Pour le département Granulats - Werken bij HeidelbergCement

Commentaires

Transcription

Pour le département Granulats - Werken bij HeidelbergCement
Pour le département Granulats : une nouvelle opportunité de carrière s’offre à vous qui êtes
enthousiaste et avez l’esprit commercial. Nous sommes en effet à la recherche d’un :
ACCOUNT MANAGER (h/f) pour la Wallonie.
Tasks and Responsibilities
• Vous garantissez à long terme l’entretien et le développement de relations de confiance avec la
clientèle. Ceci implique que vous ayez une bonne vision de l’évolution des besoins sur les marchés des
granulats.
• Vous conseillez les clients (potentiels) concernant les produits et vous proposez des solutions
techniques afin de leur fournir un service optimal.
• En tant que personne de liaison entre les clients et la société, vous négociez les prix et les conditions de
paiement. Vous vous assurez également de la solvabilité de vos clients.
• Vous travaillez en étroite collaboration avec vos collègues des autres services du département.
• Vous participez activement aux actions marketing et de relations publiques.
• Vous rapportez au Sales Manager Belgium.
Requirements
• Gradué ou Ingénieur Industriel (de préférence en construction) ou l'équivalent par expérience
• Vous disposez de quelques années d'expérience relevante dans le domaine de la construction et vous
possédez une bonne connaissance du marché national de la construction.
• Entrepreneur dans l’âme vous possédez un don pour les relations commerciales et vous avez le sens
des affaires;
• Vous gérez la clientèle de manière proactive et enthousiaste;
• Vous faites preuve d’excellentes capacités de communication et agissez de manière flexible dans les
situations imprévues.
• La connaissance du milieu des granulats et une expérience dans les contacts avec les prescripteurs est
un plus.
Application process
Un défi qui vous donne l’occasion de faire vos preuves dans une fonction passionnante avec un haut
degré de responsabilité et d’autonomie !
Pour plus d’informations ou si vous avez envie de relever ce défi, nous vous invitons à prendre contact
avec :
Xavier Culot HR Business Partner Sagrex
HeidelbergCement Benelux
Chaussée de La Hulpe 185 Terhulpsesteenweg
B-1170 Bruxelles
Tel +32.2.678.37.89
Fax +32.2.678.33.99
e-mail : [email protected]
Votre candidature sera traitée en toute discrétion et confidentialité.
Cette offre d'emploi peut être signalée à toute personne étrangère à la société, qui serait intéressée par
celle-ci.
Binnen het departement Granulaten bieden wij momenteel een carrièrekans voor een
enthousiaste en commercieel gedreven persoon die zich geroepen voelt voor de functie van
een (m/v):
ACCOUNT MANAGER (m/v) voor Wallonië.
Tasks and Responsibilities
• U staat in voor het uitbouwen en onderhouden van lange termijn- en vertrouwensrelaties met de
klanten. Dit betekent dat u een goed inzicht heeft in de evolutie van de behoeften op de
granulaatmarkten, daarop inspeelt en uw klanten regelmatig op de hoogte brengt van nieuwe
ontwikkelingen.
• U adviseert (potentiële) klanten met betrekking tot de producten, technische problemen; u stelt
oplossingen voor om de klant een optimale service te verlenen.
• Als liaison persoon tussen de klant en het bedrijf voert u onderhandelingen over prijs- en
betalingsvoorwaarden, en volgt u de kredietwaardigheid van klanten op.
• U werkt nauw samen met uw collega’s van de andere diensten binnen het departement Granulaten.
• U neemt actief deel aan marketing- en public relations activiteiten.
• U rapporteert aan de Sales Manager Belgium.
Requirements
• Graduaat, of Ingenieur (bij voorkeur bouwkunde) of gelijkwaardig door ervaring;
• U bezit reeds enkele jaren relevante ervaring in de constructiewereld waarbij u een goede kennis van de
nationale bouwsector opgebouwd heeft. Kennis van granulaten (beton) en ervaring in het onderhouden
van contacten met voorschrijvers is een pluspunt;
• Als “ondernemer” heeft u een uitgesproken commerciële feeling, een neus voor zaken en
verkoopsopportuniteiten behandelt u op een pro-actieve en enthousiaste wijze. U bent een doorzetter;
• U getuigt van uitstekende communicatieve vaardigheden en speelt flexibel in op onvoorziene
omstandigheden;
Application process
Een uitdaging waarbij u zich kan bewijzen in een boeiende functie met een hoge dosis
verantwoordelijkheid en autonomie !
Indien u meer informatie wenst, of indien u deze uitdaging wenst aan te gaan : gelieve dan contact op te
nemen met
Xavier Culot HR Business Partner Sagrex
HeidelbergCement Benelux
Chaussée de La Hulpe 185 Terhulpsesteenweg
B-1170 Bruxelles
Tel +32.2.678.37.89
Fax +32.2.678.33.99
E-Mail: [email protected]
Uw kandidatuur zal strikt discreet en vertrouwelijk behandeld worden.
Deze aanbieding kan meegedeeld worden aan alle geïnteresseerden, ook buiten de onderneming

Documents pareils

LGG 16002-Mécanicien - X

LGG 16002-Mécanicien - X Als U reeds een type training BAE 146 en / of B737 of B767 of B757) gevolgd hebt ,wordt dit als een pluspunt beschouwd U ben bereid om verder te investeren in uw persoonlijke vorming Ervaring als v...

Plus en détail