ERCO Lichtbericht 80

Commentaires

Transcription

ERCO Lichtbericht 80
E
Lichtbericht 80
Paru en septembre 2006
Verschenen in september 2006
Le sourire aux lèvres, les Playmobils
géants du Playmobil Fun Park de
Zirndorf, en Allemagne, accueillent
les visiteurs habitués aux figurines
grandes comme le pouce. Le couple
royal a de quoi se réjouir : dans cet
univers ludique, le soleil est toujours
au rendez-vous – grâce à l’éclairage
d’ERCO.
Als vriendelijke reuzen verwelkomen
de grote Playmobil-figuren de bezoekers van het Playmobil
����������������������
Fun Park����
in
Zirndorf, zij kennen alleen de origi­nele
figuren die niet groter zijn dan een
duim. Het koningspaar van kunststof
heeft alle reden tot glimlachen, want
in de overkapte beleveniswereld heerst
altijd een zonnige atmosfeer –������
�������
dankzij ERCO licht.
Sommaire
1
2–3
4–5
6
7–9
10–11
12
13
14–15
16–19
20–21
22–25
26–27
28–29
30–31
32–33
Un bain frais revigore
le corps et l’esprit. La
piscine olympique de
Munich, qui compte au
nombre des infrastructures mondialement
célèbres de Günter
Behnisch et Frei Otto,
a été modernisée et
séduit aujourd’hui par
son avant-gardisme
(pages 4 et 5).
Een koel bad verkwikt
lichaam en geest. Het
Olympisch zwembad
van München, deel uitmakend van de wereldberoemde sportaccommodatie van Günter
Behnisch en Frei Otto,
werd gemoderniseerd
en door de nieuwste
techniek trekt het gasten aan (pagina 4-5).
Over dit nummer
A propos de cette publication
Inhoud
A propos de cette publication
Flash
Piscine olympique, Munich
Centre commercial Nice Etoile, Nice
bpw Architektur : Trois pharmacies
­autrichiennes
Playmobil Fun Park – HOB Center, Zirndorf
Zoom : « Plug and Play » – La mise en service
d’une installation Light System DALI
Zoom rapproché : Des Light Clients DALI codés
– La base technique pour « Plug and Play »
Tout un programme : Quadra
Uwe Belzner : Lumière Espace Temps (partie II)
Tutoriel Light Studio
Galeria Kaufhof, Berlin Alexanderplatz
Cathédrale Saint-Isaac, Saint-Pétersbourg
Musée Max Ernst, Brühl
2x éclairage de l’espace urbain
Feux stop : Light + Building 2006
Over dit nummer
Flitslichten
Het Olympisch zwembad van München
Winkelcentrum „Nice Etoile”, Nice
bpw Architektur: Drie apotheken in Oostenrijk
De bonnes affaires font
la joie des clients et
des commerçants.
L’éclairage idoine y
contribue : dans le
nouveau grand magasin Galeria Kaufhof,
sur l’Alexanderplatz, à
Berlin (pages 22 à 25),
comme dans plusieurs
pharmacies autrichiennes (pages 7 à 9).
Une brève vidéo en dit
bien plus long que tout
un texte explicatif. Les
pages 20 et 21 n’ont
qu’un seul objectif :
donner envie d’utiliser
le tutoriel en ligne inter­
actif consacré au Light
System DALI et au logiciel Light Studio.
Een goede zaak maakt
zowel de klant als de
ondernemer gelukkig.
Het goede licht draagt
daaraan bij: in de nieuwe Galeria Kaufhof aan
de Berlijnse Alexanderplatz (pagina 22-25),
en ook bij een aantal
Oostenrijkse apotheken
(pagina 7-9).
ERCO Lichtbericht
Mentions obligatoires/Impressum
Directeur de la publication/Uitgever: Tim H. Maack
Rédacteur en chef/Hoofdredacteur: Martin Krautter
Mise en page/Design: Klaus J. Maack, Christoph Steinke
Impression/Druk: Mohn media Mohndruck GmbH, Gütersloh
1028672000
© 2006 ERCO
Playmobil Fun Park – HOB Center, Zirndorf
Focus: „Plug and play” – De ingebruikname van
een Light System DALI installatie
Dubbelfocus: Gecodeerde DALI Light Clients
– De technische basis voor „plug and play”
Systeemdesign twee in één: Quadra
Uwe Belzner: Licht Ruimte Tijd (deel II)
Light Studio Tutorial
Galeria Kaufhof, Berlijn Alexanderplatz
St. Isaak kathedraal, St. Petersburg
Max Ernst museum in Brühl
2x licht in de stedelijke ruimte
Achterlichten: Light + Building 2006
Een korte filmclip zegt
meer dan duizend
woorden. De pagina’s
20–21 hebben daarom
maar één doel: het
bezoeken van de interactieve web-tutorial
via Light System DALI
en de software Light
Studio.
Tim Henrik Maack
La « culture jeune » ? Nombreuses sont les
entreprises à tenter de la définir. Rares sont
celles à y parvenir aussi bien que la société
Playmobil. Depuis les années 70, cette entreprise familiale n’a cessé de répondre avec
talent, par des idées toujours novatrices, aux
attentes élevées émanant des chambres d’enfants. Dans le Playmobil Fun Park, elle a ainsi
érigé tout un univers pour petits et grands.
Tous ceux qui s’y émerveilleront devant
­châteaux, châteaux forts et bateaux pirates,
n’auront aucun doute : la culture jeune, à
l’évidence, ne peut être que grandiose.
Mais les jeunes ont également besoin
de modèles dans le monde réel. La fameuse
Frauenkirche de Dresde en est un. Parce qu’il
s’agit d’un chef d’œuvre architectural, rendu
au monde entier après une reconstruction
réussie. Parce qu’elle symbolise le mouvement
citoyen et la réconciliation, sans lesquels cette
renaissance n’aurait jamais pu avoir lieu.
Le mouvement citoyen est essentiel à la
réalisation d’ouvrages ambitieux. Le musée
Max Ernst, à Brühl, en est un autre exemple. Il
illustre également la parfaite harmonie créée
entre l’ancien et le moderne, dans le respect
l’un de l’autre, chacun affichant pleinement
son caractère.
Playmobil est un exemple du mouvement
citoyen en entreprise, capable de déployer
jour après jour tout un savoir-faire pour
atteindre l’excellence en matière de conception et d’éclairage. En ce sens, le commerce de
détail est un véritable laboratoire des tendances architecturales. Parées d’intérieurs originaux, les petites entreprises vont résolument
de l’avant tandis que les géants commerciaux
comme les grands magasins Galeria Kaufhof
montrent leur aptitude à vivre avec leur
temps : un éclairage intelligent, assuré grâce
à une technique des plus modernes, satisfait
tout autant les clients et les esthètes que les
responsables du groupe.
Avec 134 489 visiteurs cette année, le salon
Light + Building de Francfort a explosé le
record de 2004 de 16 %. Le stand ERCO en a
pleinement bénéficié, poussé parfois aux limites de sa capacité d’accueil. En phase avec le
nouveau précepte « Tune the light », les idées
et les outils développés pour l’éclairage scénographique ont été présentés aux visiteurs sous
toutes leurs coutures. Une seule chose nous
reste donc à dire en conclusion de ce salon :
« Merci. Merci de votre visite et… tune the
light ».
Wat is jeugdcultuur? Op deze vraag zoeken
zeker veel ondernemingen een antwoord. Maar
weinigen slagen erin zo’n goed antwoord te
geven als de firma Playmobil. Sinds de jaren
zeventig heeft de firma steeds weer met nieuwe
en frisse ideeën en thema’s de culturele autori­
teiten in de binnenlandse kinderkamers voor
zich weten te winnen. In het Playmobil Fun Park
heeft ze nu een complete wereld voor kinderen
en volwassenen gecreëerd. Wie daar in kastelen,
burchten en piratenschepen speelt komt al
gauw tot de overtuiging dat jeugdcultuur wel
iets geweldigs moet zijn.
Maar ook de jeugd heeft voorbeelden uit de
concrete werkelijkheid nodig. De Frauenkirche
in Dresden is zo’n voorbeeld. Aan de ene kant
als een architectonisch meesterwerk, dat na de
geslaagde herbouw thans voor iedereen zichtbaar is, aan de andere kant echter ook als een
teken van gemeenschapszin en verzoening,
zonder welke de herbouw nooit geslaagd zou
zijn.
Dat gemeenschapszin een van de basisvoorwaarden is voor veeleisende architectuur ziet
men ook aan het Max Ernst museum in Brühl.
Bijzonder geslaagd is hier de manier waarop
respectvol met oud- en nieuwbouw is omgegaan, die – elk zich bewust zijnde van de tijd
waarin ze zijn ontstaan – elkaar op prachtige
wijze aanvullen.
Alleen al het voorbeeld van Playmobil toont
aan hoe gemeenschapszin in de vorm van ondernemersgeest ook in het alledaagse leven tot
hoge kwaliteit op het gebied van vormgeving
en licht kan leiden. Vooral de detailhandel, in
modern Nederlands „retail-sector” genoemd, is
een laboratorium voor architectonische trends.
Enerzijds trekken kleine ondernemingen met
originele interieurs steeds meer de aandacht,
anderzijds bewijzen handelsreuzen als „Galeria
Kaufhof” dat men de tekenen van de tijd heeft
herkend: intelligent ontworpen licht dat met
zeer moderne technieken wordt gerealiseerd
voldoet in gelijke mate aan de wensen van
­klanten, estheten en de concern-controllers.
Met 134.489 bezoekers brak de Light +
Building beurs in Frankfurt het record van 2004
met 16 procent. Evengoed bezocht was ook de
ERCO beursstand die soms zijn capaciteitsgrens
leek te hebben bereikt. Geheel in het teken van
het nieuwe motto „Tune the light” werden de
ideeën en werktuigen voor scenografisch licht
voor de bezoekers waarneembaar en beleefbaar. Concluderend kunnen wij over deze beurs
alleen maar zeggen: „Hartelijk dank voor uw
bezoek – tune the light”.
Photographies/Foto's (Page/Pagina):
Frieder Blickle (2, 30), Bernd Hoff (10–11, 22–25, U1), Alexander
Lapko (26–27), Alexandra Lechner (28–29), Thomas Mayer (3),
Rudi Meisel (2, 7–9,14–15), Thomas Pflaum (6), Brigitt Risch
(16–19), Jörg Schöner (U4), Markus Tollhopf (31), Dirk Vogel (1),
Sabine Wenzel (4-5)
Traduction/Vertaling: Lanzillotta Translations, Düsseldorf
ERCO Lichtbericht 80 09/06 Flash
Flitslichten
Faire ses courses dans le monde
L’architecture des boutiques et des magasins
est le grand baromètre des tendances. Faites
avec nous un tour du monde du shopping à
travers des exemples pertinents de conception
et d’éclairage pour le commerce de détail.
Internationaal shoppen
De architectuur van winkels en boetieks is de
trendbarometer bij uitstek. Ga met ons mee
op een wereldwijde wandeling langs winkels
aan de hand van voorbeelden van interessant
vormgegeven en verlichte retail-projecten!
Kartell Shop, San Francisco
Design à l’italienne,
style de vie californien,
technique d’éclairage
allemande : véritable
carrefour des influen­
ces du monde entier.
Les projecteurs Eclipse
génèrent des éclaire­
ments verticaux dans
cette boutique aux
allures de loft sur la
Pacific Avenue. Les pro­
jecteurs Quinta confè­
rent aux objets exposés
plasticité et éclat.
www.kartellus.com
Wolfensson‘s
­Momentum, Graz
Architecture : Purpur,
Graz
Kartell Shop, San Francisco
Italiaans design,
­Californische lifestyle,
Duitse lichttechniek:
een echte internatio­
nale mix. Eclipse breed­
stralers zorgen voor
verticale lichtsterktes
van de shop in een
soort loft aan de Pacific
Avenue; Quinta spots
geven plasticiteit en
glans aan de design­
objecten.
Wolfenssons
­Momentum, Graz
Architectuur: Purpur,
Graz
La boutique Momentum
transforme l’ambiance
des rues de la vieille ville
de Graz : dans un cadre
architectural des plus
extravagants, le styliste
Alexander Wolfensson
présente des modèles
non moins insolites de
marques plus ou moins
connues. Avec cette
boutique, l’entrepreneur
et les architectes du
ERCO Lichtbericht 80 09/06
cabinet Purpur de Graz
signent déjà leur troisiè­
me collaboration. L’éclai­
rage d’accentuation de
l’intérieur et de la vitri­
ne est assuré par des
projecteurs Castor pour
lampes à halogénures
métalliques HIT 35W.
De boetiek Momentum
zorgt voor een frisse
wind in de stegen van
de oude binnenstad
van Graz: in een extra­
vagante architectuur
presenteert de mode­
handelaar Alexander
Wolfensson extrava­gan­
te mode van de bekende en minder bekende
merken. De shop is al
de derde samenwerking
van de ondernemer
met de Grazer architect
van het Bureau Purpur.
De werktuigen voor
de accentverlichting
in de shop en etala­
ges: Castor spots voor
­halogeen-metaaldamp­
lampen HIT 35W.
Boutique Julie Sohn,
Barcelone
Située dans le quartier
Art nouveau d’Eixample,
la nouvelle salle d’expo­
sition de cette styliste
d’origine coréenne lui
sert également d’atelier.
Des projecteurs Optec
éclairent les lieux, mar­
qués par le contraste
entre d’anciens murs
de brique rouge et des
meubles cubiques en
bois précieux et acier
corten. Au-dessus flotte
une structure blanche
plissée, de forme poly­
gonale, qui constitue
l’élément de plafond.
Boetiek Julie Sohn,
Barcelona
De nieuwe showroom
van de in Korea gebo­
ren ontwerpster in de
Jugendstil-wijk Eixample
is tevens haar atelier.
Optec spots dienen
voor de verlichting
van de ruimten waar­
in oude tegelwanden
met meubels van edel
hout in kubusvorm en
Corten-staal contraste­
ren. Daarboven hangt
een polygonale plooi­
structuur als plafond­
element.
LALTRAMODA, Corso
Venezia, Milan
Architecture : Raffaella
Ceresole, Rome
LALTRAMODA, Corso
Venezia, Milaan
Architectuur: Raffaella
Ceresole, Rome
www.laltramoda.it
www.laltramoda.it
La marque romaine
­réorganise sa boutique,
renforçant son influen­
ce dans l’un des quar­
tiers clefs de Milan,
métropole de la mode.
