Magnifieke eigendom op ca. 10 ha te RIJKEVORSEL - EQUI-BOOK

Commentaires

Transcription

Magnifieke eigendom op ca. 10 ha te RIJKEVORSEL - EQUI-BOOK
06
ANTWERP
21-24.04.2016
PUBLISHER
Dimitri Vandormael
EDITORIAL DIRECTOR
Madeleine Fautré
ART DIRECTOR
Pietro Licata
PICTURES
Bernard De Keyzer - BDKZ Photography
Manuel Queimadelos
COVER
Harrie Smolders
by Geoffrey Fritsch
TRANSLATION
10
interview
ERIC THOELEN
20
interview
HARRIE SMOLDERS
JOS VERLOOY
22
LGCT MEXICO
14-17.04.2016
ALL
FREE
HD
PICTURES
ON
www.equi-book.com
Dina Brode-Roger
Martine Declercq
FOR ADVERTISING INQUIRIES
+32 (0) 477 61 62 54
[email protected]
26
interview
SIMON DELESTRE
28
LUMMEN
17.04.2016
30
Z-TOUR 2016 Zangersheide
32
BONHEIDEN
25-27.03.2016
All rights reserved. Neither this publication nor any part of it may be
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form
or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or
otherwise, without the prior permission of the EQUI BOOK. Published
by Codimax sprl, avenue Van Beverlaan 28, 1180 Brussels, Belgium,
email [email protected]; www.equi-book.com. Where opinion is
expressed it is that of the author and does not necessarily coincide
with the editorial views of the publisher or EQUI BOOK. All information
in the magazine to the best of the author’s and the publisher’s ability.
However, the EQUI BOOK does not accept responsibility for any loss
arising from reliance on it. Printed by Dereume Printing.
facebook.com/EquiBookMag
EDITO
Madeleine Fautré
We zijn terug, in Antwerpen. Op de oevers van
de Schelde, in een buitengewoon decor herbegint het seizoen op het allerhoogste niveau.
De organisatoren van de Jumping van Antwerpen verwelkomen ruiters en prestigieuze bezoekers. De Belgische en internationale top
hebben zich trouw present gemeld op deze
uitzonderlijke afspraak. Het was een groot genoegen dat we Simon Delestre, n° 1 van de wereld, Harrie Smolders, tweede in de finale van
de wereldbeker met Emerald, en Jos Verlooy,
jonge Belgische rijzende ster mochten ontmoeten. Zij hebben onze vragen beantwoord.
Om het weekeinde in glans af te sluiten, onthult Antwerpen ons de Europese première
van de befaamde Global Champions League.
Voor deze competitie, stellen de ruiters hun
ploegen zelf samen. Nooit gezien in de jumpingsport. Dat belooft uniek spektakel.
In deze editie, hebben we ook het genoegen
het LGCT Mexico te verwelkomen met een
magnifieke fotoreportage. Gelegenheid om te
dromen van een ander continent.
Tenslotte, hebben we ook onze ruiters gevolgd bij hun eerste buitenuitstap te Bonheiden, Zangersheide en Lummen.
EQUI BOOK is terug voor een nieuw seizoen
vol emoties. Sportieve prestaties en networking zullen aan de orde van de dag zijn.
We bedanken Eric Thoelen, president van de
Jumping van Antwerpen, de organisatoren en
onze partners voor hun steun.
Veel leesplezier!
Here we are, back in Antwerp. The season is off
to a fabulous start in this extraordinary setting on
the banks of the River Scheldt. The organizers of
the Jumping Antwerp welcome riders and honored
guests. It is with great enthusiasm that eight of
the world’s top 10 ranked riders have gathered
here for this eminent event. We had the pleasure
of meeting Simon Delestre, World Number One,
Harrie Smolders, 2nd at the World Cup with Emerald, and Jos Verlooy, an up-and-coming young Belgian, who have answered our questions.
Wrapping up the weekend in style, Antwerp will
host the first European leg of the much anticipated Global Champions League. For this event, riders can team up as they wish. An unprecedented
event in show jumping. The show promises to be
unique…
As you can see, EQUI BOOK is back for a season
that promises to be filled with excitement. Spectacular performances and networking await you.
In this edition, we are pleased to showcase the
LGCT Mexico event in a spectacular photo essay.
An opportunity to be swept off to another continent…
You will also find a few pictures of our riders during their first events in Bonheiden, Zangersheide
and Lummen.
Thank you to Eric Thoelen, President of Jumping
Antwerp, to the organizers, and to our partners
for their support.
We hope you will enjoy this edition!
Nous voilà de retour à Anvers. C’est dans un
décor hors du commun que la saison recommence au plus haut niveau, sur les rives de l’Escaut. Les organisateurs du Jumping d’Anvers
accueillent cavaliers et invités de prestige.
C’est avec fidélité que le top-belge et international a répondu présent à ce rendez-vous
d’exception. C’est ainsi avec une immense joie
que nous avons rencontré Simon Delestre, numéro 1 mondial, Harrie Smolders, deuxième
de la finale Coupe du monde avec Emerald, et
Jos Verlooy, jeune étoile montante belge, qui
ont répondu à nos questions.
Pour clôturer le weekend en beauté, Anvers
nous dévoile la première européenne de la
fameuse Global Champions League. Pour
cette compétition, les cavaliers composent
des équipes à leur guise. Du jamais vu en
saut d’obstacles. Le spectacle promet d’être
unique…
Dans cette édition, nous avons également le
plaisir d’accueillir le LGCT Mexico avec un magnifique reportage photos. L’occasion de s’envoler vers un autre continent…
Enfin, nous avons également suivi nos cavaliers lors de leurs premières sorties en extérieur à Bonheiden, Zangersheide et Lummen.
EQUI BOOK est de retour pour une saison
qui s’annonce chargée en émotions. Performances sportives et networking seront au rendez-vous.
Merci à Eric Thoelen, président du Jumping
d’Anvers, aux organisateurs et à nos partenaires pour leur soutien.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.
Jumping Antwerp - 21-24.04.2016
more pictures on www.equi-book.com
6
facebook.com/EquiBookMag
more pictures on www.equi-book.com
7
facebook.com/EquiBookMag
more pictures on www.equi-book.com
8
facebook.com/EquiBookMag
more pictures on www.equi-book.com
9
facebook.com/EquiBookMag
ERIC THOELEN
CEO van Merit Capital, vennootschap gespecialiseerd in patrimoniumbeheer en
organisator van de Jumping van Antwerpen.
CEO of Merit Capital, Wealth Management firm, and organizer of Jumping Antwerp.
CEO de Merit Capital, société de gestion de patrimoine et organisateur du Jumping d’Anvers.
U bent CEO van Merit Capital, vermogensbeheerder. Wat is Merit Capital?
