTRAAT
VISSERIJ
VLAAMSEKAAI
VLAANDERENSTRAAT
VLASMARKT
VLEESHUISTRAGEL
VOETWEG
VOGELMARKT
VOLDERSSTRAAT
VOLMOLENSTRAAT
VOORHOUTKAAI
VOORJAARSTRAAT
VRIJDAGMARKT
VROUWEBROERSSTRAAT
WAAISTRAAT
WAALSEKROOK
WAARSCHOOTSTRAAT 27
WAELPUTSTRAAT, HENDRIK
WALPOORTSTRAAT
WARANDESTRAAT
WATERGRAAFSTRAAT
WATERMOLENSTRAAT 19
WEERTSTRAAT, MAURICE DE
WELLINGSTRAAT
WENEMAERSTRAAT, WILLEM
WERREGARENSTRAAT
WIJNGAARDSTRAAT
92
37
87
C2
B3
E2 E3
A4 B4
F4 F5
D6
D2
C4
D3
C7
E4 E5
B4
B2
C6
E3
E3
C3 C4
B6 C6
C5
B8
A2
C8
B8
E3
E6
F4 F5
F6
D4 E4
D2 D3
C2 C3
C7 D7
C4 D4
C4
E3
E3
D8
C2 D2
C2
D2
D5
B5
E6 F6
D4 D5
F2
B3
D4
B5
A4 B4
D7 E7
C2 C3
B4 B5
10
D2
B3
D7
D5 E5
A4 A5
A3 A4
A1 A2
D2
A1
D3
B4
E7
C2
E3
B1 B2
E1 E2
C4
C5
A6 A7
E5 E6
E4 E5
C2
C2
D4
A2
B3 B4
30
35
88
38
Tramlijn 4 / Ligne de tram 4 /
Straßenbahnlinie 4 / Tram 4 / Línea de Tranvía 4
Buslijn 3 / Ligne de bus 3 / Buslinie 3 /
Bus 3 / Línea de autobús 3
Tramlijn 24 / Ligne de tram 24 /
Straßenbahnlinie 24 / Tram 24 / Línea de Tranvía 24
Tramlijn 22 / Ligne de tram 22 /
Straßenbahnlinie 22 / Tram 22 / Línea de Tranvía 22
Tramlijn 21 / Ligne de tram 21 /
Straßenbahnlinie 21 / Tram 21 / Línea de Tranvía 21
Tramlijn 1 / Ligne de tram 1 /
Straßenbahnlinie 1 / Tram 1 / Línea de Tranvía 1
openbaar vervoer / transport en commun /
Öffentlicher Verkehr / public transport /
Transporte público
WIJZEMANSTRAAT 13
WILDEROOSSTRAAT
WILLEMSSTRAAT, JAN FRANS
WILSONPLEIN, WOODROW
WINNESTRAAT, LIEVEN DE
WISPELBERGSTRAAT
WITTENBERGHESTRAAT, HECTOR VAN
WOLFSTRAAT
WONDELGEMSTRAAT
ZANDBERG
ZANDPOORTSTRAAT
ZEBRASTRAAT
ZEUGSTEEG
ZILVERENBERG
ZILVERHOF
ZONDER-NAAMSTRAAT
ZONNESTRAAT
ZOUTSTRAAT
ZUIDERDOORGANG
ZUIDPARKLAAN
ZUIDSTATIONSTRAAT
ZUIVELBRUGSTRAAT 7
ZWAANSTRAAT
ZWAARDSTEEG
ZWARTEKATSTRAAT
ZWARTEZUSTERSSTRAAT
ZWIJNAARDSESTEENWEG D8
29

Documents pareils