À l’intérieur prédomi­
nent les teintes chaleu­
reuses et les surfaces
naturelles. La technique
d’éclairage, qui com­
prend des projecteurs
Quinta HIT 70W pour
Architectes et concep­
teurs d’éclairage : CCT
arquitectos, Conrado
Carrasco et Carlos
­Tejada, Barcelone
Architect en lichtplan­
ner: CCT arquitectos,
Conrado Carrasco en
Carlos Tejada, Barcelona
Met de nieuw vorm­
gegeven shop geeft
het label uit Rome
een accent aan een
van de topwinkels uit
de modemetropool
Milaan. Warme tinten
en natuurlijke vlakken
domineren het interi­
eur. De lichttechniek
met Quinta breedstra­
lers HIT 70W voor de
basisverlichting en
Optec spots QT12 100W
voor gericht licht is
discreet in twee pla­
fondkanalen aan 3fasen-spanningsrails
geïnstalleerd.
l’éclairage général et
des projecteurs Optec
QT12 100W pour la
lumiè­re orientée, est
discrète­ment montée
sur des rails lumière ­
tri­phasés, dans deux
gorges aménagées dans
le plafond.
ERCO Lichtbericht 80 09/06 Piscine olympique, Munich
Het Olympisch zwembad van München
Architecte (bâti existant) : Behnisch & Partner,
Stuttgart. Toiture : Frei Otto.
Direction des travaux (rénovation) :
Carsten Kiese, Olympiapark München GmbH
Etudes d’électricité : Cabinet d’ingénieurs
Riemhofer, Munich
Architect (bestand): Behnisch & Partner,
Stuttgart. Dakconstructie: Frei Otto.
Leiding over de bouw (renovatie):
Carsten Kiese, Olympiapark München GmbH
Elektroplanning: Ingenieursbureau
­Riemhofer, München
www.olympiapark-muenchen.de
www.olympiapark-muenchen.de
Het Olympisch zwembad in München behoort
net als het nabijgelegen stadion tot de wereld­
beroemde sportaccomodaties voor de Olym­
pische Spelen van 1972. De spectaculaire
tentdak-constructie van Frei Otto domineert
het uiterlijke beeld van het totale complex.
Nadat het meer dan 30 jaar is gebruikt,
was een algehele renovatie van het bad
­noodzakelijk. In dat verband kreeg het bad
ook een geheel nieuwe, zeer moderne verlich­
tingsinstallatie. Deze kan in elke situatie wor­
den gebruikt: van sfeerrijk zwemmen in de
avonduren tot de verlichting bij zwemwed­
strijden waarbij camera’s worden ingezet.
Door bouwtechnische maatregelen en de
keuze voor krachtige Focalflood breedstraler­
armaturen konden de planners de lichtkwali­
teit verbete­ren en was het tevens mogelijk
de onderhouds- en exploitatiekosten blij­
vend te reduceren: de honderd met halogeenmetaaldamplampen van 400W uitgeruste
breed­stralers zijn gemonteerd op een smalle
rail die een aantal van de grote floodlight
gondels van de vroegere verlichting vervangt.
Voor wedstrijden worden alle breedstralers
gebruikt – voor het dagelijks gebruik is een
fractie van de maximale lichtcapaciteit daar­
entegen al voldoende om de zwemmers te
verzekeren van een aangenaam, niet-verblin­
dend licht bij ontspannend zwemmen.
Vu la hauteur de mon­
tage, l’orientation et
la main­tenance des
appareils excluent les
personnes souffrant
de vertige. Placée à
16 mètres au-dessus
du bassin, la poutrelle
requiert heureusement
une intervention mini­
male : la durée de vie
des lampes avoisine les
12 000 heures.
Initialement dédiée aux
rencontres olympiques,
la piscine est désormais
également synonyme
de loisirs, dans une
ambiance décontractée.
Een ongedwongen
­vrijetijdssfeer kenmerkt
tegenwoordig het zwem­
bad dat oorspronkelijk
voor Olympische wed­
strijden was uitgerust.
ERCO Lichtbericht 80 09/06
Voor het uitrichten
en onderhoud van de
armaturen mag men
geen last hebben van
hoogtevrees. Gelukkig
hoeft de montagerail
op 16 meter hoogte
boven het basin slechts
zelden te worden ge­bruikt – de levensduur
van de lampen ligt bij
ca. 12.000 uur.
Comme le stade voisin, la piscine olympique
de Munich est l’une des infrastructures spor­
tives rendues mondialement célèbres par les
Jeux olympiques de 1972. Vu de l’extérieur,
l’ouvrage se distingue par le spectaculaire toit
en pavillon signé Frei Otto.
Après plus de 30 ans, une rénovation géné­
rale s’imposait. C’était l’occasion de doter la
piscine d’une nouvelle installation d’éclairage,
à la pointe de la technologie. Toutes les situa­
tions sont prévues, de la pratique de la nata­
tion au crépuscule aux compétitions retrans­
mises à la télévision. Les options prises pour
les travaux et le choix de projecteurs Flood
Focalflood, connus pour leurs performances,
ont permis aux concepteurs d’accroître la
qualité d’éclairage tout en réduisant durable­
ment les coûts de maintenance et d’exploita­
tion : au nombre de cent et tous équipés de
lampes aux halo­génures métalliques de 400W,
les projecteurs Flood sont montés sur une pou­
trelle venue remplacer tous les équipements
volumineux qui servaient auparavant à l’éclai­
rage d’ambiance. Lors des compétitions, tous
les projecteurs sont allumés. Au quotidien,
quelques-uns suffisent à assurer aux nageurs
un éclairage agréable suffisant, non éblouis­
sant, pour nager et se détendre.
Evénement sportif
­phare de la réouverture
les 18 et 19 mars 2006 :
les 24 heures à la nage.
Plus de 400 nageuses
et nageurs y ont parti­
cipé, parcourant près
de 4 000km au total.
Sportief hoogtepunt
van de heropening
op 18/19 maart 2006:
het 24-uur-zwemmen.
Meer dan 400 zwem­
mers en zwemsters
namen hieraan deel en
legden in totaal bijna
4.000 kilometer af.
Des sports aquatiques
plus exotiques comme
la natation synchronisée avaient également
leur place lors de la
fête d’inauguration.
Ils étaient représentés
par les fameuses
« Isarnixen ».
Ook voor nog exotischer
watersporten, zoals het
synchroonzwemmen,
werd in het kader van
het openingsfeest plaats
ingeruimd – vertegen­
woordigd door de tradi­
tierijke „Isarnixen”.
Des vitres aménagées
dans les murs du bas­
sin permettent des pri­
ses de vue sous l’eau :
un vestige des compé­
titions olympiques.
Door de glazen ruiten
in de wanden van het
basin kunnen vanuit
onderwaterperspec­
tief foto- en filmopna­
men worden gemaakt:
een overblijfsel van de
Olympische wedstrijden.
ERCO Lichtbericht 80 09/06 Centre commercial Nice Etoile, Nice
Winkelcentrum „Nice Etoile”, Nice
Une soirée sur la Côte
d’Azur : normalement
réservés à des occasions
exceptionnelles, diffé­
rents scénarios d’éclaira­
ge ont été présentés ici
à notre photographe.
Een avond aan de Côte
d’Azur: voor onze foto­
graaf werden verschil­
lende verlichtingssce­
nario’s doorgespeeld,
die normaal gesproken
voor bijzondere gele­
genheden bestemd zijn.
Se faire remarquer au cœur d’une ville méditer­
ranéenne bouillonnante comme Nice deman­
de de l’imagination. Le centre commercial
Nice Etoile, avenue Jean Médecin, est le plus
important du centre ville. Mais après plus de
20 ans, il n’était plus en phase avec son temps.
A l’automne dernier, après diverses transfor­
ma­tions, il a enfin montré son nouveau visage,
donnant la part belle à la lumière : au-dessus
des deux entrées principales, que séparent
120 mètres d’un paradis voué au shopping,
des façades lumineuses demi-circulaires se
chargent désormais d’attirer l’attention. Et
tout cela en couleur.
Ces façades en verre mat dissimulent la
technique d’éclairage moderne ERCO : pas
moins de deux fois 41 projecteurs Flood de
type Focalflood varychrome sont ainsi en
action, via deux systèmes de programmation
de la lumière Area Net avec modules de
séquence. Le dispositif d’éclairage est installé
dans la cavité ménagée dans la double façade.
De couleur blanche, le mur intérieur sert de
réflecteur secondaire, renforçant l’homogéné­ité de l’effet de couleur sur la surface vitrée.
Des projecteurs à LED à cycles automatiques
diffusent des points lumineux semblables à
des feux follets, source de dynamisme dans
la mise en scène. A la tombée de la nuit, c’est
la température de couleur propre à l’exploi­
tant, le rose, qui anime le bâtiment. Le niveau
de luminosité est réglé par minuterie et adap­
té aux saisons et aux heures de la journée.
D’autres scénarios de couleur sont program­
més dans le système de gestion de la lumière
en vue d’occasions spécifiques. Le personnel
en charge n’a plus qu’à les déclencher le
moment venu.
Maître d’œuvre/Hoofdondernemer:
Espace Expansion, Paris/Parijs
Architecture/Architecten: Les architectes de la
Côte d’Azur, Nice
Etudes d’éclairage (façade)/Lichtplanning
­(façade): Lightec, M. Frank Marcilloux,
­Boulogne-Billancourt
bpw Architektur, Vienne :
Trois pharmacies autrichiennes
Om in het centrum van de wervelende Mid­
dellandse Zee-metropool Nice op te vallen,
moet je wel iets bijzonders bedenken. Het win­
kelcentrum „Nice Etoile” aan de Avenue JeanMédecin is het grootste van de stad, maar na
meer dan 20 jaar economische bedrijvigheid
wilde men een nieuw, modern uiterlijk. Na
ingrijpende verbouwingen presenteerde Nice
Etoile in de herfst van het afgelopen jaar een
nieuw gezicht – in de façadevormgeving kreeg
het medium licht een belangrijke rol toebe­
deeld: boven de twee hoofdingangen, waar­
tussen over een lengte van 120 meter zich het
winkelparadijs uitstrekt, trekken kleurig lich­
tende cilindersegmenten nu de aandacht.
Achter de halfronde façades van elementen
van matglas gaat de moderne lichttechniek
van ERCO schuil: daarvoor worden niet minder dan tweemaal 41 RGB-breedstralers van
het type Focalflood varychrome gebruikt, die
door twee Area Net lichtregelinstallaties met
sequentiemodules worden gestuurd. De ver­
lichting is in de tussenruimte van de dubbele
façade gemonteerd. Daarbij dient de witte
binnenwand als secundaire reflector om de
gelijkmatigheid van de kleurindruk op het gla­
zen omhulsel nog te versterken. De heen en
weer bewegende punten van de programma­
gestuurde opflitsende LED-spotlights lijken
op een dwaallicht en zorgen voor extra dyna­
miek in de enscenering. Als standaard licht­
kleur verschijnt bij het invallen van de avond
het „Corporate Pink” van de gebruiker. De
lichtsterkte wordt timergestuurd en aan de
dag en het seizoen aangepast. Voor bijzondere
gelegenheden kunnen andere kleurscenario’s
in het lichtregelsysteem geprogrammeerd en
door het onderhoudspersoneel geactiveerd
worden.
Associé au sein du cabinet viennois bpw
Architektur, Herbert Panek conçoit beaucoup
de pharmacies qui ne sont évidemment pas
leur seule spécialité. Les habitations, les res­
taurants ou encore les boutiques de mode font
également partie de leur répertoire. Cepen­
dant, la qualité et le brio de leur premier projet
dans le secteur ont fait parler d’eux de phar­
macies en pharmacies, et aujourd’hui la liste
des références de ces architectes offre une rare
occasion de comparer plusieurs solutions sur
mesure.
Les chiffres montrent l’importance accor­
dée par les concepteurs à la lumière : H. Panek
conseille à ses donneurs d’ordres de consacrer
à l’éclairage entre 12 et 15 % des fonds alloués
à la construction, soit une part exceptionnelle­
ment élevée. « Vous ne pouvez le recomman­
der que si vos projets de référence en prouvent
le bien-fondé », explique-t-il. Chez bpw, la
lumière est assimilée à une matière première,
les appareils d’éclairage à des outils. Il n’est
donc pas étonnant de voir les membres de ce
cabinet se sentir compris par ERCO.
Si le langage géométrique de base, aux
surfaces claires et aux éléments cubiques et
sobres, y est chaque fois reconnaissable, les
trois projets présentés ici se distinguent net­
tement les uns des autres : les couleurs, les
matières, mais aussi les solutions d’éclairage
s’inscrivent dans l’environnement et l’espace
en présence, tout en répondant aux attentes
du donneur d’ordre. Il s’agit avant tout de
structurer l’espace par la lumière. Les person­
nes âgées ou malades, soit naturellement la
majorité des clients d’une pharmacie, doivent
pouvoir s’orienter facilement. L’éclairage
doit susciter le bien-être de la clientèle et
des employés.
Les appareils vary­
chromes deviennent
des incontournables de
l’éclairage architectural
scénographique. Une
technique de commande
comme le Light System
DALI rendent ces instal­
lations plus conviviales,
plus rentables et plus
simples que jamais.
ERCO Lichtbericht 80 09/06
Varychrome-armaturen
spelen steeds meer een
sleutelrol in de sceno­
grafische architectuur­
verlichting. Regeltech­
niek zoals Light System
DALI maakt installaties
nu nog gebruiksvrien­
delijker, efficiënter en
eenvoudiger in de licht­
planning.
Aucune barrière. Le
­privilège est donné à la
clarté et à l’orientation :
des critères fonction­
nels de première impor­
tance pour les clients
d’une pharmacie.
Geen drempels, helder­
heid, oriëntatie: func­
tionele criteria die voor
de klanten van apothe­
ken van bijzondere
betekenis zijn.
Pharmacie Vital, Vienne
Vital Apotheken, Wenen
www.vital-apotheke.at
La pharmacie Vital
­repose sur un travail de
plafond à base de gor­
ges et de décaissés, qui
contien­nent des appa­
reils d’éclairage fluores­
cent pour un éclairage
d’am­biance diffus et des
encastrés orientables
Gimbal pour la mise en
scène des différentes
zones et présen­toirs. Le
comptoir est surplombé
de projecteurs Parscan,
montés sur un rail
Hi-trac suspendu.
De Vital apotheek bezit
inspringende installa­
tiekanalen in het pla­
fond, die behalve uit
fluorescentiearmaturen
voor diffuse algemene
verlichting ook uit
Gimbal richtbare spots
voor de enscenering
van ruimtelijke zones
en schappen voor de
medicijnen bestaat.
Boven de „Tara” – zo
wordt in Oostenrijk de
verkoopbalie genoemd
– zijn aan een hangen­
de Hi-trac rail Parscan
spots gemonteerd.
ERCO Lichtbericht 80 09/06 bpw Architektur, Wenen:
Drie apotheken in Oostenrijk
Pharmacie Adalbert Stifter, Vienne
Apotheek Adalbert Stifter, Wenen
Pharmacie Süd, Saint-Pölten
Apotheek Süd, St. Pölten
www.adalbert-stifter-apotheke.at
Natuurlijk zijn we niet uitsluitend in apothe­
ken gespecialiseerd, benadrukt Herbert Panek,
partner in het bureau bpw Architektur: wonin­
gen of restaurants behoren evengoed tot het
repertoire van de Weners als modezaken. Maar
de kwaliteit en het succes van de eerste apo­
theek-projecten werd in de branche alom
bekend, en tegenwoordig biedt de referentie­
lijst van de architecten de zeldzame mogelijk­
heid om meerdere geheel individuele oplos­
singen van de planningstaak „Apotheek”
vergelijkend te bekijken.
