Brochure - Schaerbeek.be

Commentaires

Transcription

Brochure - Schaerbeek.be
IRIS 2-PLAN
Informatieavonden
Het nieuwe Gewestelijk Vervoersplan, ook bekend
Er worden vier informatieavonden georganiseerd
als “Iris 2-plan”, is een strategisch mobiliteitsplan
in aanwezigheid van Minister van Mobiliteit Pascal
voor de periode 2015-2020. Het is de concrete
Smet. Na een uitgebreide toelichting bij het plan
vertaling van het mobiliteitsluik van het Gewestelijk
krijgt u de om kans vragen te stellen.
Ontwikkelingsplan (GeWop) op basis van ambitieuze
keuzes die rekening houden met duurzame ont-
•
ONTWERP GEWESTELIJK
VERVOERSPLAN
Metro Lijn 1A - Ossegem
goed. Nu loopt het openbaar onderzoek en dit tot
•
18/11 in Sint-Lambrechts-Woluwe: 19u30
Met de tram, de bus, de vrachtwagen, de metro,
Wolubilis (2de verdieping)
de fiets of met de wagen, tussen 6 en 10 uur - de
Paul Hymanslaan 251
ochtendspits - zijn er niet minder dan 700.000
Metro Lijn 1B - Roodebeek
verplaatsingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk
PROJET DE PLAN RÉGIONAL
DES DÉPLACEMENTS
Feestzaal Sippelberg - Sippelberglaan 1
wikkeling. De regering keurde het ontwerpplan
30 november. Neem eraan deel!
17/11 in Molenbeek: 19u30
IRIS 2
•
19/11 in Ukkel: 20u
Gewest. We verplaatsen ons om naar school of
Gemeentehuis (1ste verdieping)
kantoor te gaan, om boodschappen te doen, voor
J. Vander Elstplein 29
onze hobby’s… steeds vaker, verder en vooral met
Tram 51 - Bus 48
de wagen. De voorbije twintig jaar veranderden de
dagelijkse verplaatsingen aanzienlijk. Ze getuigen
•
Stadhuis - Grote Markt
van de dynamiek van het gewest, maar ook van het
Metro Lijn 1 - Centraal Station of De Brouckère
belang om de toegankelijkheid van Brussel op lange
termijn te behouden. Het Iris 2-plan bevat een aantal
ambitieuze maatregelen om Brussel toegankelijker
te maken. Tegelijk wordt de levenskwaliteit verbeterd
door een daling van het autoverkeer met ten minste
20% waardoor de CO2-uitstoot afneemt. Elke
20/11 Stad Brussel: 19u30
GEEF UW MENING!
Iedereen kan zijn mening over het ontwerpplan
bezorgen aan de gewestadministratie:
•
met de post:
Brusselaar is betrokken bij dit plan. Het openbaar
Openbaar onderzoek Iris2
onderzoek is dé kans om uw mening te geven.
Cel Communicatie Mobiel Brussel - BUV
RAADPLEEG DE INFORMATIE!
Vooruitgangstraat 80
Documenten
Het volledige Iris 2-plan en de samenvattende
B - 1035 Brussel
•
per mail: [email protected]
brochure liggen ter inzage in het gemeentehuis
Vergeet vooral uw contactgegevens niet te
en zijn te downloaden op www.iris2.irisnet.be
vermelden!
30/11/2008
ENQUÊTE PUBLIQUE
OPENBAAR ONDERZOEK
LE PLAN IRIS 2
accessible tout en y améliorant la qualité de vie et
Le nouveau Plan Régional des Déplacements,
•
18/11 à Woluwe-Saint-Lambert: 19h30
en réduisant le trafic automobile de minimum 20%
Wolubilis (2è étage) - 251, avenue Paul Hymans
pour diminuer les émissions de CO2.
Métro ligne 1B - Roodebeek
également connu sous le nom de “Plan Iris 2”, est
•
19/11 à Uccle: 20h
un plan stratégique en matière de mobilité pour
Chaque bruxellois est concerné par ce plan…
2015-2020. Il traduit concrètement le volet mobilité
et l’enquête publique est l’occasion de vous
Maison Communale (1er étage)
du Plan Régional de Développement (PRD) sur
faire entendre.
29, place J. Vander Elst
base d’orientations ambitieuses et dans une logique
INFORMEZ-VOUS !
de développement durable.
Approuvé par le Gouvernement, le projet de plan
Tram 51 - Bus 48
•
Hôtel de Ville - Grand Place
Documents
Métro ligne 1 - Gare centrale ou De Brouckère
fait à présent l’objet d’une enquête publique et ce
jusqu’au 30 novembre. Participez!
Le plan Iris 2 dans son intégralité et sa brochure de
En tram, en bus, en camion, en métro, à vélo ou
présentation sont disponibles pour consultation dans
en voiture... Entre 6 et 10 heures - les heures de
votre maison communale ou en téléchargement sur
pointe du matin - on compte pas moins de 700.000
le site www.iris2.irisnet.be
déplacements dans la Région de Bruxelles-Capitale!
Soirées d’information
On se déplace pour aller à l’école, au bureau,
pour faire des courses, pratiquer des loisirs... Plus
souvent, plus loin, et surtout en voiture: en vingt
ans, les déplacements quotidiens ont beaucoup
changé. Ils témoignent de la vitalité de la Région,
mais aussi de l’importance de gérer à long terme
par courrier:
Vous y recevrez un exposé détaillé et aurez
Rue du Progrès 80
l’occasion de poser vos questions.
B-1035 Bruxelles
•
17/11 à Molenbeek: 19h30
ambitieuses
Métro ligne 1A - Osseghem
plus
•
Cellule communication Bruxelles Mobilité - AED
1, avenue du Sippelberg
Bruxelles
projet de plan à l’Administration régionale :
présence du Ministre de la Mobilité Pascal Smet.
Le plan Iris 2 reprend une série de mesures
rendre
Chaque citoyen peut transmettre son avis sur le
Enquête Iris 2
Salle des fêtes du Sippelberg
à
DONNEZ VOTRE AVIS !
Quatre soirées d’information seront organisées, en
l’accessibilité de Bruxelles.
visant
20/11 à Bruxelles-Ville: 19h30
•
par courriel: [email protected]
N’oubliez pas de mentionner vos coordonnées !
Éd. resp. Camille Thiry - 80 rue du Progrès - 1035 Bruxelles
Ver.uitg. Camille Thiry - Vooruitgangstraat 80 - 1035 Brussel

Documents pareils