You are the CEO of the wealth management
firm Merit Capital. What is Merit Capital?
Vous êtes le CEO de la société de gestion de
patrimoine Merit Capital. Qui est Merit Capital ?
We zijn een beursvennootschap gespecialiseerd in
vermogensbeheer. We zijn geen bank en hebben
geen bankstatuut nodig om ons beroep uit te
oefenen. We doen adviserend vermogensbeheer,
discretionair beheer, we beheren vastgoed. We
beheren portefeuilles van gefortuneerde Belgen
vanaf 500 000€
We zijn aanwezig in België: hier in Antwerpen, in
Hasselt en Latem (dichtbij Gent), Kortrijk en in
Leuven. We hebben ook activiteiten in Zurich en
Holland.
We are a brokerage firm specializing in wealth
management. We are not a bank, and we don’t
need to be bankers to do our job.
We provide investment advice, discretionary
funds management, and we manage house funds.
We manage the portfolios of wealthy Belgians,
starting at 500,000 Euros.
In Belgium we operate in Antwerp, as well as
Hasselt, Latem (near Gand), Courtai and Louvain.
We also have business in Zurich and Holland.
Nous sommes une société de bourse et nous nous
spécialisons dans la gestion de fortune. Nous
ne sommes pas une banque et nous n’avons pas
besoin de statut bancaire pour faire notre métier.
Nous faisons de la gestion de conseil, de la gestion
discrétionnaire, nous gérons des fonds maison, ...
Nous gérons les portefeuilles de belges fortunés,
à partir de 500 000€.
Nous sommes présents en Belgique ; ici à Anvers,
à Hasselt, à Latem (tout près de Gand), à Courtai
et à Louvain. Nous avons également une activité à
Zurich et en Hollande.
Sinds wanneer bent u in België actief?
Alles is in België begonnen. Het bedrijf bestaat
ondertussen 15 jaar.
Hoeveel mensen stelt u te werk?
Ongeveer een 50-tal personen.
Wat bepaald het succes van een vermogensbeheerder in de actuele context van lage
intrestvoeten?
Als de klant momenteel rendement wilt, is hij
verplicht wat meer risico te nemen dan in het
verleden.
Iedere vermogensbeheerder heeft
toegevoegde waarde, zeker in deze veelzijdige
wereld van ideeën en producten, om de klant
bij te staan en te begeleiden, rekening houdend
met zijn risicoprofiel, om tot de best mogelijke
investeringen te komen. Als een rentenier
rendement wilt, zeker met de bijna negatieve
intrestvoeten, zal hij verplicht zijn een beetje
meer risico te nemen dan in het verleden.
We hebben verschillende adverteerders actief
in immobiliën. Wat denkt u van immobiliën als
investering?
Dit is een beleggingscategorie die zijn plaats
verdient en deel uitmaakt van de globale rijkdom
van veel Belgen. Veel Belgen bezitten één, twee of
meerdere eigendommen. Het klassiek geval: een
villa in het binnenland en een appartement of huis
aan de kust. Sommige Belgen investeren ook in
How long have you been operating in Belgium?
Everything started in Belgium, in 2000. We’ve
been in business for the past 15 years.
Depuis quand êtes-vous présents en Belgique ?
How many people are on staff?
Tout a commencé en Belgique, en 2000. La société
existe depuis 15 ans maintenant.
About 50 people.
Combien de personnes employez-vous ?
What makes an investment firm successful in
the current low interest rate environment?
A peu près une cinquantaine de personnes.
A client today, who wants a good rate of return,
has to take a bit more risk than in the past. In
order to navigate today’s vast world of ideas and
products, the wealth manager can bring value
in the sense that the client must be assisted,
guided and supported towards the best possible
investments taking his or her risk profile into
account. With interest rates nearly negative, risk
becomes an issue for any investor or beneficiary
who wants a return.
We have a number of different real estate
advertisers. What do you think of real estate as
an investment?
It’s an investment category that has a role in the
mix, and it’s part of the global wealth of many
Belgians. Many Belgians own one, two, or more
properties. The classic scenario: a country house
and an apartment or house by the sea.
Some Belgians also invest in real estate for the
rental income.
10
Qu’est-ce qui fait le succès d’une société
de gestion dans le contexte actuel de taux
d’intérêts bas ?
Le client aujourd’hui, s’il veut du rendement,
est forcé de prendre un peu plus de risques que
dans le passé. Pour naviguer dans ce vaste monde
d’idées et de produits, chaque gestionnaire de
fortune a sa valeur ajoutée dans le sens où le
client doit être assisté, guidé et aidé en tenant
compte de son profil de risque pour faire les
meilleurs investissements possibles. Avec les taux
d’intérêts qui sont presque négatifs, si un rentier
veut du rendement il est forcé de prendre un peu
plus de risques que dans le passé.
Nous avons différents annonceurs immobiliers.
L’immobilier en tant que placement, qu’en
pensez-vous ?
C’est une classe d’actifs qui mérite sa place et qui
fait partie de la fortune globale de beaucoup de
belges. Beaucoup de belges possèdent un, deux ou
plusieurs biens immobiliers. Le cas classique ; la
villa dans le pays et l’appartement ou la maison
vastgoed om te leven van het rendement: de huur.
U bent opnieuw sponsor van de Jumping van
Antwerpen. Vertel ons over deze zo bijzondere
band tussen Merit Capital en de Jumping van
Antwerpen.
Jan Tops is de belangrijkste link. Hij is één van de
oprichters, aandeelhouder van Merit Capital en hij
is baas van de Global Champions Tour. Vandaar
ons logo met het paard. De stichters Jack Buchman
en Leo De Backer zijn eveneens heel betrokken met
de hippische wereld. Jack Buchman is president
van de Belgische Ruitersport Federatie, oudburgemeester van Kapellen en heeft gedurende
jaren, samen met zijn echtgenote, de Jumping
van Kapellen georganiseerd. Leo De Backer is een
gerenommeerde veearts in het ruitermilieu.
Het paard in uw logo… Voor welke waarden
staat hij symbool?
Absoluut. Hij symboliseert vertrouwen, dynamisme,
kracht.
Het paard, een goede investering volgens u?
We beschikken niet over de nodige kennis om
onze klanten daarin te adviseren…
Met het LGCT wordt Antwerpen geassocieerd
met 15 andere toonaangevende steden zoals
Miami, Monaco, Doha, Parijs of Shanghai…
Volgens u, wat maakt deze locatie zo uniek?
Welke zijn de sterke punten van de Jumping van
Antwerpen?
Het is de plaats, de locatie en het feit dat
Antwerpen een wereldhaven en een dynamische
stad is. We krijgen veel steun van de Stad
Antwerpen. Ook de broers Saverys (EXMAR –CMB)
zijn partners en belangrijke sponsors.