Welke betekenis de planners daarbij aan
licht toekennen wordt weergegeven door
een getal: Panek adviseert zijn opdrachtge­
vers tegenwoordig om 12 tot 15 procent van
de bouwsom in de verlichting te steken – een
ongebruikelijk hoog percentage. „Dat kun je
alleen adviseren wanneer je referentieprojec­
ten ook bewijzen dat het functioneert”, ver­
klaart de ingenieur. Bij bpw ziet men licht als
werkmateriaal en armaturen als werktuigen –
geen wonder dat de planners zich bij ERCO in
hun eisen begrepen voelen.
Hoewel de principiële vormtaal met heldere
vlakken en eenvoudige, in kubusvorm inge­
bouwde delen steeds herkenbaar is, verschillen
de drie projecten die hier worden voorgesteld
toch duidelijk van elkaar: kleuren, materiaal
en ook de lichtoplossingen gaan op in de
omgeving, in de ruimte en de wensen van de
opdrachtgever. Essentieel is dat de ruimte
met behulp van licht wordt gestructureerd.
Juist oude of zieke mensen, die uiteraard een
groot deel van de klantenkring van een apo­
theek vormen, moeten zich daardoor makkelijker kunnen oriënteren en voor bezoekers en
personeel een algemene atmosfeer van welzijn
creëren.
Dans un souci de détail
soigné et parfaitement
intégré, des Downlights
et des encastrés orien­
tables Skim sont insé­
rés ici dans le faux­plafond, sans joints.
Precisie tot in het
detail: downlights en
richtbare spots van de
inbouwarmaturenfami­
lie Skim zijn in dit pro­
ject zonder voegen in
het gipsplaatplafond
aangebracht.
Pour l’éclairage des
grands meubles à
tiroirs : les rails lumiè­
re ERCO, équipés de
­projecteurs Optec.
Bij de verlichting van
de schuifladenkasten
bewijst de ERCO span­
ningsrail zich; deze is
uitgerust met Optec
spots.
ERCO Lichtbericht 80 09/06
Dans l’espace de vente,
des matières claires et
une abondante lumière
du jour permettent
d’adopter un concept
d’éclairage minimaliste,
uniquement constitué
d’encastrés orienta­
bles Gimbal dissémi­
nés au pla­fond et de
Down­lights pendentifs
Cylinder pour éclairer
les présentoirs.
Door het gebruik van
heldere materialen en
veel daglicht is in de
verkoopruimte een
minimalistisch licht­
concept mogelijk:
spaarzaam in het pla­
fondaanzicht geplaats­
te Gimbal richtbare
spots en Cilinder pen­
deldownlights boven
het verkoopmeubilair.
Les réflecteurs Darklight
des Downlights penden­
tifs diffusent un éclai­
rage non-éblouissant
pour la haute exigence
visuelle du travail en
laboratoire.
De darklightreflectoren
van de pendeldown­
lights geven niet ver­
blindend licht bij de
veeleisende kijktaken
van het laboratorium­
werk.
Au plafond, les
en­castrés orientables
gé­nèrent une lumière
brillante sur les éta­
gères.
Plafondinbouw-richt­
bare spots produceren
een briljante lichtsterk­
te op de stellingen.
Un éclairage parcimo­
nieux dans le labora­
toire : les Downlights
Compact 100 pour lam­
pes fluorescentes com­
pactes sont extrême­
ment plats. Grâce à
l’association de réflec­
teurs Darklight avec
grille paralume en croix
et d’anneaux de lumière
circulaires, ils n’éblouis­
sent pas, tout en pré­
servant un plafond
esthétique.
Efficiënt licht in
het laboratorium:
de Compact 100
downlights voor com­
pacte fluorescentie­
lampen zijn extreem
vlak. Door de combi­
natie van kruisrasterdarklightreflector met
de doorgaande licht­
voeg bieden ze goede
bescherming tegen ver­
blinding en een attrac­
tief plafondaanzicht.
ERCO Lichtbericht 80 09/06 Playmobil Fun Park – HOB-Center, Zirndorf
Architecte/Architect: Ir. Jörg Spengler,
­Nuremberg/Neurenberg
Etudes d’éclairage/Lichtplanning:
Korona ­Leuchten, Augsburg
www.playmobil-funpark.de
Prérequis à l’éclairage
du HOB-Center, le dispo­
sitif en place ne devait
en aucun cas éblouir.
Les projecteurs Parscan
ont ainsi été dotés d’une
grille en nid d’abeilles et
d’un tube anti-éblouis­
se­ment allongé. Leurs
réflecteurs Spot avec
un angle d’éclairement
de 9° sont standard. Les
projecteurs sont équipés
de lampes HIT de 70 ou
150W d’un blanc chaud
– température de cou­
leur 830.
Absolute bescherming
tegen verblinding was
de voorwaarde bij de
spotsverlichting van
het HOB-Center. De
Parscan spots zijn door
een honingraatraster
en een verlengde antiverblindingskoker
gemodificeerd. Hun
spotreflectoren met
een stralingshoek van
9 zijn standaard. Ze
zijn uitgerust met HIT
lampen van 70 resp.
150W in de lichtkleur
830 warmwit.
C’est en 1974 que les fameuses figurines en
plastique de Playmobil ont commencé leur
marche triomphante vers les chambres d’en­
fants du monde entier. En 2005, pas moins de
1,9 milliard d’entre elles avaient quitté les
usines de l’entreprise familiale Geobra Brand­
stätter. Tout un éventail d’activités de loisir
axé sur ce jouet s’est développé depuis long­
temps en parallèle. Le Fun Park en est un exem­
ple. Celui situé au siège de la société, à Zirndorf
en Allemagne, s’étend ainsi sur 90 000m2, où
petits et grands peuvent ­rencontrer leurs com­
pagnons de jeu, grandeur nature. En cas de
pluie, le HOB-Center les accueille désormais
sur 5 000m2. Il s’agit d’une élégante construc­
tion de 26m de haut, dont le toit en verre et
acier recouvre une ville entière­ment vouée au
jeu. Et lorsque le ciel est gris, des centaines de
projecteurs Parscan pour lampes à halogénures
métalliques montés sur la charpente assurent
un éclairage non éblouissant, semblable à la
lumière du jour. Résultat : un espace ensoleillé,
une ambiance légère, pour faire oublier leur
quotidien aux enfants et aux parents.
In 1974 begon de zegetocht van de sympathie­
ke plastic speelfiguren van Playmobil naar de
kinderkamers van de wereld. Tot 2005 had het
ongelooflijke aantal van 1,9 miljard poppetjes
de werkplaatsen van het familiebedrijf Geobra
Brandstätter verlaten. Al lange tijd ontwikkel­
de zich rond het speelgoed een groot scala van
andere recreatiemogelijkheden – ­bijvoorbeeld
het Fun Park in de bedrijfsvesti­ging Zirndorf
in Franken, waar de kleine en grote bezoekers
op een oppervlak van 90.000m2 hun kunststof
kameraden op levensechte grootte kunnen
ontmoeten. Voor regenachtige dagen ont­
stond hier nu het 5.000m2 grote HOB-Center:
een elegante halconstructie waarvan het sta­
len en glazen dak op 26 meter hoogte een
hele speelstad overkapt. Om zelfs op druilerige
dagen een absoluut antiverblindende verlich­
ting te realiseren, die het daglicht benadert,
werden honderden Parscan spots voor halo­
geen-metaaldamplampen aan de draagstruc­
tuur voor het plafond gemonteerd. Het resul­
taat: een zonnige, onbezorgde sfeer waarin
kinderen en ouders het gewone leven van
­alledag vergeten.
10 ERCO Lichtbericht 80 09/06
ERCO Lichtbericht 80 09/06 11
Zoom
Focus
Le truc pour « Plugand-Play » : parce que
le Light System DALI
enregistre les données
relatives aux scènes
d’éclairage dans le Light
Server, les ballasts DALI
disposent d’une mémoire suffisante pour les
codes individuels des
appareils d’éclairage
– dès la sortie d’usine,
les appareils sont autant
de Light Clients.
Mise en service : une
automatisation bien
pensée pour une sécurité de processus renforcée et un effort moindre
pour tous les acteurs
impliqués.
De handigheid voor
„plug-and-play”: omdat
Light System DALI de
scènegegevens in Light
Server opslaat, komt in
de DALI bedrijfsapparatuur geheugenruimte
voor een individuele
codering van elke armatuur vrij – vanaf de
fabriek wordt de armatuur de Light Client.
Doordachte, geautomatiseerde processen voor
de ingebruikneming
zorgen voor een grotere
procesveiligheid en
minder kosten voor
alle betrokkenen.
12 ERCO Lichtbericht 80 09/06
« Plug and Play » : La mise en service d’une
installation Light System DALI
Jusqu’à présent, l’éclairage scénographique
était synonyme de contraintes lourdes tant
pour l’installation que pour la mise en service
du dispositif nécessaire : les circuits électriques
alimentant les appareils devaient être planifiés
à l’avance avant d’être définitivement reliés
aux éléments de gestion de l’éclairage dans
l’armoire de commande. Avec le Light System
DALI, la commande individuelle des appareils
remplace cette approche par circuits, ce qui
simplifie déjà considérablement les études et
l’installation. Mais la mise en service du système s’en trouve elle aussi facilitée, grâce à une
automatisation bien pensée. Tous les acteurs
jouissent ainsi d’une sécurité de processus
­renforcée pour un effort moindre.
La mise en service d’une installation Light
System DALI se fait en cinq temps :
1. Les appareils d’éclairage et le Light Server
sont reliés entre eux via le câble de commande
DALI, leur activation passant par les boutons
ou les Light Changers connectés au Light
Server. Une fois la connexion DALI active, le
Light Server sélectionne les adresses DALI
disponibles, établit une liste des Clients grâce
aux codes des appareils d’éclairage et crée
automatiquement plusieurs scènes types. A
partir de ces scènes, l’électricien peut tester les
fonctions de commutation, de gradation et de
changement de couleurs des appareils raccordés sans avoir à connecter un PC au système,
et livrer ainsi une installation d’éclairage fonctionnelle. En présence de Light Changers, il est
possible d’y voir s’afficher la liste des Clients
avec les références et les attributs de chacun.
2. Le concepteur ou l’utilisateur raccorde un
PC équipé du logiciel Light Studio ERCO au
dispositif. La liste des appareils connectés établie dans le Light Server est automatiquement
comparée avec la base de données du Light
Studio. Les informations relatives aux appareils
sont alors reprises et affichées clairement par
le logiciel.
3. Si besoin, il est également possible d’intégrer
des appareils d’autres fabricants – plus d’informations à ce sujet dans la rubrique Zoom
rapproché.
4. On procède au paramétrage des scènes
d’éclairage et des zones, et à l’affectation des
Light Changers dans le Light Studio. Ces données sont transmises au Light Server, tout en
pouvant être sauvegardées sur le disque dur
du PC.
5. Utilisation au quotidien : le logiciel pour PC
sert ici à éditer ultérieurement les paramètres,
qui sont ensuite à nouveau enregistrés sur le
Light Server. L’appel des scènes d’éclairage au
quotidien se fait par l’intermédiaire des Light
Changers ou des boutons reliés au Light Server.
Zoom rapproché
Dubbelfocus
„Plug and play”: De ingebruikname van een
Light System DALI installatie
Tot nu toe betekende scenografisch licht ook
hoge kosten bij installatie en ingebruikname
van een lichtinstallatie: armatuur-stroomkringen moesten van te voren worden gepland en
vast met de lichtregelingscomponenten in de
schakelkast worden bedraad. Bij Light System
DALI vervangt de individuele adressering van
armaturen dit denken in stroomkringen waardoor planning en installatie sterk vereenvoudigd worden. Maar ook bij de ingebruikname
van het systeem profiteert de installateur van
de doordachte, geautomatiseerde processen.
Het gevolg is een grotere procesveiligheid en
minder kosten voor alle betrokkenen.
De ingebruikname van een Light System
DALI installatie geschiedt in vijf fasen:
1. Armaturen en Light Server worden via de
DALI stuurkabel met elkaar verbonden, als
invoerapparaten worden toetsen of Light
Changers op de Light Server aangesloten.
Zodra de DALI verbinding is geactiveerd, leest
de Light Server de aanwezige DALI adressen,
maakt aan de hand van de armatuur-coderingen een Client-lijst en richt automatisch
verschillende standaardscènes in. Zonder
een PC aan te sluiten, kan de installateur aan
de hand van deze scènes de schakel, dim- en
kleurveranderingsfuncties van de aangesloten
armaturen controleren en een functionele
lichtinstallatie in werking stellen. Wanneer
Light Changers beschikbaar zijn, kunnen deze
de Client-lijst met artikelnummers en attributen weergeven.
2. De planner of gebruikers verbinden een PC
met ERCO Light Studio software met de installatie. De in de Light Server aangelegde lijst van
de aangesloten armaturen wordt automatisch
op de armaturen-databank van Light Studio
afgesteld, de armatureninformatie wordt
­overgenomen en in de software in de nietgecodeerde tekst weergegeven.
3. Als optie worden eventueel voorhanden
armaturen van andere fabrikanten geïntegreerd – daarover meer in „Dubbelfocus”.
4. De vierde fase bestaat uit het instellen van
lichtscènes en zones, alsmede het toewijzen
van Light Changers in Light Studio. Deze gegevens worden op de Light Server overgebracht,
maar kunnen bovendien op de harde schijf van
de PC worden opgeslagen.
5. Bediening in het dagelijks gebruik: hier dient
de PC-software voor het achteraf veranderen
van de instellingen die daarna weer in de Light
Server worden opgeslagen. Het oproepen van
de lichtscènes in het dagelijkse gebruik gebeurt
via Light Changer resp. de op de Light Server
aangesloten toetsen.
Les gradateurs, transformateurs ou actionneurs
DALI d’ERCO, qui permettent d’intégrer des
appareils d’éclairage traditionnels de tous types
dans une installation
DALI, sont également
codés en usine. Ainsi,
au moment de la configuration du dispositif,
ils sont reconnus automatiquement et peuvent
ensuite être traités dans
l’Editeur de Clients. Il est
alors notamment possible de les renommer�.
De DALI dimmers, trafo’s
of actuatoren van ERCO
waarmee alle soorten
traditionele armaturen
in een DALI installatie
kunnen worden opge­
nomen zijn eveneens
in de fabriek gecodeerd.
Daarmee worden ze bij
de setup van de installatie automatisch herkend
en kunnen daarna in de
Client Editor bewerkt,
bijv. opnieuw benoemd
worden.
