Kampfrichterkurse Aerobic 2015

Commentaires

Transcription

Kampfrichterkurse Aerobic 2015
Ressort Aerobic / secteur aérobic
Regionen/Régions :
Kampfrichterkurse Aerobic 2015
Cours de juge aérobic 2015
1
AI AR GL GR SG TG
2
SH ZH
3
AG BL BS
4
LU/OW/NW UR SZ ZG
5
BE SO VS d
6
GE FR JU JB NE VD VS f
7
TI
Kursnummer Region
Kursbezeichnung
Tage Sprache
Datum
Kurszeit
Kursort
No du cours Région
Définition de cours
jours Langue
Date
Horaire
Lieu du cours
Kursverantwortung / Anmeldung
Responsable du cours / Inscription
(E-Mail)
GRUNDKURS / COURS DE BASE
1201598 230
CH
1201599 230
CH
1201600 230
CH
Grundkurs WR Aerobic Neuausbildung
2
D/F
02./03.05.15
09.00-17.00
Zürich/ Elgg
Reto Schiesser ([email protected])
Grundkurs WR Aerobic Neuausbildung
Prüfung
1
D/F
19.09.2015
09.00-17.00
Zug
Reto Schiesser ([email protected])
Grundkurs WR Aerobic Neuausbildung
Nachprüfung
1
D/F
prov. 07.11.15
12.00-20.00
Kleindöttingen
Reto Schiesser ([email protected])
Kursnummer Region
Kursbezeichnung
Tage Sprache
Datum
Kurszeit
Kursort
No du cours Région
Définition de cours
jours Langue
Date
Horaire
Lieu du cours
Kursverantwortung / Anmeldung
Responsable du cours / Inscription
(E-Mail)
FORTBILDUNGSKURS (FK) / COURS DE PERFECTIONNEMENT (CP)
1051197
230
3,5,6
Umschulung Wertungsrichter Aerobic
1
D/F
10.01.2015
09.00-17.00
Aarau
Reto Schiesser ([email protected])
1051198
230
1,2,4
Umschulung Wertungsrichter Aerobic
1
D/F
11.01.2015
09.00-17.00
Zürich
Reto Schiesser ([email protected])
1051187
230
1,2,4
Fortbildungskurs Wertungsrichter Aerobic
1
D/F
14.03.2015
09.00-17.00
Zürich
Reto Schiesser ([email protected])
1051188
230
3,5,6
Fortbildungskurs Wertungsrichter Aerobic
1
D/F
28.03.2015
09.00-17.00
Aarau
Reto Schiesser ([email protected])
17.02.2015

Documents pareils