Hoe plaatst Antwerpen zich met de komst van
de nieuwe 5 sterren wedstrijden in België?
Iedere competitie heeft zijn plaats. Ze vinden
plaats op verschillende tijdstippen tijdens het
jaar. Antwerpen is de eerste grote wedstrijd van
het seizoen terwijl Knokke Hippique plaatsvindt
in de zomer.
Het LGCT circuit, ontvangt gewoonlijk de beste
ruiters en paarden. Wie zijn ‘the people’ die
Antwerpen verwacht?
Zoals altijd, hebben we Athina Onassis, Georgina
Bloomberg, Jessica Springsteen, Marta Ortega, …
Merit Capital steunt ook andere sporten?
Wij associëren ons met drie
paardensport, golf en oldtimers.
sporten:
de
En uzelf in dit alles ? Bent u ruiter ?
Once again, you are sponsoring Jumping
Antwerp. Tell us about the special relationship
between Merit Capital and Jumping Antwerp.
à la mer.
Certains belges investissent également dans
l’immobilier pour vivre du rendement, du loyer.
The main connection is Jan Tops. He’s one of the
founding shareholders of Merit Capital, and he’s
the founder of the Global Champions Tour. That’s
why our logo is a horse.
Founders Jack Buchmann and Leo De Backer are
also very involved in the equestrian world. Jack
Buchmann is President of the Belgian Equestrian
Federation, a former mayor of Kapellen, and
for years he and his wife have organized the
Jumping Kapellen. Leo De Backer is a well-known
veterinarian in the equestrian world.
Your logo is a figure of a horse. What values
does it symbolize?
Vous êtes une nouvelle fois sponsor du Jumping
d’Anvers. Parlez-nous du lien si particulier entre
Merit Capital et le Jumping d’Anvers.
Absolutely. It symbolizes confidence, dynamism
and power.
Le lien principal est Jan Tops. C’est un des
actionnaires fondateurs de Merit Capital et il est
le patron du Global Champions Tour. C’est pour
cela que nous avons ce logo avec le cheval.
Les fondateurs Jack Buchmann et Leo De Backer
sont également très impliqués dans le monde
équestre. Jack Buchmann est le président de la
fédération belge équestre, ancien bourgmestre de
Kapellen et a organisé le Jumping de Kapellen avec
son épouse durant des années. Leo De Backer est
un vétérinaire réputé dans le domaine équestre.
Do you think a horse is a good investment?
Votre logo représente un cheval… Quelles
valeurs symbolise-t-il ?
That’s not our expertise, so we don’t advise our
clients about that.
Absolument. Il symbolise
dynamisme, la puissance.
With the LGCT, Antwerp is associated with 15
other great cities like Miami, Monaco, Doha,
Paris or Shanghai. What do you feel makes
your location exceptional? What are the strong
points of Jumping Antwerp?
Le cheval, un bon placement, d’après vous ?
It’s the site, the location, the fact that Antwerp is
an international port city. It’s a dynamic city.
We have a lot of support from the city of Antwerp.
The Saverys brothers (EXMAR-CMB) are also
important partners and sponsors.
How is Anvers positioning itself given the
introduction of the new 5* horse shows in
Belgium?
Each competition has its place. They are scheduled
at different times of year. Antwerp is the first
big competition of the season, while the Knokke
Hippique is in the summer.
The LGCT circuit usually brings in some of the
best riders and horses. Who are the big names
you expect in Antwerp?
As usual, we’ll have Athina Onassis, Georgina
Bloomberg, Jessica Springsteen, Marta Ortega…
Does Merit Capital sponsor other sports as
well?
We are involved with three sports: the equestrian
world, golf, and classic cars.
And what about yourself in all of this? Are you
a rider?
I rode as a child but I never rode competitively. For
me, it’s always been more about cars ! (laughs)
Ik heb gereden toen ik jong was, maar heb nooit
aan competitie gedaan. Geef mij maar auto’s !
(lacht)
la
confiance,
le
Ça n’est pas notre métier et on ne conseille donc
pas nos clients dans ce sens-là…
Avec le LGCT, Anvers est associée à 15 autres
villes de premier plan comme Miami, Monaco,
Doha, Paris ou Shanghai… D’après vous, qu’estce qui rend votre localisation si exceptionnelle ?
Quels sont les points forts du Jumping d’Anvers ?
C’est le site, l’emplacement, le fait qu’Anvers est
une ville mondiale avec son port. C’est une ville
dynamique.
Nous avons beaucoup de soutien de la Ville
d’Anvers. Les frères Saverys (EXMAR – CMB),
sont également des partenaires et sponsors
importants.
Comment Anvers se positionne-t-elle avec
l’arrivée de nouveaux concours 5* en Belgique ?
Chaque compétition a sa place. Elles se déroulent
à des moments différents de l’année. Anvers est le
premier grand concours de la saison tandis que le
Knokke Hippique a lieu en été.
Le circuit LGCT a l’habitude d’accueillir parmi
les meilleurs cavaliers et chevaux. Qui sont les
peoples attendus à Anvers ?
Comme toujours, il y aura Athina Onassis,
Georgina Bloomberg, Jessica Springsteen, Marta
Ortega, …
Merit Capital parraine également d’autres
sports ?
Nous nous associons à trois sports : le monde
hippique, le golf et les ancêtres, oldtimers.
Et vous dans tout cela ? Etes-vous cavalier ?
J’ai monté, petit, mais je n’ai jamais pratiqué le
sport en compétition. Chez moi, c’est plutôt les
voitures ! (rires)
ERIC THOELEN
Born in 1961, Belgium
2005
Joined Puilaetco Dewaay Private Bankers (member of the Executive Board
and the Board of Directors)
1985
Studied Applied Economic Sciences at the UFSIA (Antwerp)
2010
Became Chairman of the Executive Board of Merit Capital
1990
Management positions at Bank of America and ABN AMRO (Brussels and
Amsterdam) in Corporate and Private Banking.
2014
President of the Organizing Committee of LGCT Jumping Antwerp
11
more pictures on www.equi-book.com
12
facebook.com/EquiBookMag
more pictures on www.equi-book.com
13
facebook.com/EquiBookMag
WE SELL CHAMPIONS IN ALL LEVELS!
EMERALD 2DE
IN WORLD
CUP FINAL
2016
(Diamant De Semilly x
Carthago x Lys De Darmen)
GOEDGEKEURD VOOR
BWP - SF - KWPN WESTFALEN
VOOR ALLE INFO: CAROLINE SMOLDERS I [email protected] I TEL: 0031 622 523 648
WWW.EMERALD-STALLION.COM
WE SELL CHAMPIONS IN ALL LEVELS!