L’Editeur de Clients du
Light Studio assure
un accès convivial aux
informations codées
des Light Clients DALI.
De Client Editor in
Light Studio biedt een
gemakkelijke toegang
tot de gecodeerde
informatie in de DALI
Light Clients.
Des Light Clients DALI codés : La base
­technique pour « Plug and Play »
En vue de la configuration automatique des
appareils et de l’activation des autres fonctions, le Light System DALI importe les codes
des différents appareils dans les ballasts DALI –
une extension de la norme DALI dans la mesure
où ces codes figurent dans la mémoire des ballasts initialement prévue pour enregistrer les
données des scènes d’éclairage. A leur tour, ces
données sont archivées centralement, dans le
Light Server du Light System DALI, doté d’une
importante mémoire : le nombre de scènes
envisageables passe ainsi de 16 (norme DALI)
à 1 024. Le codage n’altère en rien la compatibilité matérielle d’un Light Client ERCO par
rapport à la norme DALI. Grâce à l’Editeur de
Clients, un outil du logiciel Light Studio, il est
possible de coder après coup n’importe quel
appareil DALI d’autres fabricants et de l’inté­
grer ainsi sans difficulté à une installation
Light System DALI.
Au moment du codage en usine d’un Light
Client ERCO, les informations suivantes sont
enregistrées dans la mémoire des ballasts
DALI : la référence de chaque appareil d’éclairage, pour pouvoir classer les informations
relatives aux appareils, une adresse ID unique pour chaque appareil, pour différencier
plusieurs appareils d’un même modèle, un
index pour identifier les types de lampes, leur
couleur, le nombre de ballasts portant sur un
appareil et la position des ballasts, ainsi que la
disponibilité des fonctions de commutation
et de gradation. Avec le codage, des appareils
complexes ayant plusieurs adresses DALI,
comme les appareils varychromes, peuvent
être considérés comme une unité et représentés en conséquence. Les codes permettent à
l’utilisateur du logiciel Light Studio d’accéder
directement aux informations relatives à un
appareil (illustration, nom, caractéristiques
etc.) et aux éléments de commande comme la
barre de gradation coulissante ou la roue des
couleurs.
Les appareils d’éclairage DALI d’autres
fabricants dotés de ballasts non codés sont
tout d’abord affichés dans le Light Studio sous
forme d’adresses distinctes. Ils sont ensuite
traités avec l’Editeur de Clients, enregistrés en
tant que Light Clients, puis codés. Cela vaut
pour des appareils DALI isolés comme pour
des appareils conventionnels pilotés par le
biais de gradateurs ou d’actionneurs DALI,
voire pour des installations complexes comme
les plafonds de lumière RVB DALI. Une fois
le codage effectué, le Light Studio affiche
automatiquement les éléments de commande
­correspondants et les fonctions supplémen­
taires garantissant une utilisation conviviale
du logiciel, qu’il s’agisse d’attribuer un nom
ou une description.
Gecodeerde DALI Light Clients: De tech­
nische basis voor „plug and play”
Om de automatische setup en andere functies
tot stand te brengen, wordt in Light System
DALI voor de armatuur specifieke coderingen
in de DALI bedrijfsapparatuur ingegeven – dit
is in die zin een uitbreiding van de DALI standaard daar deze code eigenlijk in het voor
scènegegevens bestemde geheugen van de
bedrijfsapparatuur ligt. Light System DALI
geeft op haar beurt de scènegegevens centraal
door aan de Light Server, die daarvoor met een
groot geheugen is uitgerust: daardoor neemt
het aantal mogelijke scènes toe van 16 (DALI
standaard) tot 1.024. De codering heeft geen
invloed op de hardware-compatibiliteit van
een ERCO Light Client ten opzichte van de DALI
standaard. Met de „Client Editor”, een optie
in de software Light Studio, kunnen willekeurige DALI armaturen van andere fabrikanten
achteraf worden gecodeerd en op die manier
naadloos in een Light System DALI installatie
worden opgenomen.
Bij de fabrieksmatige codering van een
ERCO Light Client wordt de volgende informatie in het geheugen van de DALI bedrijfsapparatuur geschreven: het artikelnummer van de
armatuur, om armatuurinformatie te kunnen
rangschikken een eenduidig armatuur-identi­
ficatienummer, om meerdere armaturen van
dezelfde constructie te kunnen onderscheiden
een index voor de identificatie van het armatuurtype, armatuurkleur, het aantal bedrijfsapparaten in een armatuur en de plaats van de
bedrijfsapparatuur, alsmede voor de beschikbaarheid van de functies schakelen resp. dimmen. Op basis van de codering worden tevens
complexe armaturen met meerdere DALI adressen, bijvoorbeeld varychrome-armaturen, als
eenheid herkend en als zodanig weergegeven.
De software Light Studio vindt aan de hand
van de code de betreffende databank-informatie bij een armatuur (beeld, naam, kenmerk
etc.) en de passende bedieningselementen
zoals dim-schuif of kleurencirkel.
DALI armaturen van andere fabrikanten met
niet-gecodeerde bedrijfsapparatuur worden
eerst als afzonderlijke adressen in Light Studio
weergegeven. Ze worden met de Client Editor
bewerkt, in Light Clients samengevat en gecodeerd. Dit functioneert met individuele DALI
armaturen evengoed als met door een DALI
actuator of dimmer aangestuurde conventionele armaturen of complexe installaties zoals
bijv. DALI-geregelde in RGB verlichte plafonds.
Na de codering toont Light Studio automatisch
de goede bedieningselementen en stelt extra
comfortfuncties zoals bijvoorbeeld het toekennen van een naam en een beschrijving ter
beschikking.
ERCO Lichtbericht 80 09/06 13
Tout un programme
Quadra dans le foyer de la Verbund AG, Vienne
Systeemdesign twee in één
Quadra in de foyer van Verbund AG, Wenen
Des Downlights Quadra
pour lampes halogènes
basse tension assurent
dans le foyer un éclairage général agréable.
Ils font admirablement
ressortir le somptueux
sol terrazzo en gravier
du Danube et l’incrustation métallique qu’on
peut y lire. Des appareils de périmètre dotés
de filtres bleus signalent les ascenseurs. A
l’accueil, des encastrés
orientables Quadra sont
intégrés au canal d’installation au-dessus du
comptoir, tandis que le
mur arrière jouit d’un
éclairage homogène,
diffusé par des projecteurs à faisceau mural
Quadra.
En rénovant l’entrée de son administration
générale, la Verbund AG, principal groupe
autrichien d’électricité, s’est façonné une carte de visite emblématique au cœur de Vienne,
sur la grande place « Am Hof ». Pour éclairer
cet élégant foyer, les concepteurs ont choisi
les appareils encastrés Quadra d’ERCO, que
deux caractéristiques majeures distinguent
immédiatement dans cette application. Leur
découpe de plafond, tout d’abord, nette et rectangulaire, s’intègre merveilleusement à l’architecture moderne. Ils reposent ensuite sur
un système polyvalent, qui répond parfaitement aux besoins d’éclairage les plus divers,
tant en termes techniques que conceptuels.
Des concepts différenciés soulignent les
fonctions des différents espaces par un contraste de qualités d’éclairage soigneusement
étudié. Ainsi, des accents brillants peuventils être dispensés devant un fond plan, et un
éclairage général équilibré, d’un blanc neutre,
être associé à des effets-lumière colorés. Le
foyer de la Verbund AG a été traité selon des
principes nuancés. La structure modulaire
des appareils Quadra a alors permis des solutions rationnelles pour le plafond : certains
appareils ont été montés dans des modules de
­plafond métalliques, d’autres ont été placés
dans des canaux d’installation.
14 ERCO Lichtbericht 80 09/06
Lumière et art : parce
que le foyer accueille
également des expositions temporaires, il
nécessitait un éclairage
flexible. A cet effet, des
cassettes de modules
de projecteurs à faisceau mural et d’encastrés orientables Quadra
ont été intégrées au
faux-plafond.
Licht voor kunst: de
foyer dient ook als
plaats voor wisselende
tentoonstellingen. Voor
flexibele verlichting
zijn in de plafondplaten van dit gedeelte
cassettes met Quadra
wall­washers en modules voor richtbare spots
geïntegreerd.
Quadra downlights
voor laagspanningshalogeenlampen zorgen in de foyer voor
aangename basisverlichting. Ze laten de
kunstzinnig vormgegeven terrazzovloer van
Donau-kiezelsteen en
ingezette metalen letters optimaal tot hun
recht komen. Blauw
gefilterde perimeterarmaturen markeren
de liftingangen. In het
installatiekanaal boven
de receptiebalie zijn
Quadra richtbare spots
geïntegreerd, de wand
daarachter wordt door
Quadra wallwashers
gelijkmatig verlicht.
Op het plein „Am Hof” in het hartje van Wenen
heeft het grootste Oostenrijkse stroomconcern, Verbund AG, met de renovatie van de
entree van zijn hoofdkantoor een representatief visitekaartje afgegeven. Bij de verlichting
van de elegante nieuwe foyer verwachtten de
planners alles van de Quadra plafondinbouwarmaturen van ERCO. Dit productsysteem
levert in die toepassing meteen twee van zijn
belangrijkste en sterkste eigenschappen: met
zijn precieze, rechthoekige plafondopeningen
past het enerzijds goed in de moderne architectuur. Anderzijds kunnen binnen dit veelzijdige systeem de meest verschillende verlichtingstaken op zowel een hoog lichttechnisch
als vormgevend niveau perfect worden opgelost.
Gedifferentieerde lichtconcepten onderstrepen de ruimtelijke werking door het zorgvuldig afgestemde contrast van verschillende lichtkwaliteiten: briljante accenten tegen
uit vlakken bestaande achtergronden, uitge­
balanceerde, neutraal witte basisverlichting
gecombineerd met kleurrijke lichteffecten.
De planners behandelden de verschillende
­verlichtingstaken in de foyer van Verbund AG
ook op die manier. Door de modulaire opbouw
van de Quadra armaturen kon makkelijker
een integrerende, rationele oplossing voor
de vormgeving en technische uitvoering van
het plafond worden gevonden: zo werden de
armaturen gedeeltelijk in metalen plafond­
modules gemonteerd of werden in installatiekanalen geplaatst.
Architecte/Architect: Eichinger oder Knechtl,
Arch. Christian Knechtl, Vienne/Wenen
Le programme Quadra
est un système d’éclairage complet. Il comprend les appareils les
plus divers, des encastrés orientables aux
Downlights, en passant
par les projecteurs à
faisceau mural et des
modules de 1, 2 ou 4
appareils.
Het Quadra-programma
vormt een compleet
lichttechnisch modulair
systeem. Er zijn diverse
typen producten verkrijgbaar, zoals richtbare spots, downlights,
wall­washers of armaturen met 1, 2 of 4
modules.
A chaque utilisation
désirée correspond la
lampe idoine, et toujours avec le programme
Quadra. Les lampes halo­
gènes basse tension et
les lampes à halogénures
métalliques dominent
largement. Certains
appa­reils isolés sont
équipés de lampes fluorescentes compactes
ou de LED RVB.
Afhankelijk van de toepassing worden in het
Quadra-programma
verschillende lichtbronnen gebruikt. De nadruk
ligt op laagspanningshalogeenlampen en
halogeen-metaaldamplampen. Afzonderlijke
armaturen zijn ook met
compacte fluorescentielampen of RGB-LED’s
uitgerust.
Digital Addressable Lighting Interface
Le protocole DALI est
également représenté
dans le système Quadra
via des appareils à commande numérique.
Ook in het Quadrasysteem vormt DALI
de standaard voor de
digitale aansturing
van de armaturen.
ERCO Lichtbericht 80 09/06 15
Uwe Belzner : Lumière Espace Temps
Réflexions sur l’éclairage scénographique et
les espaces de mise en scène (partie II)
L’auteur et architecte Uwe Belzner a fondé le
bureau d’études Belzner Holmes à Heidelberg.
Spécialiste des questions d’éclairage et de
couleur, il est également professeur à l’uni­
versité de Coburg.
Concevoir par la
lumière des espaces de
mise en scène équivaut
systématiquement à
concevoir par l’ombre.
L’ombre doit être expli­
cite, comme la lumière.
www.belzner-holmes.de
La lumière, élément
d’une réception synes­
thésique : ce qui peut
sembler kitsch en photo
ou sur l’écran, existe
dans la réalité, est
authentique et, à ce
titre, inoubliable.
Licht als onderdeel
van een synesthetische
perceptie: wat op een
afbeelding kitscherig
mag overkomen kan in
het echt authentiek en
daarmee onvergetelijk
zijn.
16 ERCO Lichtbericht 80 09/06
La structure interne du drame
La première partie de cet essai était consacrée
aux structures externes du drame. Ces struc­tu­
res externes ne circonscrivent pas le processus
d’élaboration. Au contraire, elles définissent
l’espace où l’équipe chargée de la mise en
scène devra interpréter les structures internes.
A leur tour, les structures internes ainsi interpré­
tées sont personnelles et multiples. Interdépen­
dantes, elles sont étroitement liées entre elles.
Elles se complètent et se soutiennent mutuel­
lement. Dans le meilleur des cas, elles s’entre­
lacent au point de former une fine toile : légère
au vent, mobile, dynamique et résistante à la
fois. Elles s’entrelacent au point de former une
idée artistique globale.
Dans le cadre d’un processus d’élaboration
artistique en équipe, où la décision finale appar­
tient au metteur en scène, une toile de ce type
naît de la connaissance de la « démocratie des
sens ». L’ouïe, la vue, le toucher, l’odorat, le goût
sont assimilés à un univers sensible complexe
pour transmettre les émotions des acteurs sur
scène et pour permettre aux spectateurs d’accé­
der à cet univers émotionnel. L’interprétation
des sens dédiée à un concept global donne lieu
à un projet unique en son genre.
La perception de notre univers est devenue
plus visuelle que jamais. Or, pour un événement
d’ensemble, tous les sens doivent être associés.
Ce n’est pas une nouveauté. L’étude de la
mytho­logie révèle ainsi que les sens n’existent
pas indépendamment les uns des autres, mais
renvoient les uns aux autres. L’espace, la musi­
que, la langue ne sont pas les seuls à avoir une
musicalité, la lumière aussi – un phénomène
que l’on retrouve dans les mythes et les légen­
des de nombreux peuples. Plus grand que notre
univers spirituel occi­den­tal, l’univers spirituel
indien est plein des relations entre l’oreille et
l’œil, entre la vue et l’ouïe. Prajapati, le créa­
teur original, incarne la « lumière chantante »,
le « soleil chantant » et le « son lumineux ». Et
dans le Livre des morts tibétain également, la
lumière éclatante se mue en son.
« Le monde ne peut être appréhendé que
par la pensée, le senti, le vécu et la méditation.
