GS 4530/80 GB1

Transcription

GS 4530/80 GB1
GOOT STRAATKOLKEN
Toepassing:
Afvoeren van hemelwater,
in molgoten prefab of gestort
AQUAWAY GS 4530 GB1
Application:
bovenaanzicht
vue de dessus
450
28
30
300
800
380
36
zijaanzichten
DN 125
Toebehoren in optie:
Accessoires en option:
uitlaat DN160
sortie DN160
350
200
450
300
stelhulp kolken
ensemble d'outils de collecteurs
Kenmerken
afmetingen
gewicht
holling rooster
rooster inlaatopeningen
stankslot
zandvang
gietijzer kwaliteit rand
gietijzer kwaliteit rooster
keur
verkeersbelastingsklasse
materiaal
Principe
GS 4530 GB1
450/300/800mm
168kg
DN125
36mm
dimensions
poids
raccordement
aansluiting
voor
o
achter
+
links
o
rechts
o
trottoir
siphon
fosse de sable
GJL 250
GJL 250
KOMO
C250
beton / GY
afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden
norme
classe de charge de traffic
afvoer
sortie
Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
Prescriptions de pose sur demande
o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar
o seule sur demande (achat requis) / + produit standard / - pas disponible
STRADUS AQUA NV I Transportlaan 1 I B-3600 Genk I T: (+32) (0)89 30 79 79 I F: (+32) (0)89 30 79 80 I [email protected] I www.stradusaqua.be
BTW BE 0428 352 295 I RPR Tongeren I IBAN BE38 5645 1364 2672 I SWIFT-BIC: GKCCBEBB
Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.

Documents pareils