EUROHORSE - TROON 22 - 2280 GROBBENDONK - BELGIUM
WWW.AXELVERLOOY.COM
more pictures on www.equi-book.com
16
facebook.com/EquiBookMag
Exclusief landgoed op ca. 57 ha te KALMTHOUT
Dit prestigieuze landgoed van 1851 werd volledig gerenoveerd in 2002 met
hoogwaardige materialen en is omgeven door fraai aangelegde tuinpartijen.
Het ligt te midden van een idyllisch park en is bereikbaar via een royale
oprijlaan. Het zeer exclusieve landgoed omvat diverse karaktervolle gebouwen
waaronder een monumentale kasteelvilla voorzien van alle luxe zoals een
schitterend binnenzwembad met sauna, 25 kamers, 8 badkamers,
3 keukens en 12 toiletten, een cottage villa met o.m. 3 slaapkamers en een
binnenzwembad, een gastenverblijf met 1 slaapkamer en een aanpalend
stalgebouw met woonstudio. Dit in neoklassieke stijl bebouwde en ingerichte
landgoed loopt uit in het fraaie duinlandschap van de Kalmthoutse heide en
ligt zeer centraal ten opzichte van Antwerpen en Brussel, met zeer snelle treinen vliegverbindingen naar Amsterdam, Parijs of Londen.
PAARDENACCOMMODATIE
Het stalgebouw omvat 17 luxeboxen met wasplaats en solarium. De
binnenpiste (20m x 50m) is voorzien van een sproei-installatie, moderne
verlichting, een professionele geluidsinstallatie en verwarming. De
bovenverdieping beschikt over een volledig geëquipeerde horeca-unit met
bar, biertap en sfeervolle zitruimtes. De buitenpiste (20m x 60m) is volledig
gedraineerd en grenst aan een weidelandschap van ongeveer 15 ha met
afrastering waar alle ruimte is voor het grazen van de paarden.
Niet alleen voor liefhebbers van een historisch landgoed of voor mensen die van
paarden houden, maar ook voor iedereen die houdt van een mooie landschappelijke
omgeving en fraaie tuinpartijen, biedt “landgoed de Markgraaf” een perfecte ambiance!
Uitgebreid aanbod in onze discrete portefeuille!
Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met ons kantoor.
adres Grote Markt 67/3 • Turnhout t +32 14 41 61 00 gsm +32 474 400 100 f +32 14 42 08 82 Bijkantoor Verrebroek (Beveren-Waas) gsm +32 495 91 50 20
Magnifieke eigendom op ca. 10 ha te RIJKEVORSEL
Op een mooie landelijke locatie nabij Hoogstraten ligt dit magnifieke landgoed.
Het woonhuis is voorzien van alle hedendaagse comfort en omvat op het
gelijkvloers: een inkomhal, een ruime woonkamer, een geïnstalleerde leefkeuken,
een bijkeuken, een bureel/bibliotheek en een garage voor 6 auto's. Op de eerste
verdieping zijn er 5 ruime slaapkamers en 4 badkamers. De masterbedroom
beschikt over een eigen dressing en badkamer met dubbele lavabo, ligbad,
douche en toilet. De torenkamer kan dienen als logeerkamer en heeft ook een
ensuite badkamer. Boven de garages is er nog een grote multifunctionele ruimte
met badkamer die gebruikt kan worden als gastenverblijf, hobbykamer, ... De
grote terrassen achteraan de woning geven een prachtig uitzicht op de fraai
aangelegde tuin. In het poolhouse met rieten overkapping kan men heerlijk
loungen en genieten van het verwarmde overloopzwembad (5m x 10m).
PAARDENACCOMMODATIE
De Lambert-Geerkensstal met rieten dak en lichtkoepels beschikt over 16 grote
luxeboxen met buitenluik. Langs de stallen is er een poets/wasplaats, een
solarium en een grote zadelkamer met inbouwkasten. Naast de stallen is er
een geopad binnenpiste van ca. 15m x 35m (mogelijks breder te maken). Boven
de stallen is er een volledig ingericht groomsappartement met living, keuken,
slaapkamer, douche en toilet. De buitenpiste op zand meet ca. 30m x 40m en is
voorzien van een sproeïinstallatie. De weides zijn rondom de eigendom gelegen
en zijn met hout omheind.
Dit exclusief landelijk domein is enig in zijn soort en biedt U en Uw paarden alle luxe en
hedendaags comfort om maximaal te genieten in alle rust!
e-mail [email protected] website www.immofluisteraar.be BIV 502.406
HARRIE SMOLDERS & JOS VERLOOY
We hebben de gelegenheid gehad om deze twee uitzonderlijke ruiters te ontmoeten.
We had the chance to meet these two extraordinary riders.
Nous sommes partis à la rencontre de ces deux cavaliers hors du commun.
Harrie, wat zijn uw beste herinneringen sinds
uw aankomst bij Eurohorse in 2002?
Harrie, what are some of your favorite
memories since you came to Eurohorse in 2002?
Harrie, quels ont été vos meilleurs souvenirs
depuis votre arrivée chez Eurohorse en 2002?
HS
Er zijn veel goeie herinneringen. Moeilijk er eentje
te citeren.
Het feit dat we al 10 jaar in de top-25 van de wereld
staan geeft op zich aan dat we op lange termijn
heel succesvol zijn. De structuur van Eurohorse
heeft daar zonder twijfel aan bijgedragen.
HS
There are so many. It’s hard to pick just one.
Being part of the top-25 worldwide for the past 10
years clearly demonstrates that we are successful
over the long term. The Eurohorse infrastructure
has greatly contributed to that…
HS
Il y en a beaucoup. Difficile d’en citer un.
Faire partie du top-25 mondial depuis déjà 10
ans démontre clairement que nous rencontrons
le succès sur du long terme. L’infrastructure
d’Eurohorse y a largement contribué …
How would you describe your relationship
with Jos? Do you help each other? Do you train
together?
Comment décririez-vous votre relation avec Jos ?
Vous vous entraidez beaucoup ? Vous vous
entrainez ensemble ?
HS
Oh yes. Actually when I got here, Jos wasn’t riding
yet. He was only 6 or 7 years old. Things have
evolved quite a bit over the years. Jos started
with ponies. I went out with him and gave him
advice through all those years. Now, everything
is different. He gives me his opinion as well. At
first, all the information was coming from me,
but we’ve done a lot more together in the past
two years. We ride each other’s horses, we work
together…
HS
Oui, oui. En réalité, lorsque je suis arrivé ici, Jos
ne montait pas encore. Il n’avait encore que 6
ou 7 ans. Les choses ont beaucoup évolué au fil
des années. Jos a commencé avec les poneys.