La pensée consciente n’est là que le point cul­
minant d’un processus plus puissant encore,
lié à une unité totalement englobante. »
(Joachim-Ernst Berendt, 1922-2000). De cette
approche formulée par J.-E. Berendt, célèbre
musicologue allemand, découle pour moi le
fondement essentiel d’un processus concep­
tuel concluant : le concepteur doit libérer ses
propres compétences émotionnelles avant de
les transposer dans une œuvre qui transmette
au spectateur et à l’auditeur un contenu intel­lectuel en faisant appel à sa mémoire émotion­
nelle et, ainsi, à des sentiments profondément
enfouis.
Aujourd’hui, les compétences techniques
à l’international sont d’un niveau élevé sensi­
blement identique. Un ascenseur, un escalier
mécanique, un appareil d’éclairage fonction­
Lichtvormgeving van
geënsceneerde ruim­ten is altijd in dezelfde
mate schaduwvorm­
geving. Schaduwen
moeten net als het
licht eenduidig zijn.
nent en Europe de la même manière qu’en Asie
ou en Australie. Pour se distinguer, il convient
donc de faire ressortir ses compétences émo­
tionnelles. Cela ne vaut pas uniquement pour
le théâtre, mais aussi pour l’architecture dans
sa globalité.
Compétences émotionnelles
Nos compétences émotionnelles commencent
à se développer dans le ventre maternel. C’est
là le début d’un long voyage expérimental, per­
sonnel, mais basé sur une imagerie tradition­
nelle, un voyage qui nourrit notre mémoire
émotionnelle. Nos sens sont alors loin de se
démarquer les uns des autres : les vibrations
et les sons perçus pour la première fois dans
le ventre maternel, la lumière aperçue pour la
première fois en en sortant marquent l’éveil
de nos sens. Il s’agit de perceptions plurisenso­
rielles que chaque jour et chaque nuit de notre
existence viendront compléter pour enrichir
notre propre univers expérimental, profondé­
ment intime. Les souvenirs sont complexes.
De la matière, des formes et des couleurs, des
sons et des mélodies, des odeurs naissent des
« impressions » émotionnelles. Les associations
d’idées suggérées par un lieu peuvent être exa­
minées sur le plan sensoriel : à chaque sens
correspond dans notre mémoire émotionnelle
des « impressions » plurisensorielles. La mémoi­
re n’est pas incarnée par notre seul cerveau,
mais par notre corps tout entier. Les percep­
tions sensorielles sont des réceptions synes­
thésiques de l’espace par l’organisme, sachant
que nos sens ne nous trompent pas, mais que
c’est là le résultat de nos interprétations. Un
rendez-vous sur la plage, l’été, le coucher du
soleil, une guitare hawaïenne en fond sonore,
le roulement des vagues, un cock­tail de fruits
frais, le grand amour… L’orage, les éclairs cin­
glant le ciel noir, le tonnerre inquiétant, l’humi­
dité, le vent, le froid, la séparation d’avec l’être
aimé… (dans un film, il pleut ­toujours à ce
moment-là) la réconciliation, le calme et l’har­
monie de l’arc-en-ciel, véritable moment de
plénitude. Tout – surtout la première fois – est
un moment marquant, unique, parfois bien
plus kitsch que n’importe quelle image artifi­
cielle, mais parce qu’il se produit dans la réalité,
il est authentique et, à ce titre, inoubliable.
L’ombre des dromadaires
Lorsqu’il interprète l’espace, l’observateur
analyse la lumière, certes, mais surtout,
inconsciemment, les ombres. Prenons l’exem­
ple d’une photo aérienne de dromadaires dans
le désert. Ce que l’on voit réellement, ce ne
sont pas les dromadaires, mais leurs ombres.
Concevoir par la lumière des espaces de mise
en scène équivaut systématiquement à con­
cevoir par l’ombre. L’ombre doit être explicite,
comme la lumière.
L’association de l’ombre et de la couleur nous
donne des indications sur l’heure. L’analyse
de l’ombre nous dit si le soleil est sur le point
de se lever ou de se coucher. La couleur d’un
coucher de soleil est indubitablement propre
au soir. Sur une photo, nous reconnaissons
l’heure qu’il est par l’alliance de l’ombre, de
la couleur et des valeurs de luminosité.
Silence et obscurité
Selon J.-E. Behrendt : « Le summum du son est
le silence ». Appliquer à la lumière, cela donne :
le summum de la lumière est l’obscurité. Au
théâtre, un espace de mise en scène naît
toujours de l’obscurité. L’obscurité annonce
la concentration intérieure. Dans l’obscurité,
nous entendons mieux, nous sommes plus
sensibles à la moindre petite lumière. En excès,
la lumière aveugle et blesse, tel un bruit trop
intense ou une plaque brûlante. A partir des
nuances de gris de l’obscurité, la lumière fait
place à la couleur.
Les couleurs de la nature
Toutes les couleurs sont dans la nature. Une
couleur qui n’aurait pas son équivalent dans
la nature est pratiquement impensable. Les
anciens théoriciens de la couleur ont étudié la
nature. Les biologistes y voient à nouveau un
modèle d’envergure. Si les approches théori­
ques diffèrent les unes des autres, elles restent
encore valables aujourd’hui et se tolèrent par­
tiellement. Une chose est claire : la couleur n’a
pas de signification « monochrome ». La cou­
leur est sujette à des interprétations multiples,
fonctions du moment et du niveau interpré­
tatif. A la signification primaire (rouge = vie,
sang, force) s’ajoutent les niveaux physiologi­
ques du toucher (rouge = chaleur, sècheresse),
de l’ouïe (rouge = intensité sonore, fanfare),
du goût (rouge = suavité, puissance) ainsi que
le niveau psychologique (rouge = activité,
agression, amour, stimulant) et le niveau
­méta­phorique (rouge = joie de vivre, désir,
érotisme). Il convient en outre de toujours
considérer la couleur dans un contexte cul­
turel et religieux et de l’interpréter dans le
sens de la mise en scène.
La « lumière-clé » ou Key Light
Les qualités de lumière définies par Richard
Kelly, « Ambient Light », « Focal Glow » et « Play
of Brilliance », sont transcrites par la lumière
pour voir, la lumière pour mettre en valeur
et la lumière pour décorer. Dans un espace
de mise en scène – soit exactement suivant
la perspective de Kelly –, la lumière pour voir
n’est pas que fonctionnelle ; elle instaure
aussi une ambiance générale réalisée artifi­
ciellement, elle livre un espace à la vue et aux
émotions. La lumière pour mettre en valeur
complète la lumière générale pour s’attacher
aux personnes et aux objets, pour faire ressor­
tir les visages, les gestes, les mouvements. Diri­
gée dynamiquement, la lumière guide l’œil du
spectateur à travers l’espace pour qu’il ne voie
que ce qu’il doit voir.
La lumière pour décorer implique le recours
à des objets d’éclairage que distingue leur
esthétique. Ce peut être une bougie ou une
sculpture lumineuse. Dans un espace de mise
en scène, ces objets se font sources lumineu­
ses symboliques chargées de sens. Ils se font
objets de lumière-clé. Key Lights. Une lampe
à incandescence nue, luisante renvoie immé­
diatement à la nuit ou à une pièce aveugle
et, de fait, à un environnement émotionnel
complexe. Les exemples de Key Lights sont
nombreux : une lampe fluorescente cligno­
tante, un candélabre garni de bougies, un
lustre majestueux, une lampe de poche, un
lampadaire etc. En règle générale, toutes ces
sources lumineuses ne suffisent pas à éclairer
convenablement tout un espace, aussi est-il
important que la qualité, la couleur et l’in­
ten­­sité de la lumière complémentaire soient
adaptée à cette lumière-clé. Le tour est joué
lorsque le spectateur ne se demande pas com­
ment une bougie peut bien éclairer une pièce
de façon aussi admirable.
Objet de lumière-clé,
une lampe à incandes­
cence nue, luisante
renvoie à un environ­
nement émotionnel
complexe.
Een kale gloeilamp
brengt als „key light”
een complex emotio­
neel geheel over.
ERCO Lichtbericht 80 09/06 17
Uwe Belzner: Licht Ruimte Tijd
Ideeën over scenografisch licht en
geënsceneerde ruimten (deel II)
De auteur en archtitect Uwe Belzner is op­
richter van het Lichtplanningskantoor Belzner
Holmes in Heidelberg en hoogleraar voor
licht en kleurvormgeving aan de Hogeschool
Coburg��.
www.belzner-holmes.de
De innerlijke structuur van het drama
In het eerste deel van dit essay was sprake van
de uiterlijke structuren van het drama. Deze
uiterlijke structuren perken het ontwerpproces
niet in – ze definiëren veeleer de ruimte voor
het interpreteren van de innerlijke structuren
door het regisseursteam. De innerlijke structu­
ren die uit de interpretatie van het regisseurs­
team kunnen worden afgeleid zijn individueel,
veelzijdig, nauw in elkaar gevlochten en van
elkaar afhankelijk. Ze ondersteunen elkaar en
vullen elkaar wederzijds aan. In het mooiste
geval verweven ze zich tot een fijn web: licht
in de wind, beweeglijk en dynamisch maar
toch scheurvrij; tot een geheel en al kunst­
zinnig idee.
In een kunstzinnig ontwerpproces dat
op teambasis tot stand komt maar waar de
uiteindelijke besluitvorming bij de regisseur
ligt, ontstaat zo’n web op basis van de kennis
van de „democratie van het verstand”. Horen,
zien, voelen, ruiken, smaken worden als een
complexe gevoelswereld begrepen om de
emoties van de deelnemers op het toneel over
te dragen en bij de bezoekers van het theater
voor de geest te roepen. De interpretatie van
de zintuigen in de „zin van het totaalconcept”
leidt tot een uniek, onverwisselbaar ontwerp.
De waarneming van deze wereld heeft zich
in sterke mate verplaatst naar het visuele. Voor
een op de totaliteit gerichte belevenis moeten
evenwel alle zintuigen met elkaar verbonden
worden. Dit is geenszins een uitvinding van
de moderne tijd. Als we ons bezighouden met
de mythologie kunnen we vaststellen dat de
zintuigen niet naast elkaar bestaan maar naar
elkaar verwijzen. Niet alleen de ruimte, maar
ook de muziek of de taal bezitten een klank;
het licht heeft bijvoorbeeld een innerlijke
klank – een fenomeen, dat in mythen en sagen
van vele volkeren te vinden is. Sterker dan
onze westerse, is het Indische rijk des geestes
vol met zinspelingen van het oor op het oog
en van het zien op het horen. Prajapati, de oer­
god is het „zingende licht”, de „zingende zon”
en de „lichtklank”. En ook in het Tibetaanse
dodenboek gaat een stralend licht in een klank
over.
„Waarneembaar is de wereld door denken,
voelen, beleven en meditatie. Het bewuste
denken is daarbij maar het begin van een
groter proces, dat met een alles omvattende
eenheid samenhangt.” (Joachim Ernst Berendt,
1922-2000). Ik deel deze opvatting van
Berendt en leid daaruit de belangrijkste bouw­
steen van een succesvol creatief proces voor
de kunstenaar af: hij moet zijn emotionele
vaardigheden allereerst bij zichzelf vrijmaken
om deze dan in een kunstzinnig geheel om
te zetten zodat het bij de toeschouwer en
­toehoorder emotionele herinneringen en
daarmee een diep ervaren gevoel van intel­
lectuele inhoud oproept.
De technische vaardigheden bij dit proces
staan inmiddels internationaal op een hoog
18 ERCO Lichtbericht 80 09/06
de bliksem, de onrust van het onweer, nattig­
heid, wind, kilte en het moeten scheiden van
je geliefde…( in een film regent het altijd op
zulke momenten) de verzoening, rust en
harmonie van de regenboog als ontspannen
moment. Alles – vooral bij de eerste keer – een
alomvattende indruk makende belevenis, soms
nog sentimenteler dan een gekunsteld beeld,
maar in echt en in de werkelijkheid beleefd,
authentiek en dus onvergetelijk en wat herin­
nerd kan worden
De schaduw van de dromedarissen
Bij de interpretatie van ruimten analyseert de
waarnemer niet alleen licht, maar onbewust
vooral schaduw. Een voorbeeld: de luchtop­
name van dromedarissen in de woestijn. Wat
men werkelijk ziet, zijn niet de dromedarissen
maar hun schaduw. Lichtvormgeving van
geënsceneerde ruimten betekent ook altijd
het in dezelfde mate weergeven van schadu­
wen. Schaduwen moeten eenduidig zijn, net
als het licht.
Over de combinatie van schaduw en kleur
krijgen wij informatie over de tijd. Via de scha­
duwanalyse wordt de laagstaande zon van een
ochtend of avond waargenomen. Via de kleur
van het avondrood herkennen we op ondub­
belzinnige wijze de avond. We herkennen tijd
heel plastisch in zijn combinatie van schaduw,
kleur en helderheid.
en nauwelijks meer herkenbaar niveau. Een
lift, een roltrap, een armatuur functioneert in
Europa net als in Azië of Australië. Het gaat er
dus ook om de emotionele vaardigheden dui­
delijk te maken om de creatieve werkzaamhe­
den uit elkaar te houden. Dat geldt niet alleen
in de schouwburgzaal maar ook in de totale
architectuur.
Emotionele vaardigheden
Onze emotionele vaardigheden beginnen
zich al in de moederbuik te ontwikkelen. Hier
begint een lange, in ieder geval individuele
maar op oude beelden gebaseerde ervarings­
reis, die ons emotionele geheugen vult. Daar­
bij worden onze zintuigen niet onder elkaar
gescheiden: de waarneming van de eerste
trillingen en tonen in de moederbuik, het
moment, waarin we het licht van de wereld
zien zijn de eerste zintuiglijke prikkels en
gecombineerde waarnemingen die iedere dag
en nacht van ons leven worden aangevuld
tot ons eigen, heel individuele ervaringsrijk­
dom. Herinneringen zijn complex. Er ontstaan
emotionele „indrukken” uit materiaal, vorm
en kleur, uit melodieën van klanken, geuren
en een haptisch gewaarworden. Associaties
met plaatsen kan men bij alle zintuigprikkels
onderzoeken en men vindt voor alle zintuigen
gecombineerde „indrukken” in ons emotionele
geheugen. Het geheugen betreft niet alleen
de hersenen, maar het gehele lichaam. Zin­
tuiglijke waarnemingen zijn synesthetische
receptoren van het lichaam op een plaats waar
onze zintuigen niet misleid worden, maar wel
alleen onze interpretaties. Een rendez-vous
op het strand bij een zachte zomerlucht en
zonsondergang, de Hawaï gitaar op de achter­
grond, het ruisen van de zee, een cocktail met
verse vruchten, de grote liefde…. Het onweer,
het disharmonische getande lichtbeeld van
Stilte en duisternis
Behrendt zegt: „De hoogste potentie van het
geluid is de stilte”. Voor licht betekent dat: de
hoogste potentie van het licht is de duister­
nis. Een geënsceneerde ruimte in een theater
ontstaat altijd uit de duisternis. Donkerheid
is het uiterlijke teken van het begin van de
innerlijke concentratie. In de duisternis horen
we beter, zijn gevoeliger voor ieder klein licht.
Lorenz Oken, un natu­
raliste du XIXe siècle
disait : « L’œil mène
l’homme au monde,
l’oreille amène le
­monde à l’homme. »
Des dromadaires dans
le désert : ce que l’on
voit vraiment ce ne
sont pas les dromadai­
res, mais leurs ombres.
(Photo : Yann ArthusBetrand/ Altitude)
Lorenz Oken, een
natuuronderzoeker uit
de 19e eeuw, zei: „het
oog maakt de mens
vertrouwd met de
wereld, het oor maakt
de wereld vertrouwd
met de mens.”
Te veel licht verblindt en doet pijn, net als te
veel geluid of de hete kookplaat. Uit de grijs­
waarden van de duisternis ontstaat door het
licht een kleur.
De kleuren van de natuur
De natuur komt voor ons in alle kleuren naar
voren. Een kleurtoon, die niet op een natuur­
lijke plaats geen equivalent bezit is nauwe­­lijks denkbaar. Kenners van de kleurenleer uit
het verleden hebben de natuur bestudeerd.
Biowetenschappers hebben tegenwoordig
weer de natuur als grote voorbeeld ontdekt.
De theoretische uitgangspunten zijn ver­
schillend, maar gelden als uitgangspunt ook
tegen­woordig nog en kunnen voor een deel
naast elkaar bestaan. Hierbij wordt één ding
duidelijk: kleur heeft geen „monochrome”
betekenis. Kleur kan op vele manieren geïn­
terpreteerd worden en dat is weer afhankelijk
van een totale bele­venis en een interpretatie­
niveau. Naast de basisbetekenis (rood = leven,
bloed, kracht) staan de fysiologische niveaus
„voelen” (rood = hitte, warmte, droogheid),
„horen” (rood = luid, schetterend), „smaken”
(rood = zoet krachtig), het psychologisch
niveau (rood = activi­teit, agressie, liefde, ver­
levendigd) en het metaforisch niveau (rood =
levens­vreugde, begeerte, erotiek). Bovendien
moet kleur altijd in een culturele en religieuze
samenhang gezien worden en in de betekenis
van enscenering geïnterpreteerd worden.
maar ook een stemmings – of atmosfe­risch
licht, dat een kunstzinnig opgewekte basis­
stemming overdraagt, een ruimte zichtbaar
en emotioneel beleefbaar maakt. Het „licht
om ergens naar te kijken” is naast het licht van
een ruimte al gauw persoonsgericht, accen­
tueert gezichten, gebaren, bewegingen, maar
ook voorwerpen. Dynamisch bestuurd leidt
het licht het oog van de waarnemer door de
ruimte en laat de waarnemer dat zien wat hij
zien wil.
Licht om te bekijken duidt lichtobjecten aan
met een eigen esthetische werking, van kaars
tot en met lichtsculptuur. In een geënsceneer­
de ruimte worden ze een met symbolische en
associatieve betekenissen gedragen lichtbron,
tot een „key light”. Een kale gloeilamp wordt
al snel geassocieerd met „nacht” of „ruimte
zonder raam” en vormt daarmee een complex
emotioneel geheel. Andere voorbeelden van
key lights zijn: een flikkerende armatuurlamp,
een lichtkroon met kaarsen, een chique luster,
een zaklamp, een staande lamp etc. Omdat de
genoemde lichtbronnen in de regel niet toe­
reikend zijn om een hele kamer voldoende te
verlichten is het belangrijk, dat het extra licht
in zijn kwaliteit, kleur en intensiteit op het key
light georiënteerd is. Het is pas geslaagd wan­
neer de waarnemer er niet over na hoeft te
denken hoe het kan dat een enkele kaars een
hele kamer zo prachtig kan verlichten.
Het „sleutellicht” of key light
De door Richard Kelly geformuleerde licht­
kwaliteiten „ambient light”, „focal glow” en
„play of brilliance” worden geïnterpreteerd als
licht om te kijken, licht om ergens naar te kij­
ken, licht om te bekijken. In een geënsceneerde
ruimte – helemaal in de zin van Kelly – is „licht
om te kijken” niet alleen een functioneel licht,
Les éclairs et l’arc-enciel, le tonnerre et le
silence comptent au
nombre des grandes
antithèses de notre
monde sensible. L’arcen-ciel nous rappelle
que la lumière blanche
est l’adition de toutes
les couleurs.
Bliksem en regenboog,
donder en stilte zijn
tegenpolen in onze
gevoelswereld. De
regenboog herinnert
ons eraan dat wit licht
een samenvoeging
van alle kleuren is.
La couleur verdâtre de
l’aurore boréale et le
sifflement du vent : des
impressions durables
découlent de percep­
tions sensorielles com­
plexes.
De groenige kleur van
het noorderlicht en het
fluiten van de wind:
blijvende indrukken
bestaan uit complexe
zintuiglijke waarne­
mingen.
Dromedarissen in de
woestijn: wat men
werkelijk ziet, zijn niet
de dromedarissen maar
hun schaduwen.��������
(Foto:
Yann Arthus-Betrand/
Altitude)
ERCO Lichtbericht 80 09/06 19
Tutoriel Light Studio
Light Studio Tutorial
www.erco.com/lightstudio
Pour obtenir l’éclairage
scénographique voulu,
il suffit d’effectuer les
réglages horaires cor­
respondants dans le
module Light Timer. En
vue d’une manifesta­
tion exceptionnelle, il
est possible d’envisager
les scènes d’éclairage
désirées sur le Plan du
module Light Book.
Grâce à l’Editeur d’évé­
nements, l’utilisateur
peut sélectionner des
scènes d’éclairage et
leur affecter un temps
de fading spécifique.
L’association dans le Light System DALI entre
le matériel et le logiciel de programmation de
la lumière d’une part, et les appareils d’éclai­
rage d’autre part ouvre de nouvelles perspec­
tives scénographiques. Le logiciel pour PC
devient un véritable pivot pour exploiter plei­
nement le potentiel d’une installation DALI
d’ERCO. Quoi de mieux que de se familiariser
en ligne avec ce système, de manière interactive ?
Aussi, depuis avril, le tutoriel consacré
au logiciel Light Studio est-il consultable
sur le Light Scout, le site Internet d’ERCO
(www.erco.com). Les multiples fonctions du
système et son interface utilisateur y sont
clairement présentées. A l’appui d’un projet
factice, le tutoriel explique entre autres com­
L’exemple de planifi­
cation donné dans le
tutoriel est inclus dans
le logiciel Light Studio,
ce qui permet de se
familiariser hors ligne
avec le programme,
en toute simplicité.
Het in de Tutorial
getoonde plannings­
voorbeeld is een
bestanddeel van de
Software Light Studio
en maakt het mogelijk
de bediening van het
programma „offline”
in spelvorm te leren
kennen.
20 ERCO Lichtbericht 80 09/06
ment créer des scènes d’éclairage coloré ou
des suites dynamiques. Comment organiser
l’espace, comment programmer dans le temps
des scènes spécifiques en vue d’occasions spé­
cifiques ? Tout y est. De brèves vidéos décri­
vent également, pas à pas, comment utiliser
le logiciel et montrent l’effet de lumière pro­
duit sur l’architecture.
Het samenspel van lichtregelingssoftware, hardware en de armaturen in het Light System
DALI opent een nieuwe dimensie van sceno­
grafische mogelijkheden op het gebied van
vormgeving. De software op de computer
wordt de sleutel om het potentieel van een
ERCO DALI installatie volledig te kunnen benut­
ten. Wat ligt meer voor de hand dan de uitleg
In de module Light
Timer kunnen de op de
tijd betrekking hebben­
de factoren van sceno­
grafisch licht worden
ingesteld. Voor het ver­
loop van een gebeurte­
nis met verschillende
lichtscènes kunnen
deze eerst in de module
Light Book op het toneel worden bekeken.
In de Event Editor
selecteert de gebrui­
ker lichtscènes en kan
hieraan een individuele
fadingtijd toekennen.
tot de bediening van dit systeem door interactieve online-media aan te bieden?
Sinds april is daarom de Tutorial voor de
software Light Studio in ERCO Light Scout
(www.erco.com) online. Deze geeft de veelzij­
dige functies van het systeem op aanschou­
welijke wijze weer en verklaart zijn grafisch
gebruikersinterface. Aan de hand van een
projectvoorbeeld verklaart de Tutorial onder
andere hoe kleurrijke lichtscènes of dynami­
sche verlopen kunnen worden aangemaakt.
De ruimtelijke organisaties in zones en de
chronologische regeling voor gebeurtenissen
maken eveneens deel uit van de Tutorial. ­
Korte films geven de afzonderlijke stappen
in de software overzichtelijk weer en illu­
streren het lichteffect in de architectuur.
Le Light Timer permet
d’ouvrir le calendrier de
l’Editeur d’événements
et de programmer les
scènes d’éclairage dans
le temps. Pour chaque
événement récurrent, les
scènes se déclenchent
automatiquement.
In de Light Timer kan
de gebruiker de Event
Editor in het kalender­
overzicht openen en de
lichtscènes bij gedefini­
eerde tijdstippen onder­
brengen. Terugkerende
gebeurtenissen kunnen
automatisch worden
afgespeeld.
Pour en savoir plus sur
les fonctionnalités et
l’utilisation du système,
le logiciel Light Studio
est téléchargeable gra­
tuitement sur le Light
Scout pour pouvoir être
testé hors ligne. Le tuto­
riel accompagne l’utili­
sateur pas à pas par l’in­
termédiaire de vidéos
axées sur le logiciel ­
lui-même et sur les
­solutions d’éclairage
envi­sageables.
Om de functies en bediening beter te leren
kennen, kan de soft­
ware Light Studio kos­
teloos van de website
worden gedownload en
offline worden getest.
De Tutorial ondersteunt
met films bij de soft­
ware en lichtoplossing
de gebruiker stap voor
stap.
ERCO Lichtbericht 80 09/06 21
Galeria Kaufhof, Berlin Alexanderplatz
De la lumière pour le grand magasin du XXIe siècle
Architecture : Kleihues + Kleihues,
Prof. Josef P. Kleihues (†), Berlin
Etudes d’éclairage : Licht Kunst Licht,
Bonn/Berlin
www.galeria-kaufhof.de
Très glamours, les grands
magasins sont des incontournables de la
vie métropolitaine. Un
éclairage réussi concilie
l’éclat et l’ambiance qui
leur sont propres, aux
exigences économiques
du commerce de détail.
22 ERCO Lichtbericht 80 09/06
Betoverende warenhuispaleizen zijn onlosmakelijk verbonden
met het glamourgevoel
van een metropool. Een
geslaagde verlichting
verbindt schittering en
atmosfeer met de economische eisen van de
detailhandel.
Depuis quelque temps, les magasins de la chaîne allemande Galeria Kaufhof font peau neuve
les uns après les autres. Porte-drapeau du
groupe, celui situé sur l’Alexanderplatz à Berlin
en est le plus représentatif. Resté ouvert pendant les travaux de transformation, il a révélé
toute sa splendeur en mai dernier. Ce nouveau
centre commercial, réalisé suivant les plans de
Josef P. Kleihues par le cabinet de Jan Kleihues,
fils de l’architecte berlinois, incarne le concept
d’immensité du grand magasin du XXIe siècle :
un généreux puit de lumière, entrecoupé d’élégants escaliers mécaniques et couronné d’une
coupole, renoue avec l’architecture classique
du domaine. En mettant en valeur les marchandises organisées par thèmes et en alliant un
cadre aéré aux dernières avancées techniques,
il prend largement en compte les nouvelles
attentes de la clientèle.
Une fois encore, l’éclairage y joue un rôle
décisif. Le concept retenu pour le Kaufhof de
Berlin est en outre repris dans tous les autres
magasins de la nouvelle génération Galeria :
les responsables internes des travaux et de
l’aménagement du magasin ont souhaité disposer, enfin, d’un système d’éclairage polyvalent, propre à la marque. D’un côté, l’emploi
de lampes modernes devait être homogène,
de l’autre, les possibilités conceptuelles et la
qualité de lumière accrues, soit deux objectifs
apparemment antagonistes. Il a ainsi été décidé
de faire appel à des experts de l’éclairage. Le
choix est tombé sur le cabinet Licht Kunst Licht.
L’équipe constituée autour d’Andreas Schulz a
mis au point un concept qui accorde une
importance notable à l’éclairage homogène
pour délimiter les espaces par le biais de projecteurs à faisceau mural et qui assure la flexibilité
souhaitée grâce à une organisation modulaire
cohérente.
La solution d’éclairage définie consiste
en un système d’appareils encastrés, qui se
prête d’une part à des montages au plafond
différents et qui permet d’autre part plusieurs
répartitions de l’intensité lumineuse pour
une homogénéité garantie. Le recours généralisé aux lampes à halogénures métalliques
modernes implique des puissances installées
moyennes étonnamment faibles, de l’ordre de
20W/m2, pour un rendu exceptionnel des couleurs et de longs cycles de maintenance. Les
modules d’appareils spécialement mis au point
par ERCO reprennent un grand nombre des
caractéristiques déterminantes pour la qualité
des appareils encastrés réglementaires, ceux
des programmes Lightcast ou Quadra notamment : de puissants projecteurs à faisceau
mural, des encastrés orientables précis, assortis
d’une multitude d’accessoires, ainsi que des
Downlights d’un bon niveau d’anti-éblouissement pour l’éclairage d’ambiance. Un anneau
de montage uniforme permet l’installation
d’appareils divers à ras des plafonds en placoplâtre ou des plafonds en plaques métalliques.
Des encastrés orientables et des projecteurs à
faisceau mural y forment de longs colliers de
perles aux abords des espaces. Au sein d’un
maillage adapté aux différents paramètres en
présence, des groupes de trois ou quatre appareils sont montés dans un panneau de faux
plafond pour éclairer la surface de vente. Près
de 15 000 appareils individuels mettent ainsi
en scène 35 000m2 et assurent une qualité de
lumière en phase avec les prétentions de ce
grand magasin flambant neuf.
ERCO Lichtbericht 80 09/06 23
Galeria Kaufhof, Berlijn Alexanderplatz
Licht voor het warenhuis van de 21ste eeuw
Architectuur: Kleihues + Kleihues,
Prof. Josef P. Kleihues (†), Berlijn
Lichtplanning: Licht Kunst Licht, Bonn/Berlijn
www.galeria-kaufhof.de
Le concept adopté, qui
tend à réduire le nombre
de sources lumineuses
au plafond, exige un
très grand doigté pour
orienter les projecteurs
à faisceau mural et les
encastrés orientables,
mais aussi une étroite
collaboration entre les
concepteurs d’éclairage
et les architectes d’inté­
rieur.