Je l’ai accompagné et conseillé durant toutes
ces années. Maintenant, tout est différent. Il
me donne également son avis. Au départ, toute
l’information venait de moi, mais nous avons
fait beaucoup plus de choses ensemble ces deux
dernières années. On monte les chevaux l’un de
l’autre, on travaille ensemble…
Hoe zou u uw relatie met Jos beschrijven? Helpt
u elkaar vaak? Werkt u ook te samen?
HS
Ja, ja, eigenlijk toen ik hier aankwam reed Jos nog
niet. Toen was hij nog maar 6 of 7 jaar oud. Dat is
in de loop van de jaren wel steeds veranderd. Eerst
is hij met de pony’s begonnen. Ik heb hem wel al
die tijd begeleid en aanwijzingen gegeven. Maar de
situatie is ondertussen wel veranderd. Nu geeft
hij mij soms ook input. Eerst kwam altijd al de
informatie van mij maar ik denk dat we de laatste
twee jaren veel meer samendoen, we berijden
mekaars paarden, wij werken samen naar het best
mogelijk concept toe.
Zo bent u eigenlijk zijn coach?
HS
Ja, bij zijn belangrijkste paarden ben ik er in
principe altijd bij. Ik geef altijd aanwijzingen, ik sta
aan de hindernis. Hij is veel meer zelfstandig nu,
maar ik probeer de situatie te overzien en probeer
hem soms informatie te geven waar hij op moet
letten. En meer globale dingen die ik zie tijdens
het rijden worden geëvalueerd en in de goede
richting gedirigeerd.
En Jos, hoe zou u, uw relatie met Harrie
beschrijven?
JV
Ja, we bespreken de meeste dingen samen. Als
we problemen hebben zoeken we samen de beste
oplossing.
Is het een echte plus voor u met een ruiter zoals
Harrie in dezelfde stal te kunnen werken?
JV
Zeker. Ik heb nooit iets anders geweten. Harrie is
hier al ongeveer 16 jaar, dus toen was ik heel jong.
Ik heb nooit iets anders gekend en ik denk dat het
een grote plus is voor mijn carrière.
De palmares van Emerald is prachtig. U berijdt
hem sinds hij jong is. Wat kunt u over hem
zeggen?
HS
Emerald kwam hier toen hij 6 jaar oud was. Hij is
nu 12. Wij hadden direct opgemerkt dat hij een
buitengewoon getalenteerd paard is. Ik denk dat
hij de laatste twee jaar al bevestigd heeft dat hij
met de internationale top mee kan.
So you are his coach?
HS
Yes, I still go out with him for his top horses. I give
him advice, we walk the course together. He’s
more and more independent, but I try to keep an
eye on the situation and tell him what he needs to
pay attention to. In general, I watch him ride so I
can help him do his best.
And Jos, how would you
relationship with Harrie?
describe
your
JV
We talk most things through. When we have
problems we try to find the best solutions
together.
Is it an advantage for you to work in the same
infrastructure as a rider like Harrie?
JV
Certainly. I’ve never known anything else. Harrie
has been here for about 16 years. I was still very
young. But even if I’ve never known it any other
way, I’m convinced that it’s an advantage for my
career.
Emerald has an amazing record. You’ve been
riding him since he was young. Tell us about
him.
HS
Emerald was 6 years old when he came to us. Now
he’s 12. We understood right away that he was an
exceptional horse, extremely gifted. I think that in
his last two years he has proven that he’s perfectly
comfortable among the world’s best.
20
Vous êtes donc son coach ?
HS
Oui, je l’accompagne généralement toujours pour
ses chevaux de tête. Je lui donne des conseils,
on reconnait la piste ensemble. Il est de plus en
plus indépendant, mais j’essaie de superviser
la situation et de lui dire ce à quoi il doit faire
attention. Plus globalement, je l’observe monter
pour l’orienter au mieux.
Et Jos, comment décririez-vous votre relation
avec Harrie ?
JV
Nous discutons de la plupart des choses ensemble.
Quand nous avons des problèmes, nous cherchons
ensemble les meilleures solutions.
Est-ce un réel plus pour vous de travailler dans
la même infrastructure qu’un cavalier comme
Harrie ?
JV
Certainement. Je n’ai jamais rien connu d’autre.
Harrie est là depuis environ 16 ans. J’étais encore
très jeune. Même si je n’ai jamais rien connu
d’autre, je suis convaincu que c’est un réel plus
pour ma carrière.
Emerald a un magnifique palmarès. Vous le
montez depuis qu’il est jeune. Parlez-nous de lui.
HS
Emerald avait 6 ans lorsqu’il est arrivé. Il en
a maintenant 12. Nous avons tout de suite
compris que c’était un un cheval hors du
commun, extrêmement doué. Je pense que ces
deux dernières il a largement prouvé qu’il est
parfaitement à l’aise parmi l’élite mondiale.
Wat zijn uw plannen met hem nu?
What are your plans for him?
Quels sont vos plans avec lui ?
HS
De wereldbekerfinale in Gothenburg was een
geweldige ervaring en wij zijn uiteraard zeer
tevreden met de 2de plaats van Emerald! Op de
achtergrond denken we reeds aan de Olympische
Spelen in Rio.
HS
The World Cup finals at Goteborg were
exceptional, and we are very happy with Emerald’s
second place! We’re starting to think about the
Olympics.
HS
La finale coupe du monde de Göteborg était une
expérience exceptionnelle et nous sommes très
heureux avec la 2ème place d’Emerald ! Nous
pensons déjà aux Jeux Olympiques.
Jos, what are your objectives for the 2016
season?
Jos, quels sont vos objectifs pour la saison 2016 ?
Jos, wat zijn uw doelen voor seizoen 2016?
JV
Elk jaar proberen we zo veel mogelijk te winnen
en beter te presteren dan het jaar ervoor. We
proberen de nieuwe paarden tot het topniveau te
begeleiden.
U hebt nu twee toppaarden?
JV
Ik heb er eigenlijk drie. Sunshine, Caracas en
misschien Farfelu ook.
Welke ruiters hebben u het meest geïnspireerd?
JV
Volgens mij is Harrie mijn grootste inspiratiebron
en ik kijk naar hem op. Ludger Berbaum zie ik ook
heel graag bezig. Er zijn zoveel topruiters in de
wereld. Moeilijk één te kiezen.
HS
Het is niet één specifieke ruiter. Als je de beste
ruiters van de wereld nauwkeurig bekijkt, dan kan
je altijd er iets van mee pikken. Ik probeer te stelen
met mijn ogen (lacht), daar leer je het meeste van.
Ook het gevoel, weet je, het gevoel wanneer je
op een heel goed paard zit, dan weet je waar je
naartoe moet werken. Dat is belangrijk.
Jos, wat is, volgens u, de belangrijkste kwaliteit
van Harrie ?