Au nombre des éléments-clés du concept
d’éclairage, un long
collier de perles formé
de projecteurs à faisceau mural et d’encastrés orientables court
entre les différents
espaces.
De tendens van concep­
ten om de lichtbronnen
in het plafond­aanzicht
te reduceren vraagt
bij het richten van
wall­washers en richtbare spots een grote
fijngevoeligheid en een
nauwe samenwerking
tussen lichttechnici
en inrichters.
Een „parelcollier” van
wallwashers en richtbare spots langs de
ruimtelijke periferie
behoort tot de kern­
elementen van het
lichtconcept.
24 ERCO Lichtbericht 80 09/06
Sinds enige tijd rolt een golf van vernieuwing
door de filialen van het metro-merk „Galeria
Kaufhof” – ze bereikte haar hoogtepunt in
het vlaggenschip van het concern aan de
Alexanderplatz in Berlijn, waarvan de kostbare
verbouwing in het doorlopende bedrijf in
mei van het vorig jaar feestelijk werd afgesloten. Het vroegere „Centrum” warenhuis
dat volgens de ontwerpen van de Berlijnse
architect Josef P. Kleihues van het bureau van
diens zoon Jan Kleihues werd vormgegeven,
representeert het idee van de handelsreus van
het warenhuis van de 21ste eeuw: met een
royale lichthal, die door elegante roltrappen
wordt doorkruist en door een koepel wordt
overspannen, sluit het aan bij de klassieke
warenhuisarchitectuur uit de beginperiode.
Daarnaast wordt met een aanbod van artikelen, dat op de moderne leefwereld inspeelt,
in een luchtige atmosfeer en zeer moderne
techniek rekening gehouden met de veranderde behoeften van de klant.
De verlichting levert een beslissende bijdrage tot de ruimtelijke werking, en het is verrassend dat in het Berlijnse vlaggenschip in
principe hetzelfde verlichtingsconcept wordt
toegepast dat ook alle andere warenhuizen
van de nieuwe galeria-generatie verlicht: de
interne bouw- en inrichtingsvakmensen
wensten in het kader van de nieuwe vormgeving uiteindelijk een algemeen gangbaar, voor
het merk typerend lichtsysteem met uniforme, moderne lichtbronnen enerzijds, maar
ook met mogelijkheden voor de vormgeving
en een betere lichtkwaliteit anderzijds: twee
doelstellingen die in eerste instantie kenneLes plaques métalliques
lijk met elkaar in tegenspraak zijn. Daarom
ont été équipées en
besloot men lichtexperts te raadplegen, die
série par ERCO d’un
hun capaciteiten hadden bewezen en daarbij
Downlight et de trois
viel de keuze op het lichtplanningsbureau
encastrés orientables.
Il est toutefois possible
Licht Kunst Licht. In het team rond Andreas
d’échanger les platines
Schulz ontstond een verlichtingsconcept
selon les besoins, notam- dat vooral aan de gelijkmatige verlichting
ment pour l’éclairage
van ruimtelijke grenzen door middel van
vertical des piliers.
­wallwashers een grote betekenis toekende
De metalen plafonden door consequente modularisering de
platen werden door
gewenste flexibiliteit bood.
ERCO met een downlight
Als technische oplossing kozen de planen drie richtbare spots
ners
voor een speciaal systeem van plafonduitgerust. De armatuurinbouwarmaturen dat enerzijds geschikt is
inzetstukken kunnen
echter afhankelijk van
voor verschillende plafondconstructies en
de situatie worden ver­
anderzijds bij een homogeen beeld verschilvangen, bijv. voor de
lende lichtsterkteverdelingen mogelijk maakt.
verticale verlichting
Doordat in het algemeen moderne halogeenvan zuilen in de ruimte.
metaaldamplampen worden gebruikt kunnen
verbazingwekkend lage gemiddelde aansluitvermogens rond 20W/m2 worden gerealiseerd
bij een uitstekende kleurweergave en lange
onderhoudscycli die gemakkelijk te controleren zijn. In de daarna speciaal bij ERCO ontwikkelde armatuurmodules vinden we veel
kenmerken terug, die ook kenmerkend zijn
voor de kwaliteit van de gebruikelijke pla­
fondinbouwarmaturen, zoals bijvoorbeeld
van het Lightcast of Quadra programma: een
efficiënte wallwashertechniek, exact focusseer­
bare richtspots met veelsoortige onderdelen
en netjes afgedekte downlights voor de algemene verlichting. In een overal te gebruiken
montagering, die zowel vlak in gipsplafonds
als in metalen plafondplaten kan worden
ingebouwd, passen de armaturen ongeacht
hun kenmerken. In het plafondaanzicht voegen richtbare spots en wallwashers zich afwisselend aaneen tot een „parelcollier” langs de
ruimtelijke periferie. In een raster dat op de
ruimtelijke gegevenheden van dat moment is
afgestemd zijn voor de verlichting van de verkoopruimte groepen van drie of vier armaturen in een plafondplaat gemonteerd. Ongeveer
15.000 armaturen ensceneren elk afzonderlijk
het 35.000m2 grote verkoopoppervlak aan de
Alexanderplatz en zorgen voor een verschil in
de lichtkwaliteit, dat recht doet aan de pretentie van het nieuwe warenhuis.
Classique : élégamment
déployés, 20 escaliers
mécaniques suspendus
traversent l’atrium aux
volumes généreux, surmonté d’une coupole.
Klassiek: elegant
ge­profileerd doorkruisen 20 vrijdragende
roltrappen het ruime
door een koepel overspannen atrium.
Flexible : le système
retenu résout même
de délicats problèmes
d’éclairage dans l’électronique de divertissement et le multimédia.
Flexibel: er is zelfs
een oplossing voor
gecompliceerde verlichtingstaken van de
amusementselektronica/mulitmedia.
ERCO Lichtbericht 80 09/06 25
Cathédrale Saint-Isaac, Saint-Pétersbourg
St. Isaak kathedraal, St. Petersburg
Architecte/Architect: Henri Louis Auguste
Ricard de Montferrand (1786 – 1858)
Études d’éclairage/Lichtplanning: Desart,
Irina & Alexander Lapko, Saint-Pétersbourg/
St. Petersburg
http://eng.cathedral.ru
La colonnade du tambour supporte la coupole magistrale, appelée « l’encrier d’or »
dans le langage populaire. Des milliers de
troncs ont été utilisés
pour sécuriser le soussol et prévenir tout
affaissement de l’édifice, bâti sur un terrain
marécageux.
26 ERCO Lichtbericht 80 09/06
De machtige koepel
die in de volksmond
„de gouden inktpot”
heet steunt op de zuilengang van de tamboer. De ondergrond
moest met duizenden
boomstammen gefundeerd worden zodat de
kerk niet in de drassige
grond zou wegzakken.
La cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg, du nom du moine byzantin Isaac de
Dalmatie, compte parmi les édifices à coupole
les plus somptueux du XIXe siècle et les plus
majestueux en Europe. Achevée en 1859 après
plus de 40 ans de construction, cette église
de style classique russe tardif abrite plus de
150 tableaux de célèbres maîtres russes et
plus de 300 statues, ensembles de sculptures
et reliefs réalisés par des sculpteurs non moins
renommés. L’intérieur est orné de pierres semiprécieuses et de marbres dans diverses nuances de couleur : plus de 14 types de marbre et
de pierres provenant de Russie, de Finlande,
d’Italie et de France ont été utilisés pour décorer l’édifice. Des mosaïques de grande valeur
viennent compléter la forte impression produite par l’ensemble. 16 années ont été nécessaires pour le seul aménagement intérieur de
cet ouvrage cubique massif, dont la coupole
dorée est devenue l’un des symboles de SaintPéters­bourg. Aujourd’hui, plus de 1,5 millions
de visiteurs se rendent chaque année dans
cette église, également musée national depuis
l’ère soviétique.
Le concept d’éclairage de la Cathédrale
Saint-Isaac procède non seulement de la composition architecturale de l’édifice et de l’accentuation de ses caractéristiques stylistiques,
mais aussi de l’idée, empruntée à la religion,
d’une lumière divine répandue sur la Terre par
l’Esprit sain. Flexible, la gestion de la lumière
scénique permet, grâce à une installation professionnelle, de répondre aux exigences liées à
la double finalité de l’édifice, à la fois église et
monument historique à vocation de musée :
par simple pression d’un bouton, il est possible
de choisir à tout moment la scène d’éclairage
adéquate au cours d’une visite, voire même
indépendamment de l’endroit auquel on se
trouve, grâce à une télécommande infrarouge.
L’accès aux corniches, réparties sur deux
niveaux, a été facilité pour le montage de la
technique d’éclairage. À hauteur de la première galerie ont été montés des encastrés orientables Gimbal pour lampes aux halogénures
métalliques et des projecteurs Stella pour lampes PAR56, qui délivrent un éclairage d’accentuation vers le haut et le bas. À 85 mètres de
hauteur, des projecteurs Flood pour lampes
fluorescentes compactes dispensent au sol un
éclairage d’ambiance vertical, qui reproduit la
lumière du jour.
Monika Salzmann
De St. Isaak kathedraal in St. Petersburg,
genoemd naar de byzantijnse monnik Isaak
van Dalmatië, wordt alom gerekend tot de
mooiste bouwwerken van de 19e eeuw en
is de grootste koepelbouw van Europa. De
bouwtijd van de in 1859 in de stijl van het
Russische laatclassicisme voltooide kerk duurde meer dan 40 jaar. In de kerk hangen meer
dan 150 schilderijen van bekende Russische
kunste­naars en de kerk biedt verder plaats aan
meer dan 300 beelden, sculptuurgroepen en
reliëfs van niet minder bekende beeldhouwers. Halfedelstenen en verschillend geschakeerd marmer sieren de binnenruimte. Tijdens het opsieren van de kerk werden meer
dan 14 marmer- en steensoorten uit Rusland,
­Finland, Italië en Frankrijk gebruikt. Kostbare
mozaïeken vervolmaken de overweldigende
totaalindruk. Alleen al de vormgeving van
het binnengedeelte van de massieve, kubusvormige bouw die met een vergulde koepel
het stadsbeeld van St. Petersburg kenmerkt,
nam meer dan 16 jaar in beslag. Tegenwoordig bezoeken jaarlijks meer dan 1,5 miljoen
­mensen de kerk, die sinds de sovjettijd een
staatsmuseum is.
Het verlichtingsconcept in de St. Isaak
kathedraal heeft zowel betrekking op de architectonische opbouw van het bouwwerk en het
beter doen uitkomen van de decoratieve stijlkenmerken als ook op de religieuze voorstelling van het goddelijke licht dat van de Heilige
Geest op aarde neerdaalt. De flexibele scenische lichtregeling met een Professional Net
installatie voldoet aan de eisen die de huidige
dubbelrol van de bouw als godshuis en als
museaal cultuurmonument stelt: met een
druk op de knop kan steeds de meest geschikte lichtscène gekozen worden en bij rondleidingen zelfs onafhankelijk van de plaats waar
men zich bevindt door middel van een infrarood-afstandsbediening.
Voor de montage van de lichttechniek
kwamen toegankelijke gevelranden op twee
niveaus in aanmerking. Ter hoogte van de
eerste galerij zijn Gimbal richtbare spots voor
halogeen-metaaldamplampen en Stella spots
voor PAR56-lampen gemonteerd die, naar
beneden en boven gericht, de taak vervullen
om een accentuerende verlichting tot stand te
brengen. De dimbare Focalflood breedstra­lers
voor compacte fluorescentielampen geven
vanuit 85 meter hoogte over de vloer een
algemeen licht dat steil invalt en het daglicht
nabootst.
Monika Salzmann
Au niveau des galeries
surplombant l’espace
religieux, l’accès à la
technique d’éclairage a
été simplifié pour permettre son entretien. Le
montage a été réalisé
de manière strictement
conforme à l’esprit du
monument, sur des
structures métalliques
spécifiques n’ayant pas
de conséquences sur
les matériaux classé
monument historique.
La Cathédrale SaintIsaac a été transformée
en musée sous la Russie
soviétique. Il faudra
attendre 1990 pour voir
le métropolite de l’Église
orthodoxe célébrer de
nouveau un service
religieux sous la coupole dorée. La techni­que
d’éclairage doit désormais être adaptée en
vue de remplir cette
double fonctionnalité
d’église et de monument historique.
Op de galerijen hoog
boven de kerkruimte is
de verlichtingstechniek
goed toegankelijk voor
onderhoudsdoeleinden.
De montage geschiedde
volgens de eisen van
monumentenzorg zonder dat er onomkeerbare ingrepen nodig
waren in de historische
materie van de speciale
metaalconstructies.
In de sovjettijd werd de
Isaaks kathedraal een
museum. Pas in 1990
vond onder leiding van
de metropolieten van
de Russisch orthodoxe
kerk onder de gouden
koepel weer een dienst
plaats. De verlichtingstechniek moet nu de
dubbelrol als godshuis
en cultureel monument
vervullen.
ERCO Lichtbericht 80 09/06 27
Musée Max Ernst, Brühl
Max Ernst museum in Brühl
Architecte : Cabinet d’architectes Van den
Valentyn Architektur, smo Archi­tektur,
Cologne
Etudes d’éclairage : Licht Kunst Licht,
Bonn/Berlin
Architect: Samenwerkingsverband van
­archi­tecten Van den Valentyn Architektur,
smo Archi­tektur, Keulen
Lichtplanner: Licht Kunst Licht,
Bonn/Berlijn
www.maxernstmuseum.de
Le musée Max Ernst offre un site symbolique
pour l’œuvre de l’artiste, à Brühl, dans sa ville
natale. Une extension moderne a été ajoutée
à la partie historique classée du bâtiment.
­Cette extension a été récompensée par le prix
lumière architecture 2005.
L’essentiel de la collection est composé de
réalisations acquises par la commune depuis
1969, mais aussi d’importantes pièces issues
du fonds posthume de Max Ernst ou de collec­
tions privées rachetées par la Kreissparkasse
(banque colonaise) de Cologne en 1999. Des
volumes généreux de l’annexe on ne voit tout
d’abord que le pavillon lumineux et gracile, où
se situent l’entrée et la caisse, pavillon qui s’in­
tègre à l’ancien bâtiment en forme de U. De
là, un escalier conduit le visiteur au sous-sol.
L’auditorium et la salle des expositions tempo­
raires s’étendent complètement sous la nou­
velle esplanade. Des dalles vitrées font le lien
avec la surface.
L’ancien édifice abrite l’exposition perma­
nente, riche de peintures, de dessins et de réa­
C’est en novembre 2002
qu’a commencé la trans­
formation en musée de
l’édifice bénédictin
con­struit en 1844 dans
un style classique. Une
fondation réunissant
la ville de Brühl, la Kreis­
sparkasse et le Land­
schaftsverband (auto­
rités régionales de
Rhénanie) en était le
maître d’ouvrage.
In november 2002
werd begonnen met de
­verbouw van het clas­
sicistische Benedictus­
huis uit 1844 tot het
Max Ernst museum.
Als verantwoordelijke
organi­satie fungeert
een stich­ting met als
partners de stad Brühl,
de Kreissparkasse en
Landschafts­verband
(Bond voor Landschaps­
beheer).
Des murs blancs et des
parquets clairs confè­
rent une atmosphère
lumineuse au musée. La
plupart des salles sont
éclairées par la lumière
naturelle qui pénètre
par les fenêtres. Des
stores semi-transpa­
rents maintiennent la
luminosité à un niveau
adapté à la conserva­
tion des œuvres.
Witte wanden en
­vloeren van licht hout
­creëren een sfeer van
helderheid. De meeste
galerieruimten worden
door hun ramen op een
natuurlijke manier ver­
licht. Halftransparante
rolgordijnen dempen
het daglicht tot een
aanvaardbaar niveau
dat het behoud bevor­
dert.
28 ERCO Lichtbericht 80 09/06
lisations plastiques, représentant toutes les
périodes artistiques de leur auteur. Des docu­
ments contemporains de Max Ernst viennent
compléter le tout.
Plutôt intimiste, l’éclairage des galeries d’ex­
position du musée Max Ernst est idéalement
assuré par la famille de projecteurs Optec, que
distingue une technique haut de gamme pour
des dimensions compactes. Les filtres de pro­
tection et les lentilles à sculpture sont autant
d’accessoires envisageables pour équiper les
projecteurs. En version à faisceau mural, ces
derniers diffusent un éclairage homogène et
presque non réfléchissant, même sur les
œuvres exposées sous plexiglas pour des
­raisons de sécurité.
Met het Max Ernst museum kreeg het werk
van de kunstenaar in zijn geboortestad Brühl
een representatieve plek. De moderne uitbrei­
ding van het onder monumentenzorg staande
oude gebouw kreeg in het kader van de LichtArchitectuur-prijs 2005 een blijk van waarde­
ring.
Het belangrijkste deel van de verzameling
bestaat uit werken die de stad Brühl sinds
1969 verzamelde en grote verzamelhandschrif­
ten uit de nalatenschap van Max Ernst en uit
het bezit van andere particuliere verzamelaars,
die de Kreissparkasse (regionale spaarbank)
Keulen in 1999 ­verwierf. Van de enorme om­vang van de aanbouw is in eerste instantie
alleen het lichte, sierlijke paviljoen met de
ingang en kassa te zien, dat zich in de U-vorm
van de oudbouw voegt. Van hieruit voert een
trap naar het souterrain. De zaal voor de wis­
selende exposities en een auditorium strekken
zich bijna geheel uit onder het nieuwe por­
taal. Begaanbare glazen vlakken brengen de
samenhang met het oppervlak tot stand.
De oudbouw toont de vaste expositie met
schilderijen, grafisch en plastisch werk uit elke
scheppende periode van de kunstenaar. Docu­
menten uit het leven van Max Ernst ronden
het beeld af.
Voor het gebruik in galerieën met een wat
intiemere sfeer, zoals de oudbouw van het Max
Ernst museum, is de Optec spotsfamilie met
haar hoogwaardige lichttechniek bij compac­
te afmetingen zeer geschikt. Voor de spots zijn
onderdelen als veiligheidsfilters of sculptuur­
lenzen verkrijgbaar. Als wallwasher kunnen
zij ook de werken, die om veiligheidsredenen
achter plexiglas hangen, gelijkmatig en zonder
reflecties verlichten.
Un éclairage de muséo­
graphie classique : des
projecteurs Optec sont
montés à des rails
lumière ERCO pour
­mettre en valeur les
objets par une lumière
d’accen­tuation. Grâce
au potentiomètre gra­
dué du transadaptateur
des projecteurs basse
tension, l’intensité lumi­
neuse peut être réglée
avec précision, confor­
mément aux exigences
de conservation.
Een klassiek galerieverlichtingsconcept:
aan ERCO spannings­
rails zijn Optec spots
gemonteerd om de
­tentoongestelde objec­
ten met accentlicht te
benadrukken. Met de
dimpotentiometer op
de transadapter van de
laagspannings-spots
kan de verlichtings­
sterkte nauwkeurig
naar conservatoire cri­
teria worden ingesteld.
L’ancienne salle de
danse centrale ren­
ferme les grandes et
célèbres sculptures de
Max Ernst, l’ensemble
« Capricorne » notam­
ment. Elle est équi­
pée de Downlights
Lightcast pour lampes
halogènes basse ten­
sion, sources d’un éclai­
rage d’ambiance non
éblouissant.
De centraal gelegen
vroegere „Danszaal”
met de bekende grote
sculpturen als de beel­
dengroep „Capricorn”
is voor een niet-ver­
blindende algemene
verlichting uitgerust
met Lightcast laag­
spannings-halogeendownlights.
ERCO Lichtbericht 80 09/06 29
2x éclairage de l’espace urbain
2x licht in de stedelijke ruimte
Architecte (rénovation)/
Architect ­(renovatie):
Claudio Visintini, ­Trieste/Triëst
Palazzo della Borsa Vecchia, Trieste
Piazza della Borsa, dans le cœur historique de
Trieste, se dresse le palais classique qui abritait
jadis la Bourse de la ville. Édifié entre 1799 et
1806, il est orné de somptueuses sculptures
qui rappellent l’âge d’or du port franc des
Habsbourg. C’est aujourd’hui le siège de la
Chambre de commerce.
Grâce au nouvel éclairage de sa façade, le
bâtiment retrouve son statut au cœur de la
ville, en soirée comme la nuit. Pour un éclairage
différencié du portique et des façades, les concepteurs ont choisi des projecteurs Beamer et
projecteurs Flood Parscoop, ainsi que différents
encastrés de sol Tesis du programme d’éclairage
extérieur d’ERCO. L’utilisation massive de lampes aux halogénures métalliques, très efficaces
et de longue durée, permet de limiter les coûts
d’exploitation.
Palazzo della Borsa vecchia, Triëst
Op het Piazza della Borsa in de historische
stadskern van Triëst staat het classicistische
paleis dat eens plaats bood aan de beurs van de
havenstad. Het ontstond tussen 1799 en 1806;
zijn prachtige beeldendecoratie herinnert aan
het „gouden tijdperk” van de Habsburgse vrijhaven Triëst. Tegenwoordig is in het paleis de
plaatselijke Kamer van Koophandel gehuisvest.
Met een nieuwe façadeverlichting doet het
gebouw ook ’s avonds en ’s nachts recht aan
zijn dominerende rol in het stadsbeeld. Voor
gedifferentieerd licht op de zuilenhal en de
façaden kozen de planners Beamer schijnwerpers, Parscoop breedstralers en diverse typen
van de Tesis vloerinbouwarmaturen uit het
ERCO-programma voor de buitenruimte. Het
feit dat overwegend duurzame, zeer energiezuinige halogeen-metaaldamplampen worden
gebruikt zorgt voor geringe bedrijfskosten.
30 ERCO Lichtbericht 80 09/06
Études d’éclairage/Lichtplanning:
Pfarré Lighting Design, Munich/München
Paysagistes/Landschapsarchitecten:
Arge Latz + Partner, Kranzberg,
Latz-Riehl + Partner, Kassel
Installation/Installatie: Elektro Schliep,
Bremerhaven
Phare Simon Loschen, Bremerhaven
Ce vieux phare, d’une hauteur de 40m, fait
­partie d’un ensemble de monuments architecturaux et techniques du port de Bremerhaven
qui ont été réaménagés selon un shéma directeur globale. Le phare étant toujours en fonctionnement, de nombreux pourparlers ont dû
avoir lieu avec les autorités portuaires et maritimes. Au pied du phare ont été installés des
encastrés de sol à faisceau mural à lentille, tandis qu’en hauteur, le phare est éclairé par des
projecteurs Beamer équipés de lentilles à sculpture et montés sur des mâts. Le projet a obtenu
en 2006 le « IIDA Award of Excellence » dans la
catégorie « Energy and Environmental Design ».
Les réflecteurs Darklight
des encastrés de sol
Tesis offrent aux passants une excellente
protection anti-éblouissement – bien utile dans
les petites rues étroites
et animées de la vieille
ville portuaire italienne.
De darklight-reflectoren van de Tesis vloerin­
bouw­armaturen bieden
voorbijgangers een uitstekende bescherming
tegen verblinding –
belangrijk in de drukke,
smalle straten van de
oude Italiaanse havenstad.
Simon Loschen-toren, Bremerhaven
De historische, 40 meter hoge vuurtoren
behoort tot een harmonisch geconstrueerd
stadsgedeelte van architectonische en technische monumenten in de oude en nieuwe
haven van Bremerhaven, die in het kader van
een masterplan opnieuw werden geënsceneerd.
Omdat de vuurtoren nog steeds in gebruik is,
moesten de plannen veelvuldig worden afgestemd met de autoriteiten op het gebied van
de scheepvaart en waterhuishouding. Aan de
voet van de toren plaatsten de lichtplanners
Tesis vloer­inbouw lens-wallwashers, op masten
gemonteerde Beamer schijnwerpers met sculptuurlenzen verlichten de bovenste schacht.
Het project ontving in 2006 een „IIDA Award
of Excellence” in de categorie „Energy and
­Environmental Design”.
Les lampes aux halogénures métalliques d’une
couleur de lumière de
code 830 (tons chauds)
soulignent le rouge des
briques. Des lampes et
des appareils d’éclairage
implantés et orientés
judicieusement per­­met­tent une puissance
­installée réduite, de
seulement 1 200W pour
l'ensemble du phare.
Halogeen-metaal­damp­lampen in de
lichtkleur 830 (warme
toon) benadrukken het
rood van de bakstenen.
Zeer energiezuinige
lampen en nauwkeurig
geplaatste en gerichte
armaturen leiden tot
een verbazingwekkend
laag aansluitvermogen
van slechts 1.200W
voor de verlichting
van de toren.
ERCO Lichtbericht 80 09/06 31
Feux stop
Achterlichten
Tune it!
Light + Building 2006, Francfort/Frankfurt
Depuis la première édition du Light + ­Building,
en 2000, ERCO est
toujours parvenu à ne
présenter sur son stand,
soit près de 500m², que
de nouveaux produits,
preuve de la force d’innovation de la société.
Le 27 avril 2006, après 5 journées d’intense
agitation, le salon Light + Building de Francfort refermait ses portes. Il aura accueilli
134 489 visiteurs, soit une hausse de 16%,
la part des visiteurs étrangers étant passée de
27% en 2004 à 32%. Ce succès était largement
perceptible sur le stand ERCO : l’efferve­scence
permanente en témoigne clairement. Des
experts du secteur de l’éclairage, mais aussi
des curieux venus du monde entier ont ainsi
apprécié toute la mesure de « Tune the light »,
notre nouveau mot d'ordre, qui s’étalait cette
année en majuscules lumineuses sur notre
stand.
Nous tenons ici à remercier tous les visiteurs pour le vif intérêt qu’ils nous ont témoigné. Merci également à tous les collaborateurs
ERCO qui ont travaillé activement à cette
­réussite. Rendez-vous à Francfort en 2008 !
Chargées de produits et
d’écrans plats, les tables
de présentation ne laissaient aucun doute :
désormais, matériel et
logiciel sont inséparables, même pour l’éclairage architectural.
Op 27 april 2006 kwam na 5 turbulente dagen
een eind aan de beurs Light + Building in
Frankfurt. Met 134.489 bezoekers kon de beurs
een groei noteren van 16%; het aandeel internationale bezoekers steeg zelfs van 27% in
2004 tot 32%. Dit succes was goed merkbaar
op de ERCO stand: hier was steeds sprake van
een grote drukte. Lichtdeskundigen en geïnteresseerde nieuwsgierige bezoekers vanuit de
hele wereld ontmoetten elkaar bij ERCO om uit
eigen waarneming de betekenis van „Tune the
light” te ervaren – ons nieuwe motto, dat ook
in verlichte letters de aanwezigheid van ERCO
dit jaar op de beurs overheerste.
Wij danken alle bezoekers voor hun belangstelling. Ook bedanken wij alle medewerkers
van ERCO die aan het succes hebben bijgedragen. Tot ziens in Frankfurt 2008!
Etudes d’éclairage/Lichtplanning:
Uwe Belzner, Belzner Holmes, Heidelberg
Réalisation/Beursbouw:
b+s exhibitions, Düsseldorf
Sedert de eerste Light +
Building in het jaar 2000
is ERCO erin geslaagd
de bijna 500m² grote
beursstand steeds weer
met uitsluitend nieuwe
producten te vullen
– bewijs voor het innovatieve vermogen van
de onderneming.
Encore une fois, ERCO
aura trouvé en Uwe
Belzner un partenaire
fantastique, pour convertir une idée en une
mise en scène fascinante de la lumière. Tune
the light : ce précepte
est explicité sur l’écran
géant, au rythme d’effets-lumière scénographiques captivants.
ERCO vond in Uwe
Belzner als partner
weer een echte geestverwant om een idee
in een fascinerende
lichtenscenering om te
zetten. Tune the light:
deze stelling werd op
een wand geconcretiseerd waarop fascinerende scenografische
lichteffecten te zien
waren.
De presentatietafel
met producten en flat
screens maken het
­duidelijk: vanaf direct
horen ook in de archi­
tectuurverlichting
hard- en software
onafscheidelijk bij
elkaar.
32 ERCO Lichtbericht 80 09/06
ERCO Lichtbericht 80 09/06 33
Frauenkirche,��������
Dresden
De wederopbouw van de in 1945 bij de
luchtaanvallen op Dresden verwoeste
kerk ontwikkelde zich tot een symbool
van gemeenschapszin en verzoening:
ongeveer tweederde van de bouwkosten van 179 miljoen euro komen uit
giften, onder vele andere ook van de
Britse „Dresden Trust”. Discreet gemonteerde Optec spots dragen ertoe bij dat
dit architectonische meesterwerk uit
de hoogbarok opnieuw gaat stralen in
zijn oude schittering (Lichtplanning:
ARGE IB Walter Bamberger, Pfünz en
d-lightvision Erwin Döring, München).
Frauenkirche, Dresde
La reconstruction de la fameuse église
de Dresde, détruite par les bombardements en 1945, symbolise le mouvement citoyen et la réconciliation : près
de deux tiers des 179 millions d’euros
qu’aura coûté cette renaissance proviennent de dons, versés notamment
par l’association britannique Dresden
Trust. Montés avec discrétion, des projecteurs Optec contribuent à faire resplendir ce chef d’œuvre architectural
du haut baroque (Etudes d’éclairage :
ARGE IB Walter Bamberger, Pfünz et
d-lightvision Erwin Döring, Munich).
E
ERCO Leuchten GmbH
Postfach 24 60
58505 Lüdenscheid
Germany
Tel.:+49 2351 551 0
Fax:+49 2351 551 300
[email protected]
www.erco.com

Documents pareils