JV
Ik denk vooral zijn winners mentaliteit. Hij wilt
altijd winnen, het maakt niet uit welke wedstrijd,
als hij maar vanvoor staat. Hij leidt paarden heel
goed op. Hij is gewoon één van de beste ruiters
van de wereld.
Harrie, wat is, volgens u, de belangrijkste
kwaliteit van Jos?
HS
Ik denk dat Jos heel gepassioneerd is en heel veel
drive heeft. Ik moet hem soms remmen omdat hij
te veel te onstuimig is, hij wilt het soms te goed
doen. Maar dat is wel zijn kwaliteit. En daarnaast
heeft nog een heel goeie kwaliteit denk ik. Als hij
één keer een minder goed rondje rijdt maar dat
gevolgd wordt door een goed rondje dan wilt hij
vlug het negatieve vergeten. Hij blijft niet in het
negatieve hangen. Hij kijkt altijd vooruit en ziet
altijd nieuwe en positieve kansen.
JV
Each year we try to win a maximum of shows and
to do better than the year before. We try to get
the new horses up to a top level.
You now have two horses at a top level?
JV
Actually, I have three. Sunshine, Caracas and also
Farfelu.
Which riders inspire you the most?
JV
Harrie is my main source of inspiration. I often
watch him ride. I also like watching Ludger
Berbaum. There are so many top riders in the
world. Hard to choose just one.
HS
There isn’t one specific rider. If you observe
the best riders carefully, you can always learn
something. I try to steal with my eyes (laughs).
That’s how you learn the most.
And the feeling, the feeling you have when you
ride a really top horse, it tells you what to look for.
That’s also a source of inspiration.
Jos, what are Harrie’s best qualities?
JV
His winning mentality. He always wants to win,
no matter who the competition is. He also trains
horses very well. He’s one of the best in the world.
Harrie, what do you think are Jos’s best
qualities?
HS
I think he’s passionate and extremely motivated.
I sometimes have to hold him back because he’s
fearless. He wants to do too much sometimes.
He also has another important quality. When he
does a round that isn’t so good, followed by a
better one, he’s able to forget the negative and
focus on the positive. He’s always looking ahead,
at new possibilities.
JV
Chaque année, nous tentons de gagner un
maximum et de faire mieux que l’année
précédente. Nous essayons d’amener les
nouveaux chevaux au top-niveau.
Vous avez maintenant deux chevaux au top
niveau ?
JV
En réalité, j’en ai trois. Sunshine, Caracas et
Farfelu aussi.
Quels sont les cavaliers qui vous ont et vous
inspirent le plus ?
JV
Harrie est ma principale source d’inspiration.
Je le regarde souvent monter. J’aime également
observer Ludger Berbaum. Il y a tant de top
cavaliers dans le monde. Difficile d’en choisir un.
HS
Il n’y a pas un cavalier spécifique. Si vous observez
attentivement les meilleurs cavaliers, vous
pouvez toujours en retirer quelque chose. J’essaie
de voler avec mes yeux (rires). C’est comme ça
qu’on apprend le plus.
Ce sentiment, vous savez, ce sentiment que vous
avez quand vous montez un super cheval, il vous
indique ce que vous devez rechercher. C’est une
source d’inspiration également.
Jos, quelles sont les plus grandes qualités de
Harrie ?
JV
Sa mentalité de vainqueur. Il veut toujours gagner,
peu importe la compétition. Il dresse également
très bien les chevaux. Il est un des meilleurs au
monde.
Harrie, d’après vous, quelle est la principale
qualité de Jos ?
HS
Je pense qu’il est passionné et extrêmement
motivé. Je dois d’ailleurs parfois le freiner parce
qu’il est intrépide. Il veut parfois trop bien faire.
Il a également une autre qualité importante. Quand
il fait un moins bon parcours, suivi d’un meilleur
parcours, il a la capacité d’oublier le négatif pour
se focaliser sur le positif. Il regarde toujours vers
l’avant, vers de nouvelles perspectives.
HARRIE SMOLDERS
Born on 10th May, 1980 (Netherlands)
Longines Ranking 14 (April 2016)
JOS VERLOOY
Born on 12th December, 1995 (Belgium)
Longines Ranking 60 (April 2016)
2013
Gold medallist in Nations Cup Aachen and Gijon with
Emerald
2014
Team Gold medallist in Nations Cup Aachen with Domino
Winner of the Grand Prix of Los Angeles with Domino
Team Silver medallist in Nations Cup La Baule with Domino
Competed in the World Equestrian Games in Caen with
Domino
2015
Winner of the Grand Prix of Shanghai with Regina Z
Winner of the Grand Prix of Washington with Emerald
Second place in the Grand Prix of Vienna with Don VHP Z
Second place in the Grand Prix of Lummen with Regina Z
Team gold medallist in Nations Cup Falsterbo with Emerald
2015
5th place in the FEI World Cup Final in Las Vegas with
Domino
2016
Second place in the Göteborg FEI World Cup Final with
Emerald
Third place of the Grand Prix of Leipzig with Dn VHP ZHong
Kong
2016
2nd place of the Grand Prix of Bordeaux
2016
Competed in the FEI World Cup Final in Göteborg with
Sunshine
21
LGCT Mexico - 14-17.04.2016
more pictures on www.equi-book.com
22
facebook.com/EquiBookMag
more pictures on www.equi-book.com
23
facebook.com/EquiBookMag
more pictures on www.equi-book.com
24
facebook.com/EquiBookMag
106 CSI 5*
MADRID
19 - 22 de mayo 2016
club de campo villa de madrid
SIMON DELESTRE
N°1 van de wereld en winnaar van de Grote Prijs van Antwerpen 2015.
Number 1 worldwide and winner of the Grand Prix at Antwerp in 2015.
Numéro 1 mondial et vainqueur du Grand Prix d’Anvers 2015.
U bent n°1 van de wereld sinds begin maart.
U heeft Scott Brash die 11 maanden aan het
hoofd van het klassement stond, onttroond.
Kan men stellen dat u, meer dan ooit, op het
hoogtepunt van uw kunnen staat? Wat heeft
het verschil gemaakt om er te geraken?
Ja, ik denk wanneer men n°1 van de wereld is,
dat men ongeveer aan de top van zijn kunnen is.
Ik hoop alleen maar verder te kunnen gaan met
dezelfde dynamiek. Momenteel heb ik drie paarden
van hoog niveau die heel regelmatig zijn: Qlassic
Bois Margot, Hermès Ryan en Chesall Zimequest.
Met deze drie paarden behaalde ik 98% van van
mijn rankingpunten. Het zijn paarden die vorig
jaar hun topniveau bereikt hebben, aangezien het
klassement bepaald wordt door de prestaties van
een volledig jaar. Zij zijn volwassen in leeftijd en
ervaring. Op hetzelfde moment drie paarden klaar
hebben, heeft mij toegelaten de eerste plaats van
de wereld te bereiken.
Wie inspireerde u in uw zoektocht naar succes?
Wie? Eerst en vooral, aan de basis, mijn vader, die
beroepsruiter en national trainer is. Momenteel
is hij nationaal trainer van Columbia. Hij is één
van de beste trainers die ik ken. Nadien, zijn er
verschillende personen geweest… ik heb gewerkt
met Jean-Maurice Bonneau, Henk Nooren, Patrick
Caron. Dit zijn mensen die, op één of ander
moment, onvermijdelijk, bijgedragen hebben aan
mijn ontwikkeling.
Zou het uw ambitie zijn de spelen van Rio te
winnen…
Met welk paard?
Winnen, dat klinkt een beetje aanmatigend zou ik
zeggen. Hoe dan ook, zo goed mogelijk ons best
doen. Ik heb vandaag Hermès Ryan en Qlassic Bois
Margot die de Spelen aankunnen. In ieder geval, zal
het één van beide zijn. Vandaag is er geen speciale
voorkeur. De paarden zijn echt in topvorm. De
beslissing zal vanzelfsprekend zijn, mocht er een
klein fysiek probleem zijn of mocht er één zijn die
wat minder in vorm is tijdens het seizoen. Anders
berust de keuze bij de bondscoach. Wat mij
betreft, beide paarden zijn momenteel in super
vorm.
You’ve been number 1 worldwide since March.
You dethroned Scott Brash who held the spot
for 11 months. Does this mean you are at the
top of your game? What enabled you to get to
this point?
Yes, I think when you are number 1 worldwide,
you are, more or less, at the top of your game.
I just hope to be able to continue. Right now, I
have 3 top-level horses that are giving consistent
results: Qlassic Bois Margot, Hermès Ryan and
Chesall Zimequest. They are the three horses who
have given me 98% of my ranking points. All three
of them arrived at their highest level last year
since the ranking is done over a full year. Having
3 horses ready at the same is what enabled me to
become number 1 worldwide.
Who inspired you on your path to success ?
Who? First of all, my father who is also a
professional rider and national trainer. Right
now, he’s the national trainer for Colombia. He’s
one of the best trainers I’ve ever known. After,
there were several people… I’ve worked with JeanMaurice Bonneau, Henk Nooren, Patrick Caron.
They have all, at one point or another, contributed
to my evolution.
Your ambition seems to be to win the games in
Rio…
But with which horse?
I’d say it’s a bit presumptuous to say win. But I
certainly want to do my best. Today I have Hermès
Ryan and Qlassic Bois Margot who are both
capable of doing the games. So it will be one of
them. I don’t have a preference at the moment.
Both horses are at their top. If there’s a physical
issue or one lags a little during the season, the
decision will come naturally. Otherwise, the
choice will be made by the national trainer. As
far as I’m concerned, both horses are in fantastic
condition right now.
How does one get ready for this kind of event?
I have a schedule of shows for both horses. We’ll
try to keep to it, even though there will certainly
be some unforeseen events that will come up.
26
Vous êtes N°1 mondial depuis début mars.
Vous avez détroné Scott Brash après ses 11
mois en tête du classement. Peut-on dire que
vous êtes plus que jamais au sommet de votre
art ? Qu’est ce qui a fait la différence pour en
arriver là ?
Oui, je pense que quand on est numéro 1 mondial,
on est, à peu près, au sommet de son art. J’espère
juste pouvoir continuer dans la même dynamique.
J’ai actuellement 3 chevaux de très haut niveau
et réguliers; Qlassic Bois Margot, Hermès Ryan et
Chesall Zimequest. Ce sont vraiment les 3 chevaux
avec lesquels j’ai 98% de mes points ranking. Ce
sont des chevaux qui sont arrivés à leur top niveau
l’année dernière puisque le classement se fait
sur une année complète. Ils sont matures dans
l’âge et l’expérience. Avoir 3 chevaux prêts au
même moment, c’est ce qui m’a permis d’accéder
numéro 1 mondial.
Qui vous a inspiré dans votre quête du succès ?
Qui ? Déjà mon père qui, à la base, est aussi
cavalier de métier, entraineur national. Il est, en ce
moment, entraineur national de la Colombie. C’est
un des meilleurs entraineurs que j’ai pu connaître.
Après, il y a eu diverses personnes… J’ai travaillé
avec Jean-Maurice Bonneau, Henk Nooren, Patrick
Caron. Ce sont des gens qui ont, à un moment,
forcément, contribué à mon évolution.
Votre ambition semble être de gagner les jeux
de Rio…
Avec quel cheval ?
Gagner, je dirais que c’est un petit peu
présomptueux. En tout cas, de faire du mieux
possible. J’ai aujourd’hui Hermès Ryan et Qlassic
Bois Margot qui pourraient faire les Jeux. De toute
façon, ca sera un de ces deux-là. Aujourd’hui, il n’y
a pas spécialement de préférence. Les chevaux
sont vraiement au top de leur forme. Si on a un
petit ennui physique ou si on en a un qui est un
petit peu moins en forme durant la saison, la
décision se prendra naturellement. Sinon, le choix
reporsera sur le sélectionneur national. Moi, en
ce qui me concerne, les deux chevaux sont en
formidable forme ces temps-ci.
Hoe bereidt men zich voor op zo’n treffen?
Ik heb een wedstrijdplanning voor beide paarden.
We gaan proberen ons eraan te houden, wetende
dat er zich zeker verrassingen zullen voordoen.
Met paarden gebeuren er altijd onverwachte
dingen, er is geen reden waarom we er geen
zouden hebben.
Als men u ziet rijden, lijkt het of u één bent met
uw paard. Hoe bekomt men deze osmose?
Er zijn jaren nodig om een koppel te vormen.
Qlassic en Ryan zijn paarden die ik reeds 4 en 6
jaar berijd. Uren en uren samenwerken, resulteert
in perfect begrip.
Hoe voelt het aan wanneer men deze osmose
bereikt?
Het is een groot geluk als men erin slaagt dit op
de piste waar te maken. Dit is iets bijzonders, het
hoogtepunt van een lang proces.
U bent ambassadeur van Hermès. Wat betekent
dit partnership voor u ?
Ik denk dat we mekaar iets bijbrengen. Zij maken
kwalitatief hoogwaardige producten en ik draag
bij op technisch vlak. Ze zijn zeer reactief wanneer
speciale dingen voor bepaalde paarden moeten
gemaakt worden. Vandaag de dag, bijvoorbeeld,
heeft de meerderheid van de ruiters een aangepast
zadel voor ieder paard. Ze zijn heel doeltreffend
daarin. Dit is een plus, uiteraard.
Veel Franse ruiters strijden op het hoogste
niveau. Is het een voordeel of extra druk voor u?
Zonder twijfel, een voordeel. We verstaan
mekaar heel goed, we kennen mekaar heel goed,
we proberen mekaar maximaal te helpen. Het is
een vertrouwensrelatie gebaseerd op jarenlange
ontmoetingen op wedstrijden, mekaar wekelijks
zien. Dit is een echte plus, uiteraard.
Geef ons één van uw belangrijkste kwaliteiten
en één van uw belangrijkste minpunten.
Een van mijn belangrijkste kwaliteiten is het
verlangen om te winnen en het te doen, op de
best mogelijke manier, zonder mijn paarden te
beschadigen.
Een van mijn grootste fouten, en ik heb er veel, het
is niet gemakkelijk om over jezelf te praten… Het
is gemakkelijker als je het aan anderen vraagt…
Koppigheid… Een kwaliteit en een nadeel. U zou
het aan mijn vrouw moeten vragen, ze zou er niet
zo lang over doen om er te vinden, daar ben ik
zeker van. (lacht)
With horses, there are always unforeseen events,
so there’s no reason to think there won’t be any.
When we watch you ride, you seem to be one
with your horse.
How does one get to this kind of osmosis?
It takes years to form a couple. I’ve been riding
Qlassic and Ryan for the past 4 and 6 years. After
hours and hours of working together, you end up
understanding each other perfectly.
What does it feel like to have that kind of
osmosis?
It’s an amazing feeling when you manage to
have that in the ring. It’s extraordinary, it’s the
culmination of long, hard work.
You are the ambassador for Hermès. What
does this partnership mean to you?
I think we both bring something to the other. They
make high quality products and I can give them
technical feedback. They are extremely reactive
when it comes to doing something specific for a
certain horse. Today, for example, the majority of
riders have a custom saddle for each horse. And
Hermès is highly skilled at that. It’s an advantage,
that’s clear.
Many French riders compete at a high level.
Is this an advantage or an extra source of
pressure for you?
Without hesitation, an advantage. We get along
really well, we know each really well, we try to help
each other as much as we can. It’s a relationship of
confidence based on years and years of showing
together, of seeing each other every weekend. It’s
a true advantage, absolutely.
Tell us one of your main qualities and one of
your main faults.
One of my best qualities is the desire to win and
to do it, or try to do it, in the best way possible
without harming my horses.
One of my main weaknesses… I have quite a few,
but it’s not easy to talk about oneself. It’s easier
when you ask others… it would be being obstinate.
It’s both a strength and a weakness. You’ll have to
ask my wife, she won’t take as long to find one,
I’m sure (laughs).
SIMON DELESTRE
Born in 21st June, 1981 (France)
Longines Ranking 1 (March 2016)
Comment se prépare-t-on à ce type d’échéance ?
J’ai un planning de concours avec les deux
chevaux. On va essayer de s’y tenir sachant qu’on
va certainement avoir des imprévus à gérer. Avec
les chevaux, il y a toujours des imprévus alors il n’y
a pas de raison qu’on n’en ait pas.
Quand on vous regarde monter, vous semblez
ne faire qu’un avec votre cheval.
Comment parvient-on à cette osmose ?
C’est des années passées à façonner une couple.
Qlassic et Ryan sont des chevaux que je mont
depuis 4 et 6 ans. Avec des heures et des heures
passées à les travailler, on finit par se comprendre
parfaitement.
Que ressent-on quand on atteint cette osmose ?
C’est beaucoup de bonheur quand on arrive à la
concrétiser dans la piste. C’est quelque chose
d’extraordinaire, l’aboutissement d’un travail de
longue haleine.
Vous êtes ambassadeur de Hermès. Que
représente ce partenariat à vos yeux ?
Je pense qu’on s’apporte mutuellement quelque
chose. Ils font des produits de grande qualité
et moi j’apporte mon œil sur le point de vue
technique. Ils sont très réactifs quand il s’agit
de faire des choses particulières pour certains
chevaux. Aujourd’hui, par exemple, la majorité des
cavaliers ont une selle sur mesure pour chaque
cheval. Ils sont très performants là dedans. C’est
un plus, c’est évident.
Beaucoup de cavaliers français concourrent au
plus haut niveau. Est-ce un avantage ou une
pression supplémentaire pour vous ?
Sans hésiter, un avantage. On s’entend très bien,
on se connait très bien, on essaie de s’entraider
un maximum. C’est une relation de confiance
basée sur des années et des années de terrains
de concours, à se voir tous les weekends. C’est un
vrai plus, c’est évident.
Citez-nous une de vos principales qualités et un
de vos principaux défauts.
Une de mes principales qualités, c’est l’envie de
gagner et de la faire, d’essayer de le faire, de la
meilleure des façons passible, sans abîmer mes
chevaux.
Un de mes principaux défauts, j’en ai beaucoup,
mais ça n’est pas facile de parler de soi. C’est
plus facile quand on demande aux autres…
L’obstination… C’est une qualité et un défaut.
Faudrait demander à ma femme, elle mettrait
surement moins longtemps à en trouver, je vous
assure (rires).
2014
Winner of the Grand Prix of Mechelen
World Team Silver medallist in Normandy
2000
Team Gold medallist in the Young Riders European Championships in Great
Britain
2015
Bronze medallist in the European Championships in Aachen
Winner of the Grand Prix of Verona and Antwerp
2nd place of the Grand Prix of Oslo and Valkenswaard
3rd place of the Grand Prix of London and Hong Kong
2016
2nd place of the Grand Prix of Bordeaux
2009
Gold medallist in the Mediterranean Games in Pescara, Italy
2012
Competed in the London Olympic Games
27
Jumping Lummen - 17.04.2016
more pictures on www.equi-book.com
28
facebook.com/EquiBookMag
more pictures on www.equi-book.com
29
facebook.com/EquiBookMag
Z-TOUR 2016 Zangersheide
more pictures on www.equi-book.com
30
facebook.com/EquiBookMag
more pictures on www.equi-book.com
31
facebook.com/EquiBookMag
Jumping Bonheiden - 25-27.03.2016
more pictures on www.equi-book.com
32
facebook.com/EquiBookMag
EEN TECHNIEKER NODIG?
WIJ HEBBEN HEM!
Dekkersveld 17
9450 Heldergem
Vijfstraat 3
8740 Pittem
www.b-abvba.be
0475/80 04 81
[email protected]
more pictures on www.equi-book.com
34
facebook.com/EquiBookMag
NEW SEA COAST PROJECT
SNAKE TOWER - SINT-AGATHA-BERCHEM / BRUSSELS

Documents pareils